Page 1

Список рекомендованих Форма навчання: Заочна Освітньо кваліфікаційний рівень: Магістр Структурний підрозділ: Шифр та назва напряму:

6.090103

лісове і садово-паркове господарство

Шифр та назва спеціальності: 8.09010303

садово-паркове господарство

Спеціалізація: Хвиля: 1

Контракт За конкурсом №пп 1

№ особової справи СПГ-13001см(З)

ПІБ Івахнюк Антоніна Олександрівна

Конкурсний бал 434

%D0%A1%D0%9F%D0%93_%D0%B7%D1%84%D0%BD%20%D0%BF%D0%B2  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A1%D0%9F%D0%93_%D0%B7%D1%84%D0%BD%20%D0%BF%D0%B2.pdf

Advertisement