Page 1

Додаток 3 І. ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

№ п/п

Назва заходу

Термін

1

Початок та закінчення роботи конференції

20 – 22.02.2013р.

2

Заїзд та поселення учасників конференції

20.02.2013р.

3

Реєстрація учасників конференції

4

5

6

7

9:00 – 10:00 21.02.2013р.

Пленарне засідання (Актова зала НУБіП

10:00 – 13:30

України)

21.02.2013р.

Міжнародний круглий стіл (Актова зала

14:30 – 16:30

НУБіП України)

21.02.2013р.

Стендові виступи учасників конференції

16:30 – 17:30 21.02.2013р.

Ознайомлення з науково-дослідницькими

10:00 – 15:00

лабораторіями НУБіП України

22.02.2013р.

Місце проведення:

Київ, вул. Героїв Оборони 15, Адміністративно-навчальний корпус №3, актова зала, ІІІ поверх


Додаток 4 ІІ. КОНТИНГЕНТ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

№ п/п

1

2

Назва Представники зарубіжних науково-дослідних установ

Представники дилерських компаній

Кількість учасників

3

140

Керівники агропромислових об’єднань та 3

4

5

6

Всього:

господарств: • України

18

• Іноземних держав

7

Декани ННІ рослинництва, екології та біотехнологій Завідуючі кафедр Директори навчально-дослідних господарств НУБіП України

3

7

4

182


Додаток 5 ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МІНІМІЛІЗАЦІЯ РИЗИКІВ СУЧАСНОГО РОСЛИННИЦТВА – ШЛЯХ ДО СТАБІЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА С.-Г. СИРОВИНИ ТА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ» І. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ четвер 21.02.2013 р. 1. Відкриття конференції Мельничук Максим Дмитрович член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, д.б.н., директор ННІ Рослинництва, екології і біотехнологій НУБіП України 2. Мікроелементи, як фактор мінімалізації ризиків в контексті підвищення ефективності с.г. виробництва, Алвин Олександр доктор с.г. наук, професор Дюссельдорф, Німеччина 3. Вплив мікроелементів на оптимізацію мінерального живлення с.г. рослин Марчук Ілля Устимович доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна Кофе – брейк 4. Сучасні системи автоматизованого прогнозування та моніторингу виробництва продукції рослинництва доктор Хайнер Дензер , Вайц, Австрія 5. Агробіологічне обґрунтування сучасних систем захисту с.г. культур Доля Микола Миколайович доктор с.г. наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук 6 Обід

10:00 – 10:10

10:10 – 11:20

11:20 – 11:40

11:40 – 12:00 12:00 – 13:10

13:10 – 13:30

13:30 – 14:30


ІІ. МІЖНАРОДНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ

1. Ефективність використання водорозчинних

14:30 – 14:50

мікродобрив в умовах лівобережного лісостепу України Лісовий Володимир – генеральний директор АПК «Архад» /Україна/ 2. Мікродобрива «Вуксал» – вирішальний фактор

14:50 – 15:10

мінімалізації ризиків при вирощуванні с.г. культур Ремчук Дмитро – генеральний директор ООО «Тор» /Російська Федерація/ 3. Особливості застосування водорозчинних

15:10 – 15:30

мікродобрив в умовах різної інтенсивності виробництва Бучучану Геннадій – регіональний директор компанії «Гринвітас Норд», /Республіка Молдова/ 4.Обговорення виступів

15:30 – 16:30

Модератор, головний редактор журналу «Агроексперт» – Сидоренко Ольга Анатоліївна 5. Робоча вечеря. Виступ учасників художньої самодіяльності

17:00 – 19:00

%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%...