Page 1

Орієнтовний перелік питань для підготовки до вступних випробувань з фахових дисциплін на програму підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» за напрямом 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" Класифікація, загальна будова і принцип роботи автотракторних двигунів. Кривошипно-шатунний механізм двигуна внутрішнього згоряння. Газорозподільний механізм двигуна внутрішнього згоряння. Системи живлення двигунів внутрішнього згоряння. Системи охолодження, мащення, пуску і регулювання двигунів внутрішнього згоряння. Електрообладнання тракторів і автомобілів. Класифікація, загальна будова і принцип роботи трансмісій мобільних машин. Зчеплення тракторів і автомобілів. Коробки передач тракторів і автомобілів. Гідравлічні передачі, проміжні з’єднання і карданні передачі тракторів і автомобілів. Ведучі мости колісних і гусеничних машин. Ходові частини тракторів і автомобілів. Рульові керування тракторів і автомобілів. Гальмівні системи тракторів і автомобілів. Гідравлічні начіпні системи і причіпні пристрої тракторів. Додаткове і допоміжне обладнання тракторів і автомобілів. Основи теорії тракторів і автомобілів. Сільськогосподарські машини 18. Класифікація сільськогосподарських машин. 19. Машини для основного обробітку ґрунту. 20. Машини для поверхневого обробітку ґрунту. 21. Машини для міжрядного обробітку ґрунту. 22. Машини для внесення органічних та мінеральних добрив. 23. Машини для сівби сільськогосподарських культур. 24. Картопле- та розсадосадильні машини. 25. Машини для хімічного захисту рослин (протруювачі, обприскувачі, обпилювачі, аерозольні генератори). 26. Машини для збирання сіна та сінажу. 27. Машини для заготівлі силосу. 28. Машини для збирання зернових культур. 29. Загальна будова та робочий процес зернозбирального комбайна. 30. Машини для післязбиральної обробки зерна. 31. Машини для збирання та післязбиральної обробки картоплі. 32. Машини для збирання цукрових буряків. 33. Машини для збирання луб’яних культур (льону). 34. Дощувальні машини. Механізація тваринництва 35. Типи і оцінка подрібнювачів кормів. 36. Будова, принцип дії та регулювання мийок-подрібнювачів. 37. Будова і принцип дії подрібнювачів-змішувачів кормів. 38. Типи і будова колекторів доїльних апаратів. 39. Будова і принцип дії грануляторів кормів. 40. Класифікація і оцінка кормороздавачів. 41. Технологічні схеми і значення обробки фуражного зерна. 42. Навантажувачі кормів, будова і принцип дії. 43. Класифікація і оцінка способів прибирання гною. 44. Способи машинного доїння корів та їх оцінка. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Способи і пристрої для обліку молока при машинному доїнні. Типи і оцінка стригальних машинок. Особливості їх будови. Будова, принцип дії і регулювання відцентрових очисників молока. Будова і принцип дії пастеризаторів молока. Класифікація способів обробки кормів, їх значення. Типи і оцінка доїльних апаратів. Будова, принцип дії і регулювання молоткових дробарок. Машиновикористання у землеробстві Класифікація машинних агрегатів. Продуктивність та виробіток машинних агрегатів. Кінематика машинних агрегатів. Обґрунтування раціонального складу машинних агрегатів. Використання машин в механізованих технологічних процесах (комплектування). Механізація основного обробітку ґрунту. Механізація внесення добрив. Механізація передпосівного обробітку ґрунту. Сівба та садіння сільськогосподарських культур. Догляд за посівами сільськогосподарських культур. Збирання сільськогосподарських культур. Експлуатаційні властивості машинних агрегатів. Ремонт сільськогосподарської техніки Основи надійності сільськогосподарської техніки. Виробничий і технологічний процеси ремонту машин. Загальні відомості про зварювання та наплавлення. Миття і очищення машин. Розбирання і складання машин. Дефектування і комплектування машин. Обкатка і випробування машин. Ремонт типових деталей та з’єднань. Ремонт двигунів внутрішнього згоряння. Ремонт коробок передач і зчеплення. Ремонт рам, ресор і амортизаторів. Ремонт передніх і задніх мостів тракторів і автомобілів. Ремонт кабін, кузовів і причепів. Ремонт ходових частин. Організація ремонтного виробництва. Ремонт сільськогосподарських машин. Ремонт машин і обладнання для тваринництва.

%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%2C%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%2C%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you