Page 1

К АБІНЕТ М ІНІСТРІВ У КРАЇНИ М ІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА У КРАЇНИ Н АЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У КРАЇНИ П ОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ Л А -С АЛЬ Б ОВЕ , Ф РАНЦІЯ Н АВЧАЛЬНО - НАУКОВИЙ ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ НУБ І П У КРАЇНИ В СЕРОСІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА , Р ОСІЯ І НСТИТУТ АГРАРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ , Ч ЕХІЯ П ОЗНАНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН , П ОЛЬЩА Н АЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «І НСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА » НААН У КРАЇНИ ДУ «У КРАЇНСЬКИЙ НДІ ВИПРОБУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ІМ . Л ЕОНІДА П ОГОРІЛОГО »

ПРОГРАМА

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

“EARTH BIORESOURCES AND ENVIRONMENTAL BIOSAFETY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES” («БІОРЕСУРСИ ПЛАНЕТИ ТА БІОБЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ») присвяченої 115-річчю НУБіП України та 15-річчю GCHERA, Секція 5. Інженерія біосистем 4-8 листопада

Київ – 2013


Шановні колеги! Технічний ННІ Національного університету біоресурсів і природокористування України запрошує Вас прийняти участь у роботі секції 5 «Інженерія біосистем» Міжнародної наукової конференції “Earth bioresources and environmental biosafety: challenges and opportunities” («Біоресурси планети та біобезпека навколишнього середовища: проблеми та перспективи»), яка відбудеться 4-8 листопада 2013 року. 4 ЛИСТОПАДА, ПОНЕДІЛОК 9.00-18.00 Заїзд учасників (НУБіП України, вул. Героїв Оборони, 12б, м. Київ) 5 ЛИСТОПАДА, ВІВТОРОК 9.00-18.00 Пленарне засідання конференції (Міжнародний конгрес-центр «Український Дім», вул. Хрещатик, 2, м. Київ)

Порядок роботи секції 5 «Інженерія біосистем» (НУБіП України, вул. Героїв Оборони, 12б, м. Київ): 6 ЛИСТОПАДА, СЕРЕДА 10.00-10.30 Виставка ретротехніки та наукових досягнень інституту 10-30-11-00 Реєстрація учасників 11.00-12.30 Засідання секції 12.30-12.45 Кава брейк 12.45-14.00 Продовження засідання секції 14.00-15.00 Обід 15.00-18.00 Продовження засідання секції 18.00-22.00 Фотографування, вечеря, культурна програма 7 ЛИСТОПАДА, ЧЕТВЕР 9.00-14.00 Продовження засідання секції (за необхідності) 8 ЛИСТОПАДА, П’ЯТНИЦЯ 9.00-14.00 Від’їзд учасників Загальна інформація по роботі секції 5 Інженерія біосистем Кількість учасників з України – 63 особи, зарубіжних гостей – 7 осіб. Відповідальний за роботу секції – Г.А. Голуб професор, доктор технічних наук, директор НДІ техніки і технологій НУБіП України, e-mail: gagolub@mail.ru тел. моб.: (+38 066) 245 65 53, роб.: (+38 044) 527 82 15. 2


МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “EARTH BIORESOURCES AND ENVIRONMENTAL BIOSAFETY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES” («БІОРЕСУРСИ ПЛАНЕТИ ТА БІОБЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ») присвяченої 115-річчю НУБіП України та 15-річчю GCHERA, м. Київ, 4-8 листопада 2013 р. Секція 5 «Інженерія біосистем» Місце проведення (корпус, аудиторія): навчальний корпус № 11, аудиторія № 335а (читальна зала бібліотеки), вул. Героїв Оборони, 12б Орієнтовна тематика секції: технічні системи сталого природокористування та поновлювальна енергетика і біопалива. Сценарій роботи секції 5 «Інженерія біосистем» 6 ЛИСТОПАДА, СЕРЕДА 10.00-10.30 Виставка ретротехніки та наукових досягнень інституту 10-30-11-00 Реєстрація учасників 11.00-17.00 Засідання секції. Модератори: проф. Ф. Шоке (Політехнічний інститут Ла-Саль Бове, Франція), проф. В. Дубровін (НУБіП України), акад. Д. Стребков (Всеросійський інститут електрифікації сільського господарства, Росія), проф. Г. Голуб (НУБіП України), проф. П. Євич (Інститут аграрної інженерії (VUZT), Прага, Чехія), проф. Т. Павловські (Познанський інститут сільськогосподарських машин, Польща). (виступ до 15 хв.).  Проф. В. Дубровін (директор Навчально-наукового технічного інституту НУБіП України), проф. П. Євич (керівник проектів Інституту аграрної інженерії (VUZT), Прага, Чехія), М. Светлік (директор Інституту аграрної інженерії (VUZT), Прага, Чехія): «Перспективи розвитку біоенергетики в Україні та Чехії» 3


 Акад. В. Адамчук (директор ННЦ "ІМЕСГ" НААН України): «Агроінженерна наука на сучасному етапі»  Член-кор. В. Кравчук (директор ДУ "УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого"), проф. В. Таргоня (професор кафедри агробіотехнологій НУБіП України): «Система випробування і сертифікації техніки – гарантія якості технічного забезпечення виробників сільськогосподарської продукції»  Член-кор. І. Шевченко (директор Інституту України): «Технологічні задачі середовища»

олійних

культу

збереження

НААН

ґрунтового

 О. Григорович (директор Департаменту інженерно-технічного забезпечення та сільськогосподарського машинобудування Міністерства аграрної політики та продовольства України): «Інженерно-технічне забезпечення агропромислового комплексу»  К.т.н. В. Саченко (голова ради асоціації "Ліга машинобудівників і роботодавців України" Міністерства промислової політики України): «Сучасні тенденції сільськогосподарського машинобудування»  Проф. І. Жмакін (заступник директора Всеросійського інституту електрифікації сільського господарства, Росія): «Альтернативний колектор для постачання гарячою водою сезонних споживачів»  Проф. Є. Красовські (Польська академія наук): «Розвиток інформаційного забезпечення аграрної інженерії»  Проф. Г. Голуб (директор НДІ техніки і технологій НУБіП України): «Науково-дослідний інститут техніки і технологій – аналіз діяльності та перспективи розвитку» 12.30-12.45

Кава брейк 4


 Акад. В. Булгаков (професор кафедри механіки та опору матеріалів НУБіП України): «Теоретичне дослідження нового процесу відокремлення гички цукрових буряків»  Проф. В. Ловейкін (завідувач кафедри конструювання машин НУБіП України): «Оптимізація режимів руху механізмів і машин з мехатронними системами керування»  Проф. С. Пилипака (завідувач кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну НУБіП України): «Узагальнені параметричні рівняння просторових кривих у функції натурального параметра»  Проф. Л. Аніскевич (професор кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка НУБіП України): «Метод обробки навігаційної інформації для транспортних засобів»  К.т.н. О. Марус (декан факультету конструювання та дизайну машин і систем природокористування НУБіП України): «Техніко-економічна оцінка виробництва ентомологічного препарату трихограми»  С.н.с., к.т.н. І. Роговський (в.о. декана факультету інженерії агробіосистем НУБіП України): «Система технічного обслуговування сільськогосподарських машин»  Доц., к.т.н. С. Кухарець (докторант НДІ техніки і технологій НУБіП України): «Наукові основи виробництва і використання біопалив в агроекосистемах»  Доц., к.т.н. О. Войналович (в.о. завідувача кафедри охорони праці та інженерії середовища НУБіП України): «Статистичний аналіз причин виробничого травматизму у сільському господарстві» 14.00-15.00

Обід 5


15.00-17.00

Продовження засідання секції  Д-р В. Войтюк (завідувач кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка НУБіП України): «Основні напрямки розвитку системи технічного сервісу сільськогосподарської техніки в умовах України»  Проф. В. Несвідомін (професор кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну НУБіП України): «Maple-моделювання руху частинки по шорсткій поверхні»  Проф. Є. Афтанділянц (професор кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства НУБіП України): «Модифікування металів і сплавів наночастинами»  Проф. В. Рубльов (професор кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка НУБіП України): «Визначення рівня значення показників якості сівалок і його реалізація при статистичному контролі»  Д-р В. Теслюк (завідувач кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка НУБіП України): «Технологічні основи створення модельної біотехнології мікобіопрепаратів органічного землеробства»  Доц., к.т.н. М. Денисенко (доцент кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка НУБіП України): «Структурно-енергетичні основи забезпечення довговічності сільськогосподарських машин»  Доц., к.т.н. К. Лопатько (завідувач кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства НУБіП України): «Колоїди металів – екологічна безпечна мінерального живлення»  Доц., к.т.н. О. Зазимко (доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства НУБіП України): «Підвищення ресурсу робочих органів машин» 6


 Доц., к.т.н. С. Драгнєв (доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища НУБіП України): «Методологічні основи розробки сільськогосподарських біоконверсних комплексів»  Ст. викл. О. Бистрий (старший викладач кафедри надійності техніки НУБіП України): «Параметри технічного стану зернозбиральних комбайнів»  Доц., к.т.н. Ю. Ромасевич (докторант НДІ техніки і технологій НУБіП України): «Оптимізація управління рухом механізмів вантажопідіймальних машин з електроприводом постійного струму»  Доц., к.т.н. Ю. Човнюк (доцент кафедри конструювання машин НУБіП України): «Синтез лінійних регуляторів для задач оптимального керування нестаціонарними коливаннями автомобільних кранів»  Доц., к.т.н. Л. Роговський (доцент кафедри технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства НУБіП України): «Зносостійкість поверхонь під підшипники корпусних деталей сільськогосподарської техніки»  Доц., к.т.н. К. Сєра (доцент кафедри автотракторного, сільсько- і лісогосподарського машинобудування НУБіП України): «Передумови економії енергії і ресурсів через застосування положень теорії фільтрування аерозолів для проектування обприскувачів»  Доц., к.т.н. О. Черниш (доцент кафедри механіки та опору матеріалів НУБіП України): «Теорія вібраційного викопування коренеплодів цукрового буряку»  Доц., к.т.н. М. Березовий (доцент кафедри технологій та організації будівництва НУБіП України): «Теоретичне дослідження зрізу гички цукрових буряків копірного-роторним віддільником»  С.н.с., к.т.н. С. Карабіньош (доцент кафедри надійності техніки НУБіП України): «Методика визначення напружень в деталях при реалізації голографічних методів досліджень» 7


 С.н.с., к.т.н. Г. Шкарівський (доцент кафедри автотракторного-, сільсько- і лісогосподарського машинобудування НУБіП України): «Перспективний типорозмірний ряд сільськогосподарських тракторів»  Доц., к.с.-г.н. М. Калівошко (доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища НУБіП України): «Дослідження розподілу водню в зварному з'єднанні в залежності від температурних умов»  К.т.н. О. Броварець (доцент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка): «Інтерпретація ґрунтових властивостей шляхом вимірювання електричної провідності у технологіях точного землеробства»  К.т.н. В. Кулик (старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»): «Критерії динамічного врівноваження приводного механізму решітних станів зерноочисної машини»  Доц., к.т.н. В. Хмельовський (доцент кафедри механізації тваринництва та біотехнологічних систем НУБіП України): «Засоби та обладнання годівлі ВРХ»  Доц., к.т.н. О. Заболотько (в.о. завідувача кафедри механізації тваринництва та біотехнологічних систем НУБіП України): «Біотехнологічні властивості машин та обладнання для доїння»  Доц., к.т.н. З. Ружило (доцент кафедри надійності техніки НУБіП України): «Ремонтно-технологічне оснащення АПК»  Доц., к.т.н. В. Поліщук (доцент кафедри охорони праці та інженерії середовища НУБіП України): «Вплив режимів метанового зброджування на ефективність виробництва біогазу»  Ас. О. Ачкевич (асистент кафедри механізації тваринництва та біотехнологічних систем НУБіП України): «Аналіз процесу змішування кормових компонентів у змішувачі барабанного типу» 8


 Доц., к.т.н. В. Зубко (доцент кафедри тракторів та сільськогосподарських машин Сумського національного аграрного університету): «Методика технологічної та техніко-економічної оцінки машинних агрегатів при проведенні передпосівної обробки ґрунту та посіву озимої пшениці»  К.т.н. В. Бабка (доцент кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну НУБіП України): «Конструювання плоских кривих у полярній системі координат за заданими властивостями при обертанні їх навколо полюса»  С.н.с., к.т.н. С. Пожидаєв (доцент кафедри автотракторного, сільсько- і лісогосподарського машинобудування НУБіП України): «Про неправомірність застосування динамічного радіуса в теорії кочення еластичного колеса»  Доц., к.т.н. В. Василєнков (доцент кафедри теплоенергетики НУБіП України): «Удосконалення аналізу й обробки отриманих даних при калориметричних дослідженнях»  Доц., к.т.н. С. Тарасенко (доцент кафедри теплоенергетики НУБіП України): «Технічні засоби поновлювальних джерел енергії»  Доц., к.т.н. В. Ребенко (доцент кафедри механізації тваринництва та біотехнологічних систем НУБіП України): «Техніко-економічні аспекти техобслуговування фермських машин та обладнання»  Доц., к.т.н. А. Новицький (доцент кафедри надійності техніки НУБіП України): «Система «машина-надійність-людина»  К.т.н. А. Борис (старший науковий співробітник лабораторії збирання коренебульбоплоді ННЦ "ІМЕСГ" НААН України): «Математична модель контактної взаємодії нового робочого органу для збирання гички цукрових буряків»

9


 Ст. викл. Н. Матухно (старший викладач кафедри конструювання машин НУБіП України): «Синтез конструкцій приводів висівних апаратів посівних комплексів»  Ст. викл. М. Ікальчик (старший викладач кафедри машин і обладнання агропромислового виробництва ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»): «Розрахунок лінії прибирання гною при безприв'язному утриманні ВРХ»  Асп. Т. Захарова (аспірант кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну НУБіП України): «Форма вісі гнучкої смуги, яка не піддається стисканню, при її штовханні по похилій шорсткій площині зі сталою швидкістю»  Ас. О. Гнатюк (асистент кафедри охорони праці та інженерії середовища НУБіП України): «Імовірнісна оцінка ризику гострого професійного захворювання (отруєння) працівників сільського господарства при поводженні з отруйними хімічними речовинами»  Асп. В. Мельниченко (аспірант кафедри конструювання машин НУБіП України): «Оптимізація динамічного режиму повороту стрілового крана»  Асп. О. Дев'ятко (аспірант кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка НУБіП України): «Структуризація лінії транспортування молока від сосків вимені до ємності збору»  Ас. Ю. Герасимчук (асистент кафедри надійності техніки НУБіП України): «Дослідження робочого процесу двигунів внутрішнього згоряння за параметрами токсичності»  Асп. Л. Тітова (аспірант кафедри надійності техніки НУБіП України): «Удосконалення конструкції засобів технічного обслуговування МЕЗ» 10


 Асп. Д. Калініченко (аспірант кафедри надійності техніки НУБіП України): «Удосконалення засобів технічного обслуговування паливної апаратури зернозбиральних комбайнів»  Асп. К. Держан (аспірант кафедри надійності техніки НУБіП України): «Пристосованість до технічного обслуговування кормозбиральних комбайнів»  Асп. К. Веселівський (аспірант кафедри механізації тваринництва та біотехнологічних систем НУБіП України): «Аналіз технічних засобів для стрижки овець з зворотно-поступальним характером руху ножа на території СНД»  Ас. В. Чуба (асистент кафедри механізації тваринництва та біотехнологічних систем НУБіП України): «Динаміка МТА при роботі на дизельному біопаливі»  Ас. М. Павленко (асистент кафедри охорони праці та інженерії середовища НУБіП України): «Енергетичні та якісні показники виробництва дизельного біопалива»  Ас. М. Гудзенко (асистент кафедри охорони праці та інженерії середовища НУБіП України): «Вплив деяких технологічних параметрів маслопреса на його якісні та технічні показники» Фотографування, вечеря, культурні програми (опера, екскурсії) 7 ЛИСТОПАДА, ЧЕТВЕР Продовження засідання секції (за необхідності) – 9.00-12.00 Продовження засідання секції: звіти керівників секцій, 10.00-12.00 підведення підсумків роботи та прийняття рішення конференції 18.00

Узагальнення пропозицій по співпраці бізнесу і науки: науково-інноваційні та науково-інвестиційні пропозиції та проекти 12.00 Обід 14.00 Вільний час (за інтересами) 8 ЛИСТОПАДА, П’ЯТНИЦЯ Від’їзд учасників – 9.00-18.00 11

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0%20%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b8%20%d1%81%d0%  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/u48/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D...