Page 1

Орієнтовний перелік питань для підготовки до вступних випробувань з фахових дисциплін на програму підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» за напрямом 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" 1. Народногосподарське значення тваринництва і основні шляхи його розвитку на сучасному етапі. 2. Походження та одомашнення сільськогосподарських тварин. 3. Зміни сільськогосподарських тварин в тілобудові, продуктивності, пластичності і пристосованій мінливості в процесі одомашнення. 4. Поняття про анатомію і фізіологію як біологічних науках. Будова організму тварин (тканини, органи, система органів). 5. Будова і функції органів травлення у тварин з однокамерним і багатокамерним шлунком. Роль мікрофлори рубця в травленні і обміні речовин у жуйних тварин. 6. Система органів відтворення. Їх функції. Поняття статевий цикл, статева охота. Тривалість статевого циклу та статевої охоти в основних видів сільськогосподарських тварин. Фізіологічна і господарська зрілість сільськогосподарських тварин. Способи парування сільськогосподарських тварин. Штучне осіменіння і його значення в тваринництві. Аутбридинг і інбридинг. 7. 3акономірності індивідуального розвитку тварин. Фактори, які впливають на індивідуальний розвиток сільськогосподарських тварин. Внутріутробний (ембріональний) розвиток сільськогосподарських тварин. Жива маса сільськогосподарських тварин основних видів при народжені. Закономірності росту окремих частин тіла та основних тканин. Тривалість використання та життя тварин. 8. Поняття продуктивність, основні види продуктивності сільськогосподарських тварин. Облік молочної, м'ясної, сальної, вовнової та яєчної продуктивності. 9. Поняття про екстер'єр та його значення для оцінки тварин. Способи оцінки за екстер'єром. 10. Поняття про конституцію. Основні типи конституції сільськогосподарських тварин. 11. Поняття про породу. Структура породи. Класифікація порід сільськогосподарських тварин. 12. Поняття відбір. Форми методичного відбору (масовий, індивідуальний, технологічний, стабілізуючий та ін.). Ознаки та показники відбору. Оцінка і відбір тварин за фенотипом (за індивідуальним розвитком, живою масою, екстер’єром та конституцією) та генотипом (за походженням та якістю потомства). 13. Поняття підбір. Форми підбору (індивідуальний, груповий, однорідний, неоднорідний). 14. Методи розведення сільськогосподарських тварин (чистопородне, схрещування та гібридизація). Види схрещування (ввідне, поглинальне, перемінне, промислове, відтворне). Роль гібридизації у розведенні сільськогосподарських тварин. 15. Організація племінної роботи в тваринництві. Відтворення стада. Ведення племінної роботи у господарствах різних категорій (державні племінні заводи, племінні господарства, племінні ферми). Планування селекційно-племінної роботи. Державні книги племінних тварин (ДКПТ). Зоотехнічний і племінний облік. Мічення тварин і присвоєння кличок. Бонітування тварин. Біотехнологія у тваринництві. ІІ. Основи живлення тварин і оцінка поживності кормів 16. Хімічний склад кормів і фізіологічне значення поживних речовин у живленні тварин (мінеральних речовин, органічних речовин, біологічно-активних речовин). 17. Процеси травлення у сільськогосподарських тварин. Перетравність кормів. Фактори, що впливають на перетравність поживних речовин корму. 18. Оцінка енергетичної поживності кормів. Одиниці оцінки енергетичної поживності кормів. 19. Класифікація кормів та їх коротка характеристика. 20. Роль зелених кормів у годівлі сільськогосподарських тварин. Коротка їх характеристика. Культурні пасовища. Зелений конвеєр. Господарська оцінка зелених кормів. Орієнтовні норми споживання зелених кормів сільськогосподарськими тваринами.


21. Грубі корми (сіно, солома, полова, трав’яне борошно) в годівлі сільськогосподарських тварин. Коротка їх характеристика. Середня добова даванка грубих кормів тваринам різних видів у зимовий період. Способи підготовки грубих кормів до згодовування. Облік запасів грубих кормів. Господарська оцінка грубих кормів. 22. Біологічна суть і технологія силосування кормів. Основні силосні культури. Силосні споруди. Умови одержання доброякісного силосу та фактори, що впливають на його якість. Значення силосу в годівлі сільськогосподарських тварин. Господарська оцінка якості силосу. Хімічне консервування кормів. Облік запасів силосу. Середньодобові норми згодовування силосу сільськогосподарськими тваринами різних видів. 23. Біологічна суть і технологія заготівлі сінажу. Фактори, що впливають на якість сінажу. Використання сінажу в годівлі тварин. Норми згодовування сінажу тваринам та його поживність. Облік запасів сінажу. 24. Коренебульбоплоди і баштанні корми, їх характеристика, значення в годівлі, умови зберігання і підготовки до згодовування. Середньодобові норми їх згодовування. Облік запасів та господарська оцінка коренебульбоплодів і баштанних кормів. 25. Зернові корми, їх коротка характеристика та значення в годівлі сільськогосподарських тварин. Способи зберігання та підготовки зернових кормів до згодовування. Оцінка якості зернових кормів. 26. Залишки технічних виробництв (борошномельного, олійного, цукрового, крохмалепатокового, спиртового і пивовареного), їх коротка характеристика. Норми згодовування. Способи їх підготовки до згодовування. 27. Корми тваринного походження (молоко та продукти його переробки, відходи м’ясокомбінатів, рибне борошно, пір’яне борошно, харчові відходи). Хімічний склад та поживність. Способи згодовування та зберігання кормів тваринного походження. Норми згодовування кормів тваринного походження тваринам різних видів. 28. Кормові добавки (протеїнові, мінеральні, вітамінні добавки та антибіотики, синтетичні амінокислоти, ферментні препарати, кормові дріжджі). Коротка їх характеристика. Поживність та норма згодовування їх тваринам різних видів. 29. Комбікорми (види, рецептура, форма випуску комбікормів). Оцінка якості комбікорму. 30. Основи нормованої годівлі сільськогосподарських тварин. Поняття про кормову норму і кормовий раціон. Структура раціонів і типи годівлі сільськогосподарських тварин. Контроль нормованої годівлі сільськогосподарських тварин. Значення міцної кормової бази в розвитку тваринництва, підвищенні його продуктивності і вдосконаленні породних якостей. ІІІ. Технологія виробництва молока 31. Значення великої рогатої худоби та її біологічні особливості. Сучасний стан і тенденції розвитку скотарства. 32. Основні породи худоби та їх використання (молочні, м’ясні, комбінованого напряму). 33. Племінна робота в скотарстві. Основи відтворення стада великої рогатої худоби. Племінний та зоотехнічний облік у скотарстві. 34. Технологія утримання та годівлі тільних корів та нетелів в зимовий та літній періоди. Підготовка тільних корів та нетелів до отелів. 35. Технологія утримання та годівлі корів після отелення. Корми, техніка годівлі. Роздій корів. 36. Технологія вирощування телят в молочний період. Схеми годівлі телят до 6-місячного віку. Використання замінника незбираного молока при вирощуванні телят. 37. Технологія вирощування телят в післямолочний період. 38. Будова та функції молочної залози. Хімічний склад молока основних видів сільськогосподарських тварин. Значення молока у живленні тварин і людини. Технологія одержання, переробки і реалізації молока. Первинна та вторинна обробка молока. 39. Технологія утримання, годівлі та доїння дійних корів. Норми, раціони, корми ті техніка годівлі. 40. Потоково-цехова система виробництва молока. 41. Основи технології виробництва молока на промисловій основі.


42. Шляхи підвищення молочної продуктивності сільськогосподарських тварин та економічної ефективності виробництва молока. IV. Технологія виробництва яловичини 43. М’ясна продуктивність великої рогатої худоби та її облік. Шляхи збільшення виробництва яловичини. Системи та способи утримання молодняку. 44. Технологія вирощування молодняку молочних і молочно-м’ясних порід на м’ясо. 45. Особливості технології виробництва яловичини у м’ясному скотарстві. 46. Основи технології виробництва яловичина на промисловій основі. 47. Організація закупівлі худоби, її приймання забій і переробка. V. Технологія виробництва свинини 48. Народногосподарське значення та господарсько-біологічні особливості свиней. Породи свиней і їх коротка характеристика. 49. Племінна робота у свинарстві. Відтворення стада свиней. Використання гібридизації у свинарстві. 50. Технологія підготовки свиноматок до опоросу та його проведення. 51. Технологія вирощування поросят-сисунів та строки їх відлучення. 52. Технологія вирощування ремонтного молодняку. 53. Технологія утримання та годівлі свиней різного віку та фізіологічного стану. 54. Технологія відгодівля свиней на м’ясо, бекон і до жирних кондицій. 55. Технологія виробництва свинини у спеціалізованих господарствах. 56. Реалізація свиней. Забій, переробка і зберігання продукції. Виробництво м’ясних продуктів. VІ. Технологія виробництва продукції вівчарства 57. Народногосподарське значення галузі та господарсько-біологічні особливості овець. Сучасний стан і тенденція розвитку галузі. Основні види продукції вівчарства (вовна, смушки, овчини, м’ясна та молочна продуктивність). 58. Хімічний склад вовни, гістологічна будова вовни, фізико-механічні властивості вовни. Види вовни. Руно, класирування і сортування вовни. Реалізація вовни. Первинна обробка, промислова переробка та використання вовни. Кількісні характеристики вовни. 59. Селекція та племінна робота у вівчарстві. Класифікація порід овець за напрямом продуктивності. 60. Технологія виробництва продукції вівчарства. Відтворення стада овець. Парування овець. Ягніння вівцематок. Технологія вирощування ягнят від народження до відлучення. Технологія вирощування молодняку після відлучення. 61. Технологія утримання та годівлі дорослих овець. Норми, раціони, корми, техніка годівлі. 62. Технологія одержання продукції вівчарства. Організація стриження овець. Класифікація і реалізація вовни. VІІ. Технологія виробництва продукції козівництва 63. Народногосподарське значення та господарсько-біологічні особливості кіз. Основні види продукції (молочна, м’ясна, пухова, вовнова, шкіра, хутро) та її облік. 64. Основні породи кіз та їх селекція. 65. Технологія виробництва продукції козівництва. Відтворення стада. Годівля та утримання овець. VІІІ. Технологія виробництва яєць і м’яса сільськогосподарської птиці 66. Народногосподарське значення, біологічні особливості, стан і перспективи розвитку птахівництва. 67. Племінна робота та зоотехнічний облік у птахівництві. 68. Основні породи різних видів сільськогосподарської птиці, які використовуються для виведення нових кросів та кроси птиці, які використовуються при виробництві яєць та м’яса птиці. 69. Технологія виробництва харчових яєць. Комплектування, утримання й годівля батьківського стада. Інкубація курячих яєць. Вирощування та годівля ремонтного молодняку. Утримання та годівля курок-несучок. Збирання, сортування, пакування і зберігання яєць.


70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

Технологія виробництва м’яса бройлерів на промисловій основі. Технологія виробництва м’яса качок. Технологія виробництва м’яса гусей. Технологія виробництва м’яса індиків. Технологія забою птиці, обробка тушок та їх реалізація. ІХ. Технологія виробництва продукції конярства Народногосподарське значення галузі та біологічні особливості коней. Стан і тенденція розвитку конярства. Племінна робота та виробничий облік у конярстві. Породи коней (верхові, рисисті, ваговози). Відтворення стада у конярстві. Технологія вирощування молодняку у конярстві. Тренінг та іподромні випробування коней. Кінний спорт. Утримання та годівля дорослих коней. Добові та річні норми витрати кормів. Структура раціону. Техніка годівлі. Використання коней в народному господарстві. Робочі якості коней. Х. Технологія виробництва продукції бджільництва Значення бджільництва. Стан галузі в Україні і за кордоном. Завдання і перспективи розвитку бджільництва. Організація зимівлі та догляду за бджолами в період спокою. Технологія утримання бджолиних сімей, виробництво продукції бджільництва та відкачування меду.

%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%...

Advertisement