Page 1

НУБіП України

Ф-7.5-2.1.6-10

“ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник навчальної частини ___________________ О.В. Зазимко “_____” _________________ 20___р. РОЗКЛАД складання екзаменів студентами 4 курсу ОКР «Бакалавр» факультету біотехнології напряму «Біотехнологія» Початок екзаменаційної сесії з 14.01.2013 р.по 26.01.2013р. № з/п 1. 2. 3. 4. 5.

Назва дисципліни Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом Основи біотехнології рослин Екобіотехнологія Екологічна токсикологія Енергобіотехнологія

1 група

2 група

14.01

17.01

17.01 ____ ____ 21.01

____ 14.01 21.01 ____

До початку екзаменаційної сесії студентам необхідно скласти заліки з наступних дисциплін: 1. Правознавство. 2. Біогеохімія навколишнього середовища. 3. Біоінженерія. 4. Вступ до фаху. 5. Біотехнологічні процеси агротехнологій. 6. Імуногенетика. 7. Наземні екосистеми та методи біомоніторингу. та захистити курсові роботи з дисциплін: Основи біотехнології рослин, екобіотехнологія.

Декан факультету

Ю.Коломієць

%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%...

Advertisement