Issuu on Google+

І Міжнародна наукова конференція “Нетрадиційні, нові і забуті види рослин: наукові і практичні аспекти культивування” 10-12 вересня 2013 року в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України, в Києві, відбудеться І Міжнародна наукова конференція "Нетрадиційні, нові і забуті види рослин: наукові і практичні аспекти культивування". Наукова програма конференції передбачає проведення пленарних засідань і роботу за такими секціями: 1. Інтродукція і селекція, збереження і збагачення генофондів нетрадиційних плодових, кормових, лікарських рослин. 2. Систематика, морфологія, анатомія нетрадиційних рослин. 3. Алелопатичні особливості нетрадиційних, нових і забутих рослин. 4. Комплексна стійкість нетрадиційних рослин до абіотичних і біотичних факторів, актуальні питання агротехніки вирощування. 5. Біологічно активні речовини нетрадиційних плодових, кормових, лікарських рослин. 6. Переробка нетрадиційних і нових лікарських рослин для виробництва нових лікувально-профілактичних продуктів, харчових і біологічно активних добавок. Робочі мови: українська, російська, англійська. Форми участі в конференції: очна і заочна (усна доповідь, стендова доповідь або участь без доповіді). Умови участі в роботі конференції: Для участі в конференції необхідно до 1 квітня 2013 року на адресу оргкомітету відправити: − заявку на публікацію статті (якщо стаття написана декількома авторами, то реєстраційну форму заповнюють усі автори, а файл із тезами подає тільки перший автор); − текст статті (оформлення згідно з вимогами); − оплату публікації (сканований чек, формат файлу pdf). Ресурс: http://www.nbg.kiev.ua/ru/about_garden/news/detail.php?ID=2789


%D0%86%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%