Page 1

ПЛАН захисту дисертаційних робіт на травень 2013 року Шифр ради

К 26.004.16

К 26.004.16

Д 26.004.03

Д 26.004.03

Прізвище, ім’я, по батькові Романюк Михайло Зіновійович Суперсон Юлія Валер’янівна

Науковий ступінь, Дата на який захисту претендує здобувач К.ю.н. 13 травня, 10.00

Тема дисертаційної роботи

Науковий керівник /консультант/

Офіційні опоненти

Правовий режим земель оборони Украхни (12.00.06)

К.ю.н. Багай Н.О..

Д.ю.н. Шульга М.В., к.ю.н. Коваленко Т.О.

К.ю.н.

13 травня, 12.00

Правове регулювання бджільництва в Україні (12.00.06)

Д.ю.н. Єрмоленко В.М.

Д.ю.н. Статівка А.М., к.ю.н. Земко А.М.

Корзун Володимир Миколайович

К.ю.н.

14 травня, 10.00

Д.ю.н. Хахановський В.Г.

Д.ю.н. Арістова І.В., к.ю.н. Оверченко І.С.

Вовк Дмитро Леонідович

К.ю.н.

14 травня, 12.00

К.ю.н. Кушнір Г.А.

Д.ю.н. Діхтієвський П.В., к.ю.н. Горбунова О.Ю.

Касяненко Оксана Іванівна

Д.вет.н.

15 травня, 10.00

Д.вет.н. Фотіна Т.І.

Мачуський Олександр Вікторович Журба Віталіна Ігорівна

К.вет.н.

15 травня, 12.00

Д.вет.н. Ушкалов В.О.

Д.вет.н. Недосєков В.В., д.вет.н. Мандигра М.С., д.вет.н. Бердник В.П. Д.вет.н. Галатюк О.Є., д.вет.н. Мандигра М.С.

К.вет.н.

16 травня, 10.00

Правові та організаційні засади створення і використання інтегрованого банку даних ОВС України (12.00.07) Митний контроль сільськогосподарської продукції (12.00.07) Теоретичне та експериментальне обґрунтування системи контролю кампілобактеріозу курей (16.00.03) Удосконалення вакцин проти сибірки тварин та методів контролю їх якості (16.00.03) Науково-експерментальне обґрунтування ефективності застосування стовбурних клітин для відновлення патологічно зміненого суглобового хряща у тварин (16.00.02)

Д.вет.н. Мазуркевич А.Й.

Д.вет.н. Коцюмбас Г.І., к.вет.н. Гуральська С.В.


Давиденко Павло Олександрович Гавва Дмитро Вікторович

К.вет.н.

16 травня, 12.00

К.с.-г.н.

20 травня, 10.00

Карабач Катерина Сергіївна

К.с.-г.н.

20 травня, 12.00

Барабаш Леся Віталіївна

К.е.н.

21 травня, 12.00

Марчук Ульяна Олександрівна

К.е.н.

21 травня, 14.00

Дениско Олена Анатоліївна

К.т.н.

21 травня, 10.00

Нездвецька Інна Володимирівна

К.т.н.

21 травня, 12.00

Д 26.004.17

Кулій-Дем’янюк Юлія Василівна

К.е.н.

22 травня, 12.00

Д 26.004.01

Нестеров Іван Георгійович

К.е.н.

23 травня, 10.00

Д 26.004.04

Д 26.004.17

Д 26.004.06

Біологічні властивості дисоціативних форм MYCOBACTERIUM BOVIS та їх ідентифікація (16.00.03) Агрогенна і постагрогенна еволюція чорноземів типових лівобережного лісостепу України (06.01.03) Режим фосфатів в чорноземі типовому середньо суглинковому правобережного лісостепу за мінімізації обробітку грунту і біологізації землеробства (06.01.03) Ефективність механізму оподаткування доходів фізичних осіб (08.00.08) Внутрішньогосподарський контроль в системі управління сільськогосподарськими підприємствами (08.00.09) Обгрунтування основних параметрів лущильної машини вібраційної дії (05.05.11) Обґрунтування конструкційнотехнологічних параметрів сушарки для цикорію кореневого (05.05.11) Бухгалтерський облік витрат на охорону навколишнього середовища підприємств АПК (08.00.09) Формування системи управління в структурних підрозділах агропромислових транснаціональних корпорацій (08.00.04)

Д.вет.н. Ткаченко О.А. Д.с.-г.н. Тихоненко Д.Г.

Д.вет.н. Галатюк О.Є., д.вет.н. Кочмарський В.А. Д.с.-г.н. Балаєв А.Д., д.с.г.н. Веремеєнко С.І.

Д.с.-г.н. Балаєв А.Д.,

Д.с.-г.н. Дегтярьов В.В., к.с.-.г.н. Дацько Л.В.

Д.е.н. Худолій Л.М.

Д.е.н. Танклевська Н.С., д.е.н. Синчак В.П.

К.е.н. Коцупатрий М.М.

Д.е.н. Дрозд І.К., к.е.н. Дерій В.А.

К.т.н. Дацишин О.В. Д.т.н. Козаченко О.В., к.т.н. Степаненко С.П. К.т.н. Кухарець С.М.

Д.т.н. Пастушенко С.І., д.т.н. Котов Б.І.

Д.е.н. Чижевська Л.В.

Д.е.н. Жигрей І.В., д.е.н. Скрипник М.І.

Д.е.н. Чорний Г.М.

Д.е.н. Баюра Д.О., к.е.н. Осовська Г.В.


Д 26.004.01

Д 26.004.10

Д 26.004.02

Штимак Ігор Володимирович

К.е.н.

23 травня, 12.00

Соціально-економічний розвиток сільських домогосподарств (08.00.04)

Д.е.н. Збарський В.К.

Д.е.н. Свиноус І.В., к.е.н. Лисенко В.В.

Давидова Ірина Іванівна

К.е.н.

24 травня, 10.00

Д.е.н. Шкільов О.В.

Д.е.н. Малік М.Й., к.е.н. Король В.С.

Рогоза Костянтин Геннадійович Павлов Олександр Сергійович

К.е.н.

24 травня, 12.00

Д.е.н. Шпичак О.М.

Д.е.н. Макаренко П.М., к.е.н. Компанієць В.О.

К.с.-г.н.

28 травня, 10.00

Д.с.-г.н. Танчик С.П.

Д.с.-г.н. Борона В.П., д.с.г.н. Примак І.Д.

Байбєрова Світлана Сергіївна Шпирка Олександр Миколайович

К.с.-г.н

29 травня, 12.00

К.с.-г.н. Сердюк М.Є.

Д.с.-г.н. Пузік Л.М., д.с.г.н. Іванченко В.Й.

К.с.-г.н.

29 травня, 10.00

Д.с.-г.н. Танчик С.П.

Д.с.-г.н. Іващенко О.О., д.с.-г.н. Малієнко А.М.

Губін Олександр Ігорович

К.б.н.

31 травня, 10.00

Диверсифікація видів діяльності в аграрному секторі економіки (08.00.03) Формування механізму ціноутворення на зерно пшениці в Україні (08.00.03) Вплив систем землеробства на родючість грунту і продуктивність ланки польової сівозміни в Правобережному Лісостепу України (06.01.01) Придатність плодів сортів яблунь до зберігання за передзбиральної обробки антиоксидантами (06.01.15) Оптимізація контролю забур’яненості посівів ланки зерно-просапної сівозміни в умовах екологізації землеробства Правобережного Лісостепу України (06.01.13) Нематодні хвороби квітководекоративних рослин закритого грунту ботанічних садів України (06.01.11)

Д.б.н. Сігарьова Д.Д.

Д.б.н. Корнюшин В.В., д.б.н. Крючкова Л.О.

Завідувач відділу наукової атестації

В. А. Грищенко

%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you