Page 1

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ за умов договору на програмах підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" на 2013-2014 навчальний рік (заочна форма навчання), грн. №п/п 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 1.

1. 2.

Напрям підготовки

за 1 рік в Бобровицькому НІКП Економіка підприємства 6 075 Облік і аудит 6 075 Менеджмент 6 075 Агрономія 3 750 в Мукачівському НІКП Агрономія 3 750 Облік і аудит 6 075 Право 6 650 в Малинському НІКП Лісове і садово-паркове 4 950 господарство Деревооброблювальні технології 3 930 в Лубенському НІКП Лісове і садово-паркове 4 950 господарство в Таращанському НІКП Процеси, машини та обладнання 3 750 агропромислового виробництва Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому 3 750 комплексі

Вартість за 3 роки 18 225 18 225 18 225 11 250 11 250 18 225 19 950 14 850 11 790 14 850

11 250 11 250

%D0%97%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%  
%D0%97%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%97%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87...

Advertisement