Page 1

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ за умов договору на програмах підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" на 2013-2014 навчальний рік

(денна форма навчання), грн. № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Вартість Напрям підготовки Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Агрономія Біотехнологія Будівництво Ветеринарна медицина Водні біоресурси та аквакультура Геодезія, картографія та землеустрій Деревооброблювальні технології Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Економіка підприємства Економічна кібернетика Електротехніка та електротехнології Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі Захист рослин Комп’ютерні науки Лісове і садово-паркове господарство Маркетинг Машинобудування Менеджмент Облік і аудит Правознавство Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва Соціальна педагогіка Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Транспортні технології (за видами транспорту) Філологія (переклад) Фінанси і кредит Харчові технології та інженерія

за 1 рік

за 4 роки

9 000 7 845 10 355 7 845 12 255 7 845 11 295 8 890

36 000 31 380 41 420 31 380 49 020 31 380 45 180 35 560

11 295

45 180

13 860 12 150 9 000

55 440 48 600 36 000

9 000

36 000

7 845 7 845 11 295 14 550 7 845 14 550 13 860 14 500

31 380 31 380 45 180 58 200 31 380 58 200 55 440 58 000

8 575

34 300

8 500

34 000

7 845

31 380

9 000 8 200 13 860 7 950

36 000 32 800 55 440 31 800

%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%...