Page 1

Cписок наукових праць 1. Хареба

В.В.

Застосування

безрозсадного

способу

вирощування

маточників у насінництві цибулі ріпчастої/ В. В. Хареба, АО. Мазуркевич. - Таврійський науковий вісник, Херсон. – В 54., 2008. – С. 50 - 55. 2. Хареба

В.В.

Спеціалізація

і

кооперація

в

овочівництві

країн

європейського союзу – оптимальна модель для овочівників України / В.В. Хареба, З.Д. Сич. - Зб. тез міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в овочівництві: досягнення і перспективи». – Харків, 2010. – С. 6-8. 3. Хареба

В.В.

Технологія

вирощування

розсадної

і

безрозсадної

пізньостиглої капусти/ В.В. Хареба. – Наукові основи агропромислового виробництва в зоні полісся і західному регіоні України. - К.: Аграрна наука, 2010. – С.311–313. 4. Хареба В.В. Капуста / В.В. Хареба . - //Наукові основи агропромислового виробництва в зоні лісостепу України. - К.: Аграрна наука, 2010. – С.413 – 414. 5. Хареба В.В. Овочеві культури / В.В. Хареба, Гончаров О.М., Вітанов О.Д., Горова Т.К. та інші. - Наукові основи агропромислового виробництва в зоні лісостепу України. - К.: Аграрна наука, 2010. – С.408 – 413. 6. Хареба В.В. Технологія вирощування овочевих культур у відкритому грунті / В.В. Хареба, Гончаров О.М., Вітанов О.Д., Горова Т.К. та інші. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні степу України. - К.: Аграрна наука, 2010. – С.365 – 381. 7. Хареба В.В. Сорт огірка Ніжинський місцевий збережено. Дослідження тривають / В.В. Хареба, О.В. Хареба, О.В. Позняк, М.П. Петренко. Овочівництво і баштанництво. – Харків. В. 57, 2011. – С.45 – 54. 8. Хареба В.В. Історичні аспекти проблеми і перспективи Ніжинського огірка / В.В. Хареба, О.В. Хареба, О.В. Позняк. - К.: Аграрна наука, 2012.138 с.


9. Хареба В.В. Адаптування схем сортової сертифікації насіння овочевих культур призначеного для міжнародної торгівлі / В.В. Хареба, Н.В. Лещук, О.В. Позняк. - Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин.К., 2012. №3 – С. 25-30. 10. Хареба

В.В.

Аграрна

економіка,

продовольство,

інноваційний

провайдинг: наукові розробки / В.В. Хареба, В.М. Жук, Ю.О. Лупенко та інші. – К.: НААН,2012.- 60 с.

%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0  
%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u39/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf

Advertisement