Page 1

ЗАЯВКА на участь у Науково-практичній конференції «Сучасне овочівництво: освіта, наука та інновації» Прізвище________________________ Ім’я, по батькові_________________ Науковий ступінь, вчене звання _________________________________ Повна назва організації ____________ _________________________________ Посада___________________________ Назва доповіді__________________________ _________________________________ Науковий напрям №_______________ Доповідач, співдоповідач __________ Поштова адреса __________________ _________________________________ Контактний телефон ______________ E-mail___________________________ Планую: (необхідне підкреслити)  виступити з доповіддю (до 10 хв)  тільки публікування тез  стендова доповідь Потреба в технічних засобах для ілюстрації доповіді (вказати, яких саме) ____________________________________ Потреба в готелі - так (з___по____ 2012 р.) - ні Підпис учасника __________________ Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі у конференції необхідно до 01 грудня 2012 р. надіслати: 1) електронною поштою: • текст тез доповіді, оформлений згідно з вимогами; • заявку на участь у конференції; 2) поштою: • текст тез доповіді у друкованому вигляді, оформлений згідно з вимогами (один примірник); • заявку на участь у конференції; • файл (MS Word2003, формат Doc або Rtf) з текстом тез доповіді на одному магнітному носії (СD, DVD). Публікація матеріалів для участі в конференції безкоштовна. Про прийняття тез до друку і включення їх до програми конференції буде повідомлено додатково. Особисте запрошення на конференцію буде надіслано на вимогу заявника поштою, факсом, або електронною поштою. Збірники матеріалів конференції будуть видаватися авторам під час проведення конференції. Адреса оргкомітету: кафедра овочівництва, корп. 1, кімната 48, вул. Генерала Родимцева, 19, м. Київ, 03041 Транспортне сполучення: від станції метро «Виставковий центр» чи «Либідська» – маршрутним таксі № 212 до зупинки 4-й навчальний корпус Національного університету біоресурсів і природокористування України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ рослинництва, екології і біотехнологій Кафедри овочівництва, закритого ґрунту та садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка

ЗАПРОШЕННЯ на Науково-практичну конференцію «Сучасне овочівництво: освіта, наука та інновації» присвячену 80-річчю від дня народження видатного вченого-овочівника, завідувача кафедри овочівництва в 1984-1999 рр., Заслуженого працівника вищої школи, доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН України та АН ВШ України

БАРАБАША ОРЕСТА ЮЛІАНОВИЧА (1932-2011)

13 – 14 грудня 2012 року м. Київ


ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Національний університет біоресурсів і природокористування України запрошує Вас взяти участь у Науково-практичній конференції «Сучасне овочівництво: освіта, наука та інновації»,

присвяченій 80-річчю від дня народження видатного вченого-овочівника, завідувача кафедри овочівництва в 1984-1999 рр., Заслуженого працівника вищої школи , доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН України та АН ВШ України О.Ю. Барабаша

Напрями роботи конференції: 1. Сучасний стан і перспективи розвитку овочівництва України. 2. Роль освіти у підготовці кадрів для галузі овочівництва. 3. Науково-технічне забезпечення розвитку плодоовочівництва. 4. Енергоі ресурсозберігаючі технології виробництва, логістики і переробки плодоовочевої продукції. 5. Селекція, насінництво і біотехнологія в овочівництві. 6. Сучасні технології захисту овочевих і баштанних культур. Початок роботи конференції 13 грудня 2012 року о 10 годині в аудиторії 33, корп. 4 НУБіП України Реєстрація буде відбуватися 12-13 грудня 2012 року за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, корпус 4, кімната 38 (кафедра закритого ґрунту). Поселення пропонується в готелі НУБіП України за адресою: вул. Генерала Родимцева, 1а. Вартість поселення 150 грн. за добу.

Вимоги до оформлення матеріалів Текст тез доповіді подається в одному примірнику (і на електронному носії), обсягом до двох сторінок на одному боці стандартного паперового аркуша (210×297 мм, Ф А-4). Поля таких розмірів: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. У лівому верхньому куті розміщується УДК, далі назва статті, ініціали і прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, назва організації, де працює автор. Шрифт тексту Times New Roman Cyr, кегель – 14pt, абзацний відступ 1,2 см (5 знаків), інтервал одинарний, назви – 15pt, жирний. Студенти і здобувачі

наукових ступенів у кінці тез доповіді обов'язково вказують прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь, посаду. Назви файлів мають містити прізвище першого автора, наприклад, для тез доповіді – ivanov_abstr; для заявки ivanov_registr. Формат файлів. Doc або. Rtf. Відповідальність за достовірність поданих матеріалів несе автор. Оргкомітет залишає за собою право редагувати, скорочувати та відхиляти надіслані матеріали, які не несуть нової наукової інформації або не відповідають вищенаведеним вимогам. Контактні особи: Бобось Ірина Макарівна Тел. (044) 527-81-69; (067) 428-64-16 Завадська Оксана Володимирівна Тел. (044) 527-86-76; (067) 738-83-43

Е-mail: konferenz12@ukr.net

Всі бажаючі можуть також додатково надсилати наукові статті, які будуть надруковані у фаховому науковому виданні університету. Статті (паперовий та електронний варіанти) надсилати за адресою оргкомітету або подати їх під час роботи конференції. Вартість публікації – 20 грн. за одну сторінку. Оплату можна здійснити під час роботи конференції. У разі відсутності можливості прийняти участь у роботі конференції останній термін надсилання статей та квитанцій про оплату до 15.12.2012 р. Оплату здійснити за адресою: 03041, Київ – 41. До запитання. Кутовенко Вірі Богданівні. Призначення платежу – за публікацію наукової статті. Статті подаються в двох примірниках українською мовою, обсягом не менше 5 і не більше 12 сторінок друкованого тексту. Мають містити постановку проблеми, мету, методику, результати досліджень та їх аналіз, висновки, список літератури. Кожна сторінка друкується на одному боці стандартного паперового аркуша (210 ×297 мм, Ф А4),через інтервал 1,5. Поля: ліве – 30, праве – 15, верхнє і нижнє – 20 мм. Статтю набирати у будь-якому текстовому редакторі, гарнітура шрифту Times New Roman Cyr, кегель – 14pt; ЗАГОЛОВОК СТАТТІ, ПРІЗВИЩЕ АВТОРА, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ – великими літерами, виключка по центру. До статті додаються вихідні електронні матеріали – текст статті у форматі doc або rtf; анотації (5-6 рядків) та ключові слова українською – на початку, російською та англійською мовами – в кінці статті; УДК; відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, робоча і домашня адреси, контактні телефони); дві рецензії (обов’язково одна зовнішня), експертні заключення.

Редакційна колегія залишає за собою право редагувати та скорочувати подані матеріали, а також відхиляти їх у разі недотримання поставлених вимог.

%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_3  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_3.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you