Issuu on Google+

Національний університет біоресурсів і природокористування України (базовий заклад, м. Київ) Список рекомендованих Форма навчання:

Екстернат

Освітньо кваліфікаційний рівень: Структурний підрозділ:

Магістр

Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Шифр та назва напряму: Шифр та назва спеціальності:

6.090102

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

8.09010201

технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Спеціалізація: Хвиля:

1

Контракт За конкурсом №пп 1

№ особової справи ТВППТ-14001м(Е)

ПІБ Кирій Анатолій Анатолійович

Конкурсний бал 317,1


%d0%a2%d0%92%d0%9f%d0%9f%d0%a2 %d0%b5%d0%ba%d1%81 1