Page 1

Кабінет Міністрів України Національний університет біоресурсів і природокористування України

Положення про фізкультурно-масову та спортивну роботу в Національному університеті біоресурсів і природокористування України

Положення розміщено на сайті НУБіП України: http://nubip.edu.ua/node/3318

Київ 2013


Укладачі: Пархоменко В’ячеслав Кузьмович, в.о. доцента кафедри фізичного виховання НУБіП України відповідальний за спортивну роботу, заслужений тренер України, майстер спорту України (розділи 1-5) Федоріна Наталія Борисівна, ст. викл. кафедри фізичного виховання НУБіП України, профорг кафедри (розділ 2)

Рецензенти: Вербицький Сергій Олексійович, завідувач кафедри фізичного виховання НУБіП України, почесний працівник фізичної культури і спорту. Краснов Валерій Павлович, проф. кафедри фізичного виховання НУБіП України, заслужений працівник фізичної культури і спорту.

Компютерний набір: Пархоменко В.К. Тел. 257-85-21, 257-89-64


“Затверджую” Ректор НУБіП України, академік НАН України та УААН, Герой України Д. Мельничук “ ____ “ ________________ 2005 р. Із змінами внесеними згідно протоколів засідань кафедри фізичного виховання № 12 від 30.08.2009 р., №16 від 27.09.2010 р., №4 від 25.09.2012 р. ПОЛОЖЕННЯ про фізкультурно-масову та спортивну роботу в Національному університеті біоресурсів і природокористування України 1. Загальні положення Положення складено на виконання Указу Президента України від 28.08.2004 р. №1148 “Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту”, “Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах” затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №64 від 11.01.2006 р. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 за №249/12123, “Положення про систему оцінки роботи фізкультурних організацій України зі спортивної майстерності” Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, положень про проведення Всеукраїнської спартакіади “Здоров’я” серед науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України, “Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України” затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 23.04.2012 р. № 491 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 травня 2012 р. за № 754/21067 а також враховуючи досвід проведення спартакіад кафедрою фізичного виховання Національного університету біоресурсів і природокористування України (далі – НУБіП України) за останні десятиріччя. Метою фізкультурно-масової та спортивної роботи в університеті є: - пропаганда фізичної культури та спорту; - залучення студентів, науково-педагогічних, наукових працівників і співробітників структурних підрозділів НУБіП України до здорового способу життя; - визначення рейтингів зі спортивної майстерності серед спортсменів, викладачів-тренерів, спортивних секцій, факультетів, ННІ;

1


- визначення кращих навчально-наукових інститутів (далі – ННІ), факультетів з фізкультурно-масової та спортивної роботи; - підготовка команд університету для участі у Всеукраїнській спартакіаді “Здоров’я” серед науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації; - підготовка команд університету для участі у Всеукраїнській спартакіаді “Здоров’я” серед науково-педагогічних працівників і співробітників аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації; - заохочення кращих спортсменів і команд до вищих спортивних досягнень; - підвищення спортивного рейтингу університету серед ВНЗ України. 2. Керівництво Організацію та проведення змагань здійснює кафедра фізичного виховання під керівництвом навчально-наукового центру культурно-виховної і соціальної роботи НУБіП України. Головний суддя спартакіад НУБіП України – завідувач кафедри фізичного виховання, головний секретар – викладач кафедри фізичного виховання відповідальний за спортивну роботу в університеті. Склад головних суддівських колегій окремих змагань визначається в положеннях про змагання, наведених нижче. 3. Програма Підсумки фізкультурно-масової та спортивної роботи в університеті підводяться щорічно у наступних заходах: - спартакіада студентів НУБіП України; - спартакіада “Здоров’я” серед науково-педагогічних, наукових працівників і співробітників структурних підрозділів НУБіП України; - спартакіада студентів, що проживають в гуртожитках НУБіП України; - визначення рейтингів зі спортивної майстерності серед спортсменів, спортивних секцій, викладачів-тренерів, факультетів, ННІ; - змагання на кубок НУБіП України з окремих видів спорту. Усі спортивні змагання НУБіП України проводяться у вільні від навчання години. 4. Учасники У спартакіаді студентів НУБіП України беруть участь студенти денної форми навчання поточного навчального року. У спартакіаді “Здоров’я” серед науково-педагогічних, наукових працівників і співробітників структурних підрозділів НУБіП України беруть участь особи, трудова книжка яких знаходиться в університеті. Студенти

2


НУБіП України денної форми навчання, які за сумісництвом є співробітниками університету, до участі у змаганнях спартакіади “Здоров’я” не допускаються. У спартакіаді серед студентів, що проживають в гуртожитках НУБіП України, беруть участь студенти і слухачі магістратури університету, які проживають у гуртожитках. Рейтинги зі спортивної майстерності серед спортсменів, спортивних секцій, викладачів-тренерів, факультетів, ННІ визначаються серед усіх осіб, які навчаються і працюють в університеті. Кількісний склад команди в окремих видах спорту визначається регламентом змагань, відповідно до цього положення, в ході змагань дозволяється робити дозаявку учасників. 5. Підведення підсумків Загальнокомандне місце ННІ з фізкультурно-масової та спортивної роботи в НУБіП України визначається за найменшою сумою місць, зайнятих ННІ у: - спартакіаді студентів університету серед ННІ; - спартакіаді “Здоров’я” серед науково-педагогічних, наукових працівників і співробітників структурних підрозділів НУБіП України; - рейтингу зі спортивної майстерності серед ННІ. За однаковою сумою місць вище місце посідає той ННІ, який має вище місце у спартакіаді студентів НУБіП України серед ННІ. Підсумки фізкультурно-масової та спортивної роботи в університеті підводяться кафедрою фізичного виховання та затверджуються наказом ректора по університету. Порядок підведення підсумків окремих спартакіад і рейтингу зі спортивної майстерності наведено нижче в окремих розділах. Якщо у змаганнях спартакіади студентів НУБіП України результати отримали менше трьох команд такі змагання вважаються кубком університету і до загальнокомандного заліку спартакіади не включаються. 6. Нагородження 6.1. Нагородження переможців з фізкультурно-масової та спортивної роботи. ННІ, які зайняли 1-3 місця у загальнокомандному заліку з фізкультурномасової та спортивної роботи, нагороджуються грамотою відповідного ступеня і кубком. Факультети, які зайняли 1-3 місця у загальнокомандному заліку з фізкультурно-масової та спортивної роботи, нагороджуються грамотою відповідного ступеня і кубком.

3


ННІ, які зайняли 1-3 місця у загальнокомандному заліку з фізкультурномасової та спортивної роботи, благодійний фонд “Перспектива НАУ України” виділяє грант для придбання спортивної форми та інвентарю. 6.2. Нагородження переможців спартакіади студентів НУБіП України. ННІ, які зайняли 1-3 місця у загальному заліку спартакіади студентів НУБіП України, нагороджуються грамотою відповідного ступеня і кубком. Факультети, які зайняли 1-3 місця у загальному заліку спартакіади студентів НУБіП України серед факультетів, нагороджуються грамотою відповідного ступеня і кубком. ННІ, які зайняли 1-3 місця окремо у кожному виді спорту спартакіади студентів НУБіП України, нагороджуються грамотою відповідного ступеня, за 1 місце – кубком. Факультети, які зайняли 1-3 місця окремо у кожному виді спорту спартакіади студентів НУБіП України, нагороджуються грамотою відповідного ступеня, за 1 місце – кубком. Спортсмени, які зайняли 1 - 3 місця у кожному виді програми змагань спратакіади студентів НУБіП України та у складі команд з ігрових і командних видів спорту, нагороджуються грамотами. 6.3. Нагородження переможців спартакіади “Здоров’я” серед науковопедагогічних, наукових працівників і співробітників структурних підрозділів НУБіП України (далі – спартакіада “Здоров’я”). Команди, які зайняли 1-3 місця у загальному заліку спартакіади “Здоров’я”, нагороджуються грамотою відповідного ступеня і кубком. Команди, які зайняли 1-3 місця окремо у кожному виді спорту спартакіади “Здоров’я”, нагороджуються грамотою відповідного ступеня, за 1 місце – кубком. Спортсмени, які зайняли 1-3 місця з окремих видів спорту спартакіади “Здоров’я” в особистому заліку або в складі команди з ігрових та командних видів спорту, нагороджуються грамотою відповідного ступеня та медалями. 6.4. Нагородження переможців спартакіади студентів, що проживають в гуртожитках НУБіП України. Команди, яки зайняли 1-3 місця у загальному заліку спартакіади студентів, що проживають в гуртожитках НУБіП України, нагороджується грамотою відповідного ступеня, за 1 місце – кубком. Команди, які зайняли 1-3 місця окремо у кожному виді спорту фінальних змаганнь, нагороджуються грамотою відповідного ступеня, за 1 місце – кубком. Спортсмени, які зайняли 1-3 місця з окремих видів спорту в особистому заліку або в складі команди з ігрових та командних видів спорту, нагороджуються грамотою відповідного ступеня і медалями. 6.5. Нагородження переможців рейтингу зі спортивної майстерності. ННІ, які зайняли 1-3 місця у рейтингу зі спортивної майстерності, нагороджуються грамотою відповідного ступеня і кубком.

4


Факультети, які зайняли 1-3 місця у рейтингу зі спортивної майстерності, нагороджуються грамотою відповідного ступеня і кубком. Викладачі університету – тренери збірних команд університету, які зайняли 1-3 місця у рейтингу зі спортивної майстерності, нагороджуються грамотою відповідного ступеня. Спортсмени, які зайняли 1-3 місця у рейтингу зі спортивної майстерності в особистому заліку та призери чемпіонатів світу, Європи нагороджуються грамотою-подякою університету. 6.6. Нагородження переможців кубку НУБіП України. Команди, які зайняли 1-3 місця окремо у кожному змаганні, нагороджуються грамотою відповідного ступеня, за 1 місце – кубком. Спортсмени, які зайняли 1-3 місця в особистому заліку або в складі команди з ігрових та командних видів спорту, нагороджуються грамотою відповідного ступеня. 7. Фінансування Витрати на організацію та проведення змагань, придбання необхідного спортінвентарю для проведення змагань, нагородження за рахунок університету, позабюджетних коштів ННІ, факультетів, благодійного фонду "Перспектива НАУ України", профкому співробітників НУБіП України, первинної профспілкової організації студентів та аспірантів НУБіП України, студентської організації НУБіП України, “Фонду соціальної допомоги студентам та аспірантам університету ”. Придбання спортивної форми, інвентарю для кращих спортсменів та збірних команд факультетів, ННІ – за рахунок позабюджетних коштів ННІ. Спортсмени, науково-педагогічні працівники і співробітники університету, заступники директорів ННІ з фізичного виховання, заступники деканів факультету з фізичного виховання, які зайняли 1 - 3 місця в особистому або командному заліку в усіх спортивних заходах університету рекомендуються до преміювання та нагородження керівництвом деканату, ННІ, університету. Науково-педагогічні працівники університету – тренери збірних команд університету, які зайняли 1-3 місця у командному заліку на фінальних змаганнях Всеукраїнських спортивних ігор серед студентів аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики і продовольства України, Універсіаді України, чемпіонаті України серед студентів, одразу після завершення змагань рекомендується до преміювання у розмірі посадового окладу. Студенти-спортсмени, які зайняли 1-3 місця на міжнародних та всеукраїнських змаганнях в особистому заліку, в ігрових та командних видах спорту, номерах програми змагань – в командному заліку, рекомендуються до преміювання у розмірі стипендії кожному за кожне змагання.

5


Спортсменам, які зайняли 1-3 місця на всеукраїнських змаганнях вручаються нагороди на зборах ректорату університету. Спортсменам, які зайняли 1-3 місця на міжнародних змаганнях вручаються нагороди на зборах вченої ради університету.

6


Розділ 1. Положення про Спартакіаду студентів НУБіП України 1.1.

Загальні положення

Метою спартакіади студентів НУБіП України (далі – Спартакіада) є: - залучання студентів до здорового способу життя, пропаганди фізичної культури та спорту; - виявлення та заохочення кращих спортсменів і команд ННІ, факультетів; - підготовки збірних команд університету для успішних виступів у Всеукраїнських спортивних іграх серед студентів аграрних ВНЗ України. 1.2. Керівництво Головний суддя – завідувач кафедри фізичного виховання (за посадою). Головний секретар – відповідальний по кафедрі фізичного виховання за спортивну роботу (за посадою). Склад апеляційного журі: голова журі – директор навчально-наукового центру культурно-виховної і соціальної роботи (за посадою), заступник голови – завідувач кафедри фізичного виховання (за посадою), члени журі: відповідальний по кафедрі фізичного виховання за спортивну роботу (за посадою) і викладачі кафедри фізичного виховання, заступники директорів ННІ з фізичного виховання (за посадою). 1.3.

Програма

Змагання проводяться з видів спорту наведених у таблицях 1.1., 1.2. Остаточні терміни змагань, види спорту і головних суддів з видів спорту призначає кафедра фізичного виховання. Терміни проведення змагань можуть бути перенесені, виходячи з обставин, що склалися (погодні умови, наявність студентів на заняттях, участь збірних команд університету у всеукраїнських змаганнях та ін.). Змагання з окремих видів спорту відбуваються відповідно до діючих правил змагань з виду спорту, регламентом змагань обумовленим цим положенням, інформацією про змагання наведеною головним суддею на зборах представників команд, викладеною у письмовому виді і доданою до звіту головного судді, під безпосереднім керівництвом головного судді з виду спорту. Якщо в змаганнях спартакіад результати отримали менше трьох команд такі змагання вважаються кубком університету і до заліку спартакіади не включаються.

7


Таблиця 1.1. Перелік видів спорту спартакіади студентів НУБіП України серед ННІ № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Вид спорту Футбол (чоловіки) Теніс настільний Волейбол (жінки) Волейбол (чоловіки) Гирьовий спорт

Термін змагань Склад команди Жовтень - листопад 18 осіб Жовтень- листопад 2 студента + 2 студентки Жовтень - листопад 12 осіб Жовтень - листопад 12 осіб Листопад Залік за 6-ма результатами 4 (не менше 1 студентки) + Шахи Листопад 4 запасні 4 (не менше 1 студентки) + Шашки Листопад 4 запасні Баскетбол (жінки) Листопад, березень 12 осіб Баскетбол (чол.) Березень 12 осіб Боротьба вільна Березень Залік за 4-ма результатами Важка атлетика Березень Залік за 6-ма результатами Легкоатлетичний крос Квітень Залік за 15 результатами Залік за 20-ма особистими Легка атлетика Травень результатами + 1 естафета Спортивне орієнтування Травень Залік за 4 результатами Туристична смуга 4 спортсмени (не менше 1 Жовтень, травень перешкод студентки) + 1 суддя

Таблиця 1.2. Перелік видів спорту спартакіади студентів НУБіП України серед факультетів № 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Вид спорту Легкоатлетичний крос Гирьовий спорт Боротьба вільна Важка атлетика Теніс настільний Міні-футбол

7.

Легка атлетика

Термін змагань Жовтень, квітень Листопад Березень Березень Квітень Квітень - травень Травень

Склад команди Залік за 15-ма результатами Залік за 6-ма результатами Залік за 4-ма результатами Залік за 6-ма результатами 2 студента + 2 студентки 12 гравців на гру Залік за 20-ма особистими результатами + 1 естафета

1.4. Учасники До участі у змаганнях допускаються збірні команди ННІ, факультетів, що складаються зі студентів денної форми навчання, у тому числі підготовчих відділень, магістратури, а також випускників університету поточного

8


навчального року, які до початку змагань подали головному судді з виду спорту заявку завірену печаткою ННІ або факультету. До участі у змаганнях допускаються студенти, які пройшли медичний огляд в студентській поліклініці і допущені до занять з фізичного виховання до основного навчального відділення. Під час змагань спортсмен несе особисту відповідальність за стан власного здоров’я. Під час змагань усі учасники повинні мати при собі студентський квиток і пред`явити його за вимогою головного судді з виду спорту. В ігрових та командних видах спорту в спартакіаді беруть участь збірні команди ННІ (футбол, волейбол, баскетбол, шахи, шашки, спортивне орієнтування, туристична смуга перешкод). Команди з ігрових видів спорту допускаються до змагань при наявності єдиної спортивної форми. У змаганнях з технічно-складних травмонебезпечних видів спорту: боротьби вільної, важкої атлетики беруть участь спортсмени, які мають допуск тренера секції університету з виду спорту. Головний суддя може зняти учасника зі змагань за явну технічну непідготовленість. Спортсмени, які відмовилися від участі у міських і всеукраїнських змаганнях у складі збірної команди університету без поважних причин, до змагань спартакіад не допускаються. Заявки підписані директором ННІ або деканом факультету, заступником директора ННІ (декана факультету) зі спортивної роботи, печаткою ННІ або факультету друкуються в двох примірниках. Один – лишається в ННІ або на факультеті, другий – подається головному судді змагань на зборах представників команд або безпосередньо перед початком кожного виду змагань, або перед першою грою команди. У заявках обов’язково зазначається повна назва ННІ (факультету), прізвище, ім’я (повністю), факультет, курс, група, спортивний розряд студента. Команди, які не подали заявки до початку змагань, або до першої гри, до змагань не допускаються. Зразки заявок наведено у додатках 1, 2. 1.5. Підведення підсумків Загальнокомандне місце у спартакіаді студентів НУБіП України серед ННІ визначається за найбільшою сумою балів, набраних у 10 видах спорту (з видів спорту, перелічених у таблиці 1.1). Бали нараховуються відповідно до таблиці 1.3. Таблиця 1.3. Нарахування балів за зайняті місця ННІ у спартакіаді студентів в змаганнях з окремих видів спорту Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Бали 100 90 80 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15

9


Загальнокомандне місце у спартакіаді студентів НУБіП України серед факультетів (за паралельним заліком) визначається за найбільшою сумою балів, набраних в усіх видах спорту перелічених у таблиці 1.2. Бали нараховуються відповідно до таблиці 1.4. Таблиця 1.4. Нарахування балів за зайняті місця факультетами в змаганнях з окремих видів спорту Місце Бали

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 100 90 80 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 3 1

Якщо дві або більше команд набрали у загальнокомандному заліку спартакіади однакову суму балів, краще місце займає команда, яка у змаганнях з окремих видів спорту зайняла більшу кількість перших місць, а при рівній кількості – других місць, потім – третіх місць і т. д. Місце команди у змаганнях з важкої атлетики, гирьового спорту, легкої атлетики, легкоатлетичного кросу визначається за найбільшою сумою балів, набраних заліковими учасниками команди відповідно до таблиць оцінки результатів з важкої атлетики, гирьового спорту, легкої атлетики відповідно. Місце команди у змаганнях зі спортивного орієнтування визначається за сумою результатів 4 кращих спортсменів команди незалежно від статі. Місце команди у змаганнях з особисто-командних видів спорту (боротьба вільна, теніс настільний) визначається за найбільшою сумою балів, набраних заліковими учасниками команди відповідно до таблиці 1.5. Таблиця 1.5. Нарахування балів за зайняті місця спортсменами в особисто-командних видах спорту для визначення командної першості Місце 1 Бали 50 Місце 16 Бали 15

2 45 17 14

3 40 18 13

4 36 19 12

5 32 20 11

6 29 21 10

7 27 22 9

8 25 23 8

9 23 24 7

10 21 25 6

11 20 26 5

12 19 27 4

13 18 28 3

14 17 28 2

15 16 30 1

У змаганнях з командних видів спорту (шахи, шашки, туристична смуга перешкод) місця команд визначаються відповідно до діючих правил змагань з виду спорту. Кращі спортсмени університету, які під час проведення змагань спартакіади брали участь у міжнародних або всеукраїнських змаганнях, можуть отримувати перезалік особистого результату до командного результату ННІ, факультету за рішенням головного судді Спартакіади. Питання про перезалік вирішується до початку змагань Спартакіади. Головний суддя змагань з виду спорту має право зняти учасника або команду зі змагань при наявності порушень учасником або командою чинних правил змагань, цього положення, регламенту змагань або інформації,

10


доведеної головним суддею на нараді представників команд. Результат учасника або команди (гри, матчу, туру) анулюється. Головний суддя має право зняти учасника зі змагань за технічну непідготовленість. У змаганнях з ігрових видів спорту за одну неявку на гру або недопуск до гри команда отримує нуль очок у таблиці результатів команді записується неявка, за дві неявки або недопуск на гру (у змаганнях на першому етапі – у підгрупах) – команда знімається зі змагань і місця у підсумковому протоколі не отримує. Результати ігор інших команд, які грали із знятою командою, на першому етапі змагань, анулюються. Неявка зараховується команді, якщо вона не з’явилась на гру протягом 15 хвилин після часу, призначеного за розкладом (шашки – 10 хвилин.). Результати змагань затверджуються на засіданні кафедри фізичного виховання. При наявності протестів від представників команд до затвердження результатів рішення щодо них приймає головний суддя з виду спорту. Якщо представник команди, який подав протест, не згоден з прийнятим рішенням щодо його протесту, він подає протест до журі. Рішення журі є остаточним. Головний суддя з виду спорту протягом двох робочих днів зобов’язаний опублікувати протоколи змагань (особисті та командні результати зі списками усіх учасників команд), надати головному секретарю Спартакіади звіт про змагання, протоколи змагань в електронному вигляді для розміщення на сайті університету та підготувати статтю про змагання до газети університету. Підсумки рейтингу зі спортивної майстерності затверджуються розпорядженням по кафедрі фізичного виховання та наказом по університету.

1.6. Регламент проведення змагань з окремих видів спорту 1.6.1. Футбол Змагання командні. Місце змагань – стадіон університету. У змаганнях беруть участь збірні команди ННІ. Склад команди 18 спортсменів. Час гри: 2 тайми по 25 хвилин, перерва 5 хвилин. Систему розіграшу, регламент змагань визначає головний суддя. У стикових іграх за нічийним рахунком призначаються пенальті. Гравець пропускає наступну календарну гру за: 3 попередження (3 “жовті картки”) або за 1 вилучення (1 “червону картку”). Переможці змагань визначаються за: а) найбільшою кількістю балів, набраних у зустрічах (перемога – 3 бали, нічия – 1 бал, поразка – 0 балів); б) результат особистої гри; в) кращою різницею забитих і пропущених м`ячів між усіма командами групи; г) найбільшою кількістю перемог між усіма командами групи (підгрупи); д) найбільшою кількістю забитих м`ячів усіма командами групи (підгрупи); е) жеребом.

11


1.6.2. Теніс настільний Змагання особито-командні. Місце змагань – ігрова зала, аудиторія №25 навчального копусу №9. У змаганнях беруть участь збірні команди ННІ. Склад команди: 2 студента + 2 студентки. Ігри проводяться за коловою системою до 11 балів серед чоловіків і жінок (окремо). Кожна гра складається з трьох партій у підгрупах, але якщо рахунок партій 2:0, то третя партія не проводиться. У фіналі спортсмени грають по 5 партій (до 3-ох перемог). Кожен гравець виконує 2 подачі вряд. Особистий залік визначаються за найбільшою сумою очок, набраних учасником. За перемогу у грі учаснику нараховується 1 очко, за поразку – 0 очок. Якщо два, або більше учасників набрали рівну кількість очок, то переможець визначається за результатом особистої зустрічі між ними. Командна першість визначається за найбільшою сумою балів, набраних трьома спортсменами команди, незалежно від статі, відповідно до таблиці 1.5. За однаковою сумою балів краще місце займає команда, яка має більшу кількість перших, потім других, потім третіх і т.д. особистих місць. 1.6.3, 1.6.4. Волейбол (жінки, чоловіки) Змагання командні. Місце змагань – ігрова зала навчального копусу №9. У змаганнях беруть участь збірні команди ННІ. Склад команди 12 спортсменів. Систему розіграшу визначає головний суддя змагань. Ігри складаються з трьох партій (третя партія скорочена – до 15 очок) до двох перемог. За однаковою сумою балів у двох або більше команд краще місце займає команда, яка має: - краще співвідношення партій у всіх зустрічах; - краще співвідношення м’ячів у всіх зустрічах; - команда, яка виграла особисту гру (гру між двома командами). 1.6.5. Гирьовий спорт Змагання особисто-командні. Місце змагань – зала важкої атлетики навчального корпусу №9. У змаганнях беруть участь збірні команди факультетів. Склад команди – без обмежень, дозволяється здвоювання у всіх вагових категоріях. Змагання проводяться серед чоловіків та жінок (окремо). Чоловіки змагаються у 7 вагових категоріях: до 60, до 65, до 70, до 75, до 80, до 90, +90 кг, вага гир 24 кг. Жінки змагаються у 3 вагових категоріях: до 60, до 70, +70 кг, вага гирі – 16 кг. На виконання кожної вправи учаснику дається не більше 10 хвилин. Програму змагань визначає головний суддя змагань. Для чоловіків або поштовх довгим циклом або гирьове двоєборство (поштовх двох гир та ривок

12


однієї гирі правою та лівою руками почергово). Для жінок змагання проводяться у ривку однією рукою лівою та правою. Особиста першість визначається у кожній ваговій категорії за найбільшою сумою балів. Командна першість визначається окремо серед факультетів та окремо серед ННІ за найбільшою сумою балів, набраних 6-ма кращими спортсменами команди незалежно від статі за таблицею Стародубцева. За однаковою сумою балів краще місце займає команда, яка має більшу кількість перших, потім других, потім третіх особистих місць. 1.6.6, 1.6.7. Шахи, шашки Змагання командні. Місце змагань визначає головний суддя на зборах представників команд. У змаганнях беруть участь збірні команди ННІ. Склад команди 4 особи (з яких має бути не менше ніж 1 студентка) і 4 запасних, всього 8 осіб. Дозволяється робити дозаявку в ході турніру. На четвертій дошці грають тільки жінки. Кожна команда приходить на тур з двома комплектами шахів (шашок). Основний склад визначається за першим туром. Гравець основного складу має надалі грати тільки на тій же дошці. Запасний учасник може замінити любого учасника основного складу в ході змагань. Запасний учасник може грати на будь-якій дошці. Переміщення учасників основного складу у ході змагань по дошках забороняється. До кожного туру допускаються команди, які мають не менше двох учасників. Регламент очікування команд суперника – 15 хвилин (10 хвилин – шашки), після чого команді, яка не з`явилася на тур, може бути зарахована поразка. Контрольний час гри – 50 хвилин (30 хвилин – шашки) на партію. Якщо партію не завершено протягом 50 (30) хвилин, суддя встановлює суперникам по 5 хвилин до завершення партії (за шаховим годинником). Командна першість визначається за найбільшою сумою балів, набраних усіма учасниками команди в усіх турах. За перемогу у турі учаснику нараховується 1 бал, за нічию – 0,5 бали, за поразку – 0 балів. За однаковою сумою балів краще місце займає команда, учасники якої мають більшу кількість балів на першій дошці, потім на другій дошці і т.д. 1.6.8, 1.6.9. Баскетбол (жінки, чоловіки) Змагання командні. Місце змагань – ігрова зала навчального копусу №9. У змаганнях беруть участь збірні команди ННІ. Склад команди 12 спортсменів (5 основних та 7 запасних). Систему розіграшу визначає головний суддя змагань і доводить інформацію до представників команд на зібранні перед початком змагань. Командна першість визначається за більшою сумою очок набраною командами. За виграш команді нараховується 2 очки, за програш – 1 очко, за

13


неявку на гру – 0 очок. За дві неявки на гру у першому (груповому) етапі змагань команда може бути знята зі змагань. За однаковою сумою балів із двох команд краще місце займає команда, яка виграла гру між цими командами (особисту гру). За однаковою сумою балів із трьох команд краще місце займає команда, яка має кращу різницю закинутих м`ячів у зустрічах між цими командами. 1.6.10. Боротьба вільна Змагання особисто-командні серед чоловіків та жінок. Місце змагань –зала бортьби навчального копусу №9. У змаганнях беруть участь збірні команди факультетів. Склад команди – без обмежень. У змаганнях беруть участь спортсмени, які попередньо отримали допуск до змагань у тренера секції університету з боротьби вільної. Змагання проводяться у 8 вагових категоріях серед чоловіків: 54, 58, 63, 69, 76, 85, 97, 120 кг і серед жінок. Кількість спортсменів команди у вагових категоріях не обмежується. Командний залік визначається за найбільшою сумою балів, набраних 4-ма кращими спортсменами команди відповідно до таблиці 1.5. За однаковою сумою балів краще місце займає команда, яка має більшу кількість перших, потім других, потім третіх особистих місць. Спортсмен несе особисту відповідальність за стан власного здоров’я. 1.6.11. Важка атлетика Змагання особисто-командні. Місце змагань –зала важкої атлетики навчального копусу №9. У змаганнях беруть участь збірні команди факультетів. Склад команди – без обмежень. У змаганнях беруть участь спортсмени, які попередньо отримали допуск до змагань у тренера секції університету з важкої атлетики. Змагання проводяться за групами серед жінок і чоловіків. Програма змагань: важкоатлетичне двоєборство (ривок, поштовх двома руками) у 8 вагових категоріях серед чоловіків: 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, +105 кг і у 8 вагових категоріях серед жінок: 48, 53, 58, 63, 69, 75, +75 кг. Кількість спортсменів команди у вагових категоріях не обмежується. Переможець у кожній ваговій категорії визначається за найбільшою сумою балів у двоєборстві. У кожній ваговій категорії встановлюється початкова вага, яка дорівнює нормативу 2 юнацького розряду. Командний залік визначається за найбільшою сумою балів, набраних 6-ма спортсменами команди відповідно до таблиці 1.5. За однаковою сумою балів краще місце займає команда, яка має більшу кількість перших, потім других, потім третіх особистих місць.

14


1.6.12. Легкоатлетичний крос Змагання особисто-командні. Місце проведення - Голосіївський ліс або легкоатлетичний стадіон університету. У змаганнях беруть участь збірні команди факультетів. Склад команди – без обмежень. Командний залік визначається за найбільшою сумою балів 15-ти кращих результатів спортсменів команди, незалежно від виду програми та статі, нарахованих за таблицею підрахунку балів змагань з легкої атлетики 1986 року видання. Програма змагань: чоловіки: 1 км, 3 км; жінки: 500 м, 1 км. Особиста першість визначається за кращим часом на кожній дистанції. За однаковою сумою балів краще місце займає команда, яка має більшу кількість перших, потім других, потім третіх місць в усіх номерах програми.

1.6.13. Легка атлетика Змагання особисто-командні. Місце проведення – стадіон університету. У змаганнях беруть участь збірні команди факультетів. Кількість учасників від факультету у кожному виді програми не обмежена. Кожний учасник може виступати у двох особистих видах програми і одній естафеті. Командний залік серед факультетів визначається за найбільшою сумою балів, набраних 20-ма учасниками команди незалежно від статі відповідно до таблиці підрахунку результатів змагань з легкої атлетики 1986 року видання. Командний залік серед ННІ визначається за найбільшою сумою балів, набраних 20-ма учасниками команди незалежно від статі та однією естафетною командою відповідно до таблиці підрахунку результатів змагань з легкої атлетики 1986 року видання. Програма змагань Чоловіки: 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, стрибки у довжину, естафета 4 х 100 м. Жінки: 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, стрибки у довжину, естафета 4 х 100 м. Програма змагань може бути змінена за рішенням головного судді з легкої атлетики. Програма може доповнюватися іншими видами на підставі довідки зі змагань вищих за рангом, проведених з 1-го березня поточного року до дня проведення змагань з легкої атлетики. Старші судді з окремих видів програми змагань мають право зняти учасника зі змагань за явну технічну непідготовленість. 1.6.14. Спортивне орієнтування Змагання особисто-командні. Місце змагань – лісовий масив „Голосієво”, територія навколо навчальних корпусів НУБіП України. Склад команди 6

15


спортсменів незалежно від статі. Змагання можуть проводитись на “дистанції за вибором” або на дистанції у заданому напрямку у двох групах: чоловіки, жінки. Дистанція за вибором. Особисті результати спортсменів визначаються за максимальною сумою балів, набраних за відвідання контрольних пунктів (КП) за контрольний час (КЧ), який дорівнює, наприклад, 40-ка хвилинам, при цьому кожний КП оцінюється у 3 бали. За перевищення КЧ учаснику призначається штраф розміром 1 штрафний бал за кожну повну хвилину перевищення КЧ. Приклад: КЧ = 40 хвилин. Учасник відвідав 6 різних КП за 44 хв. 37 сек. Його результат: 6 КП х 3 бали = 18 балів - 4 бали = 14 балів. Вибір КП і послідовність їх проходження визначається учасником. Неодноразовий вихід на той самий КП зараховується один раз. При однаковій сумі балів краще місце посідає учасник, який має менший біговий час. Командний залік в орієнтування за вибором визначається за найбільшою сумою балів, набраних на дистанції 4 кращими учасниками команди незалежно від групи. Дистанція у заданому напрямку. Особисті результати спортсменів визначаються за найменшим часом подолання дистанції. Порядок підведення командного заліку визначає головний суддя зі спортивного орієнтування та наводить в інформації про дистанцію і на зборах представників команд. 1.6.15. Туристична смуга перешкод Змагання командні серед збірних команд ННІ. Місце змагань – „Голосієво”. Склад команди 4 спортсмени, з яких мінімум 1 студентк, + 1 суддя. Змагання полягають у командному подоланні етапів. Перелік етапів визначає головний суддя змагань. Перелік можливих етапів: - навісна переправа; - спортивний спуск по схилу; - спортивний підйом по схилу; - переправа по горизонтальних паралельних мотузках; - кочки; - рух по жердинах; - транспортування потерпілого; - в'язання туристичних вузлів, перелік вузлів: 1) прямий (к); 2) ткацький (к); 3) провідник "вісімка"; 4) зустрічна вісімка; 5) брамшкотовий (к); 6) стремено; 7) простий подвійний провідник (к); 8) академічний (к);

16


булінь (к); схоплюючий; штик (к); удавка (к). На етапі "в'язання туристичних вузлів" чотири члени команди виконують по три вузли за жеребом (у сумі члени команди зав’язують усі 12 вузлів). При подоланні дистанції команди використовують суддівське спорядження. Дозволяється користуватися особистим спорядженням, яке відповідає суддівському. Використання карабінів “Ібіс” забороняється. Визначення результатів. Загальне місце команди визначається за найменшою сумою часу, затраченого на подолання усіх етапів, плюс час за штрафні бали, отримані під час проходження етапів. Суддівство змагань організує туристичний клуб університету „Барс”. 9) 10) 11) 12)

1.6.16. Міні-футбол Змагання командні. Місце проведення – спортивний комплекс НУБіП України. Кількість учасників за заявкою від команди без обмежень, кількість учасників по протоколу гри 12 гравців. Кількість гравців на полі: 4 польових гравці і 1 воротар. Кількість замін під час гри необмежена і дозволена зворотна заміна гравця. Час гри: 2 тайми по 15 хвилин з 5-ти хвилинною перервою. Кожна команда може взяти 1 хвилину відпочинку в кожному таймі. Систему розіграшу турніру визначає головний суддя і доводить інформацію до представників команд на зібранні перед початком змагань. Переможці змагань визначаються за: На груповому етапі а) найбільшою кількістю очок, набраних у зустрічах (перемога – 3, нічия – 1, поразка – 0 балів) б) при однаковій кількості очок у двох або більше команд, місця визначаються за наступними показниками: - краща різниця забитих і пропущених м`ячів в іграх між собою ; - найбільша кількість перемог в усіх іграх ; - краща різниця забитих і пропущених м`ячів в усіх іграх; - найбільша кількість забитих м`ячів в усіх іграх; - допомогою пробиття 6-ти метрових ударів (по 3 удари гравцями кожної команди). Ігри на вибування (1\4 або 1\2, фінал) а) результатом гри в основний час; б) результатом пробиття 6-ти метрових ударів (по 3 удари гравцями кожної команди), якщо серія 6-ти метрових ударів (по 3 удари гравцями кожної команди) не виявила переможця, 6-ти метрові удари пробиваються до першого не забитого м`яча однією з команд.

17


Розділ 2. Положення про спартакіаду “Здоров’я” серед науково-педагогічних, наукових працівників і співробітників структурних підрозділів НУБіП України 2.1. Загальні положення Метою спартакіади “Здоров’я” серед науково-педагогічних, наукових працівників та співробітників НУБіП України є: - залучення науково-педагогічних, наукових працівників та співробітників університету до систематичних занять масовою фізичною культурою і спортом; - зміцнення здоров’я та пропаганда здорового способу життя серед науковопедагогічних, наукових працівників та співробітників університету; - виявлення кращих спортсменів і команд університету; - підготовка збірних команд університету до участі у Всеукраїнській спартакіаді “Здоров’я” серед науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, спартакіаді серед професорсько-викладацького складу ВНЗ І-ІV р.а. розташованих на території Голосіївського району міста Києва. 2.2. Керівництво Загальне керівництво щодо підготовки та проведення спартакіади “Здоров’я” здійснює профком співробітників, кафедра фізичного виховання, ННЦ культурно-виховної та соціальної роботи університету. Безпосередньо відповідальність за проведення змагань покладається на головну суддівську колегію. Головний суддя, головний секретар та склад суддівської колегії спартакіади “Здоров’я” призначається наказом ректора НУБіП України за поданням кафедри фізичного виховання. Склад апеляційного журі. Голова журі – голова профкому співробітників НУБіП України (за посадою). Заступники голови журі – директор ННЦ культурно-виховної та соціальної роботи (за посадою), завідувач кафедри фізичного виховання (за посадою). Членами журі є науково-педагогічні працівники кафедри фізичного виховання відповідальні за: спортивну роботу, навчальну роботу, науково-методичну роботу. 2.3. Програма Змагання з окремих видів спорту спартакіади “Здоров’я” відбуваються відповідно до діючих правил змагань з виду спорту, регламентом змагань обумовленим цим положенням, інформацією про змагання наведеною головним суддею на зборах представників команд, викладеною у письмовому виді і доданою до звіту головного судді, під безпосереднім керівництвом

18


головного судді з виду спорту. Перелік видів спорту, терміни проведення та склад команд учасників спартакіади “Здоров’я” наведено у таблиці 2.1. Таблиця 2.1. Перелік видів спорту, терміни проведення та склад команд учасників спартакіади “Здоров’я” №

Вид спорту

1. Шахи 2. Волейбол 3. 4. 5. 6.

Теніс настільний Баскетбол Бадмінтон Міні-футбол

Термін Січень Січень-лютий Січень-лютий Лютий Лютий-березень Червень

Склад команди 8 спортсменів (не менше 1 жінки, 4+4 запасні) 12 спортсменів (незалежно від статі) 3 спортсмени (2 чол.,1 жін.) 12 спортсменів (не залежно від статі) 2 спортсмени (1 чол.,1 жін.) 12 гравців

Остаточні терміни змагань і головних суддів призначає кафедра фізичного виховання за погодженням з представниками команд. Якщо в змаганнях спартакіади „Здоров’я” результати отримали менше трьох команд такі змагання вважаються кубком університету і до заліку спартакіади „Здоров’я” не включаються. 2.4. Учасники До участі у спартакіаді „Здоров’я” допускаються не більше двох збірних команд ННІ та структурних підрозділів до складу яких входять науковопедагогічні, наукові працівники, співробітники, які працюють в університеті за основним місцем роботи (трудова книжка знаходиться у відділі кадрів НУБіП України). Вік учасників спартакіади „Здоров’я” без обмежень. До складу команд з волейболу, баскетболу, міні-футболу допускаються не більше двох учасників на майданчику віком тридцять п’ять років i молодше (за роком народження), які мають на спортивній формі окрему відзнаку (стрічку, полоску та ін.). Студенти НУБіП України денної форми навчання, які за сумісництвом є співробітниками університету, до участі у змаганнях спартакіади «Здоров’я» не допускаються. Заявки, підписані директором ННІ або керівником структурного підрозділу і завірені печаткою, подаються на нараді представників команд або безпосередньо перед початком кожного виду змагань, першої гри команди. Зразок заявки наведено у додатках 3, 4. Команди, які не подали заявки, до змагань не допускаються. Кожен учасник змагань повинен мати при собі посвідчення викладача або співробітника університету та представити його на вимогу головного судді змагань з виду спорту у разі необхідності. Під час

19


змагань спортсмен несе особисту відповідальність за стан власного здоров’я, що підтверджується особистим підписом у заявці. Зразок заявок наведено у додатках 2, 3. 2.5. Підведення підсумків Загальнокомандне місце у спартакіаді “Здоров’я” визначається за найбільшою сумою балів, набраних у чотирьох видах спорту (з видів спорту, перелічених у таблиці 2.1.). Бали нараховуються відповідно до таблиці 2.2. Якщо дві або більше команд набрали у загальнокомандному заліку спартакіади “Здоров’я” однакову суму балів, краще місце посідає команда, яка у змаганнях з окремих видів спорту зайняла більшу кількість перших місць, а при рівній кількості – других місць, потім – третіх місць і т.д. Таблиця 2.2. Нарахування балів за зайняті місця командам ННІ та структурним підрозділам у спартакіаді „Здоров’я” з окремих видів спорту Місце 1 Бали 140

2 120

3 105

4 90

5 80

6 70

7 60

8 50

9 40

10 30

11 20

12 10

Місце команди у змаганнях з шахів визначається за найбільшою сумою очок набраною командою в усіх турах. За рівною сумою очок у двох, або більше команд, краще місце займає команда, яка має більшу суму очок на першій дошці. Місце команди у особисто-командних змаганнях (бадмінтон, теніс настільний) визначається за найбільшою сумою балів, набраних заліковими учасниками команди відповідно до таблиці 2.3. Таблиця 2.3. Нарахування балів за зайняті місця спортсменами в особисто-командних видах спорту Місце 1 Бали 50 Місце 16 Бали 15

2 45 17 14

3 40 18 13

4 36 19 12

5 32 20 11

6 29 21 10

7 27 22 9

8 25 23 8

9 23 24 7

10 21 25 6

11 20 26 5

12 19 27 4

13 18 28 3

14 17 28 2

15 16 30 1

Міце команди в ігрових видах спорту (баскетбол, волейбол, міні-футбол) визначається відповідно до діючих правил змагань та регламенту змагань неведеного нижче. У змаганнях з ігрових видів спорту за одну неявку на гру або недопуск до гри команда отримує нуль очок у таблиці результатів команді записується неявка, за дві неявки або недопуск на гру (у змаганнях на першому етапі – у підгрупах) – команда знімається зі змагань і місця у підсумковому протоколі не

20


отримує. Результати ігор інших команд, які грали із знятою командою, на першому етапі змагань, анулюються. Неявка зараховується команді, якщо вона не з’явилась на гру протягом 15 хвилин після часу, призначеного за розкладом. Головний суддя змагань з виду спорту має право зняти учасника або команду зі змагань при наявності порушень учасником або командою чинних правил змагань, цього положення, регламенту змагань або інформації, доведеної головним суддею на нараді представників команд. Результат учасника або команди (гри, матчу, туру) анулюється. Результати змагань затверджуються на засіданні кафедри фізичного виховання. При наявності протестів від представників команд до затвердження результатів рішення щодо них приймає головний суддя з виду спорту. Якщо представник команди, який подав протест, не згоден з прийнятим рішенням щодо його протесту, він подає протест до журі. Рішення журі є остаточним. Головний суддя з виду спорту протягом двох робочих днів зобов’язаний опублікувати протоколи змагань (особисті та командні результати зі списками усіх учасників команд), надати головному секретарю спартакіади „Здоров’я” звіт про змагання, протоколи змагань в електронному вигляді для розміщення на сайті університету та підготувати статтю про змагання до газети університету. Головний суддя з виду спорту визначає регламент проведення змагань до початку першої гри або туру за погодженням з представниками команд. При наявності порушень учасником або командою чинних правил змагань, цього положення, регламенту змагань або інформації, доведеної головним суддею на нараді представників команд, цей учасник або команда за рішенням головного судді з виду спорту може бути знятий зі змагань, а результат у цьому виді анулюється. Протести подаються тільки у письмовій формі не пізніше однієї години після закінчення гри через представника або капітана команди. Рішення щодо протесту приймає головний суддя з виду спорту. Якщо представник команди, який подав протест, не погоджується з прийнятим рішенням, то він звертається до апеляційного журі. Рішення журі є остаточним. Результати змагань затверджуються на засіданні кафедри фізичного виховання. Головний суддя з виду спорту протягом двох робочих днів зобов’язаний опублікувати особисті та командні результати, подати звіт про змагання головному секретарю спартакіади “Здоров’я”, надати протоколи в електронному виді для розміщення на сайті університету. Команди з ігрових видів спорту допускаються до змагань при наявності єдиної спортивної форми, обов’язково з номерами.

21


2.6. Нагородження Команди, які зайняли 1-3 місця у загальному заліку спартакіади “Здоров’я”, нагороджуються грамотою відповідного ступеня і кубком. Команди, які зайняли 1-3 місця окремо у кожному виді спорту спартакіади “Здоров’я”, нагороджуються грамотою відповідного ступеня, за 1 місце – кубком. Спортсмени, які зайняли 1-3 місця з окремих видів спорту спартакіади “Здоров’я” в особистому заліку або в складі команди з ігрових та командних видів спорту, нагороджуються грамотою відповідного ступеня та медалями. 2.7. Регламент проведення змагань спартакіади “Здоров’я” з окремих видів спорту 2.7.1. Шахи Змагання командні. Склад команди 4 спортсмена, з яких має бути не менше 1 жінки і 4 запасних, всього 8 осіб. Дозволяється робити дозаявку в ході турніру. Кожна команда приходить на тур з двома комплектами шахів. Змагання проводяться згідно з чинними правилами змагань та цього положення. Основний склад визначається за першим туром. Гравець основного складу має надалі грати тільки на тій же дошці. Запасний гравець може грати на будь-якій дошці. На четвертій дошці грають тільки жінки. Якщо команда не з’явилася на змагання впродовж 15 хвилин, їй зараховується поразка. До кожного туру змагань допускається команда, до складу якої входить не менше 2-ох учасників. Команді на гру відводиться 60 хвилин контрольного часу. За вимогою одного з учасників партії вона має починатись з контролем часу по 30 хвилин кожному (при наявності шахового годинника). Якщо партію не завершено протягом 60 хвилин, суддя встановлює суперникам по 5 хвилин до завершення партії (за шаховим годинником). За перемогу у партії учаснику нараховується 1 бал, за нічию – 0,5 бали, поразка – 0 балів. Командна першість визначається за сумою балів, набраних усіма учасниками команди в усіх турах. За наявності рівної суми балів вище місце надається команді, що має більшу суму балів у іграх між цими командами. Якщо і ця сума однакова, переможець визначається за перемогою на першій дошці, у випадку нічиєї – на другій дошці і т.д. 2.7.2. Волейбол Змагання командні. Склад команди 12 спортсменів, незалежно від статі. Змагання проводяться згідно з діючими правилами змагань з волейболу та цього положення. Систему розіграшу визначає головний суддя змагань і

22


доводить інформацію до представників команд на зібранні перед початком змагань. Ігри складаються з трьох партій (третя партія скорочена – до 15 очок). За однаковою сумою балів у двох, або більше команд, краще місце займає команда, яка має: - краще співвідношення партій у всіх зустрічах; - краще співвідношення м’ячів у всіх зустрічах; - команда, яка виграла особисту гру (гру між двома командами). 2.7.3. Теніс настільний Змагання особисто-командні. Склад команди: 2 чоловіка + 1 жінка. Ігри проводяться за коловою системою до 11 балів серед чоловіків та жінок (окремо). Кожна гра складається з трьох партій, але якщо рахунок партій 2:0, то третя партія не проводиться. У фіналі спортсмени грають по 5 партій (до 3-ох перемог). Кожен гравець виконує 2 подачі вряд. Переможці в особистих змаганнях визначаються за найбільшою сумою очок, набраних учасником. За перемогу у грі учаснику нараховується 1 очко, за поразку – 0 очок. Якщо два, або більше учасників набрали рівну кількість очок, то переможець визначається за результатом особистої зустрічі між ними. Командна першість визначається за сумою балів набраних спортсменами команди за таблицею 2.3. За однаковою сумою балів краще місце займає команда, яка має більшу кількість перших, потім других, потім третіх і т.д. особистих місць. 2.7.4. Баскетбол Змагання командні. Склад команди 12 спортсменів, незалежно від статі. (5 основних та 7 запасних). Систему розіграшу визначає головний суддя змагань і доводить інформацію до представників команд на зібранні перед початком змагань. Командна першість визначається за більшою сумою очок набраною командами. За виграш команді нараховується 2 очки, за програш – 1 очко, за неявку на гру – 0 очок. За дві неявки на гру у першому (груповому) етапі змагань команда може бути знята зі змагань. За однаковою сумою балів із двох команд краще місце займає команда, яка виграла гру між цими командами (особисту гру). За однаковою сумою балів із трьох команд краще місце займає команда, яка має кращу різницю закинутих м`ячів у зустрічах між цими командами. 2.7.5. Бадмінтон Змагання – особисто-командні. Склад команди: 1 чоловік + 1 жінка. Змагання особистої першості проводяться за коловою системою окремо серед

23


чоловіків та жінок згідно з діючими правилами змагань та цим положенням. Командна першість визначається за сумою балів набраних 2 спортсменами команди за таблицею 2.3. За однаковою сумою балів краще місце надається команді, учасники якої мають кращі особисті результати. Кожен учасник змагань повинен мати особисту ракетку для гри. 2.7.6. Міні-футбол Змагання командні. Місце проведення – спортивний комплекс НУБіП України. Кількість учасників за заявкою від команди без обмежень, кількість учасників по протоколу гри 12 гравців. Кількість гравців на полі: 4 польових гравці і 1 воротар. Кількість замін під час гри необмежена і дозволена зворотна заміна гравця. Час гри: 2 тайми по 15 хвилин з 5-ти хвилинною перервою. Остання хвилина гри відраховується за „чистим” часом. Кожна команда може взяти 1 хвилину відпочинку в кожному таймі. Систему розіграшу турніру визначає головний суддя і доводить інформацію до представників команд на зібранні перед початком змагань. Змагання проводяться відповідно до „Методичних рекомендацій проведення змагань з міні-футболу спартакіади „Здоров`я” НУБіП України між командами науково-навчальних інститутів”. Змагання проводяться у два етапи. І етап (ігри у підгрупах) командні результати визначаються за: а) найбільшою кількістю очок, набраних у зустрічах (перемога – 3, нічия – 1, поразка – 0 балів) б) при однаковій кількості очок у двох або більше команд, місця визначаються за наступними показниками: - краща різниця забитих і пропущених м`ячів в іграх між собою ; - найбільша кількість перемог в усіх іграх ; - краща різниця забитих і пропущених м`ячів в усіх іграх; - найбільша кількість забитих м`ячів в усіх іграх; - допомогою пробиття 6-ти метрових ударів (по 3 удари гравцями кожної команди). ІІ етап (стикові ігри, фінал) – ігри на вибування (1\4 або 1\2, фінал) переможець гри визначається за: а) результатом гри в основний час; б) результатом пробиття 6-ти метрових ударів (по 3 удари гравцями кожної команди); в) якщо серія 6-ти метрових ударів по 3 удари гравцями кожної команди) не виявила переможця, 6-ти метрові удари пробиваються до першого не забитого м`яча однією з команд.

24


Розділ 3. Положення про спартакіаду студентів, що проживають в гуртожитках НУБіП України 3.1. Загальні положення Змагання проводяться з метою: - залучення студентської молоді до здорового способу життя; - зміцнення здоров’я студентської молоді; - залучення студентів до змістовного дозвілля; - формування стійких мотивацій у студентів до самостійних занять фізичною культурою і спортом; - популяризації і подальшого розвитку різних видів спорту; - визначення сильніших спортсменів для подальшої участі у змаганнях вищого рівня; - виховання морально-вольових якостей. 3.2. Керівництво Загальне керівництво підготовкою і проведенням змагань здійснює спортивний клуб студентської організації, комітет об’єднаних студентських рад гуртожитків НУБіП України під керівництвом ННЦ культурно-виховної та соціальної роботи НУБіП України та методичної допомоги кафедри фізичного виховання. Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію, яка підводить підсумки та визначає переможців. Склад головної суддівської колегії призначає ННЦ культурно-виховної та соціальної роботи НУБіП України. Склад апеляційного журі: голова журі – директор навчально-наукового центру культурно-виховної і соціальної роботи (за посадою). Члени журі: голова первинної студентської організації НУБіП України, голова спортивного клубу студентської організації, голова комітету об’єднаних студентських рад гуртожитків НУБіП України. Відповідальність за підготовку команд та своєчасне прибуття їх до місця проведення змагань покладається на студентів, які відповідають за спортивномасову роботу у гуртожитках НУБіП України. 3.3. Програма Перелік видів спорту за якими проводяться змагання спартакіади студентів, що проживають в гуртожитках НУБіП України наведено у табліці 3.1. Змагання проводяться впродовж навчального року у два етапи: I етап – змагання у гуртожитку на кращу команду поверху, гуртожитку; ІІ етап – фінальні змагання серед збірних команд гуртожитків. Змагання І етапу проводяться на спортивних базах гуртожитків. Змагання ІІ етапу (фінальні змагання) проводяться у навчальному корпусі №9

25


(спорткомплекс) та прилеглих спортивних майданчиках. Таблиця 3.1. Перелік видів спорту спартакіади студентів, що проживають в гуртожитках НУБіП України №

Вид спорту

1.

Армрестлінг

2. 3. 4.

Жим штанги лежачи Міні-футбол Перетягування канату Підтягування на перекладині Стрітбол Теніс настільний Шахи Шашки Волейбол

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Термін змагань

Березень Квітень - травень Травень

Склад команди До 2-ох чоловіків у кожній ваговій категорії Без обмежень 12 гравців на гру 7 спортсменів

Листопад

3 спортсмени

За призначенням За призначенням За призначенням За призначенням За призначенням

3 гравця 3 особи, незалежно від статі 3 особи, незалежно від статі 3 особи, незалежно від статі 12 гравців на гру

Квітень

Остаточні терміни змагань, додаткову інформацію визначає ННЦ культурно-виховної та соціальної роботи НУБіП України та розміщує на сайті www://studnubip.com. 3.4. Учасники До участі у змаганнях допускаються збірні команди студентів денної форми навчання, що проживають в гуртожитках НУБіП України. На змаганнях студенти повинні мати документ, що підтверджує його статус проживання в гуртожитку (перепустка до гуртожитку). В змаганнях з ігрових видів спорту, шахів, шашок команди можуть комплектуватися як із студентів однієї статі, так і змішані. До участі у змаганнях допускаються учасники стан здоров’я яких дозволяє приймати участь у змаганнях. Представник команди несе повну відповідальність за поведінку та дії кожного учасника своєї команди. У разі порушення учасником порядку проведення змагань (допущення брутальності, грубості чи зневажливого ставлення до суддів, учасників інших команд, знаходження у нетверезому стані), а також паління цигарок у приміщенні, де проводяться змагання, на спортивному майданчику, команда знімається зі змагань при цьому їй нараховується штрафні бали, командне місце не визначається. Змагання проводиться згідно з діючими правилами змагань з видів спорту, цим положенням. Головна суддівська колегія може прийняти рішення про проведення змагань з окремих видів спорту за спрощеними правилами. Якщо представник команди не згоден з рішенням головного судді змагань,

26


то протест у письмовому вигляді подається до журі спартакіади. Протест має бути розглянуто протягом трьох днів після подачі. Заявки на участь команди у змаганнях подаються головному секретарю до початку змагань. Дозволяється робити дозаявку учасників ході змагань. Заявки, без підпису голови студентської ради гуртожитку та відповідального за спортивно-масову роботу не приймаються. Зразок заявки наведено у додатку 5. Обов'язки та права учасників: Учасник зобов'язаний: - знати і строго дотримуватися цього положення, діючих правил змагань з виду спорту; - бути ввічливим і коректним по відношенню до всіх учасників, суддям та особам, які проводять і обслуговуючим змагання; - негайно з'явитися за викликом суддівської колегії; - Учасник має право: - звертатися в суддівську колегію через представника або капітана своєї команди; - при необхідності звертатися до лікаря змагань. Представник, капітани команди: Кожна команда, що бере участь у змаганнях, повинна мати свого представника. Обов'язки представника може виконувати капітан команди. Представник (капітан команди) є керівником команди і здійснює необхідний зв'язок між суддівською колегією і учасниками. Представник несе відповідальність за дисципліну учасників, як на змаганнях, так і в місцях розміщення та харчування. Представник бере участь у нарадах суддівської колегії, якщо вони проводяться спільно з представниками. Протести за результатами змагань подаються представником до суддівської колегії через головного секретаря у письмовій формі. У протесті має бути зазначено пункт цього положення, або правил змагань з виду спорту, який порушено. Протести подаються не пізніше, ніж через 5 хвилин після закінчення поєдинку, гри тощо, результат якого опротестовується. 3.5. Підведення підсумків Переможці в особистому заліку в особисто-командних видах змагань визначаються за кращими спортивними результатами (жим штанги лежачи, підтягування на перекладині, армрестлінг). Місце команди гуртожитку в змаганнях з окремих видів спорту визначаються відповідно до регламенту проведення змагань (п. 3.7.). Загальнокомандне місце гуртожитку в спартакіаді студентів, що проживають в гуртожитках НУБіП України визначається за найбільшою сумою балів нарахованих командам гуртожитків в усіх змаганнях з окремих видів спорту спартакіади відповідно до таблиці 3.1.

27


Таблиця 3.1. Таблиця нарахування балів збірним командам гуртожитків за зайняті місця в змаганнях з окремих видів спорту Місце Бали

1 2 100 90

3 80

4 70

5 60

6 50

7 40

8 30

9 20

10 15

11 10

12 5

3.6. Нагородження Команди, яки зайняли 1-3 місця у загальному заліку спартакіади студентів, що проживають в гуртожитках НУБіП України, нагороджується грамотою відповідного ступеня, за 1 місце – кубком. Команди, які зайняли 1-3 місця окремо у кожному виді спорту фінальних змаганнь, нагороджуються грамотою відповідного ступеня, за 1 місце – кубком. Спортсмени, які зайняли 1-3 місця з окремих видів спорту в особистому заліку або в складі команди з ігрових та командних видів спорту, нагороджуються грамотою відповідного ступеня. 3.7. Регламент проведення змагань спартакіади студентів, що проживають в гуртожитках НУБіП України з окремих видів спорту 3.7.1. Армреслінг Змагання особисто-командні. Склад команди – не більше двох осіб в кожній ваговій категорії. Верхній одяг учасників змагань має бути з короткими рукавами. Забороняється користуватися будь-якими запобіжними бинтами і пов'язками на зап'ястях і ліктях, а також мати кільця і пороху на пальцях. Бейсбольні кепки знімаються або повертаються козирком назад. Допускається використання борцями взуття з потовщеною підошвою. Висота підошви не обмежується. Програма змагань. Спортсмени змагаються в одинадцяти вагових категоріях: до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 85 кг, до 90 кг, до 100 кг, до 110 кг, більше 110 кг. Якщо у категорії заявлено менше двох спортсменів, спортсмени такої категорії об’єднуються із сусідньою категорією. Пари визначаються жеребкуванням. Кожній парі для визначення переможців надається одна спроба. Систему проведення змагань визначає головний суддя змагань з армрестлінгу. Зважування, жеребкування. Зважування та жеребкування учасників починається в день змагань о 15.30 і триває протягом однієї години. Учасник, що спізнився на зважування, до змагань не допускається. Зважування проводить суддівська бригада. Жеребкування проводиться під час зважування для всіх учасників без винятку.

28


Правила змагань. Стартова позиція. У стартовій позиції борці захватують руки таким чином, щоб рефері міг бачити перші фаланги великих пальців. Захват розташовується над серединою столу, руки у вертикальному положенні, лікоть знаходиться на підлокітнику. Вільною рукою кожний борець тримається за штир столу. Плечі борців паралельні краю стола і не виходять за контрольну лінію (лінію плечей). При взаємній домовленості борці можуть вибрати довільне положення ніг під столом. У разі розбіжності положення ніг обмежується тільки відведеної зоною під столом. В обов'язковому порядку під час усього двобою необхідно торкання підлоги хоча б однією ногою. Поєдинок. Поєдинок починається за командою "Увага! Марш!" і закінчуються тільки за командою "Стоп!". Перемога присуджується борцеві при будь-якому торканні пальців, кисті або передпліччя суперника з валиком, або перетин ним умовної горизонталі між валиками. Борцю, який отримав два фоли, зараховується поразка. Борцю, який порушує правила в критичному для себе стані, зараховується поразка. Критичним станом вважається відхилення руки борця від вертикалі на 45° і більше градусів. У разі розриву захвату або оголошення фолу учасники мають право на відпочинок протягом 30 секунд. Після нового розриву захвату рук, руки борців скріплюються спеціальним ременем. Час відпочинку борців між повторними поєдинками не більше трьох хвилин. Визначення результатів змагань. Особиста першість визначається за кращим результатом у кожній ваговій категорії. Командна першість серед гуртожитків визначається у фінальних змаганнях за сумою балів що набрали всі учасники збірної команди гуртожитку. Бали нараховуються за зайняте місце у ваговій категорії за таблицею 3.2. Таблиця 3.2. Нарахування балів спортсменам за зайняті місця у ваговій категорії для підрахунку командної першості з армреслінгу Місце Бали

1 15

2 14

3 13

4 12

5 11

6 10

7 9

8 8

9 7

10 11-15 16-22 6 5 4

29


3.7.2. Жим штанги лежачи Змагання особисто-командні. Склад команди у кожній ваговій категорії – без обмежень. Місце змагань – навчальний корпус №9 (спортивний корпус). Систему проведення змагань визначає головний суддя змагань з жиму штанги лежачи. Програма змагань Змагання проводяться згідно правил АWPС з жиму лежачи серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок. Атлети змагаються у вагових категоріях: 60кг, 67,5 кг, 75 кг, 82,5 кг, 90 кг, 100 кг+. Зважування учасників починається о 16-00 год., початок змагань о 17-30 год. Підготовка місць проведення змагань За підготовку місць змагань відповідає головна суддівська колегія, згідно правил змагань з пауерліфтингу. Визначення переможців Особиста першість у вагових категоріях визначається за найкращим результатом підйому максимальної ваги з 3-ох спроб у своїй ваговій категорії. При однакових результатах перемога надається, особі вага якої менша за вагу супротивника. Командна першість серед гуртожитків визначається у фінальних змаганнях за сумою балів що набрали 8 учасників збірної команди гуртожитку. Бали нараховуються за зайняте місце у ваговій категорії за таблицею 3.3. Таблиця 3.3. Нарахування балів за зайняті місця спортсменами в особисто-командних видах спорту для визначення командної першості Місце 1 Бали 50 Місце 16 Бали 15

2 45 17 14

3 40 18 13

4 36 19 12

5 32 20 11

6 29 21 10

7 27 22 9

8 25 23 8

9 23 24 7

10 21 25 6

11 20 26 5

12 19 27 4

13 18 28 3

14 17 28 2

15 16 30 1

3.7.3. Міні-футбол (чоловіки) Змагання командні. Склад команди від гуртожитку – без обмежень. Склад команди на гру 12 гравців (за протоколом на гру: 6 польових гравців, 1 воротар і 4 запасних). Час гри: 2 тайми по 15 хвилин, перерва 5 хвилин. Систему розіграшу, регламент змагань визначає головний суддя. У стикових іграх за нічийним рахунком призначаються пенальті. Гравець пропускає наступну календарну гру за: 3 попередження (3 “жовті картки”) або за 1-не вилучення (1ну “червону картку”). Переможці змагань визначаються за:

30


а) найбільшою кількістю балів, набраних у зустрічах (перемога – 3 бали, нічия – 1 бал, поразка – 0 балів); б) результат особистої гри; в) кращою різницею забитих і пропущених м`ячів між усіма командами групи (підгрупи); г) найбільшою кількістю перемог між усіма командами групи (підгрупи); д) найбільшою кількістю забитих м`ячів усіма командами групи (підгрупи); е) жеребом. 3.7.4. Перетягування канату Змагання командні. Склад команди – 7 спортсменів (хлопці) з них 6 пулерів та 1 якірний. Заявки від команд подаються до суддівської колегії безпосередньо перед початком змагань. Програма змагань. Перетягування канату проводиться за олімпійською системою. Місця між командами, які програли, розподіляються за кращим часом спарингу. Можна замінити тільки одного будь якого пулера під час змагань. Після того, як відбулася заміна, інші заміни не можуть бути здійснені. Заміна може бути здійснена після зважування команди та по закінченню першого матчу в тязі канату. Замінений пулер не бере участі в жодному матчі цих змагань у названій ваговій категорії. Кожна команда може мати керуючого, який направляє команду під час тяги. Також дозволено мати одного тренера для кожної команди. Функція тренера полягає в турботі за командою перед та після тяги. Йому не дозволяється розмовляти зі своєю командою підчас тяги. Він має зайняти на майданчику місце, яке визначено суддею, відповідальним за матч. Визначення переможців. Кожний матч складається із одного пула. Між пулами дається визначений головною суддею час на відпочинок, але не більше 30 секунд. Мінімальний час відпочинку між матчами – шість хвилин, починаючи з моменту залишення командою зони тяги та закінчуючи моментом, коли команда готова знову увійти в зону тяги. Пул вважається виграним, якщо команда протягнула канат на визначену правилами дистанцію, або через дискваліфікацію суддею іншої команди. Пул вважається виграним, якщо один з бокових маркерів на канаті дотягнутий до центральної лінії маркування на землі. Півфінали та фінали Матчі виграються двома (2) пулами з трьох (3). Якщо команда перемогла в двох пулах матчу поспіль з рахунком 2:0 отримує 3 бали. Команда, що програла отримує нуль (0) балів. Якщо команда виграла матч з рахунком 2:1, то вона отримує 2 бали, а команда, що програла одержує один (1) бал.

31


Технічні правила. Захват канату. Жодний з учасників не може робити захват ближче до центру, ніж крайня маркувальна стрічка. Перший до центру пулер має здійснити захват якомога ближче до крайньої маркувальної стрічки. Не допускається ніяких вузлів або петель на канаті, а також не дозволяється обкручувати канат навколо будь-якої частини тіла будь-якого члена команди. Пересічення канату через самого учасника вважається петлею. На старті тяги центральний маркер на канаті має бути поєднано із центральною лінією на поверхні майданчика. Тягова позиція. Кожний член команди під час тяги має тримати канат двома відкритими руками простим захватом, тобто долоні обох рук мають бути направлені догори. Канат повинен розташовуватися з правої сторони атлета і бути між тілом та верхньою частиною передпліччя. Будь-який інший захват, що може заважати вільному руху канату вважається за замок, і це є порушенням Правил змагань. Стопи мають бути попереду колін, і всі члени команди мають зберігати таку позицію протягом усього періоду тяги. Позиція якірного. Кінцевий пулер називається Якірним. Канат має проходити вздовж правої сторони тіла, діагонально через спину та через ліве плече, ззаду наперед. Залишки канату проходять під передпліччям лівої руки та звисають назад або вбік. Якірний робить такий самий захват обома руками (долонями догори), руки витягнуті вперед. Спортивне обладнання. Спортивний одяг. Команди беруть участь у змаганнях у спортивній формі. Захисний одяг. Одяг для захисту шкіри може бути одягнений під спортивний одяг якщо є дозвіл судді. Захисні ремені дозволяється одягати тільки поверх спортивного одягу. Захисний одяг для якірного не може бути товще 5 см і має бути вдягнено під спортивний одяг та розміщений між канатом та тілом. У захисному одязі не дозволяється використовувати ніякі конструкції (гачки, зачепи та інше), що могли б сприяти додатковому затриманню канату. Взуття для змагань на вулиці. Взуття учасників має відповідати Правилам Міжнародної Федерації перетягування канату. Підошва, підбори та боки підборів мають бути плоскими. Не дозволяються кріпити ніякі металеві чашки або пластини на носках взуття. Металева накладка на підбір у вигляді пластини може мати максимальну товщину 6,5 мм, вона не може заходи на бік підбору. Також довжина підбору має бути не більше 1/3 всієї довжини підошви. Не дозволяється використання шипів або гвіздків на підошві та підборах взуття.

32


3.7.5. Підтягування на перекладині Змагання особисто-командні. Склад команди - 3 особи. На виконання вправи надається один підхід. Час виконання вправи до 5 хвилин. Особисті першість визначаються за найбільшою кількістю зарахованих суддею підтягувань. Командна першість визначається за найбільшою сумою підтягувань трьох спортсменів команди. При рівній кількості підтягувань у двох, або більше команд, кращою визначається команда, яка має кращий перший результат спортсмена. 3.7.6. Стрітбол Змагання командні. Склад команди - 3 гравця незалежно від статі. Систему проведення змагань визначає головний суддя змагань з стрітболу. При однаковій кількості балів із двох команд кращою визначається команда, яка виграла гру між цими командами (особисту гру). При однаковій кількості балів із трьох команд кращою визначається команда, яка має кращу різницю закинутих м`ячів у зустрічах між цими командами. 3.7.7. Теніс настільний Змагання особисто-командні. Склад команди - 3 особи незалежно від статі. Кожна гра складається із трьох партій, але якщо рахунок партій 2:0, то третя партія не проводиться. За перемогу команді нараховується 3 бали, поразку - 1 бал, неявку - 0 балів. Ігри проводяться до 11 балів за коловою системою серед чоловіків і жінок (окремо) з 3-ох партій у підгрупах, але якщо рахунок партій 2:0, то третя партія не проводиться. Кожен гравець виконує 2 подачі вряд. Особистий залік визначається окремо серед чоловіків і жінок. Якщо два, або більше учасників набрали рівну кількість очок, то переможець визначається за результатом особистої зустрічі між ними. Командний залік визначається за найбільшою сумою балів, набраних трьома спортсменами команди відповідно до таблиці 3.3. При однаковій сумі балів краще місце посідає команда, яка має більшу кількість перших, потім других, потім третіх і т.д. особистих місць.

33


3.7.8., 3.7.9. Шахи, шашки Змагання командні. Склад команди 3 особи незалежно від статі на кожний тур. Дозволяється робити дозаявку в ході турніру. Кожна команда приходить на тур з двома комплектами шахів. Кожна зустріч між гуртожитками складається з однієї партії. До кожного туру допускаються команди, які мають не менше двох учасників. Регламент очікування команд суперника – 15 хвилин, після чого команді, яка не з`явилася на тур, може бути зарахована поразка. Контрольний час гри – 50 хвилин на партію плюс по 5 хвилин кожному учаснику (за шаховим годинником) на догравання. Результат туру визначається за більшою сумою балів набраних 4-ма учасниками команди. Виграш – 1 бал, нічия – 0,5 бала, програш – 0 балів. Командна першість визначається за найбільшою сумою балів, набраних командою в усіх турах. За перемогу у турі учасникам нараховується 1 бал, за нічию – 0,5 бали; поразка – 0 балів. За однаковою сумою балів краще місце займає команда, учасники якої мають більшу кількість балів на першій дошці, потім на другій дошці і т.д. За оддну неявку на гру або недопуск до гри команда отримує нуль очок у таблиці результатів команді записується неявка, за дві неявки або недопуск на гру (у змаганнях на першому етапі – у підгрупах) – команда знімається зі змагань і місця у підсумковому протоколі не отримує. Результати ігор інших команд, які грали із знятою командою, на першому етапі змагань, анулюються. Неявка зараховується команді, якщо вона не з’явилась на гру протягом 15 хвилин після часу, призначеного за розкладом. 3.7.10. Волейбол Змагання командні. Склад команди від гуртожитку – без обмежень. Склад команди на гру 12 гравців незалежно від статі. Систему розіграшу визначає головний суддя змагань. Ігри складаються з трьох партій (третя партія скорочена – до 15 очок). За однаковою сумою балів у двох, або більше команд, краще місце займає команда, яка має: - краще співвідношення партій у всіх зустрічах; - краще співвідношення м’ячів у всіх зустрічах; - команда, яка виграла особисту гру (гру між двома командами).

34


Розділ 4. Положення про рейтинг університету зі спортивної майстерності 4.1.

Загальні положення

Дане положення розроблене на підставі “Положення про систему оцінки роботи фізкультурних організацій України зі спортивної майстерності” затверджене Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, “Положення про оцінку роботи фізкультурних організацій, тренерів, визначення рейтингу спортсменів м. Києва зі спортивної майстерності”, а також з врахуванням участі спортсменів університету у Всеукраїнських спортивних змаганнях серед студентів, Міністерства аграрної політики України, ВФСТ “Колос”. Метою рейтингу університету зі спортивної майстерності (далі – Рейтинг) є: - виявлення кращих спортсменів, викладачів-тренерів, секцій, факультетів, ННІ університету; - створення умов сильнішим спортсменам університету для підготовки та участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях; - підведенні підсумків рейтингу університету зі спортивної роботи серед ВНЗ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства аграрної політики і продовольства України; - перміювання кращих спортсменів залежно від результатів їх виступів; - визначення рейтингу студента з навчальної та культурно-виховної роботи. 4.2. Керівництво Рейтинг зі спортивної майстерності підраховує викладач кафедри фізичного виховання відповідальний за спортивну роботу. Підсумки рейтингу затверджуються на засіданні кафедри фізичного виховання. 4.3. Програма До заліку рейтингу входять бали, отримані за зайняті місця спортсменами університету на міських, всеукраїнських, міжнародних змаганнях, перелічених у табл. 4.1 – 4.3.

35


Європи

України

Області

Світу

Європи

України

Області

Світу

Європи

України

300 260 220 180 160 140 130 120

Кубок дорослі

Світу

480 416 352 288 256 224 192 160

Чемпіонати юнаки

Області

540 468 396 324 288 252 216 180

України

Всесвітні ігри

600 520 440 360 320 280 240 200

Європи

Олімпійські ігри

1 2 3 4 5 6 7 8

Чемпіонати мол., юніори

Чемпіонати

Світу

Місце

Таблиця 4.1. Бали за зайняті місця на змаганнях

80 15 75 13 65 12 55 9 45 8 40 7 35 6 30 5

90 80 75 60 50 45 40 35

70 65 60 45 35 30 25 20

30 25 20 15 10 8 6 4

10 8 6 5 4 3 2 1

60 50 45 30 25 20 15 10

40 35 25 20 15 10 8 6

20 15 12 10 8 6 4 2

8 6 4 3 2 1

240 208 176 144 128 112 96 80

150 130 110 90 80 70 65 60

60 55 45 35 25 20 15 10

Таблиця 4.2. Бали за зайняті місця у студентських змаганнях

Місце

Області

України

Світу

Чемпіонати, Універсіади

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 12 10 8 6 4 2 1

30 26 22 18 16 14 12 10 8 6 4 2

120 104 88 72 64 56 48 40 32 24 16 8

Європейський Всеукраїнські спортивні ігри юнацький серед студентів-інвалідів та олімпійський Всеукраїнські відомчі змагання фестиваль серед студентів 60 52 44 36 32 28 24 20 16 12 8 4

25 22 19 16 14 12 10 8 6 4 2 1

При умові показаних результатів на першостях України, які відповідають нормативам МСУМК та МСУ бали нараховуються з коефіцієнтом: - серед молоді та юніорів МСУМК – 2,0; МСУ – 1,5; - серед юнаків МСУ – 2,0.

36


Таблиця 4.3. Бали за встановлення рекордів Категорія Дорослі Юніори Юнаки

Олімпійських Ігор

Світу

Європи

України

Області

600

480 240 60

300 150 40

60 30 10

20 10 5

3.1. Присвоєння нормативу вперше: - МСУМК 60 - МСУ 10 3.2. Заохочувальні бали за участь в: - Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських Всесвітніх іграх, Спеціальні олімпіади 160 - Чемпіонаті Світу 120 - Чемпіонаті Європи 100 - Першості Світу 60 - Першості Європи 30 - Кубку Світу 20 3.3. Включення до списків збірних команд України: Члени збірної команди 30 Кандидати збірної команди 20 Резерв збірної команди 10 4.4. Учасники Учасниками рейтингу є спортсмени університету, які навчаються на стаціонарному відділенні в університеті, науково-педагогічні працівники і співробітники університету (трудова книжка яких знаходиться в університеті), випускники університету поточного навчального року. Випускники університету попереднього року, які виступали за університет у чемпіонатах, Універсіадах України, Всесвітній Універсіаді, чемпіонатах світу серед студентів (відповідно до положень про зазначені змагання). 4.5. Підведення підсумків Підсумки визначаються за результатами участі спортсменів і команд у змаганнях протягом навчального року. Підсумки визначає кафедра фізичного виховання за поданням ксерокопій грамот або протоколів змагань спортсменами, тренерами з видів спорту і старших викладачів кафедри фізичного виховання відповідальних за факультети, ННІ.

37


Підсумки підводяться окремо для спортсменів, спортивних секцій, викладачів-тренерів, факультетів, навчально-наукових інститутів. Переможцями стають навчально-наукові інститути, факультети, викладачітренери, спортивні секції, спортсмени, які протягом навчального року за підсумками змагань різного рівня набрали найбільшу кількість балів відповідно до таблиць наведених в цьому розділі. Серед спортсменів краще місце в особистому заліку рейтингу займають спортсмени, які показали: а) 1-10 місця на Олімпійських Іграх, на Всесвітній Універсіаді; б) призові місця на чемпіонаті світу, Європи, чемпіонаті світу серед студентів; в) набрали найбільшу суму балів відповідно до наведених вище таблиць. Бали нараховуються за зайняте місце в індивідуальних, групових та командних видах спорту кожному спортсмену за кожний старт, кожну нагороду. Підсумки рейтингу зі спортивної майстерності затверджуються підводяться кафедрою фізичного виховання та затверджуються наказом по університету.

38


Розділ 5. Положення про змагання на кубок НУБіП України з окремих видів спорту 5.1. Загальні положення Змагання проводяться серед структурних підрозділів НУБіП України, з нагоди ювілейних дат, свят. З метою: - пропаганди здорового способу життя серед студентів; - пропаганда масової фізичної культури і спорту як важливого засобу виховання і зміцнення здоров'я студентської молоді; - розвитку, пропаганді окремих видів спорту серед студентської молоді; - спілкування учасників команд різних структурних підрозділів НУБіП України. 5.2. Керівництво Загальне керівництво підготовкою і проведенням змагань здійснює ННЦ культурно-виховної та соціальної роботи НУБіП України за методичною допомогою кафедри фізичного виховання. Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію, яку призначає ННЦ культурновиховної та соціальної роботи НУБіП України. Склад апеляційного журі. Голова журі – директор ННЦ культурновиховної та соціальної роботи (за посадою). Члени журі – завідувач кафедри фізичного виховання (за посадою) та науково-педагогічні працівники кафедри фізичного виховання відповідальні за: спортивну роботу, навчальну роботу, науково-методичну роботу. 5.3. Програма Перелік видів спорту, терміни проведення та склад команд учасників кубку НУБіП України визначає ННЦ культурно-виховної та соціальної роботи НУБіП України за окремим положенням та розміщує на сайті www://studnubip.com. Змагання з окремих видів спорту кубку НУБіП України відбуваються відповідно до діючих правил змагань з виду спорту, під безпосереднім керівництвом головного судді з виду спорту та інформацією про змагання, яка розміщується на сайті www://studnubip.com. 5.4. Учасники До участі у змаганнях допускаються збірні команди структурних підрозділів НУБіП України. На змаганнях студенти повинні мати документ, що підтверджує його приналежність до структурного підрозділу.

39


До участі у змаганнях допускаються учасники стан здоров’я яких дозволяє приймати участь у змаганнях. Представник команди несе повну відповідальність за поведінку та дії кожного учасника своєї команди. Заявки на участь команди у змаганнях подаються головному секретарю кубку до початку змагань. 5.5. Підведення підсумків Переможці в особистому і командному заліку визначаються відповідно до діючих правил змагань з виду спорту. 3.6. Нагородження Команди, які зайняли 1-3 місця окремо у кожному кубку НУБіП України, нагороджуються грамотою відповідного ступеня, за 1 місце – кубком. Спортсмени, які зайняли 1-3 місця в особистому заліку або в складі команди з ігрових та командних видів спорту, нагороджуються грамотою відповідного ступеня та призами спонсорів змагань.

Прийнято на засіданні кафедри фізичного виховання протокол № 4 від 22.09.2005 р. з доповненнями прийнятими на засіданнях кафедри фізичного виховання протоколи: №6 від 04.10.2005, №9 від 01.11.2005, №12 від 30.08.2009 р., №16 від 27.09.2010 р., №4 від 25.09.2012 р.

Секретар

С. Бринзак

Завідувача кафедри фізичного виховання

С. Вербицький

Погоджено на зборах деканів факультетів 17.10.2005 р., зборах представників ННІ відповідальних за фізкультурно-масову та спортивну роботу 25.09.2012 р. Виконавець: Пархоменко В.К. Тел.: 527-85-21, 098 70-00-427

40


Додаток 1 Заявка на участь у спартакіаді студентів НУБіП України з _______________________________ (вид спорту) від ННІ (факультету) ______________________________________ Термін змагань: ____ ____________ 201__ р.

№ п/п

Прізвище, ім’я (повністю)

Факультет Курс Група Розряд

Я несу особисту відповідальність за стан здоров’я (підпис)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Директор ННІ (або декан факультету) М.П. Заступник директора (декана) з фізичного виховання Капітан команди

_____________________

_____________________ _____________________ Моб.тел.:

“ ___ “ ____________ 201__ р.

41


Додаток 2. Заявка на участь у спартакіаді студентів НУБіП України 201__-201__ навчального року з __________________ вид спорту (шахів, шашок) від ННІ _________________________________________________________ № п/п

Прізвище, ім’я

№ Гру Факультет Курс дош-па 1 ки

Результат по турах 2

3

4

5

6

7

8

9

10

Підпис

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Директор ННІ (або декан факультету) м.п. Заступник директора (декана) з фізичного виховання Капітан команди

________________

________________ ________________ Моб.тел.:

“ __ “ __________ 201__ р.

1


Додаток 3. Заявка на участь у спартакіаді „Здоров’я ” серед науково-педагогічних, наукових працівників і співробітників структурних підрозділів НУБіП України з ________________________ (вид спорту) (волейболу, баскетболу, міні-футболу, бадмінтону, тенісу настільного) від команди _____________________________________________ Початок змагань: ___ _______________ 201__ р. № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Прізвище, ім’я по батькові

Рік Кафедра народження (підрозділ)

Директор ННІ (або керівник структурного підрозділу) м.п. Капітан команди

Посада

Несу власну відповідальність за стан здоров’я

__________________

__________________ Моб. тел.: _______________

1


Додаток 4. Заявка на участь у спартакіаді „Здоров’я ” серед науково-педагогічних, наукових працівників і співробітників структурних підрозділів НУБіП України 201__-201__ навчального року з ШАХІВ від команди

_________________________________________________

Початок змагань: ____ ____________ 201__ р. № Прізвище, ім’я по Рік Кафедра п/п батькові народження (підрозділ)

Посада

№ дошки 1

2

Результат по турах 3 4 5 6 7 8

9

Особ. 10 підпис

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Директор ННІ (або керівник структурного підрозділу)

___________________

Капітан команди

_________________

м.п. Моб. тел.: ____________________

1


Додаток 5 Заявка на участь у спартакіаді студентів, що проживають у гуртожитках НУБіП України 201__-201__ навчального року з ______________________ (вид спорту) від команди гуртожитку № ___

Група

Курс

Прізвище та ім’я (повністю)

Факультет

№ п/п

Гуртожиток

Термін змагань: ____ ____________ 201__ р. З правилами техніки безпеки ознайомлений. Несу особисту відповідальність за стан свого здоров’я (підпис студента)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Завідувач гуртожитку

_______________

Голова студентської ради гуртожитку №___

_______________

Капітан команди

_______________ Моб.тел.:

“ __ “ __________ 201__ р.

1


Зміст 1. Загальні положення ……………………………………………….. 1 2. Керівництво ……………………………………………………….. 2 3. Програма …………………………………………………………… 2 4. Учасники …………………………………………………………… 2 5. Підведення підсумків ……………………………………………… 3 6. Нагородження ……………………………………………………… 3 7. Фінансування ………………………………………………………. 5 Розділ 1. Положення про Спартакіаду студентів НУБіП України .. 7 1.1. Загальні положення ………………………………………………. 7 1.2. Керівництво ……………………………………………………….. 7 1.3. Програма ………………………………………………………….. 7 1.4. Учасники …………………………………………………………. 8 1.5. Підведення підсумків ……………………………………………. 9 1.6. Регламент проведення змагань з окремих видів спорту ………. 11 1.6.1. Футбол …………………………………………………………... 11 1.6.2. Теніс настільний ………………………………………………... 12 1.6.3., 1.6.4. Волейбол (жінки, чоловіки) …………………………….. 12 1.6.5. Гирьовий спорт ………………………………………………… 12 1.6.6, 1.6.7. Шахи, шашки ……………………………………………. 13 1.6.8, 1.6.9. Баскетбол (жінки, чоловіки) …………………………… 13 1.6.10. Боротьба вільна ……………………………………………….. 14 1.6.11. Важка атлетика ………………………………………………... 14 1.6.12. Легкоатлетичний крос ………………………………………… 15 1.6.13. Легка атлетика ………………………………………………… 15 1.6.14. Спортивне орієнтування ……………………………………… 15 1.6.15. Туристична смуга перешкод …………………………………. 16 1.6.16. Міні-футбол …………………………………………………… 17 Розділ 2. Положення про спартакіаду “Здоров’я” серед науково-педагогічних, наукових працівників і співробітників структурних підрозділів НУБіП України ……………………………. 18 2.1. Загальні положення ………………………………………………. 18 2.2. Керівництво ………………………………………………………. 18 2.3. Програма ………………………………………………………….. 18 2.4. Учасники ………………………………………………………….. 19 2.5. Підведення підсумків …………………………………………….. 20 2.6. Нагородження …………………………………………………….. 22 2.7. Регламент проведення змагань спартакіади “Здоров’я” з окремих видів спорту …………………………………………………. 22 2.7.1. Шахи …………………………………………………………….. 22 2.7.2. Волейбол ………………………………………………………… 22 2.7.3. Теніс настільний ………………………………………………… 23 2.7.4. Баскетбол ………………………………………………………… 23 2.7.5. Бадмінтон ………………………………………………………. 23 2


2.7.6. Міні-футбол ……………………………………………………. Розділ 3. Положення про спартакіаду студентів, що проживають в гуртожитках НУБіП України ………………………………………. 3.1. Загальні положення ………………………………………………. 3.2. Керівництво ………………………………………………………. 3.3. Програма ………………………………………………………….. 3.4. Учасники ………………………………………………………….. 3.5. Підведення підсумків …………………………………………….. 3.6. Нагородження …………………………………………………….. 3.7. Регламент проведення змагань спартакіади студентів, що проживають в гуртожитках НУБіП України з окремих видів спорту 3.7.1. Армреслінг ……………………………………………………… 3.7.2. Жим штанги лежачи ……………………………………………. 3.7.3. Міні-футбол (чоловіки) ………………………………………… 3.7.4. Перетягування канату ………………………………………….. 3.7.5. Підтягування на перекладині ………………………………….. 3.7.6. Стрітбол …………………………………………………………. 3.7.7. Теніс настільний ………………………………………………… 3.7.8., 3.7.9. Шахи, шашки ……………………………………………. 3.7.10. Волейбол ………………………………………………………. Розділ 4. Положення про рейтинг університету зі спортивної майстерності …………………………………………………………… 4.1. Загальні положення ………………………………………………. 4.2. Керівництво ………………………………………………………. 4.3. Програма ………………………………………………………….. 4.4. Учасники ………………………………………………………….. 4.5. Підведення підсумків ……………………………………………. Розділ 5. Положення про змагання на кубок НУБіП України з окремих видів спорту ……………………………………………….. 5.1. Загальні положення ………………………………………………. 5.2. Керівництво ………………………………………………………. 5.3. Програма ………………………………………………………….. 5.4. Учасники ………………………………………………………….. 5.5. Підведення підсумків …………………………………………….. 5.6. Нагородження …………………………………………………….. Додаток 1. Заявка на участь у спартакіаді студентів НУБіП України Додаток 2. Заявка на участь у спартакіаді студентів НУБіП України з шахів, шашок ………………………………………………………… Додаток 3. Заявка на участь у спартакіаді „Здоров’я ” серед науково-педагогічних, наукових працівників і співробітників структурних підрозділів НУБіП України ………………………….. Додаток 4. Заявка на участь у спартакіаді „Здоров’я ” серед науково-педагогічних, наукових працівників і співробітників структурних підрозділів НУБіП України з шахів …………………..

3

24 25 25 25 25 26 27 28 28 28 30 30 31 33 33 33 34 34 35 35 35 35 37 37 39 39 39 39 39 40 40 41 42

43

44


Додаток 5. Заявка на участь у спартакіаді студентів, що проживають у гуртожитках НУБіП України ……………………………………… 45 Зміст …………………………………………………………………… 46

4

%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.%D0%A4%D0%9C%D0%A1%D0%A0%20%D0%9D%D0%A3%D0%91  
%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.%D0%A4%D0%9C%D0%A1%D0%A0%20%D0%9D%D0%A3%D0%91  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.%D0%A4%D0%9C%D0%A1%D0%A0%20%D0%9D%D0%A3%D0%91...

Advertisement