Page 1

ПЛАН захисту дисертаційних робіт на січень 2013 року Шифр ради

Прізвище, ім’я, по батькові

К 26.004.16

Шовкун Валерій Валерійович Калугін Олег Юрійович

Д 26.004.17

Д 26.004.10

Д 26.004.18

Бортнікова Ольга Олександрівна Полчанов Андрій Юрійович Весєлова Любов Станіславівна Кнап Надія Василівна

Науковий ступінь, на який претендує здобувач К.ю.н.

Дата захисту

18 січня, 10.00

К.ю.н. 18 січня, 12.00 К.е.н. К.е.н. К.с.-г.н.

22 січня, 12.00 22 січня, 15.00 23 січня, 10.00

К.с.-г.н.

Хом’юк Ірина Д.пед.н. Володимирівна

23 січня, 12.00 24 січня, 11.00

Тема дисертаційної роботи

Науковий керівник /консультант/

Офіційні опоненти

Правове регулювання племінної справи у тваринництві

Д.ю.н. Єрмоленко В.М.

Д.ю.н. Уркевич В.Ю., к.ю.н. Коваленко Т.О.

Організаційно-правові засади впровадження інформаційнокомунікаційних технологій в аграрний сектор в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні Оперативний облік в системі управління сільськогосподарським підприємством Стратегічне фінансове управління страховими компаніями

Д.ю.н. Арістова І.В.

Д.ю.н. Калюжний Р.А., к.ю.н. Оверченко І.С.

К.е.н. Садовська І.Б.

Д.е.н. Кірейцев Г.Г., к.е.н. Куцик П.О.

Д.е.н. Виговська Н.Г.

Д.е.н. Ткаченко Н.В., к.е.н. Шолойко А.С.

Відтворення родючості грунту під впливом систем обробітку і удобрення у сівозміні Степу посушливого Криму Продуктивність картоплі залежно від сортових особливостей та якості садивного матеріалу в умовах Закарпаття Система формування професійної мобільності майбутніх інженерів машинобудівної галузі

К.с.-г.н. Осінній М.Г.

Д.с.-г.н. Бойко П.І., д.с.-г.н. Примак І.Д.

Д.с.-г.н. Каленська С.М.

Д.с.-г.н. Куценко В.С., к.с.-г.н. Федорук Ю.В.

Д.пед.н. Петрук В.А.

Д.пед.н. Нічуговська Л.І., д.пед.н. Джеджула О.М., д.пед.н. Іванченко Є.А.


Витриховська Оксана Петрівна Д 26.004.06

К.пед.н. 24 січня, 14.00

Баль-Прилипко Д.т.н. Лариса Вацлавівна

25 січня, 10.00

Методика застосування інформаційних технологій у процесі вивчення економічних дисциплін студентами вищих аграрних навчальних закладів Обґрунтування і розробка біотехнологій якісних та безпечних м’ясних виробів

Д.пед.н. Тверезовська Н.Т.

Д.пед.н. Торубара О.М., К.пед.н. Лазаренко Д.О.

Д.б.н. Мельничук С.Д. Д.пед.н. Петрук В.А.

Д.т.н. Чагаровський О.П., д.т.н. Гуць В.С., д.б.н. Дроник Г.В. Д.пед.н. Нічуговська Л.І., К.пед.н. Шевель Б.О. Д.т.н. Дорошенко Ю.О. К.пед.н. Денисова Л.В.

Д 26.004.18

Прозор Олена Петрівна

К.пед.н.

Д 26.004.18

Осипова Тетяна Юріївна

К.пед.н.

25 січня, 12.00

Д 26.004.18

Козяр Микола Миколайович

Д.пед.н.

26 січня, 10.00

Д 26.004.01

Богач Лариса К.е.н. Володимирівна

31 січня, 10.00

Обґрунтування когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців із системної інженерії Інформаційно-методичне забезпечення вивчення спеціальних дисциплін майбутніми екологами у вищих аграрних навчальних закладах Теоретичні і методичні основи графічної підготовки майбутніх інженерів у галузі водного господарства засобами інноваційних технологій Розвиток орендних земельних відносин сільськогосподарських підприємств

Федуняк Ігор Осипович

31 січня, 12.00

Формування попиту і пропозиції на ринку картоплі

К.е.н.

25 січня, 10.00

Директор ННЦ підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

Д.пед.н. Тверезовська Н.Т. Д.пед.н. Сидоренко В.К.

Д.пед.н. Гедзик А.М., д.пед.н. Джеджула О.М., д.т.н. Пилипака С.Ф.

Д.е.н. Єрмаков О.Ю.

Д.е.н. Федоров М.М., к.е.н. Руснак А.В.

Д.е.н. Кваша С.М.

Д.е.н. Шпичак О.М., к.е.н. Маслак О.М.

Сидоренко В.К.

%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202013  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202013.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you