Page 1

Національний університет біоресурсів і природокористування України продовжує прийом до аспірантури і докторантури на 2013 рік

До докторантури університету з галузей наук: з відривом від виробництва: технічних, сільськогосподарських, економічних, біологічних, педагогічних, ветеринарних, юридичних, історичних. Прийом документів - з 1 травня 2013 року, зарахування – з 1 вересня 2013 р.

хімічних,

До аспірантури університету з таких спеціальностей з відривом від виробництва : біотехнологія; фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів; неорганічна хімія; історія України; теорія та методика навчання (з галузей знань); технологія консервованих і охолоджених продуктів; гігієна тварин та ветеринарна санітарія; фізіологія людини і тварин; патологія, онкологія і морфологія тварин; біохімія; генетика; паразитологія; діагностика і терапія тварин; ветеринарне акушерство; ветеринарна хірургія; ветеринарно-санітарна експертиза; ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. без відриву від виробництва : плодівництво; фізіологія рослин; екологія; фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів; економіка та управління національним господарством; гроші, фінанси і кредит;бухгалтерський облік, аналіз та аудит; історія філософії; релігієзнавство; теорія та методика навчання (з галузей знань); теорія і методика професійної освіти; лісовпорядкування і лісова таксація; розведення та селекція тварин; рибництво; технологія харчової продукції; ветеринарна хірургія; ветеринарносанітарна експертиза; історія ветеринарії; ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія; машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Прийом документів – з 01 серпня по 13 вересня 2013 року. Вступники складають іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови. За довідками звертатись: 03041, Київ-041, вул. Героїв Оборони, 15, кімн. 67а, телефон для довідок: 8 (044) 527-82-61, 527-85-31. E-mail: aspirantura@nubip.edu.ua

%D0%9E%D0%B1%27%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%8C-2013  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u39/%D0%9E%D0%B1%27%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%8C-2013.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you