Page 1

НУБіП України

Ф-7.5-2.1.4-06 «Розклад занять для студентів-заочників»

ПАРА

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ для студентів заочної форми навчання, Факультету екології і сталого розвитку

Дні тижня

Курси Бакалаври 1 (вступ 2012р.)

2 (вступ 2011р.)

4 (вступ 2009р.)

5 (вступ 2008р.)

18.03.-01.04.2013р.

11.03-25.03.2013р.

11.03-30.03.2013р.

11.03-30.03.2013р.

Магістри 2 рік, сесія - 11.03-30.03.2013р. групи 1 (Екологія і охорона водних ресурсів агросфери)

2 (Екологічний контроль в агросфері: моніторинг, паспортизація, експертиза)

1 2 Моделювання і прогнозування стану довкілля 118 к.3

3 Понеділок 18.03.2013

4 5

філософія 74 к.4

6

ботаніка 111 к.1

7

ботаніка 111 к.1

Збалансоване природокористування (природні ресурси) 222 к.17 Н. ОНС (охорона та захист природних ресурсів) 222 к.17 Н. Екологія біологічних систем 57 к.4

Вівторок 19.03.2013

Н. Правознавство 45 к.1

2

Хімія І (неорганічна) 15 к.2

3

-

4

Н. Політологія 74 к.4

5

ботаніка 115 к.1

6

ботаніка 115 к.1

7

Охорона праці 361 к.11 Охорона праці 317 к.11 Техноекологія 76 к.4 ЗАЛІК

8 1

-

Біогеохімія та хімія навкол.середовища 20 к.2 Агрохімія 27 к.2 Екологічний захист агроекосистем (екологія шкідників і збудників хвороб) 61 к.4 ЗАЛІК Н. Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 18 к.4

Моніторинг якості води в агросфері 20 к.2 Управління природоохоронною діяльністю 18 к.4 Управління природоохоронною діяльністю 38а к.4 ЗАЛІК Екологія міських систем 76 к.4

Основи екологічної безпеки акваторій і територій 222 к.17 Основи екологічної безпеки акваторій і територій 222 к.17

Екологічна токсикологія 68 к.4

8 2 3 Середа 20.03.2013

4 5

Історія української культури 75 к.3

6

Філософія 47 к.4

7

Філософія 47 к.4

8 1

Екологічна стандартизація і сертифікація 70 к.4 Екологічна стандартизація і сертифікація 70 к.4

Очистка стічних вод, утилізація і знешкодження ОСВ 20 к.2 Очистка стічних вод, утилізація і знешкодження ОСВ 20 к.2 Екологічна безпека водних екосистем 70 к.4 Екологічна безпека водних екосистем 70 к.4

1

Н. Основи екологічної хімії 20 к.2 Хімія ІІІ ( органічна і біоорганічна) 35 к.2 Хімія ІІІ ( органічна і біоорганічна) 35 к.2

Агрохімія 27 к.2 ЗАЛІК

Екологічна генетика і контроль генетичних ресурсів 14 к.4

Екологія міських систем 76 к.4

Екологічна токсикологія 68 к.4

Психологія та педагогіка 18 к.4 - ЗАЛІК

Моніторинг якості води в агросфері 20 к.2

Основи екологічної безпеки акваторій і територій 222 к.17 ЗАЛІК Економіка природокористування 222 к.17 Екологічна паспортизація територій і підприємств 222 к.17

Агроекологічний контроль і управління (менеджмент, інспектування) 73 к.4 Агроекологічний контроль і управління (менеджмент, інспектування) 70 к.4 Екологічна генетика і контроль генетичних ресурсів 14 к.4 Екологічна генетика і контроль генетичних ресурсів 14 к.4

Сільськогосподарська радіоекологія 400а к.12

-

Моніторинг якості води в агросфері 20 к.2

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище 73 к.4

Моніторинг якості води в агросфері 20 к.2 Очистка стічних вод, утилізація і знешкодження ОСВ 20 к.2 Очистка стічних вод, утилізація і знешкодження ОСВ 20 к.2

Агроекологічний контроль і управління (менеджмент, інспектування) 222 к.17 Агроекологічний контроль і управління (менеджмент, інспектування) 222 к.17


2 3

Екологічна токсикологія 19 к.4

4 Четвер 21.03.2013

П'ятниця 22.03.2013

Екологічна токсикологія 19 к.4

5

Хімія І (неорганічна) 15 к.2

Хімія ІІІ ( органічна і біоорганічна) 51 к.2

6

Н. Соціальна екологія 15 к.2

Загальна екологія 20 к.4

7 8

Фізика 206 к.11

Загальна екологія 20 к.4

1 2

Хімія І (неорганічна) 15 к.2

3 4

Історія української культури 33 к.3

5

Хімія І (неорганічна) 22 к.2

6

Хімія І (неорганічна) 22 к.2

Фізика 206 к.11

Субота 23.03.2013

2

Н. Хімія 4 (фізична і колоїдна) 51 к.2 Хімія ІІІ ( органічна і біоорганічна) 51 к.2 ЕКЗАМЕН

Хімія І (неорганічна) 15 к.2

Н. Геологія з основами геоморфології 14 к.2

Хімія І (неорганічна) 22 к.2

Економічна теорія 24 к.4 ЕКЗАМЕН

3 4

Неділя 24.03.2013

1 2 3 4

Понеділок 25.03.2013р.

1

Екологія міських систем 19 к.4

Екологічна генетика і контроль генетичних ресурсів 14 к.4

Екологія міських систем 19 к.4

Очистка стічних вод, утилізація і знешкодження ОСВ 20 к.2

Екологічна генетика і контроль генетичних ресурсів 14 к.4

Екологічна стандартизація і сертифікація 76 к.4

Топографія з основами картографії 73 к.4

Екологічна стандартизація і сертифікація 76 к.4

Н. БЖД 68 к.4

7 1

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище 73 к.4

Сільськогосподарська радіоекологія 400а к.12 Очистка стічних вод, утилізація і знешкодження ОСВ 20 к.2

Біогеохімія та хімія навкол.середовища 20 к.2 ЗАЛІК Топографія з основами картографії 73 к.4 ЗАЛІК Охорона навколишнього середовища (утилізація і рекуперація відходів) 76 к.4 ЗАЛІК Охорона праці 361 к.11 Охорона праці 361 к.11

Фізика 206 к.11 Фізика 206 к.11 ботаніка 111 к.1 ботаніка 111 к.1

Загальна екологія 20 к.4 ЕКЗАМЕН Управління якістю с.г. продукції 57 к.4 ЕКЗАМЕН

Екологія міських систем 70 к.4

Екологічна безпека водних екосистем 70 к.4

Екологія міських систем 70 к.4

Екологічна безпека водних екосистем 70 к.4

Екологічна паспортизація територій і підприємств 222 к.17 Екологічна паспортизація територій і підприємств 222 к.17 Екологічна токсикологія 74 к.4 Екологічна токсикологія 74 к.4 Екологічна паспортизація територій і підприємств 222 к.17 Екологічна паспортизація територій і підприємств 222 к.17

Агроекологічний контроль і управління (менеджмент, інспектування) 222 к.17 Агроекологічний контроль і управління (менеджмент, інспектування) 222 к.17

Методика викладання у вищій школі 74 к.4 Методика викладання у вищій школі 74 к.4 Очистка стічних вод, утилізація і знешкодження ОСВ 20 к.2 Очистка стічних вод, утилізація і знешкодження ОСВ 20 к.2 Моніторинг якості води в агросфері 20 к.2 ЗАЛІК

Агроекологічний контроль і управління (менеджмент, інспектування) 70 к.4 Агроекологічний контроль і управління (менеджмент, інспектування) 70 к.4 Екологічна генетика і контроль генетичних ресурсів 14 к.4 Екологічна генетика і контроль генетичних ресурсів 14 к.4

Сільськогосподарська радіоекологія 400а к.12 Сільськогосподарська радіоекологія 400а к.12 Методика викладання у вищій школі 76 к.4 Методика викладання у вищій школі 76 к.4

%D0%B7%2018-25.2013%20%D0%A4-7.5-2.1.4-05%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B  
%D0%B7%2018-25.2013%20%D0%A4-7.5-2.1.4-05%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%B7%2018-25.2013%20%D0%A4-7.5-2.1.4-05%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B...

Advertisement