Page 1

НУБіП України

Ф-7.5-2.1.4-05 «Розклад занять для студентів денної форми навчання»

ПАРА

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ для студентів денної форми навчання Факультету екології і сталого розвитку На період з 28.01.2013 р. по 07.06.2013 р. Курси Бакалаври 1 2 3 4 групи групи групи групи

Дні тижня

Понеділок

1 (укр.)

2 (англ.)

2 (англ.)

3 (с.т.)

1 (укр.)

2 (англ.)

3 (с.т.)

1 (укр.)

2 (англ.)

1

Орг. хімія 35 к.2 -

Геологія 14 к.2

-

Правознав. 61 к.4

Топог.70 к.4

Агроекол.76 к.4

-

Модел.і прогн. 118 к.3

Зб.прир.кор. 71 к.4

2

Біонеорг. хімія 15 к.2

Геологія 14 к.2

Агроекол.14 к.4

Екол.право 56 к.2

Модел.і прогн. 118 к.3

Екоправо 74 к.4

3

Біонеорг. хімія 22 к.2

Біологія ІІ 14 к.4 -

Орган.управл. 47 к.4

Екоправо 44 к.4 ОНС 14 к.4

Біонеорг.хімія 20 к.2 Біонеорг.хімія 15 к.2

4

Інформ. Системол. 206 к.15 Ланд. екологія 70 к.4 Ланд. екологія 69 к.4

ОНД 38а к.4

С.П.К. 33 к.3 -

Інформатика 76 к.4 Вступ до фаху 76 к.4

-

-

С.П.К. 33 к.3

Неор.хімія 15 к.2

Соціологія

-

-

71а к.1

Біол. екол. систем 66 к.4

2

Фіз.вих

3

Вірусол. 38б к.4 Вірусол. 68 к.4 Біологія ІІ 76 к.4

4

-

Ботаніка 115 к.1

Заг.екол. ІІ 73 к.4 Заг.екол. ІІ 70 к.4

Орг.хімія 35 к.2

Топог.44 к.4

Орг.хімія 35 к.2

Правознав. 28 к.1 Правознав. 71 к.4

Інф. і сис. 206 к.15 Інф. і сис. 206 к.15 Фіз.хімія 51 к.2 Фіз.хімія 51 к.2 -

Екобіотех. Вступ до фаху 59 к.4 70 к.4 Вступ до фаху Екобіотех. 70 к.4 59 к.4 Соц.екол. Педагог. 20 к.2 18 к.4 Педагог. Соц.екол. 18 к.4 20 к.2 Соціал. екологія 76 к.4 Екол.біотех. 76 к.4 Моніт.н.с. 20 к.4

2 (ЄС-англ.)

Інфор.техн. 206 к.15 Інфор.техн. 206 к.15

-

6

Вівторок

1

Ст.стал.розв. 20 к.4

5

1

Магістри 1 рік групи

Ст.стал.розв. 20 к.4 Теорія сист. 102-103 к.6

Основи ГІС 18 к.4 -

Орган.управл. 73 к.4

Агрохімія 36 к.2

Орг.упр. 73 к.4

Між.діял. 38 к.4 Екол.зах.74 к.4

Меліорація 71 к.4 -

Інтег.зах. 47 к.4

Озел.насел.міст 102 к.1

Меліор. 71 к.4 Ек.біол.сис 56 к.4

5

Меліор. 71 к.4

6

Упр.якістю 27 к.2

7

Упр.якістю 27 к.2

-

Озел.насел.міст 60 к.1

Інфор.техн. 206 к.15 Ст.стал.розв. Інфор.техн. 20 к.4 206 к.15 ЦО 76 к.4 Екол.стандарт. 76 к.4 Екол.стан. 19 к.4 -


Середа

1

Геологія 14 к.2

Біол. екол. сис 58 к.4

2

Геологія 14 к.2

Фіз.вих

3 4

Математика 18 к.4 Матем. 18 к.4

Хімія 15 к.2

Орг.упр. 74 к.4

Хімія 20 к.2 Моніт. н.с. 20 к.4

ВП

ВП

Фіз.вих

Моніт. н.с. 20 к.4

ВП

ВП

Матем. 57 к.4

Норм.антр. 14 к.4

5 6

Четвер

Орг.хімія 35 к.2

2

Ботаніка 111 к.1

3 4

Біол.екол.сис. 58 к.4 Іноз.мова 74 к.4

Гідрологія 20 к.2

Збал.прир. 207 к.7а

Біонеорг. хімія 15 к.2

Іноз.мова 107 к.11

Політол. 207 к.7а

Біонеорг. хімія 22 к.2

Зап.справа 71 к.4 Правознав. 71 к.4

-

ВП

Хімія анал. 20 к.2

Норм. антр.наван. 14 к.4

1

ВП

-

Збалан.природокор. 73 к.4 Соціологія 61 к.4 Зб.природ. 74 к.4 Іноз.мова 69 к.4 Топогр. 66 к.4

Зб.природ. 74 к.4

Інформ. 206 к.15 Соціологія 7 к.7 Ланд.екол. 76 к.4

Педаг.і.психол. 76 к.4 Анал.хім. 20 к.2 Анал.хім. 15 к.2 Анал.хім. 20 к.2

Іноз.мова 74 к.4

Озелен. 93 к.1 Озелен. 121 к.1 Організ. 44 к.4

-

Модел.і прогн. 118 к.3

Екол.станд. 74 к.4

Модел.і прогн. 114 к.3

Екол.стандартизація і сертифікація 73 к.4

Ек.біол.сис 59 к.4

ВП

ВП

Ек.біол.сис 20 к.4

ВП

ВП

ВП

ВП

2

Біологія ІІ 33 к.4 Ботаніка Іноз.мова 115 к.1 4-7 к.7

П'ятниця

3

Ботаніка 115 к.1

4

Вірусол. 38б к.4

Топогр. 51 к.4 Норм.антр.н. 47 к.4 Зап.справа 70 к.4 Норм.антр.н. 70 к.4

-

Озеленення 87 к.1 Між.екол.діял. 66 к.4

Моніторинг н.с. 47 к4

Між.екол.діял. 38 к.4

Моніт. н.с. 20 к.4

Екол. рослин 2 к.7

Ек.біол.сис 58 к.4

Охор.навк.сер. 70 к.4 Ін.мова 2 к.7

Хімія 22 к.2 Хімія 22 к.2 Інформ. 206 к.15

Екол.право 73 к.4

Між.екол.діял. 74 к.4

Екол.зах.71 к.4

ОНС 74 к.4

Міжн.екол.діяльн. 73 к.4 Охорона навк.серед. 73 к.4 Біотех. 59 к.4

ГІС 102-103 к.6 -

-

Екол.експ. 19 к.4 Екол.експ. 38 к.4

Екол.станд 70 к.4 Збалан.природокор. 73 к.4 Зб.прир.кор. 74 к.4 Агрохім. 26-27 к.2

-

Радіобіолія 217а к. 12 -

-

Ек.біол.сис 71к.4

Ланд.екол. 102-103 к.6 Агрохімія 36/26 к.2

Ін.власн. 225 к.15

-

6 1

Теорія сист. Пробл.екол.безп. 102-103 к.6 38 к.4 Пробл.екол.безп. Екол.стан. 19 к.4 38 к.4 Радіоекологія 76 к.4 Охорона праці 76 к.4

ГІС 102-103 к.6 -

Моніт. н.с. 20 к.4

Іноз.мова 69 к.4

5

-

Радіобіолія 217а к. 12 Теорія сист. 102-103 к.6 Теорія сист. 102-103 к.6

Ін.власн. 230 к.15 Ін.власн. 214 к.15 Ст.ст.розв.20 к.4

%D0%A4-7.5-2.1.4-05%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A4-7.5-2.1.4-05%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1...

%D0%A4-7.5-2.1.4-05%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A4-7.5-2.1.4-05%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1...

Advertisement