Page 1

Розробити методи раціонального використання технічної зелені у лісовому шовківництві для одержання високоякісної коконної продукції і застосування її в аграрному виробництві. Вперше на вигодівлях були

застосовані

дубового шовкопряда різних кормових ліній

препарати

нового

покоління

дигідрофосфати

мікроелементів Mg і Mn, Zn та Mg, Mn та Со, які позитивно вплинули на життєдіяльність корисних комах, що свідчить про дефіцит вказаних елементів у раціоні шовкопряда. Запропоновано новий спосіб збагачення корму мінеральними сполуками шляхом занурювання пагонів кормових рослин в розчини препаратів. Підтверджена можливість вирощування дубового шовкопряда на нетрадиційному кормі з одержанням високоякісної шовкової коконної сировини. Підготовлені методичні рекомендації

“Раціональне використання

технічної зелені у лісовому шовківництві та застосування його продукції у тваринництві”. Розроблені ТУ У № 24.4-00493706-001:2009 “Препарат біологічно активний “Антерин ТАД”. Технічні умови”.

/55  

http://www.nubip.edu.ua/sites/default/files/u39/55.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you