Page 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24

6.010106 - Соціальна педагогіка 6.030401 - Правознавство 6.030504 - Економіка підприємства 6.030507 - Маркетинг 6.030508 - Фінанси і кредит 6.030502 - Економічна кібернетика 6.050101 - Комп’ютерні науки 6.030509 - Облік і аудит 6.030601 - Менеджмент 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 6.050202 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 6.050503 - Машинобудування 6.051401 - Біотехнологія 6.051701 - Харчові технології та інженерія 6.051801 - Деревооброблювальні технології 6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту) 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій 6.090101 - Агрономія 6.090102 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 6.090103 - Лісове і садово-паркове господарство 6.090105 - Захист рослин 6.090201 - Водні біоресурси та аквакультура

50 115 165 60 140 30 50 165 60 75

4 10 10 18

13 27

50 120 50

15 15

100

10

100

10

100

5

85

30 40

60

15

200

40

50

25

75

10

6.100101 - Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

220

25

6.100102 - Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

250

2715

Наявність оригінальних документів

6 15 17 8 45 0 9 101 27

1 2 6 2 21

Державне замовлення

разом

випускн ики конкурс старшої школи

випускники ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації

квота прийому

1,50

4

2

1

1,70 0,80 2,50

8 6 5

8 2 38

1 1 2

1 59 11

7,77 1,00

8 9

93 18

1 3

12

8

11

0,80

4

7

3 10 8

8 4

0 10 8

0,67 0,53

5 8

5

15

9

13

1,50

9

4

разом разом 0 0 0 0 0 0 0 1 1

школа

ВНЗ

1 1

0 15 1 0 2 0 9 0 0

випускн ики старшої школи

випускники ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації

11 1

4

екстернатна форма навчання

2 1

8

2

12

11

12

1,20

12

19

16

19

3,80

3

16

31 39

10 19

30 38

1,03 0,98

5 15

25 23

20

11

20

1,33

7

13

41 15

28 7

38 15

1,03 0,60

7 10

31 5

14

8

12

1,40

8

4

20

10

20

0,80

9

11

35

21

33

0,83

15

18

522

273

480

1,38

145

335

2 2 1 1 1 3 4 2 4 3 1

0

1

0 0 0

3 0 0

0

2

0

0

0

0 1

1 0

1

2

1

1

1 1

0

0

0 0

3 0

0

2

1

1 1

2

1

1

1

3

42

379

За кошти фізичних (юридичних) осіб поза конкурсом подано заяв

6 0 16 8 43 0 0 101 27

15

345

Разом

Подано заяв, всього

Напрям підготовки

План прийому

№з/п

Ліцензований обсяг

Інформація про хід надходження заяв від вступників на освітньо-професійні програми підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" заочна форма навчання станом на 24 липня 2013 року

1

1

0

4

Відповідальний секретар приймальної комісії

0

42

4

1

3

2

1

42

17

С.Волошин

1

19

6

24_07_2013_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D1%84%D0%BD  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/24_07_2013_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D1%84%D0%BD.pdf

Advertisement