Page 1

Інформація про хід надходження заяв від вступників на освітньо-професійні програми підготовки фахівців ОКР "Бакалавр"

Конкурс

з них Подано заяв, всього

Напрями підготовки

Державне замовлення План прийому

№ п/п

Ліцензований обсяг

денна форма навчання станом на 18 липня 2013 року

копії

шт.

%

випускники ВНЗ І - ІІ рівнів випускники акредитації старшої школи чол. %

1

6.010106 - Соціальна педагогіка

50

20

209

10,5

204

97,6

207

2

6.020303 - Філологія (переклад)

50

20

445

22,3

438

98,4

3

6.030401 - Правознавство

75

25

858

34,3

832

97,0

4

6.030502 - Економічна кібернетика

50

25

261

10,4

258

5

6.030504 - Економіка підприємства

125

45

799

17,8

6

6.030507 - Маркетинг

60

40

539

7

6.030508 - Фінанси і кредит

150

60

914

8

6.030509 - Облік і аудит

150

75

9

6.030601 - Менеджмент

150

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього 10 середовища та збалансоване природокористування 11 6.050101 - Комп’ютерні науки

відмінники

подано заяв разом

школа

ВНЗ

поза конкурсом

подано заяв

%

квота прийому

разом

школа

2

2

За умов договору

з цільовими направленнями

ВНЗ

подано заяв

%

квота прийому

разом

школа

ВНЗ

1,0

11

0

0

0

0,0

%

2

1,0

19

19

0

9,1

3

445

0

0,0

102

102

0

22,9

2

7

7

0

1,6

7

5

5

0

1,1

833

25

2,9

129

120

9

15,0

5

29

27

2

3,4

19

24

21

3

2,8

98,9

261

0

0,0

44

44

0

16,9

3

6

6

0

2,3

7

2

2

0

0,8

769

96,2

736

63

7,9

155

137

18

19,4

5

23

20

3

2,9

34

42

34

8

5,3

13,5

527

97,8

524

15

2,8

81

77

4

15,0

4

12

12

0

2,2

14

4

3

1

0,7

15,2

845

92,5

805

109

11,9

235

193

42

25,7

6

20

18

2

2,2

45

37

30

7

4,0

1007

13,4

873

86,7

780

227

22,5

273

192

81

27,1

8

32

21

11

3,2

56

75

45

30

7,4

120

881

7,3

834

94,7

854

27

3,1

139

129

10

15,8

12

16

14

2

1,8

60

29

27

2

3,3

75

55

459

8,3

435

94,8

432

27

5,9

56

52

4

12,2

6

5

5

0

1,1

34

8

8

0

1,7

50

35

410

11,7

393

95,9

371

39

9,5

53

44

9

12,9

4

9

9

0

2,2

25

7

7

0

1,7

50

40

305

7,6

300

98,4

293

12

3,9

25

23

2

8,2

4

7

5

2

2,3

16

4

4

0

1,3

13 6.050503 - Машинобудування

170

60

210

3,5

186

88,6

205

5

2,4

6

6

0

2,9

6

1

1

0

0,5

14

1

1

0

0,5

14 6.050701 - Електротехніка та електротехнології

25

20

160

8,0

159

99,4

151

9

5,6

8

8

0

5,0

2

2

2

0

1,3

8

0

0

0

0,0

15 6.051401 - Біотехнологія

50

45

638

14,2

629

98,6

638

0

0,0

101

101

0

15,8

5

22

22

0

3,4

14

4

4

0

0,6

16 6.051701 - Харчові технології та інженерія

100

50

277

5,5

260

93,9

271

6

2,2

45

43

2

16,2

5

7

6

1

2,5

12

3

3

0

1,1

17 6.051801 - Деревооброблювальні технології

50

25

78

3,1

52

66,7

44

34

43,6

10

2

8

12,8

3

3

3

0,0

6

0

0

0

0,0

18 6.060101 - Будівництво

50

25

132

5,3

114

86,4

116

16

12,1

12

6

6

9,1

3

4

4

0

3,0

1

0

0

0

0,0

6.070101 - Транспортні технології (за видами 19 транспорту)

100

45

224

5,0

210

93,8

201

23

10,3

18

12

6

8,0

5

0

0

0

0,0

12

0

0

0

0,0

20 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій

90

60

720

12,0

683

94,9

687

33

4,6

93

80

13

12,9

6

16

15

1

2,2

35

15

15

0

2,1

21 6.090101 - Агрономія

300

170

581

3,4

507

87,3

520

61

10,5

56

40

16

9,6

17

18

13

5

3,1

49

25

23

2

4,3

125

75

351

4,7

316

90,0

301

50

14,2

35

19

16

10,0

8

6

6

1,7

30

7

6

1

2,0

23 6.090103 - Лісове і садово-паркове господарство

225

140

581

4,2

519

89,3

513

68

11,7

70

46

24

12,0

14

15

11

4

2,6

51

24

16

8

4,1

24 6.090105 - Захист рослин

75

55

327

5,9

313

95,7

319

8

2,4

35

31

4

10,7

6

10

10

0

3,1

16

4

4

0

1,2

25 6.090201 - Водні біоресурси та аквакультура

75

50

393

7,9

362

92,1

381

12

3,1

17

15

2

4,3

5

17

15

2

4,3

11

2

2

0

0,5

170

93

305

3,3

237

77,7

214

91

29,8

33

8

25

10,8

9

4

2

2

1,3

28

13

5

8

4,3

200

85

257

3,0

167

65,0

165

92

35,8

32

9

23

12,5

9

3

0

3

1,2

45

23

12

11

8,9

250

175

881

5,0

868

98,5

779

102

11,6

108

80

28

12,3

18

23

19

4

2,6

61

35

21

14

4,0

6

3090

1733

13202

7,6

12290

93,1

12046

1156

8,8

1990

1638

352

15,1

183

319

272

47

2,4

691

393

298

95

3,0

10

12

22

6.050202 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.090102 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6.100101 - Енергетика та електротехнічні системи в 26 агропромисловому комплексі 6.100102 - Процеси, машини та обладнання 27 агропромислового виробництва 28 6.110101 - Ветеринарна медицина

Разом Станом на відповідний день прийому 2012 року

11896

10954

Відповідальний секретар приймальної комісії

С. Волошин

2

1

1

18_07_2013_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD%20%283%29  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/18_07_2013_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD%20%283%29.pdf

18_07_2013_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD%20%283%29  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/18_07_2013_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD%20%283%29.pdf

Advertisement