Page 1

Інформація про хід надходження заяв від вступників на освітньо-професійні програми підготовки фахівців ОКР "Бакалавр"

Конкурс

з них Подано заяв, всього

Напрями підготовки

Державне замовлення План прийому

№ п/п

Ліцензований обсяг

денна форма навчання станом на 17 липня 2013 року

копії

шт.

%

випускники ВНЗ І - ІІ рівнів випускники акредитації старшої школи чол. %

1

6.010106 - Соціальна педагогіка

50

20

202

10,1

197

97,5

200

2

6.020303 - Філологія (переклад)

50

20

422

21,1

415

98,3

3

6.030401 - Правознавство

75

25

819

32,8

796

97,2

4

6.030502 - Економічна кібернетика

50

25

248

9,9

245

5

6.030504 - Економіка підприємства

125

45

761

16,9

6

6.030507 - Маркетинг

60

40

506

7

6.030508 - Фінанси і кредит

150

60

881

8

6.030509 - Облік і аудит

150

75

9

6.030601 - Менеджмент

150

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього 10 середовища та збалансоване природокористування 11 6.050101 - Комп’ютерні науки

відмінники

подано заяв

поза конкурсом

подано заяв

%

квота прийому

разом

школа

ВНЗ

0

8,9

3

4

2

разом

школа

ВНЗ

18

18

За умов договору

з цільовими направленнями

подано заяв

%

квота прийому

разом

школа

ВНЗ

2

2,0

11

0

0

0

0,0

%

2

1,0

422

0

0,0

98

98

0

23,2

2

5

5

0

1,2

7

5

5

0

1,2

795

24

2,9

118

109

9

14,4

5

27

25

2

3,3

19

21

19

2

2,6

98,8

248

0

0,0

41

41

0

16,5

3

5

5

0

2,0

7

1

1

0

0,4

731

96,1

698

63

8,3

144

128

16

18,9

5

22

19

3

2,9

34

36

28

8

4,7

12,7

495

97,8

496

10

2,0

77

73

4

15,2

4

12

12

0

2,4

14

3

3

0

0,6

14,7

814

92,4

777

104

11,8

220

181

39

25,0

6

19

17

2

2,2

45

34

29

5

3,9

954

12,7

830

87,0

735

219

23,0

257

179

78

26,9

8

31

20

11

3,2

56

63

39

24

6,6

120

835

7,0

790

94,6

808

27

3,2

133

123

10

15,9

12

14

12

2

1,7

60

26

25

1

3,1

75

55

432

7,9

413

95,6

408

24

5,6

49

45

4

11,3

6

5

5

0

1,2

34

8

8

0

1,9

50

35

384

11,0

367

95,6

347

37

9,6

51

42

9

13,3

4

9

9

0

2,3

25

7

7

0

1,8

50

40

285

7,1

281

98,6

275

10

3,5

24

22

2

8,4

4

7

5

2

2,5

16

3

3

0

1,1

13 6.050503 - Машинобудування

170

60

197

3,3

175

88,8

192

5

2,5

6

6

0

3,0

6

1

1

0

0,5

14

1

1

0

0,5

14 6.050701 - Електротехніка та електротехнології

25

20

148

7,4

147

99,3

140

8

5,4

8

8

0

5,4

2

2

2

0

1,4

8

0

0

0

0,0

15 6.051401 - Біотехнологія

50

45

614

13,6

600

97,7

614

0

0,0

96

96

0

15,6

5

19

19

0

3,1

14

3

3

0

0,5

16 6.051701 - Харчові технології та інженерія

100

50

266

5,3

251

94,4

260

6

2,3

44

42

2

16,5

5

7

6

1

2,6

12

3

3

0

1,1

17 6.051801 - Деревооброблювальні технології

50

25

74

3,0

48

64,9

40

34

45,9

10

2

8

13,5

3

3

3

0,0

6

0

0

0

0,0

18 6.060101 - Будівництво

50

25

127

5,1

110

86,6

112

15

11,8

12

6

6

9,4

3

4

4

0

3,1

1

0

0

0

0,0

6.070101 - Транспортні технології (за видами 19 транспорту)

100

45

210

4,7

194

92,4

185

25

11,9

17

11

6

8,1

5

0

0

0

0,0

12

0

0

0

0,0

20 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій

90

60

682

11,4

647

94,9

653

29

4,3

89

76

13

13,0

6

16

15

1

2,3

35

13

13

0

1,9

21 6.090101 - Агрономія

300

170

548

3,2

480

87,6

494

54

9,9

54

38

16

9,9

17

48

43

5

8,8

49

24

22

2

4,4

125

75

328

4,4

288

87,8

285

43

13,1

32

19

13

9,8

8

5

5

1,5

30

7

6

1

2,1

23 6.090103 - Лісове і садово-паркове господарство

225

140

541

3,9

486

89,8

477

64

11,8

68

44

24

12,6

14

14

10

4

2,6

51

22

15

7

4,1

24 6.090105 - Захист рослин

75

55

318

5,8

304

95,6

310

8

2,5

33

29

4

10,4

6

10

10

0

3,1

16

4

4

0

1,3

25 6.090201 - Водні біоресурси та аквакультура

75

50

372

7,4

343

92,2

360

12

3,2

15

13

2

4,0

5

16

14

2

4,3

11

2

2

0

0,5

170

93

286

3,1

221

77,3

199

87

30,4

32

7

25

11,2

9

4

2

2

1,4

28

11

4

7

3,8

200

85

242

2,8

156

64,5

153

89

36,8

32

9

23

13,2

9

3

0

3

1,2

45

18

11

7

7,4

250

175

858

4,9

846

98,6

758

100

11,7

103

75

28

12,0

18

20

17

3

2,3

61

34

20

14

4,0

6

3090

1733

12540

7,2

11670

93,1

11441

1099

8,8

1881

1540

341

15,0

183

332

284

48

2,6

620

349

271

78

2,8

8

12

22

6.050202 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.090102 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6.100101 - Енергетика та електротехнічні системи в 26 агропромисловому комплексі 6.100102 - Процеси, машини та обладнання 27 агропромислового виробництва 28 6.110101 - Ветеринарна медицина

Разом Станом на відповідний день прийому 2012 року

11063

10152

Відповідальний секретар приймальної комісії

С. Волошин

1

1

17_07_2013_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/17_07_2013_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you