Page 1

Національний університет біоресурсів і природокористування України (базовий заклад, м. Київ) Список рекомендованих Форма навчання: Заочна Освітньо кваліфікаційний рівень: Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс) Структурний підрозділ: Землевпорядкування Шифр та назва напряму:

6.080101

геодезія, картографія та землеустрій

Шифр та назва спеціальності: Спеціалізація: Хвиля: 1

Бюджет За конкурсом №пп 1

№ особової справи Зев-13019б(З)

ПІБ Войтюк Катерина Вікторівна

Конкурсний бал 132

[Title will be auto-generated]  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/geod-kart-zaochk-3etap13.pdf