Page 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Назва науково-технічної розробки: Технологія захисту ягідників в системі органічного землеробства. Новизна та основні переваги розробки: технологія захисту ягідників (види смородини, аґрус, малина) ґрунтується на використанні біологічних засобів захисту рослин без використання хімічних пестицидів, мінеральних добрив та регуляторів росту. Зокрема, в єдиному технологічному циклі представлені біологічні препарати інсектицидної дії, як «Лепідоцид», «Боверин», мікробіологічні препарати «Аегерин», «Вірин КД», «Мерівал». Біологічні фунгіциди – «Фітолавін-300», «Алірин». Органічні добрива – «Ріверм», «Паросток». Також лабораторні культури ентомофагів: трихограма, габробракон. Консортні рослини – чагарникові та трав’янисті рослини. Складова частина технологій – візуальний та інструментальний моніторинг, порогові рівні домінуючих фітофагів. Запропонована операційна технологія дозволяє підтримувати допороговий рівень чисельності домінуючих фітофагів впродовж вегетаційного періоду. Спостерігається виражена активність природних та лабораторних популяцій ентомофагів. Комплексне використання ентомофагів, мікробіологічних інсектицидів та фунгіцидів стримувало поширення і розвиток фітофагів та збудників хвороб. Позакореневе підживлення органічними добривами сприяло індукції імунітету ягідників, що дозволило сумісно з використанням хімічних фунгіцидів підтримувати фітосанітарну ситуацію в оптимальних параметрах. Галузь застосування: рослинництво. Ефективність використання або впровадження розробки: полягає в загальному оздоровленні агроценозів. Спостерігається висока функціональна активність комах запилювачів та ентомофагів. Як наслідок оздоровлюється довкілля, відновлюється родючість ґрунту, виключаються ерозійні процеси, збільшується вміст гумусу. За основними техніко-економічними показниками перевищує регіональні технології. Продовжує та розширює стратегічний напрям захисту рослин, підтримання рослинного та тваринного різноманіття. Розробка пропонується у вигляді: консультаційних послуг і наукового супроводу. Контактна інформація: Відділ науково-технічної інформації. e-mail: viddil.nti@gmail.com Тел. (044) 527-87-20 Відділ інноваційної діяльності та трансферу технологій. e-mail: nubip_innovation@twin.nauu.kiev.ua Тел. (044) 527-83-71, факс: (044) 527-87-50

%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you