Page 1

Додаток до заяви від ____________ П.І.Б. студента __________________________________________________________ Факультет ветеринарна медицина Напрям підготовки ветеринарна медицина Форма навчання денна Курс ОКР Бакалавр Кількість Атестація годин згідно (екзамен, № навчального залік), год Перелік дисциплін п/п плану літнього семестру 1. Фізика 12 2 2 2. Лікарські рослини 8 2 3. Ботаніка 12 2 4 Історія ветеринарної медицини 6 2 5. Органічна хімія 10 2 6. Гістологія і ембріологія 18 2 7. Анатомія с/г тварин 18 2 8. Неорганічна хімія 20 2 9. Зоологія 12 2 10. Біохімія з основами фізколоїдної хімії 10 2 11. Історія української культури 6 22 Всього годин за переліком дисциплін 132 Всього год

154

Декан факультету ___________________________ / _____________________ / (дата, підпис) Секретар (диспетчер) ___________________________ / _________________________ / (дата, підпис)

Розрахунок вартості № п/п Назва

Сума, грн..

1. Вартість однієї години навчання згідно кошторису 2. Вартість за переліком дисциплін Розрахунок виконав ___________________________ / ___________________ / (дата, підпис)

(П.І.Б.)

wetmedycyna  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/wetmedycyna.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you