Page 1

Додаток до заяви від ____________ П.І.Б. студента ______________________________________________________________________ Факультет юридичний Напрям підготовки правознавство Форма навчання денна Курс ОКР Бакалавр № п/п

Перелік дисциплін

Кількість годин згідно навчального плану

Атестація (екзамен, залік), год

Історія вчень про державу і право

24

2

Історія політичної думки в Україні

24

2

3.

Основи науково-правових досліджень

24

2

4.

Вступ до фаху

4

2

5.

Бухгалтерський облік

30

2

6.

Релігієзнавство (логіка)

4

2

7.

Історія української культури

6

2

116

14

Всього годин за переліком дисциплін

130

Всього годин

Декан факультету ___________________________ / _____________________ / (дата, підпис)

Секретар (диспетчер) ___________________________ / _________________________ / (дата, підпис)

Розрахунок вартості № п/п

Назва

1.

Вартість однієї години навчання згідно кошторису

2.

Вартість за переліком дисциплін

Розрахунок виконав ___________________________ / ___________________ / (дата, підпис)

Сума, грн..

(П.І.Б.)

prawoznawstwo  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/prawoznawstwo.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you