Page 1

Додаток до заяви від ____________ П.І.Б. студента __________________________________________________________________________________________________ Факультет комп’ютерних наук і економічної кібернетики Напрям підготовки комп’ютерні науки Форма навчання денна Курс ОКР Бакалавр Кількість годин згідно Атестація № Перелік дисциплін навчального плану (екзамен, залік), п/п літнього семестру год 2 1 Інженерна та комп’ютерна графіка 10 2

Історія української культури (українознавство)

6

2

3

Чисельні методи в інформатиці

12

2

4

Вступ до фаху

4

2

5

Філософія

10

2

6

Об’єктно-орієнтоване програмування

8

2

7

Комп’ютерна схемотехніка

8

2

8

Методи та засоби комп. трансформацій

10

2

9

Моделювання систем

8

2

10

Теорія інформації

8

2

11

Системи і технології управління базами даних

8

2

12

Електрифіковані технології у с.-г. виробництві

8

2

13

Теорія ймовірностей і мат. стат.

8

2

14

Типові технологічні об’єкти, технології і процеси с.-г. виробництва

8

Всього годин за переліком дисциплін

2 28

116

Всього год

144

Декан факультету ___________________________ / _____________________ / (дата, підпис)

Секретар (диспетчер) _____________________ / _________________________ / Розрахунок вартості № п/п

Сума, грн.

Назва

1. Вартість однієї години навчання згідно кошторису 2. Вартість за переліком дисциплін Розрахунок виконав ___________________________ / ___________________ / (дата, підпис)

(П.І.Б.)

komp_nauk  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/komp_nauk.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you