Page 1

Програма тренінгу «Студентський лідер НУБіП України-2012» Факультет екології і сталого розвитку Час проведення заходу

Місце проведення

Зміст заходу

Організатор

12.08.2012р.

Протягом дня

Гуртожиток № 3

директор ННЦ культурно-виховної і соціальної роботи Черкашин Д.К. директор студмістечка Мархонь М.В. к. тел. 527-81-43

Поселення до гуртожитків

13.08.2012 р.

10.00-10.30

Актова зала 3-го корпусу

Зустріч з керівництвом університету

10.30-12.00

Актова зала 3-го корпусу

Відбір студентів у колективи художньої самодіяльності

12.00-13.00

13.00-14.00

директор ННЦ культурно-виховної і соціальної роботи Черкашин Д.К. к. тел.527-88-84, директор ННІ рослинництва, екології і біотехнологій Мельничук М.Д. в.о. завідувача кафедри культурології Мисюра Т.М. к. тел. 527-89-08, 067-462-97-07

Обідня перерва

1 навчальний корпус, ауд. 69

Лекції: «Про структуру навчально-виховного процесу в університеті». «Соціальні гарантії для студентів». «Про перспективи розвитку українського села»

директор ННЦ культурно-виховної і соціальної роботи Черкашин Д.К. к. тел. 527-88-84 начальник навчальної частини Зазимко О.В. к. тел. 527-89-78 директор центру магістерських програм Кліх Л.В. к. тел. 527-85-26 завідувач кафедри аграрної соціології та розвитку села Терещенко В.К. к. тел. 527-82-69 начальник відділу виховної роботи та студентських справ Наконечна О.В. к. тел. 527-88-84

14.08.2012 р.

10.30-11.00

11.00-11.30

10.00-11.00

1 навчальний корпус, ауд. № 102

1 навчальний корпус, ауд. № 94

1 навчальний корпус, ауд. № 122

Доповідь про етапи становлення університету

Ознайомчі лекції: «Про правила внутрішнього розпорядку в НУБІП України», «Охорона праці та безпека життєдіяльності. Проведення інструктажу з техніки безпеки», «Правовий путівник студента».

15.08.2012 р. Презентація про напрями діяльності громадських

директор музею історії НУБіП України Лановюк Л.П. к. тел. 527-81-20 завідувач музею історії НУБіП України Горбачова Л.В. к. тел. 527-81-20 начальник відділу охорони праці Голуб В.Б. к. тел. 527-80-36 в.о. завідувача кафедри охорони праці та інженерії середовища Войналович О.В. к. тел. 527-82-99 директор НВЦ охорони власності і безпеки Демус А.В. к. тел. 527-86-66 начальник юридичного відділу Бова А.П. к. тел. 527-82-56 голова Студентської організації НУБіП України


організацій університету

11.00-12.00

Актова зала 3-го корпусу

Відбір студентів до спортивних секцій та абонементних груп

Дмитренко І.М. к. тел. 527-88-96, 067-311-14-32 голова профкому студентів Муравський О.А. к. тел. 527-85-63 097-980-19-09, голова Об’єднаного комітету студентських рад гуртожитків Батанов Ю.О. к. тел. 096-236-95-80 завідувач кафедри фізичного виховання Вербицький С.О. к. тел. 527-84-17 096-734-45-98

Відповідальна особа від Студентської організації Йосипенко Надія, к. тел.: (093)-599-52-81 Довідки за тел.: 527-88-84

%D0%A4-%D1%82%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB  
%D0%A4-%D1%82%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%A4-%D1%82%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB...

Advertisement