Page 1

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.09010101 „АГРОНОМІЯ” Магістерські програми виробничої спеціалізації Агроекологобіологічне обґрунтування технологій виробництва продукції рослинництва Розробка заходів щодо удосконалення технологій у виробництві продукції рослинництва. Організація проведення сучасних технологій виробництва продукції рослинництва. Координатор – Ізотов А.М., д.с.-г.н., професор кафедри рослинництва, селекції, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції (навч. корп. №1, кім. № 215, тел. 26-35-31)

Обґрунтування та розробка системи екологічного адаптивного землеробства Аналіз та стан систем землеробства, напрямок їх розвитку на основі екологізації галузі, вирішення проблем охорони навколишнього середовища, виробництва сільськогосподарської продукції. Координатор – Гордієнко В.П., д.с.-г.н., професор кафедри землеробства, загальної і агрономічної хімії (навч. корп. №1, кім. № 519, тел. 26-31-79)

Управління продуктивністю посівів польових культур Інноваційні адаптивні технології вирощування зернових культур. Наукові основи насінництва зернових культур, сортові якості та врожайні властивості насіння. Технології виробництва насіння, внутрішньогосподарський та державний контроль у насінництві зернових культур. Координатор – Ізотов А.М., д.с.-г.н., професор кафедри рослинництва, селекції, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції (навч. корп. №1, кім. № 215, тел. 26-35-31)

Якість продукції рослинництва в залежності від умов вирощування, післязбиральної обробки, зберігання і переробки Одержання і поглиблення знань щодо режимів і способів зберігання продукції рослинництва, технологічних схем її первинної переробки, що забезпечують одержання максимального економічного ефекту. Координатор – Ніколаєв Є.В., д.с-г.н., професор кафедри рослинництва, селекції, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції (навч. корп. №1, кім. № 215, тел. 26-35-31)

1


МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

Магістерські програми дослідницької спеціалізації

Наукове обґрунтування технологій виробництва продукції рослинництва Розробка інноваційних заходів щодо удосконалення технологій у рослинництві. Дослідництво сучасних тенденцій розвитку і вдосконалення виробництва продукції рослинництва. Координатор – Ізотов А.М., д.с.-г.н., професор кафедри рослинництва, селекції, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції (навч. корп. №1, кім. № 215, тел. 26-35-31)

Наукові основи управління формуванням біопродуктивності агроценозів польових культур Наукове обґрунтування різних систем землеробства, на основі екологізації галузі, підвищення продуктивності сівозмін, виробництва і якості сільськогосподарської продукції та вирішення проблем охорони навколишнього середовища. Розробка і оптимізація технологічних процесів вирощування сільськогосподарських культур, адаптація їх до конкретних гідротермічних і господарських умов. Підвищення рівня використання біопотенціалу території та сортів і гібридів. Генетико-селекційні методи створення та оцінки сортів і гібридів сільськогосподарських культур, їх адаптованість до умов вирощування. Реєстрація, правова охорона сортів і гібридів. Розробка й обґрунтування системи кормовиробництва для господарств з різною спеціалізацією по виробництву продукції тваринництва. Координатори: – Гордієнко В.П., д.с.-г.н., професор кафедри землеробства, загальної і агрономічної хімії (навч. корп. №1, кім. № 519, тел. 26-31-79); – Ніколаєв Є.В., д.с.-г.н., професор кафедри рослинництва, селекції, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції (навч. корп. №1, кім. № 215, тел. 26-35-31); – Ізотов А.М., д.с.-г.н., професор кафедри рослинництва, селекції, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції (навч. корп. №1, кім. № 215, тел. 26-35-31)

2

%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u34/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F.pdf