Page 1

Шановний (а) ____________________________ Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції „Захист рослин:

наука, освіта, інновації та глобалізація”, присвяченій 50-річчю факультету

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ Національний університет біоресурсів і природокористування України (факультет захисту рослин)

ЗАХИСТУ РОСЛИН

Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ), яка відбудеться 15-18 жовтня 2012 року (тел. для довідок: (044) 527-86-99; 527-85-77) Сайт: http://nubip.edu.ua/node/6223 Програмою конференції передбачені доповіді за тематикою:

• Сучасний стан та перспективи підготовки фахівців із захисту рослин • Новітні рослин.

наукові дослідження в захисті

• Інноваційні технології в захисті рослин та охороні довкілля. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 15 жовтня 2012 року Заїзд та реєстрація учасників конференції 16 жовтня 2012 року 1000 - 1300 год. - Пленарне засідання 1400 - 1700 год. - Робота секцій 17 жовтня 2012 року 1000 - 1300 годин – Робота секцій 1400 - 1700 годин – Підведення підсумків науково-практичної конференції 18 жовтня 2012 року Екскурсія по м. Київ Від’їзд учасників конференції.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ Прізвище ________________________________ Ім’я _____________________________________ По-батькові ______________________________ Науковий ступінь _________________________ Вчене звання _____________________________ Посада __________________________________ Організація (установа) _____________________ .________________________________________. Адреса службова _________________________. _________________________________________ Адреса домашня__________________________. .________________________________________ Телефон /факс роб.________________________ Телефон дом._____________________________ Е-mail ___________________________________ Потреба в готелі

(так - ні)

Планую (відмітити V): Виступити з доповіддю на пленарному засіданні Виступити з доповіддю на секційному засіданні Взяти участь як слухач Тема доповіді:______________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________

Приймаються матеріали мовою оригіналу, які за змістом відповідають тематиці конференції. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів. Бажаючих взяти участь у роботі конференції пропонуємо до 1 серпня 2012 року надіслати заявку та матеріали доповідей (тез) на адресу: Адреса оргкомітету: 03041, Київ, вул. Героїв оборони 13 Національний університет біоресурсів і природокористування України. Факультет захисту росл, навчальний корпус 4 к. 42 тел. (044) 527-85-77, 527-86-99, e-mail: FZR_50@ukr.net Вимоги до оформлення рукопису доповіді (статті): Текст обсягом до 2-х повних сторінок формату А4 в редакторі Microsoft Word 7.0 for Windows, шрифт Times New Roman Cur 14 pt через 1,5 інтервали. Обереги: верхній і нижній - 20 мм, лівий - 25 мм, правий - 10 мм. Заголовок (по центру сторінки) друкують великими літерами, через 2 інтервали прізвища та ініціали автора (авторів), нижче науковий ступінь звичайним шрифтом, назва установи, країни і через 3 інтервали - основний текст. Текст матеріалів за підписом автора (ів) подається до оргкомітету у двох примірниках та на дискеті (3,5 дюйм) з супроводжувальним листом-рекомендацією установи, де проводились дослідження. Видання матеріалів конференції частково відшкодовується авторами. Вартість одного примірника орієнтовно 50 грн.

Проїзд


до Національний університет біоресурсів і природокористування України: • від залізничного вокзалу - метро до зупинки ст. “ Либідська ”далі маршрутка № 212 • від автовокзалу – маршрутка № 212 до зупинки “3 начальний корпус”

Кабінет міністрів України Національний університет біоресурсів і природокористування України Факультет захисту рослин

Прохання придбати квитки на зворотний проїзд.

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Захист рослин: наука, освіта, інновації та глобалізація» 15-18 жовтня 2012 року КИЇВ

Запрошення_1  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/Запрошення_1.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you