Page 1

Факультет: енергетики і автоматики Напрям: "Електротехніка та електротехнології" Форма навчання: денна за державним замовленням Попередня освіта: повна середня

Відмінники

Копія

Загальна сума балів (разом з додатковими)

Фізика або Хімія

Прізвище, ім'я та по батькові

Математика

№ п/п

Українська мова та література

Сертифікати

Середній бал атестату

СПИСОК вступників на освітньо-професійну програму підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" на 2012 - 2013 н.р.

Подано на інші напрями

За загальним конкурсом

1.

Сакуров Павло Олегович

2.

193,5

175,5

196,5

183,8 749,3 К

ІМ, МЕ

Дем`яник Сергій Вікторович

185

180

181,5

186,7 733,2 К

ІМ, ЛЗД

3.

Щупак Роман Андрійович

174

193

173,5

179,1 719,6 К

ІМ, ЕН

4.

Булига Дмитро Сергійович

180

174,5

175

5.

Войтко Роман Максимович

177,5

173,5

166,5

195,2 712,7 К

6.

Солоп Богдан Костянтинович

180

176,5

169,5

181,9 707,9 К

189,5

719

К

ХТІ

ЕН


Українська мова та література

Фізика або Хімія

Середній бал атестату

Прізвище, ім'я та по батькові

7.

Шиленко Богдан Вікторович

183,5

173

187,5

162

706

8.

Ліфан Андрій Миколайович

180

164

178,5

180

9.

Кривобочек Микола Миколайович

178,5

171,5

163

188,6 701,6 К

ЕН, МЕ

174

168,5

183,5

175,3 701,3 К

ТТ, АКІТ

181,5

163

159

193,3 696,8 К

КН

Копія

№ п/п

Відмінники

Математика

Сума балів

Сертифікати

К

АКІТ, ЕН

702,5 К

АКІТ, КН

Подано на інші напрями

10.

Лісогор Іван Олександрович

11.

Максимець Денис Володимирович

12.

Вичкін Вадим Вячеславович

177

161

178,5

180

696,5 К

ІМ

13.

Кулібабка Андрій Васильович

175

167

173,5

180

695,5 К

ЕН, АКІТ

14.

Осійчук Вадим Сергійович

170

169

176

180

695

К

15.

Проскурін Віктор Ігорович

175

173,5

164,5

181

694

К

ГКЗ, ЕКІБ


Відмінники

Фізика або Хімія

168

172

160

187,6 687,6 К

ЕК

171,5

168

159

185,7 684,2 К

АКІТ, ЕН

169

164

170,5

175,3 678,8 К

ІМ

Дудак Олег Олегович

167,5

164

169,5

176,2 677,2 К

БУД

20.

Карпенко Ірина Вікторівна

165,5

180

154

176,2 675,7 К

ЕН, ТВППТ

21.

Терлишкін Гліб Вячеславович

167,5

153,5

170,5

182,9 674,4 К

АКІТ, ЕН

22.

Костик Володимир Андрійович

161,5

172,5

161

179,1 674,1 К

23.

Шнайдер Іван Володимирович

161,5

152,5

179,5

180

673,5

24.

Красіков Сергій Віталійович

160,5

160

169,5

181

671

№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

16.

Ковальова Вікторія Вікторівна

17.

Берека Владислав Олегович

18.

Лазар Ігор Володимирович

19.

Сума балів

Копія

Українська мова та література

Середній бал атестату

Математика

Сертифікати

К

Подано на інші напрями


Фізика або Хімія

Середній бал атестату

Феденко Максим Анатолійович

169

162

159

181

671

26.

Бойко Микола Михайлович

172

164,5

156,5

176,2 669,2 К

АКІТ, КН

27.

Кузьмін Владислав Олегович

150

176

156,5

186,7 669,2 К

ІМ, ЕН

28.

Громовий Максим Валентинович

168

164

156,5

178,1 666,6 К

29.

Залозний Андрій Анатолійович

174

150,5

166,5

173,4 664,4 К

30.

Богуцький Сергій Миколайович

168

159,5

150

185,7 663,2 К V

31.

Кузьмич Микола Володимирович

163

168

154

178,1 663,1 К

32.

Переслєгін Антон Олегович

164

159,5

159

180

33.

Корчмарчук Василь Олександрович

167,5

159,5

154

181

Прізвище, ім'я та по батькові

К

662,5 К

662

К

Відмінники

Українська мова та література

25.

№ п/п

Копія

Математика

Сума балів

Сертифікати

Подано на інші напрями

АКІТ

ПР, АКІТ

ЕН

ЕН, АКІТ

ЕН


Відмінники

Фізика або Хімія

34.

Тарасюк Олег Ігорович

177

150,5

161

35.

Чайківський Дмитрій Олегович

169

158

156,5

178,1 661,6 К

ЕН, АКІТ

157

151

169,5

183,8 661,3 К

ЕН, КН

160,5

152

176

172,4 660,9 К

ЕН, БУД

166,5

150,5

164,5

179,1 660,6 К

ЕН

158,5

149

177,5

175,3 660,3 К

ІМ

№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Нагорний 36. Володимир Вікторович

37.

Савчук Вадим Вадимович

Кириченко 38. Олександр Вікторович

39.

Токаревський Ігор Володимирович

40.

Денисенко Тимофій Володимирович

163

149

164,5

41.

Халецький Сергій Віталійович

164

152,5

42.

Марчук Анатолій Олегович

153

170

Сума балів

Копія

Українська мова та література

Середній бал атестату

Математика

Сертифікати

173,4 661,9

Подано на інші напрями

КН, ЕН

657,5 К

ЕН, АКІТ

168

172,4 656,9 К

МЕ, АКІТ

159

174,3 656,3 К

АКІТ

181


Відмінники

Фізика або Хімія

43.

Корпун Ілля Сергійович

159

166

148,5

179,1 652,6 К

АКІТ, КН

44.

Тропотяга Олександр Олегович

164

161,5

156,5

170,5 652,5 К

КН, АКІТ

45.

Волоха Юрій Миколайович

160,5

143

173,5

174,3 651,3 К

КН, АКІТ

46.

Гвоздецький Ігор Ігорович

152

159,5

154

184,8 650,3 К

АКІТ, БУД

47.

Закаблук Олександр Олегович

168

164,5

159

157,3 648,8 К

БУД, ІМ

48.

Кубрак Галина Михайлівна

157

167,5

145

170,5

К

ЕН, АКІТ

152

160

145

181,9 638,9 К

АКІТ, ЕН

№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Нагребецький 49. Віталій Миколайович

Сума балів

640

Копія

Українська мова та література

Середній бал атестату

Математика

Сертифікати

50.

Яценко Дмитро Володимирович

144

157

158,5

179,1 638,6 К

51.

Томіленко Олег Володимирович

169

145

164,5

159,2 637,7 К

Подано на інші напрями

ІМ, ЕН


Відмінники

Фізика або Хімія

166,5

146

154

167,7 634,2 К

АКІТ

Барабаш Олег Олегович

157

138,5

166,5

171,5 633,5 К

АКІТ, КН

54.

Кучер Ігор Вікторович

149

154,5

164,5

164,9 632,9 К

ЕН

55.

Карпенко Сергій Миколайович

157

149

159

56.

Тимощук Олександр Ігорович

166,5

157

145

155,4 623,9 К

КН, АКІТ

57.

Лисенко Іван Вячеславович

150

159,5

145

166,8 621,3 К

ТТ, АКІТ

58.

Васильєва Наталія Валеріївна

147

149

137,5

186,7 620,2 К

ХТІ

59.

Котюк Оксана Олексіївна

157

148

133

178,1 616,1 К

ІМ

60.

Лукиша Роман Іванович

152

136

148,5

179,1 615,6 К

ЕН

№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

52.

Менжега Артем Олександрович

53.

162

Сума балів

627

Копія

Українська мова та література

Середній бал атестату

Математика

Сертифікати

К

Подано на інші напрями

ЕН


Відмінники

Фізика або Хімія

61.

Баліцький Євгеній Олегович

141,5

137

147

183,8 609,3 К

ОА, ФК

62.

Гнатюк Олександр Георгійович

146

141

141,5

178,1 606,6 К

ЛЗД, ХТІ

63.

Ткаченко Дмитро Олександрович

147

137

145

177,2 606,2 К

ЕН

64.

Влащук Сергій Васильович

153

147

148,5

155,4 603,9 К

АКІТ, КН

65.

Тарабенко Павло Сергійович

158,5

136

148,5

153,5 596,5 К

ІМ, КН

150

127

141,5

175,3 593,8 К

КН, АКІТ

158,2 593,2 К

ЕН, ІМ

Сума балів

Копія

Прізвище, ім'я та по батькові

Українська мова та література

Середній бал атестату

№ п/п

Математика

Сертифікати

Подано на інші напрями

Прокопенко 66. Владислав

Володимирович

67.

Лукашенко Максим Вікторович

151

127,5

156,5

68.

Мороз Олег Олександрович

144

131,5

160

69.

Манжос Антон Вікторович

151

127,5

148,5

143

578,5 К

141,1 568,1 К

АКІТ


Бородай Валерій Сергійович

71.

Білик Максим Володимирович

141,5

148,5

131,5

127,5

143

567,5 К

ІМ, АКІТ

149,7 557,2 К

АКІТ, ЕН

Відмінники

137

Сума балів

Копія

146

Середній бал атестату

70.

Фізика або Хімія

Прізвище, ім'я та по батькові

Українська мова та література

№ п/п

Математика

Сертифікати

Подано на інші напрями

%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you