Page 1

Інформація про хід надходження заяв від вступників на освітньо-професійні програми підготовки фахівців ОКР "Бакалавр"

Конкурс

з них Подано заяв, всього

Напрями підготовки

Державне замовлення План прийому

№ п/п

Ліцензований обсяг

денна форма навчання станом на 05 липня 2013 року

копії

шт.

%

випускники ВНЗ І - ІІ рівнів випускники акредитації старшої школи чол. %

1

6.010106 - Соціальна педагогіка

50

20

51

2,6

51

100,0

51

2

6.020303 - Філологія (переклад)

50

20

103

5,2

102

99,0

3

6.030401 - Правознавство

75

25

279

11,2

241

86,4

4

6.030502 - Економічна кібернетика

50

25

77

3,1

77

5

6.030504 - Економіка підприємства

125

45

222

4,9

6

6.030507 - Маркетинг

60

40

148

7

6.030508 - Фінанси і кредит

150

60

258

8

6.030509 - Облік і аудит

150

75

9

6.030601 - Менеджмент

150

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього 10 середовища та збалансоване природокористування 11 6.050101 - Комп’ютерні науки

відмінники

подано заяв разом

школа

ВНЗ

поза конкурсом

з цільовими направленнями

подано заяв

%

квота прийому

разом

школа

ВНЗ

подано заяв

%

квота прийому

разом

школа

ВНЗ

11

0

0

0

0,0

%

0

0,0

2

2

0

3,9

3

0

0

0

0,0

103

0

0,0

17

17

0

16,5

2

1

1

0

1,0

7

2

2

0

1,9

269

10

3,6

34

31

3

12,2

5

7

7

0

2,5

19

1

1

0

0,4

100,0

77

0

0,0

14

14

0

18,2

3

1

1

0

1,3

7

0

0

0

0,0

208

93,7

206

16

7,2

38

35

3

17,1

5

3

3

0

1,4

34

8

8

0

3,6

3,7

145

98,0

143

5

3,4

19

18

1

12,8

4

2

2

0

1,4

14

0

0

0

0,0

4,3

215

83,3

211

47

18,2

65

46

19

25,2

6

8

3

5

3,1

45

2

2

0

0,8

286

3,8

253

88,5

196

90

31,5

74

42

32

25,9

8

2

1

1

0,7

56

7

4

3

2,4

120

240

2,0

230

95,8

228

12

5,0

32

26

6

13,3

12

4

4

0

1,7

60

3

3

0

1,3

75

55

129

2,3

122

94,6

122

7

5,4

13

12

1

10,1

6

0

0

0

0,0

34

2

2

0

1,6

50

35

111

3,2

111

100,0

102

9

8,1

15

11

4

13,5

4

3

3

0

2,7

25

0

0

0

0,0

50

40

83

2,1

82

98,8

78

5

6,0

8

6

2

9,6

4

2

2

0

2,4

16

1

1

0

1,2

13 6.050503 - Машинобудування

170

60

44

0,7

39

88,6

44

0

0,0

1

1

0

2,3

6

0

0

0

0,0

14

0

0

0

0,0

14 6.050701 - Електротехніка та електротехнології

25

20

39

2,0

38

97,4

35

4

10,3

1

1

0

2,6

2

0

0

0

0,0

8

0

0

0

0,0

15 6.051401 - Біотехнологія

50

45

186

4,1

185

99,5

186

0

0,0

17

17

0

9,1

5

4

4

0

2,2

14

0

0

0

0,0

16 6.051701 - Харчові технології та інженерія

100

50

73

1,5

72

98,6

73

0

0,0

7

7

0

9,6

5

1

1

0

1,4

12

0

0

0

0,0

17 6.051801 - Деревооброблювальні технології

50

25

21

0,8

12

57,1

10

11

52,4

3

0

3

14,3

3

1

1

0,0

6

0

0

0

0,0

18 6.060101 - Будівництво

50

25

34

1,4

26

76,5

25

9

26,5

4

1

3

11,8

3

0

0

0

0,0

1

0

0

0

0,0

6.070101 - Транспортні технології (за видами 19 транспорту)

100

45

63

1,4

56

88,9

56

7

11,1

8

5

3

12,7

5

0

0

0

0,0

12

0

0

0

0,0

20 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій

90

60

195

3,3

184

94,4

180

15

7,7

23

15

8

11,8

6

3

2

1

1,5

35

1

1

0

0,5

21 6.090101 - Агрономія

300

170

148

0,9

137

92,6

127

21

14,2

9

4

5

6,1

17

3

3

0

2,0

49

3

3

0

2,0

125

75

73

1,0

61

83,6

62

11

15,1

8

5

3

11,0

8

2

2

0

2,7

30

2

2

0

2,7

23 6.090103 - Лісове і садово-паркове господарство

225

140

133

1,0

108

81,2

112

21

15,8

20

9

11

15,0

14

4

3

1

3,0

51

2

2

0

1,5

24 6.090105 - Захист рослин

75

55

87

1,6

83

95,4

86

1

1,1

6

6

0

6,9

6

3

3

0

3,4

16

0

0

0

0,0

25 6.090201 - Водні біоресурси та аквакультура

75

50

88

1,8

84

95,5

87

1

1,1

4

4

0

4,5

5

0

0

0

0,0

11

0

0

0

0,0

170

93

90

1,0

52

57,8

50

40

44,4

15

1

14

16,7

9

2

1

1

2,2

28

0

0

0

0,0

12

22

6.050202 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.090102 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6.100101 - Енергетика та електротехнічні системи в 26 агропромисловому комплексі 6.100102 - Процеси, машини та обладнання 27 агропромислового виробництва 28 6.110101 - Ветеринарна медицина

Разом Станом на відповідний день прийому 2012 року

200

85

70

0,8

39

55,7

36

34

48,6

9

2

7

12,9

9

1

0

1

1,4

45

3

2

1

4,3

250

175

287

1,6

222

77,4

238

49

17,1

31

20

11

10,8

18

0

0

0

0,0

61

6

1

5

2,1

3090

1733

3618

2,1

3235

89,4

3193

425

11,7

497

358

139

13,7

183

57

46

11

1,6

77

43

34

9

1,2

4003

3542

Відповідальний секретар приймальної комісії

С. Волошин

05_07_2013_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD  
05_07_2013_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/05_07_2013_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD.pdf

Advertisement