Page 1

Інформація про хід надходження заяв від вступників на освітньо-професійні програми підготовки фахівців ОКР "Бакалавр"

Конкурс

з них Подано заяв, всього

Напрями підготовки

Державне замовлення План прийому

№ п/п

Ліцензований обсяг

денна форма навчання станом на 02 липня 2013 року

копії

шт.

%

випускники ВНЗ І - ІІ рівнів випускники акредитації старшої школи чол. %

відмінники

подано заяв разом

школа

ВНЗ

поза конкурсом

з цільовими направленнями

подано заяв

%

квота прийому

разом

школа

ВНЗ

подано заяв

%

квота прийому

разом

школа

ВНЗ

%

1

6.010106 - Соціальна педагогіка

50

20

9

0,5

9

100,0

9

0

0,0

0

0

0

0,0

3

0

0

0

0,0

15

0

0

0

0,0

2

6.020303 - Філологія (переклад)

50

20

22

1,1

22

100,0

22

0

0,0

3

3

0

13,6

2

0

0

0

0,0

15

0

0

0

0,0

3

6.030401 - Правознавство

75

25

67

2,7

64

95,5

64

3

4,5

10

10

0

14,9

5

2

2

0

3,0

19

0

0

0

0,0

4

6.030502 - Економічна кібернетика

50

25

23

0,9

23

100,0

23

0

0,0

2

2

0

8,7

3

0

0

0

0,0

19

0

0

0

0,0

5

6.030504 - Економіка підприємства

125

45

50

1,1

46

92,0

46

4

8,0

10

7

3

20,0

5

0

0

0

0,0

34

1

1

0

2,0

6

6.030507 - Маркетинг

60

40

24

0,6

23

95,8

23

1

4,2

5

5

0

20,8

4

0

0

0

0,0

30

0

0

0

0,0

7

6.030508 - Фінанси і кредит

150

60

60

1,0

49

81,7

47

13

21,7

19

11

8

31,7

6

4

3

1

6,7

45

0

0

0

0,0

8

6.030509 - Облік і аудит

150

75

74

1,0

55

74,3

42

32

43,2

20

8

12

27,0

8

3

1

2

4,1

56

0

0

0

0,0

9

6.030601 - Менеджмент

150

120

58

0,5

51

87,9

51

7

12,1

7

5

2

12,1

12

0

0

0

0,0

90

0

0

0

0,0

6.040106 - Екологія, охорона навколишнього 10 середовища та збалансоване природокористування

75

55

30

0,5

30

100,0

30

0

0,0

3

3

0

10,0

6

0

0

0

0,0

41

0

0

0

0,0

11 6.050101 - Комп’ютерні науки

50

35

27

0,8

27

100,0

25

2

7,4

4

3

1

14,8

4

0

0

0

0,0

26

0

0

0

0,0

6.050202 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 12 технології

50

40

17

0,4

17

100,0

14

3

17,6

4

2

2

23,5

4

0

0

0

0,0

30

0

0

0

0,0

13 6.050503 - Машинобудування

170

60

10

0,2

9

90,0

10

0

0,0

0

0

0

0,0

6

0

0

0

0,0

45

0

0

0

0,0

14 6.050701 - Електротехніка та електротехнології

25

20

10

0,5

10

100,0

9

1

10,0

1

1

0

10,0

2

0

0

0

0,0

15

0

0

0

0,0

15 6.051401 - Біотехнологія

50

45

52

1,2

52

100,0

52

0

0,0

4

4

0

7,7

5

0

0

0

0,0

34

0

0

0

0,0

16 6.051701 - Харчові технології та інженерія

100

50

17

0,3

17

100,0

17

0

0,0

1

1

0

5,9

5

0

0

0

0,0

38

0

0

0

0,0

17 6.051801 - Деревооброблювальні технології

50

25

1

0,0

1

100,0

1

0

0,0

0

0

0

0,0

3

0

0

0

0,0

19

0

0

0

0,0

18 6.060101 - Будівництво

50

25

9

0,4

4

44,4

5

4

44,4

0

0

0

0,0

3

0

0

0

0,0

19

0

0

0

0,0

6.070101 - Транспортні технології (за видами 19 транспорту)

100

45

15

0,3

12

80,0

12

3

20,0

4

1

3

26,7

5

0

0

0

0,0

34

0

0

0

0,0

20 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій

90

60

46

0,8

43

93,5

39

7

15,2

3

0

3

6,5

6

1

0

1

2,2

45

0

0

0

0,0

21 6.090101 - Агрономія

300

170

30

0,2

29

96,7

27

3

10,0

1

1

0

3,3

17

0

0

0

0,0

128

0

0

0

0,0

6.090102 - Технологія виробництва і переробки 22 продукції тваринництва

125

75

22

0,3

20

90,9

18

4

18,2

4

2

2

18,2

8

0

0

0

0,0

56

0

0

0

0,0

23 6.090103 - Лісове і садово-паркове господарство

225

140

27

0,2

24

88,9

23

4

14,8

4

1

3

14,8

14

0

0

0

0,0

105

0

0

0

0,0

24 6.090105 - Захист рослин

75

55

19

0,3

19

100,0

19

0

0,0

0

0

0

0,0

6

0

0

0

0,0

41

0

0

0

0,0

25 6.090201 - Водні біоресурси та аквакультура

75

50

17

0,3

17

100,0

17

0

0,0

0

0

0

0,0

5

0

0

0

0,0

38

0

0

0

0,0

170

93

20

0,2

12

60,0

9

11

55,0

4

1

3

20,0

9

2

1

1

10,0

70

0

0

0

0,0

200

85

16

0,2

10

62,5

9

7

43,8

2

0

2

12,5

9

0

0

0

0,0

64

0

0

0

0,0

250

175

91

0,5

72

79,1

71

20

22,0

7

3

4

7,7

18

0

0

0

0,0

131

2

0

2

2,2

3090

1733

863

0,5

767

88,9

734

129

14,9

122

74

48

14,1

183

12

7

5

1,4

4

3

1

2

0,3

6.100101 - Енергетика та електротехнічні системи в 26 агропромисловому комплексі 6.100102 - Процеси, машини та обладнання 27 агропромислового виробництва 28 6.110101 - Ветеринарна медицина

Разом Станом на відповідний день прийому 2012 року

1390

1123

Відповідальний секретар приймальної комісії

С. Волошин

02_07_2013_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD  

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/02_07_2013_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D1%84%D0%BD.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you