Page 1

ALDAKETA

POLITIKO ETAA SOZIALERAKO

EZKERREKO INDEPENDENTISTEN ETA ET A SOBERANISTEN

ARTEKO KO AKORDIOA


ALDAKETA POLITIKO ETA SOZIALERAKO EZKERREKO INDEPENDENTISTEN ETA SOBERANISTEN ARTEKO

AKORDIOA Ezker indartsu batetik, eskubide pertsonal zein kolektibo guztiak eta berauen ariketa babestuko eta egikarituko dituen agenda politikoaren aldeko konpromisoa


EZKER ABERTZALEAK, EUSKO ALKARTASUNAK eta ALTERNATIBAK aurkezten dugun Akordioak, Euskal Herrian zabaltzen ari den fase politiko berriari modu baikorrean erantzun nahi dio. Eszenatoki politiko berriak, arduraz jokatzeko ariketa sakona egitea eskatzen die alde guztiei eta, horrexegatik, hain zuzen, Akordio hau izenpetzen dugun indar politikook gure herriaren eraikuntza nazionala eta eraldaketa soziala bultzatzeko geure ahaleginak biltzea erabaki dugu, eskuratu nahi dugun Euskal Herria subiranoa eta solidarioa erdiesteko bidean aurrera egiteko asmoz, beti ere, bide politikoak soilik erabiliz. Gure ibilbide, agenda eta identitate ezberdinek ez dute ezinezko bihurtu partekatzen ditugun helburuak eskuratzeko asmoz indarrak biltzeko burutu dugun Akordioa, bai maila politikoan zein eredu ekonomiko, sozial eta kulturalean ere. Ezkerraren gero eta artikulatze maila indartsuagoaren alde egiten dugun apustu hau, are eta beharrezkoagoa da egun bizi dugun krisialdi sistemikoaren erdian. Honekin guztiarekin, Hego Euskal Herrian maila sozialean, politikoan eta baita instituzionalean ere eraginkorrak eta bideragarriak izango diren tresna berriak eskaini nahi dizkiogu euskal jendarteari. Gauzak horrela, Akordio hau, herrien zein pertsona ororen eskubide guztien defentsa indartzeko konpromiso kolektibo eta borondateen bateratzea beharrezkoa dela, eta Euskal Herriak bizi duen abagune historiko honetan lehentasun politiko zein sozialei modu berean erantzun behar zaiela pentsatzen dugunon artean egin dugu.

1

ABAGUNEAREN TESTUINGURUA

Euskal Herrian indarrean dauden korronte politiko eta sozioekonomikoek zuzenean eragiten dute eskubide pertsonal zein kolektiboen bortxaketan. Egoera hau, osagarriak diren hiru oinarrik finkatzen dute: krisialdi sistemikoa eragin duten egitura eta politikak, Estatu espainol zein frantsesaren hutsune demokratikoak eta, egungo eredu juridikoen agortzea. Herritarren gehiengoaren nahiarekin bat egiten ez duen eta, gainera, agortuta dauden egungo marko juridiko-politikoak gainditzeko borondate argia daukagu, zer esanik ez, egungo krisialdi ekonomikoak eta Euskal Herriaren eta euskal jendartearen eskubide pertsonal eta kolektiboak etengabe higatzen dituen argazki instituzional artifiziala ikusirik. Horrek guztiak, elkarlanean aritzeko konpromisora eraman gaitu. Akordio hau izenpetzen dugun indarrok, bat egiten dugu Euskal Herriari dagokion subjektu politikoaren izaera eta bertako herritarrei beren etorkizun politikoa, soziala eta ekonomikoa libreki hautatzeko eskubidea ukatzen duten Estatu espainol zein frantsesaren estrategia antidemokratikoa salatzerakoan. Euskal Herriari nazio gisa bere etorkizuna zehazteko dagokion eskubidearen ukazioari, sistemaren krisialdi sakona gehitu zaio orain. Egoera horretaz baliatu3


rik, bere garaian ezarri ziren Estatu Ongizatearen zutoin nagusiak suntsitzen ari dira, klase herritarren bizitza kalitateari modu kaltegarrian eragiten dieten neurri ekonomikoak bultzatuz. EUSKO ALKARTASUNArentzat, Estatutuaren markoa, duela ia hogeita hamar urte hitzartutako autogobernuaren legezko oinarri formal gisa, gaur ez da nahikoa. Herri honek zituen premia larriei eman beharreko erantzun arduratsua izan zen garai hartan hitzartutako hura (une hartan eman zitekeen bakarra), negoziatu behar izan zenean inboluzio politikoaren arrisku handia zegoelako. Erantzun arduratsua izateaz gain, doktrina-ikuspegi batetik begiratuta gure Herriaren eskubide historikoak bermatu/babestu zituen. Estatutuak bere lehen kapituluan aitortzen duen bezalaxe, Euskal Herriari (komunitate naturala) bere naziotasuna emango liokeen komunitate politikoa osatzeko eskubidea du eta Arabak, Gipuzkoak eta Bizkaiak, Nafarroa Garaiak bezalaxe, bertako partaide izateko eskubidea dute. Baina, azkeneko bi hamarkadetan eduki materiala galduz joan da etengabe bere interpretazioan eta ezarpenean izandako erasoak direla medio, espainiar Estatuaren oina­ rrizko legediaren hedapen amaigabeak ekarri dituen murrizketen bidez. Hala ere, oinarrizko arazoa ez datza soilik Estatutuaren atal zehatzak ez betetzean, hori oso larria izanda ere; oinarrizko arazoa zera da, Autogobernua martxan jartzea lortu zuen Ituna ez dela bete, balio gutxitu eta erlatibizatu egin dela, eta hori horrela gertatu dela, alde batek, espainiar Estatuak, hitza betetzeko borondate politikorik izan ez duelako. Eta ezin da ahantzi, Nafarroako Foru Hobekuntzak (herri borondateak inoiz berretsi ez duena) espainiar nabarrismoa politikoki eta sozialki sendotzeko bakarrik balio izan duela, eta Ipar Euskal Herrikoa bezalako egoera ere hor dagoela, bertan planteamendu berri bat egitea ezinbestekoa izanik herri bezala dagokigun legezko aitorpena lortzeko. EUSKO ALKARTASUNAk Autodeterminazioa eskatzen du eta nazio gisara gure soberaniaren egikaritze osoa aldarrikatzen dugu. Nola ez, nazioa, he­ rritar subiranoz osatua ikusten dugu, subiranoak askatasun zibiletan eta baita eskubide sozial zein ekonomikoetan ere. Horrexegatik, garapen eredu berri baten bidez soilik -produkzio harremanen eredu berria, botere harreman be­ rria, kultura zein bizitza eredu berria-, Euskal Herriko gizon eta emakumeok benetako soberania pertsonal eta kolektiboa gozatzeko aukera izango dugu. Askotan adierazi izan dugu independentziaren aldeko gure jarrera ez dela “ego” politikoa asetzeko egindako aldarrikapena, baizik eta Estatua sortzeko ezinbestekoa den tresna edota bitartekoa eskuratzeko modua. Horrexegatik gara independentistak. Ongizatearen Estatua bideratzeko nahi dugu independentzia, beti ere, jendarte justuago eta kohesionatuagoa sortzeko asmoz, bizitzaren kalitatea eta aukeren berdintasuna ziurtatzen duten zerbitzuen eskuragarritasuna guztiontzat zabalduz. 4


EUSKO ALKARTASUNAk, hogeita bost urteko ibilbidean, bere ideologia ekonomikoa sozialdemokrazia izenez ezagutu izan den ikuspegiarekin osatu du. Pentsamolde honek, beste gainerako formulazio teoriko guztiek bezalaxe, aldaketaren, bilakaeraren eta aurrerapenaren legearen arabera moldatzen joan behar izan du. Ikuspegi ideologiko honetan oinarrituz, perspektiba sozialarekin eta kanpoko mugarik gabe, arlo askotan politika sozialak garatzeko konpromisoa hartzen dugu, hala nola: enpleguan, ongizatean, familiaren segurtasuna alorrean eta zerbitzuen hobekuntzan, beti ere, eredu kooperatiboa eta ekonomia soziala indartuz eta enpresen lehiakortasuna bultzatuz. Guzti hau gure sistema ekonomikoarekin eta finantzieroarekin. Gainera, partidu sozialdemokrata garenez, herri honetako langileen eskubideen defentsa lehentasunezko lan ildotzat dugu eta, bidez batez, erakunde sindikalekiko gure harremana estutzen du, gure herriaren historian ongizatearen handitzearekin eta lan eskubideen garapenarekin izan duten garran­ tzia aitortuz. ALTERNATIBAk bere estrategia hiru apustu nagusiren inguruan zehaztu izan du. Lehenik, neurri anitzeko sozialismoa delakoaren aldekoa, modu erradikalean egungo dominazio forma anitzak –kapitalismoa, patriarkatua, produktibismoa, demokrazia formala, kolonialismoa eta arrazakeria- gainditzen dituena, borroken berdintasunean eta subjektu burujabeetan oinarrituz, denbora eta ga­ rrantzia mailakatzeak alde batera utzita eta beraien arteko lehentasunak alboratuz. Bigarrenik, ALTERNATIBAk, mundua iraultzeko, ezkerraren baitako iraul­ tzaren aldeko apustua egiten du. Horrela, ezkerrekoak izateko eta egiteko forma berriak behar direla hartzen du abiapuntutzat, batez ere, gehiengo sozial zabalen artean benetako legitimitatea eskuratu nahi bada behintzat. Helburu horri begira, lan egiteko forma kolektiboari lehentasuna ematen dio ALTERNATIBAk, demokrazia militanteari, proposamen berrien eraikuntzari, berezko agendak garatzeari, indar politiko eta jendarte eragileen arteko uztarketari eta mugimendu soziopolitiko berrien sorrerari. Hirugarrenik, egungo errealitate soziala estrukturalki eraldatzeko asmoz, eta beste ezkerrak ezinbesteko aliatutzat hartuz, batasuna aniztasunean ezinbesteko­tzat jotzen du, batez ere, agenda bateratuen inguruan guztion lanabesa uztartzeko asmoarekin. Eta esku artean dugun Akordio hau aipatzen ari garen ereduaren agerpen zehatza da. Izan ere, krisialdi sistemiko larriaren erdian eta eskubide eta askatasun oinarrizkoenen gero eta ukapen larriagoen aurrean, pertsona guztien eta herrien eskubideen defentsan ekintza batasuna bideratzen du ezkerreko erakunde ezberdinen artean. EZKER ABERTZALEAk Euskal Herriko historiaren azkenaldi honetako garapen soziopolitikoaren hausnarketa egiten du, duela hamarkada batzuk esan 5


zuena baieztatuz, hau da, nazio askapenerako zein askapen sozialerako borrokak txanpon beraren bi aldeak baino ez direla. Plano politikoan, azken hiru hamarkada hauetako erreferentzia politiko nagusia Txibertako akordioan kokatzen dugu, hura izan baitzen Euskal Herriarentzako eszenatoki demokratikoa lortzeko lehen saio modernoa. Ondoren, bigarrena, Espainiako Konstituzioaren inguruko erreferendumak argi erakutsi zuen proposa足 tzen zuten marko juridiko politikoak ez zuela Hego Euskal Herriko gehiengoaren aldeko botorik jaso. Eta hirugarrenik, Estatutuen inguruko lanketaren ondorioz azaldu ziren Autonomi Estatutua eta Hobekuntza Legea EZKER ABERTZALEArentzat gure herriaren asimilazioa helburutzat zuten tranpak baino ez ziren izan, beti ere, Euskal Herriaren desagerpena helburutzat zutela argi ikusirik. Horrexegatik, azken hamarkada luze hauetan EZKER ABERTZALEAren lana, nazio aitortzatik abiatuz, gure lurraldetasuna eta Autodeterminazio Eskubidea jasoko lituzkeen estatus demokratikoa eskuratu eta indartzea izan da. Lapurdi, Nafarroa Beherean eta Zuberoan, Estatu frantsesak asimilazio politikoaren aldeko apustuari eusten dio, Euskal Herriaren nazio aitortzaren eta Autonomiaren alde emaniko urrats bakoitzari sasi tresna antzuekin erantzunez. Arlo sozialari dagokionez, euskal langile mugimenduak, kultur mugimenduaren berpizkundeak eta euskararen alde 60 eta 70ko hamarkadetan eman ziren bo足 rrokaldiak eta sorturiko mugimendu sozialak ditugu erreferente historikotzat. Eskubide zein aldarrikapen sozial berrien alde sorturiko mugimendu sozialak izan dira horiek guztiak. Erreferentzia historiko hauek asko ugaritu eta aberastu dira azken hiru hamarkadetan eta EZKER ABERTZALEARENTZAt jendartearen eraldaketaren alde garatzen duen lanarekin jarraitzeko funtsezko osagaiak dira herri zein gizarte mugimenduak. Horrexegatik, plano soziopolitikoan EZKER ABERTZALEAk azken hamarkada hauetan garatu dituen lana eta iniziatibak gizarte mugimendu hauek indartzeko asmoz egin ditu, bai euskararen berreskurapen eremuan, bai gizartearen eraldaketa helburutzat duen euskal hezkuntza proiektu nazionalarenean, eta baita langile eta sektore herritarren interesen defentsan ere. Eta, nola ez, EZKER ABERTZALEAk bere praktika politiko guztia lotu du euskal nazioaren etorkizuna eraldaketa sozial handi batez eta gizarte eredu berri batean oinarriturik ekarri lezakeen ezkerreko espazio politiko sozial baten aldeko borrokarekin, bai plano ideologikoan, bai masa borrokan eta baita borroka instituzionalean ere. Hau guztia dela eta, hiru indar politikook, jasaten ari garen eraso sistemikoa eta blokeo politikoa kontutan izanik, gure ahalegina eta konpromisoa eskaini nahi diogu euskal gizarteari funtsezko eraldaketa politiko eta sozialera eramango gaituzten elkarlanerako bideak garatzeko. Gure ustez, euskal jendartearen zati nagusiak tresna eta dinamika berriak eskatzen ditu, independentismoa eta ezkerreko soberania subjektu politiko gisara berpizteko eta berrindartzeko eta, modu ho足 rretan, fase politiko berri honetan zabaltzen ari diren ilusioari eta aukera berriei modu koherentean erantzuteko, beti ere, pertsona ororen eskubide guztiak zein herrienak abiapuntutzat hartuz eta eskuin indarrei aurre eginez esparru guztie6


tan. Azkenik, gaurko dominazio sistemak ezarritako tresnak gaindituko dituzten alternatibak aurkeztu behar ditugu. Espiritu eta anbiziozko helburu honekin adierazi dugu Akordio hau, hainbat printzipio eta konpromisoren baitan definitzen dena, eta sinatzen dugun indar politiko guztiak haietara behartzen gaituena.

2

AKORDIOAREN ESPARRUA

3

AKORDIO POLITIKOAREN PRINTZIPIOAK

Euskal Herria, berezko izaera instituzional zein subiranoa dagokion entitate historiko, geografiko, kultural eta politikoa duen errealitate nazionala da. Subjektu nazional gisako erreferentzia horretatik abiatuz, aurkezten dugun Akordioa Hego Euskal Herria osatzen duten lau herrialdeetara mugatzen da.

Akordioaren baitan, berau ezaugarritzen eta identifikatzen duten printzipio politiko multzoa jasotzen da. Printzipio hauek Akordioa izenpetu dugun hiru indar politikoontzat erreferentziak eta gida modukoak dira geure arteko elkarlana bideratzeko konpromisoak hartzerakoan. Honakoak dira printzipioak: • Perfil estrategikoa.- Finkatu dugun Akordioa gaurko egoerari erantzuten dion proposamen politiko gisara ulertzen dugu, baina epe luzera begira egina dela aitortuz. Ez da inola ere epe laburrari begira eginiko Akordio puntuala, denboran proiektatzen den aldaketa politiko zein sozialerako subjektua eraiki­ tzeko abiapuntu izan nahi du, anitza baina artikulatua, eta beharrezkoak ikusiko diren eraldaketei, ezkerreko zein ikuspegi aurrerazaleetatik, aurre egiteko modukoa. Eta proposamen hau egiten dugu, Euskal Herriarentzat ezinbestekoak diren eskubide pertsonal zein kolektiboak bilduko dituen agenda zuzentzeko gai den indar politiko bakarra, euskal ezker sendoa dela konbentziturik. • Elkartzen gaituenari lehentasuna eman.- Jasaten dugun krisialdi sistemikoak eta eskubide pertsonal zein kolektiboen etengabeko zapuzte larriek, egoerari erantzun eraldatzaileak eta alternatiboak eskaintzeko ezinbestekoa den borondatea eta indarra berpizten dute gu hirurongan. Modu honetan, indar politiko bakoitzak bere identitatea eta helburu politikoei eusten die, baina guztiok elkarlanean arituko gara Akordio honetan azpimarratu ditugun lehentasunen inguruan. • Euskal Herriaren burujabetzaren defentsa.- Eskubide pertsonal eta kolektiboen defentsak normaltasun osoz jaso behar du bere gain eta bere jarduera politikoan, herrien Autodeterminazio eta emantzipaziorako eskubidearen defentsa. Euskal Herriari nazio gisara dagozkion eskubideak, hala nola, bere etorkizuna libreki erabakitzeko eskubidea, bere hizkuntzaren eta kulturaren normalizazioarena edota bere buruaren erakundetzearena dira Akordio poli7


tiko honen bizkar hezurra. • Aldaketa sozialaren zerbitzurako soberania.- Euskaldunon eskubideak berma­tzeko inolako gaitasunik ez duten arlo instituzionalen laguntza eta babesarekin, botere gune nagusiek inposatzen duten eredu ekonomiko eta soziala gainditzeko asmoz, aldaketa estrukturalak bideratu nahi dituztenekin bat egiten du Akordio honek. Indar politiko izenpetzaileontzat ez da benetako eraikun­ tza nazionalik izango, ez baldin badago une berean eredu sozioekonomikoaren eraldaketa estruktural nagusirik eta ez bada burujabe izango liratekeen euskal instituzioen aldetik benetako sakontze demokratikorik ematen. • Ekintza politiko eta sozialerako mugimenduen antolaketan aurrerakada.- Edozein aldaketa prozesuan ezinbestekoak dira bai erakunde politikoak zein mugimendu sozialak. Ahaleginen artikulatze lanetan aurrera egin behar dugu, beti ere, aniztasuna aitortuz eta bakoitzaren antolaketarako autonomia errespetatuz. Mota honetako mugimendu politiko berrien sorkuntza indartu nahi duen Akordio honek, elkarrekiko konfiantza faltak eta dinamika zein indar desegituratzaileak bideratzen dituzten jokabideak baztertu behar ditu. • Burujabetzaren aldeko proposamen guztiak estrategia ezberdinetan txertatzea.- Akordio honek jasotzen duen eraldaketa politiko zein soziala erdiesteko asmoz -eta berauek babestearren- Euskal Herriko herritarrek zein mugimendu sozialek daramatzaten burujabetzaren aldeko proposamen ezberdinei garrantzia berbera emateko konpromisoa hartzen dugu Akordio hau izenpetzen dugun indar politikook. Proposamen eta borroka horien guztien elkarren arteko elkar eragintzatik, guztien zehar lerrotzetik eta subjektu politiko, sozial edota sindikal ezberdinen artikulaziotik soilik lor daiteke aldaketa orekatu eta sendoa. • Bake bideen eta bide politikoen aldeko apustua.- Akordio hau izenpetzen dugun erakundeok geure helburuak eskuratzeko asmoz soilik bake bideak zein bide politikoak erabiltzeko konpromisoa hartzen dugu, lan hori jarduera instituzionalaren bidez zein desobedientzia zibilaz garatuko dugularik, bortxazko estrategiak eta jarduerak baztertuz.

4

EKINTZA POLITIKORAKO KONPROMISOAK

Aipatu oinarri orokor horietan oinarriturik, Akordio honek esku hartze politikorako bederatzi esparru finkatzen ditu, ondorengo urteetan esparru hauetan garatu beharreko lana bateratua izan dadin. Hauek dira lan bateratua garatzeko ekintza politikorako esparruak:

A.- Euskal Herriaren Autodeterminazioa eta emantzipazioa Puntu honi dagokionez, honela zehazten da gure esku hartze politikoa: 8


• Euskal Herria nazioa da - Arrazoi historiko, kultural, linguistiko eta politikoengatik gure errealitate nazional ezberdindua aldarrikatzen dugu. Beste herri eta kulturekiko errespetutik abiatuz, ikuspuntu unibertsal bat izanik, Euskal Herriaren izatearen eskubidea babesten dugun giza eskubidea dela aldarrika­tzen dugu, nazioarteko komunitatea bere dimentsio guztietan osatuko duena. Naziotasuna, oinarrizko eskubidea da. Ikuspuntu horretatik abiatuz, euskal herritar guztiek beren naziotasunaren jabetzatik eratortzen diren ariketa guztiak bideratzeko gaitasuna izan behar dute inolako bazterketa motarik jasan gabe. Naziotasunaren aitortzatik eratorritako eskubideak bermatzeko politika aktiboak bideratuko dira, besteak beste, EHNAren balio juridikoa dakarrena edota euskal kirol selekzioen zein nazio ikurren aitortza dakartenak. • Euskal Herriak askatasunez erabaki behar du bere etorkizuna – Bere historia luzean hainbat eta hainbat gertakari jasan behar izan dituen Euskal He­ rriak, XXI. mendearen hasiera honetan bere etorkizun politikoa, ekonomikoa, kulturala zein soziala askatasunez erabakitzeko eskubidea egikaritzeko bitartekoak eskuratu eta erabili behar ditu. Askatasunez eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea, edozein herriri dagokion bizitzarako eskubidea da. • Guztiontzat izango den Euskal Herria, guztion artean eraiki beharra dago – Egiten dugun euskal nazioaren aldarrikapena ez da bazterketaren ikuspegitik abiatuz egiten, aitzitik, integrazio eta elkartasuna ditu oinarrian. Euskal nazioa Euskal Herrian bizi eta lan egiten dugun guztion artean eraiki behar dugun esparrutzat jotzen dugu, inor baztertu gabe, guztiontzat izango den esparru politiko, kultural eta instituzional gisara ulertzen dugu euskal nazioa. • Euskal Herriak tresna politiko eta ekonomiko guztiak behar ditu Nahi dugun eredu juridiko politikoa erabakitzeko eskubidea behar dugu, bitarteko politiko eta ekonomiko guztiak herriaren borondatean oinarrituriko instituzioen zerbitzuan egon daitezen. Soberania politiko eta ekonomiko hori izango da eredu ekonomiko, ekologiko eta sozial berriaren zerbitzuan egongo den tresna, aberastasunaren birbanaketa zuzena bideratzeko eta bazterketa soziala ekiditeko, beti ere, langileriak osatzen duen gehiengo soziala erreferentetzat hartuz eta gizartearen ezkerreko eraldaketa aurrerakoia bideratuz.

B.- Bake prozesua eta konponbide demokratikoak ga­tazka politikoari Gernikako Akordioaren testuak jasotzen duen bezalaxe, bortxakeriarik gabeko egoera bermatzen duen eszenatokia indartzea eta oinarrizko eskubide demokratikoen berrezarpena dira gatazka politikoaren irtenbidea ziurtatzeko benetako bitartekoak. Horixe da Akordio hau izenpetzen dugun indar politikoon lehentasuna eta Akordio horrekiko gure konpromisoa eta babesa birbaieztatzen dugu, gure ekinbidearen lehentasunezko erreferentzia modura onartuz, bake marko bat 9


eta irtenbide demokratikoak erdiesteko modu gisara. Zabaltzen ari garen fase politiko esperantzagarri honetan, euskal gizartea da, euskal herritar guztion eskubide pertsonal zein kolektiboen aitortzan oinarritutako bake eta normalizazio prozesurako eszenatokiak aurrera egin dezan, bermatzaile eta subjektu bakarra.

C.- Demokrazia zuzena, parte hartzailea eta herri boterea Gehiengo sozial handien kalitatezko esku hartze aktiboan oinarritzen den proposamen politikoa babesten dugu. Gehiengo zabal horrek bere ereduak eta lehentasunak, bai arlo politikoan, ekonomikoan, kulturalean eta sozialean zehazteko eta garatzeko gai denean soilik hitz egin genezake herri soberaniak zuzentzen duen Euskal Herria demokratikoaz. Baieztapen horrek, honako betekizuna dakarkigu Euskal Herrira: 1) Erabaki estrategikoetan demokrazia zuzena indartzea. 2) Parte hartze soziala indartzen duten politikak indartu, demokrazia parte har足 tzailea areagotuz. Horretarako kontuan izango da emakumezkoek gizonezkoekiko duten egoera ez simetrikoa eta horrela, gauzatuko den benetako berdintasun erreala bermatu. 3) Eredu berri bat landu, ordezkatzen gaituzten pertsonak herritarren gehiengoaren benetako ordezkariak izan daitezen. 4) Parte hartzeari dagozkion berezko instituzioak bultzatzea, hala nola, herri ba足 tzarrak eta auzolana.

D.- Eredu ekonomiko bidezkoa eta ekologikoa Ekonomia herritarren zerbitzuan jarritako tresna bihurtzen duten alternatiba bideragarriak martxan jartzea da Akordio honen ardatzetako bat. Pertsonen eskubideen aurka kapitalaren hegemonia eta korporazio nagusien interes ekonomiko-finantzieroak mantentzeko sortu dituzten neurri ekonomiko zein sozialen aurkako erantzun irmoak, proposamen argiak eta egingarriak bildu behar ditu bere baitan. Proposamen horiexek aberastasunaren banaketa justura eraman behar gaituzte, hori baita beste ordenu ekonomiko baterako ezinbestekoak diren aldaketa estrukturalei hasiera emateko bidea. Herritargo osoaren ongizatea nahi dugu eta horrexegatik, hain zuzen, gure lana bazterketa soziala areagotzen eta berdintasuna zapuzten duten egoeren aurkakoa izango da eta, aldiz, bermatu eta babestuak izan behar diren behar sozialen oinarrian dauden eskubideen eta ingurumenaren defentsaren aldekoa. Argi ikusten dugu, edozein delarik ere, nazio eraikuntzarako prozesuak ezin di10


tuela gerorako utzi Euskal Herriak gaur pairatzen duen eredu sozioekonomikoaren eraldaketa estrukturalak. Horrexegatik, euskal markoa bilduko duen proposamena egiten dugu, bide horretan gehiengoaren eskubideak eta beharra ase ditzan. Zera proposatzen dugu: • Sektore estrategikoen kontrol publikoa zein soziala indartzea. Bide ho­rretan, sistema finantzario publiko baten sorreraren aldekoak gara, Euskal Kutxa Publikoa, eta ekonomian traktore diren sektoreetan partehartze publikoa handi­tzearen aldekoak, Euskal Esparru Sozioekonomikoari bideragarritasuna emanez. • Politika fiskala eta soziala. Aberastasunaren banaketa sarreren (fiskalitatea) eta gastuen (politika soziala) oreka bideratzen dituen politika aurrerakoian oinarritzen da. Modu horretan, fiskalitate mailakatua aldarrikatzen dugu, iruzur fiskalaren aurkako benetako borroka eraginkorra, era berean, kalitatezko zaintze zerbitzu publikoak, osasuna, hezkuntza eta etxebizitza zerbitzuen unibertsaltasuna bermatzen duen gastu soziala. • Osasun sistema.- Populazio osoarentzako kalitatezko osasun zerbitzu uniber­ tsal eta doakoaren aldeko apustua egiten dugu. Etekin edota emaitza ekonomikoen gainetik giza harremanen duintasuna jarriko duen osasun sistema nahi dugu. • Zaintze zerbitzu publikoak.- Egun ematen ari den pribatizazioaren aldeko dinamiken ordez, kalitatezko zaintze zerbitzu publikoak indartzearen aldekoak gara, pribatizazioak erosteko ahalmen handia duten gizarte sektoreen esku soilik uzten baititu aipatu zerbitzuak. • Lan Harremanetarako Euskal Esparrua eta babes soziala.- Enplegu politika eta babes soziala soberanoak bermatzeko ezinbestekoak diren eskumen juridikoak euskal instituzioen zein eragile ekonomiko eta sozialen esku jarriko dituen LHEE aldarrikatzen dugu. Honek guztiak, besteak beste, sistema publikoko pentsioak bermatzeko aukera emango digu. • Lan eskubideen babesa.- Lanik izan ala ez, langileen eskubideen aldeko apustu argia egiten dugu eta, horrexegatik, lanaren banaketaren aldekoak gara. Bide beretik, lanaren behin-behinekotasunaren aurkakoak gara, erretiratze urteen aurreratzearen aldekoak eta Lanbidearteko Gutxieneko Soldata handitzea aldarrikatzen dugu. Bide beretik, familiaren bizitza aktiboa, pertsonal mailakoa zein soziala garatzeko aukera ematen duten neurri eraginkorrak bultzatzearen aldekoak. • Elikagai soberania lagundu.- Elikagai soberania indartzeko politika aktiboak bultzatzea da gure nahia, egun indarrean dagoen nekazal industria ordezkatuz: ekologian oinarrituriko ustiaketa babestu, baserritarren ekonomia indartu, erosle eta saltzaileen arteko harreman zuzena bermatzen duten tokiko zein eskualde11


ko merkatuak zein zerbitzuak eta zirkuituak areagotu. Ondasun naturalean kudeaketa planifikatua, kolektiboa eta soziala bideratu, hala nola, urarena, lurrena, haziena‌ eta transgenikoen erabileraren aurkakoa. • Ekonomia ekologizatu.- Energiaren aurrezteari eta iturri ekologiko berriztagarrien erabilerari lehentasuna eman, beti ere, energiaren sistema publikoan oinarrituz. Zentral termikoak zein nuklearrak desegin eta ziklo konbinatuko zentralen eraikuntzarekin amaitu. Eredu energetiko berri baterantz abiatzeko bide bakarra ez da energia iturri berriztagarriak indartzea, baizik eta batez ere, kontsumo mailak gutxitzea eta, nola ez, sektore energetikoa etekin pribatuetatik urrundu. Errepide nagusi berrien eraikuntzaren aurkakoak gara eta garraio publikoaren garapenaren alde jotzea proposatzen dugu, errepide nagusien eta eskualdekoen arteko osagarritasuna indartuz. Merkantzia eta bidaiarien garraiorako trenbidea indartzearen aldekoak gara. Bi hitzetan esanda, garraio mota ezberdinen arteko uztartzearen eta mota ezberdinetako garraioaren osagarritasunaren aldekoak. • Ekonomia soziala eta solidarioa babestu.- Esku-hartze aktiboa, elkartasuna, egokitasuna, inklusioa eta feminismoa bultzatzen duen eredu ekonomikoa indartu nahi dugu, beti ere soilik pertsona guztien eskubideak bermatzeko helburuarekin soilik.

E.- Euskalduntzea Euskara euskal herritargoaren nazio hizkuntza da eta, beraz, bere identitatearen ezaugarri nagusienetariko bat. Euskara gure herriko kulturaren funtsezko osagarria da eta kultura unibertsalari euskaldunok egiten diogun ekarpena, kohesiorako eta integraziorako tresna izateaz gain. Hori guztia dela eta, ezinbestekotzat jotzen dugu Euskal Herri osoan euskararen normalizazioa eskuratzeko estrategia zehaztea eta adostea, beti ere, XXI. mendeko euskal gizartearen izaera kultur anitza errespetatuko duen herritar eleanitzez osaturiko Euskal Herria sortzeko helburuarekin. Normalizazio prozesuak, azken hamarkadetan hezkuntza sistematik egin den funtsezko ekarpenaz gain, jendarteko esparru ezberdinetan euskararen ezagutza eta erabilera bermatuko dituen beste neurriak behar ditu, beti ere, berezkoa dugun euskal kultur ereduaren aldeko dinamikan uztarturik. Era berean, euskarak etorkinak diren pertsonen integraziorako tresna izan behar duela pentsatzen dugu. Bide horretan, ezinbestekotzat jotzen dugu Euskal Herria osatzen duten zazpi herrialdeetan euskararen ofizialtasuna eskuratzea, gaztelera, euskararekin batera, koofiziala izango litzatekeelarik Hego Euskal Herriko lau herrialdeetan eta, fran­ tsesera, euskararekin batera koofiziala Ipar Euskal Herriko beste hiru herrialdeetan.

12


F.- Feminismoa Patriarkatuaren aurkako borroka, Akordio hau izenpetzen dugun indar politikoon funtsezko elementua da, berez, zapalkuntza sistema zaharrenetarikoa izateaz gain, munduko biztanleriaren erdiari bere buruaren jabe izateko aukera uka­ tzen baitio, menpeko egoerara kondenatuz. Sistema patriarkalak indarrean dirau gure jendartean eta beste zapalketarako sistemekin uztartuz, dominazio sistema indartu baino ez du egiten. Horrexegatik pentsatzen dugu beren garapen osoa bermatzeko bitartekoak bermatuz soilik, eta patriarkatua gaindituz, aurrera egin dezakegula benetako jendarte justu, egoki eta demokratikoranzko bidean. Zentzu horretan, honako konpromisoa hartzen dugu: - Gizartea eraldatzeko ezinbestekoak diren erantzun politiko zehatz eta eredu sozialak eskaintzen dituen feminismoarekin bat egiten dugu. - Emakumeen bortxakeriaren aurkako borroka.- Indarkeria matxistak emakumezkoak hiltzen ditu emakumezkoak izateagatik soilik. Baina indarkeria mota hau, izeberg handiago baten gain-tontorra baino ez da. Emakumearen aurkako indarkeriak mila aurpegi ditu. Emakume orok jasaten du indarkeria motaren bat bere bizitzan zehar: indarkeria ekonomikoa, sexuala, psikologikoa, soziokulturala… Errealitate hori salatu nahi dugu eta Estatuari zein gizarte osoari emakumeen aurkako edonolako indarkeria motaren desagerpena eska­ tzen diogu. - Emakumeen kalitatezko esku hartze aktiboa.- Egun indarrean dauden sistemak, emakumeei erabakiak hartzeko guneetan parte ez hartzeko dimen­ tsio patriarkala duten demokrazia ereduetan oinarritzen dira eta, horrexegatik, ez ditu onartzen interbentzio sozialean eta negoziazio politikoan partaide diren subjektu modura. Hau guztia kontuan izanik, ezinbestekoa da emakumeak bazter­tzen dituen boterearen kontzepzioa eta herritargoarena eraldatuko dituen proiektu politikoa artikulatzea. Parekidetasunari begira neurriak hartzea beharrezkoa da, baina ez da nahikoa gaur arte gizonek okupatu izan dituzten espazioetan emakumeen benetako parte hartzea bermatzeko. - Hezkuntza berdintasunean.- Gure jendartea emakumeek zein gizonek izan behar dituzten betebehar ezberdinak, klixeak eta aurreiritziak haustea helburu­ tzat duen hezkuntza parekidearen garapena premia gorria duen betebeharra da. - Zaintzen defentsa.- Zaintze zerbitzuak, ekonomiaren bihotzean daudenak direla kontsideratzen dugu eta horrexegatik hauek babestearen aldekoak gara. Bide beretik, Atzerritarren Legearen aldaketaren aldeko apustua egiten dugu, besteak beste, zaintze lanak bultzatzen dituelako, baina nagusiki berauek emakumeen eskutan utziz eta oso baldintza ekonomiko kaxkarretan. Modu horretan emakumeen artean eskubideen mailakatzea indartzen du, batzuen alde 13


eta besteen aurka. Ildo beretik, emakumeen etxeko enplegua arautzen duen normatiba baztertzailearen erreformaren aldekoak gara, etxeko langileen benetako izaera aitortuz, paperik gabeko etorkin emakumeena barne, berauek ere soldata duina merezi dutelakoan baikaude, atseden eskubidea dagokielakoan eta baita segurtasun sozialaren babesa ere, beste edozein sektoreko langileek duten modu berberean. - Estatu laikoaren defentsa.- Estatu laikoak oinarri nagusi gisara giza eskubideen babesa dauka, eta, beraz, emakumeei dagokien askatasunerako eskubidea, oinarrizko giza eskubide gisara. Alde horretatik, instituzio publikoen eta erlijio ezberdinen arteko bereizketa osoa aldarrikatzen dugu eta ez dugu inolako fedearen esku hartzerik onartzen emakumezkoei dagokien eskubideen esparruan zein hauen erabakitzeko eskubidean.

G.- Hezkuntza Euskal herritargoak kalitatezko hezkuntza eta formakuntza etengabea jasotzeko eskubidea du, beti ere, bere nahi eta gaitasunen arabera. Horretarako, ezinbestekoa da euskal curriculumean oinarrituriko berezko hezkuntza sistema osatzea. Eredu publikoa, herritarra, parekidea eta parte hartzailea, bere baitan 0 urtetik 18 urtera bitarteko hezkuntza prozesua jasoz, hezkuntza profesionala eta unibertsitate sistema barne dituelarik. Hezkuntza publikoaren aldeko apustua egiterakoan, botere publikoek euskal gizarte osoari dagozkion hezkuntza eskubideak ezinbestean bermatu behar dizkiola pentsatzen dugu. Hau da, euskal hezkuntza publikoa ikuspuntua herritar izaerarekin lotzen dugu, besteak beste, komunitateari atxikita, hezkuntzan ere demokrazia parte hartzailea garatu nahi baitugu. Gauzak horrela, euskal sistema publikoa, diseinuan, antolaketan, planifikazioan, kudeaketan eta garapenean, botere publikoaren eta hezkuntza komunitatearen arteko elkarlanaz garatu behar dela pentsatzen dugu.

H.- Gazteria Gazteak Euskal Herriko oraina eta etorkizuna izanik, aldaketa politiko eta sozialaren motorra izan behar dute. Beraz, akordio hau sinatzen dugun erakundeek esparru desberdinetan euskal gazteriak bizi duen salbuespen egoera aldatzeko neurriak hartu eta sustatuko ditugu. Urratuak eta ukatuak izan diren eskubide zibil eta politikoen aurrean, euskal gazteria gizarteko talde zigortuena izan da, beraz ezinbestekotzat eta atzeraezina deritzogu hauen oinarrizko eskubideen itzultzea: - Berezko nortasuna duen subjektu politiko bezala bizitza publikoan parte har足 tzeko eskubidea, kriminalizaziorik ezta jazarpenik sufritu gabe. - Baldintza berdinetan antolatzeko eskubidea, antolakuntza eredua aukeratzeko askatasun osoa. - Gazteriaren ahotsa eta hitza errespetatu aldaketa politikorako eta sozialerako hartzen diren akordio guztietan. 14


Gazteen hitza eta erabakiak esparru desberdinetako eguneroko ekintza politikoan errespetatzeko konpromisoa hartzen dugu, taldean eragina duten esparru desberdinetan gazte politiken ezarketa egokia bermatuz. Era berean, gazte足riak bizi duen ezegonkortasun estrukturalari aukera errealak proposatzeko ahalmena eta beharra du, emakume gazteen kasuan ezegonkortasun hau larria dela aintzat hartuz. Ahal diren kasu gehienetan, emantzipazio eta etxebizitza duin bat eskura足 tzeko ezintasunari, lan baldintzen urritze totalari, hezkuntza publikoko koste altua edota honen pribatizazioari, ikasketak euskara hutsean osatzeko ezintasunari zein euskal kurrikulumaren ezinezko aplikazioaren aurrean, lehentasuna duten arazoak izanik besteak beste, taldean adostutako erantzunak eman behar ditugu. Maila berean, aisiaren eta kultur politiken merkantilizazioaren aurrean, parte hartzaileak eta herrikoiak diren jarduerak bultzatzea beharrezkoa da, kontsumorako soilik zuzenduta dauden eskaintzak gaindituz. Hurrenez hurren, auto-kudeaketa bere esparru eta adierazpen guztietan defenditzen dugu, euskal gazteriak aukeratutako berezko antolaketa eredua delarik. Era berean, leku libreak sustatzeko eta defenditzeko konpromisoa hartzen dugu, gazteriak garatzeko eta bere jarduera era guztiz autonomoan eramateko, gazteen arteko harremanak sustatzeaz gain, kontzientzia kritikoan, jarrera erreboltari eta balore eraldatzaileetan oinarritutako bizipenen elkartrukatzea, aberastasun kulturala, sorkuntza eta heziketa indartuko dituztenak.

G.- Internazionalismoa Aitortzen dugu Euskal Herriaren etorkizuna munduko sektore herritarren etorkizunarekin lotuta dagoela eta, horrexegatik, internazionalistatzat jotzen dugu geure burua. Horrek esan nahi du, nazioarte mailako elkartasun ekimen eraginkorrak garatzeko konpromisoa hartzen dugula, ez puntualki egiten diren ekintzatan soilik parte hartuz eta, beraz, mundu mailako esparru alternatiboak sortzeko eta artikulatzeko lan egingo dugula, Europatik hasiz eta gainerako nazioarteko eremuetara zabalduz. Aldaketa sistemiko bat eragiteko borrokaren dimentsio ezberdinak bereiztea ezinezkoa den bezalaxe, ezinbestekoa da mugimendu, erakunde eta herri ezberdinen arteko ekimenen arteko uztarketa egitea, baldin eta finkaturiko helburuak eskuratu nahi baditugu behintzat. Gauzak horrela, ezinezkoa da maila lokala, nazionala eta globala bereiztea eta, horrexegatik, hain zuzen, guztiak lan agenda politiko bakarrean uztartu behar dira. Egunero ikusten ari gara nazioarte esparruan hartzen ari diren gero eta erabaki gehiagok nola eragiten diguten geure eguneroko bizitzan eta, horregatik, hain zuzen, ezinbestekoa da erantzun globalak artikulatzea logika antidemokratikoak 15


zuzentzen dituen erabaki horien aurrean. Modu horretan, estrategikoak bihur­ tzen dira lanabes horri eskainitako indarrak, bai Europaren esparruan bai Hegoaldean txiroturik izan diren herriekiko aliantzetan ere. Pertsona eta herri guztien etorkizuna egungo garapen ereduaren aurrean alternatiba bideragarria sortzeko gaitasunaren baitan dago. Horrek bihurtzen ditu internazionalismoa eta elkartasuna ezinbesteko Euskal Herrian sortu nahi dugun eraldaketan. Hori guztia kontuan izanik, ondorengo konpromiso hauek hartzen ditugu: - Modu estrategikoan Europako mugimendu politikoekin ditugun harremanak indartzea. - Sare globaletan dugun esku hartzea eta aliantzak indartzea. - Elkartasun internazionalista sendotzea. - Elkartasuna bereziki indartzea estaturik gabeko nazioekin.

5.- Akordioaren jarraipena Akordio hau izenpetzen dugun erakundeok bertan azaltzen diren edukiak babesteko, bultzatzeko eta garatzeko konpromisoa hartzen dugu –lehentasun politiko alboraezina izango duen konpromisoa da-, nahiz eta gure arteko autonomia organizatiboa, estrukturala eta identitararioa mantendu. Horrexegatik, Akordioa­ ren jarraipenerako egitura iraunkorra sortuko dugu eta lehentasuna emango diegu elkarlanean, edukietan eta formatan, adostu eta garatzeko aukera ematen duten ekimen guztiei. Euskal Herrian, 2011ko urtarrilak 16

16

Alternatiba

Eusko Alkartasuna

Ezker Abertzalea

Alternatiba

Eusko Alkartasuna

Ezker Abertzalea


ACUERDO CAMBIO

POLÍTICO Y SOCIAL

ENTRE E INDEPENDENTISTAS Y

SOBERANISTAS

DE

IZQUIERDA


ACUERDO POR EL CAMBIO POLÍTICO Y SOCIAL ENTRE INDEPENDENTISTAS Y SOBERANISTAS DE IZQUIERDA Un compromiso desde una izquierda fuerte en pos de una agenda política de defensa y ejercicio del conjunto de los derechos individuales y colectivos


El Acuerdo que presentamos la IZQUIERDA ABERTZALE, EUSKO ALKARTASUNA y ALTERNATIBA quiere responder de manera positiva a la nueva fase que se está progresivamente abriendo en Euskal Herria. El nuevo escenario político requiere un ejercicio de responsabilidad por parte de todos y todas, por ello, las fuerzas firmantes de este Acuerdo pretendemos aunar esfuerzos para abordar la construcción nacional y la transformación social, avanzando decididamente, y siempre por vías exclusivamente políticas en la consecución de una Euskal Herria soberana y solidaria. Nuestras trayectorias, agendas e identidades diferentes no impiden que abordemos un acuerdo para sumar fuerzas en pos de la consecución de metas comunes, tanto a nivel político como en modelo económico, social y cultural. Esta apuesta que hacemos por la articulación creciente de la izquierda se hace más necesaria, aún si cabe, dentro del actual contexto de crisis sistémica. Con ello queremos ofrecer a la sociedad vasca instrumentos nuevos para activar fuerzas que tengan un impacto sólido en el tablero político, institucional y social de Hego Euskal Herria. De esta manera, el presente acuerdo se realiza entre fuerzas políticas que entendemos que son necesarios compromisos colectivos y voluntades comunes para avanzar en la defensa de todos los derechos para todas las personas y pueblos, y para responder a las prioridades políticas y sociales de la histórica coyuntura presente en Euskal Herria.

1

CONTEXTO DE COYUNTURA

Euskal Herria se encuentra en la actualidad sacudida por corrientes políticas y socioeconómicas que inciden directamente en la conculcación de los derechos individuales y colectivos. Esta situación está generada por tres motivos complementarios: las estructuras y políticas que han generado la crisis sistémica, las carencias democráticas de los estados español y francés, y el agotamiento de los marcos jurídicos. La firme voluntad de superar los agotados marcos jurídicos políticos actuales, que no responden a los deseos de la mayoría social del país, la crisis del sistema socioeconómico y el entramado institucional artificial, que lamina los derechos individuales y colectivos de la sociedad vasca y de Euskal Herria, nos ha llevado al compromiso de trabajar de manera conjunta. Las fuerzas firmantes de este acuerdo coincidimos en la denuncia de las estrategias antidemocráticas de los estados español y francés, que niegan a Euskal Herria su existencia como sujeto político y a su ciudadanía el derecho a elegir democráticamente su futuro político, institucional, económico y social. A la negación del derecho de Euskal Herria a definir su futuro como nación, se 19


une una situación de profunda crisis del sistema, atacándose los pilares del Estado de Bienestar al amparo de la crisis económica mediante el impulso de medidas socioeconómicas regresivas que afectan a la calidad de vida de las clases populares. Para EUSKO ALKARTASUNA el marco estatutario, como base legal formal del autogobierno pactado hace casi treinta años, hoy en día no es suficiente. Fue una respuesta responsable (la única posible en dicho momento) a las urgentes necesidades de este país, dado el grave riesgo de involución política que reinaba durante su negociación. Además de ser una respuesta responsable, desde el punto de vista doctrinal garantizaba/protegía los derechos históricos de nuestro pueblo. El Estatuto de Autonomía en su primer capítulo reconoce el derecho de Euskal Herria (comunidad natural) a formar una comunidad política en expresión de su nacionalidad y añade que Araba, Gipuzkoa y Bizkaia al igual que Nafarroa Garaia, tienen derecho a formar parte de ella. Sin embargo, durante las dos últimas décadas ha sido constante su pérdida de contenido material, consecuencia de los ataques sufridos en su interpretación y aplicación por medio de la extensión interminable de la legislación básica del Estado español. No obstante, el problema básico no radica sólo en el incumplimiento de artículos concretos del Estatuto, aun cuando ese hecho es muy grave en sí; el problema fundamental reside en que no se ha cumplido el Pacto que logró poner en marcha el autogobierno, en que ese pacto se ha devaluado y relativizado, y que ello ha ocurrido así porque una de las partes, el Estado español, no ha tenido voluntad política para cumplir sus compromisos. Tampoco debemos olvidar que el Amejoramiento Foral (nunca refrendado por la voluntad popular) sólo ha servido para reforzar política y socialmente el nava­ rrismo españolista y que en Ipar Euskal Herria vivimos una situación en la que es necesario hacer un nuevo planteamiento para conseguir el reconocimiento legal que como pueblo nos corresponde. EUSKO ALKARTASUNA exige la Autodeterminación y reclama el pleno ejercicio de la soberanía como nación. Nación integrada por una ciudadanía soberana, soberana en las libertades civiles y soberana en los derechos económicos y sociales. Pero sólo a través de un nuevo modelo de desarrollo, que englobe nuevas relaciones de producción, nuevas relaciones de poder, nueva cultura y nuevos modos de vida, los hombres y mujeres de Euskal Herria podremos disfrutar de la plena soberanía individual y colectiva. Hemos insistido frecuentemente en que no aspiramos a la independencia por la independencia, para satisfacer ningún ego político, sino en cuanto instrumento o presupuesto indispensable para conformar un Estado – el Estado del Bienestar – que haga posible una sociedad más justa y cohesionada, en la que toda la ciudadanía tenga acceso en condiciones de igualdad a los servicios que garanticen su calidad de vida y la igualdad de oportunidades. 20


EUSKO ALKARTASUNA, durante sus veinticinco años de historia, ha ido perfilando su ideología socioeconómica dentro de la que ha venido llamándose social-democracia, corriente de pensamiento que como todas las formulaciones teóricas está sometida a la ley del cambio, de la evolución y el progreso. Desde este posicionamiento ideológico nos comprometemos a desarrollar, con una perspectiva social y sin limitaciones externas, las políticas sociales, de empleo, de bienestar, la seguridad de las familias y la mejora de los servicios, reforzando el modelo cooperativo y de economía social, así como la competitividad de las empresas con un sistema económico y financiero propio. Además, como partido socialdemócrata, la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de éste país debe ser una prioridad y un estímulo para la colaboración con las organizaciones sindicales, referentes históricos para la obtención de derechos laborales y de un mayor bienestar en este país. ALTERNATIBA ha definido su estrategia política en torno a tres grandes apuestas. En primer lugar, abogamos de manera explícita por un socialismo multi­ dimensional, que supere radicalmente el actual sistema múltiple de dominación -capitalismo, patriarcado, productivismo, democracia formal, colonialismo y racismo- a partir de la articulación equitativa de luchas y sujetos emancipatorios, sin etapismos ni prioridades de unas sobre otras. En segundo lugar, ALTERNATIBA apuesta por una revolución en la izquier­ da para revolucionar el mundo. Así, se parte de la premisa de que es necesario construir nuevas formar de ser y de hacer izquierda, nuevas maneras de entender la política, si realmente se quiere alcanzar legitimidad entre las grandes mayorías sociales. Para ello, ALTERNATIBA prioriza la elaboración colectiva, la democracia militante, la construcción de propuestas, la formulación de agendas propias, la articulación entre partidos y movimientos sociales, y la conformación de movimientos socio-políticos. En tercer lugar, y desde el reconocimiento de las otras izquierdas como aliadas necesarias en el proceso de transformación estructural de la realidad actual, se apuesta por la unidad en la diversidad, por la articulación de diferentes en torno a agendas comunes. Precisamente el presente Acuerdo es un ilusionante ejemplo de esta iniciativa, que compromete la unidad de acción de diferentes organizaciones de izquierda en torno a la defensa de todos los derechos para todas las personas y pueblos, en un contexto de grave crisis sistémica y de conculcación creciente de derechos y libertades. La IZQUIERDA ABERTZALE aborda la reflexión sobre el desarrollo sociopolítico de Euskal Herria en este último periodo histórico, desde la convicción asumida en su análisis político hace décadas de que la liberación nacional y la liberación social son las dos caras de una misma moneda. 21


En el plano político las referencias de estas tres últimas décadas las situamos en primer lugar en el intento de acuerdo de Txiberta para lograr un escenario democrático para Euskal Herria. Posteriormente en la constatación a través del referéndum de la Constitución española de que el marco jurídico resultante de la misma no tenía el apoyo de la mayoría social de los territorios de Hego Euskal Herria. Y por último en que el marco estatutario derivado de aquella trajo consigo un Estatuto de Autonomía y Amejoramiento Foral que para la Izquierda Abertzale se constituyeron en una trampa política destinada a la asimilación política de este Pueblo tendente a su desaparición como tal. Por ello, en el plano político los esfuerzos e iniciativas de la IZQUIERDA ABERTZALE durante estas últimas décadas han venido definidos por la apuesta de un status democrático desde el reconocimiento nacional y el derecho a la Autodeterminación y territorialidad. En Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Beherea el Estado francés continúa con una estrategia de asimilación política respondiendo con pseudo-instrumentos a los pasos dados en la reivindicación del reconocimiento político del carácter nacional del Pueblo Vasco y de la Autonomía. En el plano social partimos de referencias históricas de las múltiples luchas llevadas a cabo por el movimiento obrero vasco, del resurgimiento del movimiento cultural y a favor de la recuperación del euskara en las décadas de los 60 y 70, así como de la creación de movimientos sociales que respondían a las luchas por nuevas reivindicaciones y derechos sociales. Referencias históricas que se han enriquecido, multiplicado y diversificado en estas tres últimas décadas y que constituyen para la IZQUIERDA ABERTZALE un bagaje imprescindible para continuar la apuesta decidida por la transformación social. Por ello en el plano socio-político los esfuerzos e iniciativas de la IZQUIERDA ABERTZALE durante estas últimas décadas han estado definidos por una apuesta decidida a favor de los movimientos sociales que trabajan por la recuperación y normalización del euskara, hacia la creación de un sistema nacional de enseñanza vasco y la de aquellos impulsores de la transformación hacia un nuevo modelo de sociedad, por la defensa de los derechos de la clase trabajadora y sectores populares, así como por la conformación de un espacio político de izquierdas que desde su práctica a través de la lucha ideológica, de masas e institucional consolidara la perspectiva de que el futuro de la nación vasca está íntimamente ligado a una profunda transformación social y a un nuevo modelo de sociedad. Por todo ello, las tres formaciones políticas, en este contexto de agresión sistémica y bloqueo político, queremos aportar nuestro esfuerzo y compromiso para desarrollar fórmulas de colaboración que permitan avanzar hacia cambios políticos y sociales de calado. Entendemos que un amplio sector de la sociedad vasca demanda instrumentos y dinámicas nuevas para revitalizar y reforzar el independentismo y soberanismo de izquierdas como sujeto político que incentive y desarrolle con coherencia las oportunidades e ilusión que abre esta nueva fase política y que abandere una agenda marcada por la defensa de todos los derechos para todas las personas y los pueblos, confrontando a la derecha en todos los ámbitos, y generando alternativas que superen y transciendan los actuales sistemas 22


de dominación. Con este espíritu, y bajo este ambicioso objetivo, hemos formulado el presente Acuerdo, que se define en torno a una serie de principios y compromisos que nos obliga a todas las organizaciones firmantes.

2

AMBITO DEL ACUERDO

Euskal Herria es una realidad nacional con entidad histórica, territorial, cultural y política para disponer de personalidad institucional propia y soberana. Desde esa referencia como sujeto nacional el presente acuerdo se circunscribe a los cuatro territorios de Hego Euskal Herria.

3

PRINCIPIOS DEL ACUERDO POLÍTICO

El acuerdo establece un conjunto de principios, que marcan el carácter y la identidad del mismo, y que sirven de referencia, de guía y de compromiso para enfocar el trabajo conjunto de las organizaciones firmantes. Los principios ordenadores son: • Perfil estratégico: El acuerdo se plantea como una propuesta política definida desde el presente momento, pero con vigencia en el largo plazo. No se trata de un acuerdo puntual, cortoplacista, sino que se proyecta en el tiempo con el ánimo de ir participando en la construcción de un sujeto político y social de cambio, diverso pero articulado, que permita avanzar, desde posiciones de izquierda y progresistas, en las transformaciones necesarias. Y lo hacemos desde el convencimiento de que únicamente una izquierda vasca fuerte es capaz de abanderar una agenda política que integre todos los derechos individuales, sociales y colectivos para Euskal Herria. • Priorizar lo que nos une: La situación de crisis del sistema y las graves conculcaciones de derechos individuales y colectivos refuerzan la necesidad y la voluntad de articular esfuerzos para generar cambios profundos y ofrecer alternativas. De esta manera, cada organización mantiene sus propios objetivos y su propia identidad, pero todas incidirán y trabajarán de manera conjunta y prioritaria en los puntos comunes definidos en el presente acuerdo. • Defensa de la soberanía de Euskal Herria: La defensa de los derechos individuales y colectivos, debe incluir de manera natural la defensa de la emancipación y Autodeterminación de los pueblos. Los derechos de Euskal Herria como nación, su capacidad para decidir su futuro y la defensa de su lengua, cultura y forma de organización es el elemento vertebrador del Acuerdo Político. • Una Soberanía al servicio de un cambio social.- El presente Acuerdo se 23


compromete con un cambio estructural que avance en la superación del modelo económico y social injusto que imponen los núcleos de poder económico con el consentimiento y colaboración de unos ámbitos institucionales incapaces de garantizar los derechos de las vascas y los vascos. Para las organizaciones firmantes no habrá construcción nacional si no hay una transformación estructural en el modelo socioeconómico; y no habrá cambio socioeconómico si no hay una profunda democratización política con instituciones vascas soberanas. • Avance en la conformación de movimientos amplios de acción política y social: El acuerdo quiere servir de impulso a la conformación de unos espacios de acción política y social que superen las dinámicas existentes y apuesten desde el respeto profundo a la autonomía organizativa y el reconocimiento de la diversidad por el cambio político y social de Euskal Herria. • Integración de todas las propuestas emancipadoras en las diferentes estrategias políticas: Los firmantes de este Acuerdo asumen dar una similar relevancia a las diferentes propuestas emancipadoras que tanto los movimientos sociales como la ciudadanía de Euskal Herria lleven adelante en defensa y para lograr el cambio político y social que este Acuerdo plantea. Sólo desde la interacción de todas ellas, sólo desde la transversalización de unas en las otras, sólo desde la articulación de los diferentes sujetos políticos, organizaciones sindicales y sociales, se podrá generar un cambio equitativo y sólido. • Apuesta por las vías políticas y pacíficas: Las organizaciones firmantes se comprometen a perseguir sus fines estrictamente por vías políticas y pacíficas, en el amplio marco que va desde lo institucional hasta la desobediencia civil, rechazando las expresiones y estrategias violentas, y las vulneraciones de todos los derechos humanos.

4

COMPROMISOS DE ACCIÓN POLÍTICA

Desde estos principios generales el Acuerdo se define sobre nueve campos de acción política marcando la agenda de intervención unitaria de las organizaciones firmantes para los próximos años. Estos campos o espacios de acción política son:

A.- Autodeterminación y emancipación de Euskal Herria En torno a esta referencia política nuestra intervención se sustenta en: • Euskal Herria es una nación. – Reivindicamos nuestra realidad nacional diferenciada por razones históricas, culturales, lingüísticas y políticas. Desde el respeto a otros pueblos y culturas, desde una concepción universalista, el derecho a ser del Pueblo Vasco es un derecho humano que defenderemos como aportación en todas sus dimensiones a la comunidad internacional. 24


La nacionalidad es un derecho humano fundamental y todos los vascos y las vascas tienen derecho a la misma y en consecuencia a su ejercicio sin que ello deba suponer ser objeto de discriminación de ninguna clase. Se deberán poner en práctica políticas activas que posibiliten el ejercicio del derecho a la nacionalidad tales como el reconocimiento jurídico del EHNA, símbolos nacionales o selecciones deportivas. • Euskal Herria tiene que decidir libremente su futuro – El Pueblo Vasco, atravesado por múltiples vicisitudes en su historia política, tiene en esta primera parte del siglo XXI que conseguir y ejercitar su legítimo derecho a decidir libremente su futuro político, económico, social y cultural. El derecho a decidir libre y democráticamente es el derecho a la vida de un pueblo. • Euskal Herria un sujeto a construir entre todos y todas para todas y todos – Nuestra reivindicación de la nación vasca no se plantea desde la exclusión, sino desde la integración y solidaridad. Entendemos la nación vasca como un ámbito a construir entre todos y todas los que vivimos y trabajamos en él, como un ámbito político, cultural e institucional para todos y todas sin exclusión alguna. • Euskal Herria necesita de todos los instrumentos políticos y económicos – El derecho a decidir lo queremos proyectar a un modelo jurídicopolítico donde todos los instrumentos políticos y económicos estén al servicio de la ciudadanía a través de las instituciones que surjan de la voluntad popular. Esa Soberanía Política y Económica será la herramienta al servicio de un nuevo modelo económico, ecológico y social, de un reparto de la riqueza y la lucha contra la exclusión social que tenga en la mayoría social trabajadora su referente fundamental, para una transformación de izquierdas y progresista de la sociedad.

B.- Proceso de Paz y soluciones democráticas al conflicto político La consolidación de un escenario de no violencia con garantías y el restablecimiento de los mínimos democráticos, tal y como recoge el texto del Acuerdo de Gernika, deben ser la base imprescindible para abordar la superación del conflicto político. Es el objetivo de las fuerzas políticas firmantes del presente Acuerdo, en este sentido, reafirmamos nuestro firme apoyo y compromiso con los contenidos de dicho Acuerdo, asumiéndolos como referencia prioritaria en nuestra actividad, para conseguir un marco de paz y soluciones democráticas. En la esperanzadora fase que estamos abriendo la sociedad vasca es sujeto y garante básico para avanzar y lograr un escenario de paz y normalización democrática pivotado en el reconocimiento de todos los derechos individuales y colectivos de toda la ciudadanía vasca sin exclusiones

25


C.- Democracia directa, participativa y poder popular Defendemos una propuesta política que basa su acción en la participación activa y de calidad de las grandes mayorías sociales. Sólo si éstas son capaces de definir e implementar sus propios modelos y prioridades, tanto en el ámbito político como en el económico, cultural y social, podremos hablar de una Euskal Herria democrática, regida por la soberanía popular. Este eje supone una Euskal Herria donde: 1) Potenciar la democracia directa sobre decisiones estratégicas. 2) Elaborar políticas de participación social profundizando en la democracia participativa. Para ello se tendrá en cuenta la asimétrica situación de las mujeres respecto de los hombres y así garantizar la igualdad real y efectiva. 3) Desarrollar un modelo donde las personas que nos representan son gestoras reales de la voluntad popular. 4) Impulsar instituciones propias de participación como lo son los batzarres y el auzolan.

D.- Modelo socioeconómico equitativo y ecológico La construcción de alternativas viables que sitúen la economía como una herramienta al servicio de la ciudadanía es uno de los ejes del presente Acuerdo. La respuesta firme a las medidas económicas y sociales que pretenden mantener la hegemonía del capital y los intereses económico-financieros de las grandes corporaciones frente a los derechos de las personas, tiene que estar interrelacionada a propuestas visibles y posibles. Propuestas que nos deben llevar a un modelo justo de reparto de la riqueza como antesala de cambios más estructurales hacia otra ordenación económica. Queremos el bienestar de toda la ciudadanía y por ello nuestro trabajo irá encaminado a luchar contra la exclusión social, las situaciones de desigualdad, el reconocimiento de que las necesidades sociales básicas constituyen derechos que deben ser protegidos y garantizados, y la defensa de la naturaleza. Tenemos claro que ningún proceso de construcción nacional puede postergar la necesidad de una transformación estructural del actual modelo socioeconómico en Euskal Herria. Por ello, defendemos una propuesta que apueste por un marco vasco que defienda los derechos y satisfaga las necesidades de las mayorías, para lo cual proponemos: • Reforzar el control público y social de los sectores estratégicos: Se apuesta por la constitución de un sistema financiero público, una Caja Pública Vasca y profundizar la presencia pública en sectores tractores de la economía dotándole de virtualidad a un Espacio Socioeconómico Vasco. 26


• Política fiscal y social: El reparto de la riqueza se sustenta en una política progresista de ingresos (fiscalidad) y de gastos (política social). Con ello demandamos una fiscalidad progresiva, lucha efectiva contra el fraude fiscal, y el desarrollo de un gasto social que permita garantizar la universalidad y la calidad de los servicios públicos de cuidados, salud, educativo y el acceso a la vivienda. • Sistema Sanitario: Apostamos por un sistema sanitario público de calidad, universal y gratuito para toda la población. Queremos un sistema sanitario que prime la humanización de la sanidad por encima de los resultados económicos. • Servicios públicos de cuidados: Impulso de un servicio público de cuidados de calidad frente al actual proceso de privatización que profundiza en la dualidad social, disminuyendo su calidad, y los hace únicamente disponibles para aquellos segmentos de la población con poder adquisitivo. • Marco Vasco de Relaciones Laborales y protección social: Exigencia de un MVRL que permita a las instituciones y agentes económicos y sociales vascos disponer de los instrumentos de competencia jurídica para establecer políticas de empleo y protección social soberanas que posibiliten, entre otras cosas, garantizar las pensiones desde el sistema público. • Defensa de los derechos laborales: Apuesta por los derechos de los y las trabajadoras –con o sin empleo-;impulsar la defensa del reparto del trabajo, la lucha contra la precariedad, el adelanto de la edad de jubilación e incremento del Salario Mínimo Interprofesional. Asimismo, abogar por medidas efectivas que permitan compatibilizar el trabajo con la vida familiar, personal y social activa. • Apoyo a la soberanía alimentaria: Políticas activas de defensa de la soberanía alimentaria, sustituyendo el actual modelo agroindustrial: apoyo a procesos de producción agroecológicos, a economías baserritarras, a mercados y servicios locales y comarcales, y circuitos directos entre producción y consumo. Gestión planificada, colectiva y social de bienes naturales: agua, tierra, semillas; no al uso de transgénicos. • Ecologizar la economía: Priorizar el ahorro energético y el uso de fuentes renovables ecológicas a partir de un sistema público de energía. Desmantelar las centrales térmicas y nucleares, acabar con la construcción de centrales de ciclo combinado. Para avanzar hacia un nuevo modelo energético no es suficiente aumentar la producción de energías renovables, sino que además es fundamental reducir el consumo y alejar el sector energético del beneficio privado. Nos oponemos a la construcción indiscriminada de nuevos viales y abogamos por el transporte público, la articulación de las redes viarias principales y de comarca, el impulso al ferrocarril como medio de transporte de viajeros y mercancías, la integración de los distintos modos de transporte y el fomento de la intermodalidad. 27


• Apoyo a la economía social y solidaria, avanzando hacia un modelo basado en la participación activa, la solidaridad, la equidad, la inclusión y el feminismo, cuyo fin sea estrictamente impulsar la vigencia de los derechos de todas las personas.

E.- Euskaldunización El euskara es la lengua nacional de la ciudadanía vasca, por lo tanto, uno de sus principales componentes identitarios. El euskara es un aspecto fundamental de la cultura de nuestro país y una aportación a la cultura universal, además de un instrumento de cohesión e integración social. Como consecuencia de ello, consideramos fundamental elaborar y fortalecer una estrategia común para la normalización del euskara con el objetivo de conseguir una Euskal Herria euskaldun compuesta por personas multilingües que respete la pluriculturalidad de la sociedad vasca del siglo XXI. El proceso de normalización requiere además de la importante aportación que del sistema educativo se viene realizando en las últimas décadas, abordar medidas que garanticen el derecho al conocimiento y uso del euskara en todos los ámbitos de la sociedad integradas en una apuesta por un modelo cultural propio. Asimismo, el euskara debe ser instrumento de integración de las personas inmigrantes. En este camino consideramos imprescindible obtener la oficialidad del euskara en los siete territorios vascos, siendo cooficial el castellano en los cuatro territorios de Hego Euskal Herria y cooficial el francés en los tres territorios de Ipar Euskal Herria.

F- Feminismo La lucha contra el patriarcado es un elemento fundamental para las fuerzas políticas firmantes de este Acuerdo, ya que es el sistema de opresión más antiguo, y el que minusvalora e impide el empoderamiento de la mitad de la población mundial. Este sistema patriarcal sigue presente en nuestra sociedad, y se interrelaciona y refuerza con el resto de formas de dominación. De esta manera, sólo garantizando a las mujeres las condiciones necesarias para su desarrollo pleno y desde la superación del patriarcado podremos avanzar en una sociedad realmente justa, equitativa y democrática. En este sentido, nos comprometemos con: - Un feminismo que sea capaz de transformar la sociedad dando respuestas políticas y de modelo social. - La lucha por la no violencia contra las mujeres: La violencia machista mata a las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres. Pero este tipo de violencia es la punta del iceberg. La violencia contra las mujeres tiene múltiples formas. Todas las mujeres sufren algún tipo de violencia a lo largo de su vida: violencia económica, violencia sexual, violencia psicológica, violencia socio-cultural. De28


nunciamos esta realidad y exigimos al Estado y a toda la sociedad la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres. - La participación activa y de calidad de las mujeres: Los sistemas actuales están basados en democracias cuya dimensión patriarcal impide que las mujeres participen en los espacios de toma de decisiones, no reconociéndolas como sujetas de derechos con capacidad de intervención social y de negociación política. Por lo tanto, se hace imprescindible articular un proyecto político que transforme el concepto de poder y de ciudadanía que actualmente las excluye. Las medidas de paridad son necesarias aunque insuficientes para garantizar el acceso de las mujeres a espacios copados hasta ahora por los hombres. - La educación en la igualdad: la coeducación que aspira a romper los perjuicios y clichés respecto a los distintos papeles que el hombre y la mujer deben cumplir en nuestra sociedad, se plantea como un trabajo urgente a desarrollar. - La defensa de los cuidados como centro de la economía y también apostamos por la revisión de la actual ley de extranjería, que permite la existencia de un trabajo de cuidados, ejercido mayoritariamente por mujeres y remunerado en pésimas condiciones, estableciendo jerarquías y prioridades en el reconocimiento de los derechos de unas mujeres sobre otras; y por la reforma del discriminatorio régimen de empleo de hogar, reconociendo a las trabajadoras domésticas, incluyendo a las mujeres migrantes sin papeles el derecho a un salario digno, al descanso y a una protección de seguridad social como la del resto de los sectores. - La defensa de un estado laico: Un estado laico tiene como premisa fundamental el respeto de los derechos humanos, y por lo tanto, los derechos humanos y la libertad de las mujeres. Exigimos una separación real de las instituciones públicas y de las religiones, y la no injerencia de ninguna confesión religiosa en los derechos y la autonomía de decisión de las mujeres.

G- Educación El conjunto de la ciudadanía vasca tiene derecho a recibir una educación de calidad así como a una formación continuada conforme a sus deseos y capacidades. Para ello, es necesario defender un modelo educativo propio pivotado en un currículum vasco y un modelo público, popular, paritario y participativo que incluya la educación desde los 0 a los 18 años, la formación profesional y el sistema universitario. A la hora de apostar por un sistema educativo público partimos de que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar los derechos educativos que corresponden al conjunto de la sociedad. La educación pública vasca la situamos en la perspectiva pública popular. Es decir, unida a la comunidad porque en educación también queremos desarrollar la democracia participativa. Entendemos el sistema público vasco como aquel en el que el diseño, organización, planificación, gestión y desarrollo corresponde al poder público y la comunidad educativa. 29


H.- Juventud La juventud, presente y futuro de Euskal Herria, debe ser protagonista y motor del cambio político y social. En ese sentido, las organizaciones firmantes de este Acuerdo deberemos impulsar medidas que afronten y solucionen la situación de excepción que la juventud vasca vive actualmente en todos los ámbitos. La juventud vasca es uno de los sectores más castigados por la vulneración y negación de derechos civiles y políticos, por lo que es imprescindible e inaplazable restituir sus derechos más básicos: - Derecho a participar en la vida pública como sujeto político con personalidad propia, sin sufrir por ello ningún tipo de criminalización ni persecución. - Derecho a organizarse en igualdad de condiciones, así como decidir libremente el modelo de organización. - Respeto a la voz y la palabra de la juventud en todos los acuerdos para el cambio político y social.

El compromiso de respetar la palabra y decisión de los y las jóvenes en todos los ámbitos de la acción política diaria, garantizando así la correcta implantación de las políticas juveniles en las diferentes áreas que puedan afectar al colectivo. En este sentido, la juventud puede y debe proponer alternativas reales a la precariedad estructural que sufre, especialmente agravada para las mujeres jóvenes. En todos los casos posibles, deberemos acordar y dar respuestas conjuntas a problemas prioritarios como la imposibilidad de emancipación y acceso a una vivienda digna, la total precarización de las condiciones laborales o el alto coste y privatización de la educación pública, así como la imposibilidad de completar los estudios íntegramente en euskara o de regirse por el curriculum vasco. De la misma manera, frente a la mercantilización del ocio y las políticas culturales, es preciso impulsar actividades participativas y populares, superando así las actuales ofertas dirigidas únicamente al consumo. En este sentido, defendemos la autogestión en todos sus ámbitos y expresiones, como forma de auto-organización elegida por la juventud vasca. Asimismo, mostramos el compromiso de impulsar y defender espacios libres, donde la juventud pueda desarrollarse y llevar a cabo sus actividades con total autonomía, impulsando así no sólo la relación entre jóvenes, sino también el intercambio de experiencias, el enriquecimiento cultural, la creatividad y el aprendizaje basados en la conciencia crítica, la actitud rebelde y los valores transformadores.

30


G.- Internacionalismo Reconocemos que el futuro de Euskal Herria está unido al de los sectores populares del resto del mundo y nos definimos como internacionalistas. Esto significa que nos comprometemos a realizar políticas de solidaridad internacional efectivas, no meras acciones puntuales y que trabajaremos para articular y generar espacios alternativos en el ámbito mundial, comenzando por el europeo y continuando con el resto de instancias internacionales. Al igual que no es posible separar las diferentes dimensiones de lucha para generar un cambio sistémico, resulta necesario articular dinámicas de actuación de los diferentes movimientos, organizaciones y pueblos, si queremos avanzar en el objetivo marcado. De esta manera, es imposible separar lo local, lo nacional y lo global, y todos estos ámbitos deben estar incluidos en nuestra agenda política. Precisamente en el ámbito internacional se están tomando un número creciente de decisiones que nos afectan a todos y todas, y es necesario articular respuestas globales frente a estas lógicas antidemocráticas. De esta manera, es estratégico dedicar esfuerzos específicos a dicha tarea, tanto en el ámbito europeo como en la búsqueda de alianzas en los países empobrecidos del Sur. El destino de todas las personas y pueblos está unido por la capacidad de construir una alternativa al modelo de desarrollo vigente, por lo que el internacionalismo y la solidaridad son imprescindibles en nuestras pretensiones de cambio profundo para Euskal Herria. Para ello nos comprometemos a: - Reforzar las alianzas con movimientos políticos en Europa de manera estratégica. - Reforzar las alianzas y la participación en redes globales. - Fortalecer la solidaridad internacionalista. - Fortalecer nuestra solidaridad con los pueblos sin estado.

5.- Seguimiento del acuerdo Las organizaciones firmantes se comprometen en la defensa, impulso y avance del presente Acuerdo -que será considerada una prioridad política y un compromiso ineludible-, aunque mantienen su autonomía organizativa, su estructura e identidad propia. A tal efecto, se establecerá un órgano estable de seguimiento del mismo y se priorizará la realización de actividades e iniciativas conjuntas acordes a su contenido. En Euskal Herria, a 16 de Enero de 2011 31

20110116-euskal-herria-ezkerretik  

© Ezker abertzalea. 2011ko urtarrilaren 16an "Euskal Herria Ezkerretik" akordioa izenpetu zuten ezker abertzaleak, EAk eta Alterrnatibak, Ga...