Page 1

Strona 1 z 2

Rachunek nr: RA/1/2012 Miejscowo Data wystawienia: Data sprzedaży:

Sprzedawca

Nabywca

valan cos tam 33-000 cot am NIP: 1234567890 (program bez licencji www.mega-tech.com.pl)

mLingua sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 (program bez licencji www.mega-tech.com.pl)

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)

Lp. Nazwa

towaru lub usługi

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

1 Tłumaczenie

pisemne POL -> ENG "Dziennik Urzędowy" pdf

607

szt

45,03

2 Tłumaczenie

pisemne POL -> ENG "Traktat o UE" doc

285

szt

45,03

3 Tłumaczenie

pisemne "Unia Europejska" ppt

12

szt

45,03 RAZEM

Do zapłaty :40 707,12 PLN Słownie :czterdzieści tysięcy siedemset siedem zł i 12/100 gotówka (program bez licencji www.megatech.com.pl)

Sposób zapłaty :

Termin zapłaty:23.06.2012

PROGRAM BEZ LICENCJI www.mega-tech.com.pl

Pieczątka i podpis

Dziękujemy i zapraszamy ponownie

file://C:\Documents and Settings\Leon\Moje dokumenty\RA_1_2012.HTML

2012-06-23


Strona 2 z 2

valan

file://C:\Documents and Settings\Leon\Moje dokumenty\RA_1_2012.HTML

33-000 cot am cos tam

2012-06-23

rachunek osoby prawnej  

rachunek osoby prawnej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you