Page 1

FAKTURA VAT kopia / oryginał

Data wystawienia:

...........................................

Data sprzedaży:

...........................................

Miejsce wystawienia: ........................................... ......................................................................................

Nr : ..........................

Nabywca:

Sprzedawca: .................................................................................................... n .............................................................................................................................

„Galmet Sp. z o. o.” Sp. K.

Kod pocztowy i miejscowość: ...............................................................................

48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36

NIP: ...................................................................................................................

NIP 748-000-27-40

Forma płatności: przelew 30 dni Bank: ............................................. Nr rachunku: ................................................................................................................................

lp. 1.

nazwa

ilość

cena netto

wartość netto

stawka VAT

kwota VAT

wartość brutto

Przygotowanie kupna, instalacji produktów biorących udział w promocji „Mistrz instalacji poleca Galmet”

Razem: Słownie: .................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................... Adnotacje: Numery faktur zakupów: ........................................................ Daty zakupów: .......................................................................... Miejsce zakupu:

Zgodnie z regulaminem do powyższej faktury należy dołączyć książeczkę z wklejonymi do niej kuponami promocyjnymi. Imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

..............................................................................

..............................................................................

fgbsg  
fgbsg  

dsdghdfhndfnyndn

Advertisement