Page 1

SOCIAL
INNOVATION
 GODE
IDEER
DER
GØR
EN
FORSKEL FOLKEUNIVERSITETET
|
JANUAR
2012

CHRISTIAN
PAGH

Cand.mag
i
moderne
kultur
og
filosofi Ekstern
Lektor
Copenhagen
Business
School Indehaver
UiWE

søndag den 22. januar 2012


PROGRAM UiWE og KULTURDESIGN HVORFOR, HVAD OG HVOR ER SOCIAL INNOVATION? HVORDAN SOCIAL INNNOVATION? Eksempler på social innovation i praksis.

--> PRINCIPPER FOR SOCIAL INNOVATION --> PERSPEKTIVER + UDFORDRINGER FOR SOCIAL INNOVATION

søndag den 22. januar 2012


UiWE [den
korte
historie]

Vi
forbinder SOCIAL
OG
FYSISK
INFRASTRUKTUR for
at
 SKABE
VÆRDI
FOR
MENNESKER VI
kalder
det
 KULTURDESIGN søndag den 22. januar 2012


Tiden er moden til nye samarbejder...

Tværfaglige udviklingsprocesser

Identitet og byplanlægning Hornbæk

Erhvervs- og Byggestyrelsen

14

Kultural planlægning Køge søndag den 22. januar 2012

Opsamling af initiativer

Design af midlertidige byrum Carlsberg


MIDLERTIDIGE
BYRUM
PÅ
CARLSBERG

CARSLBERG
 REALDANIA
 LOKALE
&
ANLÆGSFONDEN KØBENHAVNS
KOMMUNE 2010 søndag den 22. januar 2012


Konkurrence om bydesign pĂĽ Carlsberg

søndag den 22. januar 2012


OPGAVEN At styrke byliv At sikre trafikal løsning At udvikle identitet At skabe bevægelsesmuligheder søndag den 22. januar 2012


søndag den 22. januar 2012


søndag den 22. januar 2012


INDGANGEN Der byder indenfor.

GULV & PLAN Der skaber intime opholds - og aktivitetsrum.

VÆGGE & LYS Der åbner, afgrænser og skaber stemning.

STUEN Rammen om samværet

MØBLER Man kan sidde, flyde og bevæge sig på.

DET KARAKTERISTISKE Det særlige touch, der skaber hjemlighed

VÆRTSKAB Der er nogen, der tager ansvar!

FORANDRING Man kan udvikle sin indretning over tid. Keinicke & Overgaard Arkitekter + UiWE

søndag den 22. januar 2012


søndag den 22. januar 2012


søndag den 22. januar 2012


søndag den 22. januar 2012


søndag den 22. januar 2012


søndag den 22. januar 2012


søndag den 22. januar 2012


søndag den 22. januar 2012


N

søndag den 22. januar 2012


søndag den 22. januar 2012


søndag den 22. januar 2012


søndag den 22. januar 2012


UiWE goes Toronto... Fokus på social innovation & kultur- og helhedsorienteret byudvikling

Richard Florida, Charles Landry, Ken Robinson... og Uffe Elbæk (Kaospiloterne) Creative Places & Spaces + Artscape + Centre for Social Innovation

søndag den 22. januar 2012


Samtidens udfordringer kræver løsninger på tværs af sektorer.

Byer og regioners komplekse udfordringer kræver systemorienterede løsninger.

Behov for målrettet satsning for skabe og implementere nye sociale løsninger.

Er der et sprog for at gå til disse udfordringer? søndag den 22. januar 2012


HVORFOR
SOCIAL
INNOVATION?

søndag den 22. januar 2012


GRÆNSELØSE
UDFORDRINGER

MILJØUDFORDRINGER, GLOBAL ØKONOMI; SUNDHED, BYDUDVIKLING --> stor kompleksitet + stor gensidig afhængighed søndag den 22. januar 2012


SAMFUNDSSYSTEMER
UNDER
PRES

VELFÆRDS- & KAPITALSYSTEMER I KRISE --> Stigende pres på velfærdsydelser, sundhedsområdet, socialområdet osv. + menneskelige problemer: depression, ensomhed.. søndag den 22. januar 2012


MEDIE‐
&
KULTURREVOLUTION

RADIKALE TEKNOLOGISKE OG SOCIALE FORANDRINGER --> Internet, sociale netværker, nye produktions- og distributionskanaler, opbrud i kulturelle strukturer. søndag den 22. januar 2012


HVAD
ER
INNOVATION AF LATIN: IN NOVARE - at forny / forandre. OECD’s definition: Innovation er implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), en ny eller væsentlig forbedret proces, en væsentlig ny organisatorisk metode eller en væsentlig ny markedsføringsmetode.

søndag den 22. januar 2012


HVAD
ER
INNOVATION AF LATIN: IN NOVARE - at forny / forandre. OECD’s definition: Innovation er implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), en ny eller væsentlig forbedret proces, en væsentlig ny organisatorisk metode eller en væsentlig ny markedsføringsmetode.

NYE IDEER DER VIRKER søndag den 22. januar 2012


Hvad er social innovation? Social innovation refers to new

strategies, concepts, ideas and organizations that meet social needs of all kinds - from working conditions and education to community development and health - and that extend and strengthen civil society. Wikipedia

“A social innovation is

a novel solution to a social problem that is more effective, efficient, sustainable, or just than present solutions and for which the value created accrues primarily to society as a whole rather than private individuals.” Center for Social Innovation – Stanford

“We define social innovations as new ideas (products, services and models) that simultaneously meet social needs (more effectively than alternatives) and create new social relationships or collaborations. The Young Foundation

søndag den 22. januar 2012

“A simple definition is “the design and implementation of better ways of meeting social needs”.” The Centre for Social Innovation – New Zealand


Hvad er social innovation? Social innovation refers to new

strategies, concepts, ideas and organizations that meet social needs of all kinds - from working conditions and education to community development and health - and that extend and strengthen civil society. Wikipedia

“A social innovation is

a novel solution to a social problem that is more effective, efficient, sustainable, or just than present solutions and for which the value created accrues primarily to society as a whole rather than private individuals.” Center for Social Innovation – Stanford

NYT, DER GØR GODT FOR FLERE “We define social innovations as new ideas (products, services and models) that simultaneously meet social needs (more effectively than alternatives) and create new social relationships or collaborations. The Young Foundation

søndag den 22. januar 2012

“A simple definition is “the design and implementation of better ways of meeting social needs”.” The Centre for Social Innovation – New Zealand


Internationalt momentum

søndag den 22. januar 2012


Nationalt momentum

? BeskĂŚftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Sikker By Overborgmesterens Kontor

søndag den 22. januar 2012


INNOVATIONSPARAMETRER

Click to edit Master title GRADER AF SKALA & RADIKALITET style

Transport service Bedre rideudstyr En bil

En hest

søndag den 22. januar 2012

Hestevogn


RADIKAL
INNOVATION
I

Kerneydelsen: interface (ikke produkt) Fokus: brugeres ønsker (ikke virksomheders varer) Kompleksitetsreduktion --> enkelthed

søndag den 22. januar 2012


RADIKAL
INNOVATION
II Click to edit Master style

Indhold og handling redefinerer maskine At opleve - og handle - bliver kernen At købe og dele = omdrejningspunkt søndag den 22. januar 2012


SOCIAL INNOVATION Google

Offentlig

Social Innovation

Privat Opfindelser

Public Service Innovation

CSR Mobiltelefoni

Hospitalsinnovation Plejesektor

NGO Udviklingsbistand

Fairtrade

3. sektor søndag den 22. januar 2012


SOCIAL
INNOVATION ”It doesn’t matter what colour the cat is, as long as it catches mice…” Google

Offentlig

Social Innovation

Privat Opfindelser

Public Service Innovation

CSR Mobiltelefoni

Hospitalsinnovation Plejesektor

NGO Udviklingsbistand

Fairtrade

3. sektor søndag den 22. januar 2012


søndag den 22. januar 2012


KONTURER
AF
FÆLLES
AMBITIONER At reformere og gentænke systemer At designe nye sammenhænge mellem mennesker At arbejde med udgangspunkt i menneskers behov En tro på win-win: at man kan skabe fælles værdi

At det handler om kultur - og design

søndag den 22. januar 2012


TILGANG:
DESIGN
THINKING

KULTURANALYSE Antropologiske værktøjer DESIGNMETODER Co-creation Prototyping LEDELSE Proces- og forandringsforståelse

søndag den 22. januar 2012


DESIGN
TILGANG Click to edit Master title style MENNESKET
I
FOKUS Arbejder med udgangspunkt i, hvad folk gør! (Ikke kun hvad de siger....) Arbejder sanseligt, visuelt, konkret Fokus på infrastruktur & kommunikation Fokus på touch points - dér, hvor interaktion sker.

søndag den 22. januar 2012


Click to edit Master title style

søndag den 22. januar 2012


Click to edit Master title style

“Hvis jeg havde spurgt mine brugere, havde de sagt en hurtige hest...”

søndag den 22. januar 2012


HVOR:
SOCIAL
INNOVATION

FATTIGDOM & UDVIKLING Værktøjer til bekæmpelse af fattigdom, sociale udfordringer, uddannelse.

VELFÆRD & SUNDHED Værktøjer til håndtering af ældrebyrden, sundhedscommunities, forebyggelse, udvikling af nye sundhedsydelser.

BÆREDYGTIGHED & BYUDVIKLING Strategisk byudvikling, byøkolologi, transport, logistik, udvikling af socialt belastede områder, clusters.

søndag den 22. januar 2012


FATTIGDOM
&
UDVIKLING

søndag den 22. januar 2012


UDFORDRING:
FATTIGDOM

STRUKTURELLE BARRIERE I UDVIKLINGSLANDE Stor del af befolkning udelukket fra det økonomiske system. Strukturelle mangler: få muligheder for at bankydelser, kredit, finansiering osv. søndag den 22. januar 2012


MIKROLÅN

UDVIKLING AF SÆRLIGE LÅN TIL FATTIGE Mikroiværksættere i fokus INPUT TIl LOKAL FORRETNINGSUDVIKLING Baseret på tillid. Organiseret i grupper søndag den 22. januar 2012


GRAMEEN
BANK:
MOBILE
PHONE

søndag den 22. januar 2012


MUHAMMAD YUNUS GRAMEEN BANK

PERSPEKTIVER Etablering af nye struktur med forståelse for kultur Nyt billede af fattige Skaber handlemuligheder UDFORDRINGER Stor kompleksitet = svært at at vurdere impact. Politisk dimension: er det rimeligt/nok?

søndag den 22. januar 2012


UDFORDRING:
AIDS

Op til fire millioner døde af AIDS ml 2002 - 2006 1 ud af 4 børn har mistet forældre til AIDS Kollapset sundhedssystem søndag den 22. januar 2012


BRAIDS
NOT
AIDS

N

søndag den 22. januar 2012


BRAIDS
NOT
AIDS

Bruger eksisterende - privat - infrastruktur Tager fat der, hvor kvinderne er Forståelse for sociale/kulturelle kontekster

Mere end 3000 mio femidomer udleveret 250.000 femidomer om måneden 1500 frisørsaloner uddannet søndag den 22. januar 2012


VELFÆRD
OG
SUNDHED

søndag den 22. januar 2012


UDFORDRINGER

Ressourcer vs kvalitet System vs. bruger Samspil mellem ydelser og organisationer Kobling mellem professionelle og frivillige netvÌrk Huller mellem siloer søndag den 22. januar 2012


søndag den 22. januar 2012


PRIVAT ORGANISERET OFFENTLIGT FORUM BÅDE PRODUKTER, RÅDGIVINING OG COMMUNITY SAMARBJEDER MED SUNDHEDSYSTEMET SOCIAL-ØKONOMISK VIRKSOMHED søndag den 22. januar 2012


søndag den 22. januar 2012


PRIVAT ORGANISERET OFFENTLIGT FORUM BÅDE PRODUKTER, RÅDGIVINING OG COMMUNITY SAMARBJEDER MED SUNDHEDSYSTEMET SOCIAL-ØKONOMISK VIRKSOMHED søndag den 22. januar 2012


SKABER RUM TIL DELE ERFARINGER AFLASTER SUNDHEDSSYSTEMET FORBINDER FORMELT OG UFORMELT SYSTEM

PRIVAT ORGANISERET OFFENTLIGT FORUM BÅDE PRODUKTER, RÅDGIVINING OG COMMUNITY SAMARBJEDER MED SUNDHEDSYSTEMET SOCIAL-ØKONOMISK VIRKSOMHED søndag den 22. januar 2012


STORY
TELLING
GRANIES ARGENTINA

2.000+ frivillige bedsteforældre i 8 delstater 200.000+ børn har fået læst op søndag den 22. januar 2012


STORY
TELLING
GRANIES ARGENTINA Gør
passiv
gruppe
akJv Skaber
værdi
for
begge
parter Styrker
kulturelle
bånd Styrker
civilsamfund

2.000+ frivillige bedsteforældre i 8 delstater 200.000+ børn har fået læst op søndag den 22. januar 2012


SPECIALISTERNE AUTISME
SOM
POTENTIALE

40 medarbejdere Ydelser: Databehandling 75% med ASF-diagnose Kunder: Nokia, Siemens, Tisco, Berlingske Officin søndag den 22. januar 2012


SPECIALISTERNE

søndag den 22. januar 2012


SPECIALISTERNE AUTISME
SOM
POTENTIALE

PROBLEM BLIVER RESSOURCE PRÆCIS ANALYSE : SKABER NYE MULIGHEDER WIN-WIN: SKABER OG SPARER RESSOURCER DIFFERENT SIZE FITS SOMEBODY... søndag den 22. januar 2012


BYUDVIKLING
&
 BÆREDYGTIGHED

søndag den 22. januar 2012


BYUDVIKLING
&
 BÆREDYGTIGHED

søndag den 22. januar 2012


UDFORDRING:

AFFALD

søndag den 22. januar 2012


GODT
SYSTEM:
UDFORDRET

søndag den 22. januar 2012


PANTSYSTEMET

søndag den 22. januar 2012


PANTSYSTEMET GØR DET NEMT AT GØRE GODT

søndag den 22. januar 2012


PANTSYSTEMET GØR DET NEMT AT GØRE GODT

ET POTENTIELT INTERFACE STYRK OPLEVELSEN FOR BRUGEREN KAN INTEGRERES MED ANDRE SYSTEMER søndag den 22. januar 2012


NIKE:
RESUSE
A
SHOE

søndag den 22. januar 2012


FIX
MY
STREET

søndag den 22. januar 2012


FIX
MY
STREET

Simpelt interface Klar kommunikation Invitere til ansvar for det fælles

søndag den 22. januar 2012


GENBRUGSNETVÆRK 7 ÅR / 4000 GRUPPER / 4 MILL. MEDLEMMER 85 Lande / 500 ton om dagen ikke på losseplads søndag den 22. januar 2012


Skaber fÌllesskab om ressourcer Ny organisering og forretningsmodel Selvstyret, open source, sharing søndag den 22. januar 2012


UDGANGSPUNKT: STORE SOCIALE PROBLEMER STOR GRUPPE AF INDVANDRERE MANGLENDE BRUG AF GAMLE BIBLIOTEKER TRODS STORT RESSOURCEFORBRUG

ET
TIDSVARENDE
BIBLIOTEK TOWER
HAMLETS
|
LONDON søndag den 22. januar 2012


STRATEGI: BRUGERANALYSE AF PROBLEMER: “OFF”-PLACERING + “OLD”-ÅND STRATEGISK UDVIKLINGSPROCES: GRUNDIG RESEARCH + KREATIVE FOLK FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL SYNERGI: SAMSPIL ML. PRIVATE OG OFFENTLIGE FUNKTIONER + ML. FORSKELLIGE OFFENTLIGE FUNKTIONER + CIVIL SAMFUND OG OFFENLIGE FUNKTIONER.

søndag den 22. januar 2012


KONCEPT: IDEA STORE IDEA: INTEGRERET BIBLIOTEK OG LÆRING (VUC) STORE: TÆNKT SOM BUTIK, FORBUNDET MED HANDELSTILBUD

søndag den 22. januar 2012


Case: Idea Stores

Click to edit Master title style

”Jeg tror, at Idea Store er blevet sådan en succes netop, fordi vi både har brugt ressourcer på at forstå problemet, på at blive bedre til at kommunikere – og faktisk nu leverer mere sammenhængende tilbud til borgerne.” Sergio Dogliani, Principal Manager i Idea Store

søndag den 22. januar 2012


CASE: IDEA STORES

Click to edit Master title style

søndag den 22. januar 2012


CASE: IDEA STORES

Click to edit Master title style

Grundig problemanalyse Forståelse for hverdagskultur Forståelse for rum og arkitektur

søndag den 22. januar 2012


SOCIALE
INNOVATIONSPROCESSER ERFARINGER
OG
METODER

søndag den 22. januar 2012


Laboratorium
for
social
innova^on
 Roskilde Festival 2010

søndag den 22. januar 2012


FESTIVALENS
UDFORDRINGER Sanitet Affald og rod Køer og ventetid Logistik/afstand - at være så god, som man siger man er...

søndag den 22. januar 2012


ROSKILDE
FESTIVAL:
EN
MIDLERTIDIG
STORBY Danmarks
5.
største
by Opbygges
på
3
uger Infrastruktur
^l
125.000
mennesker søndag den 22. januar 2012


Roskilde som struktur Roots / strukturel analyse VORES UDFORDRING At skabe løsninger til Roskilde festival - og verden! At få publikum i tale...

søndag den 22. januar 2012


   

+?3DFEKEF7?E?3=7;F73E;7DFAD75K5>73@6 E:3D79AA6E;@>A53>5A??G@;F;7E

%;>>;A@EA8FA@EA8?3F7D;3>3D763;>K 3D7B;>76GB;@>3@6N>>E3DAG@6F:7 IAD>6 ,:77@AD?AGEI3EF7A8D7 EAGD57E:;9:>;9:FEF:7GD97@5KFA 5A?7GBI;F:@7I3@6;@@AH3F;H7 I3KEA8D7GE;@97J;EF;@9EFG88 D775K5>7;E39>A43>I74 43E765A? ?G@;FK5A@E;EF;@9A8>A53>5>GEF7DE A8B7AB>7 ,:7E;?B>7EKEF7?3>>AIE 8AD9AA6EFA47D75K5>763?A@9EFF:7 5A??G@;FK?7?47DE ,:7?7?47DE A8F:7I745A??G@;FK53@B3EE6AI@ GE769AA6EFAAF:7DED3F:7DF:3@53D DK;@9F:7?A88FAF:76G?BE ,:;E9;8F 5G>FGD74D;@9E@7I>;87FAA>6EFG883F F:7E3?7F;?73E;F8AEF7DE3@7@H; DA@?7@F3>3I3D7@7EE3@68AD?EF;7E 35DAEE6;887D7@F4AG@63D;7E;@>A53> 5A??G@;F;7E 

,:7;673;EE;?B>73@6D7CG;D7E@AF: ;@9?AD7F:3@3557EEFAF:7!@F7D@7F !FE73EKFAFD3@EB>3@F3@65>GEF7DE :3H7477@?GE:DAA?;@935DAEEF:7 9>A47 $A53>D775K5>7@7FIAD=E3D7 8AD?76;@5AG@FD;7E3E6;H7DE73E 7@?3D=3@6&;97D;3 ,:7;@;F;3F;H7;E :7>B;@9B7AB>73EI7>>3EF:77@H;DA@ ?7@F4KEGBBADF;@93?AD7EGEF3;@ 34>75A@EG?7D5G>FGD7

 =00.D.70-02,9,>,>8,7790?B:=649 ?30(94?0/&?,?0>49 -@?<@4.67D >;=0,/,9/4>9:B;=0>09?49.:@9 ?=40> '3027:-,790?B:=64>.@==09?7D8,/0 @;:1 2=:@;>B4?3  808-0=>?3,?,=0600;492 ?:9>:1 B,>?0?480>?3030423?:1!? A0= 0>?:@?:17,9/G77> ?>,2=,>>=::?>,9/09?4=07D9:9 ;=:G?8:A0809?:1;0:;70B3:24A0 ,9/=0.04A02::/>1:=1=0049?304=:B9 ?:B9> !08-0=>34;4>1=00,9/?30:=2,94E, ?4:94>-,>0/:9A:7@9?00=>B:=6492 7:.,77D,9/?:20?30=,.=:>>-:=/0=> BBB 1=00.D.70 :=2

* +2 " +0-$ * " " 2 "/ 0 / ( 0 $&#/ -"/&1" ./&1( /%"#"

TILGANG Direkte og venlig kommunikation Gode eksempler til inspiration Enkel og üben deltagelse søndag den 22. januar 2012


TILGANG II ENKEL BRUG AF MEDIER SIMPEL FEEDBACK LOOP

søndag den 22. januar 2012


pissoir til piger, cykelmotorvej, alt service i farver, fÌllesoprydning, apps, mødesteder, donationssystemer...

søndag den 22. januar 2012


KULTUR
BETYDER
NOGET

BROKEN WINDOW THEORY.... KULTUR SKAL DESIGNES

søndag den 22. januar 2012


BURNING
MAN


søndag den 22. januar 2012


søndag den 22. januar 2012


HISTORIEN OM POLLEE THE FEMALE URINAL

ROSKILDE
FESTIVAL SARA
NANNA
JØRGENSEN NUALA
COLLINS 2011 søndag den 22. januar 2012


UDFORDRING: AT TISSE I DET OFFENLIGE RUM

”Det er ikke bare irriterende - det ødelægger faktisk hele oplevelsen” Pige, Roskilde 2010

søndag den 22. januar 2012


AMBITION at skabe et forstående system der gør det nemt for alle at tisse i det offentlige rum

søndag den 22. januar 2012


COSTUMER JOURNEY: HELE VEJEN

søndag den 22. januar 2012


HELHEDSPERSPEKTIV PÅ FORLØB

Funktion & oplevelse

“Hvordan kan jeg nemmest tisse - uden det er klamt!? “

“Hvor kan jeg tisse - uden at genere nogen? ”

PeeBetter Orientering & kommunikation

“Hvor kan jeg komme til orde med mine idéer?”

Inddragelse & feedback

søndag den 22. januar 2012

5


15 62

20

USER
RESEARCH 84

17

0

27

84


DESIGN
REDESIGN...
 17 0

PROTOTYPING REAL
LIFE
TESTING THE POLLEE PROCES søndag den 22. januar 2012


A new female urinal. Pollee is a touch-free urinal for peeing in a semi-squat position. Come pee and tell us what you think!

søndag den 22. januar 2012


3
VERSION
AF
POLLEE
PÅ
ROSKILDE

søndag den 22. januar 2012


PEEBETTER
FORUM
FOR
FEEDBACK

søndag den 22. januar 2012


COME PEE!

søndag den 22. januar 2012


søndag den 22. januar 2012


søndag den 22. januar 2012


ET
PAR
PRINCIPPER...

søndag den 22. januar 2012


GØR
DET
NEMT! Click to edit Master title style

søndag den 22. januar 2012


GØR
DET
SJOVT

søndag den 22. januar 2012


THE
FUN
THEORY

søndag den 22. januar 2012


GØR
DET
ALVORLIGT

søndag den 22. januar 2012


HUSK
DEN
STORE
FORTÆLLING
 ‐
SÅ
DEN
KAN
MÆRKES!

søndag den 22. januar 2012


UDFORDRINGER

POLITIK - findes stadig Ikke alt er fælles - der også konflikt Subtil styring Varm luft-problemet...

søndag den 22. januar 2012


www.uiwe.dk

søndag den 22. januar 2012

UiWE Folkeuniversitet  

Christian, UiWE-owner, gives a lecture about social innovation at Nupark in Holsterbro, introducing new approaches to social change through...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you