Page 1

Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

CPH URBAN TOILET MISBRUGERVENLIGT TOILET

DESIGN & TEKNISK BESKRIVELSE November 2012

Herfølge Kleinsmedie 1


Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

Indhold Hovedansvarlig

Indledning 3 Designkoncept 4 Opbygning 5 Facade & vægge

Designer

6

Pissoir 7 Inderum 8 Interiør 9 Inventar 10

Teknisk rådgivning

Herfølge Kleinsmedie

Konstruktion af kerne 11 Adgang til funktionsrum 13 Skydedøre 14 Tagkonstruktion 16 Belysning 17 Tilslutning & transport 18 Skiltning 19 Brugskontekst 20 Bilagsoversigt 21

2


Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

INDLEDNING CPH URBAN TOILET Nærværende dokument udgør design og teknisk beskrivelse af ”CPH Urban Toilet” - et byrumstoilet særligt rettet mod misbrugeres behov for sanitet i det offentlige rum. I modsætning til de fleste traditionelle offentlige toiletter, der har en stærk adskillelse mellem inde og ude skaber CPH Urban Toilet en større sammenhæng mellem inde- og uderum. Ambitionen er at gøre toilettet mere tilgængeligt i nødsituationer og samtidig sikre tryghed omkring toiletbesøg. Ydermere er ønsket at kunne bygge, drive og vedligeholde et attraktivt toilet væsentligt billigere end traditionelle offentlige toiletkonstruktioner. Udover at kunne fungere i den krævende misbrugskontekst, lægger designløsningen vægt på at være enkelt at sætte op og flytte, således, at den kan placeres andre steder i København - for eksempel på sæsonbasis. UiWE & Sara Nanna November 2012

3


Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

DESIGNKONCEPT Åbent og afskærmet toilet

CPH Urban toilet er et nyt toiletkoncept til det københavnske byrum. Toilettet er designet, så det virker integreret i byrummet og samtidig giver et afskærmet toiletbesøg. Væggene perforeres i ”vingerne” og i højden for at skabe så meget lys og luft til toilettet som muligt.

længde 2,7 m

højde 2,26m

4

bredde 2,6 m


Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

OPBYGNING LET & PRAKTISK KONSTRUKTION

Toilettet er bygget op omkring en indre kerne, der konstrueres i beton, stål og laminat. Omkring kernen hænges et bånd af malet, rustfrit stål i tråd med det klassiske københavnske designudtryk.

Semitransperant tag

Skydedøre

Perforeret afskærmning

Sammenhængende kerne af stål og laminat.

Pissoir på bagside

Hævet gulv i beton Byrums belægning

5


Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

FACADE & VÆGGE

MONTERING AF YDERVÆGGE Ydervægge konstrueres i rustfrit stål, der bemales i Københavnergrøn. Der foreslås en pladetykkelse på 5 mm eller tilsvarende holdbarhed. Pladerne påsvejes de fire pæle (rørprofiler på 88,9 mm eller tilsvarende funktion og holdbarhed). De to vinger ved indgangene til toilettet afstives med fladstålsprofiler, der monteres (formentlig to steder) på vingen for at sikre holdbarhed og undgå, at de ryster ved slag.

MØNSTER & KOMMUNIKATION Et centralt element i designet er en gennemført perforering af jernplader. Produktionen kræver derfor indgående kendskab til perforering af høj kvalitet. De vedlagte skitser beskriver niveauet for perforering. Det endelige design for perforeringen kan foreligge før en evt. indgåelse af kontrakt.

6


Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

PISSOIR FORM & KONSTRUKTION Et pissoir til to personer er integreret på bagsiden af CPH Urban Toilet. Regnvand fra taget ledes ned i pissoiret, så det selvrengøres, når det regner. Derudover er pissoiret vandfrit. Omkring pissoiret fortsætter de perforerede stålvinger for at afskærme brugerne. Bagsiden skal samtidig (som det fremgår på side 13) fungere som dør til de interne funktioner, rørføring osv.

7


Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

INDERUM Et FUNKTIONELT inderum - udenfor

Det indre rum er disponeret, så toilettet opleves relativt rummeligt, samtidig med det ikke virker attraktivt at være flere derinde. Toiletrummet er delt i to: et område med hævet gulv, hvor toilet er placeret, og et område, hvor den eksisterende bybelægning fortsætter. Løftet af gulvet ved toilettet gør, at man udefra ikke kan se personen på toilettet. Samtidigt giver gulvet en oplevelse af at være mere beskyttet end udenfor. Bygulvets udstrækning ind i rummet medvirker til, at man I nødstilfælde kan komme ind under døren. Toiletkummen er placeret således, at man har mest muligt rum foran sig og ryggen beskyttet af den solide bagvæg. Man har således fuldt udsyn til døren. I disponeringen er der integreret vask og en affaldsløsning. Kroge og udspring er undgået for at gøre rengøring så nem som mulig. En knage til overtøj (ikke vist) skal integreres i væg.

8


Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

Interiør Integreret LED-belysing Væg i rustfirit stål Væg af af lyst laminat

Indbygget tolietrulleholder

STRUKTUR Designet placerer de nødvendige elementer på en logisk måde i forhold til brugeren.

INVENTAR Løsningens vask, papirholder, toilet osv. er vandalsikre og fabrikeret i rustfrit stål. Alle elementerne betjenes forfra med nøgle.

Håndvask evt. med indbygget sæbedispenser

Indbygget affaldsbeholder

Væghængt ståltoilet

9


Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

Inventar

HÆRVÆRKSSIKRET SPEJL

HULRUM TIL VASK Stålkasse indsænket i væggen skal produceres af tilbudsgiver.

VANDHANE TOILETPAPIRSHOLDER Model fra Purus eller tilsvarende til jumboruller.

Vandhane fra Grohe eller tilsvarende model monteres i hjørnet.

VASK HUL TIL KANYLER Hul produceres og monteres med rør af tilbudsgiver. Orange kanyleikon tilføjes

TOILET Rustfrit toilet fra Purus eller tilsvarende hænges på væggen for at lette rengøring.

10

Vandalsikker løsning fra Purus eller tilsvarende halvejs skal indsænkes i væggen.

AFFALDSPAND 8 liters skraldespand fra Purus eller tilsvarende indsænkes i væggen.


Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

Konstruktion AF KERNE Sidevæg i laminat

Bagvæg i stål og polycarbonat

KONSTRUKTIONSPRINCIP Kernen bygges op omkring et stålskelet, hvorpå der monteres plader i laminat (sidevæg) og rustfrit stål og polycarbonat (bagvæg). Konstruktionen er således både solid, let og enkel at konstruere.

VÆGGE Sidevæggene laves i slidstærkt, lysegråt laminat (som Formica Silverstar 0532NT). I pladerne udskæres plads til de indsatte elementer, der sikres af tilbudsgiver. Endevæggen skabes som en sandwich af perforeret stålplade (ca 2 mm) og holdbart, mælkehvidt polycarbonat eller tilsvarende, der tillader lys at komme igennem.

VARME & ISOLERING

Betonfundament 150 mm over byens underlag

Stålramme i firkantprofil 50x50x3 mm.

Udskæringer til inventar

Kanylespand og rør

Kernen skal opvarmes for at sikre mod frost. Oven på den tegnede struktur skal der isoleres med polyurethanskum eller tilsvarende. Der monteres et elektrisk varmeapparat med termostat (som vist på arbejdstegning side 12). 11


Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

FUNKTIONSRUM TEGNING Holder til LED belysning

VEJLEDENDE RØRFØRING Nærværende skitse af rørføring og varme er vejledende i forhold til at sikre funktionalitet af toilettet. Det er op til tilbudsgiver at konstruere den optimale rørføring i forhold til vedlighehold og reperation. I skitsen er afløbs- og kloakrørene tegnet et fald på 15 grader, og består primært af standard komponenter. Til indlægning af vand anvendes PEX rør, evt. med isolering. Tilbudsgiver skal også sikre effektiv opvarmning af rummet med mindst muligt energiforbrug.

Kraftigt stålskelet Vægge af laminat / stål & polycarbonat, der isoleres. Vand til håndvask og serviceskab i PEX rør Rør til pissoir, der kan skrues af nør bagdøren skal åbnes. PP afløbsrør 40-60 mm PVC kloakrør 110 mm

Fordelerrør til brugsvand

Vandudtag til rengøring

Elektrisk varmeapparat og termostat skal indtænkes så rummet opvarmes. 12


Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

ADGANG TIL FUNKTIONSRUM

Toilettes bagside skal kontrueres så hele (eller nødvendige dele af) af fladen åbnes, så man kan komme til toilettes funktionsrum. Der skal være adgang til rørføring, lys, el og andre andre nødvendige komponenter. Døren skal fastgøres med sikkerhedsskruer eller lign og nøgle, så døren kan åbnes så enkelt som muligt af fagfolk. Der skal være adgang til pissoirets rør, der er monteret på bagsiden, så det kan skrues af ved åbning.

13


Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

SKYDEDØRE Holdbar og tilgængelig løsning

Toilettet er bygget op med et fælles indgangsparti. Adgangen til det enkelte toilet sker via skydedør. Dørene glider i en skydedørsskinne i toppen og skal kunne på- og afmonteres ved reperation og vedligehold. Dørene skal være hærværsksikrede. De kan f.eks produceres med en 2 mm stålplade omkring en dørramme af rørprofiller, således at dørbladet samlet bliver på 3-4 cm. Mellem skydedøre og den indre kerne skal der være en isoleret væg af hensyn til opvarmningen af teknikrummet.

Væggen mellem de to døre (eller dele af den) skal kunne skrues af således, at man kan få adgang til skydedørene ved reperation og vedlighedhold.

14


Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

Skydedørsskinne

DØRTEKNIK

LÅS & HÅNDTAG

De to skydedøre glider forskudt ved siden af hinanden i mellemrummet mellem indgangene.

På døren skal monteres solidt håndtag og lås. Nedenfor skitseres model for låsemekanismen.

Skydedørskassetten skal være demontérbar, så det er muligt at komme ind og reparere hjul m.m.

Hulrum til skydedør

Udefra

Betonfundament

Skydedørene møder (pga af deres forskydning) de to pæle (88,9 mm rørprofil) på hver sin side. Dørene skal sikres i mødet med pælen således, at de ikke kan bankes op eller i.

Indefra

15


Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

TAGKONSTRUKTION

Vand skal ledes af vægge og taghældning ned i pisssoiret. Søer skal undgås.

TAGSTRUKTUR CPH Urban Toilet inkluderer en lysgivende tagløsning, der kombinerer rustfrit stål og matteret glas. Glaspladen skal være matteret, slagfast og splintefri. Tagkonstruktionen skal kunne tåle at mennesker bevæger sig på taget. Glasset limes på en rustfri metalskinne (f.eks. på 45x3mm) med silicone, således at glasset bliver så plant som muligt med oversiden. Tagfladen hælder 3 grader mod bagsiden af toilettet, hvor regnvand løber ned i pissoiret. Overflader og montering skal sikre effektiv vandafledning. 6,76 mm glas

5 mm plade

Tagfladen svejses langs de tilstødende sidevægge for at styrke siderne og sikre tæthed.

Fuldsvejsning 16

3 mm plade

Glasblæst inderside


Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

1

BELYSNING

2

INTEGRERET I VÆGGE Belysning er indtænkt i kernekonstruktion på de to vægge: henholdsvis side- og endevæg. Integrationen i væggene er med til at vandalsikre og giver samtidig en behagelig belysning. Toilettet skal have en dæmpet minimumsbelysning, når det er mørkt, så det virker oplyst udefra. Når der er besøg på toilettet skal der yderligere lyses op.

LED Strips kan f.eks. hænges på metalplade bag væggen.

Tilbudsgiver skal levere: 1 Opsætning af passende LED-lyskilde(for eksempel strips) bag integreret lampekoncept i væggen bag toilet. 2 Opsætning af plexiglas og stålplade (poleret på inderside og børstet eller lignende på forsiden) og passende LED-lyskilde. Tilbudsgiver skal endvidere inkludere en lyssensor, der kan kontrollere skiftet fra minimal til fuld belysning.

17


Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

TILSLUTNING & TRANSPORT Designet lægger vægt på, at toilettet kan samles og trans-porteres samlet. Endvidere skal toilettet enkelt kunne flyttes for eksempel i forbindelse med, at toilettet tages ind for vinteren. Det overvejes at gøre de forreste vinger demonterbare, så toilettet kan flyttes på en almindelig sættevogn. Tilbudsgiver skal inkludere en løsning, der sikrer, at pælene står stabilt på jorden. Til kranløft af det komplette toilet foreslås et integreret konsol midt over teknikrum med f.eks. en M24 øjebolt (skal beregnes). Til hverdag kan øjeboltudtaget være blændet af en prop/bolt. Konsolpladen på undersiden forventes at skulle være ca. 15 mm i godstykkelse (jf. skitse).

18

Betonfundaments hul er større end kloak- og vandforsyningsrørerne, så der er plads til tilslutning.


Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

KOMMUNIKATION & SKILTNING Vi har udvklet de første skitser til en simpel ikon-baseret skiltning af CPH Urban Toilet. Ikonerne tænkes enten påmalet eller som fremtrædende i umalet rustfrit stål på baggrund af den grønne bemaling. Størrelse og præcis placering af unisex skiltning skal afklares i dialog med Københavns Kommune. Toilettets titel “CPH Urban Toilet” integreres i designet og det overvejes om Københavns byvåben kan fungere som en del af perforeringen.

19


Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

Brugskontekst Toilettets særlige brugskontekst stiller høje krav til, hvilke materialer, der anvendes og den detaljerede konstruktion. Det er således afgørende, at alle materialer er så hårdføre og beskyttede som overhovedet muligt. Alt på toilettet skal være fuldstændigt vandalsikkert og alt interiør skal indbygges i væggene. Hele rummet skal let kunne spules og rengøres. Der må under ingen omstændigheder være gemmesteder - sprækker, flader eller lignende.

REFERENCER OG UDSAGN FRA BRUGERE OG FAGFOLK

“Undgå kroge og hjørner”

20

“Det skal være nemt at gøre rent. Der skal væres udtag til vand”

“Ingen steder at ligge noget som helst!”

“Absolut hærværkssikret - erfaringen viser, at alt andet bliver smadret”

“Et væghængt toilet er klart at foretrække mht. rengøring”


Misbrugervenligt toilet | UiWE | Sara Nanna | Herfølge Kleinsmedie

BILAGSOVERSIGT - Tekniske tegninger af hovedelementer: Betonfundament Stålskelet Ydre stålvægge Indervægge Hulrum til vask Tag - Overordnede plantegninger med mål - Materiale specifikationer og overfladebehandling - Evt. 3D tegningsfiler

21


Herfølge Kleinsmedie

CPH Urban Toilet  
CPH Urban Toilet  

UiWE's design for a new public toilet for Copenhagen.

Advertisement