Page 1

Algemene informatie over onze dienstverlening


Inleiding Sterven en uitvaartbegeleiding: onderwerpen waar mensen – en dat is logisch – niet graag over nadenken. Het is een heel verdrietig onderwerp dat bij veel mensen angst oproept. Zeker wanneer het erg dichtbij komt en het gaat om eigen overlijden of dat van familie of vrienden. Toch is het belangrijk om er wèl eens over na te denken. Wat komt er allemaal bij kijken als u te maken krijgt met het regelen van een uitvaart en hoe wilt u dat een uitvaart er uit ziet? Wanneer men nog nooit met het regelen van een uitvaart is geconfronteerd dan is het moeilijk te bedenken hoe het regelen ervan verloopt. In deze folder willen wij u in het kort informeren over wat er zoal aan de orde komt bij het regelen van een uitvaart. Er zijn overigens ook heel veel concrete vragen over begrafenissen en crematies. Daarvoor hebben wij een aparte brochure. Om te beginnen willen wij ons voorstellen en vertellen vanuit welke visie wij ons werk doen. In 1998 begon Brenda Siebrand-Koper vanuit haar woning met het regelen en begeleiden van uitvaarten in Kampen en omstreken. Inmiddels zijn er vier mensen die uitvaarten begeleiden werkzaam in het bedrijf te weten Brenda Siebrand-Koper, Dieke Horzelenberg, Annie Boom, Dick Klooster en Marloes Barlag. Verder begeleidt Gyöngyi Kovàcs mensen die ondersteuning in rouwverwerking wensen. Het verlenen van zorg in de breedste zin van het woord beschouwen wij als onze taak als uitvaartleid(st)ers. Uiteraard is het een eerste vereiste dat de uitvaart perfect en vlekkeloos verloopt volgens de wensen van de nabestaanden en de afspraken die hierover met hen zijn gemaakt. De zorg die wij kunnen bieden is echter veel breder. Nabestaanden hebben lang niet altijd alleen behoefte aan praktische hulp. Ze willen vaak vooral aandacht en tijd om hun verhaal te kunnen vertellen en hun emoties te delen.


Wij zien het als een belangrijke taak om rust en steun te bieden en zaken te coĂśrdineren voor de nabestaanden. Hierdoor kunnen de nabestaanden zelf zich zoveel mogelijk richten op het wezenlijke afscheid. Begeleiding van mens tot mens is daarbij ons uitgangspunt. Het laatste dat wij willen zijn is het prototype van een begrafenisondernemer. Wij zijn mensen die dicht bij mensen willen staan als zij een heel moeilijke periode van hun leven doormaken. Wij merken dat er bij veel mensen heel veel onwetendheid is over uitvaarten. Door die onwetendheid voelen mensen zich onzeker en onveilig. En natuurlijk is er sprake van groot verdriet. In die heel verdrietige en moeilijke omstandigheden moeten er vrij snel veel beslissingen worden genomen. Er zitten maximaal maar 5 dagen tussen de dag van overlijden de begrafenis of crematie. Dat is op zich al een korte periode, maar de meeste beslissingen moeten dan ook nog in de eerste twee dagen worden genomen. Er is heel veel ruimte om op een eigen en persoonlijke manier afscheid te nemen, maar hoe vind je in alle mogelijkheden je eigen weg? Het is daarom belangrijk dat er door ons veel tijd wordt gestoken in het geven van informatie over alles wat mogelijk is en daarbij emotionele ondersteuning te geven. Wij staan hiervoor dag en nacht voor mensen klaar. Met veel tijd en aandacht voor de betrokkenen. Wij werken met een map die houvast kan bieden in de moeilijke omstandigheden. Hierin kunnen de nabestaanden alle gemaakte afspraken terugvinden en een overzicht van alles wat er besproken is en besproken zal worden. Dat geeft overzicht en rust. De zorg is niet voorbij op de dag van de uitvaart. Mensen kunnen bij ons terecht voor alle mogelijke vormen van nazorg. Zowel voor de afhandeling van de financiĂŤle en praktische zaken, als voor begeleiding in het rouwproces kunnen mensen bij ons terecht.


Het gaat te ver om alles wat er aan de orde komt bij het regelen van een uitvaart in deze brochure uit te werken. Daarom in het kort ons dienstverleningspakket op een rij: • Wij bespreken hoe u wilt dat de verzorging van de overledene gebeurt en waar de opbaring plaatsvindt. • Regelen van alle formaliteiten bij de arts, gemeente etc. • Praten over de keuze van de kist • Helpen bij het uitkiezen en opstellen van rouwbrief en/of advertentie • Bespreken waar en wanneer de uitvaart zal plaatsvinden en hoe die verder zal worden ingevuld • Wij hebben de contacten voor u met de gemeente of het crematorium over respectievelijk het aankopen van een graf of regelen van een crematie. • Ondersteuning bij het invullen van de (kerkelijke) afscheidsbijeenkomst. • Regelen het vervoer. • Bieden u mogelijkheden voor bloemen, dragers, koffietafel, muziek, rituelen etc. • Kijken naar eventueel lopende uitvaartverzekeringen en zorgen dat deze tot uitbetaling overgaan. Kortom: vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart gaan wij samen met u door. Een aantal weken na de uitvaart plannen we een nagesprek om in alle rust nog eens terug te kijken op de dagen rond het overlijden en de dag van de uitvaart zelf. Dan bespreken wij ook uw wensen ten aanzien van een dankbetuiging, een grafmonument of asbestemming. Wij hopen dat wij u met deze informatie inzicht hebben kunnen geven in wat wij als uitvaartonderneming voor u kunnen betekenen.


Contact

Burgwal 26 8261 EN Kampen T 038 333 22 80 F 038 333 52 89 www.uitvaartverzorging-siebrand.nl info@uitvaartverzorging-siebrand.nl

Onze dienstverlening  

In deze brochure schetsen wij een beeld van wat u van ons kunt verwachten bij het verzorgen van uw uitvaart.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you