Page 1

37 BELGISCHE TOPARCHITECTEN

plan 02

2015

prijs 7,95 euro

02

PLAN is een speciale uitgave van Home Sweet Home juli - augustus - september 2015 Afgiftekantoor 2200 Herentals I - P608241 Uitgeverij Balfin - Belgiëlaan 4b - 2200 Herentals

PB-PP BELGIË(N) - BELGIQUE


VIDEOFONIE MY HOME DOMOTICA SCHAKELMATERIAAL

SFERA BUITENPOST

MY HOME DOMOTICA

LIVINGLIGHT SCHAKELMATERIAAL

ONTDEK AL ONZE OPLOSSINGEN

CONCEPT STORE : B-INSPIRED

Steenkoolkaai 10, B-1000 Brussel, T. +32 (0) 2.719.54.81 W W W.BTICINO.BE • W W W.CONCEPTSTORE.BE


VOORWOORD

In de steeds continue zoektocht naar een normale, gewone architectuur die rekenschap geeft van de rijkdom van het vak als intellectule discipline en van de betekenis van het bouwen als resultaat van een bouwprogramma op haar plek weten we als ontwerper en bouwer dat de complexiteit van het werk zich niet toont in dissonante confrontaties van tegenstellingen maar in het probleemloos samengaan en samenvallen tot de eenvoud van een ontwerp. Willekeur moet tot een minimum worden herleid. Al langer dan vandaag weten we dat we de resterende ruimte beter moeten benutten. Meer met minder. Als architect moeten we mee waken en schrijven aan projectdefinities waarbij publieke ruimte ingevuld en overeind dient te blijven bij gelijk welk project. Dit kan als buitenruimte maar evenzeer als binnenruimte door flexibel en multipel gebruik van het gemeenschappelijke. Het wonen en werken varieert en wijzigt zeer snel binnen decennia door leeftijd, gezinssamenstelling, afstand tussen wonen en werken. Energieverbruik en mobiliteitsinfarct ombuigen in oplossingen van meer gemeenschappelijk. De oplossingen dienen vanuit een rationeel vertrekpunt en een geïntegreerd en participatief ontwerpen van alle actoren en disciplines een architectonische cultuur op gang te trekken. Niet deze van een eenmalige verrassing, een architectonisch hoogstandje op zich, maar deze van een vertrouwdheid en verwevenheid op hun plek. Een normale, gewone architectuur vanuit de content en de context. Met uitstraling in een coherente samenhang. De zoektocht dient dus innovatief te zijn en de ruimtelijke kwaliteit voorop te stellen. Sociale innovatie in al haar aspecten voor maximale ruimtebeleving. De voorliggende editie PLAN 06 selecteert kwaliteitsvolle werkstukken in projecten vorm gegeven die het prozaïsche op een intelligente wijze een poëtische glans meegeven. In een genererend totaal verhaal is niets verkeerd met een bescheiden glans.

Gino Debruyne Ingenieur-architect Gino Debruyne en architecten


6

14

22

30

38

Architectuuratelier Steven De Jaeghere

Areal Architecten cvba

Artau Architectures

Atelier d'Architecture Bruno Erpicum & partenaires

Atelier d’architecture Eric Grondal

46

54

62

70

78

Atelier Vens Vanbelle

Beckers Noyez architecten

BOGDAN & VAN BROECK bvba

Bruno Vanbesien Architects

Bureau d'Architectes

86

94

102

110

118

BURO II & ARCHI+I

CAAN Architecten

CUBYC Architects

Egide Meertens Plus Architecten

Els Claessens en Tania Vandenbussche (ECTV)

126

134

142

150

158

Govaert & Vanhoutte Architects

Graux - Baeyens Architecten

Hans Verstuyft Architecten

i.s.m.architecten

Jan Aerts Architectenbureau

Luc Spits SA


166

174

182

190

198

Klaarchitectuur

Lens°Ass Architects

Lieve Vermeiren & Johan De Coster

LOW architecten bvba

M2-architecten Philip Mortelmans

206

214

222

230

238

NFA Nicolas Firket Architects

Pabis & Co Oldo Pabis & Caroline Cogneau

Pascal François Architects

Polo Architects Poponcini & Lootens

RAUM architecten

246

254

262

270

278

Roel Cocquyt

Salens Architecten

Samyn and Partners

Schellen Architecten

Simoni Architecten

286

294

Stéphane Beel Architects

Studio Farris

‘ Whatever good things we build end up building us. ’ Jim Rohn


WE’ R E S O B O L D

T HI S BEAU T Y I S I N B AL ANC E

E xcl u sieve invoerder voor Be lgië :

WM H nv - I n d u st r i e p ar k De Ne st - Wa lg ra ch t 5 5 - 9940 Eve rge m T: +32 ( 0)9 253 20 4 8 - sa le s@ w m h . b e

www.FONTBARCELONA. com


RIMADESIO SHOWROOM BRUSSELS CHAUSSEE DE WATERLOO, 412/C QUARTIER DU CHATELAIN 1050 BRUSSELS TEL +32 02 537 07 77 - INFO@RIMADESIO-BRUSSELS.BE RAYO BVBA TEL +32 16 780911 INFO@RAYO.BE

THE SPIRIT OF PROJECT MOON DOOR DESIGN G.BAVUSO RIMADESIO.COM


Architectuuratelier Steven De Jaeghere

Een bedrijfsruimte op mensenmaat

De bouwheer had zijn zinnen gezet op een

project ligt immers in een woonzone met

nieuwe en ruime toonzaal, gekoppeld aan een

ambachtelijk karakter, en niet in een industrie-

overzichtelijke werkplaats en bureelruimte met

zone. “In plaats van een confronterende voor-

integratie van een woongelegenheid. Hij wenste

gevel van zes meter hoog, kozen we voor een

de bezoekers van zijn showroom te ontvangen

zachtere aanpak. Door de show-room aan de

in een “Villa voor Auto’s”. De particuliere

straatkant lager te houden, sloot die nauwer

benadering en hoge afwerkingsgraad van een

aan bij de omliggende huizen”, vertelt Steven

gebouw creëert bij de klant immers een

De Jaeghere.

herkenbare huiselijkheid en een vertrouwelijk gevoel van luxe,wat dikwijls ontbreekt bij een

De showroom kan gezien worden als een

zoveelste autoshowroom met het karakter

compositie van een dominant horizontaal volume

van een steriele en onpersoonlijke industriële

met een dieperliggend dubbelhoog licht volu-

doos.

me, wat zorgt voor een verschaling en zachte integratie in het straatbeeld van de woonom-

plan

6

Een voor de hand liggende industriële glazen

geving. De bestaande en nieuwe werkplaats wor-

doos als showroom zou bovendien steden-

den als anonieme zwarte dozen vormgegeven,

bouwkundig niet goed onthaald worden. Het

zodat de focus op de showroom gelegd wordt.


Bovendien biedt deze stevige 45-meterbrede

doordat er geen enkele vrijstaande kolom

sokkel ook op het vlak van inbraakpreventie

staat (de dakconstructie wordt opgevangen

een extra troef.

door middel van een verdiepingshoge vakwerkligger op de betonschijven),maar ook de

De bezoeker beleeft de showroom als een

overvloed aan zacht natuurlijk licht en indirect

paviljoen. De compositie van 2 horizontale

kunstlicht dragen bij tot het ruimtelijk gevoel.

betonschijven (sokkel + luifel) in combinatie

De vide met het daklicht zorgt ervoor dat

met 4 bewust gepositioneerde betonschijven

het licht niet alleen ter hoogte van de glas-

zorgt ervoor dat de circulatie doorheen het

gevel invalt, maar ook in de diepte van de

paviljoen boeiend en als vanzelfsprekend wordt.

showroom.

De overdekte ingang via het hellend vlak brengt de bezoeker in de patio op het niveau

De centrale vide kan gezien worden als het

van de presentatiesokkel. De betonschijven

hart van het paviljoen, want ook de lounge,

en de opstelling van de auto’s in dezelfde

bar en verkoopsboxen zijn hier georganiseerd.

langsrichting geven een sterk perspectief

Het zijn in eerste opzicht secundaire functies

wat aansluit met het karakter van de auto’s:

die ten dienste staan van de showroom en

dynamiek en snelheid.Dit gevoel van snelheid

zijn daarom in een donkere nis vormgeven.

wordt nog versterkt door de in dezelfde rich-

De lounge en bar bevinden zich centraal in

ting geschrankte lijnverlichting gecombineerd

de galerij, die overgaat in het vergrijsd glas van

met diagonaal geplaatste spots.

de verkoopsboxen. Beide zijn in eenzelfde vormgeving, waarbij gespeeld wordt met

plan

8

Spontaan wordt de bezoeker naar de centrale

reflecties van zwart glas en transparantie-

dubbelhoge ruimte aangetrokken.Het verrassend

graden van vergrijsd glas.Het spiegel- en diepte-

open karakter wordt niet alleen bekomen

effect is eveneens terug te vinden bij de


plan

10


blinkende auto’s. Ook de dienstpoort voor

woongelegenheid van de bouwheer. Deze

De zichtas heeft de dubbelhoge traphal en

auto’s is dieperliggend in de galerij geïntegreerd.

volgt het industrieel ritme van de onderliggen-

het geïntegreerde terras als brandpunt. Het

de industriebouw en krijgt met andere woor-

lange bandraam en de indirecte verlichting

Aan de andere kant van het paviljoen bevinden

den een specifiek lineair karakter.

versterken dit perspectief.'

De betontrap brengt de bezoeker centraal

Net zoals in de showroom wordt de indus-

zich de onthaaldesk en het bureau. De centrale inplanting met de zichten naar de toegang en werkplaats zorgt ervoor dat de bouwheer

boven in deze 40-meter-woning. De woonbalk

triële structuur warm aangekleed. Naast het

ten allen tijde alles en iedereen onder controle

is opgevat als een open ruimte met aan de

tijdloos wit-zwart contrast dat beneden in de

heeft - als een uitkijkpost.

ene zijde de nachtvertrekken afgescheiden

zaak gehanteerd is, wordt hier gebruik gemaakt

door een praktisch sanitair-blok en aan de

van bruintinten om de huiselijkere sfeer te

Achter de ingemaakte kastenwand in het

andere zijde de leefruimte afgescheiden door

accentueren. Deze warmte wordt gecreëerd

bureel zijn de bergruimtes en sanitaire voor-

een functioneel blok waarin de wasplaats en

door diverse materialen, op de vloer parket

zieningen verscholen, met aansluitend een

bijkeuken ondergebracht zijn. De gang vormt

en greige keramische tegels, tegen de keuken-

dienstpoort. Die maakt het mogelijk om de

de cruciale schakel in dit lineair verhaal en

wand chocoladebruin hout. De zandkleurige

wagens vanuit de toonzaal naar de lagergelegen

wordt opgeladen door zichten naar de werk-

stof van de zetels vervolledigt het sfeervolle

werkplaats te verplaatsen en omgekeerd.

plaats in de nachtzone en naar de showroom

kleurenpallet.

in de dagzone. Hierdoor geniet de bouwheer Geïntegreerde woongelegenheid

op ieder moment van zijn grootste passie:

Aanpalend aan de centrale vide bevindt zich

auto's. De circulatie brengt de bezoeker finaal

Foto’s : Hendrik Biegs

op de eerste verdieping de geïntegreerde

naar de leefruimte met aanpalend terras.

Tekst : Steven De Jaeghere

Architectuuratelier Steven De Jaeghere bvba Stationsstraat 4 - 8740 Pittem t +32 (0)51 46 60 69 www.stevendejaeghere.be

plan

12


Interieurinrichting op maat van ontwerp tot uitvoering Straaleind 16

2460 Kasterlee

www.boa-interior.be

t: 014-72 00 55

f. 014-71 80 20

info@boa-interior.be


Areal Architecten cvba

Focus op levenslang wonen

Weinig gebouwen zijn beter herkenbaar dan

de integratie met de omliggende gebouwen en

rusthuizen.Vaak uniforme gevels verraden de

een goede, maar niet overheersende, ontsluiting

functie en indeling van het interieur. Voor de

en parkeermogelijkheid extra aandacht.

bewoners levert dit onvermijdelijk het gevoel

plan

14

op dat ze worden weggestopt in een gebouw

Traditioneel denken maakt plaats voor nieuwe

dat niet meer moet of mag zijn dan waar het

opvattingen

voor dient, een intrieste en mensonwaardige

Rusthuizen en andere sociale voorzieningen

gedachte. Deze probleemstelling lag aan de

werden al te vaak volgens een vast patroon

basis van het ontwerp van Areal Architecten

opgevat, een groot aantal kamers in ellenlange

voor de uitbreiding van het bestaande woon-

gangen verbonden met bepaalde specifieke

zorgcentrum Mayerhof in Mortsel. Daarnaast

zorgfaciliteiten. Deze knieval aan de functiona-

werd er ook en vooral rekening gehouden met

liteit gaat ten koste van de huiselijkheid en de

de verschillende graden van zorgbehoevendheid.

gezelligheid. Areal Architecten Thomas Cols

Zo was het essentieel om naast een traditioneel

en Chris Everaerts zijn op zoek gegaan naar

rust- en verzorgingstehuis plaats te voorzien

een manier om af te stappen van dit traditio-

om andere woonvormen aan te bieden in een

nele denken. Omdat het moeilijk bleek om

aantal assistentiewoningen.Tenslotte kregen ook

het bestaande gebouw te integreren in deze


vernieuwingsplannen en te combineren met

Het woonzorgcentrum: lumineuze circulatie

afgesloten. Het gelijkvloers doet dienst als het

moderne eisen op het vlak van duurzaamheid,

Aan het ontwerp en de inplanting van het

meest publieke deel met makkelijke toegang

werd gekozen voor een nieuwbouw, met als

woonzorgcentrum valt meteen de achtvorm

tot de collectieve ruimtes, diensten en onthaal.

voorwaarde dat het bestaande woonzorg-

op, waardoor een oneindige circulatie ontstaat

Deze ruimte ligt gegroepeerd in een centrale

centrum kon blijven functioneren tijdens het

die alle kamers op een verdieping met elkaar

zone langs de tuin. Zo vormen de cafeteria en

bouwproces.

verbindt. Om meer sociale interactie mogelijk

de polyvalente zaal een visuele link tussen tuin

te maken werden diverse ontmoetingsruimtes

en binnentuin. De kamers op deze verdieping

Men verkoos daarom om in verschillende bouw-

in het geheel verweven. De lineaire gang waar-

worden van de publieke circulatie afgescheiden

fases te werken. In de eerste fase werd het

langs de circulatie verloopt, plooit zich op die

door hun ligging aan de uiteinden van het

nieuwe rusthuis geplooid rond het bestaande,

manier rond twee grote vides die via vertrapte

gebouw en door de inplanting van de kantoren

vervolgens werd het bestaande rusthuis afge-

terrassen in een trechtervorm vervallen in grote

voor directie en administratie.

broken om plaats te maken voor assistentie-

binnenplaatsen. Iedere gebruiksruimte krijgt

woningen. Na de sloop werd een groene

bijgevolg ofwel zicht op deze open ruimtes in

Voor de twee bovengelegen verdiepingen

zone aangelegd die het nieuwe rusthuis en de

het hart van het rusthuis, ofwel op de groene

hanteerde men hetzelfde principe, met per etage

assistentiewoningen vandaag omarmt. Dit

omgeving rond het gebouw. Het resultaat is

telkens twee lussen die elk een leefgroep huis-

alles behoort tot het geïntegreerd masterplan

een luchtig volume dat baadt in daglicht en

vesten. Gemeenschappelijke voorzieningen voor

waarmee Zorgcampus Mayerhof wil inspelen op

wijdse groene ruimte. Ook de keuze voor een

beide, zoals afvalsorteerruimte, verpleegpost en

verschillende niveaus van zorgbehoevendheid.

gevelafwerking in hout en reflecterend aluminium,

centrale keuken, bevinden zich steeds nabij de

Thomas Cols: “De essentie van het verhaal is

waarop het zonlicht heldere beelden schildert,

knoop tussen de beide lussen. De buitenruimte

dat je al op jonge leeftijd moet beginnen denken

draagt bij tot de nadrukkelijke aanwezigheid

met de terrassen wordt, net als op de gelijk-

aan aangepast wonen. We moeten af van het

van natuurlijk licht. De dubbele lusvormige

vloerse verdieping, visueel zoveel mogelijk benut

Vlaamse hokjesdenken waarbij ouderen een vast

opbouw beantwoordt dan ook perfect aan

vanuit de collectieve ruimtes en de circulatie-

traject doorlopen van huis-serviceflat-rusthuis,

de werking met twee leefgroepen per niveau,

ruimte waardoor de binnenruimte aanzienlijk

dikwijls op heel verschillende locaties.”

zonder dat ze volledig van elkaar worden

verruimt. Daarbij krijgen de leefruimtes vorm

plan

16


als verbredingen van de circulatieruimte waar-

vendheid op de site een aangename woonom-

Het uitgangspunt voor het ontwerp van de

door sociaal contact wordt gestimuleerd.

geving te kunnen aanbieden en om potentiële

assistentiewoningen was de vormgeving van

bewoners de kans te geven te anticiperen op

de bestaande nabijgelegen woningen. Dit werd

Bij het ontwerpen van de individuele kamers

een toekomstige zorgvraag, werd gekozen om

bekomen door ze rug aan rug in te planten

van het rusthuis werd steeds volgens hetzelfde

aan het traditioneel opgevatte woonzorgcentrum

met de omringende woonkavels. Om verder de

stramien gewerkt.Thomas Cols: “Vooral in de

een aantal assistentiewoningen toe te voegen.

openheid van de volledige site te bewaren, koos

badkamer hebben we enorm veel energie

Deze woningen vormen als het ware een over-

men voor opgesplitste volumetrie. De veertig

gestoken. Elke kamer is voorzien van een grote

gang tussen het omliggende woonblok en het

assistentiewoningen werden gegroepeerd in een

ingemaakte badkamer met een zogenaamde

woonzorgcentrum, zowel op puur bouwfysisch

lang hoofdgebouw, voorzien van een onder-

zorgwand, die over de volledige breedte van

en architecturaal vlak als op het vlak van de

grondse parking en twee kleinere gebouwen

de badkamer kan opgengeschoven worden.

verschillende levensfasen en behoeften die daar-

met parkwoningen. Elk van deze drie gebouwen

Hierdoor wordt die heel toegankelijk en onder-

mee gepaard gaan. Chis Everaerts: “Interessant

bestaat, net als het woonzorgcentrum, uit drie

houdsvriendelijk, zowel voor bewoners als voor

aan dit project is dat de mensen er tamelijk snel

bouwlagen. Het onderbrengen van de assisten-

verzorgend personeel.”

kunnen komen wonen, bijvoorbeeld in één van

tiewoningen in deze aparte volumes brengt

de parkvilla’s. Dit is mogelijk een opstap naar een

dit woonprogramma op schaal en geeft deze

De assistentiewoningen: schakel tussen rusthuis

assistentiewoning en eventueel later een kamer

woonvorm een eigen karakter, los van het

en straatbeeld

in het rusthuis. Het verhaal van levenslang wonen

woonzorgcentrum. Door de inplanting van de

Om ouderen met een beperkte zorgbehoe-

zit hier echt wel in.”

assistentiewoningen middenin de ruime tuin,


plan

18


gelijkvloers

eerste verdieping

zonder zichtbare fysieke verbinding met het

een ondergrondse passage ervoor dat de

andere architectuur. Het rusthuis is immers

rusthuis, vormen ze compacte clusters met

verschillende functies met elkaar in verbinding

opgetrokken in een reflecterende aluminum

maximale uitzicht. De schakering in zorgbehoe-

staan.

gevelbekleding terwijl de assistentiewoningen

vendheid en de daarmee gerlateerde woon-

een statige afwerking krijgen in metselwerk,

vormen verlagen de drempel om er te gaan

De ontsluiting gebeurt via drie toegangen,

bekroond met zichtbare betonnen ringbalken.

wonen aangezien er niet onmiddellijk gebruikt

grotendeels via de oksel van het hoofdgebouw

Zo stelt zorgcampus Mayerhof zich op als een

dient gemaakt te worden van de verschillende

en het woonerf. De bedoeling is dat bewoners

kleine stad waarin functionaliteit en huiselijkheid

zorgmogelijkheden. Bovendien zijn de assistentie-

van de assistentiewoningen de mogelijkheid

samensmelten tot een frisse woonomgeving

woningen groter van oppervlakte dan gemid-

krijgen om tijdelijk tot aan hun voordeur te

waar sociale interactie, geborgenheid en inte-

deld. Thomas Cols: “Deze woningen zijn vrij

rijden. Tegelijkertijd wordt overige circulatie

gratie van mensen met verschillende behoeften

groot, omdat ze zo veel mogelijk willen aan-

ontmoedigd doordat het merendeel van de

en voorkeuren centraal staan. Een gemeenschap

leunen bij een normale woning of een appar-

parkeerplaatsen zich ondergronds bevinden,

aan elkaar gebonden door een rationale struc-

tement.” Chris Eeraerts: “We wilden echt af

met rechtstreekse toegang tot de individuele

tuur. Met andere woorden, een plaats waar

van het gevoel van een serviceflat.”

woningen.

men waardig ouder kan worden. En om de

Inplanting en ontsluiting: naar een stedelijk weefsel

Door de toepassing van drie toegangen tot

zelfs plannen om een crèche te voorzien op

Dankzij de weldoordachte inplanting van het

de site, het aanleggen van straten en binnen-

de site.

woonzorgcentrum en de drie gebouwen met

ruimtes doet de nieuwe woonomgeving denken

assistentiewoningen ontstaat op de site een

aan een stedelijk weefsel. De verschillende

Foto’s :Tim Van De Velde

soort gezamenlijk woonerf. Bovendien zorgt

functies kleden zich daarenboven in een

Tekst : Eddy Leysen

cirkel helemaal rond te maken bestaan er

Areal Architecten cvba Albert Claudestraat 12 / 014 - 2018 Antwerpen t. +32 (0)3 455 38 99 info@arealarchitecten.be - www.arealarchitecten.eu

plan

20


NIEUW

GROHTHERM 1000

100% CoolTouch® body

Geen risico op verbranding door hete oppervlakken

GROHE TurboStat®

2 x sneller en 2 x nauwkeuriger de juiste temperatuur

GROHE StarLight®

Schitterende chroomafwerking


Artau Architectures

Luc Dutilleux, gedelegeerd bestuurder

La Fontaine Saint-Jean: een duurzame wijk met een eigen biotoop “Duurzame ontwikkeling”, het is een uitdrukking

de architecten van het project, partner Benjamin

die we steeds vaker tegenkomen. De architectuur

Robinson en architect Fabien Labaye.

ontsnapt er niet aan: onze samenleving is steeds meer op zoek naar betaalbare antwoorden op

plan

22

Visie

de groeiende bevolking en een overbelaste

“ARTAU specialiseert al 8 jaar in de ontwikkeling

natuur.

van duurzame groepswoningen en wijken”, zet

Een evolutie die ARTAU, in het lang “Atelier de

dhr. Robinson in.“Onder ‘duurzaam’ begrijpen wij

Recherche en Techniques Spéciales, Architecture

niet enkele het ecologische aspect: onze missie

et Urbanisme”, goed begrepen heeft. Het

berust op drie pijlers van duurzame ontwikkeling:

atelier uit Luik/Malmedy, opgericht in 1984,

het ecologische, economische en sociale aspect.

focust sterk op duurzame ontwikkeling in

Die drie samen vormen de basis van duurzame

al haar projecten. ARTAU werkt veel rond

projecten, die inspelen op milieuvriendelijk leven

projecten in de zorgsector en groepswoningen

op een betaalbare manier, en ook voor interactie

en wijken.

en sociaal contact zorgen.”

De “eco-wijk” La Fontaine Saint Jean in het

De aanpak van ARTAU om dit voor elkaar te

plaatsje Engis (Luik) is een mooi voorbeeld van

krijgen is multidisciplinair: het atelier werkt samen

de specialisatie van het atelier. PLAN sprak met

met architecten, stedenbouwkundigen, ingenieurs,


financiële consultants en onderzoekers naar

De Région Wallonne stelde de universiteit van

“We zijn vertrokken van een centrale plaats,

duurzame ontwikkeling die de projecten in al hun

Luik aan om criteria in een referentie te gieten,

een soort van markt. Onze eerste prioriteit

etappes evalueren. De innovatieve architectuur

het ‘Référentiel Wallon des quartiers durables’

was kwaliteitsvolle publieke ontmoetings-

dat het atelier wil aanbieden streeft naar een

om zo voor controle en objectieve richtlijnen te

plaatsen ontwikkelen zoals een park, een

balans tussen de wensen van de klant, integratie

zorgen. Ons project liep op hetzelfde moment

speelplein enzovoort. Ruimtes gewijd aan het

in het landschap, het welzijn van de gebruikers en

dan de ontwikkeling van deze richtlijnen, en

gemeenschapsgevoel, zonder dat ze daarom

de plaatsing in de regionale cultuur.

de universiteit heeft het gebruikt voor de

een vaste functie moeten krijgen. Zo zijn er

bekrachtiging ervan.”

zones die bedacht zijn als gemeenschappelijke

Duurzame wijk Saint Jean

Bij onze noorderburen weten ze het al : de

tuin, maar als de buren deze nu liever anders

Het concept van duurzame wijken is niet

bevolkingsexpansie zorgt ervoor dat we anders

inrichten - bijvoorbeeld als moestuin of boom-

nieuw en wordt al een tijdje toegepast in

moeten omgaan met de beschikbare ruimte.

gaard - is dit perfect mogelijk.”

Scandinavië, Duitsland en Nederland.We denken

De ecologische wijken zijn een goed antwoord

Het centraal plein omvat een speelplein, een

aan Freiburg, de “ecologische hoofdstad” van

op deze problematiek: ecologische woningen in

kinderopvang met 21 bedden, een ruimte waar

Duitsland. In België is het concept vrij nieuw,

verkeersluwe kernen, waar openbaar vervoer

tenten kunnen opgezet worden tijdens wijk-

zo nieuw zelfs dat het nog maar net in criteria

prioritair is en waar de gemeenschappelijke

feesten en ontmoetingsruimtes. Alle straatjes

is gegoten. De ecologische wijk van Saint Jean,

ruimte herdacht is, zodat sociale en intergene-

van de wijk zijn bedacht als gemeenschaps-

in de provincie Luik, diende als gids om deze

ratie-contacten kunnen bloeien.

plaatsen, waar de kinderen op straat kunnen spelen. Het doel is het concept ‘samenleven’

criteria aan te toetsen. “Een ‘duurzame wijk’ of ‘eco-wijk’ is een concept

Sociaal belang van het project

anders te gaan bekijken, en ook dit idee grijpt

dat al bekend is in ons land, maar waarvoor

Voor ARTAU, die net de eerste fase van het

terug naar een bestaand model.

nog geen criteria waren vastgelegd. Steeds

project voltooide, is dit sociaal aspect van groot

”Het is geen futuristisch concept”, merkt dhr.

meer investeerders en architecten zien er

belang. De eco-wijk werd dan ook niet ontwor-

Robinson op.“vroeger draaide het dorpsleven

echter toekomst in, want het is natuurlijk een

pen vanaf de gebouwen, in plaats daarvan ver-

rond deze sociale maatstaf : er was een kerk,

commerciële plus voor de immobiliënkantoren.

trokken de architecten van de publieke ruimtes.

een dorpsplein, een markt, allemaal plaatsen

plan

24


waar de bewoners samenkwamen. Eigenlijk

bestaande kernen (dorpen of steden) in te

en duplexen, tellen en een kinderopvang.

keren we terug naar een wijkindeling zoals we

planten, zodat de bewoners te voet naar

56 woonsten zijn na de eerste fase klaar.

dat vroeger kenden. “

school of winkels kunnen. Het is niet de

De originaliteit van het concept ligt in de manier

“Wij werken eerst door na te denken over

bedoeling om grote winkels te gaan bijzetten,

van bouwen, gebaseerd op prefabplaten en

de lege ruimtes”, weet hij nog.“Het ontwerpen

dat zou schadelijk zijn voor de handel in de

houtbeton, geleverd door lokale producenten.

start niet met het uittekenen van de gebouwen,

bestaande kern. Een eco-wijk moet integen-

Hierdoor wordt de lokale economie gestimu-

we focussen eerst op de ontmoetingsruimtes,

deel een meerwaarde zijn voor de bestaande

leerd, gebruikt men lokaal materiaal en door

de straten,… De gebouwen vloeien voort uit

kernen en bijdragen tot meer activiteit in

het korte transport (7 km) van fabrikant naar

deze gemeenschappelijke ruimtes.”

de handel daar. De ‘eco-mobiliteit’ (te voet,

locatie is de impact op het milieu weer heel

per fiets of per openbaar vervoer) verkleint

wat kleiner.

Een verbinding tussen het dorp en twee wijken

onze ecologische voetafdruk.”

Er werd geopteerd voor een prefab systeem

Naast de kinderopvang, One en de burelen van

Saint Jean ligt op wat vroeger een braakliggende

om redelijk snel te kunnen opbouwen en zo

RCA, zijn er nog geen andere functies of winkels

weide was tussen het dorp en twee andere

het ongemak dat bij een bouw komt voor de

in de nieuwe wijk voorzien. En hoewel een

wijken. De gemeente, bewust dat hier iets mee

omwonenden zoveel mogelijk in te perken.

kleine buurtwinkel niet uitgesloten is, is het

kon gedaan worden, organiseerde een Europese

Het B²-Eco prefab concept is ontwikkeld in

niet de bedoeling om een winkelstraat te gaan

wedstrijd voor architecten, investeerders en

samenwerking met een ondernemer en

uitwerken. De wijk ligt op wandelafstand van het

bouwers.

industrieel, en er is veel denkwerk aan vooraf gegaan om het zo duurzaam en betaalbaar

bestaande dorp en nabij twee reeds bestaande wijken en moet de economie en het leven in het

Prefab herbekeken

naburig dorpje een extra boost geven.

Het afgewerkte project zal 153 logementen,

“Er zijn verschillende woonmodules”, legt

“Je moet zo’n eco-wijken proberen nabij

waaronder ouderenflats, appartementen, studio’s

Fabien Labaye uit, “met één tot drie slaap-

mogelijk te houden.


plan

26


kamers. Modules met vier slaapkamers zijn

Een duurzame wijk in een eigen biotoop

een park met lokale plantsoorten te bedenken

voorzien in de volgende fases. Per aantal

De wijk ligt achter een ophoging die haar

en zo een eigen biotoop en broedplek voor

kamers zijn er prefab modules. De gebouwen

afschermt van het zicht en de geluiden van de

inheemse vogels en waterdieren te implemen-

hebben geen gemeenschappelijke binnenruim-

straatkant. De bewoners zien de auto’s niet,

teren.

te zoals we die in een appartementsgebouw

maar hebben enkel uitzicht op de naburige

Elke woning heeft ook een privé-buitenruimte:

kennen, daarvoor moet je buitenkomen op

vallei.Toch zijn de twee bestaande wijken met

63% van de woningen heeft een tuin, de rest

straat of op het plein.”

haar verbonden.

heeft een terras. Iedereen kan in de privacy

“Je moet denken aan legoblokken”, vult Benjamin

De straatjes van Saint Jean zijn bewust in zig-

van zijn huis buiten eten en ook kiezen om

Robinson aan. “Eén blok is een studio, twee

zag bedacht om chauffeurs te verplichten hun

naar de gemeenschappelijke ruimtes te gaan.

op elkaar gestapeld geven een duplex, enzo-

snelheid te matigen. Verder zijn er ook nog

ARTAU ontwierp zo een ecologische, eco-

voort. De terras-elementen kan je vergelijken

wandelpaden aan de achterzijde van de tuinen.

nomische en sociale wijk waar kinderen,

met mecano. Door te stapelen zoals met

Door de woonsten te groeperen in plaats

gezinnen en ouderen samen kunnen genieten

legoblokken krijg je compacte ruimtes die tegen

van met vrijstaande woningen te werken is

van duurzaam leven.

elkaar of over elkaar staan. Dat scheelt weer

veel ruimte vrijgekomen: 17.500 m² van de

heel wat in het energieverlies, dat veel groter

53.200m² is bebouwd. Dat gaf de architecten

Foto’s : Artau Architectures

is bij een volledig losstaande woning.”

de gelegenheid om een poel, een plein en

Tekst : Kim Schoukens

Artau Architectures rue la Vaulx 19 - 4960 Malmedy - t. + 32 (0)80 33 78 94 - archi@artau.be rue du Vertbois 11/18 - 4000 Liège - t. + 32 (0)4 230 12 24 - liege@artau.be www.artau.be Benjamin Robinsin, Bestuurder

plan

28


Natural Stones

MEESTERS IN NATUURSTEEN

SHOWROOM MET RUIME KEUZE - VAN ONTWERP TOT REALISATIE EXQUISE TOTAALPROJECTEN WWW.GRANIETENMARMER.BE G & M | Atealaan 43 | 2270 Herenthout (B) | Tel: +32(0)14 22 11 00 | info@granietenmarmer.be


Atelier d'Architecture Bruno Erpicum & Partenaires

Project Jode: eenvoud siert

plan

30

Bruno Erpicum moet niet meer voorgesteld

Bruno sloeg dus aan het reizen en keerde

worden. De architect uit Kraainem is al meer

verrijkt door zijn buitenlandse ervaringen

dan 30 jaar bezig met voornamelijk de realisatie

terug naar België. Ondanks de omzwervingen

van privé woonsten, waar nederig en harmonie

vooraleer zich te vestigen, is de liefde voor ons

met de omgeving sleutelwoorden zijn. Het was

land, vaak een bron van inspiratie, voelbaar:

pas na vele omzwervingen in het buitenland

het in elkaar vloeien van de seizoenen en de

dat de jonge architect na zijn studies de weg

zin om buiten te komen of net drang naar

terug vond naar België, tot het geluk van onze

introspectie die daaruit voortvloeien dragen

landschappen.

in zijn ogen bij tot onze rijkdom.

“Toen ik afstudeerde kon ik me niet vinden in

Het werk van Atelier d'architecture Bruno

de gangbare stijl in het Belgisch landschap. Ik

Erpicum & partenaires is bescheiden, niet domi-

beweer niet dat er slechte of goede stijl is,

nant en gericht naar kwaliteit : een opdracht

maar je moet gepassioneerd zijn door de stijl

moet een bron van plezier zijn, en gaandeweg

waarin je werkt, en die passie vond ik niet in

kon het atelier haar draai vinden en zich toe-

wat toen gangbaar was.”

leggen op haar specialiteit.


Architectuur als meerwaarde voor de omgeving

“Dat is de plicht van een architect: eventuele

“Het is een beetje overmoedig om te beweren

beperkingen oplossen met de middelen die tot

en de ligging tegen een helling moet de bezoeker

dat architectuur zich integreert aan de natuur.

onze beschikking staan en oplossingen vinden

binnenkomen via het eerste verdiep. Om naar de

Door deze omgedraaide manier van werken

Behalve wanneer je helemaal niets doet, grijp

die buiten de betreden paden gaan, kwaliteits-

leefvertrekken te gaan moet hij echter afzakken,

je altijd in in de omgeving”, zet dhr. Erpicum in.

werk leveren tot in de details zonder het te

naar de natuur, in direct contact met het land-

“De architectuur die we neerzetten moet eerder

overdoen. Een naad teveel is een fout.”

schap en de omgeving.

een meerwaarde zijn voor haar omgeving, of het

Hiermee is de toon van het gesprek meteen

nu in volle natuur of in een stadscentrum is.”

gezet.

Boven treffen we de passievere ruimtes zoals slaapkamers en inkom. Op de benedenverdieping

De intentie van de realisaties lijkt wel een sym-

De natuur komt de woonst binnen

ga je naar keuken, salon en eetkamer. Een

biose tussen gebouw, bewoners en omgeving te

In een Vlaams dorpje, achter een kerk, treffen

verticaal patio scheidt en verbindt het bureau,

zijn. Een omgeving die gedragen, geaccentu-

we één van de projecten van het atelier. In ons

de keuken en de living.

eerd moet worden door het gebouw dat erin

platteVlaanderen zijn bouwheren en architect

staat. En om tot knappe realisatie te komen

erin geslaagd om die zeldzame helling te vinden

Het interieur, waar licht en wit veelal over-

moet je niet per sé denken aan dure projecten.

en deze te verwerken in het gebouw. Gelegen

heersen, duidt aan waar je zit ten opzichte

Als voorbeeld haalt hij een project aan in het

in een glooiende, uitgestrekte tuin die een

van de natuur. Waar het huis de grond, de

Ardense dorpje Roly, waar het atelier een huisje

adembenemend pastoraal plaatje induikt leeft

natuur raakt vind je geen witte bepleistering,

van 25m² omgetoverd heeft tot een comfortabel,

de gezinswoning mee met haar omgeving.

maar steen.

Alle leefruimtes die je actief beleeft zijn in de

De tuin is slechts weinig hertekend.Tuinarchitect

intiem weekendhuisje, zonder grote ingrepen in het oorspronkelijk gebouw of gebruik van dure materialen. Door gebruik van eenvoudige

natuur geplaatst en worden vastgezet door

Patrick Verbruggen zorgde door zachte ingrepen

materialen zoals ijzer komt men binnen in een

een vaste structuur. Het gelijkvloers is volledig

voor het benadrukken van de schoonheid die

gezellige cocon binnen de bestaande muren,

in glas en open en wordt bekroond door een

aanwezig was zonder de geest van de omgeving

die in hun volle waarde uitkomen.

verdiep met witte gevel.

te wijzigen.

plan

32


Luisteren als inspiratiebron

van het terrein ontdekken. Luisteren is hierbij

“Natuurlijk waren er richtlijnen waar we reke-

cruciaal: naar het terrein, naar de bouwheer,

ning mee moesten houden: zoveel kamers,

naar de wind, de oriëntering, de geuren,… Een

die oppervlakte,… je hebt nooit carte blanche.

huis kan dienen om zich af te schermen van

Ik denk echter dat er nog zaken zijn waar je

geluid, of om een stuk boomschors te valori-

als architect naar moet luisteren en die je

seren. De schoonheid zit vaak in kleine dingen.

project gaan doen leven. De levenswijze van de bouwheer is één indicator. Maar als je goed

De indeling herdacht

luistert naar het verhaal van een bouwheer

Het huis, gerealiseerd voor een gezin met twee

merk je dat iemand die een terrein koopt,

kinderen, moet ervoor zorgen dat de familie

dit altijd vanuit een buikgevoel doet. Vaak

ondanks de kuren van ons klimaat zelfs tijdens

zonder echt te weten waarom het net die

een druilerig weekend een fantastische tijd kan

plek geworden is. Het is een beetje als verliefd

beleven. Een vraagstelling die hierbij bovenkwam

worden: daar voel je je goed. En dit is net heel

was: waarom gaat men mooie ruimtes ontwerpen

belangrijk in het tot stand komen van een

voor plekken waar we slechts een klein percen-

project: dat buikgevoel, het één zijn met de

tage van onze tijd doorbrengen?

omgeving.” “Je brengt veel meer tijd door in je keuken of Eén van de eerste zaken die dhr Erpicum doet,

je bureau dan in een eetruimte of zelfs een

is op zoek gaan naar dat verhaal, de geheimen

salon. De keuken is het ware hart van het


plan

34


huis: van hier heb je het mooiste zicht, het

blijft ongewijzigd: daar kan je dan iets mee doen.”

spectaculairste terras en een patio die de ruimte nog eens accentueert.”

Bruno Erpicum gelooft in opwaardering van de natuur door tegenstellingen, de organische

De kleur die afwezig lijkt van de wit bepleis-

vormen van de natuur komen uit door de

terde muren moet van buitenaf komen: het

tegenstelling van de rechte lijn.

Deze patio is ineens het enige verticale element

licht en de natuur brengen de kleur naar binnen.

van het huis, waar alles zich verder in de lengte

Daarbuiten komt kleur enkel te pas door

De inspiratiebron van Atelier d'architecture

uitstrekt en het licht- en schaduwspel de

middel van natuurlijke materialen, zoals hout

Bruno Erpicum & partenaires waarvan het

kleur en sfeer gaat bepalen. Al het onnodige is

en steen. Soberheid en strakheid lijken wel

huis een mooi voorbeeld is, is de architectuur

geschrapt. De niet-dragende muren lijken te

het visitekaartje van deze architectuur.

uit de vroege 20ste eeuw. Een tijdperk waar klassiek en art déco radicaal overboord werd

zweven op holle plinten.Ventilatie, verlichting, gordijnen, zitten allemaal verwerkt in één voeg

Visie

gegooid en elke vorm van rijkdom of versiering

in het plafond, want, we zeiden het al, één

“Wanneer je met een project bezig bent,

verbannen werd. Een stijl waar dhr. Erpicum zich

naad te veel is een fout. Alles wat geplaatst is

moet je een gebouw eerst langs alle kanten in

in terugvindt en die hij met plezier toepast om

moet een doel hebben, en in die geest zijn

je hoofd bekijken. Pas als het daar perfect is ga

de ruimtes waar hij in werkt op te waarderen.

ook de plafonds zeer sober gehouden.

je het uitwerken.” “Die puristische stijl is ontdaan van pretentie.

“Uiteindelijk is een plafond het enige waar de

Niets wordt aan het toeval overgelaten, alles

Het is niet aan ons om ergens tussen te komen.

architect nog controle over heeft als zijn werk

is doordacht. En terwijl is de houding van het

Een boomstam is mooi genoeg zonder kunst-

gedaan is. Bewoners kunnen op de grond en

atelier nederig tegenover de omgeving, dat

matige versiering. Wij staan ten dienste van

de muren plaatsen wat ze willen, het plafond

wordt geaccentueerd door strakke vormen.

de omgeving.” Foto’s : Jean-Luc Laloux Tekst : Kim Schoukens

Atelier d'Architecture Bruno Erpicum & Partenaires Avenue Baron Albert d'Huart 331 - 1950 Kraainem t. : +32 (0)2 687 27 17 aabe@aabe.be - www.aabe.be

plan

36


Atelier d’architecture Eric Grondal

Respectvol en aanpasbaar

Aan het einde van een privaat weggetje van zo’n

weggetje zou worden ingeplant. Algauw is

300 meter lang in het bosrijke Tilff in Esneux

echter beslist om het gebouw te draaien,

(regio Luik) bevindt zich een sterk hellend ter-

loodrecht op de straat, en loodrecht in de

rein vol met hoge bomen. Dit prachtige perceel

helling. Daardoor oogt de constructie massiever

heeft echter een ongunstige oriëntatie, omdat

en breder voor wie ze benadert. Belangrijker

het zuiden zich achter de piek van de heuvel

echter is het effect van deze positie op de

bevindt. De grote uitdaging voor architect Eric

lichttoetreding. Een stuk buitengevel van het

Grondal, die hier met zijn echtgenote en drie

hoofdvolume is 1,20 meter naar buiten

kinderen woont, was een manier bedenken om

verschoven en opnieuw verbonden met het

voldoende licht binnen te halen in het gebouw.

hoofdvolume door een horizontale lichtstraat

Bovendien wilde hij zijn woning zo subtiel en

van ruim 17 m2 glas bovenaan. Langs hier

respectvol mogelijk integreren in de natuur, met

treedt het ochtendlicht overvloedig binnen.

de best mogelijke energetische prestaties.

Van ’s namiddags tot het eind van de dag komt het licht de woning binnen via de andere kant

plan

38

Basisprincipe

van het hoofdvolume. Daar is een zwevend

Aanvankelijk werd een ontwerp overwogen

buitenterras verbonden aan de keuken en

waarbij de woonst evenwijdig met het toegangs-

eetkamer. Dit terras is bereikbaar via gigantische


schuiframen van in totaal 7,5 meter breed.

De trap naar de leefruimtes op de eerste

Worden ze opengeschoven, dan verdwijnen

verdieping bestaat uit een reeks stalen bladen

de ramen volledig in de muren en worden

van slechts 2 cm dik die in een binnenmuur in

keuken en eetkamer een overdekt terras.

beton gegoten zijn. Deze binnenmuur vormt op het niveau +1 een half-open scheidings-

Structuur en programma

wand tussen de zithoek en de eetkamer, en

Het hoofdvolume in beton bestaat uit twee

heeft opnieuw stalen traptreden die naar de

niveaus, is geĂŻsoleerd met 20 cm polyurethaan,

tweede verdieping en de slaapkamers leiden.

bekleedt met koper en wordt gedragen door

De eetkamer gaat over in de keuken, waar-

een reeks steunmuren die zijn opgebouwd met

achter zich de bijkeuken en berging bevinden.

bruine gelijmde bakstenen. Deze steunmuren volgen de helling naar omhoog, met een mini-

De tweede verdieping is als een brug opge-

male impact op de site. Ze vormen de gelijk-

hangen in het hoofdvolume. Er is een mezza-

vloerse verdieping, die op het laagste punt van

ninne en uitzicht op de zithoek. De nachthal

het terrein te betreden is via de overdekte

loopt over de gehele breedte van het volume.

inkom, onder de uitkraging.

Hier zijn de buitenwanden van drie kinderkamers op een rij doorlopend bekleed met

Op de begane grond, onder het hoofdvolume

plan

40

planken in populier, met 5 mm afstand tussen

dus, vinden we een ruime entreehal, een

elke plank. De deuren van de kinderkamers zijn

knutselhoek voor de kinderen, een technische

er naadloos in verwerkt. Achteraan de nachthal

ruimte, een toilet en het bureau van de architect.

bevindt zich een douche met lichtkoepel in drie-

Deze werkruimte baadt in het licht dankzij

dubbel glas. De master bedroom heeft een eigen

grote ramen.

badkamer en ligt achteraan in de nachthal.


Brute en natuurlijke materialisatie

krijgt een echo op de vloer in granito. Dat is

Duurzaam en energetisch efficiënt

De basis in textuurvolle bruine baksteen en

een cementgebonden materie met kleine

Het hoofdvolume is een perfect luchtdicht

de bekleding van het exterieur met koper zijn

steenfragmenten erin, waarvan men de korrel-

geheel, met twee niveaus binnenin, dat volledig

bewuste keuzes die de hele woning subtiel

grootteverdeling en kleur zelf kan bepalen. De

is opgebouwd uit ter plaatse gegoten beton

moeten doen opgaan in haar omgeving. Het

binnenzijde is dus haast volledig in beton.

en geïsoleerd met een dikke laag polyurethaan.

koper is zelfs zo behandeld dat het niet groen

Pleister en plastic zijn haast nergens terug

De buitenmuren van dit hoofdvolume zijn de

oxideert maar bruin wordt, om aan te sluiten

te vinden. Eric Grondal: “De structuur is zelf

enige steunmuren. De scheiding tussen de leef-

bij de bladeren, de bomen en takken in het bos.

de afwerking. Ik vind het belangrijk dat de

en slaapniveaus is eraan vast gehangen. Door

Het hoofdvolume is overwegend bekleedt

kracht en het brute van de structuur zicht-

deze werkwijze bekomt de architect een woon-

met verticale banen koper in verschillende

baar zijn.”

breedtes. De buitenmuur met lichtstraat heeft

volume met een plan libre. De weinige tussenwanden in het interieur zijn bij een toekomstige

Hier en daar vinden we elementen in hout

functiewijziging heel flexibel aan te passen of

voor nog wat meer warmte en uitstraling,

te verwijderen. Zo is het gebouw ook duurzaam

Het zichtbeton in het interieur oogt misschien

bijvoorbeeld in de bekleding van de haardwand

naar de toekomst.

koel minimalistisch voor sommigen, maar in

in wenge, details in de witte keuken, het semi-

een bekleding met koper in rechthoeken.

feite brengt het een levendig patine. Bovendien is

transparant gevlochten scherm aan de trap, de

Door de beperkingen van het terrein, het

het zeer onderhoudsvriendelijk. Het beton

parket in wenge op de bovenste verdieping…

ruwe reliëf en de dichte begroeiing, kwam


plan

42


deze woning niet in aanmerking voor een

van dit huis met een bewoonbare oppervlakte m2

certificaat van passiefhuis. In de plaats daarvan

van 450

is het huisingeschreven in het programma

voor 8.000 kw.

bedraagt zo’n 1.600 euro per jaar

“construire avec l’énergie”, een attest van het

doorzichten. De werking van een gebouw moet evident zijn, de hiërarchie der ruimtes, natuurlijk. De structuur van de opbouw is (meestal) de

Waals Gewest. De thermische isolatie is van een

Het kantoor

heel hoog niveau (K17, U-waarde gevels 0,11).

In het atelier van Eric Grondal zijn een achttal

krachten en het brute. Materialenen structuren

Verder is er driedubbele beglazing toegepast.

medewerkers actief. Het kantoor buigt zich

zijn immers de essentie van het bouwverhaal.

afwerking. Gegoten beton, bijvoorbeeld, toont de

Warmte in de woning komt van een geothermi-

hoofdzakelijk over gezinswoningen en neemt

Uiteraard dient een en ander dan ook zeer

sche warmtepomp met twee verticale boringen

ook openbare opdrachten aan. Het programma

goed te zijn voorbereid in de ontwerpfase, opdat

van 90 meter en wordt voor 100 procent via de

van de klant wordt zeer grondig geanalyseerd.

schilder- en pleisterwerken kunnen worden

vloerverwarming verspreid. Sanitair warm water

Die analyse leidt tot een organigram, dat de

vermeden.

wordt voorverwarmd via de zonnecollector op

verschillende functies en hun interacties in kaart

het platdak. Er is balansventilatie met warmte-

brengt. Deze aanpak moet de basis zijn van een

recuperatie toegepast en via een regenwaterput

‘realistisch’ project en programma.

Altijd wordt gestreefd naar de meest duurzame keuzes, zowel op energetisch vlak, als naar een plan dat zich flexibel opstelt in de toekomst,

van 10.000 liter wordt regenwater verspreid naar de toiletten, de wasmachine en de tuin.

Het doel van de architectuur moet zijn om een

compactheid, een logische opbouw van func-

Deze ingrepen maken de woning nog meer

samenhangend en functioneel geheel te creëren,

ties…

tot een model van respect voor en aanpas-

dat gebruik maakt van volumes, contrasterende

Foto’s : Laurent Brandajs

baarheid aan de omgeving. De totale energiekost

materialen en vormen, spanningen, ontdekkingen,

Tekst : Stijn Servaes

Atelier d’architecture Eric Grondal Avenue du cheret 17 - 4053 Chaudfontaine t. +32 (0)4 361 60 40 info@architectegrondal.be - www.architectegrondal.be

plan

44


Het EcoSmart gamma van Novy zijn extra stille, super-efficiënte, duurzame en energievriendelijke producten.

Pure’line

De nieuwe generatie

www.novy.be

INSPIRED BY QUALITY


Atelier Vens Vanbelle

Traditioneel verkavelingsbouwen op zijn kop

Een jong koppel kocht een noord-gericht

Vens Vanbelle besliste echter om de tradities

perceel in een - typisch Vlaamse - verkaveling

- ook letterlijk - op hun kop te zetten.

in een kustgemeente. Omdat het een sociale

plan

46

kavel betrof, was het maximaal toegestane

Half ondergrondse verdieping als fundament

bovengronds volume beperkt tot 550 kubie-

Hoe moeten we bouwen in de context van een

ke meter. Wegens de slechte kwaliteit van de

verkaveling zoals deze, waar in een paar jaar tijd

ondergrond aan de kust zou er hier normaal

een typische staalkaart van het Vlaamse bouwen

op palen moeten worden gefundeerd.

ontstaat? Over deze vraag zijn architecten Dries

‘Traditioneel’ zou er op deze kavel vervolgens

Vens en Maarten Vanbelle na beginnen te

een woning ontstaan met een open leefruimte

denken. De woning die daaruit resulteerde,

op het gelijkvloers en een aangrenzend terras

draait de traditionele aanpak om. In plaats van

op het noorden. De slaapkamers zouden

te funderen op palen, hebben ze de fundering

boven liggen, wat de structuur zou verzwaren.

zelf opgevat als een half ondergrondse

Rondom het perceel zou een traditionele

verdieping - een betonnen bak - waarin de

haag of afsluiting verrijzen om de privacy te

garage, de ruime berging en de drie slaapkamers

waarborgen, en een tuinhuis zou het gebrek

worden ondergebracht. Deze manier van werken

aan berging moeten compenseren. Atelier

lost het probleem van de slechte ondergrond


op en maakt de eigenlijke woning ruimer,

Om enerzijds voldoende van de zon te kunnen

gerieflijker en meer open.

genieten en anderzijds ook genoeg privacy te hebben zonder hagen of hekwerk, zoekt het

De half ondergrondse garage is vanaf de straat

plan de hoogte op. Heel de leefruimte is immers

bereikbaar.Achter de garage bevindt zich een vrij

rond het zonneterras gebouwd. Daardoor

grote berging. Via de garage en de berging is er

wordt er ook, als vanzelf, veel meer van binnen

toegang tot een gang. Die sluit aan op drie slaap-

naar buiten gelopen. Er ontstaat zo een heel

kamers, waarvan de ramen zich net boven het

andere relatie met buiten dan bij ‘de buren’.

maaiveld bevinden. Dankzij het vele daglicht dat

Die hebben immers een heel typische indeling,

binnenvalt via de centrale traphal voelt het hier

met de voordeur vooraan, de leefruimte achter-

niet aan als een half-ondergrondse verdieping.

aan en een terras in hun tuin op het noorden‌ waar ze altijd in de schaduw zitten.

Halfweg de trap - op het niveau van het maaiveld - bevindt zich de badkamer. Boven ligt de ruime

Budgetvriendelijk en open wonen

keuken, met zicht op het terras. Nog een paar

De open leefruimtes van deze nieuwbouw

treden hoger ligt de leefruimte, die uitkijkt over

zijn te bereiken langs de half ondergrondse

het terras en de omgeving.

verdieping, maar ook langs boven. Links vooraan de woning dient daarvoor een helling te worden

plan

48

Doorheen de leefruimtes slingert een gebogen

genomen naar de voordeur die zich in de zijkant

volume. Daarin bevinden zich de keuken, de

bevindt. De woonverdieping rust bovenop

inkom en toilet en een bureautje dat uitkijkt

het fundament dat wordt gevormd door de

over de leefruimtes. Door alles in dit ene volume

garage, berging en slaapkamers. De kleine

te concentreren, kon de rest van de ruimte

ruimtes met hun kleine overspanningen zijn

volledig open en luchtig worden gehouden.

beneden gesitueerd, waardoor er geen struc-


turele krachttoeren nodig waren om de

een gevelsteen met meer ‘leven’ erin. Die vonden

bovenliggende verdieping te dragen. Hierdoor

ze in een bepaalde reeks waarin ook kleuren

kon de bouwheer budgetvriendelijker bouwen,

verkrijgbaar zijn. Om het geheel op te vrolijken

met een zeer ruime, open en klare woning als

en dynamischer te maken, hebben ze de gevels

resultaat.

met de levendige grijze bakstenen nog verder verfrist met strepen in gekleurde bakstenen

Dit ontwerp tracht de nadelen van het tradi-

die ook op een minieme afstand buiten het

tionele, typisch Vlaamse verkavelen te kanten

gevelvlak werden geplaatst. De garagepoort

met een budgetvriendelijk alternatief, waarin

en ook het paneel tussen de ramen aan het

bovendien de voordelen van het open wonen

terras zijn in het oranje uitgevoerd.

met maximaal licht en zicht verwerkt zijn. De gekozen oplossing is logisch, zonder te leiden

Rond het terras is gekozen voor een witte

tot een al te extreme vorm.

buitenbepleistering. Op die manier wordt het zonneterras een buitenkamer die in het ver-

Materialen en kleuren

lengde ligt van en naadloos aansluit op de witte

Volgens de verkavelingsvoorschriften moest er

binnenruimtes.

voor de gevels worden gekozen uit sierpleister of baksteen in het wit, in het zwart of in een

De vloer beneden en in de keuken is uitgevoerd

grijstint. Uit vrees voor een nogal doodse grijze

in polierbeton, omwille van het budget. Om

monoliet gingen de architecten op zoek naar

dezelfde reden zijn de keuken en de muren


plan

50


ook wit gehouden. Dit ‘strakke’ aspect com-

geval van een woning) en uit het beschikbare

kruid met een portie humor en levens-

penseren de architecten door van de leefruimte

budget. Daardoor verschillen de ontwerpen

vreugde.

een warm geheel te maken, met een karaktervol

van Atelier Vens Vanbelle ook zo sterk van

parket in donker eiken, en zichtbare balken en

elkaar. Het kantoor tracht een “gepersonaliseerd

Architectuur wordt steeds technischer door

planken in het plafond.

product” af te leveren, dat tegelijk ook eigen

de almaar strengere energiewetgeving en

is aan de site en de omgeving ervan. Maarten:

andere voorschriften. De standaardisering en

Op het half-ondergrondse niveau zijn de welfsels

“We zijn van mening dat het leven van de

digitalisering van veel componenten van een

- opnieuw omwille van budgettaire redenen -

gebruiker hierdoor gemakkelijker en aangenamer

gebouw is daar een gevolg van. Hierdoor

zichtbaar gehouden. In de kleinere ruimtes

wordt, en dat de relatie tussen gebouw en site

vrezen Dries en Maarten de kans dat hun vak

aldaar geeft dit echter de juiste korrel en ver-

zo krachtig vormgegeven wordt, zowel van

afstevent op meer en meer eenheidsworst,

ruimt het de slaapkamers. Door gebruik te

binnen naar buiten als omgekeerd.”

terwijl individuen, onder meer op de sociale

maken van houten ramen en oranje binnen-

media, tegelijk zoeken naar meer personalisering

ramen verkrijgt ook deze verdieping speelsheid

Verder zoeken Dries en Maarten telkens naar

en een sterke identiteit. “Het is onze uitdaging

en levendigheid.

een evenwichtig en huiselijk-gezellig materiaal-

om binnen deze context creatief te zijn, en

gebruik, een verrassende lichtinval en boeiende

een sterk product te maken. Dat proberen we

Visie

zichten, zowel tussen binnenruimtes als van

ook altijd te doen en we zullen het ook blijven

De ontwerpen van Dries Vens en Maarten

binnen naar buiten. De juiste lichtinval en een

proberen. Het blijkt ook aan te slaan. We

Vanbelle vloeien voort uit een grondige lezing

mooi uitzicht maken dat de bewoner zich

hopen verder te kunnen blijven gaan op de

van de site, van de context van de site, van de

meer bewust is van de plek, de seizoenen

ingeslagen weg. We hopen natuurlijk ook dat

manier van leven van een bouwheer (in het

enzovoort. Deze ingrediënten worden bijge-

ons oeuvre nog meer gevarieerd wordt.” Foto’s : Luc Roymans Tekst : Stijn Servaes

Atelier Vens Vanbelle Gewad 3/002 - 9000 Gent D +32 (0)486 90 86 47 - M +32 (0)486 65 76 02 info@vensvanbelle.be - www.vensvanbelle.be

plan

52


The ArT Of TOTAl COMfOrT

ABC - DOMOTICA ° biedt u vrijblijvend advies ° ontwikkelt en implementeert oplossingen op maat van elk project ° één aanspreekpunt van ontwerp tot opvolging ° werkt uitsluitend met toptechnologie zoals Crestron, Lutron, alsook KNX ° verenigt een optimale veiligheid, een duurzame integratie in een gebruiksvriendelijk systeem ° verzorgt ook alle electriciteitswerken ° werkt nauw samen met ontwerpers en architecten

d o m o t i c a Industriepark Brechtsebaan 1B ° B-2900 Schoten ° Tel. +32 (0)3 641 09 90 ° info@domotica.be ° www.domotica.be


Beckers Noyez architecten

Synthese van privacy en openheid

Op het terrein waar deze nieuwbouw is

- een strak geometrisch en compact volume -

opgetrokken naar het ontwerp van Beckers

is nu enkel te bereiken langs een smalle oprit

Noyez architecten stond vroeger een grote

die aansluit op de openbare weg.

bedrijfshangar, aanpalend aan de tuin en de

plan

54

woning van de zaakvoerder van de firma.

Ingesloten kavel opgewaardeerd

Op een gegeven moment verhuisde het

De bouwheer verlangde veel contact met zijn

bedrijf, waarna de hangar in verval geraakte.

tuin in combinatie met een maximale privacy

De bedrijfsleider liet het gebouw afbreken

in huis. Het perceel van de bouwheer is niet

en de grond werd verkaveld tot twee loten

overdreven groot voor een vrijstaande villa

voor twee van zijn kinderen en hun gezin. De

met tuin, ongeveer 1.200 vierkante meter.

dochter wilde heel graag langs de straat

Door de woning met zijn open achterzijde op

wonen, de zoon vond dat niet zo belangrijk.

het oosten te richten, hebben de architecten

Hij was tevreden met de achterliggende kavel

zijn tuin aangesloten op de heel grote tuin van

met een ietwat vreemde inplanting tussen het

zijn ouders, waardoor een extra dieptezicht

huis en de tuin van zijn zus, de tuin van zijn

werd gecreĂŤerd. Zo werd tegelijk discretie

ouders en een wandel- en fietspad van de

bekomen ten opzichte van de woning van de

gemeente. De nieuwe woning van de broer

zus van de bouwheer, die ook is ontworpen


door Beckers Noyez architecten. Bovendien

met daglicht. Tussen de grote en kleine bad-

brengt deze positionering discretie tegenover

kamer, op de verdieping juist boven de inkom,

de straat.

bevindt zich ten slotte een kleine patio die nog meer licht brengt op de verdieping, zonder inkijk.

Voor de bouwheer was het ook belangrijk dat

In de zomer kan de bewoner hier een bad

zijn nieuwe woning zeker niet té warm mocht

nemen ‘in open lucht’, met het raam open.

worden. Nog een reden voor de architecten om alle grote glaspartijen naar het oosten te

Deze uitsnijdingen zijn heel mooie oplossingen.

richten in plaats van naar het zuiden, om over-

Nergens is er inkijk mogelijk, maar de uitsnij-

verhitting tegen te gaan.

dingen verhogen en versterken wel de ruimtelijkheid in het interieur, waar zowel horizontale

De andere gevels van het massieve volume lijken

als diagonale doorzichten, perspectief en zicht-

op het eerste gezicht heel gesloten. Dat moest

assen ontstaan. Ze brengen een poëzie van

zo, wegens de mogelijke inkijk van buren of

wisselende lichtinval en sfeer op de diverse

passanten.Toch hebben de architecten ook hier,

plekjes van het open interieur.

maar dan op een indirecte manier, gezorgd

plan

56

voor voldoende lichtinval. Rechts van de over-

Sterke ruimtelijkheid in een compact volume

dekte inkom is er een raam dat uitkijkt op de

De gelijkvloerse leefruimte is opgevat als

bijkeuken. Op het zuiden is er een laag raam

één doorlopend geheel. Bij het binnenkomen

voorzien dat geen inkijk meebrengt, maar

is er een doorzicht langsheen de trappartij

wel zorgt voor een aangename lichtinval en

naar de tuin. De leefruimte verkrijgt nog meer

perspectief. Een uitsnede in de bovenkant van

diepgang dankzij een grote glaspartij aan de

het volume schept een dakterras met ramen

trap. Die is tegelijk een bufferende sculptuur

aan weerszijden die het interieur overspoelen

in de ruimte en een verbinding met de kelder en


de verdieping. Boven de trap bevindt zich een

kan worden tot derde slaapkamer, heeft een

dakraam, zonder visueel storende profielen,

directe toegang tot het dakterras. De centrale

dat nog meer licht binnenhaalt.

patio zorgt voor overvloedig licht in de

Boven de eetruimte is er een halfhoge vide, met

de nachthal is er toegang tot het dakterras.

een breed raam dat uitgeeft op het dakterras.

Ook op de verdieping ontstaan zo aangename

Langs hier wordt de gelijkvloerse ruimte over-

doorzichten en perspectieven.

nachthal en badkamers. Aan het eind van

spoeld met zacht noorderlicht. De keuken plooit zich achter de hoek van de centrale kastenwand

Eenvoud van materialen

met haard en gaat daar over in de bijkeuken.

De woning is opgebouwd uit traditioneel

Het vele wit op wanden en plafonds, met een

dragend metselwerk in combinatie met grote

occasioneel zwart contrast, weerkaatst het licht

overspanningen met voorgespannen welfsels

en verhoogt de ruimtelijkheid. De ruimte ademt

van 25 cm hoog. Aan de buitenkant is 15 cm

orde en rust.Vele ingemaakte kasten helpen het

isolatie bevestigd, waarna de gevels zijn afgewerkt

overzicht te bewaren.

met een witte sierpleister. De dakisolatie is 20 cm dik. De ramen zijn uitgevoerd in aluminium.

Op de verdieping hebben de twee slaapvertrekken ramen naar de tuin. Een polyva-

De vloeren in de badkamers zijn uitgevoerd

lente ruimte, die op termijn nog omgevormd

in gebouchardeerde carraramarmer. Overal


plan

58


01. oprit 02. inkomhal 03. woonkamer 04. eetkamer 05. keuken 06. bijkeuken 07. bureau 08. sanitair 09. garage 10. terras

01. nachthal 02. bureau 03. slaapkamer 2 04. slaapkamer 1 05. badkamer 1 06. patio 07. badkamer 2 08. sanitair 09. dakterras 10. vide

elders is bevloerd met een eiken parket in

se schaalniveaus. De opdrachten van de archi-

wordt onderzocht hoe het vragenpakket van

wildverband.

tecten zijn uiteenlopend, van smalle rijhuizen

de bouwheer duidelijk gestructureerd kan

De keuken is uitgevoerd in witte, mat gelakte

in de stad tot grotere villa’s. Ook openbare

worden tot een helder leesbaar concept dat

opdrachten behoren tot het takenpakket.

de juiste interactie maakt met de omgeving.

laminaat, heeft een werkblad in inox en een

Voorbeelden zijn de onlangs gerealiseerde

Hierbij proberen de architecten de eerste

spatwand in gelakt glas. Het kastwerk bestaat uit

culturele centra van Hemiksem en Kalfort. Het

verwachtingen van de bouwheer te overstijgen.

gelakt mdf. De bijkeuken kan worden afgesloten

Transithuis in Oostende, een appartements-

Het is de bedoeling dat de architectuur en de

met een schuifwand.

gebouw dat een tijdelijk onderkomen biedt

ruimtelijke ervaring elk type van toeschouwer

In de master badkamer loopt de marmer-

aan mensen in crisissituaties, werd gerealiseerd

kunnen raken. Hoe ze de evidentie kunnen

naar aanleiding van de Meesterproef van de

doorbreken. Het verschil zit hem in de ruim-

bekleding door van de vloer op de wanden.

Vlaamse Bouwmeester. Momenteel zijn de

telijke interacties, onverwachte perspectieven

De tabletten zijn uitgevoerd in een composiet-

architecten ook bezig met het ontwerp van

en doorzichten, het benadrukken van een licht-

materiaal, net zoals de waskommen en het bad.

hun eigen woning.

inval, de toegepaste contrasten in texturen,

Het kastwerk bestaat uit gelakt mdf.

het ambacht van een bepaalde detaillering en Bij elk ontwerp, ongeacht het schaalniveau,

de rust die een bepaalde ruimte uitstraalt.

De trap is uitgevoerd in wit prefab beton. Ook

vertrekken de architecten vanuit de context

De architecten hechten veel belang aan de

de terrastegels zijn in beton.

en de omgeving. Er wordt onderzocht hoe de

gevoelswaarde van een gebouw.

aanvankelijke beperkingen omgebogen kunnen Visie

worden tot een meerwaarde. Het ontwerp krijgt

Foto’s : Johnny Umans

Beckers Noyez architecten ontwerpt op diver-

hierdoor een zeer plaatsgebonden karakter. Er

Tekst : Stijn Servaes

Beckers Noyez architecten Wilderoosstraat 64, 9000 Gent - Koningin Astridlaan 119, 2880 Bornem Jonas Beckers +32 (0)486 93 52 35 - Karolien Noyez +32 (0)486 64 16 24 info@beckers-noyez.com - www.beckers-noyez.com

plan

60


UNIVERSAL SYSTEMS FOR

FRAMELESS DOORS

+32 (0)56 735 000 – info@xinnix.eu – www.xinnix.eu


BOGDAN & VAN BROECK bvba

De stad van de toekomst

De toevallige bezoeker die het centrum van

van wordt, daar wil Plan meer van weten. De

Hoeilaart passeert, zal ongetwijfeld even met

weg leidt naar architectenbureau BOGDAN

de ogen knipperen. In het hartje van de stad,

& VAN BROECK dat dit project op zijn conto

op een steenworp van het station, de

mag zetten.

Delhaize en het Nerocafé (Marc Sleen mocht

plan

62

zich ereburger van Hoeilaart noemen) staat

Gezellig samen

daar Den Travoo. Een minidorp in wit zink dat

Wie bekend is met BOGDAN &VAN BROECK,

plaats biedt aan 42 appartementen, waarvan

weet dat ze niet staan voor villa’s in verkave-

twaalf sociale woningen. De twee blokken

lingswijken of rustieke fermettes op het platte-

beheersen het straatbeeld en toch is het

land. Wel voor het radicaal tegenovergestelde:

kazernegevoel veraf. Geen strenge symmetrie,

projecten in stadscentra, slimme huisvesting,

geen copy-paste van afgemeten eenheden met

stedelijke economie, maximale plaatsbenutting

zadeldak, stijf dansend in dezelfde opgelegde

in een wereld waar onze ecologische voetafdruk

maat.Wel golvende lijnen, schijnbaar willekeurige

de pan uit swingt. Leo Van Broeck vertelt een

hellingen en op het moment dat dit artikel ter

verhaal dat vooral gaat om de toekomst van

perse gaat de zon die speelt met de glanzend

het bouwen. “Passiefhuizen zijn nodig, absoluut.

witte muren. Een woonproject waar je lyrisch

Maar ze zijn een druppel op een hete plaat als


we niets doen aan het onderliggende probleem:

40 of 50 cm breed. Die overlappen en worden

we bouwen ons land, de wereld, te vol en dat

twee keer omgeplooid, zodat ze in elkaar haken.

begint zich te wreken.” Een van de motto’s

De overblijvende breedte is dan nog 23, 33 of

van het bureau is dan ook: als je aantrekkelijk

43 centimeter. We hebben die staande naad

en high quality bouwt, hebben mensen minder

telkens exact gelijk laten lopen met een goot,

ruimte nodig dan ze denken.

een punt, de nok van een dak of de zijkant van een raam. Omdat we geen happen uit die

plan

64

De streek als inspiratiebron

banen wilden snijden. En daar moet je dan ook

‘DenTravoo’ is hoe in het Hoeilaartse het werk

nog de dagkant aftrekken.We hebben onze met-

in de druivenserres wordt genoemd. En dat vat

selmaten dus bepaald in functie van de stroken.”

meteen het uitgangspunt van het project samen.

Omdat zinkbanen natuurlijk niet oneindig

“Hoeilaart is de streek van de druiven. Je hebt

lang zijn, moeten ze ook horizontaal ergens

daar overal serres die in de zomer, als het te heet

overlappen. “Die overlappingen zijn willekeurig,

wordt, worden witgekalkt aan de binnenkant. Die

zodat er geen naad door de gevel loopt. Je gaat

serres hebben een gestreepte op-bouw, zowel

gewoon verder met een baan waar de vorige

horizontaal als verticaal, en daar wilden we naar

is gestopt. Het zink is altijd lichtjes golvend en

refereren. Alleen zijn er niet veel waterdichte

als de zon langs de gevels scheert, zie je dat

materialen waarmee je zowel de gevel als het

ook, dat dat metaal niet perfect vlak is. Er zit

dak kunt bouwen. En zo kwamen we al snel uit

leven in.”

bij zink.”

De keuze voor wit - en zwart - is consequent

Maar daar stopt het verhaal natuurlijk niet.

doorgetrokken, ook binnenin, en naar de schouw

Het aanbrengen van het zink was een onder-

en de veluxramen die in gebroken wit zijn

neming op zich.Van Broeck:“Als je werkt met

gelakt. “Voeg daar het dak bij en je krijgt een

zink in staande naad, krijg je stroken van 30,

soort van ijsberggevoel.”


Origami voor beginners

Origamidaken zijn zeer efficiënt door hun dra-

Om te vermijden dat de bewoners op elkaars

gend vermogen, dankzij de driedimensionale

aanpak valt de indeling niet af te leiden uit de

muren en daken zouden staren, hebben de

vervorming. En dat met een minimum aan

vorm van het dak.

architecten met verschillende lagen gewerkt,

materiaal. Als je dat dan ook nog eens kunt

van twee en drie verdiepingen. Maar het is

timmeren in gewoon hout, is het extra prijs-

en uiteenlopende modellen. Door de bijzondere

Voor elk probleem een oplossing

misschien het dak dat het meest in het oog

gunstig.”

Het centrum van Hoeilaart ligt in de vallei van

springt.“We hebben de daken ook ontworpen

Die budgetvriendelijke aanpak was een absolute

de Ijse. Vruchtbaar voor de streek, maar pro-

als een soort van beurscurve, om te vermijden

must. Een kwart van de appartementen wordt

blematisch voor wie een parkeergarage bouwt.

dat de appartementen eruit zouden zien als

immers gebruikt als sociale woning.Van Broeck:

Van Broeck: “Er is de grondwaterspiegel op

rijhuizen.” Het resultaat zijn willekeurige hoeken

“We hebben heel wat gestandaardiseerd om

geringe diepte, maar dan heb je ook op zeven

en verschillende dakhellingen, met lijnen die

de prijs te drukken. Zo zijn de ramen standaard-

à acht meter diepte een laag onder druk, met

niet loodrecht op elkaar staan. Van Broeck:

modules van één, twee of drie vakken De

daarboven een kleilaag. Door het graven zou

“De vorm knikt, de nokken liggen niet hori-

sociale woningen zitten in een blok met één

de resterende kleilaag op bepaalde plaatsen

zontaal… De bedoeling was om veeleer een

trapzaal, maar ze verschillen niet in kwaliteit

nog amper anderhalve meter dik zijn en dus

golvend landschap te creëren dan een zadel-

met de andere appartementen. Alleen hebben

openbreken. We konden onze parkeerkelder

dak.”

ze geen uitkragende terrassen. Dat wordt dan

dan ook niet gewoon uitgraven. In een mum

Een mens vraagt zich dan af hoe je zoiets

weer goedgemaakt door de ramen tot beneden,

van tijd zou die put van 120 m breed en 4

klaarspeelt met balken of driehoekspanten.

die een terrasgevoel creëren. Je kunt bij wijze van

meter diep vol water stromen, met rampzalige

“We hebben niet gewerkt met balken of

spreken buiten eten van aan je eetkamertafel. “

gevolgen.”

driehoekspantjes, maar met een origamidak

De appartementen zijn heel verschillend qua

Er moest dus een oplossing worden gevonden

dat vijftien meter overspant, van gevel tot gevel.

vorm en grootte, met één tot drie slaapkamers

en in de lijn van het hele opzet was die vooral


plan

66


economisch.“Een kwestie van gezond verstand”,

“Door de verschillende afmetingen en inde-

zone is belachelijk laag. Daar moet iets aan

zegt Van Broeck. “We hebben dat opgelost

lingen heeft iedereen in het gebouw zijn eigen

gebeuren en dat kán ook, op een manier

door waterglas te injecteren, zodat de kleilaag

herkenbare plek, zijn eigen identiteit. Je hebt

die zowel ecologisch, economisch als sociaal

niet meer kon breken. Dan pas hebben we

geen legbatterij van woningen. Dat is belangrijk,

interessant is. Laat mensen aantrekkelijk en

de uitgraving gemaakt en er twee weken

dat is het nieuwe wonen in de stad. Je moet

efficiënt wonen in de steden en laat de natuur

later een betonplaat in gelegd. Zo konden we

de mensen hun droom laten van hun eigen

weer natuur zijn.“

betonneren en balken leggen waar nodig.

stek, helemaal naar hun zin, maar dan in een

Wat volgt is een even interessante als enter-

Het is een gekende techniek, waarvoor we de

stad.” Wat die stad ook is.

tainende uiteenzetting over duurzaam wonen,

besten in de branche hebben geraadpleegd.

“Je kunt ook een stadje op de buiten hebben.

respect voor de natuur, economische oppor-

De oplossing moest immers niet alleen veilig

Een Mont Saint-Michel op het platteland. Het

tuniteit en sociale relevantie. Of hoe een artikel

zijn, maar ook betaalbaar. Slimme en eenvou-

actuele Vlaamse beeld van ‘den buiten’ is een

van 1400 woorden te kort is om een over-

dige technologie.”

illusie. Je moet kilometers rijden voor je een

tuiging uiteen te zetten. Laten we het hier dan

stukje echt groen vindt. Maak een stadscentrum

maar bij houden: BOGDAN & VAN BROECK

met aangepaste bebouwing en daarrond een

hebben een boodschap te verspreiden, en dat

Aan een dergelijke aanpak ligt onmiskenbaar

stuk natuur - echte natuur - en ‘den buiten’

doen ze met verve.

een heel duidelijke visie ten grondslag. Een

ligt naast je deur, ín de stad. 32% van de

Foto’s : Frederik Vercruysse,

visie die Leo Van Broeck maar al te graag voor

oppervlakte van België is bebouwde grond,

Artur Eranosian en Bogdan & Van Broeck

ons uiteenzet.

maar de dichtheid binnen die bebouwde

Tekst : Sara Brouckaert

Een swingende stad

BOGDAN & VAN BROECK bvba Quai au Foin 55 - 1000 Brussel t.+32 (0)2 609 00 65 office@bogdanvanbroeck.com - www.bogdanvanbroeck.com

plan

68


Ontwerpen en ontwikkelen was nog nooit zo eenvoudig! FIXPERIENCE,

de nieuwe

software from fischer.

De nieuwe, modulaire opbouw van het programma bevat zowel de egineering-software als speciale toepassingsmodules. C - FIX: Het nieuwe, gebruikersvriendelijke fischer-ankerontwerp

WOOD - FIX: Voor een snelle berekening van uw toepassing met behulp van fischer Power-Fast en constructieschroeven.

REBAR - FIX: Voor achteraf in beton aan te brengen bewapeningsverbindingen.

MORTAR - FIX: Voor de bepaling van het te injecteren harsvolume dat voor alle installaties is vereist.

Ongeacht of u een bouwvakker, ontwerper of bouwkundig ingenieur bent, FIXPERIENCE, het fischer-softwarepakket biedt u veilige en betrouwbare ondersteuning bij het ontwerpen en uitvoeren van uw projecten. Download u gratis software via deze QR code

INSTALL - FIX: Voor het berekenen van bevestigingsinstallaties


CUBYC Architects

Vlotte circulatie in deze lichtrijke en sfeervolle villa

Spelen op de verrassing via verschillende

kwamen, aangezien het om de ouderlijke

sequenties is een handelsmerk van CUBYC

woning van de bouwheer ging. Een plaats

Architects uit Brugge. Verrast werden ze zelf

waar vele herinneringen bij horen.Vandaar de

door de opdrachtgevers tijdens de grondige

aanvankelijke twijfels om een radicale renovatie

renovatie van deze villa.Waar die oorspronkelijk

aan te vangen. Toch was dit net het voorstel

een eerder klassieke woning voor ogen hadden,

dat CUBYC Architects hen deed. Uiteraard

besloten ze na verloop van tijd zelf de grens

wist de bouwheer waarvoor zij staan. Het

te verleggen. Een gevolg van een goede

was dan ook voornamelijk zijn echtgenote die

samenwerking en een groeiproces waardoor

overtuigd diende te worden. Voor CUBYC

de opdrachtgevers volledig mee konden gaan

Architects is het daarbij essentieel niet te

in de ideeën van hun architect.

bruuskeren om je wil op te leggen, maar de wensen van de bouwheer zoveel mogelijk te

plan

102

De bouwheer en CUBYC Architects hadden

integreren in een plan waar je zelf volledig

reeds meerdere malen samengewerkt voor

achter staat. Peter Ysenbrandt: ‘Wij wilden

de vraag kwam voor de privéwoning. Een

echt tabula rasa maken en met het gebouw

project waar toch enige emoties aan te pas

een statement neerzetten.’


Het was een typische, kleine en modernistische

merken dat ook zijn echtgenote gaandeweg

ondermeer ook met het overdekte terras

villa die over de jaren heen verschillende

een sterke interesse ontwikkelde in het

waar in het plafond infrarode branders zijn

ingrepen en dus ook bouwstijlen had ondergaan.

ontwerp en positieve aanvullingen aanreikte.

ingewerkt. Zo kunnen de opdrachtgevers

Tot het in de jaren ’70 uiteindelijk na een

Onlangs vertrouwde de bouwheer me toe

nagenoeg constant van hun terras en het

overdaad aan stijlen - naar de mening van

dat - mocht het over te doen zijn - hij nu wel

mooie uitzicht genieten. Er is vanop het terras

CUBYC Architects - volledig zijn doel en

ons initiële idee meteen zou volgen. Toen

rechtstreeks contact met de keuken, het

schoonheid gemist had. Het was er vrij

waren ze niet klaar voor een ultramoderne

zwembad en de tuin. Bijkomend voordeel van

donker en de bouwheer stond erop dat er

villa. Nu is het mooi en strak, maar anders was

dit overdekte terras is de extra bescherming

veel licht en sfeer en toch voldoende volume

het spectaculair geweest.‘

die ze biedt voor de grote glaspartijen.

Rond de woning was er een ruime tuin waar

Deze moderne villa kent een eerder klassieke

was dat moeilijk combineerbaar met een

vroeger veel geravot werd tussen de bomen.

indeling met alle leefruimtes beneden en alle

klassieke villa met een dak in stro zoals ze

Een paar niet waardevolle bomen zoals

slaapkamers boven.Weliswaar met de master

aanvankelijk voor ogen hadden. Daar kon de

zeeden werden gerooid voor de uitbreiding

bedroom volledig gescheiden van de rest

bouwheer ons wel in volgen en vroeg

en de aanleg van de tuin. Daarvoor deed

met een aparte toegang en eigen badkamer en

aanwezig moest zijn zonder dat de villa teveel zou opvallen. Peter Ysenbrandt: ‘Volgens ons

ons een tegenvoorstel te doen. Na verloop

CUBYC Architects een beroep op een

dressing. Op de benedenverdieping valt de

van tijd en vele gesprekken wisten we onze

vertrouwde tuinarchitect die hun bouwstijl

vlotte circulatie in de woning op tussen de

opdrachtgevers te overtuigen. Het eerste

begrijpt en naar waarde weet te schatten.

ruimtes. Dat vinden ze bij CUBYC Architects

voorstel dat we hen deden was voorzichtiger

Waardoor tuin en woning elkaar aanvullen en

heel belangrijk. Het tijdperk van vele afgesloten

dan ons initiële idee omdat we niet wilden

versterken. Dit was noodzakelijk aangezien de

ruimtes is voorbij. Onze manier van leven is

choqueren. Uiteindelijk zijn zij het die ons

bouwheer er wilde genieten van de stilte na

zo geëvolueerd dat mensen nu vrij willen

hebben gevraagd toch verder te gaan in ons

jarenlang dichtbij een autosnelweg te hebben

bewegen in huis.Toch weten de verschillende

ontwerp. We voelden aan dat zij dienden

geleefd. Spelen met de grensvervaging tussen

ruimtes elke bezoeker te verrassen. Of wat

te groeien in dat proces. Het is dan leuk te

binnen en buiten deed CUBYC Architects

dacht je van een speelkamer en studeerkamer

plan

104


voor de kinderen naast de keuken? Op die

is mijn stokpaardje. We hebben als mens licht

een invloed op de beleving binnen. Dan kan

manier komen ze vrij van boekentassen en

nodig om te leven. In een land als het onze

je dit met aangename verlichting voor een

speelgoed deze centrale plaats binnen. In de

waar je niet op een standvastig klimaat kan

stuk compenseren. Net zoals je in de lente en

keuken valt vooral de lichtrijke en gezellige

vertrouwen, is het belangrijk goed na te denken

zomer ook - dankzij de buitenverlichting van

informele zithoek aan het raam op. Bij zonne-

over de verlichting van de woning. Uiteraard ben

pakweg het zwembad - meer diepgang in de tuin kan suggereren.’

schijn is het er heerlijk vertoeven. En door het

ik voorstander van zoveel mogelijk natuurlijk

raam daar te plaatsen krijg je ’s morgens een

licht. In de zomer is het hier dan ook bijzon-

aangename reflectie van het water in de vijver

der aangenaam leven in deze woning door de

CUBYC Architects wou daarnaast het spel

binnen in de keuken. Door het gebruik van de

vele lichtinvallen die je creëert met de grote

van volumes aanwezig maken. Om het huis naar

vele glaspartijen is de integratie van de tuin

volumes glas. In de herfst en vooral in de winter

de wens van de bouwheer niet te opvallend

overigens doorheen het hele gebouw aanwezig.

- wanneer je ’s avonds in het donker thuiskomt -

te maken en omdat dit één van hun handels-

kunnen die donkere ramen de ruimte doen

merken is. Net als het feit dat ze elke ruimte

Behalve de master bedroom op de verdieping

verkleinen. Dan is het belangrijk om slimme

een eigen en verrassend perspectief geven.

die door middel van lamellen de privacy weet

gordijnen en verlichting aan te brengen die

Om de bewoners en bezoekers nieuwe zaken

te bewaren, wordt het merendeel van de ramen

een tegenovergesteld effect hebben. Met warme

te laten ontdekken zoals onopvallende maar

afgeschermd met mooie gordijnen in neutrale,

kleuren dus. Woningen met grote glaspartijen

interessante zichtassen. Peter Ysenbrandt:

lichte kleuren. StephanVanderheyde:‘Verlichting

leven immers mee met het weer en hebben

‘Wanneer je bijvoorbeeld vanuit de keuken


plan

106


10 7 6

3

9

4

6

4

5

5

3

2

1

7

2 1

11

8

9

8

01. inkom 02. wc 03. zitruimte 04. eetruimte 05. keuken 06. speelkamer 07. poolhouse 08. garage 09. tuinberging 10. zwembad 11. patio

1. slaapkamer 2. badkamer 3. dressing 4. slaapkamer 5. slaapkamer 6. slaapkamer 7. hal 8. vide 9. bureau

naar de hal kijkt, heb je zicht op de tegen-

het naadloos te laten overgaan in de boven-

altijd naar de klant en suggereren nadien een

overliggende verkaveling met een mooie

verdieping via de trap. Ook de natuursteen

combinatie van materialen en kleuren waar

beukenrij. Dat zijn zaken die je niet meteen

die gebruikt is in de woning en voor het terras

we zelf ook achter staan. Uiteindelijk maken

ziet maar die je pas later verrassen.Wij houden

voelt allesbehalve koud aan. De gevel is zacht

we geen woning voor de architect, maar een

ervan wanneer we in een woning die meer-

door het witte pleister, maar niet overdadig

waar de klant graag in wil wonen. Als je tot

waarde kunnen creëren. Zo gaan we ook

en dient het best de volumes. Bovendien hebben

een resultaat komt waarbij je een tevreden

tewerk met de tuin. Niet meteen bij het

ze het pleister op twee manieren afgewerkt:

klant hebt en waar je voldoende van jezelf in

binnenkomen in de hal alles prijsgeven maar

een stuk vlak en gepolierd wat mooi meegaat

hebt weten te leggen, is het doel bereikt.

enkel een teaser. Om er pas later in de zitkamer

met de plafonds en ruw voor de tussenstukken.

Tevreden klanten zijn immers de beste publi-

een volledig zicht op te bieden.‘

Door het verschil in textuur van het pleister is

citeit en gelukkig hebben wij dat meerdere

er een horizontale lijn tussen de verdiepingen

malen mogen ervaren.’

In de inrichting is wit de overheersende kleur,

gecreëerd. Dit contrasteert mooi met de

met tinten van bruin en zwart. De keuze van

verticale lijnen die terugkeren in de lamellen,

Peter Ysenbrandt: ‘Binnenkort beginnen we aan

materialen bepaalt voor een groot stuk de sfeer.

de ramen en de houten garagepoort.

een project voor mijn allereerste klant. Twintig

met koud kan je door warme materialen te

Het mooiste compliment voor CUBYC

heeft hij me gevraagd voor zijn privéwoning.

gebruiken een ultramoderne woning veel sfeer

Architects is dat ze altijd welkom zijn bij de

Dat vind ik fantastisch.’

geven. In dit geval is dat door de keuze voor

bouwheer. Zowel voor een informeel gesprek

parket en fineerhout. Het parket creëert

als voor een bezoek met klanten aan hun

Foto’s : Koen Van Damme & Bart Musschoot

doorheen de villa eenheid en rust, zeker door

realisatie. Stephan Vanderheyde: ‘Wij luisteren

Tekst : Sam Paret

jaar geleden bouwde ik zijn autogarage en nu

Waar vele bouwheren modern associëren

Cubyc Architects Ter Straten 34 - 8200 Brugge t. +32 (0)50 39 51 22 info@cubyc.be - www.cubyc.be

plan

108


my pool by hugelier

BINNEN- & BUITENZWEMBADEN

TOTAAL PROJECTEN

Hugelier uit Gullegem is gespecialiseerd in de bouw van kwalitatief hoogstaande zwembaden. Het team van ervaren vakmensen heeft oog voor detail en gaat steeds voor een onberispelijk resultaat. Maak kennis met onze referenties op hugelierzwembaden.be of breng een bezoek aan ons inspiratiepaviljoen te Gullegem (op afspraak). Hugelier Zwembaden baadt in de prijzen! GOUD 2010 - BRONS 2013 particuliere binnenzwembaden ZILVER 2010 - BRONS 2011 & 2012 particuliere zwembaden in de prijscategorie vanaf 75.000 euro

b i s s e g e m s t r a a t

1 8 5

|

B - 8 5 6 0

g u l l e g e m

|

T

0 5 6

4 1

9 8

2 2

|

w w w . h u g e l i e r z w e m b a d e n . b e


Egide Meertens Plus Architecten

Wonen, beleven

Voor Egide Meertens Plus Architecten is

voorbeeld van de belevingswaarde die het

goede architectuur meer dan een functionele

bureau nastreeft.

opeenvolging van ruimtes. Het gaat ook om

plan

110

de beleving ervan. Het team hanteert een heel

Beeldvorm en verfijning

pure, sobere en eenvoudige vormgeving als

Deze woning is op een traditionele bouwwijze

basis in al zijn projecten. Daarbij gaat er telkens

gebouwd op een uitzonderlijk groot en breed

bijzonder veel aandacht uit naar de juiste

perceel van 52 are. De stedenbouwkundig

karaktervolle materialen: hun kleur, warmte en

maximaal toegelaten gevelbreedte van 30 meter

patine geven elk project zijn eigenheid. Ook de

is hier dan ook benut, wat een monolithische

lichttoetreding is essentieel, net zoals boeiende

effect in het vooraanzicht genereert. Egide

visuele relaties tussen de ruimtes binnenin en

Meertens Plus Architecten heeft exclusieve

van binnen naar buiten. Vanzelfsprekend zijn

gevelstenen uitgezocht voor dit project. Het zijn

ook de wensen van de bouwheer en de context

zeer hard gebakken, genuanceerde exemplaren

sterk richtinggevende factoren, maar de archi-

met veel reliĂŤf en een lichte glans, die met

tecten streven ernaar om dergelijke parameters

dunbedmortel zijn verwerkt. Omwille van de

aan te vullen met hun eigen inbreng, een eigen

beeldvorming en met het oog op de privacy

signatuur. Volgende gezinswoning is een sterk

hield de ontwerper de volledige voorgevel


gesloten. De achtergevel opent zich daaren-

De achtergevel presenteert zich als een reeks

tegen geheel naar de tuin en de zon.

getrapte volumes, grotendeels open met veel glas. Er is variatie in raamtypes: helemaal links

Een blik dichterbij de gevels onthult een verre-

in de achtergevel is een dieperliggend raam

gaande detaillering, het handelsmerk van dit

met venstertablet voorzien, helemaal rechts

architectenteam. Zo zijn de overkraging vooraan

een blokraam en de getrapte volumes hebben

en de grote overspanning van het overdekt

ramen met minimale profielen en gesiliconi-

terras achteraan doorlopend bekleed met de

seerde beglazing. Rechts in de achtergevel

stenen - over de hoek heen tot onderaan -

bevindt zich een buitentrap naar het wellness-

waardoor er geen dragend L-profiel meer

gedeelte boven.

zichtbaar is. De dakranden zijn zeer verfijnd en in het gevelvlak gebracht, de dakafvoeren

Ruimtegebruik en lichttoetreding

zijn ingewerkt. Deze ingrepen maken het volu-

De totale bewoonbare oppervlakte van de

me eveneens massiever. Als contrast met de

woning bedraagt 561 m2. De garages bevinden

ruwere structuur van de unieke stenen dienen

zich achter de HPL-gevelplaten van het gelijk-

de gladde HPL volkern gevelplaten. Hierdoor

vloers. Daarnaast ligt de inkompartij, met een

verkrijgt het massieve beeld een zekere lichtheid,

vide, een 3 meter hoge wand in plankjesbeton

juist daar waar de constructie het zwaarst is.

en een trap in notelaar die vrij gemaakt is van de wand in betonbekisting, voor een zwevend

Voor de verharding achteraan zijn terrasklinkers

plan

112

effect. Rechts van de inkom is een bureauruimte

gekozen die heel dicht aansluiten bij de gevel-

voorzien, met daarnaast een intieme tv-hoek.

stenen. Woning, zwembad en terrassen liggen

Helemaal rechts in de voorgevel geniet de

ietwat verhoogd op een plateau, wat eenheid

zitruimte van een smal en hoog raam in de

tussen de delen brengt.

rechtergevel. De zitruimte kijkt ook uit op de


tuin achteraan. Het is het begin van de open

Omdat de voorgevel volledig afgesloten is, moest

circulatie doorheen de getrapte volumes aan

de ontwerper een manier bedenken om toch

de tuinkant van het gelijkvloers.

voldoende licht naar binnen te halen op de

De zitruimte, eetruimte, keuken en aanpalende

patio’s voorzien. EÊn patio bevindt zich aan de

verdieping. Daartoe zijn er boven drie binnenspeelhoek voor de kinderen zijn allemaal aan

wellnessruimte en kinderbadkamer, de tweede

elkaar verbonden en gericht naar buiten. De

patio haalt licht binnen voor de logeerkamer

getrapte vorm van deze aaneengeschakelde

en rond de derde patio is de master unit

volumes is duidelijk afleesbaar in het plan van

geplooid. Zo biedt de bovenverdieping tegelijk

het gelijkvloers en levert boeiende uitzichten

privacy en een oase aan licht.

en doorzichten op. De zones lopen haast natuurlijk in elkaar over maar bieden tegelijk

De kinderkamers en master badkamer zijn naast

voldoende privacy en hebben elk hun eigenheid.

elkaar geschikt aan de nachthal en kijken allemaal

Op maat gemaakt meubilair in notelaar brengt

uit op de tuin door ramen in de achtergevel.

verdere structuur in de ruimtes.

Het grote wellnessgedeelte met onder meer


plan

114


13

7

6

5

8

7

12

22

4

23

21

12

16

16

16

16

12 19 11

1

2

3

10

2

20

9

20

2

18 15

17

18

20

01 02 03 04 05 06

inkom toilet bureau eetruimte keuken speelruimte

07 08 09 10 11 12

berging koelcel zitruimte tv-ruimte garage terras

13 14 15 16 17 18

zwembad nachthal vide slaapkamer logeerkamer badkamer

19 20 21 22 23

fitness/relax ruimte patio buitendouche dakterras groendak

een sauna en hamam geeft uit op een dakterras

gecombineerd met een eiland in gelakt mdf

sinds begin 2014 een vennoot bij met Jos

met buitendouche, waarlangs de bewoners via

met een werkblad in geborsteld roestvrijstaal.

Tollenaers, die voordien al 8 jaar voor het

de buitentrap bij het zwembad uitkomen. Boven

Ook de spatwand is in dit materiaal uitgevoerd.

kantoor heeft gewerkt. Beide vennoten

de keuken bevindt zich een groendak, dat de

De deur naar de berging is weggewerkt in de

beschikken over een team van 6 architecten,

natuur tot vlakbij de wellness brengt.

wand in notelaar.

een interieurarchitecte en een administratief medewerkster. Het bureau specialiseert zich

Sober raffinement

Meer detaillering zien we onder meer in de

sinds het begin in particuliere woningbouw

Net zoals het exterieur getypeerd wordt

afkasting van de rolgordijnen. In opgetrokken

en interieur. Doorheen de jaren zijn daar

door eenvoudige volumes, is ook het interieur

toestand is er enkel een zeer fijn sleufje zichtbaar.

groepsbouwprojecten, handelsruimten en

- volledig ontworpen door Egide Meertens

De toevoeropeningen voor het ventilatie-

zorgwonen bijgekomen. In 2011 was het

Plus Architecten - zeer sober uitgevoerd en

systeem zijn in het vast meubilair weggewerkt.

bureau laureaat in de ontwerpwedstrijd van

verfijnd gedetailleerd.

De ramen zijn plafondhoog gemaakt om

de uitbreiding en interne verbouwing van

zoveel mogelijk licht binnen te halen en om

het gemeentehuis in Gingelom, een project

Een minimum aan verschillende toegepaste

ze zo fijn mogelijk te detailleren. Er zijn dan

dat weldra van start gaat. Jos Tollenaers:

materialen en kleuren brengt eenheid in de

ook geen storende constructies of kolommen

“Het is onze bedoeling om dergelijke grote

ruimtes: alle wanden zijn wit, de vloeren zijn

zichtbaar in het interieur.

projecten, vaak met strikte budgetten, ook

Het kantoor

finesse.”

te realiseren met aandacht voor beleving en

afwisselend uitgevoerd in grote tegels van 1,20 x 1,20 meter met betonlook en parket in notelaar. Deze houtsoort is eveneens gebruikt

Egide Meertens Plus Architecten bestaat

Foto’s : Philippe Van Gelooven

voor het vast meubilair en wordt in de keuken

net geen 25 jaar. Egide Meertens heeft er

Tekst : Stijn Servaes

Egide Meertens Plus Architecten bvba Hoofdkantoor: Iers Kruisstraat 60 - 3770 Riemst - t. +32 (0)12 45 30 70 Satelietkantoor Vlierstraat 59 bus 0101 - 8400 Oostende - t. +32 (0)59 50 25 50 info@egidemeertens.be - www.egidemeertens.be

plan

116


Nog nooit was een garage zo bereikbaar.

AUTOLIFTEN VAN RDL

LIFT& PARKEERSYSTEMEN

Speciaal voor woningen en appartementsgebouwen met gemeenschappelijke garageruimtes en beperkte inrij-oppervlakte ontwikkelde RDL-engineering een autolift die u en uw wagen snel en veilig overbrengt van het ene niveau naar het andere. Autoliften van RDL hebben slechts een beperkte plaats nodig en onderscheiden zich door het gebruik van robuuste, onderhoudsvriendelijke materialen en betrouwbare technologische controlesystemen.

Strobbe Mobility Solutions kan een oplossing bieden voor een brede waaier aan mobiliteitsproblemen. Strobbe Mobility Solutions heeft zich door de jaren gespecialiseerd in trapliften, platformliften, huisliften en parkeersystemen. Wij helpen particulieren, ziekenhuizen, openbare instellingen, bouwfirma’s, autodealers‌

www.autolift.be

www.strobbemobility.be

Meer info en demovideo op

Meer info:


Bruno Vanbesien Architects

Alleen de handdoeken zijn niet van zijn hand

Als er één woord de aanpak van architect

Niet wat ze vragen, wel wat ze willen

Bruno Vanbesien typeert, dan is het wel het

Bij de meeste woningen moet je buiten gaan

Duitse Gesamtarchitektur. Een term die voor

staan om te zien hoe de woning er precies

het eerst opdook in de romantiek en ook

uitziet. Daarom opteerde de bouwheer initieel

vandaag nog altijd staat voor een totaalaanpak

voor twee woonvolumes. Eentje om in te leven

waarbij zowel woning, inrichting als landschap

en eentje om in te slapen. Zo konden ze vanuit

op de tekentafel komen te liggen.

hun woning naar hun huis kijken, en het zo ook intenser beleven.

Dat gebeurde ook bij deze woning in

plan

70

Affligem. Quasi alles wat in het huis staat, heeft

Vanbesien ontwierp echter maar één woon-

Vanbesien ontworpen. De deurbel/parlofoon,

volume, met een opvallende binnentuin waar-

de lichtknoppen, de alarminbouwbakjes, nacht-

door je de woning van overal in het huis voelt.

tafels, de staanders om de handdoeken op te

Die insteek had vooral ook een praktische

leggen. Vanbesien legde de lat hoog, maar

reden: je kunt tenminste naar je slaapkamer

sprong er met verve over.

gaan zonder eerst naar buiten te moeten.


Zwartwit

Een praktische logica die Vanbesien ook in de

klaar te spelen omdat water altijd moet

rest van het huis doortrok. Te beginnen met

afgeleid worden. Dakranden hebben vaak net

Als je binnenstapt in de woning, voel je pas

de raampartijen die zijn geplaatst volgens de

zoals dorpels een bepaalde functie, dus kan je

echt dat typische gesamteffect van Vanbesien.

richting van de zon. ‘s Morgens valt het licht

die niet zomaar weglaten. Dat mag je alleen

Al het houtwerk binnen werd gezandstraald

binnen langs het grote raam van de achtergevel,

doen als je technisch een goeie oplossing

om de ruwheid van de gevel terug te brengen.

‘s namiddags via het raam aan het bureau en

hebt.

Een ruwheid die je daardoor ziet én voelt.

‘s avonds komt het licht opnieuw binnen in de keuken via het raam aan de binnentuin.

Open deur voor meer privacy

Beneden zijn de twee hoofdkleuren zwart en

De woning heeft eigenlijk twee voordeuren.

wit. Een zwarte vloer in polybeton loopt

Grillige gevel

Eén aan de straatkant en één aan de eigenlijke

vanaf het wandelpad aan de eerste voordeur

De buitengevel is opgebouwd uit zwarte houten

ingang van de woning. De eerste voordeur volgt

door tot in de leefruimte, de slaapvertrekken

latten met verschillende diktes. Die geven de

het principe van een vierkantshoeve: er is er

en badkamer van de kinderen.

mantel van de woning een enorme ruwheid.Wat

wel eentje, maar ze staat altijd open.Toch vormt

leuk is, is dat je de woning anders ervaart afhan-

die open deur een onzichtbare barrière en

De keuken is één grote rechthoek met een

kelijk van de plek waar je staat in de tuin. Kijk je

stap je niet zomaar het wandelpad langs de

wit gelakte kastenwand. De binnenkant van de

recht op de gevel, dan zie je schijnbaar vlakke

binnentuin op om te gaan aanbellen.

kasten is zwart, waardoor je ook een mooi

planken. Kijk je er schuin op, dan is de vorm grilliger. In de binnentuin werden de gevels bewust

effect krijgt als je ze laat openstaan. Om dan Achter het wandelpad ligt de garage. De deur

geen storende elementen te zien, ontwierp

vlak gehouden, omdat je er daar dichter met je

naar de garage komt net naast de voordeur

Vanbesien de binnenkasten met scharnieren

neus opstaat. Bovendien krijg je zo ook een

uit. En met een reden: Vanbesien vindt een

op maat die volledig weggewerkt zijn in de

mooie spanning tussen buiten- en binnengevel.

achterdeur gewoon verloren moeite. Hij wil

kastdeuren.

dat bewoners ook langs de voordeur binnenVanbesien wilde ook geen zichtbare dakrand

komen in plaats van langs een rommelige

Achter de kasten zitten het fornuis, de kelder-

aan de woning. Een huzarenstuk om technisch

wasplaats.

trap en de open haard verstopt. Doordat ook

plan

72


geen enkele kastdeur even breed is, ontdek

Normaal plaats je eerst de ramen en zet je

je opnieuw het boeiende lijnenspel van de

dan het latwerk. Hier moest de aannemer na

buitengevel.

een werfcontrole een flinke meter in de binnentuin terug afbreken, om daarna het

Unieke detaillering

latwerk lat per lat enkele millimeters op te

Dat Vanbesien een echte detaillist is, blijkt ook

schuiven. Zo moest de aannemer geen enkele

uit de kasten en de ramen. Die zijn perfect

lat meer verzagen. Vanbesien legt de spreek-

uitgelijnd op het pleisterwerk. En met perfect

woordelijke lat ook voor zijn aannemers altijd

bedoelt Vanbesien ook perfect: er zit geen

heel hoog, maar zorgt tegelijk dat ze finaal fier

nanomillimeter verschil op. Daardoor worden

kunnen zijn over hun werk.

de ramen optisch alleen maar soberder. De raampartij in de keuken is bijvoorbeeld

De hoogte van de plafonds in de slaapkamers

niet ĂŠĂŠn raam, maar zo lijkt het wel. Dat komt

en de keuken is met 2,40 meter aan de relatief

omdat de witte kolommen in de keuken

lage kant. In de leefruimte schiet het dak

schijnbaar deel uitmaken van het schrijnwerk.

de hoogte in met een nok op 5,50 meter. Alleen zo krijg je een extreem gevoel van

In deze woning vind je ook geen enkele half

grootsheid. Een spanning waar Vanbesien

afgezaagde lat. En dat komt volledig door

trouwens in al zijn projecten naar op zoek

de doorgedreven detaillering van Vanbesien.

gaat.


plan

74


Horizontaal hout

komt omdat het schuine dak boven begint op

hij rechte hoeken aan de bakjes. Einde discussie.

Via een eiken trap stap je boven een andere

die hoogte. Door die hoogte als scheidingslijn

In heel de woning vind je trouwens ook geen

wereld binnen. Hier vind je overheersend

te gebruiken om verschillende materialen te

enkel stukje inox of aluminium terug. Of toch

lichtbeige tinten. De meubels in de badkamer

gebruiken, creëer je een soort extra ruimte

niet zichtbaar. Zo werkte Vanbesien - naast de

bijvoorbeeld zijn opnieuw gemaakt uit

volgens Vanbesien.

betonnen vloer - optisch eigenlijk maar met

aal te gebruiken zorgt Vanbesien - ondanks een

Architect wordt aannemer

met de zichtbaarheid van alle technieken. Die

één materiaal: hout. Hij springt ook zuinig om

gezandstraald larikshout. Door hetzelfde materitotaal andere beleving - voor een link tussen

De keuze om consequent alles op elkaar af

zitten verstopt achter hoeken, in kasten of in

de boven- en benedenverdieping. De wastafel

te stemmen botst soms wel eens met de

lichtschachten.

is gemaakt uit solid surface in beige. Ook de

bouwheer. Achteraf bleek de bouwheer toch

rest van het sanitair kreeg die kleur mee. Leuk

tevreden te zijn dat hij Vanbesien heeft durven

detail: de verwarming in de badkamer zit achter

volgen. Maar ook de aannemer maakte kennis

bij de oplevering van een woning altijd zélf

het badkamermeubel.

met de positieve koppigheid van Vanbesien.

in die woning wil wonen. Volgens hem is dat

Vanbesien betrapt er zichzelf altijd op dat hij

In deze woning wilde Vanbesien bijvoorbeeld

gevoel dan ook de enige juiste graadmeter

Vanbesien vond het belangrijk om in het huis

absoluut geen afgeronde hoeken. Toen de

om te weten of een project geslaagd is. Hier

een horizontaliteit te krijgen. Ook boven koos

aannemer de gootstenen aan het keuken-

was het antwoord in elk geval overduidelijk “ja”.

hij voor een opvallende insteek: alles onder

werkblad uitfreesde met alleen maar ronde

de 2,04 meter moest in hout afgewerkt zijn.

hoeken, stak de architect daarom zelf de handen

Foto’s :Tim Van De Velde

Alles erboven met klassiek pleisterwerk. Dat

uit de mouwen. Met hamer en beitel maakte

Tekst : Jurgen Verbiest

Bruno Vanbesien Architects Nieuwland 43 - 1000 Brussel t. +32 (0)2 787 00 95 mail@brunovanbesien.be - www.brunovanbesien.be

plan

76


www.bartcoenen.be

www.factorij10.be

www.sitte.be

www.crepainbinst.be


Bureau d'Architectes Luc Spits SA

Maximaal minimalisme

Een hedendaagse architectuur zonder franjes,

meter lang en bijna volledig blind.Tegelijk oogt

die kracht en schoonheid put uit zijn pure lijnen,

de compositie van dit geheel licht en tijdloos: de

duidelijke volumes, degelijke materialen en

zware structuur in gewapend beton is verborgen

functionele inrichting. De aanpak van Luc Spits

achter heldere bakstenen, wit gelakt aluminium,

is consequent minimalistisch. Maar het betreft

glas en blauwe steen. Dit zijn de materialen

wel een minimalisme dat iets méér beoogt…

waarmee de totale woning is uitgewerkt.

Het project dat de signatuur en de missie van de architect nog het beste toont, is wellicht

De zuinig en functioneel uitgesneden ramen in

zijn eigen woning in de regio van Visé.

de voorgevel brengen eveneens een compositie van lichtheid. Deze wordt aangevuld met

Massieve lichtheid, lichte massiviteit

ingrepen van de tuinarchitect die de massivi-

Luc Spits doopte de woning die hij voor zijn

teit verzachten: boompjes rechts en links en

eigen gezin ontwierp 'Le Cube Blanc'. Het

een brede haag die de architecturale lijnen

vooraanzicht presenteert zich als een sterk

ondersteunt.

gebaar. De eerste indruk van de eenvoudige,

plan

78

pure vorm is ‘hard’, krachtig en gesloten. De

Dit eerste volume staat evenwijdig met de

façade is zeer hoog, volumineus, maar liefst 29

straat en is aan de linkerkant in een L-vorm


gekoppeld aan het tweede volume haaks op

De impact van eenvoud

de straat. Het snijpunt van beide volumes

Het basisconcept voor de woning is duidelijk:

biedt vooraan plaats voor een carport.

een geslotenheid naar de weg en tegelijk een openheid naar het zuiden en het landschap

Achteraan is de binnenkant van de L-vorm haast

creëren. Dit contrast is voelbaar wanneer de

volledig in glas uitgevoerd, wat een openheid

voordeur opent. De ietwat brute, gesloten

naar de tuin, het mooie landschap en het zuiden

structuur vooraan opent zich helemaal, tot

meebrengt. Het eerste volume lijkt achteraan

een gevoel van puurheid, eenvoud, ruimte en

wel gedragen door glas. Het gelijkvloers, waar

licht overblijft. Daglicht valt overvloedig binnen

zich de leefruimtes bevinden, is massaal beglaasd.

door raampartijen en vides. Het weerkaatst in

De verdieping is opnieuw bekleed met lichtkleu-

het bijna volledig witte interieur met donkere

rige bakstenen, waardoor de zware steenmassa

contrasten en zorgt er voor een spel van licht

wel lijkt te zweven. Ook de grote overspanning

en schaduw, binnen de royale ruimtelijkheid

ter hoogte van het terras voor de zithoek is een

met plafonds van 3,20 meter hoog en een

zware constructie die op zijn beurt lichtheid

vloeroppervlakte van in totaal 1.500 m2.

verkrijgt door het ‘zweven’: ze wordt in balans

plan

80

gehouden door de constructie in gewapend

In het interieur zijn de twee volumes van de

beton die als tegengewicht fungeert. Het tweede

woning verbonden door circulatieruimtes.

volume, waarin zich op het gelijkvloers een

Het eerste volume heeft een gang die zich

binnenzwembad bevindt en boven een kantoor-

uitstrekt over de hele breedte van de voorzijde.

ruimte, is volledig uitgevoerd in glas, slechts

Op het gelijkvloers geeft deze door twee

onderbroken door fijne lijnen van wit aluminium.

grote pivoterende deuren in glas toegang tot

Dit volume lijkt bijna kwetsbaar, zo licht is het in

respectievelijk de keuken en de woonruimte.

vergelijking met het vooraanzicht.

Op de verdieping, die te bereiken is via een


trap achter de keuken, zijn de drie slaapkamers

vloer vervaagt de grenzen tussen binnen en

van de ouders en de twee kinderen en beide

buiten nog meer. De blik van de bewoners

badkamers langs de nachthal geschikt. Het

wordt van aan de ramen achteraan langs een

tweede volume verbindt de ruimte met over-

waterpartij en betonnen elementen in de tuin

loopzwembad met het thuiskantoor erboven

het landschap in getrokken. Het gevoel is er

door middel van een wenteltrap. De witte

hier ĂŠĂŠn van onbelemmerde vrijheid.

kubus wordt hier een kubus in glas. Het interieur is een aaneenschakeling van Het interieur is overwegend wit: op de wanden,

indrukwekkende ruimtes maar het voelt ook

de valse plafonds met ingewerkte verlichting,

verbluffend eenvoudig en duidelijk aan. De

de werkbladen in de keuken en het maatwerk.

architect heeft elke millimeter zeer nauwkeurig

Hierdoor weerkaatst het licht overvloedig, in

gedetailleerd, met het oog op juistheid, func-

dialoog met de grote tegels in donkere blauwe

tionaliteit, routing, technieken en onderhouds-

steen van het gelijkvloers, die naadloos door-

gemak. Behalve de materiaalkeuze zorgt dus

lopen op het buitenterras. De doorlopende

ook de inrichting voor een tijdloos en duur-


plan

82


zaam gebouw. Luc Spits: “Ik houd van super

in de praktijk van Luc Spits, wiens kijk op

niet choqueren - hoewel dat soms wel gebeurt

goed afgeleverde werken, zowel op het vlak

architectuur en design past in de traditie van

- maar energie geven via architectuur, je moet

van ontwerp als uitvoering. Op dat vlak ben ik

Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe en

het voelen, je moet er blij van worden."

absoluut een perfectionist. De nauwgezette

Marcel Breuer. In de hedendaagse architectuur

uitwerking van elk detail, met vele uren

zijn vooral Tadao Ando en Zaha Hadid refe-

Luc Spits (50) werkt 27 jaar als architect.

voorbereiding, maakt een sober en puur

renties voor Luc Spits. Hij noemt zichzelf

Tijdens zijn eerste stage bij Jan Drieskens

geheel waarin die details oplossen. Achter deze

minimalist maar ook provocateur. Luc Spits:

en Jos Dubois in Hasselt is zijn smaak voor

eenvoud, die de emotie direct aanspreekt,gaat

“Ik ga op zoek naar het minst mogelijke.

architectuur aangescherpt. Sinds 1999 is hij

bij nader inzien een grote complexiteit schuil.”

Toevoegen lukt altijd in de architectuur,

actief met zijn kantoor in Visé onder de

schrappen is moeilijk. Maar architectuur moet

noemer Luc Spits Architects. Hij heeft een

De architectuur lijkt zichzelf dus op te heffen

ook een kracht in zich dragen. Soms worden

tiental medewerkers: zeven architecten, twee

in het voordeel van de vrijheid. Luc Spits:

niet-traditionele, buitengewone creaties, die

interieurarchitecten en een kantoormanager.

“Ik ben afkomstig van het platteland en heb

eerst misschien wenkbrauwgefrons veroorzaken,

Er is ook een bureau in Knokke. Behalve

dat contact met buiten nodig, door vensters,

de monumenten van de toekomst. Andere

woning- en villabouw richt het kantoor zich

door de ruimte en het licht. In een restaurant,

realisaties zien er eerst wel nieuw uit, maar

onder meer ook op groepswoningbouw.

bijvoorbeeld, zoek ik iets anders. In mijn

worden gauw saai. De architectuur die wij

woonst zoek ik een gevoel van vrijheid.”

maken moet lang meegaan, niet alleen op het vlak van de materialen maar ook naar het

Minimalisme en emotie

beeld ervan. Noem mij in dit verband gerust

Foto’s : Hendrik Biegs

Le Cube Blanc weerspiegelt het minimalisme

een extravagant of excentriek minimalist. Ik wil

Tekst : Stijn Servaers

Bureau d'Architectes Luc Spits SA Hoofdkantoor : Rue de Mons 206 - 4600 Visé - t. +32 (0)4 376 69 59 Bijkantoor : Sylvain Dupuisstraat 26 - 8300 Knokke info@lucspits.be - www.lucspits.be

plan

84


Gypsum follows vision Bijna onbegrensd in mogelijkheden en op maat gemaakt

Geef gestalte aan uw creatieve ideeĂŤn en verbeeldingskracht! Rechtlijnige, gebogen of complexe volumes krijgen de afwerking die hun architecturale uitstraling nog sterker tot uiting laat komen. Inderdaad, de plasticiteit van gips leent zich perfect tot een grote ontwerpflexibiliteit en werkt grensverleggend. Gipsmaterialen verenigen niet enkel de ruimtebeleving en technische vereisten, maar leveren bovendien sterke prestaties op het domein van akoestische isolatie alsook mechanische en brandweerstand. www.knauf.be


BURO II & ARCHI+I

Zorgeloos wonen en voluit leven in Haspengouw

Better place, better life

aanbieden door innovatie op alle deeldomeinen.

Het prachtige Haspengouw, een heuvelachtige

Het basisidee bij Triamant is levenslang wonen

streek bezaaid met vierkantshoeves, kastelen

in een gastvrije buurt met jong en oud,

en uitgestrekte fruitboomgaarden, was de uit-

met focus op autonomie en vitaliteit, en

verkoren plek voor Jo Robrechts en Dirk De

24/7 professionele zorg op maat binnen

Baets om hun innoverende woon- en leefproject

handbereik.

het leven in te blazen. De twee studiekameraden

plan

86

werden tijdens hun opleiding Vastgoedkunde

Triamant Haspengouw - Velm:

aan de KU Leuven geconfronteerd met het

het kasteelleven met hedendaags comfort

algemeen bekende probleem in de zorgsector:

Het kasteeldomein van Peten in Velm, een

geldtekort met als gevolg een gebrek aan

deelgemeente van Sint-Truiden, vormt het kader

vernieuwende oplossingen.Tijd om probleem

van woon- en leefsite Triamant Haspengouw.

en oplossing te herdenken en een frisse wind

Het dorpje Velm, knus genesteld tussen wei-

te doen waaien in de sector. De heren sloegen

landen en fruitboomgaarden en omringd door

de handen in elkaar met BURO II & ARCHI+I,

kastelen en vierkantshoeves, telt 2100 inwoners

en Triamant was geboren. De bedoeling?

en wordt gekenmerkt door haar groene binnen-

Wonen, zorg en welzijn op een andere manier

gebieden.


Het gerenoveerde neoclassicistische kasteel

De eerste koer doet dienst als gemeenschap-

Levende buurt als actief onderdeel van het

Peten, dat halverwege de twintigste eeuw dienst

pelijke ontvangstruimte voor de diverse mix

dorpsleven

deed als school en nu een centrale plaats heeft

van bezoekers aan Triamant Haspengouw.

Triamant is allesbehalve een klassieke woon-

binnenTriamant Haspengouw, straalt authentieke

Bewoners, familieleden, bezoekers en toeris-

zorgomgeving. Bouwheren en architecten wilden

charme uit. In het kasteel en de oude school-

ten kruisen elkaar hier. De binnenplaats is

van het traditionele gegeven afstappen en de

gebouwen werden een bistro, bed & breakfast,

toegankelijk en geanimeerd, en biedt ruimte

bewoners woonfaciliteiten in een totaal ander

bibliotheek, zwembad, kapsalon, wassalon, buurt-

voor een sociale dynamiek. Dit binnenplein

concept bieden, voor een betere levenskwaliteit

winkel, en tal van flats en studio’s ondergebracht.

heeft de charme van een marktplaats, waar

en een integratie in de actieve gemeenschap.

Het resultaat is een woon- en leefsite die perfect

bewoners en omwonenden elkaar ontmoe-

geïntegreerd is in het glooiende landschap, die

ten.

aansluit bij de typische bouwstijl van de streek

Traditionele kamers in woonzorgcentra of serviceflats zijn gemiddeld 20m² groot. Boven-

en die zoveel meer is dan een traditioneel

De tweede buitenruimte heeft een meer

dien raken de bewoners in deze specifiek

woonzorgcentrum.

privaat karakter. De helft van de koer is

voorziene gebouwen al snel geïsoleerd van de

uitgewerkt als patio. Een verdieping lager

buitenwereld. Zij spelen geen actieve rol meer in het dorps- of stadsgebeuren rond

De twee binnenkoeren worden afgebakend

vinden de bewoners de voorzieningen voor

door een nieuwe constructie. De eerste koer

ontspanning en wellness, zoals het zwembad,

hen en leven afgesloten in hun wereldje, met

geeft uit op het kasteel, terwijl de tweede

de kapper, de fitness en de bibliotheek, en ook

als enige connectie met de buitenwereld de bezoeken van familieleden.

aanpaalt aan het oude schoolgebouw. Tussen

de toegang tot de ondergrondse parking.

de twee koeren ligt een ontmoetingsruimte,

Deze patio en onderliggende ruimtes zijn uit-

geheel uit glas. Samen vormen de gebouwen

gevoerd met veel wit en glas, wat een gevoel

In samenwerking met de Vlerick Business

een waaier rond een centrale binnenkoer.

van luxe en exclusiviteit oproept. Gebruikers

School deed Triamant een voorafgaand

Vanuit alle woningen heeft men zicht op één

wanen zich als het ware op vakantie in een

marktonderzoek. Wat willen Vlamingen echt

van de twee binnenplaatsen.

luxehotel.

op het kruispunt van wonen en zorg? En hoe

plan

88


willen we leven als we later tot de - steeds

Door de aangeboden faciliteiten ter plekke en

groeiende - groep senioren behoren? Hoe

medewerking bij de uitbreiding van recreatie-

verschilt dit van wat we nu kennen? De

zones wil het project een actief deel van het

antwoorden op die vraagstelling door verschil-

dorpsleven zijn.

lende leeftijdsgroepen werd het uitgangspunt voor het innoverende concept.

De faciliteiten van Triamant Haspengouw,

De benaming ‘woonzorgcentrum’ is niet meer

en de bibliotheek, zijn toegankelijk voor buurt-

zoals het zwembad, de wellnessmogelijkheden van toepassing op Triamant.Triamant ontplooit

bewoners. Ook toeristen kunnen er terecht

zich als een bruisende ontmoetingsplek, en bij

voor wandelroutes, een verblijf in de bed &

een dorpskern of een stadswijk wil aanleunen.

breakfast, een hapje of een drankje in de bistro.

De woonzorgkamers en flats behelzen opper-

Daarnaast zijn er ook vergaderruimtes voor

vlaktes tussen 60 en 110m² en zullen straks een

bedrijven of verenigingen. Al die levendige

mix vormen met een aantal gezinswoningen.

ontmoetingsplaatsen passen perfect bij de

De doelgroep is gevarieerd; het centrum

ambitie van Haspengouw om te fungeren

verwelkomt niet alleen ouderen, maar ook

als toeristische trekpleister in Vlaanderen.

(jonge) gezinnen, toeristen, en buurtbewoners.

Bovendien wordt vermeden dat ouderen in een sociaal isolement terecht komen. Zij krijgen

Triamant wil door een wisselwerking met de

een actieve plaats in het gemeenschapsleven

streek een actieve factor in de gemeenschap zijn.

aangeboden. Door deze dynamiek verschilt


plan

90


het centrum van het vroegere gebruik van

antwoord op de twee problematieken die

gezond mogelijk gelukkig laten leven. Met een

het kasteel, dat heel plaatsgebonden bleef:

Vlaanderen het hoofd moet bieden: enerzijds

compleet nieuw buurtmodel, geïntegreerd in

Triamant Haspengouw streeft integratie met

de vergrijzing van de bevolking - tegen 2030 is

een dorp of stadsdeel, werkt Triamant de

de ruimere omgeving na.

één derde van de Belgische bevolking een zestig-

nadelen van andere bestaande en opkomende

plusser - en anderzijds de ruimtelijke planning in

woon(zorg)vormen weg, en voegt het extra

Evenwichtige en langdurige samenwerking tussen

een landsdeel waar bouwen deel uitmaakt van

voordelen toe. In de gastvrije Triamant-buurt

partners

de cultuur en de bevolkingsdruk steeds stijgt.

voor een mix van leeftijden staat voluit leven

Eveneens vernieuwend in het concept van

centraal, met focus op twee cruciale dingen:

Triamant is de verhouding bouwheer – architect.

Naast het langdurige partnerschap met BURO II

autonomie (bewoners voluit ondersteunen

Zo blijft de rol van BURO II & ARCHI+I niet

& ARCHI+I is ook de rol van Triamant anders

in de regio over hun leven, zelfs palliatief

beperkt tot het louter architecturale werk,

dan wat we traditioneel kennen. Men spreekt

tot de laatste dag) en vitaliteit (het promoten

maar stapte het bureau ook mee in het

niet meer over louter een bouwheer: de mensen

en ondersteunen van een lage-risico-levensstijl

project als investeerder. Het bureau hielp

van Triamant stonden aan de wieg van het

via gezonde voeding, actieve beweging, intel-

als volwaardige partner vanaf de beginfase

concept, zijn aanwezig doorheen de bouw en

lectuele stimulatie, ontmoetingskansen). Op elk

met het meedenken. De architecten voor dit

zullen tot en met de uitbating van het project

moment - dag en nacht - is er zorg door

project, oorspronkelijk niet actief in de zorgsec-

present en aanspreekbaar zijn. Wie kan er beter

professionals à la carte en op de achtergrond

tor, zorgden voor een frisse kijk op het concept.

de bewoners verder helpen dan zij die hun

beschikbaar in een volledig aangepaste

leefruimtes bedacht en uitgewerkt hebben?

infrastructuur.

Visie

Onder het motto ‘better place, better life’ wil

Foto’s : Filip Dujardin

Het groepswoningproject Triamant biedt een

Triamant iedereen zo lang mogelijk, en zo

Tekst : Kim Schoukens

BURO II & ARCHI+I J. Jordaensstraat 18a - 1000 Brussel - t. +32 (0)2 641 88 00 Hoogleedsesteenweg 415 - 8800 Roeselare - t. +32 (0)51 21 11 05 Bellevue 5 - 9050 Ledeberg (Gent) - t. +32 (0)9 210 17 10 info@b2ai.com - www.b2ai.com

plan

92


CAAN Architecten

Ruime villa zonder bombastisch gevoel

Een goede renovatie hangt van veel factoren

was dat de woning aangepast moest zijn aan

af. Niet alleen de ligging van het gebouw, maar

de noden van een koppel dat wil genieten

vooral de staat ervan bepaalt de vlotheid

van hun rust met hun twee kinderen en

waarmee een project gerealiseerd kan worden.

kleinkinderen en dat de tuin zoveel mogelijk

Vaak is het daarbij beter dat het huis zich

geïntegreerd werd. Dat de bouwheer nu pas

nog in de oorspronkelijke staat bevindt.

met de vraag kwam, heeft vooral met zijn

Zeker wanneer die constructie oerdegelijk is

drukke carrière te maken en met het feit

uitgevoerd door de toenmalige aannemer.

dat ze pas in een later stadium twee percelen

Dan weet de architect die het nieuwe plan

hebben kunnen bijkopen. Vooral de reeds

uittekent perfect waar hij zich aan kan verwach-

bestaande, mooie parktuin die ze zo in hun

ten. Dit was zeker het geval bij de renovatie

bezit kregen, was een extra stimulans.

van deze 50’s villa. Een bijkomende factor voor een goede

plan

94

CAAN architecten kregen van de bouwheer

samenwerking is de bereidwilligheid van de

– die eveneens actief is in de bouwsector –

bouwheer om mee te gaan in het verhaal van

de vraag voor een volledige renovatie en

de architect. Koen Heijse: ‘In dit specifieke

uitbreiding van hun villa. Belangrijk hierbij

geval mag je spreken over een fantastische


bouwheer. Het is fijn werken met iemand die

plan

96

De bestaande woning kende een voor dat

kennis van zaken heeft en ruimte laat voor

type standaardindeling: vooraan de living en

creativiteit. Van bij aanvang voelden we zijn

het bureau, achteraan de keuken en boven

vertrouwen. Toch liet hij niet na om kritische

drie ruime kamers met daar bovenop nog

vragen te stellen, wat goed is. De uitbreiding

eens een zolderverdieping onder het hellende

is iets groter uitgevallen dan wat de bouwheer

dak. Doordat er nooit renovaties hadden

voor ogen had. Zeker over de master bedroom

plaatsgevonden, gaf dit meteen veel mogelijk-

als extra volume op de uitbreiding is er uitge-

heden aan de architect. Alles is immers oud

breid gesproken. Maar eens ze overtuigd waren,

en je komt niet voor verrassingen te staan.

kregen we ook weinig of geen beperkingen

CAAN architecten besloten de bestaande

opgelegd. Pas op, de bouwheer is ons ook

structuur te behouden en daarin basisfuncties

niet in alles gevolgd. Maar daar had hij telkens

onder te brengen zoals een garage, wasplaats

een gegronde reden voor. Het raam aan de

en bureau voor de bouwheer. De drie kamers

badkamer bijvoorbeeld wilden wij in het vlak,

boven werden logeerkamers voor de kinderen

maar gezien de zuid-west oriĂŤntatie wees hij

en een hobbykamer.Voor dergelijke ruimtes is

ons op het gevaar voor oververhitting en bij

het minder storend wanneer je eens met een

een raam in het vlak is er geen zonnewering

lager plafond zit of met een balk die je niet

mogelijk. ‘

kan wegwerken.

Van de bestaande woning werden het dak en

Deze volumes in het bestaande deel bevinden

de zolderverdieping afgenomen. Het bijgebouw

zich aan de linkerkant wanneer je voor de

met twee garages en de aangebouwde veranda

woning staat. De langwerpige, houten garage-

verdwenen. Een nieuw, langwerpig volume

poort met verticaal lijnenspel breekt mooi de

werd aangebouwd met daarop een extra blok.

eentonigheid van de bakstenen. Eens voorbij


de voordeur en inkomhal kom je rechts in de

zithoekje waar ze zich ’s avonds kunnen

nieuwbouw terecht. Alles wat bijgebouwd is,

terugtrekken, opnieuw met zicht op hun tuin

ademt leefruimte. Dit was dan ook de focus

via het grote raam. In onze ogen is dit een

van dit koppel dat graag de ruimte wilde om

zeer bevattelijk huis. En hoewel het groot is, is

met de hele familie gezellig te tafelen. Bij

het niet bombastisch. Overal waar je staat of

CAAN architecten voelden ze dus vrij snel

kijkt, heb je een gevoel van ruimte en harmo-

aan dat dit geen kleine uitbreiding kon worden.

nie met de omgeving.’

Koen Heijse: ‘Waar wij onze troeven wilden uitspelen, was in onze omgang schaalverhou-

De nieuwbouw die alle leefruimtes herbergt,

dingen. Je hebt bijvoorbeeld niet elke dag een

vormt bijna een nieuw huis op zich. Via de

grote eettafel nodig. Daarom kozen we voor

keuken met informele zithoek en achterplaats

een kleine eethoek voor vier personen bij de

kom je door een sas tussen de achterplaats

keuken. Die heeft bovendien via de schuine

en een berging tot in de formele eetruimte

zichtas zicht op de vijver. Op die manier creëer

en living. Deze zijn van elkaar gescheiden

je een gevoel van geborgenheid en gezelligheid

door de open haard die is afgewerkt met

binnen een groot huis. Eenzelfde principe pasten

natuursteen. Dezelfde afwerking komt ook terug

we toe bij de inrichting van de master bedroom

in de badkamers. Achter de ruime zitkamer

op de bovenverdieping. We gaven onze

met opvallende en zware groene gordijnen

opdrachtgevers extra ruimte voor een klein

bevinden zich een tuinberging en een gewone


plan

98


berging met daarin de lift die naar de boven-

handelsmerk van CAAN architecten. Dit doen

het Corian keukeneiland tot het parket over

verdieping leidt. Een comfortabele ruimte die

ze voornamelijk om deze vaak bombastische

de volledige benedenverdieping en het mas-

je best kan vergelijken met een hotelsuite

huizen een ander gevoel te geven. Wanneer

sieve, zwarte fineerhout in de wand van de

inclusief badkamer en dressing. Vanuit het

je de oprit oprijdt en de woning aanschouwt

keuken en de berging. De inrichting - hoewel

vrijstaande bad heb je een fantastisch zicht

kan je bijna door de woning kijken tot in de

hier en daar aangevuld met schilderijen en

op de tuin.

tuin. Deze transparantie is voor hen heel

reissouvenirs - oogt verder strak en sober zonder overdaad. Zelfs de opgezette vogels

belangrijk. De grootste uitdaging bestond erin om maxi-

in de glazen stolpen in de keuken lijken zich

male zichtbaarheid op de tuin te integreren.

Nog een opvallend detail zijn de zwarte alumi-

En dit vanuit een woning die oorspronkelijk

nium raamkaders op de bovenverdiepingen.

perfect te integreren.

zo niet was gebouwd omdat de tuin, die 15

Deze herhalen het verticale lijnenspel dat je

Voor CAAN architecten was deze renovatie

jaar geleden werd aangelegd, toen nog niet in

ook in het houtwerk van de benedenverdieping

en uitbreiding een aangenaam proces waar ze

hun bezit was. CAAN architecten wisten dit

ziet en dienen als verfijnd tegengewicht voor

tevreden op terugkijken. De combinatie van

op te lossen door slimme doorzichten, de

de stoere bakstenen gevel. De zonnewering

een bouwheer met een open geest en hun

vele raampartijen en het extra volume op de

op deze ramen zit verscholen achter deze lamel-

kenmerkende stijl die ze in het project op een

nieuwbouw.Vanuit de master bedroom kan je

len en verstoort daarom de architectuur niet.

respectvolle manier wisten te integreren, zorg-

trouwens via een pad op het aangelegde

den bij beide partijen voor een tevreden gevoel.

groendak tot aan de logeer- en hobbykamers

Net als buiten is ook binnenin deze villa gekozen

van het bestaande deel wandelen. Dit uit

voor klassieke maar hoogwaardige en duurzame

Foto’s :Thomas De Bruyne

elkaar rekken van woningen is een typisch

afwerkingsmaterialen. Van de natuursteen en

Tekst : Sam Paret

Caan Architecten bvba Krijgslaan 38 - 9000 Gent t. +32 (0)9 233 18 22 architecten@caan.be - www.caan.be

plan

100


Els Claessens en Tania Vandenbussche (ECTV)

Naadloze invoeging in stedelijk weefsel

De kanaalzone van Brussel kent een groot

en Tania Vandenbussche (ECTV) benaderden,

aantal binnenterreinen waar van oorsprong

hadden zo’n voormalig industrieel terrein

bedrijfjes gevestigd waren.Veel van die terreinen

aangekocht dicht bij de multiculturele

leiden nu een kommervol bestaan, omdat de

Gentsesteenweg in Molenbeek. Als tuinlief-

bedrijven zijn weggetrokken en/of de gebouwen

hebbers waren zij gevallen voor het grote

verouderd zijn. Met de groeiende vraag naar

perceel waar een deel als tuin ingericht zou

woonruimte in de hoofdstad komen deze

kunnen worden.

terreinen steeds meer in beeld, want ze liggen dicht bij de binnenstad en hebben het potentieel

Om de bouwkosten te kunnen dragen, dienden

om te transformeren in een aantrekkelijke

er behalve de eigen woning ook enkele koop-

woonbestemming. In Sint-Jans- Molenbeek is

appartementen in het ontwerp te komen. Els

op een grillig gevormd binnenterrein met veel

Claessens prijst zich gelukkig met opdracht-

vakmanschap een ensemble van drie woningen

gevers die wat betreft de financiële opbrengst

in elkaar gepuzzeld.

van het project niet het onderste uit de kan wilden en die het aandurfden om in Molenbeek

plan

118

De opdracht

zo’n woningproject op te starten. Bovendien

De opdrachtgevers die architecten Els Claessens

bleek dat hun uitgesproken visie op wonen


vroeg de gemeente ons bijna of wij die

verdieping twee slaapkamers. De rest van de

voor de inbreng van de architecten. Dit leidde

driegevel-situatie konden oplossen. Het is

eerste verdieping en de tweede verdieping

tot veel intensieve gesprekken en tot een

een fantastisch mooi cadeau, wat nu maakt

vormen het ene koopappartement, de derde

vruchtbare samenwerking.

dat alle drie de woningen in dit project

verdieping het andere. Binnen dit volume

vier oriëntaties hebben, wat in een stedelijke

hebben Claessens enVandenbussche een reeks

Het perceel ligt aan een smalle straat en is

context heel uitzonderlijk is maar wel heel

van opvallende ontwerp-beslissingen genomen,

aan de straatzijde bijna acht meter breed. Het

prettig.”

die het project bijzonder maken. De meest in

hen niet belette om volledig open te staan

is een diep terrein dat breder wordt achter

het oog springende keuze vormt de doorkijk

de woningen aan de linkerzijde. Rondom staan

Het ontwerp

naar het binnenterrein vanaf de straat.

gebouwen van verschillende hoogte, breedte

ECTV ontwierp een hoofdvolume van vier

en diepte. Het woongebouw staat in de

bouwlagen met daaraan vast een lage aanbouw

straatwand, maar het woningcomplex aan de

aan de achterzijde. Beide volumes sluiten in

toegang zijn niet met een dichte gevel met

rechterzijde springt een zestal meters terug,

hoogte aan op de naburige panden en voegen

rolpoorten gescheiden van de straat, maar

zodat een deel van de zijgevel zichtbaar is en

zich zo naadloos in het stedelijk weefsel. De

met een stalen spijlenhek. Aan de tuinzijde is

gelijk aan de voorgevel is gematerialiseerd.

gemeente Molenbeek verleende ontheffing

de nieuwbouw wat smaller gehouden dan

De twee inpandige parkeerplaatsen en de

Deze knik in de bouwlijn diende zich pas in de

voor de laagbouw, die groter is dan formeel

aan de straat, zodat er een doorkijk is naar

loop van het ontwerpproces aan. Aanvankelijk

toegestaan, maar die aansluit bij een tuinmuur

het binnenterrein.Verder naar achter verbreedt

was het de bedoeling dat het naburige

die de architecten wilden behouden.

het gebouw zich weer: de leefruimte heeft

ook op de bouwlijn zou komen te staan.

Op het gelijkvloers is aan de straatzijde een

de leefruimte contact met de straat.

Claessens:”Voor het naastgelegen perceel was

carport, een fietsenberging en de toegangstrap

een prijsvraag uitgeschreven voor nieuwbouw,

naar de twee koopappartementen. Aan de

De leefruimte bestaat uit een aantal geschakelde

maar het winnende ontwerp bleek deze knik

achterzijde hebben de opdrachtgevers op het

ruimten, die met elkaar in open verbinding

niet op te nemen. Op een gegeven moment

gelijkvloers hun leefruimte en op de eerste

staan, maar die toch afgebakende plekken

hier een glazen gevel. Zo is er ook nog vanuit

gebouw, dat simultaan in ontwikkeling was,

plan

120


vormen. De glazen gevel naar de tuin is afwis-

veel geknutseld wordt en vormt in menige

overbodige buitenruimte (er is immers al een

selend gemaakt van vouwdeuren, van grote

Vlaamse woning de enige gebruikte entree

royale tuin) heeft een grote opbrengst: het

ongedeelde vensters (richting de tuin) of ven-

van de woning. In dit project ligt deze als een

achterste deel van de living krijgt via open-

sters met verticale stijlen (richting de straat

buffer tussen de collectieve ruimten aan de

slaande deuren licht en wie de trap afdaalt

- een subtiele vorm van geborgenheid). In de

straat en de leefruimte achterin. Vanuit deze

van de grote slaapkamer kijkt ook uit op dit

tuin is de vorige bestemming van het terrein

ruimte gaat een trap naar de gastenslaapkamer,

mini-tuintje. Bovendien valt door het raam

nog duidelijk voelbaar. De betonverharding

die daarmee ook enigszins afgescheiden blijft

boven het aanrecht het ochtendzonlicht binnen

op de grond is niet verwijderd maar met

van de woonvertrekken. Dankzij de vouwdeuren

in de keuken.

diamantslijper en boorhamer verbrokkeld.

in de gevel naar de tuin toe kan deze ‘garage’

Uitgezonderd een stuk gazon en enkele aan-

helemaal worden opengezet, wat handig is bij

geplante bomen laten de nieuwe eigenaren

een tuinfeest, aldus de architect. Tussen de

bovenliggende appartement. De trap die vanuit

er de natuur zijn gang gaan en zien ze wel wat

hobbyruimte en de keuken ligt een grote

de carport omhoog voert, gaat rechtstreeks

bergruimte voor opslag van knutselmateriaal

naar de tweede verdieping. Om deze lengte te

en keukenvoorraad.

breken, heeft ECTV de trap in drieën gedeeld:

er tussen de stenen opschiet. Wie de woning binnenkomt moet eerst door

Een andere verrassing dient zich aan bij het

eerst een halve steek met een bordes, dan

de hobbyruimte. Deze ruimte is een inter-

De ontwerpvreugde van de beide architecten

een hele trap, een bordes en dan weer

pretatie van de Vlaamse garage, legt Tania

valt ook af te lezen aan een kleine patio, die

een halve trap. Onderweg naar boven is het

Vandenbussche uit. Het is een plaats waar

achter de keuken ligt. Deze ogenschijnlijk

metselwerk van de buitengevel richting de


plan

122


verdieping 3 - woning 3

verdieping 2 - woning 2

gelijkvloers woning 1 01. parkeerplaats 02. fietsenberging 03. inkom/atelier 04. bergruimte 05. keuken

06. leefruimte 07. patio 08. slaapkamer 09. badkamer 10. terras verdieping 1 - woning 1 en woning 2

De visie

worden op dit vlak meerdere vliegen in één

er licht in het trappenhuis valt, terwijl de inkijk

In dit project keren een aantal vaste architectur-

klap geslagen.

naar de tuin beperkt blijft. De entree van het

ale thema’s van Claessens en Vandenbussche

middelste appartement is dus op de tweede

terug. Allereerst is dat de relatie tussen de

Tenslotte het gewenste materiaalgebruik.

verdieping, waar een grote U-vormige woon-

publieke en private ruimte. Zij zoeken naar

„Puur en eerlijk, fris en niet te zwaar”, aldus

tuin opgetrokken in claustra-verband, waardoor

ruimte zich uitstrekt van straat tot dakterras.

een evenwicht in het spanningsveld tussen de

Claessens en Vandenbussche. De gelijkvloerse

De hoek van het dakterras wordt gemarkeerd

privacy van de bewoners en het creëren van

woning is daar een voorbeeld van, met een

door een verdiepingshoge gemetselde kolom.

een levendige straat, waar iets te zien valt

gepolierde betonnen vloer die harmonieert

Dit is de schoorsteen van de houtkachel die

van het leven van de aanwonenden. Op straat-

met de verbrokkelde betonplaat in de tuin,

in de leefruimte op het gelijkvloers staat. De

niveau biedt dit project voor de passant een

met plafondbalken die wit gebeitst zijn,

bewoners van het appartement op de tweede

bescheiden, maar verrassend doorkijkje naar

met eenvoudige maar subtiel verspringende

verdieping bereiken hun twee slaapkamers

een verborgen binnenwereld. Ook het reageren

plankjes tegen het plafond van de carport en

- die evenals die van de benedenburen op de

op de context is een terugkerend thema. In

met de zinken dakrand, waar de weelderige grassen van het groendak overheen waaieren.

eerste verdieping liggen - met een inwendige trap.

dit geval heeft die de volumetrie van het

Het derde appartement is kleiner, maar

complex voor een groot deel bepaald. Het

beschikt aan de voorzijde over een balkon dat

architectenduo maakt er een sport van om bij

uitkraagt boven de smalle straat. „Een uilen-

rijwoningen het aantal oriëntaties van twee uit

nest met een mooi uitzicht over de lengte van

te breiden naar drie of vier en om de licht-

Foto’s : Hilde D’Haeyere

de straat’” aldus Els Claessens.

inval te verbeteren. Met de patio in dit project

Tekst : Wim Jacobs

Els Claessens en Tania Vandenbussche (ECTV) Arduinkaai 37 bus 23 - 1000 Brussel - t. 02 219 63 03 - m. 0486 56 35 81 Rozemarijnstraat 21 - 9000 Gent - t. 09 224 27 26 - m. 0497 44 74 21 mail@ectv.be - www.ectv.be

plan

124


Eurowall® 21, dé nieuwe spouwisolatie van Recticel Insulation Zo dun, en toch zo goed isolerend: dat was al het motto van Eurowall®. De nieuwe spouwisolatie gaat nog een stap verder, met een isolatiewaarde die nog 10% beter is (ƪD: 0,021 W/mK). Zo besparen uw klanten stevig op hun energiefactuur en zijn ze klaar voor de toekomst. Ontdek onze nieuwe isolatieoplossingen op www.recticelinsulation.be


Govaert & Vanhoutte Architects

Een landmark voor architectuur en technologie

Een bedrijf in volle expansie heeft ruimte

Communications is een van de blikvangers

nodig om te groeien. Skyline Communications,

nabij het op- en afrittencomplex van Izegem.

wereldleider in communicatietechnologie, is

Het gebouw bestaat uit twee volumes. Het

zo’n bedrijf. Met honderddertig ingenieurs in

basisvolume vormt de gelijkvloerse “sokkel”

een groeiende markt keken ze naar Govaert

met een tussenverdieping. Het tweede, meest

&Vanhoutte Architects om hun nieuwe kantoren

in het oog springende volume is een sokkel met

vorm te geven.Veel voorwaarden stelde Skyline

vijf verdiepingen. Om de bedrijfssite optimaal in

niet, behalve energiezuinige architectuur met

te vullen ontwikkelde Govaert & Vanhoutte

internationale uitstraling. Govaert & Vanhoutte

Architects eerst een masterplan met plaats

Architects ontwikkelde met die eisen in het

voor meerdere volumes. Op die manier krijgt

achterhoofd een blikvanger langs de autosnelweg

het kantoorgebouw een prominente plek zo

in Izegem.

dicht mogelijk bij de snelweg, maar is in de

Volumes in verhouding

mogelijk. Bij het oprijden van de site verwelkomt

toekomst ook een gestructureerde uitbreiding

plan

126

Wie tussen Kortrijk en Brugge op de snelweg

een ruime parking met parkeerplaatsen in grind

rijdt, kan er niet naast kijken. Het zeven

en gepolierd beton de bezoeker. Meteen zie

niveaus tellende kantoorgebouw van Skyline

je ook de twee gezichten van het gebouw.


“De trap hielden we met opzet zichtbaar. Het

Terwijl in de noord- en westkant maximaal

voor helder, natuurlijk licht. Met ook een patio

gebruik wordt gemaakt van grote glaspartijen,

binnenin is het ruimtegevoel compleet. De

maakt de verbinding met de sokkel en nodigt

vormt de zuid- en oostkant een afgesloten

patio trekt niet enkel extra daglicht aan, het is

uit. Zo nemen de werknemers meer de trap

geheel met een combinatie van betonnen

hier dat de sokkel met de extra niveaus vertrekt

en krijgen ze meer beweging.”

gevels. Hoge betonnen lamellen vormen het

met de betonnen lamellen als blikvanger. De

meest indrukwekkende onderdeel en verbinden

patio vormt het centrale punt van het gelijk-

Landschapskantoren, letterlijk

het gelijkvloerse met de verschillende niveaus.

vloerse volume en zorgt voor een natuurlijke

De sokkel met vijf niveaus is een technisch

De lamellen geven het gebouw ademruimte

circulatie. Alle functies sluiten er op aan. Er is

hoogstandje en een visuele verrassing. Het

en transparantie in een verticaal lijnenspel. Ze

een strakke receptie, plaats voor administratieve

volledige volume kraagt aan de westkant, de

zijn niet enkel esthetisch, maar ook functioneel:

diensten, eethoek, keuken, een uitgebreide

kant van de autosnelweg, ruim zeven meter

ze verbergen op elk niveau buitenruimte, inclu-

conferentiezaal waar ook opleidingen gegeven

uit. Het gebruik van nagespannen beton maakt

sief een noodtrap. De prefab betonnen gevel-

worden, bar en fitnessruimte. Een zachte, grijze

dat mogelijk. Het betekende dat de bouw per

panelen aan de oostkant en de gelijkvloerse

gietvloer laat alle ruimtes naadloos in elkaar

verdieping wat langer duurde - beton met

verdieping zijn voorzien van een plankenbekisting.

overvloeien. Meteen doet de inkomhal indien

naspanning vergt meer uitvoeringstijd – maar

De hoge gevel - die samen met de haast onein-

gewenst dienst als evenementenhal. “Ook bij

zorgt wel voor een visuele eyecatcher dat

dige verticale lamellen vooral langs de autosnel-

grote events met veel mensen geeft het hoge

het volledige gebouw definieert. Binnenin is

weg zichtbaar is - werd ter plaatse gegoten met

plafond en de grote glaspartijen op elk

elke verdieping haast identiek opgebouwd.

een vlakke en zelfdichtende beton.

moment ademruimte”, zegt architect Damiaan

De circulatiekolom met lift, trap en toiletten

Vanhoutte. Het hoge plafond maakt een tussen-

bevindt zich aan de zuidzijde. Aan de noord-

Patio als ankerpunt

verdieping mogelijk. Hier is er plaats voor extra

en westkant huizen landschapskantoren, directie-

De centrale inkomhal is een multifunctionele

administratieve ruimtes, een uitgebreide ver-

lokalen, meetingruimtes, et cetera. Die land-

ruimte. Verschillende activiteiten worden er

gaderzaal en een lounge waar werknemers

schapskantoren mag je letterlijk nemen. Het

gecentraliseerd. Zes meter hoge glaspartijen,

kunnen ontspannen. Ook de aansluiting richting

zicht, zeker op de zesde en hoogste verdieping,

telkens anderhalve meter breed, zorgen er

twee liftkokers en trap vindt centraal een plaats.

is adembenemend. De grote glaspartijen aan

plan

128


de noord- en westkant zorgen niet enkel

worden, hetzij in glas, hetzij als gordijn. Een

voor een aangenaam licht - dat indien nodig

elegante trap in beton en glas maakt telkens

automatisch versterkt wordt via de verlichting -

de interne connectie tussen twee verdiepingen.

maar ook voor een uitgestrekt panorama.

Om de werkomgeving zo aangenaam mogelijk

Zelfs de Kemmelberg, ruim 35 kilometer verder,

te maken, werd gekozen voor koelbalken in

is zichtbaar. En ook al raast de snelweg vlakbij,

plaats van een klassieke airco. “Koelbalken

dankzij de gelaagdheid, de grote oppervlakte

verplaatsen de lucht aan een lagere snelheid.

en bijhorende dikte van de glazen ruiten is die

Dat geeft een aangenamer gevoel. Bovendien

amper hoorbaar.

zijn koelbalken ook uitstekend in combinatie

De landschapskantoren bestaan uit op maat

Vanhoutte. Dat moesten we inderdaad nog

met geothermie�, vertelt medewerker Joost gemaakte langwerpige bureaus met geïnte-

vertellen: om optimaal aan de vraag van energie-

greerde akoestische panelen. De benches, die

zuinigheid te beantwoorden, wordt het gebouw

plaats bieden tot wel zes werknemers, werden

verwarmd via geothermie. Een vijftigtal boringen

door het architectenduo ontworpen. Het

van negentig meter diep doen dienst als

repetitieve karakter van de landschapskantoren

private warmtebronnen.

wordt onderbroken door kleine loungeruimtes voor korte presentaties. Waar nodig kunnen

Architectuur met technologie

ook functionele tussenschotten geplaatst

Net als bij hun andere realisaties koos


plan

130


Govaert & Vanhoutte Architects ook hier

schermen de exacte locatie van de wereldwijde

vormde die omgeving de basis om daarna

voor een cleane look. Technische faciliteiten

werknemers en als ’s avonds de duisternis valt,

met verhoudingen, dimensies, modulering,

zijn amper zichtbaar. Afvoerpijpen zijn volledig

licht het gebouw op dankzij ingewerkte licht-

evenwicht en compositie maximaal in te spelen

geïntegreerd en het dak is geen verzamel-

strips. De kleur van de lichtstrips kan elke passant

op de buurt. Het creëren van een kantoor-

plaats voor storende mechaniek, maar strak

persoonlijk beïnvloeden. Via de mobiele site

gebouw als landmark speelt daar perfect op

en rimpelloos. In de plaats zit de technische

www.skyline.be/lights kan iedereen in de buurt

in. De artistieke visie van het architectenbureau

installatie verzonken in een halfdiepe patio in

de verlichting aansturen. Ook de zwarte gevel-

mondt uit in een origineel concept gelinkt

het dak van het gelijkvloerse element. Enkel

letters lichten ’s nachts op als witte bakens

aan de inhoud en plaats. Meteen werd ook

van bovenaf is de technische installatie zicht-

voor de voorbijrazende automobilisten. “Het

de oorspronkelijke doelstelling gerealiseerd,

baar. Het oog voor detail merk je ook aan de

implementeren van die technologie was een

namelijk een kantoor met uitstraling verwezen-

deuren van de liftkokers en indrukwekkende

wisselwerking tussen Skyline Communications

lijken. Dat bewijst de instroom van sollicitanten

zichtbare trap. De deuren zijn volledig ingewerkt

en onze architecten. De ideeën kwamen van

bij Skyline Communications: sinds het com-

in de muren en enkel zichtbaar voor het

beide kanten. Het was aan ons om die op een

municatiesoftwarebedrijf zowat een jaar geleden

geoefende oog. Toch blijven ze functioneel. In

verfijnde manier te integreren.”

verhuisde naar haar nieuwe iconische plek, bieden werknemers in spe zich spontaan aan.

geval van brand komen de deuren tevoorschijn en sluiten ze automatisch.

Visie De architectuurvisie van Govaert & Vanhoutte

Voor een kantoorgebouw van een technologie-

Architects start naar eigen zeggen steevast uit

bedrijf is het logisch dat er innovatief gedacht

een functionele analyse van het programma en

Foto’s :Tim Van De Velde

wordt. In de inkomhal toont een van de vele

omgeving. Ook voor Skyline Communications

Tekst : Arne Vansteenkiste

Govaert & Vanhoutte Architects Koningin Astridlaan 25 bus 4 - 8200 Sint-Michiels (Brugge) t. +32 (0)50 38 88 22 info@govaert-vanhoutte.be - www.govaert-vanhoutte.be

plan

132


KELLER minimal windows

®

transparantie en overvloedige lichtinval

DUBBELE DRIEVOUD EN IG BEGLAZING E

Passiefhu is kwaliteit ≥ 0,70 W/m

²K

De grootse op maat gemaakte schuivende glasvlakken zijn de emotionele vertegenwoordigers van ruimtelijke vrijheid en uniekheid. Het concept minimal windows® vertaalt de zuivere symmetrie in een architectuur van uitbundig licht – de ideale verhouding tussen verfijnd design, een kwalitatief profiel en hoge energetische waarden.

35

YEARS

of excellence

www.kellerag.com


Graux - Baeyens Architecten

Het restperceel als motor van creativiteit

Eigen aan vele nieuwbouwprojecten van nu is

denbouwkundige voorschriften op, en je hebt

dat ze ontstaan op vrijgemaakte restruimtes

een pakket met diverse vraagstukken op één

waar pasklare oplossingen nooit van toepas-

kavel. GBA heeft hier één duidelijk antwoord

sing zijn. Zo ook bij volgend project, dat zich

op geformuleerd.

bevindt op de overgang van rijwoningen naar

plan

134

halfopen bebouwingen. De bouwheer had

Geknikte volumes, omgekeerd wonen

een perceel aangekocht voor een halfopen

De weg naar dat antwoord nam enige tijd en

woning. Het terrein zakt naar achteren, sluit

enkele voorontwerpen in beslag. Omdat de

daar aan op de parking van de spoorweg en

aannemer hier tegelijk de vader van de bouw-

maakt er een L-beweging. Onder de grond

heer was, kon het ontwerp ook gedurende

lopen bovendien de leidingen van waterzui-

een viertal jaren verder rijpen. Basile Graux:

veraar Aquafin, die te allen tijde en met zwaar

“Wij zien architectuur graag als één antwoord

materieel toegang moet behouden tot het

op verschillende vraagstukken, zowel planma-

terrein, langs de linker voorkant van de kavel.

tig als visueel én op alle andere vlakken. Als

Wat dit perceel nog moeilijker maakt, is de

die puzzel uiteindelijk in elkaar past, dan kan je

noord-oriëntatie van de achterkant.Tel hierbij

niet één stukje weglaten of het geheel valt in

nog de wensen van de bouwheer en de ste-

duigen. Dat geheel ademt eenvoud, hoewel


het opgeladen is door al die verschillende

de architecten rekening houden met de

parameters.” Eén concreet richtinggevend

doorgang voor Aquafin. Naarmate het ontwerp

element was een pleintje in het midden van

de hoogte in ging, konden ze de volumes

de straat voor het perceel. Die straat maakt

beginnen te knikken om ruimte te winnen.

een knik en in het midden van het pleintje

De vrachtwagens zouden bij eventuele werk-

staat een hele mooie boom. De architecten

zaamheden immers onder de overdragende

kozen voor omgekeerd wonen, met de

delen van de volumes door kunnen.

woonkamer op de bovenste verdieping, opdat de bewoners optimaal zouden genieten van

Hoe hoger, hoe kleiner de volumes worden.

het uitzicht en de lichtinval. De keuze voor

Dit typisch stedenbouwkundig gegeven brengt

omgekeerd wonen maakte een buitentrap

mee dat het licht en uitzicht boven nog veel

met buitenterras tot een evidentie, om de

rijker wordt omdat de densiteit van functies

relatie met de tuin weer aan te halen. Via de

er vermindert. Het hoogste raam in deze

woonkamer op +2 kunnen de bewoners de

woning geeft een zicht over de kruin van de

buitentrap nemen naar het dakterras op +1,

treurwilg op de achterliggende heuvels. Zo

aanpalend aan de keuken en eetplaats op

ontstaat een tableau vivant, dat wisselt met

hetzelfde niveau, en vandaar nemen ze de ach-

de seizoenen en dat over de daken heen,

terste buitentrap naar hun tuin, zonder dat ze

voorbij de rurale lintbebouwing, een uitzicht

de afdaling door hun interieur moeten nemen.

presenteert op groen landschap. En dat waar voordien enkel zicht was op een “onooglijk

De drie volumes zijn geknikt op basis van

perceeltje”.

de uitzichten en het zonlicht, dat veel langer

plan

136

gecapteerd wordt door de huidige constellatie

De verschillende parameters maken de archi-

van de volumes. Op het grondniveau moesten

tectuur als het ware vanzelf expressief én


esthetisch. Schoonheid is voor GBA geen

is in het gevelvlak voorzien om het monolithische

materialen: duurzaam en bruut worden er

taboe. Het is een groeiproces dat wordt

van het volume niet te doorbreken.

gecombineerd met strakke en afgewerkte

In het interieur keert dezelfde steen van

materiaal en dergelijke meer. “De bouwheer

elementen zoals pleisterwerk, composiet-

gevoed door praktische overwegingen. Het is nooit een doel op zich.

de gevels terug op de vloer in de gang. De

vroeg initieel een heel strakke en verzorgde

Materialisatie

overige vloeren bestaan uit wit geschuurde

afwerking. Toch hebben we hier en daar ele-

De architecten gaven de voorkeur aan volumes

beton met kwartsgranulaten, waarvan de samen-

menten van de bouw-tektoniek behouden.

in baksteen om de massiviteit van het gevelbeeld

stelling zelf te kiezen is. Deze vloer kan tegen

Dergelijke keuzes konden groeien tijdens de

nog meer kracht bij te zetten. Er is lang gezocht

een stootje en brengt meer uitstraling dan

werf �, aldus Koen Baeyens.

naar een geschikt type steen. Omdat de archi-

een gepolierde betonvloer als het licht erop

tectuur op zichzelf al vrij expressief is, wilden

weerkaatst, omwille van het kwarts dat er in

Indeling

de ontwerpers haar ietwat temperen door de

zit. De mooie vloer gaat gecombineerd met

Als de bewoners arriveren bij hun woonst,

materiaalkeuze, eerder dan de expressiviteit er

grijze standaard bekiste beton, afgewerkt

parkeren ze de wagen in een betonnen garage

nog mee te versterken. De lange, handgemaakte

meubilair in onder andere douglas-fineer en

met een groen-dak die refereert aan de

en toon op toon gevoegde gevelstenen zijn

koperen details zoals in het kraanwerk.

brutalistische architectuur. De inkom bevindt

heel sprekend. Het aluminium buitenschrijnwerk

Binnen is er dus een verscheidenheid van

zich aan de zijkant van de woning. De claustra


plan

138


aan de voorgevel wijst de praktijkruimte van

flexibele plaatsen aan, waar ze zelf een bestem-

Dus is schoonheid wél van belang, maar wat

de bouwheer aan. Een trap, uitgehouwen in

ming aan geven wanneer ze de architectuur

is die schoonheid juist? Koen en Basile: “We

de grond voor de woning, leidt naar de

innemen. Een bestemming die door de jaren

geloven niet in tijdloze architectuur, maar wél in

inkom. Bij het binnenkomen wordt eerst de

heen kan wijzigen.

goede architectuur. De keuzes in een ontwerp

wachtruimte betreden. Daarnaast bevinden zich

Door de knik tussen de onderste twee volumes

moeten allemaal samenvallen en gerechtvaardigd

de praktijkruimte, een toilet, twee kinderslaap-

ontstaat ruimte voor de geïntegreerde buiten-

zijn. De context, het programma, de oriëntatie,

kamers en een -badkamer, de master unit met

trap. Zo vermijden de architecten dat ze achter-

de stedenbouwkundige voorschriften en alle

slaapkamer, badkamer en dressing en een techni-

aan nog iets moeten toevoegen en bewaren ze

overige parameters moeten de aanleiding

sche ruimte zich op de gelijkvloerse verdieping.

het totaalbeeld. Het buitenterras bevindt zich

zijn van één idee dat al die parameters inlost

op +1, boven de ouderslaapkamer.

in een synthese. De materialen volgen uit

Op niveau +2 bevindt zich de woonkamer met

uitkragingen, dan heeft dat een invloed op de

de architectuur. Werkt die met of zonder

Eén niveau hoger genieten keuken en eetkamer van mooie uitzichten. Eén grote kastenwand met uitsparingen voor de ramen maakt een

salon. Hier is ook een buitenterras op voorzien.

architectuur. Architectuur wordt zo een te

muur. De uitsparingen zijn daardoor grote vlak-

Op termijn komen er hier nog een haardwand

verantwoorden antwoord op zoveel mogelijk

ken geworden waar de bewoners in kunnen

en een bureautje bij.

vragen. De esthetiek is de binding daarvan, en het gevolg van een sluitend verhaal.”

plaatsnemen als in een meubel. Dergelijke nissen bevinden zich ook in de slaapkamers.

Visie

Zulke “ongedefinieerde plekjes” creëren

Hoewel expressieve architectuur voor GBA

Graux & Baeyens vaak in hun projecten. De

geen doel op zich is, moet het eindresultaat

Foto’s : Hendrik Biegs

architecten reiken de bewoners op die manier

als beeld toch “poëtisch goed aanvoelen”.

Tekst : Stijn Servaes

GRAUX & BAEYENS architecten Désiré Fiévéstraat 34 - 9000 Gent t. +32 (0)9 330 34 93 info@graux-baeyens.be - www.graux-baeyens.be

plan

140


the original

WWW.PETERSEN-TEGL.DK


Hans Verstuyft Architecten

Een oase op zes hoog

Op de Britse Lei in Antwerpen wacht ons een

Op de bovenste twee verdiepingen combineert

project dat te oordelen naar de omschrijving

de architect dan ook wonen met werken in

alle kanten op kan. ‘Penthouse met woon- en

een ruimte waar glas en licht de toon zetten,

werkgedeelte’. Het klinkt intrigerend en ik heb

deuren ontbreken en een metershoge centrale

sowieso een zwak voor penthouses, dus nieuws-

boom de aandacht trekt.

gierig trek ik op pad. Het gebouw waar ik moet

plan

142

zijn was vroeger eigendom van een bedrijf

Werken op vakantie

dat de zeven verdiepingen in beslag nam. Nu

Binnenkomen doe je langs de zesde verdieping,

is het verdeeld onder verschillend eigenaars,

waar één deur naar het werkgedeelte leidt en

onder wie architect Hans Verstuyft.

een andere naar de woonruimtes. Het werk-

“De combinatie van wonen en werken bevalt

gedeelte bestaat uit een open ruimte die dienst-

ons heel erg, dus dat hebben we ook hier

doet als bureau, een vergaderruimte en een

weer gezocht. Dit was echt een opportuniteit,

kitchenette. Op dezelfde verdieping bevinden

doordat we de twee hoogste verdiepingen

zich de twee kinderkamers met een badkamer

konden kopen. We hebben een groot gat ge-

ertussen en een logeerkamer/hobbyruimte die

maakt om de twee verdiepingen te verbinden

wordt gebruikt al atelier. De vestiaire en het

en een tuingevoel te krijgen.”

toilet zijn weggewerkt achter sobere houten


plan

144

panelen die functioneren als een soort lam-

beleving als je boven komt. Ook daar zijn licht

brisering.

en ruimte de kernwoorden.“Door de opening

Centraal in de ruimte is de patio, afgesloten

in het midden zijn de vier hoeken visueel

van de binnenruimtes door glazen schuifdeuren.

verbonden, zonder dat er deuren bij te pas

De absolute blikvanger is een metershoge boom

komen. Je houdt altijd contact, ook diagonaal,

die je van zowat overal in de woning kunt zien.

maar toch zijn de ruimtes apart.”

Voeg daarbij het looppad errond en de over-

De eerste kamer bovenaan de trap is de

dekte gaanderijen en je waant je helemaal op

bibliotheek/zitkamer met aangrenzend terras.

vakantie.

Niet alleen het houtvuur trekt meteen de

Een patio in je huis, het is eens wat anders.

aandacht, maar ook de bijzondere meubilering,

Maar hoe pak je zoiets aan? Hans Verstuyft:

die prima opgaat in het geheel. Hans Verstuyft:

“De ruimte is 18 op 18, redelijk saai en diep dus.

“We hebben heel veel zelf gemaakt. De tafel,

Door de patio te introduceren kregen we plots

het bureau, de keuken, het salon, de zetels …

veel licht én een kader waarbinnen we dingen

Architectuur en interieur zijn een geheel, ze

moesten oplossen. Zo’n patio is redelijk dwingend

maken allebei deel uit van het totaalconcept.”

en boeiender dan carte blanche.We moesten

Of de architect die visie ook doortrekt als hij

nóg iets meer rekening houden met oriëntatie,

voor klanten ontwerpt, vragen we ons dan af.

zicht, licht, programma.”

“Soms wel, maar het moet ook betaalbaar blijven.

“Die boom groeit heel hard en staat op

Dus ik ontwerp ook voor klanten weleens

betonplaat met worteldoek, hij zit niet in de

kleine dingen. Hier en daar een tafel, een kastje,

grond. In principe zouden de wortels dus nooit

lampen.”

een probleem mogen zijn.”

Dat Hans Verstuyft belang hecht aan het

De trap naar boven leidt door een soort van

totaalplaatje, blijkt zelfs uit de kunst aan de

kloostergangetje, een extra contrast met de

muren.“Ja, die schilderijen heb ik ook gemaakt.


Maar dat is echt een hobby.Als ik uitgeknutseld

kun je niet anders dan even stilstaan bij

ben, waag ik me daaraan.”

het prachtige stadstafereel dat zich voor je

Naast de bibliotheek bevinden zich de ruime

uitstrekt. Daarbij word je niet gehinderd door

master bedroom en de aangrenzende badkamer.

de aanwezigheid van lawaaierige toestellen, die

De lavabo’s zijn zorgvuldig weggestopt, zodat

zitten netjes weggeborgen in een aparte ruimte.

niets de aandacht afleidt van het centrale stuk:

Naast de keuken ligt de tv-ruimte, met tussen

de strakke ruimte met bad, douche en stoombad

de twee kamers opnieuw een terras. “Die

die je in gedachten meevoert naar Marokko of

terrassen waren er eigenlijk al, doordat de

een vergelijkbaar vakantieoord.

bovenste verdieping wat teruggetrokken ligt. Iets puur stedenbouwkundigs, maar daardoor

A room with a view

hebben we ook aan de voorkant een terras.

Aan de andere kant van de patio komen we

Het grote voordeel ervan is dat je naar een

in de eetkeuken, waar net als in de bibliotheek

ander terras kunt verhuizen, afhankelijk van

een houthaard subtiel de aandacht trekt.

hoe de zon en de wind staan.”

Ook de meubels en kasten in de eetkeuken

Het hoeft niet gezegd dat het uitzicht vanop

heeftVerstuyft zelf ontworpen. Hij heeft ervoor

deze hoogste verdieping nog weidser is dan

teruggegrepen naar de charme van vroeger,

op de verdieping eronder. En alweer spelen de

met een hedendaagse interpretatie. Maar

ramen daarin een essentiële rol. HansVerstuyft:

wat nog het meest in het oog springt, is het

“We hebben boven alle ramen tot de dakrand

keukenraam.“We hebben het frame op gevel-

laten lopen. Het plafond was immers vrij laag,

hoogte gezet, waardoor je het effect krijgt van

maar 2 meter 50 hoog. Door het glas door te

een schilderij.” Zeg dat wel. In deze ruimte

trekken krijg je toch een maximaal effect, het

foto : Frefderik Vercruysse


plan

146


foto : Frefderik Vercruysse


gevoel dat het hoger is. Je merkt niets van het

Het uitzicht op deze plaats is ronduit verbluffend.

De rode draad doorheen het hele ontwerp

lage plafond als je hier rondloopt, integendeel.”

Zonder hoge gebouwen in de buurt die het

zijn sowieso materialen die mooi verhouden:

“Een extra voordeel van de hoge ligging, de

zicht belemmeren, heb je een uitzicht over zowat

hout, steen, pleister, metaal dat karakter geeft.

patio, de ramen en de structuur van de woning

de hele stad, 360 graden in het rond. En ook hier

Hekken en leuninkjes in messing, gepatineerde

is dat je in het tussenseizoen, als alles beneden

is de centrale boom natuurlijk nooit veraf.

kranen en lampjes aan het plafond… Maar

op straat al donker en grauw begint te worden,

‘tijdloos’ is volgens Hans Verstuyft niet het juiste

op deze hoogte toch nog licht hebt en het

Zeg niet tijdloos tegen tijdloos

woord. “Terwijl je het zegt, is tijdloos al niet

gevoel dat de dag nog lang niet ten einde is.”

Het gebouw dateert van de jaren 60-70 en

meer tijdloos.Tijdloos kan even gevaarlijk zijn

De rondleiding loopt dan weer wel naar haar

was door de jaren heen al eens flink onder

als modieus.We hebben gekozen voor natuur-

einde toe, maar we hebben nog één belangrijke

handen genomen. Hans Verstuyft:“Het gebouw

steen, Portugese zandsteen en witgekalkte muren,

plaats te bezoeken. Een trap naast de - ook weer

is in prima staat. De gevel was gelukkig vrij

hoewel de wanden licht zijn.Als we de wanden

weggestopte - berging met wasplaats leidt ons

anoniem en sober, want voor hetzelfde geld

wit hadden geschilderd, was het effect weer

naar het dak. Daar, bovenop de trapkoker, ligt

is zoiets hopeloos gedateerd.We hebben wel

heel anders geweest. Nu zijn de muren wat ruw,

een zwembad van 3,5 op 3,5 meter.“Niet groot

gezocht naar een sfeer die refereert naar dat

maar ook niet té, we wilden ook weer geen

dus, maar het is er een met tegenstroom.

verleden, het iets oudere. Niet splinternieuw,

rustiek effect. “

We kunnen constant richting kathedraal

maar ook zeker niet verouderd. Het brons-

Opdracht geslaagd, denk ik bij mezelf. En

zwemmen. Al ben je na vijf minuten al bekaf.

kleurige geanodiseerde aluminium aan de schuif-

terwijl ik naar buiten ga, lijkt het eventjes alsof

Ook dat idee van een solarium op het dak

deuren, bijvoorbeeld. Dat is typisch voor die tijd.

de boom naar me knipoogt.

verwijst trouwens naar het modernisme van

Maar nu komt dat terug, het is ook redelijk

de jaren zestig.”

zacht van kleur.”

Foto’s : Hendrik Biegs Tekst : Sara Brouckaert

Hans Verstuyft Architecten Britselei 23/601 - 2000 Antwerpen t. +32 (0)3 485 6762 mail@hansverstuyftarchitecten.be - www.hansverstuyftarchitecten.be

plan

148


adrenaline

De wanneer je zelf op zoek gaat naar mooie ingrediĂŤnten. -The Beauty of Cooking

4 RedDot Design Awards voor ATAG in 2015 Bij ATAG gaan design en functionaliteit hand in hand. Naast de pure lijnen, het compromisloos materiaalgebruik en de verfijnde afwerking heeft ATAG de nieuwste inzichten en technologie aangepast op basis van het gebruik van de thuiskoks! Dit jaar werden 4 RedDot Awards toegekend aan de nieuwe MAGNA-lijn, voor de combi-stoomoven, de warmhoudlade, de inductiegaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander en de wandafzuigkap. Het geheel is meer dan de som der delen.

Meer informatie? ATAG nv, Keerstraat 1, 9420 Erpe-Mere T.: 053 / 80 62 08, info@atag.be - www.atag.be

winner


i.s.m.architecten

De warmte van beton

Grimbergen is meer dan een lekker biertje,

constructie die van de straatkant gezien alles

het is ook een sympathiek plaatsje in de rand

aan de verbeelding overlaat.

rond Brussel. Plan gaat er kijken naar een

plan

150

woonhuis van de hand van i.s.m.architecten en

Zoals het klokje thuis tikt

Bataille - iBens - Wave. Ik maak er kennis met

Bij het begin van het gesprek komt Els, de vro-

Koen Pauwels en Wim Van der Vurst, de creatie-

lijke ‘bouwvrouw’ in het verhaal, even binnen-

ve breinen achter i.s.m.architecten. Of ik het arti-

gewaaid. Een blitzbezoekje, maar lang genoeg

kel niet te droog wil maken, vragen ze. Omdat de

voor haar om een schaal vol drankjes neer te

warmte die van het project uitgaat belangrijk is,

zetten bij de dorstige werkers. Het typeert de

de intimiteit en de persoonlijke toets, het verhaal

bewoners en de sfeer die van het huis moest

van bouwheerTom, zijn vrouw Els en de kinderen.

uitgaan.

En dat ze dat graag zouden meegeven.

Els: “ We zijn sociaal, nodigen graag familie uit,

Daarmee is de toon meteen gezet. Het volgende

hebben veel vrienden. Het was dus belangrijk

halfuur maak ik kennis met een gezin en

dat het huis daaraan was aangepast, dat we hier

een levensstijl, en de manier waarop de architect

mensen kunnen ontvangen. En dat de leefhoek

dat menselijke voorzichtig heeft opgepakt,

niet in dezelfde ruimte was als de televisie,

gekoesterd en neergezet in een betonnen

bijvoorbeeld.”


Koen Pauwels: “De multifunctionaliteit van de

Overal beton

gekozen voor het extra karakter dat een

leefruimte was inderdaad zeer belangrijk, en

Alles is vertrokken van een bepaalde con-

betonnen muur aan je woning geeft. Voor de

verder moest de kelder groot genoeg zijn.

structiemethode: ter plaatse gestort beton.

vloer gold trouwens hetzelfde, maar daar hebben

Tom, de bouwheer, verzamelt Vespa’s die hij

Koen Pauwels: “Tom is zelf aannemer, dus hij

we uiteindelijk gekozen voor opgeschuurd

in zijn kelder zet via een buitenlift. Daarnaast

kon de risico’s ervan goed inschatten. Hij heeft

polybeton om het onderscheid te maken. Dat

waren er de min of meer traditionele vereisten:

er zelf voor gekozen de binnen- en buitenmuur

betonnen geheel hebben we ingevuld met

voor elk kind een slaapkamer en een gemeen-

tegelijkertijd te storten met isolatie tussen. Zo

hout, multiplex, kleur en zwarte detaillering

schappelijke badkamer, een slaapkamer voor

heb je maar één handeling nodig om je hele

voor de fijnere afwerking en de speciale

de ouders met een dressing en badkamer, een

gevel op te trekken. Dat procedé geeft je ook

accenten.”

tv-ruimte en een kantoor voor Tom. ”

een heel dichte constructie, volledig luchtdicht,

Aan welke eisen het huis moest voldoen, was

wat resulteert in een woning die makkelijk

Op ontdekking

dus al snel duidelijk. Maar hoe dat allemaal moest

de passiefnormen haalt. En het is een budget-

De carport zit in het volume van de woning,

worden uitgewerkt, lag minder voor de hand.

vriendelijke manier van werken, doordat je

aan de toegangsdeur. Daarnaast staat een cen-

Koen Pauwels: “De grond heeft lang te koop

maar één keer moet storten.”

trale koker waar zowel het sanitair in zit als de

gestaan en het werd ons snel duidelijk waarom.

Of ze het opnieuw zouden doen, vraag ik me

trapkast en een deel van de opbergruimte.

De vorm van het perceel is niet vanzelf-

af. Koen Pauwels:“Op zich zeker wel, alleen was

Errond ligt de rest van het plan met vooraan

sprekend en heeft een aantal rare beperkingen.

hier het voordeel dat de klant voor zijn eigen

- aan de noordkant - de intieme tv-hoek en

Maar ook de voorschriften qua dakvorm en

risico koos. Dat maakt toch wel een groot

een kleine werkruimte waar zowel Els als Tom

dakvolume waren bijzonder. Het was dus

verschil.”

kunnen werken. Aan de zuidkant ligt de rest

een beetje aftasten welke kant we met

Op voorhand stond al vast dat het beton

van de leefruimtes: de keuken, de eethoek, het

het ontwerp op konden. We hebben voor

zowel aan de binnen- als aan de buitenkant

salon. Grote ramen geven er de toon aan.

het grondplan van het huis uiteindelijk de

zichtbaar moest blijven.

Op de eerste verdieping liggen aan de achter-

perceelvorm gevolgd. Achteraan zijn we zo

Pauwels: “We wilden echt die ruwe look aan

gevel de slaapkamers van de kinderen, met

ruim mogelijk gegaan.“

de buitenkant en ook vanbinnen hebben we

een badkamer ertussen en een ruim terras.

plan

152


“Voor de badkamers hebben we gekozen voor

dankzij het brede uitzicht en de fijne detaillering.

polyurethaan, in felle kleuren bij de kinderen,

Je hebt als argeloze bezoeker het gevoel dat

in lichtroze bij de ouders.” Aan de voorgevel

je plots buiten bent beland.

gaat de grote badkamer van de ouders over

Koen Pauwels: “Aanvankelijk waren er alleen

in de dressing, die op zijn beurt uitmondt in de

ramen aan de zuidkant, maar dan is er aan de

ouderlijke slaapkamer. Het geheel loopt door

noordkant toch een raam bij gekomen. Van

over de hele breedte van het huis, wat een

daar heb je uitzicht op het Atomium.”

gevoel van luxe en bewegingsruimte meebrengt.

De laatste stop is de kelder, die zonder meer

Toch hebben de verschillende delen voldoende

gigantisch is. Els kan er werken voor het bloe-

hun eigen karakter om dan weer niet de indruk

menatelier, de kinderen kunnen zich er volop

te geven dat het om één grote ruimte gaat. In

uitleven en dan nog heeft Tom plaats genoeg

de punt van het huis, grenzend aan de master

voor zijn Vespa’s.

bedroom, ligt een groot, zuidgericht dakterras. Nog een verdieping hoger wordt het betonnen

Het land achter de gevel

volume in het dak doorbroken met een glazen

Als het gesprek op zijn einde loopt, bekijken

constructie. Het is een grote, open zolderruimte

we het huis nog even van buitenaf. Zoals dat

die dienstdoet als kantoor en logeerkamer. De

dan gaat moeten een aantal dingen nog worden

uitstraling van de ruimte is zonder meer luxueus,

afgewerkt, zoals de aluminium platen aan de


plan

154


inkom.Wie het huis aan de buitenkant bekijkt,

waardoor de leefruimtes het nodige licht en

in de woningen die we tot nu toe hebben

kan nooit raden dat er achter de gevel zoveel

de nodige ruimte krijgen.

ontworpen. Ook hier hebben we in samen-

Koen Pauwels:“We werken wel vaker zoals we

Wat denken de heren er zelf van?

kunnen afstemmen.”

hier hebben gedaan. Het contact met de straat

Van der Vurst en Pauwels: “We vertrekken

aan de voorgevel biedt geen grote meerwaarde,

altijd van het contact met de klant en proberen

je zit hier ook met die moeilijke hoek waar

vanuit hun verhaal en situatie mooie ruimtes

gefladderd, ze heeft nog van alles te doen. Ik

de straten samenkomen. De voorkant is heel

te maken. Daarom vinden we het belangrijk

neem afscheid van haar en kijk nog even naar

spraak met de bouwheer echt alles op elkaar

ruimte, klaarheid en openheid schuilgaat.

Bouwvrouw Els is er ondertussen weer vandoor

gesloten, met uitzondering dan van het bovenste

dat ook uit een artikel als dit het persoonlijke

het felgekleurde speelgoed dat ligt te popelen

volume. De enige ramen en de toegang zitten

en het menselijke blijkt. We ontwerpen niet

om de aandacht die het straks na schooltijd

al in het bouwvolume. Maar dan krijg je de

fragmentair en tekenen ook geen plannetje dat

weer zal krijgen, van de kussens in de leefruimte

zuidgerichte achtergevel die opent op de tuin

we dan omzetten in een concreet gebouw.

die uitnodigen tot een gezellige namiddag

en een licht, ruim contrast is met die voor-

Veel komt tot stand door onderzoekend te

keuvelen, van de grote tafel in de tuin die zich

kant.”

ontwerpen en gaandeweg te komen tot iets

al schrap zet voor een ongetwijfeld drukke

De architecten hebben geprobeerd elke ruimte

waar de klant zich goed bij voelt en wij ook.

zomer. Strak en toch sympathiek, het is een

zinvol te benutten. Zo biedt de scherpe hoek in

Wim van der Vurst: “Door onze voorge-

bijzondere combinatie voor een huis.

de keuken, die algauw verloren ruimte zou

schiedenis hebben wij ook erg veel oog voor

kunnen zijn, plaats aan de bijkeuken/inloop-

interieur. Architectuur en interieur zijn één en

kast. Beneden zitten de vestiaire en het toilet

ondeelbaar en gelukkig hebben we die twee

Foto’s : Hendrik Biegs

in een centrale koker aan de noordkant,

aspecten ook bijna altijd mogen combineren

Tekst : Sara Brouckaert

i.s.m.architecten de merodelei 2 b 4 - 2600 berchem w. 0478 23 07 19 - k. 0473 89 47 50 info@ismarchitecten.be - www.ismarchitecten.be

plan

156


SAVE THE DATES ! 3 ONTMOETINGEN MET DE BOUWSECTOR IN WALLONIË TE NAMUR EXPO

OKTOBER 2015

JANUARI 2016

MAART 2016

15 I 16 I 17 I 18 OKTOBER

9 I 10 I 11 & 15 I 16 I 17 JANUARI

18 I 19 I 20 I 21 MAART

www.energie-habitat.be

www.batireno.be

www.bois-habitat.com

Organised by


Jan Aerts Architectenbureau

Goochelen met hellende vlakken

Op een wondermooie locatie ergens in

Samen met zijn collega’s Sofie Cuyvers en

Vlaams-Brabant, met uitzicht over de naburige

Annelies Liekens, vergast Jan Aerts me op een

stad, ligt een huis dat ongetwijfeld zijn gelijke

gezellig uurtje babbelen. Over van alles en nog

niet kent. Het doet denken aan een reus die

wat, maar vooral: over dit bijzondere project

zijn hoofd boven de grond uitsteekt om een

en hoe ze het hebben aangepakt. Jan en Sofie

kijkje te nemen, twee ongelijke ogen die nieuws-

vullen elkaar aan waar nodig, terwijl Annelies

gierig in de verte turen. Het huis is imposant

op de pc goochelt met plannen en foto’s.

zonder bombastisch te zijn, opvallend zonder

Dit team werkt duidelijk vlotjes samen.

zich op te dringen. Wie heeft op een goeie dag beslist om zoiets te ontwerpen en waar

plan

158

Dynamiek van buiten, rust van binnen

haalde hij het idee vandaan, vragen wij van

Jan Aerts: “We hebben het huis getekend

Plan ons dan af. Er is maar één manier om

voor een nieuw samengesteld gezin met vier

daarachter te komen: onszelf uitnodigen voor

kinderen. Ze hadden geen bijzondere eisen, maar

een bezoekje in Westerlo, waar op maandag

wilden wel iets heel speciaals en exclusiefs.

de winkels dicht zijn en zowat het hele dorp

Het huis moest aan de buitenkant dynamiek

lijkt te slapen. Maar niet het bureau van Jan

uitstralen en aan de binnenkant rust bieden.

Aerts. Daar bruisen ze van energie.

Toen we dit plan hadden uitgetekend, waren


ze bijna meteen tevreden, er is aan het oor-

schuine vlakken vooraan. En daar hebben we

de rest geïsoleerd en afgewerkt, je kunt het

spronkelijke plan nog heel weinig veranderd.”

ook een terrasje ontworpen, een patio waar

letterlijk en figuurlijk voelen.”

Wat de woning verder nog moest bieden, was

je vanuit de kelder toegang toe hebt.” Uit je

voldoende ruimte. Vier slaapkamers voor de

kelder het daglicht in stappen, het heeft wel

Het zijn natuurlijk niet alleen de twee hellende

kinderen, het liefst met aparte zones voor de

wat. We praten verder over de twee schuine

blokken die de woning maken. Sofie vertelt ons

twee meisjes en de twee jongens. Een slaap-

volumes, die vanachter zijn verbonden en

meer.“Vanachter hebben we die twee volumes

kamer voor de ouders natuurlijk, twee bad-

verschillende functies hebben. Niet alleen

gekoppeld. Dat accentueert het weidse land-

kamers, een bureau boven en een kantoor in

creëren ze mogelijkheden in de vrijgekomen

schap, iets wat heel belangrijk was voor de

de kelder.

ruimte eronder, ze zorgen ook voor een

eigenaars. Het volume dat over alles staat

Jan Aerts heeft gewerkt met drie volumes.

bijzondere lichtinval. Bovendien verbinden ze

hebben we wat geschrankt geplaatst en heeft

de twee niveaus, zodat er geen afgetekende

een beetje een vlinderdakvorm. Daarmee zijn

Wat het meest in het oog springt, zijn de

verdiepingen zijn. En als je door de twee

we meteen ook tegemoetgekomen aan het

twee volumes van het gelijkvloers, die aan

zwevende volumes het huis binnengaat, is het

stedenbouwkundige voorschrift voor schuine

de straatkant schuin oplopen. “Zo ontstaan

bijna alsof je via een kloof een andere wereld

daken. Aan de slaapkamers van de ouders op

daaronder twee andere functies. Aan de ene

betreedt. Op het oorspronkelijke plan waren de

het niveau erboven, ligt een plat dak. Het

kant is dat de carport, aan de andere een

schuine volumes onderaan dicht gemaakt, maar

circulatiepunt zit centraal, waar de blokken

lichtschacht die naar de verzonken patio en

daar is de architect gaandeweg van afgestapt.

elkaar overlappen.”

de kelder leidt.” Jan Aerts: “Tijdens de werf hebben we het

Consequent voor clean

Verzonken patio? Daar wil ik meer over weten.

ontwerp nog aangepast: we hebben besloten

Het huis heeft een betonnen structuur, wat

Jan Aerts:“Wel, het huis is volledig onderkelderd,

de onderkant van de volumes open te laten,

ook nodig was voor de constructie van de

met de bedoeling er een bureau en hobby-

zodat de structuur van de wanden zichtbaar

uitkragingen. Verder hebben de architecten

kelder van te maken. De kelder krijgt natuurlijk

blijft. Zelfs het trapje binnenin kun je aan

met vrij klassieke materialen gewerkt, ook voor

daglicht vanuit de ruimte onder een van de

de buitenkant zien. We hebben het net als

de ruwbouw. Predal voor de hellende vlakken en

plan

160


veel metselwerk. Epdm voor het dak, crepi als

Ook in de keuken, waarvoor vooral Kerrock

gevelbekleding op een laag van 14 cm isolatie.

is gebruikt, zijn wit en zuiver de kernwoorden. Hetzelfde geldt voor de badkamer, met Kerrock

Jan Aerts: “Het beton was naast een bewuste

voor de wastafel en de omkasting van het

keuze ook een constructieve noodzaak, maar

bad, en witte mozaïektegels aan de muren,

sowieso spelen sobere materialen de hoofd-rol.”

gecombineerd met een warme toets van eik.

Binnenin zijn alle vloeren en trappen uitgewerkt

Het huis heeft een E-peil van 58. Er is gekozen

in gietvloer, zowel op het gelijkvloers als op

voor een water-water warmtepomp. Het

de verdiepingen. “We hebben overal voor pu

sanitair is redelijk eenvoudig, de elektriciteit

gekozen, en dan nog vooral voor witte. Op

werkt met domotica. Leo Mariën heeft een

vraag van de eigenaars was dat, die alles graag

studie van de verlichting gemaakt, de tuinaanleg

zo strak en zuiver mogelijk hadden.”

hebben de eigenaars voor een groot deel zelf in handen genomen.

Sofie Cuyvers:“Alleen op het gelijkvloers is de vloer wit-grijs. Daar hebben de bewoners zelf

Het hoeft niet altijd plat te zijn

accenten aangebracht, die ze kunnen wijzigen.”

Het bureau van Jan Aerts en zijn collega’s


plan

162


niveau 0

niveau 1

legt zich uitsluitend nog toe op moderne

We bouwen heel strak, recht en minimalistisch

schillende ruimtes. Maar of daar nu een grote

woningbouw en appartementen.

en daarvoor weet de klant ons dan ook te

visie achter zit…?”

vinden. Maar die stijl is zo modieus geworden dat we proberen er af en toe van af te wijken.

Jan zijn collega’s lachen na deze reactie.Waarop

en deden we ook regelmatig verbouwingen

Dit huis met zijn hellende vlakken is daar

Sofie zegt : ”Hier spreekt Jan z’n kempische

en interieurs. Maar omwille van een overboekte

een voorbeeld van. We zijn sindsdien nog wel

nuchterheid en bescheidenheid weer...”.

Sofie Cuyvers: “Vroeger werkten we iets breder

agenda hebben we keuzes moeten maken en

een aantal keer van een hellend vlak vertrok-

hebben wij ons toegespitst op nieuwbouw.

ken. Maar meestal werken we dus met platte

Interieur ontwerpen we alleen in eigen pro-

daken.”

Op deze vrolijke noot vertrek ik, door de indrukwekkend hoge, elektrische deur langs waar ik ook binnen ben gekomen. En ik bedenk

jecten. De keuken en de badkamer tekenen we wel altijd mee, omdat die volgens ons

De vraag welke visie er schuilt achter een

nog maar eens dat schijn bedriegt.Wat op het

toch echt geïntegreerd moeten zijn in het

ontwerp als dit, wordt door Jan Aerts beant-

eerste gezicht doet denken aan de beveiligde

geheel. Ook met de tuin, de omgeving en het

woord met een enigszins onwennig lachje.

toegangspoort van een versterkte burcht, blijkt

uitzicht houden we natuurlijk rekening. Het tuin-

de deur naar een sympathiek kantoor met,

ontwerp betrekken we dan ook vaak in het

“Mijn visie? Je houdt rekening met wat de klant

ik zal het dan maar zelf zeggen, een duidelijke

project.”

vraagt, in dit geval iets exclusiefs. Je probeert

visie: voel je goed bij wat je doet, neem je vak

Jan Aerts: “We proberen wel om in onze

los te komen van wat je al kent. Ik laat graag

ernstig maar jezelf niet té. En maak mooie

de volumes werken. Iets speciaals doen met

dingen voor de mensen.

ontwerpen verder te evolueren dan wat de

de ruimtelijkheid, dat ligt me wel. Spelen met

Foto’s : Hendrik Biegs

meeste klanten intussen van ons verwachten.

de lichtinval en de connectie tussen de ver-

Tekst : Sara Brouckaert

Jan Aerts Architectenbureau Vismarkt 12 - 2260 Westerlo t. +32 (0)14 54 24 62 info@janaerts.be - www.janaerts.be

plan

164


Dealers/ verwerkers:

ILB INTERIEUR Biezenveld 3 2460 Kasterlee 014 55 26 50

GF SOLIDS Halveweg 77-81 3520 Zonhoven 011 81 65 89

VAN HOF-VERHEYEN Kerkstraat 96 9080 Zaffelare 09 356 72 12

VDB PRODUCTIONS Beukenlaan 15 8860 Lendelede 0478 39 66 64

info@ilb.be

info@gfsolids.eu

info@interieurvanhof.be

vdbproductions@gmail.com

www.ilb.be

www.gfsolids.eu

www.interieurvanhof.be

www.vdbproductions.eu

never ending creativity Invoerder Benelux :

VINK BVBA | Industriepark 7 | 2220 Heist op den Berg | 015 25 98 91 | ronny.korthout@vink.be

www.vink.be - www.kerrock.be


Klaarchitectuur

Architectuur, natuur en beleving

plan

166

Met de wijzigende gezinssituaties van de jongste

woning is als het ware in de helling gelegd,

jaren zijn ook de woonnoden van de bouwheren

waardoor het oorspronkelijke maaiveld bewaard

vaak anders dan vroeger. En dat uit zich in de

is gebleven. Enkel ter hoogte van de inrit is het

architectuur. Een bouwheer met een nieuw

maaiveld een stukje afgegraven. Klaarchitectuur

samengesteld gezin stapte naar Gregory Nijs

heeft de slaapvertrekken voor de kinderen op

en zijn team van Klaarchitectuur voor een

het gelijkvloers ondergebracht en de volledige

vrijstaande gezinswoning. Het koppel wilde

bovenverdieping tot woon- en slaapverdieping

niet het gevoel krijgen dat ze in een leeg huis

voor de ouders gemaakt. In het vooraanzicht

wonen op het moment dat de kinderen er

is het nachtverblijf van de ouders duidelijk

niet zijn. Klaarchitectuur kwam tegemoet aan

afleesbaar in de gevel: het is ondergebracht in

deze wens met een heldere woning, die zich

de gesloten, met hout beklede doos, samen

enerzijds heel nederig presenteert ten opzichte

met een buitendouche en de badkamer. Ernaast

van de omliggende natuur en die anderzijds

bevindt zich het volledig transparante en boven-

opvallend en verfijnd is gedetailleerd.

grondse dagverblijf voor de ouders.

Van indeling naar beleving, licht en uitzicht

Het binnenkomen en de slaapvertrekken van

Het terrein is gevat in een hoge talud. De

de kinderen zijn in de talud verwerkt. De


wagen wordt geparkeerd in de open en luchtige

in gebruik. Er is een zithoek op het westen,

profiel onder en boven maximaal kan weg-

carport onder de ‘doos’ van de master

terwijl keuken en eethoek genieten van het

werken in vloer en plafond. Hierdoor kijk je

bedroom. De inkomhal met trap en vestiaire

ochtendlicht Het grote terras boven op de

niet door typische raampjes in een muur,

bevindt zich rechts, en het gelijkvloers plooit

slaapkamers van de kinderen bestaat uit een

maar lijk je onbelemmerd door volledig glazen

zich rond een binnentuin. Wie rond deze

open als overdekt gedeelte met uitzicht op de

wanden te kijken zonder afscheiding tussen

binnenpatio wandelt, passeert de drie kinder-

achtertuin die overloopt in het bos.

binnen en buiten.”

zijde van het volume, bij een terras op het

Het bovenste volume is volledig transparant

De woning is op een logische manier in de

zuidoosten.Tussen de kinderkamers, de patio

en geniet van doorzon en mooie uitzichten

omgeving geïntegreerd.Van op een afstand lijkt

en de carport in bevindt zich de kinderbad-

aan weerszijden. “Dergelijke doorzichten en

het wel alsof de nieuwbouw slechts bestaat

kamer. Deze badkamer doet tegelijk dienst als

een gevoel dat binnen buiten is, zijn voor

uit één compacte bouwlaag op de talud. De

berging/wasplaats. Deze multifunctionaliteit

Klaarchitectuur heel belangrijk”, aldus Gregory

helling in het terrein blijft (bijna volledig)

maakt dat de ouders de plek ook gebruiken

Nijs. “Hier krijg je bovendien, door de iets

ongeschonden. Zo zorgt de woning voor een

als de kinderen er niet zijn, zonder dat hun

hogere ligging, een overzicht over het terrein

nederige integratie in deze natuurlijke omgeving.

afwezigheid al te voelbaar wordt.

en het gevoel er middenin te staan. De hoogte

Ook de grote glaspartijen waarbij je dwars

kamers die gegroepeerd liggen aan de achter-

zorgt ervoor dat je je tussen de kruinen van

door de woning kijkt en het bos achteraan als

Het gedeelte van het huis dat de ouders dus

de bomen van het achterliggende bos bevindt,

het ware doorheen het gebouw haalt, zet de

niet echt gebruiken, komt overeen met de

eerder dan eronder.”

integratie van het volume in zijn omgeving

gegroepeerde kinderkamers aan de achterzijde

nog eens extra in de verf.

van het gelijkvloers. Toch zorgt de multifunc-

De binnenpatio werpt daglicht tot diep in het

tionele badkamer/wasplaats voor een normaal

gelijkvloers. Zowel boven als beneden zijn er

Natuurlijke materialen en detaillering

gebruik van deze zone met een aangename

dankzij koud gelijmd glas amper profielen

Ook de materiaalkeuze onderstreept het

beleving rond de patio zonder het gemis van

zichtbaar. Gregory: “Alle vaste onderdelen in

nederige aspect van de woonst. De bakstenen

de kinderen te voelen. Boven is dan weer alles

glas kan je koud lijmen, waardoor je het

sluiten mooi aan bij de natuurlijke en bosrijke

plan

168


setting, net zoals het hout. Even dacht de

met hout en vormt zo een gesloten contrast

architect eraan om het hout van de gerooide

met de open en royaal beglaasde architectuur.

bomen op het perceel te laten gebruiken,

Het prachtige resultaat van de doos oogt

maar uiteindelijk viel de keuze op afromosia.

‘simpel’ met zijn klare lijn die naadloos doorloopt van binnen naar buiten, maar is - zoals vaak

De binnenpatio is opgevuld met een boom

het geval met schijnbare eenvoud - technisch

en keien. Zo haalt de patio niet alleen licht in

zeer complex. De doos steekt als het ware

huis, maar refereert hij ook aan de context en

geklemd tussen een bakstenen volume uit de

brengt hij rust. De kleiklinkers in de carport

gevel, wat betekent dat de onderkant van de

benadruken het doorlopend effect van buiten

doos afgewerkt gelijk ligt met de binnenvloer

naar binnen zonder begrenzing.

en de dakrand van de doos gelijk ligt met het plafond van de woning. Dit juist om de klare

De slaapkamer van de ouders, die geaccentueerd

lijn te behouden. Iedere lijn loopt perfect

is als een geklemde doos in de gevel, is bekleed

door, en dit ondanks de constructie, isolatie


plan

170


en afwerking van de delen. Binnen is daardoor

Verhouding binnen- en buitenruimte

“Als je licht krijgt langs twee zijden van een

de doos vals opgehoogd om toch een ruimte

De totale bewoonbare oppervlakte van het huis

transparant volume, dan waan je je buiten”,

(extern als intern) op één niveau te krijgen.

bedraagt circa 300 vierkante meter. Daarvan is

verklaart Gregory. “Die tegenover elkaar

Ook deze gesloten slaapdoos bevat een patio

zo’n 90 vierkante meter - een klein derde -

geplaatste ramen voorzien we dan nog het

waarrond slaapkamer, dressing en badkamer

bestemd voor buitenruimte in de binnenruimte.

liefst van vloer tot plafond en van muur tot

gevormd zijn. Een extra detail hier is de buiten-

Uiteraard gaat het grootste deel daarvan, zo’n

muur, waardoor het transparante wanden

douche die zeer positief onthaald is binnen het

50 vierkante meter, naar de carport. Maar

worden zonder enige belemmering tussen

gezin. Ze maken namelijk dagelijks gebruik van

toch wordt er ook veel ruimte ‘afgestaan’ aan

binnen en buiten”

deze douche ongeacht de buitentemperatuur.

geïntegreerde patio’s en een overdekt terras.

Zelfs de kinderen komen stiekem naar hier

Gregory: “Soms denkt een bouwheer dat hij

Klaarchitectuur wil in elk project bovendien

om te genieten van deze douchebeleving.

zo waardevolle oppervlakte van zijn woning

“buiten de gangbare paden treden” door altijd

Wat verder in de verdieping van de ouders

opoffert. Wij zien dat helemaal anders: deze

iets nieuws uit te denken en te integreren, zoals

zakt het niveau weer met enkele traptreden

interne buitenruimtes zijn een meerwaarde in

de geklemde doos in het getoonde project en

tot op het niveau van de leefruimte van de

de woonbeleving.”

drie geïntegreerde patio’s. De verantwoordelijkheidszin en de oplossingsgerichtheid van de

woning. Achteraan komt de doos dan als het ware uit de woning en vormt hier een eindpunt

Visie

architect staan daarbij steeds ten dienste van

als overdekt terras. Ook deze buitenruimte is

Klaarchitectuur streeft naar eigentijdse gebouwen

de bouwheer en diens wooncomfort.

zeer belangrijk in ons Belgenland en mag niet

die in een perfecte harmonie staan met de

vergeten worden en dus best geïntegreerd in

natuur en die zo binnen en buiten verenigen.

het architecturale concept om zo mee één te

De beleving van de uitzichten, de seizoenen en

Foto’s : Hendrik Biegs

zijn binnen het geheel.

het licht zijn altijd essentieel voor de architect.

Tekst : Stijn Servaes

Klaarchitectuur Bovelingenstraat 135a - 3870 Heers t. +32 (0)11 31 15 21 info@klaarchitectuur.be - www.klaarchitectuur.be

plan

172


A. Verminnen

A. Verminnen

Het coolste profiel waar u ook warm van wordt… Superslank, elegant & thermisch onderbroken stalen profiel met een reële K waarde van 1.75 w/m2

met dubbel of 3-dubbel glas

4 kamers 2 cm 2 cm thermisch onderbroken

Ontdek het op www.varosteel.be varosteel® by home metal Ellestraat 113, 8550 Zwevegem - T 056 75 30 07 - info@varosteel.be


Lens°Ass Architects

Cirkels als basis voor een apart ontwerp

plan

174

Soms nemen dingen een onverwachte wending.

keuken en woonruimte. Zo gezegd zo

Die drie dingen die je nodig hebt uit de

gedaan, alleen bleek het niet evident om

supermarkt worden een kar vol lekkers. Die

een ontwerp te vinden dat paste binnen

sobere receptie mondt uit in een groots feest.

de klassieke stijl van het huis. Bart Lens:

En in dit geval: wat ontstaat als de verbouwing

“We geraakten er niet uit. De plafonds waren

van een keuken en leefruimte, eindigt als een

maar 2 meter 20 hoog, het huis had iets

nieuwbouwproject om u tegen te zeggen. Spek

donkers en beklemmends, we vonden niets

voor de bek van Plan, dat gaan praten is met

wat werkte. Tot de bouwheer zei dat hij ook

architect Bart Lens over baksteen en beton,

eigenaar was van het perceel ernaast. En voor

cirkels en cilinders en vooral: over hoe de juiste

ik het wist had ik twee cirkels getekend, één

dynamiek tot een bijzonder verhaal kan leiden.

voor de keuken en één voor de zitkamer.”

Het begin

Onder de grond

Het project begint zoals dat wel vaker

De twee cirkels van het basisplan hebben

gebeurt: de klant ziet een ontwerp van een

geleid tot twee cilinders, waaraan de rest van

architect - in dit geval Bart Lens - en besluit

het ontwerp is aangepast. Woonruimte en

hem te vragen voor de verbouwing van zijn

keuken bevinden zich op de bel-etage, waar


ook de ruimtes tussen de cirkels worden benut.

Een trap die baadt in natuurlijk licht leidt naar

De kelder is volledig van gewassen beton,

Met het oog op later is in één tussenruimte een

het kelderniveau, met slaapkamer, badkamer,

waardoor de structuur van het beton zichtbaar

lift geplaatst. De andere tussenruimte biedt

dressing, wasplaats en bureau. Bart Lens:“In het

is. Dat geeft een bijzonder effect. Hetzelfde

plaats aan een extra zitruimte. Zo wordt

huis waar hij toen nog woonde, vertoefden de

hebben we met de vloer gedaan. En omdat

op een relatief klein perceel de beschikbare

eigenaar en zijn vrouw graag in de kelder. Hij

we dan toch bezig waren, hebben we voor de

ruimte maximaal ingezet, wat ook geldt voor

vond het er aangenaam van temperatuur, had

keuken dan ook maar beton gebruikt.”

de terrassen buiten.

er geen airco nodig … Dat kwam voor ons

Een ander voorbeeld van slimme indeling

goed uit om het huis qua hoogte te laten passen

Daarmee is het betonverhaal nog niet afgelopen.

bij de huizen in de buurt, die vrij laag zijn.”

Ook het dak bestaat volledig uit beton, wat de

Back to basics

hebben eerst een verlaagd betonnen dak in

is de haard, met openingen naar de twee zitruimtes. Rond en robuust maar zonder

nodige consequenties met zich bracht. “We

meer elegant, eist ze pertinent haar plaats op

Het ontwerp van het huis is niet evident,

de cilinders gemaakt, geïsoleerd en waterdicht.

in de ruimte. Maar niets is verloren: het volume

maar de materialen kun je gerust ‘basic’ noemen.

Daarop hebben we het zichtbare dak gezet.

wordt gebruikt voor de onderliggende vestiaire

Staal, beton, baksteen, glas en hout zijn de

De bekisting van het dak was best indruk-

en wc. Pas daaronder liggen de andere ruimtes.

kernbegrippen. Bart Lens:“We wilden een bruut

wekkend. Ik weet niet hoeveel het precies

Bart Lens: “Die haard heeft heel wat denk-

betonnen dak en baksteen voor de muren.

weegt, maar ik zou er niet van schrikken als we

werk gevraagd. Een schoorsteen door een

Gekaleid, niet bepleisterd, we hebben de

hier over vierhonderd ton spreken.” Dat de

betonnen dak (daarover meer verderop), dat

baksteen bewust zichtbaar gelaten. Dat was

gemeente een hellend dak voorschreef, hoef-

was geen optie. Beton is sowieso niet waterdicht

trouwens een heel goedkope handvormsteen,

de geen probleem te zijn. “We hebben het

genoeg en dan is er nog de warmtezetting om

waar de bouwheer toevallig op was uitgekomen.

dan maar schuin gelegd.”

rekening mee te houden.We hebben dus een

Op zich zag het er niet uit, maar in de juiste

haard gebouwd met mechanische extractie van

combinatie met het beton en het groen …

Een bijzonder extraatje: doordat het dak naar

de rook en heel veel massa om de warmte te

Dat werkte. Zo speel je ongepland in op de

de voorkant helt, loopt het regenwater langs

bewaren.”

situatie. “

daar af, wat een watergordijn creëert. Regen-

plan

176


water wordt verder opgevangen in de voortuin,

de weerkaatsing van het zonlicht op het water.”

die vooral uit gebroken leien inV-vorm bestaat,

Fijn detail: het water voor het dak is regenwater

met daaronder een wateropvangsysteem.

dat gezuiverd wordt in het naburige rietveld en met een pomp naar het dak wordt geleid.

Het mag iets meer zijn De garage in cottagestijl die al in de achtertuin

‘Lichthappen’

stond, bleek niet te passen bij de rest van het

Ondanks het beton en het staal, geeft het huis

geheel. Dus werd de opdracht opnieuw uitge-

nergens het gevoel zwaar of beklemmend te

breid: “Een nieuwe garage ontwerpen die paste

zijn. Daar zorgen de hoogte en de ruimte

in de tuin en niet afstak bij de rest van het huis.”

voor, maar vooral ook het spelen met licht.

Het ontwerp dat uiteindelijk uit de bus komt,

‘Lichthappen’, zoals de architect het noemt. De

is een derde cilinder, maar minder hoog dan

iets hogere ligging van het huis zorgt voor een

de andere twee. “Zo kreeg je van uit het huis

maximale lichtinval, een gevoel van ruimte en

uitzicht op het dak van de garage.” Op zich niets

klaarheid. Maar daar stopt het niet bij. Ook

bijzonders, lijkt het, maar niets is minder waar.

het houtwerk speelt een belangrijke rol in het

Wat op foto kan worden verward met een

lichtconcept. Bart Lens:“Voor het parket hebben

groot rond zwembad, is een vijftien centimeter

we gebruikgemaakt van zes meter lange Noorse

diepe waterlaag op het dak van de garage. Een

planken in Douglashout. Dat kwam perfect uit

weerspiegeling van de hemel. “Doordat de zon

met de doorsnede van de cirkels. Alles uit één

aan die kant opkomt, heb je in huis ook nog eens

stuk, dat gaf een speciaal effect.Voor de behan-


plan

178


deling waren we wat aan het experimenteren

temperatuur vast. Bart Lens: “De grote dakover-

met kleuren, tot we uitkwamen bij een heel

steek doet ook heel veel. In de zomer heb je

van elementen die tot dit resultaat heeft geleid.

zacht aquarelgroen. Dat hebben we dan ook

schaduw, in de winter blijft de warmte binnen. En

Er is de kracht van het basismateriaal, het

voor de kasten gebruikt. Zo is ook die beslissing

als het te warm wordt, kunnen de luiken open.

ambachtelijke element - voor de bekisting

eigenlijk voortgekomen uit een probeersel.”

Het huis wordt volledig verwarmd op warmte-

bijvoorbeeld -, een tikkeltje nonchalance. En

pompen, er komt geen gas of olie bij kijken.”

moderne technieken die zinvol worden ingezet.

In de lift zelf is geen verlichting, alleen het licht

Van zulke duurzaamheidstechnieken is Bart Lens

“Een huis als dit zet je geen twee keer. Het

van buitenaf, zodat niemand je ziet staan.

een groot voorstander.“Techniek is vergankelijk.

project heeft zich zo gaandeweg ontwikkeld,

Opvallend is trouwens dat je nergens in huis

Domotica die nu je van het is, is over twintig jaar

zo organisch, dat je dat niet kunt namaken.

verlichting ziet hangen, doordat de ruimtes

hopeloos verouderd.Terwijl de evidente duur-

We zijn begonnen bij een verbouwing van de

duidig antwoord geven.“Het is een combinatie

Voor de lift is gewerkt met een spiegeleffect.

voor de spots in de ruwbouw zijn uitgespaard.

zaamheidstechnieken niet verouderen. Riet om

woonkamer en keuken en beland bij een

het water op het garagedak te zuiveren, de ven-

nieuwbouw met twee cilinders.Waar dan weer

Evidente duurzaamheid

tilatie met kleppen, de massa van het gebouw, de

de haard bij kwam, de garage …”

Ondanks de grote ramen, is het huis zeer ener-

oversteek van het dak, het regenwater dat wordt

gievriendelijk. Het is zorgvuldig geïsoleerd en

opgevangen… Zulke dingen blijven werken.“

Het stelt gerust dat ook architecten onderhevig zijn aan de wetten van de wereld. Je weet wel

doordat een groot deel van het huis op kelderniveau ligt, is airco overbodig. Er is genoeg koe-

Once in a lifetime

waar je begint, maar niet altijd waar je gaat

ling, en gestuurde ventilatie op basis van kleppen.

Op de vraag wat dit project bijzonder heeft

eindigen.

Bovendien houdt de massa van het gebouw de

gemaakt, kan Bart Lens onmogelijk een een-

Foto’s : Bieke Claessens

-

Lens°Ass Architects Dr. Willemsstraat 19 - 3500 Hasselt - t. +32 (0)11 24 77 60 Schildknaapsstraat 34 - 1000 Brussel - t. +32 (0)2 20 91 190 info@lensass.be - www.lensass.be

plan

180

Tekst : Sara Brouckaert


LIQUID FLOORS - LIQUID STEPS - LIQUID BATHING www.liquidfloors.eu


Lieve Vermeiren & Johan De Coster

Perspectief op stedelijke hoekpanden

Duurzaam wonen in de stad. Fietsen naar het

één buur, die errond is geplooid. Dit zijn plekken

werk. Geen tijd verliezen in de files die de

in de stad die vaak goedkoper zijn en soms

stad in een wurggreep houden. De keuze om

verkommeren, omdat er geen potentie in gezien

midden in Antwerpen te komen wonen was

wordt: er is geen tuin en zelfs geen koertje.

heel bewust voor ingenieur-architect Lieve

De architecten hebben in het verleden allebei

Vermeiren en haar partner en architect Johan

meegewerkt aan het ontwerp van smalle

De Coster. Nochtans is de zoektocht naar

rijhuizen en hoekwoningen in opdracht van

betaalbaar stedelijk wonen nog altijd moeilijk.

AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf

Gelukkig vonden Lieve en Johan dit hoekpand,

voor vastgoedbeheer en stadprojecten van

op het scherpe snijpunt van de Belgiëlei en de

de stad Antwerpen, Lieve voor Cuypers &

Haringrodestraat. De oorspronkelijke contouren

Q architecten, Johan voor Mys & Bomans

zijn behouden, maar het straatbeeld en de

architectuur kantoor. AG Vespa koopt vaak net

indeling zijn ingrijpend gewijzigd.

die ‘moeilijke’ plekken op om te bebouwen of te renoveren, waarna ze een meerwaarde

A

plan

Straatbeeld

betekenen voor de buurt. Lieve en Johan

Het pand bevindt zich op een scherpe hoek

hebben hier ook flink bespaard op de aankoop

en heeft een afgeknotte punt. Het heeft maar

van het pand. Er zijn wel veel kosten gemaakt

A

182

A


A


B

B

B

bij de renovatie, maar dat is een goede investering in de stad vandaag.

De uitvoering van de gevels is tegelijk sober, robuust en verfijnd. De architecten hadden maar een kleine 10 cm om de buitenkant te

Het straatbeeld aan de Belgiëlei is historisch

isoleren en af te werken. Het gelijkvloerse

gegroeid tot een afwisseling van bouwhoogtes,

niveau kreeg een ter plaatse en heel dun

van rijwoningen en herenhuizen tot hoge en

gegoten betonnen plint. De kleur van de fijne

soms zeer hoge flatgebouwen. Dergelijke extre-

gevelpleister, waarmee de niveaus boven het

men mogen nu niet meer, nieuwe ingrepen

gelijkvloers zijn bekleed, sluit dicht aan bij de

moeten bescheiden blijven. Wel mocht de

betontint. De gevelpleister, een typisch stedelijk

kroonlijst wat worden verhoogd. De woning

materiaal, is nat geborsteld in horizontale en

van de architecten lijkt nu een gestileerde variant

verticale vlakken, wat een bijzondere en origi-

van de andere typologieën in de straat. “Is dit

nele textuur oplevert. Het beeld is er één van

een huis of een klein appartementsgebouw?” is

massieve elegantie of elegante massiviteit.

dan ook een veelgehoorde vraag. In plaats van

Ook de overdekte inkompartij, met afgeronde

smalle en hoge ramen zoals bij de oude stads-

hoeken en een trapje, bezorgt het gevelbeeld

woning zijn hier eerder brede ramen geplaatst

allure en een uitnodigend karakter, én het bena-

die ook aansluiten bij de schaal van de raampar-

drukt de overgang tussen publiek en privé.

tijen van de appartementen in de straat. Er zijn

plan

184

nu ook aan drie kanten ramen voorzien in plaats

Structurele ingrepen

van alleen vooraan en achteraan, zoals vroeger.

Tegenover de inkom bevindt zich de centraal

Het bronskleurig geanodiseerd aluminium van

geplaatste trap. Die is ter plaatse in beton

de ramen sluit mooi aan bij het champagne-

gestort tussen twee nieuwe dragende muren.

kleurig schrijnwerk van vele naburige apparte-

Deze muren worden in de kelder ondersteund

mentsgebouwen.

door een nieuw gestorte funderingsplaat.


Van daar uit is de opbouw van het nieuwe

Indeling, licht, perspectief, materiaal

huis begonnen: recht naar omhoog à rato van

Het oude pand is volledig gestript. In de

één verdieping per week. De kelder, die maar

kelder is een betonnen plaat gestort. De

1,70 meter hoog was, is op 2,1 meter vrije

plafonds en trap zijn uitgevoerd in ter plaatse

hoogte gebracht door de pas van het gelijk-

gestort beton met verloren plankenbekisting,

vloers vijf treden te verhogen. Het gelijkvloers

en de treden zijn nadien bekleed met hout.

met kantoor, inkom en fietsenberging wordt

In de kelder vinden we een wasberging en

zo verheven van het straatniveau om de

akoestische ruimte - de heer des huizes drumt -

bestaande kelder te verruimen en het kan-

en de scheimuur is van onderen tot boven

toor meer privacy te gunnen.

gekaleid en wit geschilderd. Het verhoogde

Het oude zadeldak in een puntvorm is

bevat het bureau van Lieve en een - in de

vervangen door een (verhoogd) plat dak.

stad essentiële - fietsenstalling.

gelijkvloers is bevloerd met polybeton en

Dit wordt bereikbaar via een trap op het

B

terras, en de dakplaat is erop berekend om

Niveau +1 bevat twee slaapkamers en een

een intensief groendak met een grondlaag

badkamer. In de slaapkamers ligt parket (multi-

van 40 cm te kunnen dragen. In totaal telt de

plexplaten met berkenfineer), de badkamer is

woning nu vijf niveaus plus een daktuin.

bekleed met blauwe, groen en witte tegeltjes


B

plan

186


B


die de ruimte opdelen in verschillende zones,

vensterbanken ontstaan. In de eetkamer is de

Een nieuwe structuur die de noden van de

respectievelijk toilet / berging, douche- en

vensterbank heel diep, als een zitmeubel op

bewoners haast natuurlijk ondersteunt.

badgedeelte.

zich. Keuken en eetkamer zijn doorlopend

Deze woning geeft prima weer hoe Lieve

bevloerd met groenkleurige tegels in een

Vermeiren en Johan De Coster kijken naar

Niveau +2 bestaat uit de eetkamer aan de

groter formaat dan deze in de badkamer.

architectuur. Lieve: “Stedelijk wonen draagt al heel veel bij tot de noodzaak van duurzaam

‘voorkant’ en de keuken ‘achteraan’, met toetreding van zonlicht op het gehele niveau.

Niveau +3 biedt onderdak aan de zithoek. Deze

wonen. Verder bouwen we contextueel:

Het niveauverschil van twee trapjes tussen de

geeft op zijn beurt uit op een terras, waarvan de

elke plek vraagt om een specifieke oplossing,

iets hogere eetkamer en de keuken is een

muur is verhoogd om inkijk van de buurapparte-

en elke bouwheer heeft een eigen eisenpakket.

gevolg van de constructie van het buitenterras

menten te vermijden. Er is een uitsparing voor-

Binnen die parameters gaan we zoeken naar

een verdieping hoger. Maar het hoogteverschil

zien in de muur om toch perspectief op de straat

ruimte, licht en perspectief.Al wat daar bijkomt

heeft een groot voordeel: de bewoners kijken

en het kruispunt te hebben. Wanneer ’s avonds

is min of meer bijzaak. De basis: de ruimtelijke

over de keuken heen door het raam de

de lichten in de zithoek en op het terras aangaan,

structuur, de ervaring en het gebruik van die

Haringrodestraat in. Het koken is deels

lijken binnen en buiten dankzij het open

ruimte binnenin, de inpassing in de straat, dat

afgeschermd door een hoge kastenwand. De

schuifraam en het dichtgeschoven terrasgordijn

is voor ons essentieel. Wij zijn minder bezig

maatwerkkeuken is opgebouwd uit gelakte

wel één grote, heel gezellige ruimte.

met het beeld, dan wel met het gebouw zelf.

Visie op het wonen van nu en morgen

de plaatsing van de ramen, laden de ruimte en

Kleine dingen, zoals de niveauverschillen en

mdf met een inox werkblad dat een stukje doorloopt op de kastfronten. Om koudebruggen te vermijden zijn de ramen in het gevel-

Gevels die rustig ingepast en niet schreeuwerig

het beeld vanzelf op, zowel aan de straatkant

vlak geplaatst, waardoor er aan de binnenkant

zijn, maar hedendaags, tijdloos en duurzaam.

als in het interieur.” Foto’s : (A) Niels Donckers & (B) Thomas Legrève Tekst : Stijn Servaes

Lieve Vermeiren Ir Architect ism Johan De Coster architect Haringrodestraat 36 - 2018 Antwerpen t. +32 (0)3 293 96 05 info@lievevermeiren.be - www.lievevermeiren.be

plan

188


DEKTON. UNLIMITED. BEYOND THE WALL by DANIEL LIBESKIND “My first thought about Dekton was that it was full of character, an intrinsic character that is as deep as natural stone but with a totally innovative shape and with improved properties in compacting, resistance and also of course, extra big size”

Daniel Libeskind

FACADES FLOORING WORKTOPS CLADDING

www.dekton.com COSENTINO BELGIUM Koeweidestraat 44 / 1785 Merchtem / +32 (0)52 21 66 73 / info.be@cosentino.com


foto : Stijn Bollaert

LOW architecten bvba

De stervormige woning : Functionaliteit is de echte ster

Inleiding: LOW: het bureau

Alpha Tower in Brussel, en de renovatie van de

Architecten Stijn Cockx en Tom Hindryckx zijn

hoofdzetel van Kind & Gezin zorgden voor de

moeilijk in één hokje te duwen. Beide dertigers

doorbraak. Sindsdien, en omdat slechts 20%

begonnen 10 jaar geleden met hun eigen

van hun projecten privé-klanten zijn, kunnen

bureau ‘LOW’, en namen zo stukje bij beetje

Cockx en Hindryckx behoorlijk selectief zijn in

hun plaats in het architecturale landschap in.

de privé-projecten die ze aannemen. De ster-

Gelegen in Antwerpen maar met een hart

vormige woning in Oud-Turnhout is een van de

voor Brussel, stelt LOW vandaag tien mensen

voorlopige hoogtepunten van hun aanpak.

tewerk. Een steile opmars dus, wat ze te danken hebben aan hun unieke aanpak.

Deze aanpak zorgt ervoor dat LOW hun weinige privé-projecten maximaal kunnen uitdiepen.

In plaats van de kleinere privé-klanten, richtte

plan

190

Het is hun filosofie om met een compact team

LOW zich van bij de start op grotere wedstrijden

heel nauw samen te werken met de klant, wat

en openbare aanbestedingen.Toen hun beschei-

leidt tot een intens proces voor alle partijen.

den team in 2008 meerdere mooie projecten

LOW wordt immers graag al van in de aller-

op rij binnenhaalde, was de trein definitief

eerste fase betrokken. Zoals ook in dit project

vertrokken. Met name de reconversie van de

in de Kempen, begint alles immers bij de keuze


van het perceel. Maar ook tijdens alle andere

een nadruk op de omgeving. Vaak eindigt zo’n

De toegang tot deze garage staat als apart

stappen - van de conceptcreatie tot de ruwbouw,

wens in een verkaveling, en dat wilden we

object enkele meters los van het gebouw, en is

van de tuin tot het meubilair - wil LOW aan de

absoluut vermijden. We hebben dus lang

te herkennen aan het betonnen kraagje tussen

zijde van de klant staan.

gezocht naar een interessante bouwgrond, en

het groen.

stootten uiteindelijk op dit mooie hoekperceel Contrast in ontwerp

met fantastische, hoge bomen. Die verticaliteit

“Het leuke contrast tussen de hoge bomen en

“We willen vooral vermijden om op alle archi-

inspireerde ons meteen.”

onze platte woning wilden we zover mogelijk

te geven,” verklaart Tom Hindryckx. “Op vlak

Ook hier koos LOW voor het contrast. “We

bedoeling om zoveel mogelijk groen te behou-

van materiaalkeuze, ruimtelijkheid en indeling

counterden die natuurlijke verticale lijnen met

den, te versterken en te ensceneren.We wilden

loert het gevaar van het cliché immers om de

een woning op één bouwlaag. We wilden ons

de woning laten groeien tussen de bomen,

hoek. LOW wil elke vraag super-specifiek

nederig opstellen, en voelden dat twee bouw-

opdat de interactie tussen het wonen en de

beantwoorden, en volledig op maat van de

lagen te overweldigend zou zijn. Om niet te hard

natuur maximaal zou zijn. Het tuinontwerp van

doortrekken,” verklaart Hindryckx.“Het was de

tecturale vragen dezelfde pasklare antwoorden

klant. Daarom zijn we heel selectief in het spen-

in te grijpen op de bestaande vegetatie van

Erik Dhont ondersteunt dit concept. De wilde

deren van het budget: we kiezen aan welke

sparren en droge, Kempische begroeiing, kozen

tuin groeit tot diep in de oksels van de vijfbenige

delen we ons geld geven, en aan welke niet.

we om horizontaal invasief te werken.”

Sommige zaken werken we tot in het extreme af, andere elementen blijven ruw. Samen met

woning, en zorgt ervoor dat de buitenlucht als het ware binnendringt.

Natuur en industrie

Op geen enkele wijze wilde LOW bomen gaan

de klant maken we duidelijke keuzes, wat zorgt

Auto’s voor de deur pasten absoluut niet in

kappen om meer lichtinval te creëren, dus com-

voor een leuk contrast.”

dat plaatje, dus verhuisden die naar een onder-

penseerden de architecten dit met extra grote

grondse parkeergarage, het verborgen niveau

ramen. Zowat alle ramen zijn op maximale

De locatie in Oud-Turnhout speelde een crucia-

van de stervormige woning. De helling van de

afmetingen gemaakt, zodat er toch genoeg

le rol in het ontwerpproces, aldus Hindryckx.

garage werd bewust losgetrokken van de woning,

zonlicht kan binnenvallen ondanks de bosrijke

“De klant wilde een perceel in het groen, met

om enige niet-natuurlijke verticaliteit te vermijden.

omgeving. Het zorgt er meteen ook voor dat

plan

192


‘De Zeester’ van maakte. De website van LOW

onvermijdelijk. Even belangrijk is het aantal

is. Moet ook wel, want veel binnenmuren om

houdt het simpelweg op ‘Woning in het Bos’, en

benen: vijf, geen vier.“Dankzij de vijf benen heb

kaders aan op te hangen, zijn er niet.

met reden.Volgens Hindryckx werd er immers

je overal scherpe binnenhoeken, waardoor je

nooit gewerkt vanuit het idee om een stervor-

altijd kan binnenkijken in andere kamers van

de natuur steeds als een tableau vivant aanwezig

Voor de buitenwanden wilde LOW niet met

mige woning te maken. De vorm volgde de

de woning, en in verschillende delen van de

een eenvoudige, gladde muurbekleding werken.

idee, de functionaliteit had prioriteit. LOW

tuin. Daar hebben we echt mee gespeeld.

Integendeel: ze lieten een eigen mal maken en

architecten begon dus bij de schematische

We hebben een samenspel gecreëerd van

stelden de buitenwand samen uit een opeen-

verdeling van de verschillende woonelementen

binnen en buiten, een sequentie van zichten.”

stapeling van twee identieke maar omgekeerde

(‘slapen’, ‘studeren’, ‘koken’, ‘wassen’, etc.). Deze

Elk van de vijf binnentuinen heeft dus een eigen

vormen in antraciet zwart architectonisch beton.

werden met zorg geprogrammeerd en als lego-

relatie met de ruimtes ernaast. De keuzes voor

“We lieten ons inspireren door oude industriële

blokjes verdeeld over het perceel. Dit schema

de specifieke plaatsing van de benen werd heel

poorten.We hebben veel research gedaan naar

zorgde voor de basis, waarna de vijfbenige vorm

precies bepaald door de bezonning en licht-

dit soort beton, de vormgeving en de aanwending

zou volgen.Waar de benen samenkomen, moest

inval. Deze lichtsymfonie kon echter enkel tot

die we eraan wilden geven. Zo zit er toch weer

er dan weer ruimte zijn. De patio, de spil van de

stand komen door een slimme uitwerking van

een eleganter facet in het uitzicht.” Het is een

woning, wordt met glas afgeschermd van de

de verschillende woonfuncties. Elk been heeft

gelaagdheid die de volledige aanpak van LOW

eigenlijke woning. Zo is de stervormige woning

een eigen lichtinval, bezonning, kijkrichting en

typeert. Het creatieve proces stopt niet na een

meer dan de som der delen.

relatie met de tuin. Vanuit de keuken kan je naar de spelende kinderen aan het zwembad

eerste lezing, dan begint het pas. De patio is het eerste wat je ziet als je het huis

kijken, vanuit de living doorheen de tuin naar de

binnenkomt, en wordt beschouwd als het leven-

kinderkamer. In de slaapkamer staat privacy dan

‘De stervormige woning’, noemden sommige

de (want begroeide) hart van de woning. De

weer centraal, met alleen een uitzicht op de

bronnen het, terwijl een ander magazine er zelfs

link en het contrast met de natuur is opnieuw

Kempische wildgroei achter het huis.

De functionaliteit is de ster


plan

194


foto : www.janverlinde.be


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

1 2 2 1 14 2

bathroom bedroom stairs leisure laundry toilet entrance hall study masterbedroom kitchen storage terrace dining living patio swimmingpool

3 16 13

5 15

4

6 6 7

10 12 1

8

11

6 9 1

Nieuwe Ecologie

het dak vol zonnepanelen, werkt het huis

rond Turnhout, onder impuls van Paul Neefs

Vijf benen en één bouwlaag, dat betekent veel

met een warmtepomp, warmterecuperatie en

en Vanhout & Schellekens, die gekend staan

buitenwanden en een relatief groot dakopper-

balans-ventilatie (systeem D). De verwarming

voor hun innovatieve maar toch zeer huiselijke

vlakte. Niet bepaald ecologisch of goedkoop.

gebeurt via lage-temperatuur-vloerverwarming,

modernistische architectuur. Ook het interieur,

De klant - een dokter - werd overtuigd door

ook een spaarzame methode. Deze energie-zui-

dat een combinatie bevat van nieuwe elementen,

een simpele, doch atypische metafoor die de

nige technieken vind je overal doorheen het huis,

aangevuld met een paar vintage stukken, ademt

architecten opwierpen. Ze maakten immers de

waar bovendien ook ruimte is voor andere snuf-

dezelfde sfeer.

vergelijking met een darmwand: dankzij de

jes. Een centraal stofzuigersysteem bijvoorbeeld,

specifieke structuur van darmplooien wordt het

of een gesofisticeerd domoticanetwerk om de

De keuken daarentegen is weer een typevoor-

contactoppervlakte vergroot en komt er een

energiezuinige systemen op een evenwichtige

beeld van LOW’s functie/vorm. De wens van

betere stofwisseling tot stand. Idem dito voor dit

manier aan te sturen en zo het hoogst mogelijke

de klant was om geen al te directe relatie

huis, met de natuur als concrete invulling van de

rendement te behalen. Ook dàt is ecologie!

tussen inkom en keuken toe te laten: vanuit

Interieur: Kempische seventies

mensen niet in de - nochtans volledig open -

Hoe dan ook, een compacte woning kan je dit

De vooruitstrevende technologieën en aparte

keuken kijken. Dat loste LOW op door een

niet noemen, nochtans één van de beginselen

vormgeving wordt gecompenseerd door een

dwarsbalk op werkbladhoogte te leggen

van het ecologisch denken. Maar voor LOW is

eerder nostalgisch interieur. De tafels, zetels,

tussen het kookeiland en het werkblad. In de

ecologie meer dan isolatiediktes en warmtever-

stoelen en verlichting zijn eerder klassiek en

balk werden o.a. twee ovens en een drankkast

de patio en omliggende delen mochten de

omgeving.

lies. Ook het benaderen van de site, het omgaan

heel herkenbaar voor interieurliefhebbers.

verwerkt langs de keukenzijde. Langs de andere

met ruimtelijke kwaliteiten en technologische

Sommigen herkenden de referenties naar de

zijde wordt het oog zo elegant afgeleid van de

innovatie spelen een belangrijke rol. Zo ligt

architectuur die in de jaren ’60 en ’70 ontstond

keuken naar de eetkamer en living. Foto’s : Frederik Buyckx

Tekst :Thomas Slembrouck

LOW architecten bvba Franklin Rooseveltplaats 12 - 2060 Antwerp t. +32 (0)3 232 35 59 info@low-architecten.be - www.low-architecten.be

plan

196


Vuur met Karakter

www.dovre.be

SENSE

HOUTKACHELS VAN DOVRE

De elegante afwerking en vloeiende lijnen maken van SENSE een bijzonder mooie serie. Ze heeft hierdoor de perfecte uitstraling voor hedendaagse interieurs. SENSE biedt u knap design en sfeervolle warmte met een verleidelijk vlambeeld. Deze moderne familie van houtkachels is dankzij het hoge rendement, kleine vermogen

en

buitenluchtaansluiting

uitermate geschikt voor lage energie woningen.

DOVRE SENSE 403


M2-architecten - Philip Mortelmans

Je woning als het verhaal van je leven

Samen met zijn echtgenote Katrien Warmenbol

ter kunnen worden ingezet. Antwerpen, een van

start Philip Mortelmans in 1999 het gelijknamige

de belangrijkste plaatsen waar M2-architecten

architectenbureau op, dat later uitgroeit tot

actief zijn, is een goede tien jaar geleden

M2-architecten. Tijdens hun eerste jaren als

begonnen aan een inhaalbeweging door te

architect wensen zij van het brede spectrum

kiezen voor een stadsontwikkeling met middel-

aan toepassingen te proeven, van utiliteitsbouw

hoog- en hoogbouw. In combinatie met de

tot residentiĂŤle architectuur.

goede bouwpartners, die een product willen brengen dat aan een concrete vraag beant-

Sinds een 7-tal jaar spitst Philip zich met zijn

woordt, tekenen M2-architecten momenteel

team van een 20-tal medewerkers toe op

voor het ontwerp van 12 projecten in

woningbouw, met name op meergezinswo-

Antwerpen.

ningen, eengezinswoningen en assistentieflats.

plan

198

Deze keuze sluit aan bij de wens van steden

Voor zijn gezin hebben Philip en Katrien een

en gemeenten om de urbane kernen te

woning gebouwd die moet lezen als een

verdichten langs de hoofdaders, zodat de

curriculum van hun gezamenlijke leven. Het is

beschikbare middelen voor openbaar vervoer

een work in progress dat Philip Mortelmans'

en andere gemeenschapsvoorzieningen efficiĂŤn-

visie op architectuur samenvat.


Wanneer Philip en Katrien Mortelmans 10

plaats geven, is het heel mooi dat we in onze

kinderen. De individuele woning is daar

jaar geleden hun eigen huis gaan ontwerpen,

woning ruimte kunnen vrijhouden waarmee

natuurlijk beter voor geëigend dan het appar-

hebben zij samen al een hele weg afgelegd.

we ons verdere leven invullen. Centraal in mijn

tementsgebouw. In een meergezinswoning moet

Zij leren elkaar kennen tijdens hun opleiding

architecturale aanpak van residentiële gebouwen

je een basis creëren die rekening houdt met

architectuur en richten samen hun eerste

staat het ontwerpen van een woning als een

uiteenlopende verhalen."

bureau op dat tegen die tijd al een duidelijke

canvas waarop je je leven kunt uittekenen.

identiteit heeft gevormd en uitgroeit tot een

Het 'toe-eigeningsproces' van de klant is altijd

middelgrote onderneming. Het jonge koppel

een belangrijke fase van het ontwerpen. Je

De architectuur van M2 draait om beleving.

reist veel, wat de start is van een kunstverza-

probeert met de bouwheer na te gaan wat

Om die beleving te vertalen in een ontwerp,

De aslijnen van de beleving

meling die is samengesteld met werken uit de

betekenisvol voor hem is, wat hij uit zijn

tekenen Philip en zijn team zo veel mogelijk

meest uiteenlopende plaatsen en culturen in

verleden wil meenemen en waar hij naartoe

vanuit assen die het gebouw doorkruisen.

de wereld. Philip en Katrien hebben een hart

wil om dat alles vervolgens als ijkpunten in de

"Ik streef ernaar om doorzicht te creëren in

voor hedendaagse kunst, een passie die ze

woning te verwerken. Wel te verstaan indien

een gebouw. Ik probeer raampartijen en andere

graag willen doorgeven aan hun kinderen die

de klant dit wenst, want sommige mensen

elementen die de omgeving van het gebouw

geboren worden tijdens het ontwerp- en bouw-

willen met het bouwen van een woning tabula

naar binnen halen, steeds tegenover elkaar te

proces. Die interesses en levenservaringen

rasa maken met het verleden en met een

plaatsen.Vooral in doorgangsruimten, waar je

moeten een plaats krijgen in het huis dat

soort nieuwe maagdelijkheid van start gaan.

dan altijd naar het licht toeloopt. De droge

zij als gezin gaan bewonen. Philip: "Het is de

Dat respecteren we vanzelfsprekend. In ons

functie om je van punt A naar B te begeven,

voornaamste reden om het huis van binnenuit

huis hebben we ons de luxe veroorloofd om

krijgt dan een extra dimensie, namelijk dat je

naar buiten te bouwen. De inhoud van een

brede gangen te bouwen waar plaats is voor

ook de buitenomgeving beleeft. Het wordt een

leven bepaalt de vorm van een woning. En

kunst. Zo ontstaat als het ware ons eigen

beleving met indrukken. Als je over een mooi

eveneens, al lijkt dit vanzelfsprekend, van het

museumpje. Wanneer je je door het huis

zicht beschikt, zou het zonde zijn om er niet van

leven dan nog moet komen. Naast onze erva-

beweegt, dan loop je door een verhaal. Een

te genieten. Er ontstaat eveneens een dieper

ringen en herinneringen die we letterlijk een

wereld die ik wil delen, onder meer met mijn

perspectief waardoor je de ruimte groter

plan

200


ervaart. De meerwaarde bestaat erin dat je

een doorzonwoning biedt, verrijken de

je leefwereld geestelijk verruimt. In mijn eigen

woonervaring en dus proberen we ze te

ruwere structuur hebben gebruikt. Dat sluit

woning lopen er zo meerdere assen, waarlangs

creĂŤren. Het zit 'm soms in kleine details en als

aan bij de aarde. Die laag vormt een sokkel

heel gestructureerde breuksteen met een

de verscheidene woon- en werkfuncties zijn

de middelen het opleggen, in compromissen.

waarop de andere volumes zijn gebouwd en

verdeeld. Deze assen lopen door in de tuin,

Een eenvoudig voorbeeld is de keuze van de

bevindt zich op een meter boven de grond.

waar op een bepaalde plaats een kunstwerk

opstelling van meubilair. Je moet een bed en

Door iets hoger dan de tuin te wonen, krijg je

is voorzien. Het welke, dat weet ik nog niet.

een kast in een slaapkamer plaatsen en je kast

een dieper zicht. Het blijft me erom te doen

Ik moet het nog vinden. Momenteel staan er

staat in de gezichtsas. Dan wissel je de plaats

ook de buitenruimte zoveel mogelijk van

stenen bollen, maar ik hoop ooit een krachtig

van het bed om met die van de kast om de

binnenuit uit te kunnen beleven. Ik haal ze

werk te kunnen bemachtigen om op dat anker-

openheid van je woning te bewaren."

eveneens naar binnen door op goed gekozen

punt te plaatsen. Die assen die geven ook

plaatsen grote raampartijen te voorzien. Zo

rust doordat je je blik ver kan laten reiken.

Materialen voor evenwicht

kunnen mijn vier kinderen vanuit hun kamer

Tegelijkertijd bewaar ik die sensoriĂŤle kalmte

Het derde zwaartepunt waaraan M2-architecten

elk van de groene omgeving genieten. Om

door een fijne afwerking van het detail. Lijnen

veel aandacht besteden, is de keuze van de

oververhitting tegen te gaan, hebben we een

moeten mooi op elkaar aansluiten, overbodige

materialen. Philip: "Ik kies vaak voor natuurlijke

ruime overstek voorzien boven die grote ramen.

hoekjes worden vermeden. In een apparte-

materialen die een synergie bieden met de

Wanneer we nu naar de hoger gelegen volumes

mentsgebouw, vooral in de steden, moet je

omgeving. Ze zijn misschien duurder, maar tege-

kijken, dan worden de materialen steeds fijner

vaak veel creatiever aan de slag om die

lijk veel duurzamer en ze verouderen vaak mooi.

van korrel, gepolijst, 'beschaafder' en frivoler.

assen te behouden. Maar de zichtassen die

In onze eigen woning merk je dat we onderaan

Het is een kwestie van evenwicht met de


plan

202


0

1

omgeving. In de onderste laag is daarom geen

zelf de platen steen te selecteren die in het

wateroppervlak aanwezig is, versmelt veel

glas aanwezig, wat de harmonie met de bodem

bovenste deel van de gevel zijn gebruikt. Het

mooier met het omliggende groen dan een

zou verbreken. En aan de zijkant heb ik een

is een zandsteen uit de regio van Agra. Ik heb

glasheldere blauwige zwemkom.We verwarmen

raampartij verborgen om ook weer rust voor

erop gelet dat de belijning klopt. Alhoewel je

ons zwembad ook alleen maar met zonne-

het oog te brengen. De truc hier is om balkjes

er technisch op toekijkt dat er geen water

energie die we op het platte dak opwekken.

verticaal met afwisselend open ruimte voor

langs de gevel loopt, zal je toch wel eens een

Dat is bekleed met EPDM-matjes, die tegelijker-

de ramen te plaatsen.Van binnenuit kijk je dan

afdruipend water krijgen. De steen die fossiel

tijd het platte dak afkoelen. Daarmee krijgen

wel naar buiten, maar van buiten gezien, lijkt

ijzer bevat, is verticaal geplaatst, zodat eventuele

we ons zwembad op zo'n 25 graden. Deze

het of dat deel van de gevel helemaal uit hout

afdruipers opgaan in de tekening van de steen."

verwarmingsmethode geeft ons de vrijheid om

bestaat, behalve als je er pal voor staat."

ons zwembad niet te overdekken, want dat De waterpartij kan je gerust in dezelfde optiek

vind ik een enorme zonde van het zicht en van

Het verhaal van het huis lees je evengoed af in

van materiaalkeuze plaatsen. Ze lijkt op een

het zen-gevoel dat een waterpartij uitstraalt.

de materiaalkeuze.Vroeger stond er een hoeve.

vijver, vanwege de lichte alg die erop zit, maar

We beginnen gewoon een maand later te

De bakstenen van het afgebroken gebouw zijn

het is in feite een overloopzwembad. Philip:

zwemmen dan in een zwembad met een dek-

op sommige plaatsen die overeenstemmen met

"Dat is een heel bewuste keuze.We gebruiken

zeil, maar dat heb ik ruimschoots over voor

de oude contouren terug opgebouwd tot

ook een minimum aan toeslagstoffen en we

de schoonheid die ik het hele jaar lang kan

muren, bij wijze van een historisch spoor.

werken met een systeem waar er chloorbinding

beleven."

en -ontbinding ontstaat in de filter zelf. Zo is "Materiaalkeuze is echt belangrijk voor mij.

het water heel chloorarm, maar wel gezuiverd.

Foto’s : Hendrik Biegs

Voor ons huis zijn we naar India gereisd om

De lichtjes groene tint die daardoor op het

Tekst : Marc Melis

M2-architecten - Philip Mortelmans De Burburestraat 9 - 2000 Antwerpen t. +32 (0)3 609 68 86 info@philipmortelmans.be - www.philipmortelmans.be

plan

204


Uw beste keuze in home automation

Home Automation

Audio/Video Multiroom

Elektriciteitswerken

Datanetwerk en Telecom

Home Cinema

Van Havere Projects : meer dan 20 jaar ervaring in audio/video en domotica projecten Bij Van Havere Projects begrijpen wij het belang van een perfect ontwerp van de ruimte . Om die reden besteden wij veel tijd aan het bespreken van de details van het project met de architect of interieur architect van de opdrachtgever. Tenslotte hebben wij hetzelfde doel - tevredenheid van de opdrachtgever bereiken en een prachtige ruimte creëren. Het creëren van een geïntegreerde ruimte, of het nu een woning of commercieel gebouw betreft, hoeft niet te betekenen dat er veel zichtbare technologie aanwezig is. Eigenlijk is het net het tegenovergestelde! Wij vinden dat technologie niet altijd moet dicteren hoe de ruimte moet worden georganiseerd. Dat is de reden waarom we alle elementen die moeten worden verborgen kunnen integreren. Het scherm en de projector in het plafond , televisie achter het kunstwerk, luidsprekers in de muren of achter met stof bespannen wanden ... Het kan allemaal gerealiseerd worden. Wij kunnen u helpen om een extra unieke toegevoegde waarde te creëren. Als u het kan bedenken, dan kunnen wij het vermoedelijk ook realiseren!

www.vanhavere-projects.be


NFA - Nicolas Firket Architects

Het huis in de heuvel

Villa Arra is een huis in het landschap. Heel

We toetsen hoe het Arra-project aansluit bij

letterlijk. De woning vloeit voort uit de

de filosofie van Nicolas Firket die NFA architects

natuurlijke glooiing die het Land van Herve

leidt, een team van architecten en stedenbouw-

typeert en slaat dan dramatisch naar beneden.

kundigen. Urbanisme en masterplannen nemen

Deze klif is opgetrokken uit grasbetontegels

een belangrijke plaats in hun werk in. Toch

en grote schuifpuien. De woning is steden-

focussen we in het gesprek op een individuele

bouwkundig gezien 'ondergronds' gebouwd.

woning. Een groot villaproject is namelijk de

De ingang van het huis bevindt zich in het dak

aanleiding voor Nicolas om in 2006 zijn eigen

dat in het verlengde ligt van de weg die

bureau te starten, nadat hij meerdere jaren als

naar de woning leidt. De villa is met 192 m2

vennoot actief is geweest bij het Rotterdamse

bewoonbare oppervlakte compacter dan ze

OMA van Rem Koolhaas. Nicolas omschrijft de

oogt. Het uitzicht is weids vanaf het eigen

eengezinswoning als de perfecte oefening om de

terrein van 3000 m2 in een beschermd land-

grote gehelen van de hedendaagse architectuur

schap en contrasteert met het omboordsel

te bevatten.

van de mijnwerkershuisjes. Villa Arra verwijst

plan

206

in een bescheiden context naar Aldaberto

Uniek in zijn eenvormigheid

Libera's Villa Malaparte.

Nicolas Firket: "De eengezinswoning is aan de


opdrachtgevers binnen hun relatief bescheiden

basis altijd hetzelfde: je hebt een gezin dat een

aanreiken die hem confronteren met de

woonkamer nodig heeft en verder een keuken,

conventionele voorstelling van zijn opdracht

budget willen blijven. De confrontatie is evident:

badkamer, slaapkamers. Een heel standaard

door het bouwproject uitvoerig te ontleden

meer vierkante meters kosten meer geld.

programma. De geografie, de culturele context,

en opnieuw voor te stellen vanuit een ander

NFArchitects heeft dit conflict opgelost met

het stedelijke of rurale gegeven en niet in het

gezichtspunt. Zo kan hij zich bevrijden van de

behulp van het meubilair. Zij hebben een hoog

minst de identiteit van de bewoners maken

gestandaardiseerde wijze waarop hij mogelijk

roltafeltje ontworpen dat na gebruik in het

daarentegen van elke familiewoning een uniek

zijn dagelijkse leven inricht. Weg van routine,

aanrecht kan worden geschoven en waaraan

gegeven. Deze paradox tussen eenvormigheid

weg van blindelings overgenomen gewoontes

je staand of op een kruk kunt eten. Dat scheelt

en uniciteit definieert de essentie van architec-

die hun bestaansreden sinds lang hebben

snel 5 m2 aan gewonnen oppervlakte die een

tuur in zijn pure vorm: een situatie aangrijpen

verloren. In plaats daarvan kijken we of we

gewone tafel met stoelen inneemt, omgerekend

en vormgeven."

die gedeconstrueerde wensen opnieuw kunnen

10.000 euro constructiekosten. "Door je los

opbouwen tot een resultaat met toegevoegde

te maken van een vast concept en in dit geval

waarde."

te kiezen voor een compromis, voeg je met

Bevrijden uit vastgeroeste gewoonten

een handigheidje functionaliteit toe die aan

Nicolas: "Als ik het woord situatie in de mond neem, dan denk ik aan een verband met het

Nicolas illustreert zijn insteek met het voorbeeld

de gewenste behoefte beantwoordt," voegt Nicolas nog toe.

situationisme. Let op, het zou theoretisch fout

van de keuken en de eetkamer. De bouwheer

zijn om te zeggen dat mijn werk situationistisch

staat erop om een keuken te voorzien waarin

is en ik wil me niet laten voorstaan op deze

een tafel past met vier of vijf zitplaatsen voor de

Op zoek naar de elementaire essentie

artistiek-maatschappelijke beweging uit de

dagelijkse maaltijden, plus een extra verzorgde

Het hele ontwerp- en bouwproces draait rond

jaren 1960, maar de idee van de confrontatie

eetkamer voor de speciale gelegenheden. Het

een zoektocht naar de elementaire essentie.

met een situatie vertaalt zich in mijn aanpak.

is wat velen van bij hun ouders en grootouders

Nicolas: "Het was een mooie uitdaging om

De situationisten wilden verandering van de

kennen en uit gewoonte meenemen in hun

met weinig middelen hoogstaande architec-

gevestigde orde in beeld brengen aan de hand

visie op wonen. Op zich heeft het geen zin om

tuur te verwezenlijken.We hebben tijdens ons

van situaties. Ik wil de bouwheer denkpistes

daar een oordeel over te vellen, zij het dat de

ontwerpproces vaak Le Corbusiers vakantie-

plan

208


huisje op Cap Martin in gedachte genomen,

één waar het hele gezin zich tussen halfacht

dat enkel en alleen uit basiselementen is op-

en acht uur 's morgens kan klaarmaken voor de

gebouwd. Wanneer we voor zo'n probleem-

dag? We hebben dit opgelost door een heel

stelling staan, beginnen we dus eerst met de

gewone badkamer qua oppervlakte uit te rekken

wensen van de bouwheer tot hun essentie

over de breedte van de drie slaapkamers. De

te herleiden. Verwar deze aanpak niet met

ruimte is 9 meter lang en anderhalve meter

minimalisme, naar mijn mening een stijlkeuze

diep en bevat een bad, douche en twee lavabo-

is die een wat arrogante droogheid inhoudt.

posities. Elke kamer geeft uit op de badkamer:

Het gaat in tegendeel om een elementaire

de kamer van de ouders rechtstreeks via een

benadering waar je recht op je doel afgaat

opendraaiende kast. De kinderen moeten de

door de ruimte meer betekenis toe te kennen.

gang oversteken waar de deuren van hun kamer

Geen esthetische keuze maar wel een beslissing

recht tegenover die van de badkamer liggen.

die de beleving van de ruimte als uitgangspunt

Binnenin wordt de badkamer in verschillende

neemt. De badkamer in de Villa Arra is een

ruimten ingedeeld door mobiele scheidingen te

ander duidelijk voorbeeld. De woning heeft

creëren met gor-dijnen aan weerszijde van de

drie slaapkamers, wat in een hedendaags huis

centraal geplaatste douche en voor het bad. Het

betekent dat je meer dan één wasgelegenheid

bad is direct naast de grote slaapkamer van de

voorziet. Net zoals voor de keuken en de

ouders geplaatst. De douche bevindt zich in het

eetkamer, moeten we rekening houden met

bereik van de kinderkamers. Links en rechts

de budgetbeperking, slash niet beschikbare

van de douche is een wastafel voorzien. Dus

bouwoppervlakte. Hoe kan ik twee of drie

door een was-gelegenheid anders in de woning

badkamers voorzien met het budget van slechts

te integreren, maar wel op dezelfde traditionele


plan

210


oppervlakte, creëer je een verhoogde gebruiks-

Materialen ongewoon toepassen

verticale druk na te gaan. Sommige van de

waarde. Dit is mijn antwoord op het zoeken

Voor dit gebouw zijn 5 eenvoudige materialen

tegels werden met de hand in een hoek van

gebruikt: beton, staal, vochtbestendige multiplex,

45˚ bijgewerkt om de hoeken tot een elegant

glas en grasbetontegels. Het meubilair is uit mul-

betonweefsel te boetseren. De manier waarop

Minder oppervlakte, meer levenskwaliteit

tiplex gemaakt en vervult meerdere functies:

de natuur haar plaats opeist in deze betontegels,

Het hele huis is op maat bemeubeld. Dat heeft

scheidingswanden, technische ruimtes voor

laat het gebouw nog meer versmelten met de

zijn prijskaartje. Nicolas: "Voor de meerprijs

leidingen en integratie van de verlichting. De

mooie omgeving. De grote glaspartijen bieden

van het meubilair kan je 20 m2 extra bouwen.

grasbetontegels vormen het dak en tegelijk de

daar een ongeremd uitzicht op. Ze zijn westelijk

naar elementaire essentie."

Dan moet je achteraf natuurlijk nog altijd

oprit voor de auto. Om bouwregels gedeeltelijk

gericht in de woonvertrekken op de eerste

meubilair gaan kopen en stap je omwille van

te kunnen ontwijken, was de keuze om negatief

ondergrondse verdieping en zuidelijk in het

het budget naar een woonwarenhuis. De vrijheid

te bouwen, ondergronds tegenover de publieke

slaapblok dat zich op -2 bevindt. Aan de noor-

en eigenheid die de bewoner echter wint door

ruimte, een mooi voordeel. De geweldige

delijke kant is er geen façade. Daar is het

de meubels rechtstreeks te integreren, levert

integratie in het landschap niet meegeleverd:

huis tegen de helling aangebouwd. Vlakbij de

levenskwaliteit op die je niet per se wint door

een huis dat er niet staat!

uitgestorven steenkool- en staalindustrie van

En vanaf hier worden ook esthetische ingrepen

van grote allure discreet, maar subliem in het

architects ontwerpt een woning volgens het

op de voorgrond geschoven, namelijk door

landschap ingewerkt.

principe van het 'Gesamtbauwerk' waar de

de grasbetontegels ook verticaal toe te passen.

Luik, is met bescheiden middelen een woning

meer oppervlakte te bouwen en op te vullen met meubels met een vierletterwoord." NFA

impact van elke ingreep overwogen wordt, met

Aangezien dit niet gangbaar is, zijn er eerst

Foto’s : Marie-Françoise Plissart & Filip Dujardin

andere woorden ook het aanwezige meubilair.

labotests uitgevoerd om de weerstand tegen

Tekst : Marc Melis

NFA - Nicolas Firket Architects Paleizenstraat 153 - 1030 Brussel t. +32 (0)2 244 44 10 office@NFAoffice.com - www.nfaoffice.com

plan

212


Geef vorm aan uw creativiteit. Kies voor Beton(al).

M

et Concept Interieur- en Exterieurbeton biedt Betonal een antwoord op de behoefte van architecten en bouwheren aan originaliteit, puurheid en duurzaamheid. En met succes! Het alom geprezen Concept gamma is uitgegroeid tot een absoluut topproduct van wereldformaat.

Vandaag lanceert Betonal een nieuw gamma ‘zware betontegels’. Deze tegels hebben een strakke, tijdloze industriële look en zijn uitermate geschikt voor opritten, parkings, terrassen, paden en pleinen. Een sterk pluspunt van dit gamma is het ruime aanbod aan verschillende afmetingen en diktes.

www.betonal.be Concept ● Hogesterktebeton ● Glad ● Verharde toplaag ● Maatvast ● Superieure afwerking ● Vlekpreventie


Pabis & Co - Oldo Pabis en Caroline Cogneau

Het 'Raumplan': ruimte opentrekken door diagonale verbinding

plan

214

Vier piepkleine woningen in de Marollen

Het Raumplan schept ruimte

ombouwen tot moderne eengezinswoningen

De grondoppervlakte van deze huisjes is uiter-

schept een expliciete uitdaging om de verticale

mate klein. Sommige panden beschikken over

circulatie te verbeteren. Deze oude volkswonin-

amper 25 m2 per verdieping. Dit bemoeilijkt

gen, met slechts ĂŠĂŠn smalle gevel, zijn bovendien

de verticale circulatie. Een klassieke trappenhal

heel donker. Zoveel mogelijk licht binnenhalen

verkleint het woongevoel en een gewone

vormt de tweede missie van dit kleinschalige

opstapeling van verdiepingen verstikt de ruimte.

ontwikkelingsproject in een wijk met een

Pabis & Co hebben de oplossing gezocht in het

heterogene sociale en culturele mix. De wijk

'Raumplan', een architecturale vernieuwing die

van de Brusselse vlooienmarkt bij het bekende

de Oosten-rijkse architect Loos in de jaren

Vossenplein, trekt jonge en trendy mensen

1910-20 introduceerde. Door plaatsen in het

aan, maar de volkse aard blijft aanwezig. Het

gebouw diagonaal met elkaar te verbinden,

Brusselse architectenteam Pabis & Co voegt

krijg je visuele vergroting. Je bereikt dit door de

daarom een derde pijler toe aan het project

volumes zowel horizontaal als verticaal te ver-

'Le Palais du Pantalon', door ernaar te streven

schuiven. De ruimte breekt open en er ontstaat

deze verbouwing onopvallend in de wijk te

perspectief. In Wenen en Praag waar Loos

integreren.

actief was, vormde plaatsgebrek echter niet


de aanleiding van deze aanpak. In een land als

oplossing krijgt. De aanpak bestaat er telkens

opscheppen met ons talent als architect door

Japan moet wel vaak op heel kleine grond-

in een 'wandeling' door het huis te creëren die

overal moderne gevels neer te zetten. De

oppervlakten en in de hoogte gebouwd

steeds een ruime horizon biedt. En misschien

huizen beantwoordden echter helemaal niet

worden. Caroline Cogneau Pabis en haar

moeten we het woord 'gezichtseinder' in de

meer aan de hedendaagse woonnormen en

team hebben het werk van de hedendaagse

mond nemen. Het accentueert nog sterker

gewoon renoveren was geen optie. Een radicale

Japanse architect Fujimoto intensief bestudeerd:

de behoefte om dat 'einde van het gezichtsveld'

vernieuwing was onvermijdelijk. Dit woonproject

"Hij baseert zich sterk op de principes van

zo ver mogelijk te leggen.

is ontstaan in samenwerking met een vriend

Nederige gentrificatie

ontwikkelingsproject heeft opgestart. We

het Raumplan, waar volumes diagonaal met elkaar verbonden worden. Wij hebben er in

die naast zijn eigenlijke beroep een klein

ons ontwerp voor gezorgd dat trappen geen

De huisjes, waaronder dat van het vroegere

hebben carte blanche gekregen om het naar

obstakel voor de ruimte meer vormen. Ons

'Palais du Pantalon', bevonden zich in een

onze inzichten in te vullen. De doelgroep

eigen kantoor heeft ook een bescheiden

erbarmelijke staat. Sommige stonden op

van deze woningen zijn de jonge kunstenaars,

oppervlakte en was aanvankelijk heel donker.

instorten. Het leek daarom voor de hand liggend

architecten, ar tsen van het nabijgelegen

We hebben na de aankoop van onze praktijk-

om ze af te breken en nieuw te bouwen.

OCMW-ziekenhuis Sint-Pieter, enzovoort die

ruimte deze oefening al voor ons zelf gedaan.

Maar voor Caroline en Oldo Pabis en hun

aangetrokken worden door het gemengde

Het pand is een oude mecaniciengarage mid-

team was het belangrijk om het volkse karakter

karakter van deze wijk. Het gaat meestal om

den in de stad." Ook in het Marollenproject

van de buurt niet met de grond gelijk te maken.

kinderloze koppels, want voor een groter

koppelen Pabis & Co het creëren van ruimte

De wijk telt zo'n 45 sociale projecten. Er wonen

gezin worden de woningen al snel te krap.

aan het zoeken naar lichtinval. Dikwijls zoeken

oudere Brusselaars, immigranten en ook jonge

De totale woonoppervlakten variëren van

zij dat licht in de trapruimten. Geperforeerde

creatieve professionals zoeken er graag

120 tot 140 m2. Door elk pand als één huis

metalen trappen, zonder opstaande zijden, laten

hun stek. Het Pabis-team heeft daarom de

herop te bouwen in plaats van er een appar-

het binnenvallende daglicht doorsijpelen tot

pretentieloze gevels bewaard en daarachter

tementencomplex of een luxehotel van te

beneden. Elk van de vier huizen in de Marollen

een volledig nieuwe structuur opgetrokken.

maken, blijf je dichter bij de sociaal-culturele

is anders, zodat iedere woning een unieke

Caroline: "We willen in de Marollen niet

dimensie van de aanwezige bevolkingsmix.

plan

216


Caroline: "We werken even gepassioneerd aan

Pok, met een mini projectieruimte in de kelder.

grote en grootse opdrachten, maar de harte-

Het is een cultureel project van mijn zoon dat

lijkheid van dit project geeft me veel voldoening.

zich niet beperkt tot een verzamelplaats voor

Bovendien gebiedt de minuscule oppervlakte

kunstenaars en hun liefhebbers, maar tegelijk

veel vindingrijkheid om er een leefbare woning

een ontmoetingsruimte voor de hele buurt,

van te maken naar hedendaagse normen, een

waar ook de handelaars van de wijk binnen-

uitdaging die we met plezier zijn aangegaan."

springen voor een kop koffie. Het kadert in de wens om dit vernieuwbouwproject een

Speels, authentiek en verbonden.

grote verwevenheid te geven in het bestaande

Caroline: "Dit soort architectuur leent zich

sociaal en cultureel weefsel van de wijk."

ook tot speelsheid.Weliswaar een heel bestudeerde speelsheid, want we denken na over

Budget eerder naar ruwbouw dan afwerking

elk detail en proberen elk element in het huis

Het zwaartegewicht van het budget ligt op de

te verbinden met een ander element.

ruwbouw. Het is vooral door constructieve

Daardoor ontstaat ook geestelijke ruimte en

ingrepen dat de woning aan meerwaarde wint,

beleving. We hebben het huis als een chore-

omdat ze de leefbaarheid ervan verhogen. Om

ografie geconstrueerd, die uitnodigt tot een

het principe van het Raumplan toe te passen,

veelheid aan actie en interactie. In een van de

worden onder meer overhangende constructies

huizen is op de benedenverdieping een ruimte

gebruikt aan de binnenkant van de woning. De

voor artistieke uitwisseling ingericht genaamd

openheid van een overstek maakt de ruimte


plan

218


luchtig. Dat gebeurt ook door volumes van de

antwoord op de absolute behoefte aan licht

onze architecturale benadering. Het tweede

zijwanden los te maken waarlangs bovendien

en ruimtegevoel.

aspect waaraan we veel belang hechten, is de

ruimte, sommige met glas afgesloten, andere

Om het budget in evenwicht te houden, is voor

gebouw hebben hun bestaansreden en ze staan

opengelaten, vormen een veelheid aan gezichts-

een eenvoudige afwerking gekozen met basis-

onderling in verbinding. Elke keuze is daarom

punten.Vanuit een bureautje wisselt je blik met

materialen. De oorspronkelijke bakstenen muren

grondig overdacht en vanuit verschillende

zowel de lager als de hoger gelegen kamer.

van de voorgevel zijn zichtbaar gelaten en afge-

gezichtsvelden overwogen. Een gebouw onder

Het kleine logeerkamertje daarboven wordt

werkt met een witte verflaag. De trap is uit indus-

handen nemen doe je namelijk in zijn totaliteit.

triële treden gemaakt. Het werkvlak in de keuken

Ons eerste bezoek aan een toekomstige

is van gewoon staal. Deze keuze creëert geen

bouwplaats is daarom heel intensief en neemt

perfectie van het detail. Alle elementen in een

licht kan doorstromen. Ramen binnenin de

op dezelfde manier opengetrokken. Het tweede probleem oplossen, namelijk

gemis, maar voegt daarentegen een pretentie-

altijd veel tijd in beslag.We documenteren dat

meer licht laten binnenvallen, vereist veel

loze charme aan een best complexe woning toe.

bezoek altijd met heel veel foto's. Ieder project bestuderen we in maquette, in 3D, in schetsen

glas en dus een zekere kostprijs. Het glas is

en we tekenen elk aanzicht van de binnen-

zowel liggend als staand toegepast en vanzelf-

Visie op architectuur

sprekend ook in delen van het dak. De grote

Caroline: "Dit project past volledig in onze

ruimte. Door veel te visualiseren, krijgen we

raampartij van een klein ingesloten terras

visie van architectuur, die twee hoofdkenmerken

een grote controle over het ontwerp. Ons

moest met een kraan worden geplaatst, wat

heeft. De eerste eigenschap kan ik samenvatten

voorontwerp is heel nauwkeurig en volledig.

meerkosten inhield. Ook de glazen borst-

tot het banaal klinkende feit dat de omgeving

Improvisatie is niet aan de orde."

wering zonder kader weegt zwaarder door

aangenaam moet zijn om in te leven. Licht,

Tekst : Marc Melis

in het budget, maar biedt opnieuw een

zicht en ruimtelijkheid zijn de uitgangsbasis van

Foto’s : Benoit Pabis

Pabis & Co - Oldo Pabis en Caroline Cogneau De Praeterestraat 55 - 1180 Ukkel t. +32 (0)2 345 18 17 pabisandco.archi@gmail.com - www.pabisandco.com

plan

220


Nieuwe feestzaal tweesterrenrestaurant Slagmolen: niet enkel de top in gastronomie maar ook in verlichting. Bert Meewis en Karlijn Libbrechts vatten in 2013 het plan op om de oude opslagschuur aan hun tweesterrenrestaurant Slagmolen in Opglabbeek te verbouwen tot feestzaal. Weldoordacht lichtplan Bij de opmaak van de lichtstudie werd er uitgegaan van de gedachte dat de verlichting wat specialer mocht ogen dan in een particuliere woning. Voor de verlichting in de feestzaal van de Slagmolen werd er een combinatie gemaakt tussen inbouw- en opbouwverlichtingsarmaturen uit het Kreongamma omdat dit visueel een sterker resultaat oplevert dan enkel inbouwarmaturen. Bij het kiezen van de meest geschikte armaturen werd er niet enkel rekening gehouden met de esthetische kant van het verhaal, maar ook met het technische aspect. www.kreon.com


Pascal François Architects

Paard en natuur als uitgangspunten voor landelijk project

Het bureau Pascal François Architects bvba

en er tegelijk voor zorgen dat deze alles bij de

uit Aalst heeft reeds enkele opmerkelijke

hand hadden, waaronder de paarden van de

projecten op zijn naam staan, voornamelijk in

vrouw des huizes. De locatie in landbouwgebied

de private woonsector. De uitgesproken

van een driegevelwoning met schuur leek een

hedendaagse stijl typeert de realisaties van

ideale keuze, maar bouwen in een zonevreemd

het bureau, dat meermaals gepubliceerd werd

gebied bleek praktisch gezien niet evident.

in bekende vakbladen voor haar recent werk.

“De opdrachtgevers zijn gebeten door heden-

Het was één van de laatste publicaties, over

daagse architectuur”, vertelt architect Pascal

een gerenoveerde schuur in Lokeren, die de

François. “Zij hadden al gebouwd, maar hun

trigger was voor een ander project: een villa

smaken waren geëvolueerd waardoor de

met paardenstalling midden in de Kempense

toenmalige woonst voor hen ietwat gedateerd

natuur, in Olmen.

was. Doorheen hun zoektocht vielen zij op een project van ons in Berlare, waarvan de buiten-

plan

222

Een project in zonevreemd gebied

kant niets prijsgeeft van wat er zich binnen

De woonst, een villa met twee slaapkamers

afspeelt, en die stijl beviel hen wel.”

voor een koppel, moest een investering zijn

Bovenop een stijl die de opdrachtgevers aan-

voor de enige zoon van de opdrachtgevers,

sprak, bleek ook nog dat het architectenbureau


ervaring had bij de problematiek waar zij mee

Uiteindelijk werd de toestemming om de oude

uit ten opzichte van de gevel en zijn in deze

te kampen hadden: bouwen in zonevreemd

woning af te breken verkregen, mits de alom

positie niet alleen beschermd van wind en

gebied.

gekende beperkingen bij zonevreemd bouwen.

omstandigheden, maar bieden ook een zicht op

“Voor ons project in Lokeren rond een

De typologie van de oude schuur, een laag

de natuur rondom en de paarden van de

gerenoveerde schuur stootten we op wat

gebouw met zadeldak, werd herhaald, herwerkt

opdrachtgevers.

problemen om de transformaties vergund te

en kreeg een hedendaagse toets.

krijgen. Aangezien zij met dezelfde moeilijkhe-

Paarden en natuur alomtegenwoordig in huis en tuin

den te kampen kregen, was dit een bijkomend

Tegelpannen als knipoog naar het oude gebouw

“Tegen dat prachtig stuk natuur waarin de

argument om contact op te nemen.”

Dak en gevel zijn uniform bedekt met tegel-

woning staat wilden we niet opboksen. We

Uiteindelijk verloren architect en opdrachtgevers

pannen uit gebakken klei, om de typologie van de

hebben zoveel mogelijk de oorspronkelijke

ruim een jaar aan de administratieve rompslomp

schuur te onderstrepen maar het tegelijk zo

elementen behouden, op de organische vlek

om de bouw vergund te krijgen. De oude schuur

sober mogelijk te houden. De okerbruine kleur

vlakbij het huis na.”

moest dienen als uitgangspunt voor de stijl van

leunt aan bij de bestaande pannen van de schuur.

Die ‘organische vlek’ bestaat uit lavendel en ber-

de bouw, maar gek genoeg kwam dit er maar

Er zijn geen zichtbare dakgoten, alles vloeit in

ken, bomen uit de omgeving in een toets kleur.

moeilijk door bij de provincie. Bouwheren en

elkaar over. Het enige andere materiaal dat

De drie bouwelementen - huis, oude schuur en

architect werden verzocht de typologie van de

zich af en toe laat zien is de koperen afwerking:

nieuwe paardenstallen - lopen vloeiend in elkaar

oude woning, en niet die van de schuur, over te

“De tegelpannen, in U-vorm, zijn zo’n 50 cm

over dankzij de overgangen van tuin naar weide.

nemen.

lang en vrij dik. Langs de voorkant is dat mooi

Voor de bouw van de stallen gingen de

“Dat was te gek voor woorden, die driegevel-

uniform, maar van opzij is dat minder mooi.

opdrachtgevers aanvankelijk op zoek naar

woning was een soort ‘UFO’, weggelopen uit

Daarom heb ik geopteerd voor afwerking in

specialisten uit de typische sector, maar dit bleek

een randstedelijke context en had totaal geen

discreet koperen plooiwerk langs de randen.”

een ontgoocheling te zijn. Om een samenhan-

landelijk karakter. Voor Lokeren was het net

Enkele elementen springen uit deze sobere

gend geheel met schuur en huis te verkrijgen

hetzelfde verhaal, daar duurde het 2,5 jaar eer

bekleding: het raam ter hoogte van de leefruimte

werd opnieuw beroep gedaan op de kennis van

we een vergunning verkregen.”

en het horizontale raam in de keuken steken iets

Pascal François, samen met studiebureau UTIL

plan

224


die zorgde voor een schitterende dakstructuur in

lichtadviseur Joris Van Olmen verwijst naar de

de wanden laten de bakstenen van de oude

hout en geassisteerd door lichtspecialist Joris Van

trouwe stalgenoten van de paarden: zwaluwen.

muren of de structuur van het dak zien. Het geheel creëert een spel van indirect licht en

Olmen. De gevel van de stallen, met schuin oplopende

De ‘trechter’ neemt je mee van schuur naar woonst

noklijn, bestaat aan de ene kant uit beton en

De eerste ruimte waar je door moet om de

aluminium om voor een optimale bescherming

woonst binnen te raken is de trechter, die tussen

Eenvoudig materiaal voor een hedendaags interieur

tegen de weersomstandigheden te zorgen. De

oude schuur en nieuw gebouw geplaatst is.

Bij het binnenkomen in de hal valt het oog op

kant waar de woning op uitkijkt is bekleed met

Hoewel het gaat om een constructie binnen

een groot raam, dat door het huis recht naar

hout voor een aangenaam zicht vanuit het

de bestaande gebouwen, was het ook hier niet

buiten, het veld in, kijkt. Het sanitair en de vesti-

zicht.”

huis, waar de paarden alomtegenwoordig zijn.

evident om de nodige vergunning te verkrijgen.

aire, samen met het hoger liggend volume,

Aan deze kant is een luifel tegen de zon met

Het element, een conische vorm doorprikt met

vormen één uniforme eikenhouten blok, een

geïntegreerd, functioneel licht voorzien. Binnen

openingen in vloer en wanden, geeft nochtans

rechthoek binnen de rechthoek van de buiten-

de stallen is gewerkt met indirecte verlichting,

een unieke toets aan het geheel en verbindt als

muren. De wanden buiten deze rechthoek zijn

zoals de opening onder het raam in de kopgevel.

het ware de gebouwen.

wit bepleisterd. Toen dhr. François de verkozen

De aanwezige verlichting is geplaatst met

“Die trechter is volgens mij toch de kers op de

materialen, voornamelijk eik en marmer, voor-

onzichtbare armaturen in de stallen. Enkel in de

taart: door de openingen in de vloer zie je de

stelde, was de aanvankelijke reactie wat terug-

gang valt de pendelende verlichting op, waarmee

keien van de oprit, een trede lager. De gaten in

houdend.


plan

226


“Ik wou hen vooral materiaal geven dat tegen

kunnen in een later stadium nog opgedeeld

Aandacht en zorg voor materialen is een derde

de omgeving kon: je moet er kunnen binnen

worden om meer kamers te bekomen. Ook

cruciaal kenmerk voor de stijl van de projecten.

wandelen met vuile rubberen laarzen. Toen ze

binnen werd heel bewust omgesprongen met

Het gebruik van het juiste materiaal in de juiste

echter de stalen zagen waren ze eerst bang dat

het spel van natuurlijke, indirecte lichtinval, hout,

context speelt in op elk project en zorgt voor de

het wat ouderwets zou zijn. Gelukkig was er

lichte kleuren en uitzichten op de paarden.

typische harmonieuze samenhang, geliefd bij ver-

genoeg vertouwen om carte blanche te geven

maarde fotografen zoals Frederik Vercruysse of

en kon ik tonen dat je met klassieker materiaal

Visie

Thomas De Bruyne.

tot een heel mooi, strak resultaat én hedendaags

Bij het uitwerken van een project wordt bij Pascal

Het ontwerpen van een woonst met aanpalende

resultaat kan komen.”

François in de omgekeerde richting gewerkt dan

stal was nieuw voor Pascal François, maar zoals

In het huis zijn de ontwerpers ver gegaan om het

wat men traditioneel kent: men vertrekt van de

alles was het een uitdaging om tot passende

geheel strak te houden: ook binnen zijn de over-

beleving van de ruimte en werkt zo richting de

oplossingen te komen. En of het nu een paar-

gangen tussen vloer, wanden en ramen naadloos,

omgeving. Een beweging van binnen naar buiten

denstal of een andere uitdaging is, alles blijft even

op de koperen afwerkingen na. Zelfs de meubels

bepaalt het eindresultaat. In het kader van een-

leuk om te ontwerpen, sluit hij het gesprek af:

zijn geïntegreerd in het geheel.

voud met een aparte toets, zijn drie sleutelwoor-

“Een deurkruk ontwerpen is kleinschaliger, maar

Op het verdiep, ook bereikbaar met een lift,

den van belang bij alle projecten van het huis:

niet minder complex dan een stedenbouw-

vinden we twee slaapkamers, elk aan een uiteinde

“Ten eerste moet het functioneel zijn. Als het

kundig masterplan uitwerken. Het is de zoektocht

van het huis. Ertussenin zijn de “natte cellen”:

met één lijn kan, gaan we er geen twee zetten.

naar een oplossing die de uitdaging is, voor elk

sanitair en badkamer, afgewerkt met donker

We willen bewijzen dat mooi en praktisch wél

project opnieuw.”

marmer, een ontspanningsruimte en terras met

samengaan. Daarnaast werken we zoveel moge-

Foto’s : Frederik Vercruysse

zicht op de omliggende natuur. De slaapkamers

lijk met natuurlijk licht en onverwachte lichtinval.”

Tekst : Kim Schoukens

Pascal François Architects Bvba Ledebaan 238 - 9300 Aalst - Groenstraat 202 - 9300 Aalst t.+32 (0)53 77 66 98 pascal@pascalfrancois.be - www.pascalfrancois.be

plan

228


Sentido

ThE LIghT SwITch REINvENTEd Sentido staat voor eenvoud, comfort en kwaliteit. het volledige oppervlak is aanraakgevoelig, waardoor een innovatieve, unieke manier van licht schakelen ontstaat. de minste aanraking is voldoende om de verlichting, gordijnen en zonwering te bedienen. Sentido is ontworpen voor gebruik met de internationale standaard in domotica.

,

www.basalte.be www.basalte.be info@basalte.be www.basalte.be www.basalte.be


Polo Architects - Poponcini & Lootens

Een oase van licht in het centrum van de stad

In hartje Mechelen ligt het Clarenhof, een

ging de stad Mechelen tot actie over. Een

omvangrijk en in het oog springend woonproject

deel van de 120 eigenaars van het pand werd

met zestig appartementen, dertig woningen

uitgekocht, de rest werd onteigend. De stad

en een ondergrondse parking. Het project is

schreef een wedstrijd uit, met een duidelijke

het resultaat van een samenwerking tussen

opdracht: de leegstaande winkels en parking

architectenbureau Polo (Poponcini en Lootens)

ombouwen tot een hedendaags wooncomplex

en het Leuvense bureau Wit. Mauro Poponcini

met plaats voor winkels. De bureaus Polo en

zet voor Plan uiteen hoe het project tot stand

Wit kwamen als winnaars uit de bus.

is gekomen en wat de onderliggende principes waren.

Mauro Poponcini: “We hebben de wedstrijd gewonnen met een radicaal voorstel: alles

Van troosteloos naar top of the bill

plan

230

afbreken. We hebben de mogelijkheden uit-

Het Euroshoppigcomplex was voor de inwoners

voerig bekeken, maar de bestaande structuur

van Mechelen al lang een doorn in het oog.

leende zich niet tot het bouwen van woningen.

De totale verkrotting van het oude winkel-

Het gebouw was in een te slechte staat en de

centrum zorgde voor vergaande overlast, die

draagkracht en hoogte van de parking waren

dringend moest worden aangepakt. In 2001

niet geschikt voor appartementen. “


Het ontwerp biedt plaats voor een gevarieerd

We hebben besloten daarvan af te stappen

het niet is gelukt.” Dat neemt niet weg dat de

aanbod van drieënzestig appartementen, vijf

en een aantal bouwdelen omgekeerd in te

binnentuin een grote meerwaarde heeft,

duplexwoningen en zevenentwintig eengezins-

delen, met de tuin aan de straatkant. Op

ook voor de woningen met een privétuin die

woningen, van luxueus tot budgetvriendelijk. Het

andere plaatsen hebben we de appartementen

uitgeeft op het binnenplein.

blok is gebouwd rond een centrale gemeen-

iets naar achter verschoven, zodat er plaats

“De tuinen van die woningen zijn afgesloten met

schappelijke binnentuin. En dat midden in de stad.

kwam voor een strook met groen en bomen.

hekken en kunnen ontsloten worden via het

Mauro Poponcini: “Het bouwblok ligt heel

Zo geef je de straten wat ademruimte.

binnengebied. De inwoners hebben hun eigen

centraal, vlak bij de Grote Markt en de Bruul,

Tegelijk vergroen je de straat met privédo-

stuk, maar kunnen ook hun hekken openzetten en

op de grens tussen het stadscentrum en een

mein.”

zo de overgang maken van privé naar collectief.

sociale woonwijk. Een strategisch zeer inte-

Een tuin aan de straatkant, dat moet toch

Bovendien wordt hun tuin zo visueel groter.”

ressante ligging, dus.” En het is die ligging die

gevolgen hebben voor de voor de privacy?

Zeker het vermelden waard is de manier

de architecten tot een andere aanpak heeft

Poponcini: “Toch niet. De tuin ligt iets hoger

waarop de Mechelse vlieten of watergangen

aangezet.

dan het maaiveld, zodat privacy gegarandeerd

in het ontwerp zijn betrokken.

wordt. De muur aan de straatkant is te hoog

Mauro Poponcini: “De vlieten waren in de

De ligging als inspiratiebron

om van buiten naar binnen te kijken, maar

loop der tijd overkoepeld, doordat ze waren

Het Clarenhof ligt ingesloten tussen vier straten,

omgekeerd heb je wel uitzicht over de straat.”

uitgegroeid tot een soort van open riolen.

waarvan er twee vrij smal zijn, met kleinere

Aan de binnenkant van het blok ligt een grote

Maar nu wil de stad ze weer leefbaar maken

woningen, en twee iets breder, met meer

gemeenschappelijke tuin, met oorspronkelijke

en daar hebben wij rekening mee gehouden.

winkels. Maar alle vier hadden ze iets gemeen:

een dubbele bestemming.

Er loopt een ingebuisde vliet door het bouw-

er was geen groen in het straatbeeld.

Poponcini:“Onze ambitie was om dat binnen-

blok heen, die we toch weer zichtbaar hebben

Poponcini: “De klassieke bouwblokken in een

gebied voor de buurt toegankelijk te maken,

gemaakt via een watervlak.”

binnenstad hebben vrij gesloten, formele

afsluitbaar met hekken of poortjes. Maar de

De vliet geeft ook structuur aan het binnen-

gevels aan de straatkant en aan de binnenkant

stad was geen voorstander, het zou de mensen

gebied, ze is een natuurlijke grens tussen de

een informele, meer grillige, groene structuur.

te veel weghouden van de straat. Spijtig dat

privétuinen en het collectieve groen.

plan

232


Klaar en toegankelijk

hoeken open te zetten. We hebben vier ‘oksels’

Door de binnentuin en de strakkere gevels

gemaakt, zeg maar, vier diverse doorgangen naast

errond, wordt informeel formeel en ontstaat

de bouwgehelen, waardoor buiten en binnen in

er een hof, zoals Mechelen er wel meer in het

verbinding staan. Zowel letterlijk als visueel.“

stadsbeeld heeft. De naam ‘Clarenhof ’ verwijst

Zoals eerder vermeld, is er gekozen voor een

deels naar het vroegere klooster van de Rijke

grote variatie aan woningen, van rijwoningen

Claren in de buurt. Een andere verklaring is de

over duplexappartementen tot maisonettes.

heldere aanblik van het witte blok in gekaleide

Hoewel de duplexen op het gelijkvloers liggen,

gevelsteen, een oase van licht in het centrum

zijn de bewoners zeker van voldoende privacy

van de stad. Het blok heeft intussen bijna als

doordat ze iets hoger liggen. Ook de houten

vanzelfsprekend zijn plaats in het straatbeeld

claustra spelen een grote rol.Verder is er ingezet

opgeëist. Toch zijn het net de minder van-

op een variatie aan terrassen die zorgen voor

zelfsprekende ingrepen die het karakter en de

openheid en ademruimte.

eigenheid van het blok bepalen. Mauro Poponcini: “Het probleem bij een bouw-

Het zijn tenslotte mensen die er wonen

blok zijn vaak de hoeken. Een hoek is niet makke-

Wat de architecten níet wilden bouwen, was

lijk wonen, doordat je weinig relatie hebt met het

een gated community. Geen opeenvolging

binnengebied. Dat hebben we opgelost door de

van garages en identieke gevels, maar een


plan

234


ontwerp dat rekening hield met de beleving

integreren in het straatbeeld, door de vlieten

worden afgewogen. Mijn ervaring is dat projec-

van de eindgebruiker.

zichtbaar te maken, door de gemeenschappelijke

ten het vlotst lopen als de buurt vanaf het

Mauro Poponcini: “In een stad is het belangrijk

binnentuin. Collectief en privé worden zo op

begin wordt betrokken.”

de grenzen tussen privé en collectief tegelijk te

een boeiende manier samengebracht. “

Complexe stadsprojecten schrikken de archi-

verkennen en te bewaken. Wat je niet wilt, zijn

Ook zijn bijna alle appartementen en huizen

tecten van Polo dan ook niet af, integendeel.

hoge muren, rolluiken, afgesloten deuren. Je kunt

zowel toegankelijk van binnenuit als van op

“Het is fascinerend om de grens tussen steden-

op andere manieren de privacy en eigenheid van

straat. “Als je de woningen alleen toegankelijk

bouw en architectuur te verkennen, boeiend om

de bewoners vrijwaren. Door rekening te hou-

maakt vanuit de binnenruimte, verdun je de

zelf een masterplan te mogen uitwerken.”

den met ooghoogte, pasverschillen. De leefbaar-

animatie van de straat. Dus hebben we gekozen

Het gesprek gaat nog even door en leidt ons

heid van een stad heeft veel te maken met het

voor een hoofdentree van op straat, maar een

naar teamwerk, vertrouwen, openheid en verder

maaiveld. Als je daar voldoende rekening mee

achterdeur via het binnengebied.”

dan de betreden paden denken. Naar interdisciplinair werken en kruisbestuiving, naar de

houdt, krijg je zoals hier een hek dat open staat. Dat is een signaal. Je betreedt een binnengebied,

Teruggeven aan de omgeving

noodzaak van praten, uitdagen en uitgedaagd

maar de weg naar de privétuin ligt open. Of ook

Een van de uitgangspunten van Poponcini

worden. “Respect hebben voor elkaars werk

niet, die keuze is volledig aan de bewoner.”

en Lootens is dat je de buurt maar beter in

en samen naar het beste resultaat streven, ook

Niet alleen de bewoners, maar ook de omge-

het project kunt betrekken.“Zo creëer je een

al heeft iedereen zijn eigen agenda. Daar gaat

vingsfactoren zijn van groot belang.

win-winsituatie. Architectuur is een roeping en

het om”.

“Het gebouw staat in dialoog met de om-

een passie, maar het functioneert ook in de

geving. Door rekening te houden met het statuut

maatschappij. Je creëert niet alleen voor jezelf.

Foto’s : Sarah Blee & Toon Grobet

van de straten errond, door het groen te

Maatschappelijk belang en privébelang moeten

Tekst : Sara Brouckaert

Polo Architects - Poponcini & Lootens ir architecten bvba Tavernierkaai 2 bus 28 - 2000 Antwerpen t. +32 (0)3 225 18 84 info@polo-architects.be - www.polo-architects.be

plan

236


VENDURO GEEFT DAMPKAPSYSTEMEN EN INOX CREATIES VORM

Met de hoogwaardige afzuigsystemen van Venduro is er geen vuiltje aan de lucht in uw keuken. Elke dampkap wordt in ons atelier gemaakt op maat van uw specifieke wensen, van exclusieve wandsystemen tot geĂŻntegreerde kookeilanden. Ook professionele keukenhandelaars rekenen daarom op de expertise en het vakmanschap van Venduro. Maar onze passie rijkt nog verder. Naast dampkappen realiseert Venduro immers ook werkbladen, rugwanden en deurfronten in roestvrij staal. Ons gespecialiseerd atelier heeft de unieke eigenschappen van inox bemeesterd zodat uw keuken volledig kan worden afgewerkt in harmonie met uw dampkap. Voor fijnproevers van binnenhuisinrichting.

www.venduro.be


RAUM architecten

Beeldig in de rij

Een klein restgebied vlakbij het centrum van

Concept

Mechelen was al een tijdlang ingenomen als

Het gezin vroeg uiteraard een aangename

parkeerplaats voor de buren, tot het verkaveld

woning met ruimtelijke kwaliteiten. Ze wilden

werd tot twee bouwloten. Eén bouwplek zou

een master bedroom, één afgewerkte kinder-

plaats bieden aan een smalle rijwoning, de

kamer en de mogelijkheid om op termijn nog

andere aan een halfopen bebouwing. De

twee extra kinderkamers te voorzien. Bovendien

bouwheer die het eerste lot kocht - een gezin

wilde de heer des huizes, die heel vaak thuis

met één kindje, dat spoedig zou uitbreiden -

werkt, een grote bureauruimte in relatie met

kwam terecht bij RAUM architecten met de

de leefruimten.

vraag naar een nieuw te bouwen rijwoning

A

plan

van 5,90 meter breed, met een gelijkvloers

Een bijkomend en richtinggevend element

van maximaal 15 meter diep en een maximale

voor de ruimtelijke indeling was het niveau-

diepte van 9 meter voor de verdiepingen. Het

verschil op het perceel: de inkom ligt gelijk

budget van de bouwheer was beperkt. Het

met de straat terwijl de tuin 70 cm lager ligt.

verlangen naar ruimtelijke kwaliteit in een leuke

Deze situatie heeft geleid tot de keuze van

woonst is echter universeel.

RAUM architecten om de zitruimte aan de

B

238


A


A

straatzijde en op het niveau van de straat te

beton tussen zit in combinatie met een

in het zicht gelaten. Enkel de dakplaat in

situeren, en de eetruimte 70 cm lager aan de

secundaire ruimte.”

het achterste deel van de woning diende de volledige breedte constructief te overspannen.

tuinzijde. Dit concept, geënt op het niveauverschil, creëert sowieso twee verschillende plek-

Deze ingreep met één extra draagmuur doet

Door de trap tegen de achtergevel van het

ken. Met name een zithoek die wat hoger ligt

op het gelijkvloers de inkomhal plus vestiaire

hoofdvolume aan te plaatsen, volgt de trap

(met een plafond dat lager lijkt) en dus intiemer

en gastentoilet ontstaan. Dankzij het niveau-

zelf, eenmaal boven, mooi de dakhelling. Dit

is, en het eetgedeelte (met een plafond dat

verschil konden de architecten ook een raam

bleek de meest efficiënte positionering om

hoger lijkt) waar de vloer zakt en waar een

voorzien in de traphal, waardoor de kleine rij-

iedere kubieke centimeter van het woonvolume

groot raam zit dat uitkijkt op de tuin. Een vide

woning reeds van bij het betreden doorzich-

optimaal te benutten. Een kelder is er niet.

op de eerste verdieping zorgt voor het contact

ten biedt, naar achteren en naar de tuin, en

tussen de werkruimte aldaar en de hoge eet-

natuurlijk licht binnenhaalt. Onder het bordes

Achteraan het gelijkvloers bevindt zich de

ruimte. Bovendien verlicht deze vide ook de

van de trap ontstond ruimte voor de kasten-

3,25 meter hoge eetkamer met een volledig

middenzone van het gelijkvloers met daglicht.

wand van de keuken. Tussen de inkomhal en

beglaasde achtergevel. Een schuifraam in drie

Structuur drukt budget en verhoogt kwaliteit

de zitruimte hebben de architecten een groot

delen kan voor tweederde worden opengezet

raam voorzien. Zo genieten de bewoners, die

en geeft toegang tot de tuin.

RAUM architecten zocht naar eenvoud om

een gesloten voordeur vroegen, ook in de

het budget van de bouwheer in de mate van

inkomzone van onrechtstreeks daglicht.

het mogelijke te sparen. Johan De Coster:

Op de eerste verdieping creëert de nieuwe binnenmuur aan de trap een berging met wasruimte

“We hebben een heel eenvoudige woning

De draaglijn van de extra binnenmuur komt

en een archief voor het thuisbureel. Ernaast

gecreëerd. Daarvoor hebben we een uiterst

terug op elke verdieping. Ze vereist slechts

bevindt zich één grote ruimte met een kasten-

rationele indeling en draagstructuur bedacht:

een heel beperkte overspanning van 3,60 meter,

wand, een bureau bij de vide en een raam naar

in het hoofdvolume is slechts één extra draag-

wat maakt dat RAUM architecten de goedkoop-

de straat. Naast de vide bevindt zich een passe-

muur geplaatst, evenwijdig aan de dragende

ste betonnen welfsels kon gebruiken. Die

relle naar het dakterras aan de tuinkant, waar een

scheimuren, waar telkens de trap in prefab

welfsels zijn om budgettaire redenen gewoon

mooi uitzicht is op de Sint-Romboutstoren.

plan

240


de straat. Er is lang gezocht naar een geschikte

waardoor er bij het binnenkomen één trapje

bedroom en één kinderkamer plus de badkamer

gevelsteen en houtsoort voor de ramen. Het

te nemen is.

aan de straatkant. Doordat de trap tegen de

idee was dat het aandeel van de gevel slechts

De tweede verdieping bestaat uit de master

achtergevel is geplaatst, zorgt een raam ook

beperkt is in de totale bouwkost. Het mocht

Het schrijnwerk is vervaardigd in afzelia. Boven

hier voor voldoende natuurlijk licht.

dus ‘ietsje meer’ zijn, in het voordeel van het

en onder zijn de blokramen gelijk geplaatst

straatbeeld en de toekomst. Er is gekozen voor

met het vlak van de binnengevel, waardoor er

De zolderverdieping bevindt zich volledig onder

een iets duurdere genuanceerde strengpersge-

diepe dagkanten in de buitengevel ontstaan.

het hellend dak, met dakramen aan beide zijden.

velsteen, die perfect glad en maatvast is. De

Het raam ter hoogte van het bureel is net

Er bevindt zich ook een berging met de tech-

vloerniveaus op alle verdiepingen zijn ermee

andersom geplaatst, dus in het vlak van de

nieken. De zolder kan in een iets latere fase

geaccentueerd. Deze subtiele detaillering in de

buitengevel, net zoals de voordeur. Dit alles

met een tussenmuurtje opgedeeld worden in

gevel weerspiegelt zo voor een deel de details

maakt de geleding en compositie van de gevel

en allure van de talrijke na-oorlogse gevels in de

interessant, met subtiele verwijzingen naar

straat.

het verleden in een toch heel hedendaags

twee extra kinderkamers.

beeld. De ramen zijn bovenaan allemaal voor-

Gevelbeeld

zien van een kraal in zwart geprepatineerde

RAUM architecten kon door middel van de

Het gelijkvloers lijkt op een sokkeltje te staan.

rationalisering van indeling en structuur budget

Het gedeelte met de zitruimte ligt namelijk

zink dat versmelt met de kleur van de gevel-

uitsparen voor een mooie en duurzame gevel in

juist één trede hoger dan de pas van de stoep,

stenen.

B


plan

242

B

B

B

B


B


De grote raampartij in de achtergevel ter

Binnenafwerking

twee zaakvoerders, ir.-architect Kris Mys en

hoogte van eetkamer en keuken biedt door

De binnenafwerking werd aanvankelijk zeer

architect Johan De Coster. Het team laat zich

zijn compositie een fraai en speels zicht.

budgetvriendelijk uitgevoerd en werd daarna

projectmatig bijstaan in diverse samenwerkings-

De hoger gelegen ramen verspringen

door de bouwheer zelf geleidelijk aan verder

verbanden. De typologie van rijwoningen en

opnieuw: het hoogste toont de ouderslaap-

opgewaardeerd. De materialen in de woning

betaalbaar wonen in de stad komt veel voor

kamer, een halve verdieping lager toont het

bestaan nu onder meer uit prefab betonnen

op de tekentafel van dit kantoor, dat tegelijk

raam de traphal en nog lager schept een

tegels, welfsels en trap, eiken parket in de zithoek,

steeds meer schaalvergroting kent. Voorbeelden

raam (niet op de foto’s te zien) aan het

steentapijt in de slaapkamers, een keuken in

zijn Hotel Min in Antwerpen met 24 kamers

bureau zonlicht tot beneden in de woning,

eikfineer en deurkaders in massief hout. Johan

en een polyvalente zaal voor begeleid wonen

door de vide heen.

De Coster: “De binnenafwerking is sowieso

voor ex-gedetineerden, het nieuwe busstation

ondergeschikt aan ruimte en structuur die

van Aalst en de Lijnwinkel, de reconversie van

Het zadeldak is enkel ‘aanwezig’ voor wie in

definitief zijn. De bouwstructuur en technieken

en het masterplan voor het dorpshuis van

de tuin staat en het is afgewerkt met budget-

zijn basic en betaalbaar gehouden. De gevel-

Muizen en ook steeds meer groepswoningbouw

vriendelijke grijze leien. Om de ruimte onder

afwerking is hoogwaardiger, maar de gevels moe-

voor sociale woningen en projectontwikkelaars.

het dak zo veel mogelijk te benutten, kozen de

ten dan ook als ‘blijvend’ worden opgevat.”

RAUM wil graag het brede spectrum van architectuur blijven verkennen.

architecten voor zogeheten ‘sandwichpanelen’: kant-en-klare zelfdragende elementen voorzien

Visie van/op RAUM

van isolatie, gordingen en een gladde afwerking

RAUM architecten bestaat sinds 2010 uit een

Foto’s : (A) Niels Donckers & (B) Thomas Legrève

(multiplex).

vast team van vier (ingenieur-)architecten met

Tekst : Stijn Servaes

RAUM architecten bvba Franklin Rooseveltplaats 12 - 2060 Antwerpen t. +32 (0)3 239 10 18 info@raumarchitecten.be - www.raumarchitecten.be

plan

244


© Céline Gladiné

Ontdek de onbegrensde mogelijkheden van natuursteen, composiet en keramiek. Met onze know-how, onze uitgebreide collectie en onze inspirerende toonzaal bouwen wij mee aan uw realisatie.

Leuvensesteenweg 396 3190 Boortmeerbeek +32 (0) 16 60 44 89 w w w. ser r y.be info@ser r y.be


Roel Cocquyt

Subtiele niveaus zorgen voor maximaal zicht en ruimtegevoel

Toen Roel Cocquyt, die samen met Koen Heijse

Daarnaast was het voor Roel en zijn partner

CAAN architecten vormt, en zijn partner Dirk

essentieel dat het een recht perceel was. Na

Develder een eigen woning in Gent zochten,

lang zoeken is hun oog gevallen op dit huis uit

wilden ze vooral één ding: een huis waar voor-

1910 waar nog alle oorspronkelijke deuren,

heen nog niet ingrijpend in gerenoveerd was.

originele trap en originele ramen in zaten.

Verder wou Roel absoluut een ruimtegevoel creëren in deze burgerwoning, zoveel mogelijk

Voor de mensen die na Roel en zijn partner

natuurlijk licht integreren en vrije doorkijk op

komen en die willen renoveren, zal het een

de tuin en groene omgeving. De oplossing

pak moeilijker worden. Zij hebben namelijk

voor zijn eigen realisatie bleek te liggen in het

wel ingrijpend gerenoveerd. Roel Cocquyt:

subtiele spel van diverse niveaus.

‘Ons eerste vraagstuk was of we onze leefruimte op de benedenverdieping of eerste

plan

246

Het is een raad die Roel vaak meegeeft aan

verdieping wilden. Al vlug bleek dat de beneden-

mensen die een huis willen aanschaffen: ga

verdieping in dat geval snel overvol kwam

na of het om een oorspronkelijk huis gaat.

te zitten en we wilden niets van onze tuin

Die kennen immers een duidelijke logica en

prijsgeven. Bovendien zit je er met de beperking

dat maakt de renovatie een pak aangenamer.

van de voordeur die al een deel van je gevel-


breedte van vijf meter inneemt. Dat heb je

wand meteen in het oog springt.Terwijl in de

niet op de eerste verdieping. De erker in de

leefruimte meteen de oude schouw en antieke

leefruimte hebben we behouden omdat die

luchter opvalt als je binnenkomt. Net als

zorgt voor een relatie met je straat en dat

de dubbele deur die ze tot kast hebben om-

vind ik belangrijk.’

gevormd. Ze zijn handig omgegaan met de

Vanuit de leefruimte hebben Roel en zijn

zich is smal - wanneer je aan tafel zit kan je

partner een mooi diagonaal zicht naar buiten.

een lade met bestek openen - maar door de

Dit werd bereikt door de vloer van de aan-

hoge plafond en door het feit dat nagenoeg

palende keuken en eetkamer uit te breken en

niets is afgesloten heb je toch een gevoel van

een meter te verlagen. Door dit te herhalen

ruimte. De laaghangende en speelse horizon-

beperkingen van de woning. De keuken op

voor het terras creëerden ze overal een

tale zwarte lampenkap met spotjes die vanuit

doorkijk. Dat ze daardoor een lagere plafond

het bovenliggende bureau komt, past in het

hadden in de onderliggende berging en was-

strakke design. Bovendien zorgt die voor schaal in

plaats was voor hen niet storend. Het kantoor

een ruimte met een hoog plafond. Dit omgaan

van zijn partner onder het terras werd ook

met schaalverhoudingen, zoeken naar evenwicht

met enkele treden verlaagd en kijkt recht op

en het gebruik van moderne materialen en

de tuin met de betonnen zitbank.

constructies die toch elegant, fijn en warm zijn,

In de inrichting hebben Roel en zijn partner

eveneens in de woning van Roel is terug

gespeeld met de aspecten oud en nieuw. In

te vinden. Niet onlogisch aangezien Roel zijn

de ruimtes die geen oude elementen hadden,

ontwerp ook heeft voorgelegd aan zijn collega

is er gekozen voor een strak design. Zoals in

Koen Heijse. Roel: ‘Hoewel ik en mijn partner

de keuken en eetkamer waar de marmeren

over alles zelf hebben beslist en ik het volledige

is een kenmerk van CAAN architecten die

plan

248


ontwerp zelf heb getekend, ging ik vaak te

geweest. De houten tafel vind ik belangrijker

rade bij Koen. Het is een manier van werken

dan pakweg een vloer in parket. Een tafel

die we beide gewoon zijn en we zijn ook heel

gebruik je meer, je voelt het in je handen.

sterk op elkaar ingespeeld. Ik zag dus niet in

Daarom heb ik die grof laten opschuren.

waarom ik dit zou veranderen omdat het nu

Dat zijn elementen die wij onder de aandacht

om mijn eigen woning ging.Vooral omdat je in

willen brengen, net als de schouw en mijn

dat geval de neiging hebt om nog meer te

boekenkast in de leefruimte. Doordat je in

twijfelen over bepaalde zaken.Verrassend genoeg

het algemeen voor een wit interieur kiest,

is het in veel zaken wel zo geweest dat we

kan je die bepaalde zaken beter accentueren.‘

uiteindelijk mijn eerste idee hebben uitgevoerd.

De fijne, houten elementen zoals de eettafel

Ook budgettair twijfel je al eens langer over

net als de warme verlichting zorgen dan weer

bepaalde afwerkingen. Daarbij was het vaak

voor heel veel sfeer. Een kouder element als

mijn partner die de doorslag gaf om ons idee

bijvoorbeeld het zichtbetonnen plafond

uit te voeren en om toch de duurdere afwerking

boven de keuken komt dan ook helemaal

zoals de marmeren wand in de keuken te kiezen.’

niet storend over. Het hoge raam dat over de volledige vijf meter open kan schuiven

Wit is de overheersende kleur in hun woning,

compenseert dit ook ruimschoots. Daardoor

maar het heeft als grote voordeel dat het niet

vervagen de lijnen tussen binnen en buiten.

aanwezig is. Roel Cocquyt: ‘Het is een broos evenwicht. Stel dat we in onze keuken met

Split levels zorgen niet alleen voor een aan-

eveneens witte vloer voor een witte tafel

gename inkijk naar beneden, maar hebben

hadden gekozen, was het niet meer leefbaar

bovendien als voordeel dat er geen hele


roel cockuyt nl def:-

plan

250

28-06-2015

16:07

Pagina 5


verdiepingen overbrugd moeten worden naar

troef voor de aankoop. De bomen in de tuin

om hem toch te plaatsen, heb ik eerst nog

andere ruimtes. Roel Cocquyt: ‘Wij hoeven

van de achterbuur geven een aangenaam

een foto genomen erzonder. Op die manier

slechts enkele treden af te dalen vanuit onze

zicht op elke verdieping van het huis.

kon ik er altijd naar kijken mocht ik het mij beklagen. Gelukkig is dat niet het geval.

leefruimte naar de keuken. We hebben evenwel geen berging bij onze keuken, maar hoeven

Het zicht vanuit de tuin is alsof je in een spiegel

Het enige wat ik wel jammer vind, is dat we

opnieuw enkel een korte trap af te dalen.

kijkt.Versterkt door de vele glaspartijen en de

- door het werken in verschillende fases -

Die split levels situeren zich allemaal rond de

glazen balustrade op de verdieping. Aan de

niet overal vloerverwarming hebben kunnen

oorspronkelijke trap. De bovenste verdieping

rechterkant zit de hogere muur van de buren.

leggen. Puur esthetisch was het daarom voor

herbergt twee kamers en een badkamer en

Een element waar Roel zich oorspronkelijk aan

mij belangrijk dat de overige verwarmings-

diende aanvankelijk als tijdelijk onderkomen

stoorde maar wat achteraf een godsgeschenk

elementen helemaal niet zouden opvallen.

tijdens de verbouwingen van de beneden-

bleek te zijn. Die zit op de zuidkant en zorgt

De convector in de leefruimte bevindt zich

verdieping en eerste verdieping. ‘

bij hevige zonneschijn voor subtiele maar

onderaan de boekenkast. Daarnaast is er een

De atypische niveaus en ruimtes zorgen

aangename schaduwpartijen. Een opvallend

putconvector onder de vloer van de keuken.

voor een aangenaam spanningsveld waarbij

element in dit geheel is de zwarte, metalen

Dat zie je enkel door het rooster aan het

het contact met de omgeving buiten constant

spiltrap die het vaste ritme van rechte lijnen

raam. Die is er omdat de aannemer vreesde

aanwezig is.

van de diverse ramen aangenaam weet te

dat de vloerverwarming alleen niet zou

onderbreken met zijn speelse vorm. Roel

volstaan om de bureau boven de keuken te

Naast het feit dat het huis in originele staat

Cocquyt: ‘Nu ben ik blij dat hij er is, maar

verwarmen.’

was voor de renovatie, was het weidse zicht

toch heb ik er lang over getwijfeld. Toen ik

Foto’s :Thomas De Bruyne

over de tuin en de omgeving de belangrijkste

uiteindelijk, samen met mijn partner, besliste

Tekst : Sam Paret

Caan Architecten bvba Krijgslaan 38 - 9000 Gent t.+32 (0)9 233 18 22 architecten@caan.be - www.caan.be

plan

252


Salens Architecten

Het Rijksarchief in Brugge : de uitdaging van hedendaagse architectuur in een historische context Het Rijksarchief een nieuwe identiteit geven én

uitdaging. Een archief mag amper worden

plaats voorzien voor 200 parkeerplaatsen, zo

blootgesteld aan licht en ook de temperatuur-

luidde de opdracht voor het ontwerp van het

regeling is van belang. Ramen waren dan ook

nieuwe Rijksarchief te Brugge. Het gebouw moest

uit den boze.Architect Olivier Salens:“Idealiter

worden ingeplant naast het oude klooster op

bouw je een archief ondergronds, met dan

de historische ‘Dominicanersite’, tussen de

bovengronds bijvoorbeeld appartementen, wat

Predikherenrei en de Langestraat. Via een

ook commercieel en financieel interessant is.

DBFM-procedure werd een ontwerpwedstrijd

Hier kon dat echter niet, er moesten immers 200

uitgeschreven, waarbij het team van Salens

parkeerplaatsen voorzien worden. We hebben

Architecten, aannemersbedrijf Van Laere en

dan ook besloten om het archief echt te laten

investeerder Leasinvest, als winnaar uit de bus

zien, als een gesloten volume in de hoogte.”

kwam. Een stapel oud papier

plan

254

Een hedendaags gebouw ontwerpen, rekening

Salens Architecten wilde dat de architectuur

houdend met de strenge werelderfgoedregels

van het gebouw de functie ervan zou weer-

van UNESCO, is al geen sinecure. Maar ook

spiegelen. Dat is vooral zichtbaar op de boven-

de functie van het gebouw vormde een grote

verdieping van het gebouw, waar het eigenlijke


Het nieuwe Rijksarchief werd bewust los

archief zich bevindt. Olivier Salens:“We wilden

Eenheid met de stad

het bovenste volume doen lijken op een stapel

Het ‘verkreukelde’, zwevende dak, met de

ingeplant. Op die manier creëerde men een

oud papier, waarvan de randen niet mooi op

verschillende dakhellingen, deelt de gevel van

nieuw stadsplein, dat de Predikherenrei en de

elkaar aansluiten. De onderste blaadjes papier

het grote volume op, waardoor de schaal

Langestraat met elkaar verbindt. Maar het

worden samengedrukt door het gewicht, maar

verkleint. Hierdoor kon ook de hoogte van

plein loopt ook door tot achter het gebouw.

het bovenste blad, het dak, is verkreukeld en

het gebouw beperkt worden en steekt het

Door aan de kant van de Predikherenrei niet

dekt de anderen af.” Om die onregelmatige

niet uit boven de omringende gebouwen.

tot aan de rooilijn te bouwen, werd extra

randen te bekomen, werd gekozen voor

De kreuken vormen kleine daken, waardoor

ruimte gecreëerd met een mooi zicht op het

de Terca Wasserstrich Special gevelsteen van

de vormentaal zich kon inschrijven in de

water. Het Rijksarchief zit hierdoor ook een

Wienerberger, gekarakteriseerd door een ruwe,

verplichting van de stedelijke verordening,

beetje verscholen tussen de andere gebouwen,

oneffen structuur en een verweerde, grillige look.

die platte daken niet toelaat. Het dak werd

waardoor de hoek van het beschermde oude

Door de bijzonder lange gevelsteen (50 cm)

ook het logo van het nieuwe Rijksarchief.

klooster heel zichtbaar is. Op het plein vind je

bovendien onregelmatig en ‘verspringend’ te

Een miniatuurversie van de golvende struc-

de gelaagdheid en het lineaire van de gevel

plaatsen, creëerde men het lineaire en gekartelde

tuur werd aangebracht op de gevel.

terug, in de vorm van lichtkleurige stroken beton,

effect van een stapel papier. Die bijzondere gevel

afgewisseld met keramische kleiklinkers. Dit om

doet ook het gebrek aan ramen minder opvallen,

Ook voor wat betreft de materiaalkeuze

een eenheid te creëren tussen de buitenaanleg

hoewel er toch één raamopening voorzien werd

werd rekening gehouden met het algemene

en het gebouw zelf. Hier werd ook de voet-

om de medewerkers een blik op de buiten-

uitzicht van de stad. De gevelstenen hebben

gangersingang van de ondergrondse parking

wereld te gunnen. Het originele gebruik van de

een roodbruine kleur, de meest gebruikte

voorzien, zodat men snel binnen en buiten kan.

gevelsteen ging overigens niet onopgemerkt

kleur voor gevels in Brugge. Voor het dak

Bovendien is er zo geen conflict met het

voorbij. In 2013 ontving Salens Architecten de

werd voor koper gekozen, zodat ook daar de

gemotoriseerd verkeer, waarvoor de ingang

prijs van Wienerberger voor de ‘Beste toepassing

bruinrode of roestkleur wordt doorgetrokken

zich aan de andere kant bevindt. Bij die

van keramische bouwmaterialen’ op de Belgische

en aansluit bij de keramische daktegels in de

tweede ingang hoort ook een overdekte

Prijzen voor Architectuur en Energie.

stad.

laad- en loszone.

plan

256


Door het gesloten volume van het archief in de

Het archief op de bovenverdieping is volledig

hoogte te plaatsen, werd er op het gelijkvloers

geautomatiseerd en werkt volgens het dubbel-

ruimte gecreĂŤerd voor een zeer open en

dekker-principe, met rekken op twee niveaus.

transparante leeszaal, met veel glaspartijen voor

Vanuit de archiefverdieping vertrekt een glazen

natuurlijk licht. Er werd bewust voor gekozen

passerelle naar het oude klooster, een overgang

om de leeszaal en de behandelingsruimtes voor

tussen nieuw en oud.Vanop de passerelle zie

nieuwe archieven op het gelijkvloers onder te

je de torens van de stad. Ook hier golden

brengen. Dat optimaliseert de toegankelijkheid

strenge regels: de passerelle moest voorzien

en het open karakter van het gebouw en

worden van een hellend dak.Via enkele houten

verhindert dat het publiek eerst langs dat

treden kom je in het historische gebouw terecht,

grote volume moet lopen om bij de leeszaal te

waar kantoren, een conferentieruimte en de

komen. Een typisch gesloten stedelijke functie

Kapittelzaal, die dienst doet als tentoonstellings-

krijgt zo een open vertaling. Het zicht vanuit de

ruimte, te vinden zijn.

leeszaal moet alleszins niet onderdoen: je kan er zelfs het Belfort zien. Ook studenten kunnen er

De publieke parking bevindt zich ondergronds.

studeren. Op die manier krijgt het Rijksarchief,

Olivier Salens: “Er is plaats voor net 200 par-

dat veelal een stoffig en oud imago heeft, een

keerplaatsen, verdeeld over twee bouwlagen.

jonger publiek over de vloer. Samen met het

De volledige contour van het perceel werd

nieuwe plein creĂŤert dit een nieuwe plek in de

hiervoor benut en er kwam ook heel wat

stad waar jong en oud elkaar ontmoeten.

denkwerk aan te pas om de kolommen, die


plan

258


het volume van het opgetilde archief dragen,

Tot slot werd er ook led-verlichting geïnstalleerd.

de bouwheer en het budget verdragen en

recht naar beneden te laten doorlopen, zodat

Een led-lijn werd geplaatst net onder de kroon-

hoe we die drie dingen kunnen samenbrengen.

het gewicht niet herverdeeld moest worden.

lijst van het dak. Dat is de enige verlichting van

Die open houding tussen bouwheer, architect

De plaatsing van de kolommen moest dan uiter-

het gebouw ’s nachts (behoudens die achter

en context vormt een boeiende reis naar een

aard zo zijn dat er noch parkeerplaatsen, noch

het logo). Zo lijkt het alsof de ‘archiefdoos’ zich

ongekende bestemming.”

archiefruimte verloren gingen. Een hele puzzel.”

’s nachts opent. Olivier Salens:“Duurzaamheid is voor ons ook

We kiezen voor tijdloze architectuur. Ook

flexibiliteit. In de toekomst moeten gebouwen

het Rijksarchief is een gebouw dat goed zal

Het nieuwe Rijksarchief werd ontworpen

voor andere doeleinden kunnen gebruikt

verouderen. Identiteit is voor ons belangrijk,

met duurzaamheid in het achterhoofd. Er werd

worden.”

maar die moet stroken met de omgeving en

Duurzaamheid

in de eerste plaats gekozen voor een doorgedreven isolatie en duurzame materialen, zoals

de stad waarin wordt gebouwd, zeker in Brugge. Visie op architectuur

Misschien daarom dat het project ook weinig

bakstenen voor de gevel en koper voor het

“Onze visie wordt goed weergegeven in een

of geen tegenkanting kende. Onze visie is dat

dak. De technieken werden gecentraliseerd met

citaat van Frank Zappa: A mind is like a para-

Brugge moet kunnen blijven evolueren, ook al

minder leidingen tot gevolg. Door het dak hier

chute. It doesn't work if it is not open. We

is de stad UNESCO-werelderfgoed. Je mag geen

en daar te verhogen konden ze worden onder-

houden niet echt vast aan een bepaalde stijl,

stolp over de stad plaatsen, maar je moet met

gebracht in de dakholtes. Er zijn dus ook ner-

maar hanteren wel telkens dezelfde houding,

heel veel respect voor wat er is, nieuwe ingrepen

gens technieken zichtbaar op het dak, noch

waarbij we ons onbevangen openstellen voor

kunnen doen. Het is en blijft natuurlijk altijd

afvoerpijpen of schouwen. Het gebouw maakt

de bouwheer, en dat ook van hem verlangen.

een afweging tussen nieuwe functionaliteit en

gebruik van balansventilatie en daglichtsturing.

We gaan na wat de omgeving, de wensen van

de historische waarde van het bestaande.” Foto’s :Tim Van de Velde & Salens Architecten Tekst : Charlotte Fouquet

Salens Architecten Kolenkaai 68 - 8000 Brugge t. +32 (0)50 444 000 info@salensarchitecten.be - www.salensarchitecten.be

plan

260


Eco-brick : ®

het verschil zit hem niet alleen in zijn slanke lijn.

Traditionele Tr Tra dition dit ion nele e st steen teen ee en n

Traditioneel formaat WF

Eco-br Eco Eco-brick -br brick ick

Eco-brick WF 6,5

Eco-brick is minder breed, zo kunt u tot 3,5 cm meer isoleren en dat is super energiebesparend. + u wint aan uitstraling, want de Eco-brick is nu verkrijgbaar in diverse nieuwe kleuren uit het aanbod gevelstenen van Terca en Desimpel. + u wint aan woonruimte, want de steen neemt binnenin de woning minder plaats in. + u wint ruimte als u verbouwt en aan de buitenzijde wil na-isoleren. + de lichtere steen maakt een energiezuiniger transport mogelijk, én dat is goed voor ‘t milieu. Ontdek Eco-brick in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Of vraag uw brochure aan via info@wienerberger.be.

www.wienerberger.be


Samyn and Partners

Manneriehof: een haven van rust in symbiose met de natuur

Philippe Samyn is één van ’s lands persoonlijk-

dat me aansprak, want techniek interesseert me

heden in de architecturale sector. De Brusselaar

evenveel dan schilderen en beeldhouwen.”

kan terugblikken op 42 jaar ervaring in de architectuur in de breedste zin van het woord.

Philippe Samyn, de man met vele talenten

De geregistreerd architect in België, Frankrijk

Voor hij het architecturaal pad insloeg, expe-

en hetVerenigd Koninkrijk en stichtend partner

rimenteerde dr. Ir. Samyn ook met kunst. Hij

van Samyn & Partners zorgde voor de wereld-

heeft veel getekend en geschilders, vooral

wijde ontwikkeling van het bedrijf.

hyperrealistische schilderingen. Deze activiteit mindere in frequentie na het aanvatten van

plan

262

“Ik wilde architect worden vanaf het moment

zijn studies. Wanneer je de studies bekijkt, is

dat ik geboren werd”, vertelt hij. “Het gevoel

het duidelijk dat architectuur alleen niet de enige

voor kunst en architectuur kreeg ik met de pap-

specialisatie van dr. Ir. Samyn is. Na zijn studies

lepel mee: mijn moeder was schilderes en mijn

Burgerlijk Ingenieur aan de ULB, vatte hij een

vader ingenieur. Onze vakanties bestonden aan

opleiding aan het Massachussetts Institute of

museum- en sitebezoeken over de hele wereld.

Technology alvorens voor Stedenbouwkunde te

Dat heeft mijn smaak voor exotische culturen

gaan, opnieuw aan de ULB. Na deze opleidingen

aangescherpt. Constructeur was ook een beroep

rondde hij een opleiding architectuur af aan


de ENSAV aan Ter Kameren. Bovenop deze

analyseren, zodat de tekening samensmelt

Manneriehof, Oostkantons

diploma’s behaalde dr. Ir. Samyn in 1999 nog een

met een locatie die een eigen leven heeft.”

Het Manneriehof in de Oostkantons was zo’n speciale opdracht. De opdrachtgevers,

doctoraat in de toegepaste wetenschappen aan “Wij proberen weg te blijven van de denk-

vrienden van dr. Ir. Samyn, wensten het ontwerp

stromingen van het moment en houden ons

van een eengezinswoning met uitzichten op

Visie

op afstand van hypes en modes, hoewel dat

de natuur in die streek: uitgestrekte weides,

Het streefdoel bij Samyn & Partners is het

soms niet evident is”, voegt hij nog toe. Zo is

Duitsland, bossen.

de universiteit van Luik.

optimaal assimileren van de diversiteit aan

Samyn & Partners bezig met een zeer actueel

factoren die bij een architecturaal project

concept: duurzaamheid. Zo goed zelfs dat het

De constructie, volledig uit houtskelet, ligt nabij

komen kijken en deze integreren zodat de

hen in 2007 de Global Award for Sustainable

een klein dorp, op een terrein met een helling

architecturale samenhang van het project opti-

Architecture opleverde.

naar een kleine vallei, afgesloten door een

naar materialen, ecologie en structuren kijken.

Wat ons inspireert zijn levenswijzes en cultu-

en het doel van het project was de visuele en

Het doel is om te komen tot constructies die

ren. Het doel is niemand kopiëren, en al zeker

ecologische kwaliteit van de locatie behouden

complexiteit in helderheid veranderen.

onszelf niet. Daardoor worden we jaar na jaar

en opwaarderen.

beboste helling. Het uitzicht is er uitzonderlijk,

maal is. Bij het ontwerp komt een onderzoek

strenger met onszelf.” “Bij Samyn & Partners denken we lateraal”, weet dr.Ir. Samyn.“De rest denkt rechtuit, links of rechts.”

Het huis moest gebouwd worden met respect Samyn & Partners, bekend voor onder andere

voor de omgeving in de brede zin van het

het Erasmus metro station in Brussel, de

woord: het diende te worden geïntegreerd in

architectuurschool in Lumumbashi (Congo),

het landschap, met een minimale visuele impact,

“Voor je gaat tekenen moet je de vraag van

de Europees Raad in Brussel, bouwt nog zelden

en toch bij de lokale context passen.

de bouwheer goed analyseren, daaruit vloeien

huizen voor particulieren. Wanneer het wel

een reeks onverwachte elementen en vragen.

gebeurt, gaat het vaak om een specifieke vraag,

“De vorm van het huis is in harmonie met

Vervolgens is het belangrijk om de locatie te

zoals voor Kasteel Groenhof in Malderen.

de locatie, waar het uitzicht prachtig is. Daar-

plan

264


om is bewust gekozen voor cirkelvormige

panoramisch uitzicht krijgen op de vallei in

volumes.”

het noorden, en een intiem, afgeschermd terras in het zuiden, beschut van de wind en verlengd

Het volume is op één niveau gehouden, en

door de tuin.

gebouwd in de uiterste uithoek van het perceel, aan de onderste helling. Op die manier wordt

Het dak van het centrale gebouw wordt

het huis, dat ruim drie meter onder straatniveau

aan twee kanten verlengd: enerzijds naar een

ligt, onzichtbaar voor wandelaars of buren en

carport, en anderzijds naar een overdekt terras.

stoort het niet in het landschap. Het hoofdgebouw is opgebouwd uit twee De tuin werd aangelegd met een knipoog naar

parallelle volumes: naar de zuidkant een glas-

de boerderij: aanplantingen en moestuin aan

galerij die dienst doet als verbindingsgang tussen

de rand van een veld. Ook de tuin is in de

de verschillende kamers. Deze niet verwarmde

bijzondere cirkelvorm aangelegd. De toegangs-

ruimte doet ook dienst als thermische buffer

weg naar het huis sluit aan bij de pergola die

voor het noordelijke gedeelte.

rond de tuin loopt en wordt geflankeerd door

In het noordelijke gedeelte treffen we een sterk

bomen die in die streek te vinden zijn en het

geïsoleerd volume dat de leefruimtes bevat, elk

huis visueel aan het publieke domein verbinden.

met een uitzonderlijk zicht naar het noorden.

Het huis loopt rond de tuincirkel, eveneens in

De verdeling van de kamers is op een heel

een ronde vorm waardoor de bewoners een

bewust manier ingeplant, van west naar oost.


plan

266


De kamers evolueren van publiek naar privé:

buffer moet voor efficiënte energiebesparing

het anders neutrale interieur, bekleed met

eerst de inkom, vervolgens het bureau, een

zorgen.

natuurlijke kleuren. De kleurtoetsen moeten

breedste deel van de galerij fungeert als een

Een vrolijk gebouw

sieren komen. Maar een huis moet niet in de

soort sas tussen de publieke en privé zones.

De structuur en façades van het huis zijn in hout,

natuur staan om die vrolijkheid te hebben;

Hierachter treffen we de kamers en een

terwijl het gebogen dak bedekt werd met een

van de natuur of de kunstwerken die het huis

“Bierkeller”, salon, eetruimte en keuken. Het

wellnesszone met stoombad en douche. Buiten

grijs membraan. Maar volgens dr. Ir. Samyn kan

“Er is geen project dat op een ander lijkt,

is nog een jacuzzi met zicht op het landschap.

je met alle types materiaal tot mooie resultaten

maar alles kan een artistieke zin hebben. Of het nu om een huis gaat, een ziekenhuis, een

komen. Energie en duurzaamheid

overheidsgebouw, … Het gaat om de levens-

Naast integratie in de natuur was een tweede

“Er is geen slecht materiaal, alleen een slecht

belangrijke doelstelling de energieprestaties van

gebruik ervan. Dat is hetzelfde met moeilijk-

het huis zoveel mogelijk naar de “zero energy”-

heden, een probleem is altijd een inspiratiebron,

Een kleine anekdote nog: in deze zoektocht

norm krijgen. Dit is geregeld door dikke, con-

een vertrekpunt. Ik wilde met Manneriehof

naar schoonheid stelt dr. Ir. Samyn één vereiste

sequente isolatie, luchtdichtheid, mechanisch

een vrolijk gebouw verkrijgen. Zon, wind, regen,

op de bouwwerf: naast klassieke muziek of jazz is

gecontroleerde ventilatie met warmterecupera-

warm en koud, de houtgeur, de kleuren van

andere muziek er niet toegestaan. Want je kan niets moois maken met onrustige muziek, stelt hij.

kunst. Alles kan mooi zijn.”

tie, regenwateropvang en energieproductie op

de bloemen, brengen allemaal vreugde en zijn

basis van hernieuwbare energiebronnen.

tast- of zichtbaar in het huis.”

De isolatie van een dikte van 40 cm en de

hier bereikt: voor het huis zijn zeeën aan

Foto’s : Steven Massart & Laurent Brandajs

zuidelijk gerichte galerij die dienst doet als

bloemen aangeplant die kleur brengen in

Tekst : Kim Schoukens

De gewenste symbiose met de natuur lijkt

Samyn and Partners - architects and engineers Waterlooseteenweg 1537 - 1180 Brussel t. +32 (0)2 374 90 60 sai@samynandpartners.com

plan

268


ONTWERP: WWW.TENARCHITECTS.BE

Vertrouw op 30 jaar expertise in gas- en houthaarden, jouw garantie voor een schitterend project op maat.

VERO

VERO DESIGN nv | Zagerijstraat 23 | 2960 Sint-Job-in’t-Goor t +32 (0)3 385 06 91| f +32 3 385 06 90 | info@verodesign.net

DESIGN


Schellen Architecten bvba

Paradijs aan de Rupel

Het paradijs ligt in Rumst, aan de Rupel. Aan

Het project hing even aan een zijden draadje

de kade in de Nijverheidstraat meer bepaald.

toen bleek dat Waterwegen en Zeekanaal een

Paradijzen hebben doorgaans geen huisnummer

kade had op de plaats waar het gebouw zou

vandoen. Onder een stralende zon bezoekt

komen. “Maar de kade lag er niet wettelijk,

Plan het woonproject waarvoor bouwheer

dus dat is opgelost geraakt”, zegt Keller,

Daniël Keller architect Reginald Schellen onder

die strijdvaardig te werk moest gaan om zijn

de arm heeft genomen. “Mijn vrouw en ik

bijzondere project erdoor te krijgen.

zochten een nieuwe woonplaats”, zegt Keller,

plan

270

die zelf in een van de twee penthouses woont.

In een notendop

“Toen we deze locatie zagen wisten we: hier

Het gebouw telt drie verdiepingen en dertien

willen we wonen. Reginald en ik kennen elkaar

appartementen van uiteenlopende grootte,

al lang en ik wist dat we op dezelfde golflengte

van 103 tot 239 m2. Allemaal hebben ze twee

zaten. Dat is van zeer groot belang in een

of drie slaapkamers en uitzicht op het water

project als dit.” De samenwerking heeft geleid

en de natuur. Beneden aan de waterkant is er

tot een uitzonderlijk woonproject met dertien

een gemeenschappelijke ligweide, door een haag

appartementen, stuk voor stuk met een prachtig

afgescheiden van het fiets- en wandelpad.

uitzicht over de Rupel en de naburige industrie.

Delen van de rest van het gebouw, zoals de


halfopen parking, zijn afgeschermd met steen-

De weg van het water

Een pleidooi voor openheid

korven, wat zowel het industriële als het

Het gebouw draagt de onmiskenbare

Het gebouw straalt algemeen ademruimte en

natuurlijke van de omgeving accentueert.Wie

Schellen-signatuur, zoals we die ook zien bij

openheid uit en daar zit de brede inkomhal

de centraal gelegen inkomhal binnenwandelt,

de villa’s van zijn hand. U- en C-vormen,

zeker voor iets tussen.“De dertien appartemen-

wordt meteen getroffen door de openheid

oversteken boven de terrassen, gebouwen

ten liggen rond één centrale inkomhal”, zegt

en ademruimte. Het gemeenschappelijke

die van de grond staan. Een strak design

Reginald Schellen. Dat is uniek. We hebben

binnenzwembad met aansluitende douche-

waarin ruimte van essentieel belang is en de

gewerkt met veel glas en één centrale trap

ruimtes springt in het oog maar is tegelijk aan

verwijzing naar water nooit veraf. “Ik ben

naast de lift, die ook al erg ruim is.

het zicht onttrokken om de privacy van de

gefascineerd door water,” zegt Schellen,

Daniël Keller: “Het heeft geen zin om in een

bewoners te vrijwaren. Het zwembad valt op

“in mijn vrije tijd én in mijn ontwerpen. Mijn

project als dit te gaan beknibbelen op ruimte, we

door zijn elegantie, met een zwevende trap en

eerste huizen ontwierp ik met het idee dat

hebben dan ook resoluut de kaart getrokken

water dat tot aan de rand reikt, de belichaming

er een oceaan achter lag.” Wat dat betreft

van openheid en bewegingsvrijheid. Dat heeft

van ‘spiegelglad’. Als het dekzeil vanuit het

kon de architect bij dit project gewoon

natuurlijk gevolgen voor de architectuur en de

water automatisch wordt uitgerold, zakt het

vertrekken van de omgeving. “De context

prijs van de appartementen, maar dat is een

waterniveau met enkele centimeters. “Het is

hier was ideaal, met het water en het weidse

keuze die je maakt. Die ruimte is hier nodig als je

net af ”, vertelt Daniël Keller. Je hebt meteen

uitzicht. De uitdaging was om de dertien

niet wilt botsen met de weidse omgeving.”

een primeur.”

appartementen optimaal van dat uitzicht te laten genieten”.

Op weg naar een van de appartementen op

Bouwheer en architect hebben niet de volle mogelijkheden van de bouwvergunning benut.

de eerste verdieping komen we voorbij

Keller: “Nu is het hier heel rustig, maar hier is

In plaats van de drie bouwlagen vol te bouwen,

een groendak, een uitgestrekte verlenging van

vrij veel binnenscheepvaart, echt prachtig om

hebben ze gekozen voor een gelaagde structuur.

de luchtige inkomhal. In de appartementen zelf

te zien. En aan de overkant alleen maar open

Keller: “We hebben drie vijfden gebouwd

kan je niet buiten het licht, het uitzicht en de

vlakte, zonder het risico op bebouwing. Dat is

van waar we de toestemming voor hadden. Uit

terrassen die dit project maken tot wat het is.

onbetaalbaar.”

respect voor de buurt en de omgeving. Dat kan

plan

272


Reginald Schellen volmondig beamen. Bouwen

De antracietkleur van de ramen gecombineerd

doe je niet in het luchtledige, maar in een

met het blekere hout van de latjes, zorgt

context waarmee je ten volle rekening houdt.

tegelijk voor een combinatie van natuurkleuren en voor een optisch verrassingselement.

Haal de natuur naar binnen

Afhankelijk van hoe je staat, zie je de latjes

De grote ramen voeren je bijna rechtstreeks

anders. “Bovendien kun je zo moeilijk door die

de natuur in, een effect dat nog versterkt

ramen naar binnen kijken”, verduidelijkt Schellen.

wordt door de houten vloer van de leefruimte

Terwijl je van binnenuit een groot gevoel van

die overloopt naar het hout van het terras.

ruimte krijgt, weet je dat je privacy is gevrijwaard.

Hetzelfde principe geldt voor het plafond, dat bijna naadloos overgaat in de oversteek buiten.

Duurzaam en betaalbaar

“Die continuïteit in vloer en plafond geeft je

Het project ademt luxe en het zwembad

het gevoel dat je buiten zit”, aldus Schellen.

speelt daarin zeker een rol. Maar schieten de

“Maar ook op andere manieren heb ik rekening

prijzen daardoor niet enorm de hoogte in?

gehouden met de natuur bij de keuze van het

Daniël Keller: “Het zwembad kost eigenlijk

materiaal. Crepi bijvoorbeeld, gebruik ik veel

vrij weinig. De ontvochtiging gebeurt op een

in villa’s maar zelden in appartementen. Hier

natuurlijke manier, waarbij de warmte wordt

wel, omdat de omgeving dat toelaat.” Ook de

gerecupereerd voor de verwarming. Ik heb

buitenkant van het gebouw ademt natuur, op

gekozen voor vloerverwarming, maar die is hier

een verrassende manier.Voor een deel van de

in principe zelfs niet nodig. En vergeet niet dat

ramen bevinden zich verticale houten latjes.

we de kosten delen door dertien.”


plan

274


Wat duurzaamheid en energie betreft, vindt

tement geeft het gevoel van luxe en ruimte dat

duurzaamheidaspect, van essentieel belang

Reginald Schellen het project alvast geslaagd:

ik ook in mijn villa’s nastreef. Zoiets mag je op

vandaag de dag. En er is natuurlijk mijn eigen

“Het gebouw is vrij energievriendelijk. Het is ook

een plaats als deze zelden bouwen, meergezins-

architecturale vormentaal, die steeds verder

nogal compact gebouwd en de appartementen

woningen zijn zogezegd bedoeld voor de stads-

evolueert. Daniël heeft me ook zo goed als carte

zijn ingekapseld. Het blijven natuurlijk luxeappar-

kern, om de mensen in de centra te houden.”

blanche gegeven, een luxe voor een architect.”

tementen, maar net daarom is hun energiepeil

Daniël Keller:“We zouden het nochtans beter

uniek. Ik heb ook heel bewust voor ventilatie-

wel doen, villa’s aanpassen naar meergezinswo-

Daniël Keller: “Dat is omdat het vertrouwen er

systeem D gekozen. Duurzaamheid is tegen-

ningen. Met het oog op duurzaamheid is het de

was. Op een bepaald moment merk je dat je alle-

woordig essentieel, je kunt er niet omheen. Een

perfecte oplossing. Bovendien creëert een pro-

bei dezelfde visie hebt en dat het plaatje klopt.”.

grondige studie van de omgeving en de situatie is

ject als dit een gemeenschapsgevoel, door het

Als hij opnieuw zou beginnen, is er misschien één

daarbij van groot belang”. Schellen alludeert daar-

gemeenschappelijke zwembad en de ligweide.We

ding dat Daniël Keller anders zou aanpakken: “Ik

mee onder meer naar de oversteken boven de

delen in de kosten en de verantwoordelijkheid,

zou de kleinste frontaal gelegen appartementen

terrassen, die meer dan een louter esthetische

maar ook in de vreugde en de schoonheid.

geen drie slaapkamers meer geven. Ruimte is zo

functie hebben. Met zulke grote ramen is het

belangrijk. Eigenlijk heb je beter twee grote

zaak om licht en warmte zo slim mogelijk te

Opdracht geslaagd?

slaapkamers dan drie middelgrote of kleine.”

benutten.

Voor Reginald Schellen is een project als dit

Een kleine bedenking van een verder - terecht -

voor herhaling vatbaar. “Vier elementen spelen

tevreden man.

De manier van de toekomst

een essentiële rol in mijn ontwerpen. Uiteraard

Reginald Schellen: “Dit type gebouw kun je

het bouwprogramma zelf. Er is de context,

Foto’s : Hendrik Biegs

eigenlijk ‘villa-appartementen’ noemen. Elk appar-

die in dit geval ideaal was. Daarnaast is er het

Tekst : Sara Brouckaert

Schellen Architecten bvba Boslaan 26 - 2820 Bonheiden t. +32 (0)15 42 05 25 info@schellen.be - www.schellen.be

plan

276


Project : Reginald Schellen

Herentalsebaan 803 b - 2160 Wommelgem - t. +32 (0)497 433 722 info@verlicon.be - www.verlicon.be


Simoni Architecten

Boerderij zonder glans wordt woning met pit

Ergens in Langdorp koopt een familie met

stemming gevraagd om het gebouw af te

drie kinderen een oude boerderij. Het domein

breken en er een nieuw te zetten. Dat was

is prachtig, met een rustige straatkant en een

ook een stuk goedkoper dan een renovatie.”

zonovergoten terrein aan de achterkant. Een

De toestemming kwam er, en op de plaats

ligging die meer dan de moeite waard is dus,

van het oude pand rees een familiewoning op

maar de schuur en het woongedeelte kunnen

met stijl en karakter. Plan vraagt aan architect

dringend wat opknapwerk gebruiken. En dat is

Victor Simoni hoe dat allemaal zo is gekomen.

een understatement. Een volledige renovatie dringt zich op.

Orange is the new black Hoewel beslist was het gebouw af te breken,

plan

278

Architect Victor Simoni: “Het oude gebouw

was het al snel duidelijk dat de ligging van het

was gunstig gelegen en had in dat opzicht

oorspronkelijke pand ook bij het nieuwe huis

heel wat te bieden, maar de staat en opbouw

moest worden uitgespeeld.

van het gebouw maakten een geslaagde reno-

Victor Simoni: “Het huis ligt in een rustige

vatie bijna onmogelijk. Er waren ook geen

omgeving en de achterkant is volledig zon-

mooie oude elementen die echt de moeite

gericht. We hebben dan ook beslist om de

waren om te bewaren, dus hebben we toe-

voorkant vrij gesloten te houden.“


Zo gezegd, zo gedaan. Aan de straatkant zitten

maken daar het goede weer. Als al dat licht

die via twee lange, smalle ramen uitgeeft op

alleen de voordeur, de garage en een venster.

van het goede te veel is, kunnen de ramen

de tuin.

“Omdat je toch ook eens naar de straat moet

worden afgesloten met grote lamellen.

De bovenverdieping van het huis is in twee

Een leegte die vult

als centrale punt. Rechts vinden we de dressing

natuurlijk licht in de kelder.

De gang waarlangs je het huis binnenkomt,

en de master bedroom, die uitgeeft op de

“Die opening wordt geïntegreed in het

leidt naar een open ruimte die meteen even

badkamer met toilet..Aan de linkerkant hebben

tuinontwerp en behoorlijk afgedekt, zodat er

met de ogen doet knipperen.

Noor, Rein en Owen – met dank aan mevrouw

niemand per ongeluk in de kelder sukkelt.”

“In het leefgedeelte hebben we voor een

Simoni voor haar feilloze geheugen wat namen

kunnen piepen”. Onder het venster zit een brede opening in de grond die zorgt voor

gedeeld met alweer – onvermijdelijk – de vide

Het hele gebouw is bekleed met grijze leien,

centrale vide gekozen die tot het dak reikt.

betreft - elk hun eigen slaapkamer. De vierde

van links tot rechts. De architect wilde het wat

Daar liggen de woonruimte en de eetkamer.

kamer ernaast kan dienstdoen als logeer- of

dat betreft zo eenvoudig mogelijk houden.

De keuken ligt links daarvan een beetje

hobbykamer. De kamers zijn vrij klein, maar

Hoewel … Het héle gebouw bekleed, dat

onderin, de zithoek rechts. In de zithoek hebben

allesbehalve beklemmend dankzij het uitge-

klopt niet helemaal. Wie aan de ene kant de

we de open haard geplaatst, die tegelijk de

strekte uitzicht dat het grote raam in elke

straat in rijdt, botst immers op een gele zijgevel.

aanzet is voor de trap naar boven. De sokkel

kamer biedt. Met het bureau onder het raam

Helemaal aan de andere kant is het geen geel,

is de eerste trede van de trap.”

een inspirerende omgeving voor het saaiere

maar oranjerood dat de aandacht trekt.

De gezellige zithoek met open haard naast de

studiewerk.Tussen de kamers zitten eenvoudige

Simoni: “Voor wie de straat in komt, wordt

imponerende vide, combineert geborgenheid

scheidingswandjes, die dus makkelijk kunnen

het effect van het grijze verzwakt door de

met grote bewegingsruimte, een lijn die in

worden verwijderd. De kinderen delen een

gekleurde vlakken aan de zijkant. Dat springt

het hele huis is doorgetrokken. De zithoek

badkamertje dat aan de laatste kamer grenst.

meteen in het oog.”

geeft via een schuifdeur toegang tot een

Een frappant en dominant onderdeel van de

Hoe sober en geloten de voorkant is, zo

extra kamer, waar een pooltafel niet misstaat.

bovenverdieping is de overgang tussen het

open en toegankelijk is de achterkant. Grote

Aan de andere kant van de vide bevinden

linker- en het rechterdeel.

ramen van verschillende types en vormen

zich een bergruimte en de vrij sobere keuken,

Simoni: “We hebben daar gekozen voor een

plan

280


lang volume tussen de twee delen. Alleen is

van het geheel.Verder hebben we geen meu-

het méér dan een soort van loopbrug, het is

bels ontworpen, er is zo veel verkrijgbaar op

ook een bureau, over de hele lengte. De

de markt dat je soms moet afwegen of een

schuine ruimte onder het dak hebben we

speciaal ontwerp wel zinvol is. Wat belangrijk

gevuld met ingebouwde kasten.Van daar heb

is, is voldoende variatie in materiaal. Spelen

je uitzicht op de vide en de tuin.”

met textuur maakt een interieur rijkelijk. Een kussen in daim tussen de andere stoffen kan

Contrast doet leven

al het verschil maken. En rijkelijk heeft hier

Een opvallend element in de woonruimte is

niets met financiën te maken, voor de duide-

de eetkamertafel, die één geheel kan vormen

lijkheid. Wel met rijk in variatie.Verschil brengt

met de bureautafel wat verderop in de ruimte.

leven, schept karakter.”

Simoni:“Die twee tafels zijn familie van elkaar.

Dat spelen met contrast trekt de architect

Ze functioneren apart, maar als de familie op

door in de materialen die hij voor het huis

bezoek komt, kun je er makkelijk één grote

heeft gebruikt. “Voor de vloer hebben we

feesttafel van maken. Gezellig.”

heel ruw kwartsiet uit Brazilië gekozen. Dat

Ook de inmaakkasten zijn door de architect

mocht daar wel, dat ruwe. In combinatie met

ontworpen. “Dat maakt volgens mij deel uit

de andere materialen, het glas van de ramen,


plan

282


het hout van de trap, zorgt dat voor een

vertrekt van de situatie die je krijgt voorge-

tijd is om af te ronden, stel ik toch maar de

ruimte die leeft.”

schoteld. De rest komt gaandeweg en groeit

vraag die al een halfuur op mijn lippen brandt.

natuurlijk. De situatie is de drager van de

Of hij familie is van acteur Matteo Simoni?

De situatie is de drager van de oplossing

oplossing. Daarom neem ik ook zeer uiteen-

“Da’s mijn zoon,” zegt een trotse vader. En een

Op de vraag wat dit project bijzonder maakte,

lopende projecten aan, ik doe van alles. Nu

nog trotstere redactrice vertrekt naar huis met

geeft Victor Simoni een verrassend antwoord:

eens iets ouds, dan weer iets nieuws, nu een

niet alleen het verhaal van een gepassioneerd

“Niets eigenlijk. En tegelijk alles. Wat het project

kleine renovatie, dan een grote nieuwbouw.

architect en een vlotte verteller, maar ook met

speciaal maakte, waren de klanten. Fijne klanten,

Het is gewoon altijd belangrijk ervoor te

een paar getekende fankaartjes. Dat het regent,

die je vertrouwen en met wie je op dezelfde

zorgen dat het plaatje klopt. Dat de ruimtes

maakt even helemaal geen verschil meer.

golflengte zit. Als architect kun je wel ideeën

functioneren zoals ze moeten functioneren,

hebben, maar uiteindelijk moet de klant wel in

dat het concept steekhoudt en dat er consis-

dat ontwerp wonen, zich er goed in voelen.

tentie is. Dat is een les die ik mijn studenten

Als je merkt dat je samen verder denkt, in een

ook probeer bij te brengen. Smaken, stijlen en

Projectverantwoordelijken :

sfeer van vertrouwen, dat is tof werken.“

opvattingen verschillen, maar je ontwerp moet

Victor Simoni & Valentijn Van Assche

kloppen.“ Is dat dan de belangrijkste drijfveer bij het al dan niet aanvaarden van een project?

Victor Simoni vertelt nog even voort over

Foto’s : Hendrik Biegs & Eternit

Simoni: “Weet je, je begint altijd van nul. En je

zijn passie, en ik hoor hem graag bezig. Als het

Tekst : Sara Brouckaert

Simoni Architecten Hentjenslaan 9-11 - 3511 Kuringen t. +32 (0)11 25 35 02 simoni@simoni.be - www.simoni.be

plan

284


Stéphane Beel Architects

Het duurzaamste residentiële gebouw van Europa

Vandaag is de Vaartkom, na een periode van

en scholen. Rode draad in het hele project rond

verval tussen pakweg 1960 en 1990, één van

‘wonen in de toekomst’ is duurzaamheid.

de meest interessante en dynamische stadsgebieden van Leuven. De voormalige industriële

Geen ‘kopie’

site krijgt de laatste jaren stapsgewijs een resi-

Een van de blikvangers van dit grootschalige

dentiële en culturele invulling, die van het geheel

project is het stedenbouwkundig masterplan

een uniek stedelijk landschap maakt, met een

Tweewaters. Deze site situeert zich tussen de

eigentijdse visie en vormgeving. Die evolutie

Vaartkom, het J.M. Artoisplein, de Dijle en de

past perfect in de visie van het stadsbestuur,

Minckelersstraat, en wordt gekenmerkt door

dat Leuven heel duidelijk wil profileren als een

grote industriële structuren als de voormalige

stad waar wonen aantrekkelijk is en de druk

sites. In het masterplan worden die aangevuld

op de woningmarkt afneemt.

met aanzienlijke residentiële gebouwen, die

Als het masterplan voltooid is, zal de hele

de voorziene groene tussenruimtes - meer

Vaartkom een volwaardige en gevarieerde stads-

dan 70 procent van de toekomstige stadwijk -

wijk geworden zijn. Met in totaal ongeveer 2400

zullen structureren. Het Gentse bureau

nieuwe wooneenheden, ingebed in een aange-

Stéphane Beel Architect werd aangetrokken

name publieke ruimte met groenvoorzieningen,

om enkele van die gebouwen te ontwerpen.

voet- en fietsverbindingen, mooie panorama’s,

plan

286

enzovoort, én aangevuld met voorzieningen als

Beel:“De vraag die we ons stelden, was twee-

winkels, kinderdagverblijven, cultuur, speelruimte

ledig: hoe konden we ten eerste een gebied,


dat zo dicht bij het historische stadscentrum

Grijs versus wit

afwerking van de gevel, die mooi contrasteert

ligt, aansluiting op dat centrum laten vinden?

De eerste nieuwe structuur van de wijk

met het ruwe en grijze aanzien van de silo’s.

Want veel Leuvenaars ervaren de Vaartkom

Tweewaters die werd gerealiseerd, was De Balk,

“Maar van een spanningsveld zou ik eigenlijk

gevoelsmatig als iets verafgelegen, terwijl het

en deze residentie is meteen ook de belang-

niet spreken, eerder van een dialoog”, nuanceert

nochtans op wandelafstand ligt, zij het met de

rijkste. Dit horizontaal uitgewerkte gebouw

Stéphane Beel.“Het is namelijk niet zo dat we

Dijle als - weliswaar oversteekbare - barrière.

snijdt het stadgebied namelijk als het ware

speciaal voor een horizontale uitwerking hebben

En hoe konden we er ten tweede voor zorgen

doormidden. Zo vormt het een centrale,

gekozen om te contrasteren met de omgeving

dat Tweewaters geen gemakkelijke ‘kopie’ van

structurerende as in Tweewaters, loodrecht

- nee, die uitwerking diende vooral het ver-

dat verdichte centrum zou worden, met pakweg

op de Vaartkom, en een fysieke grens tussen

bindingsidee. Wat we wél wilden, was een

a priori-bouwblokken en een park op het

het dichtbebouwde gebied rond de geconver-

gebouw dat met zijn volume voldoende

overschot van de ruimte? Tweewaters moest

teerde en verticale silo’s en de vrijere rand-

tegengewicht bood voor die silo’s. Het contrast

een heel andere en eigen stedenbouwkundige

bebouwing in het grote nieuwe stadspark. Maar

is dus eerder een gevolg, niet iets gewild.

invulling krijgen, met enerzijds een verwijzing

van een barrière is geen sprake, want via de ver-

Laten we zeggen dat het een partner van de

naar het industriële verleden, en anderzijds een

schillende doorsteken vormt het ook een ver-

silo’s is geworden, een dialogerende tegen-

spel met de aanwezige grote volumes. Het

binding tussen de twee ‘opgesplitste’ wijkdelen.

hanger.”

uiteindelijke doel was een nieuwe stadswijk

Wat bijgevolg meteen opvalt, is de uitzonderlijke

met een heel ander karakter, maar toch met

lengte van De Balk: de residentie strekt zich

Let it BREEAM

maximale aansluiting op de rest van het centrum.

over zomaar even 180 meter uit, waardoor

De Balk is een bijzondere structuur geworden,

Andere steden, zowel grote als kleine, hebben

het op elegante wijze de fiets- en wandelroute

vooral omwille van zijn doorgedreven duurzame

al bewezen dat zoiets kan werken en dat

begeleidt die de Vaartkom rechtstreeks verbindt

invulling. Zo was het, in 2013, het eerste resi-

homogeniteit en symmetrie zeker niet de norm

met het stadscentrum.

dentiële gebouw van Europa dat het BREEAM

moet zijn. ‘Eenheid in verscheidenheid’ is niet

Door de horizontale uitwerking ontstaat een

outstanding-certificaat kreeg voor zijn duurzame

voor niets de filosofie achter dit stedenbouw-

heel interessant spanningsveld, nog eens ver-

invulling. De Balk kreeg de hoogst mogelijke

kundig project.”

groot door de gladde, glanzende witte pleister-

score van 87,81 procent in de categorie

plan

288


‘internationaal’, omdat het aan een heel uit-

Een andere duurzame invulling is dat er werd

zeker dat De Balk binnen pakweg twintig jaar

gebreide checklist voldeed.

gekozen voor zo weinig mogelijk bouwmate-

nog steeds een residentiële functie zal hebben.

“Duurzaamheid is nu eenmaal een heel breed

rialen én voor een cradle-to-cradle bouwproces:

De vragen die bij het ontwerpproces werden

begrip”, licht projectarchitect Tom Debaere toe,

alle overbodige bouwstoffen, allemaal geselec-

gesteld, waren dan ook deze: zou het gebouw,

“en wij hebben dit project dan ook vanaf het

teerd op FSC-label, werden verzameld en terug

eenmaal gestript, ook kunnen dienen voor

begin heel breed ingevuld, om elk punt vervolgens

naar de producent getransporteerd. Voor dit

andere doeleinden? En met hoeveel bouwafval

aan die BREEAM-checklist te toetsen. Uiteraard

proces werden mensen ingezet die wat zwakker

dien je dan rekening te houden?

was duurzaam comfort daarbij de eerste

op de arbeidsmarkt staan. Ook dat sociale

Er werd ten slotte ook rekening gehouden

betrachting. Zo zijn alle 106 appartementen in

aspect is duurzaamheid.

met de ‘duurzaamheid’, ofte de gezondheid

De Balk lage-energiewoningen, met een E-peil

Die keuze voor een beperkt aantal bouw-

van de bewoners zelf. De ontsluiting van de

onder de 60 en een k-peil van minder dan 33.

materialen hield evenwel een risico in: het

appartementen gebeurt namelijk via royale

Ook de akoestische isolatie is per appartement

betekende automatisch minder keuzevrijheid

open trappenpartijen: de gangen zijn beglaasd

geoptimaliseerd, en werd er maximaal aandacht

voor toekomstige bewoners. Maar door de

op de oost- en westgevel en worden zo van

besteed aan duurzaamheid inzake gebouwschil,

kwalitatief hoogstaande uitwerking en de over-

overvloedig daglicht en uitzicht voorzien. Op

balansventilatie, luchtdichtheid, bouwknopen, en

vloedige natuurlijke lichtinval was er geen

die manier wordt de trap een aantrekkelijk

oververhitting - zonder dat de natuurlijke licht-

enkele kandidaat-koper die hierover viel.

alternatief voor de lift, die uiteraard ook werd

inval hieronder zou lijden.Verder streven we naar

Nog een duurzaamheidaspect van de BREAAM-

voorzien, zij het minder zichtbaar.“We hebben

een 100 procent groene stroomvoorziening, en

checklist waar men rekening mee hield, was de

de trappen echt gepropageerd door ze in het

hebben we groendaken en oplaadpunten voor

toekomstige invulling van het gebouw, ofwel

licht te plaatsen”, vertelt Beel.“Niemand stapt

elektrische wagens voorzien.”

de duurzaamheid in de tijd. Het is immers niet

graag in een donker trapgat.”


plan

290


Gezondheid kreeg ook aandacht in de vorm

voor een gezonde sociale mix (eveneens een

van een praktische en individuele fietsenstalling

BREEAM-criterium). Omdat de vijf horizontaal

Voor verder comfort zorgen de thuisbezorg-

in een van de drie inkomhallen, of de mogelijk-

gestapelde bouwlagen bovendien geschrankt

kasten in de drie inkompartijen: wie overdag

heid om elektrische bromfietsen te reserveren.

liggen ten opzichte van elkaar, ontstaan lange en

geen tijd heeft om te winkelen, kan via een

Wat die zachte mobiliteit betreft: de parkeer-

aangename luifels en terrassen voor de woningen,

elektronische butlerservice op het lokale intranet

garages voor de bewoners en bezoekers van

of voor die van de boven- of onderburen. Die

zijn bestelling doorgeven, om die ‘s avonds in

De Balk bevinden zich onder het gebouw,

terrassen werden opgevat als een verlengstuk

die kast terug te vinden.

zodat gemotoriseerd verkeer snel ondergronds

van de binnenruimtes, waarbij rekening werd

De onderste bouwlaag van De Balk werd

worden geleid en de mensen in de wijk

gehouden met een mooi uitzicht over de omrin-

sowieso voorbehouden aan handelsruimtes, met

Butlerservice

geprikkeld worden om te wandelen en te

gende parken en het water.

het oog op voorziening van de wijk zelf. “Maar

fietsen.

Door te schuiven met die plateaus ontstaat

bewoners hebben absoluut geen last van die

een interessante dynamiek en frisse, luchtige

handelspraktijken”, besluit Beel. “Integendeel, ze

Terrassen als verlengstuk

verschijning, met interessante akoestische

hebben zelfs de luxe van een handelszaak onder

De Balk telt in totaal 106 wooneenheden, met

gevolgen voor de appartementen zelf.

hun woning. Een handelszaak, zo benadruk ik

een heel brede uitwerking: er zijn zowel klassieke

Bijkomend voordeel is dat door die geschrankte

graag, die ook nog eens specifiek wijkgericht is.”

appartementen lofts als patio-penthouses met

uitwerking een genuanceerd silhouet ontstaat,

grote daklichten op de bovenste bouwlaag, die

dat verandert naarmate de lichtinval of het

op die manier werd opgevat als volwaardige

blikveld evolueert. Wat nog wordt versterkt

verdieping. Die variatie in aanbod staat garant

door de witte, lichtaantrekkende kleur.

Foto’s : Luca Beel Tekst : Hannes Dedeurwaerder

Stéphane Beel Architects Poel 15 - 9000 Gent, Pensmarkt 2b - 9000 Gent t. +32 (0)9 269 51 50 mail@stephanebeel.com - www.stephanebeel.com

plan

292


AKOESTIEK = ESTHETIEK

SPANPLAFONDS - PLAFONDS TENDUS

www.caractereplafonds.eu


Studio Farris

Bibliotheek Sint-Andries Brugge: contrast tussen oud en nieuw

Architect Giuseppe Farris stichtte in 2008

hen de Architizer Award op. De zoveelste

Studio Farris, gezeteld in hartje Antwerpen.

overwinning aan een wedstrijd leverde Studio

Het architectenbureau is zowat overal in België

Farris de opdracht voor een uitbreiding van de

aan de slag en werkt vaak voor overheids-

Sint Andries bibliotheek te Brugge.

projecten. Zo ontwierpen zij de lokettenzaal

plan

294

van het Vlaams Parlement in Brussel, waar zij

Funcionaliteit als rode draad

een multifunctioneel paviljoen ontwierpen.

“Functionaliteit is de drager van al onze projec-

Ook in Leuven kwam Studio Farris als beste

ten”, legt Giuseppe Farris uit. “Wij vertrekken

uit de selectiewedstrijd voor het project

steeds van een functionele redenering en bekijken

Vlaams Radiohuis. Het portfolio van de studio

een project per onderdeel. Al de onderdelen

is even divers als hun werk dat is: van aanvul-

worden herbekeken: hoe kunnen we de relatie

lingen bij historische gebouwen over interieur

met de stad, de omgeving, de binnenfuncties

tot het grafisch ontwerpen van logo’s en een

verbeteren. Vanuit deze vraagstelling vertrekt

huisstijl. Soms zit er een residentiele opdracht

onze architectuur.”

voor een particuliere bouwheer bij: hiervan is de

Een opstelling waar de bouwheer zich goed

Parktoren in Antwerpen een mooi voorbeeld.

mee kon vinden: de bibliotheek moest een

Het budgetvriendelijk en intiem ontwerp leverde

uitbreiding worden van een bestaand 19de


gebouw dat afwijkt door haar structuur maar

en was een apart element van het ontwerp.

politiekantoor, gemeentehuis, bibliotheek…

toch een relatie behoudt met de buurt.”

Wanneer je voorbij het eerste kunstwerk

liepen door elkaar binnen dezelfde muren.

De inkom naar de bibliotheek ligt in een aparte

wandelt, kom je voor een volgend groot raam

Het moest enerzijds duidelijk zijn waar de

inham, een soort binnenkoer. Daar ontwierp

aan de binnenkant, dat uitgeeft op een muur

bibliotheek was, en tegelijk moest de connectie

Studio Farris een privé-publieke plek tussen het

waar binnenkort nog een kunstwerk zal prijken.

tussen oud en nieuw gedeelte ook zichtbaar

bestaande en het nieuwe volume. Uitnodigend

“Binnenkort komt er een wedstrijd onder ons

zijn.

maar intiem. De spanning tussen oud en nieuw

toezicht om de opdracht toe te wijzen. De inten-

eeuws gebouw met een waaier aan functies:

is al voelbaar voor je binnenstapt.

tie is om hier ook de relatie buiten-binnen te

Een eigen identiteit in harmonie met de omgeving

Langs buiten ziet de bezoeker, door het grote

versterken: het eerste kunstwerk trekt je aan om

Het zal bezoekers vast niet ontgaan waar de

raam, een kunstwerk ophangen. Door elkaar

binnen te stappen, en eens je binnen bent zie

bibliotheek is ondergebracht: naast de wite,

gemixte letters, lijkt het wel. Op deze manier

je dat het binnenste element terug naar buiten

historische gebouwen steekt de rode uitbreiding

stap je niet meteen binnen tussen de boeken,

linkt. Die relatie buiten-binnen, omgeving-interieur

met gevelbekleding in cortenstaal resoluut af

maar linkt de centrale ruimte wel op een

was van groot belang voor het project en hebben

en vormt zo een herkenbaar onderdeel van

subtielere manier met wat je een ruimte verder

we opgelost door de plaatsing vanramen.”

de stad. In dit verschil zoekt dit nieuw gebouw

te wachten staat. Het kunstwerk is het oeuvre

toch de harmonie op met haar omgeving:

van een kunstenaar-kalligraaf en is van buiten

Multifunctionele ramen

het valt op maar blijft deel uitmaken van de

zichtbaar. Overdag valt het licht van buiten

Één van de uitdagingen van het project was

omringende gebouwen.

naar binnen, ’s nachts keert de lichtinval zich

de integratie van het nieuw gebouw in haar

“Ik wilde een kleurpalet dat aansloot bij de

om. De ontstane translucentie nodigt uit om

buurt, terwijl het een eigen identiteit en herken-

rode daken van de buurt”, vult de heer Farris

verder te ontdekken wat er binnen te zien is.

baarheid moest behouden. Dit genereerde de

aan. “Alle omliggende daken zijn rood op

Op dit buitenraam is het logo van de bibliotheek

vraag om continu te spelen met buiten-binnen:

witte huizen, ik wilde dus voor een connectie

aangebracht, dat doet denken aan het logo

een intieme, uitnodigende, rustige sfeer creeëren

met de buurt zorgen zonder de traditionele

van de studio zelf. Dit eigen ontwerp werd in

binnen waar de stad rondom toch af en toe

bakstenen te gebruiken. Het resultaat is een

samenwerking met de stad Brugge aangepast

komt binnenpiepen. Het ramen- en lichtspel

plan

296


ensceneert de verschillende sferen perfect.

te houden. Het gaat om een paar elementen

Sommige ramen zijn laag en dienen voorname-

in een gebouw dat verder het mysterie van

lijk om het natuurlijk licht te gebruiken om het

wat er zich binnen afspeelt bewaart. Zo goed

lounge gevoel te versterken, zoals bijvoorbeeld

als de bibliotheekbezoekers van binnen een

in de leeshoeken. De hogere ramen bieden

zicht hebben wat er zich buiten afspeelt via

een zicht naar buiten. Daar is de intieme sfeer

deze ramen kunnen buitenstaander ook van

minder van belang en wilde men teruggrijpen

buiten een glimps opvangen van de sfeer binnen.

naar de relatie met de omgeving. Grote, diepe

Een goede manier om hen aan te zetten om

dakramen zorgen voor diffuus licht en bieden

ook eens een kijkje te komen nemen.

de klaarte die comfortabel lezen bevordert.

Nog zo’n trigger zijn de gaten in de cortenstaal-

Het licht vindt handig weerslag vindt op de witte

bekleding van de buitengevel. Wanneer we

bepleistering en kan zo zonder weerkaatsing

binnenwandelen zien we achter de gaten

of te felle directe impact bijdragen tot een

vierkante ramen zitten. De uitsparingen

comfortabele leeservaring.

moeten licht doorlaten zonder prijs te geven

Wanneer we langs de buitenkant wandelen

waar ze voor dienen of wat erachter zit.

zien we de grote ramen, met de profilering

Missie geslaagd, stelde de heer Farris vast bij

langs binnen om de buitenkant vlak en uniform

een bezoek aan zijn project: “Het mooiste


plan

298


bewijs dat die opzet geslaagd was, kreeg ik

alleen omdat dat het licht zo goed begeleidt

plek ontwerpen achter bestaande gebouwen

toen ik op bezoek ging. Ik zag een paar kin-

maar ook omdat wij wilden dat het de boeken

dat een sociale betekenis heeft, zonder heraanleg

deren met hun gezicht tegen de perforaties

zelf waren die de kleur zouden aanbrengen.”

van een heel plein of gebouw. Een plaats die

gedrukt staan om toch maar te zien wat daar

Zelfs de discrete verlichtingsinstallaties volgen

bezoekers van de buurt en uit andere streken

achter zit. Dat is precies de reactie die hier

het pad nieuw-oud: zij lijnen voor elkaar uit in

aantrekt en waar mensen graag vertoeven. En

opgezocht is.”

het nieuwe gebouw en leiden naar het oude

het resultaat is meer dan geslaagd: de bezoekers

gedeelte. De armaturen zijn uiterst sober en

zijn trots op hun bibliotheek, de burgemeester

Overgangen en contrasten

discreet gehouden: “er zitten al genoeg ver-

van Brugge steekt met veel plezier een handje

De flow tussen oude en nieuwe gebouwen is ook

plichte elementen in, zoals de techniciteiten

toe bij de wedstrijd die het kunstwerk zal

van binnenuit duidelijk gemaakt door de vloeren,

voor veiligheid, de verluchting, de koepels…

opleveren om zijn bibliotheek nog mooier te

de rotatie van het gebouw, het materiaal…

je moet het daar niet meer te druk gaan

maken.

In het nieuwe gedeelte licht een sterke, eiken-

maken.”

Momenteel staan voor Studio Farris nog een

Visies: moeilijkheid is boeiend!

zoals het ontwerp van het restaurant voor de

De diepe kleur van de houten vloeren moet

“Je zou kunnen zeggen dat er moeilijkheden

Zoo van Antwerpen, een sociale woningbouw

ook contrasteren met de rest van het interieur,

waren in de opdracht. Maar als een opdracht-

in Dessel, een advocatenkantoor… perspec-

dat bijna geheel wit is.

gever ‘moeilijke’ eisen heeft vind ik het net

tieven en diversiteit te over!

“Af en toe zitten er kleurentoetsen in, hier

interessant. Je moet anders nadenken om tot

een poef, daar een rekje. Maar we hebben

oplossingen te komen, en dat is net boeiend!”

foto’s :Tim Van de Velde & Toon Grobet

het bewust bijna uniform wit gehouden, niet

De ‘moeilijkheid’ hier, volgens dhr Farris? Een

tekst : Kim Schoukens

houten vloer die contrasteert met het polybeton dat gekozen is voor de oude gedeeltes.

paar leuke uitdagingen op het programma,

Studio Farris Korte Klarenstraat 4 bus 4 - 2000 Antwerpen t. +32 (0)3 237 64 18 info@studiofarris.com - www.studiofarris.com

plan

300


INTERIEUR EN VAKMANSCHAP Biwood is een betrouwbare partner voor maatwerk in interieurs, zowel voor de residentiĂŤle als professionele markt, voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Een eigen productieatelier met een hoogtechnologisch CNC-gestuurd machinepark voor plaatwerk en kunststof, en een traditionele machinelijn voor de bewerking van massief hout. Een team van dynamisch talent onder begeleiding van vakmannen geschoold in de massieve meubelmakerij. Flexibiliteit dankzij een feilloos procesbeheer en een gedegen projectmanagement. Dat is het vakmanschap waarmee wij uw klant tevredenstellen.

Wilt u meer informatie? Biwood Bvba Toekomstlaan 6c 2200 Herentals T +32 14 24 19 50 F +32 14 24 19 51 info@biwood.be www.biwood.be


Binnen en buiten worden één geheel en wonen wordt puur genieten Met het schuifsysteem Schüco ASS 77 PD kunnen grote schuifdeuren met maximale transparantie worden gerealiseerd. Het Panorama Design van het Schüco systeem ASS 77 PD wordt gekenmerkt door minimale profielaanzichten bij de aansluitingen en ingebouwde verzonken kaders. Deze aluminium schuifdeur weet echter niet alleen met het fraaie design te overtuigen, maar ook met de uitstekende thermische isolatie, tot op het niveau van „Passiefhuis“. De in het profiel geïntegreerde automatische aandrijf- en vergrendeltechniek biedt bovendien optimaal gebruiksgemak. Nieuwe opties bieden bijna onbegrensde mogelijkheden voor een transparante en lichtdoorlatende architectuur: 90° hoekoplossing evenals een kader met 3 rails, voor grote openingen. www.schueco.be


ARCHITECTONISCH BETON

terrassen | kroonlijsten | gevel-elementen | kolommen | inkomzuilen en luifels

Schollebeekstraat 74/1 - 2500 Lier T. 03 480 01 52 - info@stijlbeton.be

www.stijlbeton.be

Plan 02 NL  
Plan 02 NL  
Advertisement