Plan 11 NL

Page 1

35 BELGISCHE TOPPROJECTEN

11

PLAN is een speciale uitgave van Home Sweet Home september - oktober - november 2020 Afgiftekantoor 2200 Herentals I - P608241 Uitgeverij Balfin - Belgiëlaan 4b - 2200 Herentals

PB-PP BELGIË(N) - BELGIQUE


Grootschalige projecten voor industrie en overheid Reeds vele jaren heeft Abati ervaring met de installatie van klimatisatiesystemen en sanitair in omvangrijke industriële- en overheidsprojecten. Een efficiënt project management is dan ook een vanzelfsprekend gegeven in alles wat wij doen. Volledige klimatisatie en industriële sanitaire installaties Abati biedt u een volledig pakket wat betreft de klimatisatie van gebouwen. Wij zijn reeds vele jaren gespecialiseerd in het installeren van hoogstaande HVAC-systemen, industriële sanitaire installaties, eveneens met ervaring in nieuwbouwprojecten en renovaties. Duurzaamheid en kwaliteit: onze pijlers Bij Abati beschikken wij over verschillende certificaten en erkenningen waardoor wij u een uitstekend resultaat kunnen garanderen waarbij duurzaamheid voorop gaat. Abati is de ideale partner voor grootschalige HVAC-of sanitaire installaties. Van scholen tot laboratoria, zowel voor overheids- als voor industriële projecten: reeds vele jaren behoren deze diensten tot onze specialiteiten. Ook voor uw particuliere villa is Abati uw ideale partner Abati voelt als geen ander de moderne behoeften aan op vlak van wooncomfort. Doorheen de jaren hebben wij ons dan ook gespecialiseerd in verwarming, sanitair, ventilatie en airconditioning, welke stuk voor stuk bijdragen tot uw comfort.

Ingberthoeveweg 19 - 2630 Aartselaar t. 03 830 31 91 - www.abati.be

Hemeldonk 1 - 2200 Herentals t. 014 70 45 51 - www. maesindustries.be


VOORWOORD Een oproep voor meer durf In deze uitdagende tijden heb ik als architect nog maar eens beseft hoe bevoorrecht ik ben om te doen wat ik doe. Ik merk dat collega’s vaak wijzen op de complexiteit van ons beroep. Daar ben ik het enerzijds mee eens maar anderzijds is het ook een eigen keuze. En wij als bold architecten blijven meer dan ooit overtuigd dat het de juiste keuze is geweest. In onze ogen is er immers geen enkel ander beroep met zo’n rijke combinatie aan diverse insteken: creativiteit, ondernemerschap, ontmoetingen, maatschappelijke sectoren… Als we alleen al kijken naar de diversiteit in de projecten die wij als kantoor hebben mogen doen: van projecten in de Zoo van Antwerpen tot projecten voor grote private banking kantoren en van sociale huisvesting tot musea. We zijn - en blijven - ruimdenkend en ruimte denkend. Als er al een rode draad zit in de projecten die wij doen, dan is het dat wij graag van een leeg blad vertrekken en de randvoorwaarden van de gebruiker en het project zoveel mogelijk op ons af laten komen. En dat zonder vooraf statements te willen maken of bepaalde stijlen naar voren te willen schuiven. Het is een aanpak die voor ons werkt en die het boeiend houdt. Doorheen de projecten hebben we de laatste tijd ook een aantal positieve trends vastgesteld die we heel erg toejuichen. We willen van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen aan de verschillende betrokken actoren om nog meer durf aan de dag te leggen. Eén van de zaken die we hebben vastgesteld is dat we steeds meer in open dialoog spreken met diverse overheden. Vaak krijgen wij tijdens een eerste gesprek al de vraag om onze ambitie voor en onze visie op het project toe te lichten. Steeds meer komt dus eerst de vraag naar inhoud en wordt vervolgens pas de inpassing in de regelgeving onderzocht. Dat is een prettige trend want het zorgt ervoor dat zowel de ontwerper als de opdrachtgever worden uitgedaagd om vooraf goed na te denken over wat ze precies willen verwezenlijken. Want is een coworking plek een kantoorgebouw of een restaurant? Of doet het er eigenlijk niet toe? Wat telt is dat je zelf achter je project staat en je verhaal belichaamt. Dan merk je dat je langs de andere kant ook vertrouwen terugkrijgt. Onze oproep aan het beleid hierbij is: DURF goede projecten te steunen, spreek alle betrokken diensten aan en motiveer ze, betrek ze, breng ze samen zodat iedereen overtuigd is van de kwaliteit van het project en samen naar oplossingen kan zoeken in plaats van elk apart te focussen op hun specifieke regelgeving. Wat we eveneens hebben gemerkt is dat er steeds meer aandacht is voor woonkwaliteit en beleving in de diverse woonvormen, zelfs ondanks de verschuiving naar meer projectontwikkeling. Projectontwikkeling blijft per slot van rekening toch bouwen zonder eindgebruiker. Als architect blijft het vreemd om de eindklant niet te kennen en die niet te kunnen polsen. In het verleden werd daarom vaak op automatische piloot teruggegrepen naar standaardoplossingen. Onze oproep aan ontwikkelaars in dit verhaal: DURF experimenteren, daag je architecten uit, leg de exceltabel ook eens even aan de kant en ga voor verrassing met focus op woonkwaliteit en beleving. Stilaan is er tenslotte ook meer aandacht voor de versnippering van eigendomsstructuren. België is het land van de versnippering. Er worden steeds meer meergezinswoningen en appartementsgebouwen gebouwd. Hoe kunnen we meer garantie krijgen op meer kwaliteit binnen 25 jaar want de versnippering van eigendomsstructuren zorgt er vaak voor dat je tegen dan geen beweging meer krijgt in dergelijke projecten en dat is een ongelooflijke rem op de kwaliteit. Vandaar onze oproep aan stadsontwikkelingsbedrijven: DURF bij herontwikkeling van stadsdelen versnippering tegen te gaan. Leg ontwikkelaars op het project in één hand te houden. Dit mag het private initiatief niet tegengaan, het vraagt gewoon een andere insteek. Kijk naar grote sociale huisvestingsprojecten van 20 à 30 jaar geleden, deze kunnen integraal herontwikkeld worden, private niet. Als we die opties openhouden en gaan nadenken over flexibelere eigendomsstructuren waarbij je deel wordt van het geheel – denken we maar aan erfgoedsites – kan het de (woon)kwaliteit van onze steden enkel verbeteren. Hans Janssen Bold architecten


06

12

20

26

34

Acht en half

AIM Architecture

Arcas Architecture &

Archiles architecten

Architect Bart Ruymen

Urbanism

architectuur

40

48

54

62

68

Architects in Motion

Atelier Vens Vanbelle

BAEB

BIVWAK architecture

Bold Architecten

studio

76

82

90

96

104

CAAN Architecten

CAS Architecten

Contour architecten

Crahay & Jamaigne

Dhoore Vanweert architecten

110

118

124

132

138

Dieter Vander Velpen

dmvA Architecten

Docking Architecture

evr-architecten - KCAP

HA-architecten l

Architects & Planners

architectuurbureau Heirweg & Verhofstadt


146

152

160

166

174

HUB

Hulpia Architecten

icoon.be architecten

Jaspers-Eyers

JUMA architects

Architects

180

188

194

202

208

LIVA Architectuur

Martens Van Caimere

Pascal François

PVL Architecten

Reid Senepart A

Architecten

architects

rchitecten Atelier Lievois

216

222

228

236

242

Schellen Architecten

Syntaxe Architectes

tim peeters architecten

TOOP architectuur

ZOOM architecten

There are 360 degrees, so why stick to one? — Zaha Hadid


ARCHITECT architect meets @WORK innovations Rotterdam Ahoy 16 & 17 september 2020 Tour & Taxis Brussels 9 & 10 december 2020 Focus on Future-Proof

CANADA

TURKEY

POLAND

NORWAY

SWEDEN

DENMARK

SPAIN

ITALY

SWITZERLAND

AUSTRIA

GERMANY

UNITED KINGDOM

FRANCE

LUXEMBOURG

THE NETHERLANDS

BELGIUM

WWW.ARCHITECTATWORK.COM

reer t s i Reg code met 393 19


Ontdek ARTURO GIETVLOEREN

what a floor can do.

Een vloer is de belangrijke basis van elke ruimte. Arturo biedt een grenzeloos scala aan mogelijkheden om daar vorm aan te geven. Arturo maakt vloeren die perfect passen bij de functie van de ruimte en vertaalt alle eisen en wensen in een volstrekt uniek vloerconcept. Ontdek wat een vloer kan doen. Arturo | A brand of Uzin Utz Group | be@uzin-utz.com | www.arturoflooring.be


Acht en half architectuur

Old meets new in dit feel good renovatieproject

Toen architect Pieter Uyttenhove in de rand

uitkeek op een binnenkoer, gevolgd door een

van Gent op het einde van een doodlopend

garage. De idee en vooral het functionele

straatje een oude woning op de kop kon

van die binnenkoer sprak Pieter wel aan. “Ik

tikken, aarzelde hij niet lang. De woning zelf

vond het charmant en tegelijkertijd uitdagend

mocht dan al aan vernieuwing toe zijn, de lig-

om bij de realisatie van het nieuwe gedeelte

ging met tuin rondom gaf hem tal van mo-

de bestaande configuratie voor een groot

gelijkheden. Uiteindelijk besloot hij voor de

deel te behouden. Dat we er eerst drie jaar

minst makkelijke weg te gaan: een grondige

in hebben gewoond, heeft dat misschien mee

renovatie gecombineerd met een hedendaags

bepaald. Maar de basis voor het plan vindt dus

stuk nieuwbouw. En die zorgen voor een

zijn oorsprong in de bestaande toestand.”

mooie dialoog… Het ontwerp heeft tijd gehad om in het

plan

6

Het bestaande pand uit 1936 kende geen klas-

hoofd van Pieter te rijpen. Hij tekende een

sieke achterbouw zoals dat gebruikelijk was,

wandeling uit op basis van hoe je een woning

maar er waren wel wat bijgebouwen opzij

gebruikt en hoe je erin circuleert. Door er eerst

van de woning. Eén daarvan was een veranda,

in te wonen, leer je de omgeving kennen, je

met de gesloten gevel aan de straatzijde, die

weet hoe het licht binnenvalt en je krijgt eenbeter idee over de bezonning. Alle opties

extra sfeer en wooncomfort brengt. Op de

eethoek en keuken die uitgeven op de tuin

zijn dus op voorhand uitvoerig bekeken. Het

eerste verdieping valt de reorganisatie goed

deel uitmaken van de uitbreiding die dit hart

grootste aandachtspunt voor Pieter was vol-

mee want, ondanks het verlies van een kamer

van de woning omarmt. In alle ruimtes voel je

doende licht en ruimte in het nieuwe geheel

daar, is de indeling verder behouden geble-

de andere ruimtes zonder dat je een volledig

te krijgen en daarvoor richtte hij zich op het

ven. Daar zijn nu twee kamers en een kleine

open concept als een loft krijgt want dat wou

hart van de woning. “We hebben geprobeerd

badkamer wat momenteel volstaat. In de

Pieter absoluut vermijden.

om het bestaande huis zoveel mogelijk in zijn

toekomst is het nog mogelijk om op de zol-

oorspronkelijke staat te laten. Wat waarde-

derverdieping uit te breiden met een grote

In de uitbreiding trekken maximale glaspartijen

vol was in onze ogen hebben we behouden,

slaapkamer en badkamer.

de tuin en de natuur naar binnen. Pieter wou gebruik maken van het feit dat het een vrij-

wat overtollig was is verwijderd. Boven de leefruimte was er nog een extra kamer op

De indeling beneden is wel compleet veran-

staande woning betreft om in de uitbreiding

de eerste verdieping die ik heb opgeofferd in

derd. Belangrijk daarbij voor Pieter was om

langs de vier zijden de tuin te voelen en extra

mijn zoektocht naar extra licht en ruimte. De

een continue circulatie te creëren. De voor-

licht in de woning te krijgen. Enkel de passage

hierdoor ontstane vide lost dit helemaal op

deur is op zijn plaats gebleven, maar eens bin-

waar de zon pal in het zuiden staat, heeft een

en de nieuwe circulatie op de benedenverdie-

nen is alles veranderd. Langs de straatzijde en

volle muur. De mooie avondzon valt dan weer

ping gebeurt rond dit spilpunt.”

de noordkant lopen alle technieken en ‘koude’

via de patio opzij naar binnen. “Ik vind het hier

functies zoals berging en wasplaats. Je kan de

heerlijk vertoeven, het ontwerp doet dus wat

De realisatie van deze vide waar bovendien

gang rechtdoor wandelen tot in de keuken in

de betrachting was: een goed gevoel en ruim-

nog eens een koepel aan werd toegevoegd

de uitbreiding en zelfs tot buiten in de tuin

telijkheid scheppen. Dat is uiteindelijk wat elke

om het licht nog beter binnen te brengen en in

zonder door de andere leefruimtes te moe-

woning als doel moet hebben. Je goed voelen

de woning te verdelen, werd het vertrekpunt

ten. Die laatste zijn in een soort cocon aan

in je woning, daar gaat het om. De materia-

voor de organisatie van de ruimtes rondom.

elkaar geregen met de vide als centrale as.

len die we hiervoor kiezen, helpen ons hierbij

Vooral op de benedenverdieping waar er

Daarrond bevinden bureau en zithoek zich

maar uiteindelijk blijft het een puzzel van licht

grondig gerenoveerd is en waar de uitbreiding

in het oorspronkelijke gedeelte, terwijl de

en ruimte.”

plan

8Niveau 0

Hoewel de leefruimtes qua gevoel in dit nieu-

heeft het een enorm zacht en aangenaam

als kleur. Een renovatie vraagt dan wel extra

we ontwerp één geheel vormen en goed

loopoppervlak.”

zorg, maar brengt af en toe ook wel aangename verrassingen. Zo vonden ze het plafond

aanvoelen, is er in materialisatie wel degelijk een duidelijk onderscheid merkbaar. De nieuwe

Pieter stond ook zelf in voor het ontwerp

met mooie moluren in de zithoek onder een

en eerder moderne betonstructuur van de

van zijn keuken. Gezien de ruimte die er was,

verlaagd plafond. Pieter behield eveneens alle

uitbreiding kan bijna niet verder afstaan van

is de keuze voor een groot keukeneiland

binnendeuren die hij waar nodig herstelde en

de klassieke baksteen van het origineel. “Ik

logisch. Dat verdeelt de ruimte en de bekleding

herschilderde. Net als de trap in de gang naar

was er voor de buitenkant vrij snel uit dat

met natuursteen, tussen graniet en marmer in,

de bovenverdieping die hij liet zandstralen.

ik met prefab betonelementen wou werken.

maakt er bijna een sculptuur van in deze voor

“Als je binnenkomt en je ziet de traphal, dan

Ik hou wel van beton. Anderzijds wou ik het

de rest maagdelijk lichtgrijze keuken die uit-

voel je nog het huis van vroeger. Dat vind ik

combineren met houten ramen in Afrormosia

blinkt in eenvoud en rust. Zo komen accenten

schoon aan een renovatieproject, dat heb je

om het niet te clean en strak te maken. Ook

zoals de koperen kraan volledig tot hun recht.

met een nieuwbouw niet. Terwijl de uitbreiding dan wel weer zorgt voor de sfeer die

binnenin is het onderscheid tussen origineel en nieuw duidelijk. Daar toont de parketvloer

Wat waardevol was in het bestaande, heeft

je in een nieuwbouw terugvindt. Dit project

in visgraatmotief wat bestaand was terwijl de

Pieter zoveel mogelijk behouden. Het bestaan-

combineert dus als het ware het beste van

strakke lichtgrijze gietvloer de nieuwe ruim-

de buitenschrijnwerk, een combinatie van

twee werelden.”

tes rondom beheerst. Die laatste hebben we

hout en pvc, werd wel vervangen door nieuw

in de nieuwe gang rond de woning doorge-

aluminium schrijnwerk. Als knipoog naar het

Tekst: Sam Paret

trokken. In combinatie met vloerverwarming

origineel koos hij opnieuw voor bordeaux

Foto's: Nick Cannaerts

Acht en half architectuur Hubert Frère Orbanlaan 159A – 9000 Gent t. 0477 35 90 80 info@achtenhalf.be – www.achtenhalf.be

plan

10AIM Architecture

L in Sri Lanka

De vakantievilla die Wendy Saunders en

in het zuiden van Sri Lanka. Mangrovewoud

Vincent de Graaf bouwden op Sri Lanka gaat

vloeit er over in honingkleurige stranden.

de wereld rond. In een afgelegen kustbaai

Vissers zitten er op palen in het water, terwijl

realiseerde het architectenkoppel twee ge-

hun sloepen rondslingeren tussen de palmen.

bouwen als een membraan tussen de zee en

Een beeld dat ook aanwezig is in het afgele-

de vrije natuur errond. “Gasten kijken wel

gen baaitje in Kottegoda, waar Saunders en

eens raar op als er plots apen opduiken in

haar man Vincent de Graaf vorig jaar een

de tuin.”

dromerige vakantievilla bouwden. Beiden zijn de drijvende kracht achter AIM Architecture,

Hoe dichter je bij het water komt, hoe meer

een Belgisch bureau dat werkt vanuit Shanghai.

je de wind voelt aanzwellen. Zandkorrels stui-

Tien jaar geleden reisden ze voor het eerst

ven op. Golven bijten zich stuk op de don-

naar Sri Lanka. Sindsdien is het koppel ver-

kere rotspartijen die vanaf het strand de zee

liefd geworden op het land. “Vanaf de eerste

doorklieven. “Een beetje wind moet je er

kennismaking heeft Sri Lanka ons betoverd,

op deze plek altijd bijnemen”, zegt Wendy

ook op architecturaal vlak”, vertelt Vincent de

Saunders. “We zitten hier op een zucht van

Graaf. “Iedereen kent Geoffrey Bawa en zijn

Dikwella, een van de belangrijkste surfspots

tropisch modernisme. Maar als je even verder

in de buurt.” Die buurt is het uiterste punt

kijkt, is er zoveel kennis en ambacht aanwezig.

plan

12Vrij snel waren we het erover eens dat we er

woning moest zich aanpassen aan de natuur

De leefruimtes zijn meer besloten, al ontstaan

ooit iets wilden proberen. Uiteindelijk zijn we

en niet omgekeerd. Bezoekers zijn soms ver-

er langs vouwdeuren ook prachtige doorzich-

tijdens een van onze trips op dit stuk grond

baasd als er plots apen opduiken rond de

ten naar de tuin, met het opspattende water

gestuit: een tropisch bos aan het strand, waar

huizen. Dat is even wennen, maar die directe

als orgelpunt.

een oude visserswoning stond. Toen we het

confrontatie maakt mee de beleving uit van

“De positie van de originele visserswoning is

kochten, was het nog onzeker wat we precies

dit project.”

bepalend geweest voor de inplanting”, ver-

wilden doen. Het finale idee heeft pas later

De link met het landschap is door de archi-

duidelijkt de Graaf. “Volgens de tsunami-wet-

vorm gekregen, nadat een bevriend architec-

tecten heel subtiel benaderd. De vakantievilla

geving moeten nieuwe gebouwen minimaal

tenkoppel interesse toonde voor ons project.

bestaat uit twee hoeveachtige structuren:

30 meter van de strandlijn staan. Het oude

De man, Peter Eland, runt inmiddels de archi-

East House en West House, die samen een

gebouwtje stond veel dichter. Door die foot-

tectuurdivisie bij Norm Architects in Kopen-

L vormen rond een gemeenschappelijke tuin

print te gebruiken, konden we de beleving

hagen, waardoor het uiteindelijk een Belgisch-

met zwembad. “Elk gebouw heeft een eigen

van de oostelijke woning heel dicht bij de zee

Chinees-Deens onderonsje is geworden.”

karakter en energie, en maakt op zijn manier

brengen. Het verschil in setting met het ande-

connectie met de natuur: het ene is heel

re huis zorgt voor een aangename dynamiek:

Twee karakters

extrovert, het andere eerder introvert”, legt

er is voldoende plaats om samen te zijn met je

K House, zoals het project gedoopt werd, be-

Wendy Saunders uit.

compagnie, maar ook om even te ontsnappen

vindt zich aan het einde van een groene laan,

Het oostelijke pand topt een heuvel en opent

aan elkaar.”

genesteld in een wilde tuin met palmbomen

zich integraal naar de Indische Oceaan. Daar

en weelderige vegetatie. Af en toe merk je

staat het buitenleven centraal. Grote buiten-

Textuur en tactiliteit

het geritsel van dieren tussen het gebladerte.

ruimtes en terrassen inviteren de natuur in

De huizen liggen een stap hoger dan de tuin,

“Normaal gezien hangt hier ook altijd een

het gebouw. Je doucht er ook in open lucht

de slaapkamers verheffen zich op hun beurt

leguaan rond”, glimlacht Vincent de Graaf.

met zicht op een privétuin. Het westelijke

ten opzichte van de terrassen. Het zijn hoog-

“Geen nood, die doet niets. Maar vanaf het

huis ligt dan weer parallel met de zee, terug-

teverschillen die nuance aanbrengen in de

begin was dit wel het grote uitgangspunt: de

getrokken en meer beschut door de bomen.

schijnbaar onbelemmerde verbintenis tussen

plan

14Niveau 0

binnen en buiten: je bent één met de natuur,

van inheemse teak en granieten terrassen

en decoratie voegen een extra dimensie toe:

maar in huis zit je ook veilig en beschermd.

vervolledigen het gevelbeeld. Glas is er niet

lokale schilderingen, in de buurt gevonden

Een idee dat ook weerkeert in het materi-

gebruikt, aangezien het klimaat vraagt om

houtblokken, ronde gewassen stenen, hou-

aalgebruik. Elementaire materialen zoals hout,

ventilatie. Al die elementen samen verlenen

ten schalen. Vincent de Graaf: “Het zijn de-

steen en cement verzachten de overgang tus-

de huizen een bijzondere sfeer en tactiliteit,

tails als deze die ziel brengen in een ontwerp.

sen gebouw en omgeving. Zo goed als alles

die nog worden versterkt door de schaduw-

Objecten zoals de stenen en schalen geven

is afkomstig van lokale ambachtslui, waaron-

tekeningen vanaf de tuin. “We werken bewust

het een menselijk aspect, los van het grote

der steenhouwers en houtbewerkers. “We

met weinig materialen die we tonen zoals

gebaar van de architectuur. Ze voegen een

hebben zoveel mogelijk de tradities van hier

ze echt zijn: puur, minimaal bewerkt”, aldus

extra laag toe die de huizen op een organische,

willen aanspreken”, zegt Vincent de Graaf.

Wendy Saunders. “Die verschillende texturen

ongedwongen manier in de natuur plaatst.”

“De bouwers in Sri Lanka zijn ongelofelijke

blenden heel mooi met elkaar: je hebt het

vakmensen. Het verwerken van allerlei vor-

ruwe graniet nodig om het gladde cement

men van gepolijst beton bijvoorbeeld is hier

optimaal tot zijn recht te laten komen.”

een echte specialiteit. De buitengevels, bin-

Ook binnen valt de combinatie op van struc-

nenmuren en -vloeren zijn daar volledig mee

turen en texturen, van lokaal ambacht en in-

bekleed.”

heemse traditie. Teakhouten banken, tafels en

De grijze gevels combineren met gerecyclede

stoelen met geweven rieten zittingen werden

Tekst: Bart De Maesschalck

terracotta pannen op het dak. Louvredeuren

allemaal ter plaatse gemaakt. Objecten, kunst

Foto's: Jonas Bjerre-Poulsen

AIM Architecture 5F, 77 Fenyang Road – Xuhui District, 200031 Shanghai t. +86 21-63805995 info@aim-architecture.com – www.aim-architecture.com

plan

16


HOPPER PICNIC Sleek , modern and durable design. The elegant silhouette fits every scene and every occasion, indoors and outdoors. Available in wood or all aluminium.

Designed by Dirk Wynants

Carefully made in Belgium

Discover all tools for togetherness: w w w.ex tremis.com info@ex tremis.com — T + 32 57 34 6020 —

EQCA


WWW.DETREMMERIE.BE


NO LIMIT BELGIAN DESIGN & QUALITY PRODUCT


Arcas Architecture & Urbanism

Expressieve ranke glasgevels als baken in de skyline

Een landmark die het zicht op de stad

voorzien voor 639 autoparkeerplaatsen en

Oostende voor altijd zal bepalen. Dat is het

1532 fietsstalplaatsen. De twee glazen torens,

minste wat je kan zeggen van de Sky Towers.

Sky Tower One en Sky Tower Two worden de

De torens, die voornamelijk een woonfunctie

iconische blikvangers van de ganse site.

hebben, bevinden zich op een zogenaamde

Een jarenlange studieronde in samenwerking

triple A-locatie en dienen als katalysator voor

met het Stadsatelier ging aan het ontwerp

ruimere nieuwe ontwikkelingen in de buurt,

vooraf. “In een eerste brainstormfase heb-

de Hazegraswijk. De werken zijn volop bezig

ben we uitvoerig nagegaan welke de meest

en het is nu reikhalzend uitkijken hoe de to-

optimale invulling kon zijn voor de site”,

rens zullen verrijzen tegen een achtergrond

zegt architect Bernard Van Eecke van Arcas

van zee en het stadsgebeuren.

Architecture & Urbanism. De ligging van het terrein is dan ook bijzonder strategisch. Het

plan

20

Verspreid over acht gebouwen zal het Sky

ligt in een autovrij gebied, naast het station,

Towers-project bestaan uit een commerciële

het winkelcentrum, de jachthaven en het

plint, ruimte voor kantoren, een hotel met 116

Maria Hendrikapark. Met het Mercatordok,

kamers, een publieke skybar en 484 apparte-

het Stationsplein alsook het Ernest-Feysplein

menten. Ondergronds is een rotatieparking

in de onmiddellijke omgeving van de site isbovendien een overmaat aan open ruimte

en de mogelijkheden van de omgeving en dat

stapeling van horizontale lagen van terrassen

aanwezig. De ligging aan de multimodale

heeft geleid tot deze beeldbepalende archi-

met verschillende groottes. Voor een optima-

openbare vervoersknoop van het station

tectuur”, verduidelijkt de architect.

le bezonning van alle appartementen zijn de

maakt van deze plek zelfs een zogenaamde

Sky Towers vertrekt vanuit het schema van

woonterrassen met een redelijke willekeur

triple A-locatie.

het bouwblok als bouwsteen van de stad

gepositioneerd zodat er zich telkens twee

en werkt de omliggende open ruimte af tot

bouwlagen tussen de terrassen bevinden. De

Horizontale terraslagen

duidelijke stadsruimtes.

torens hebben onregelmatige grote woon-

Het unieke aan de torens is dat ze een fan-

Het variërend profiel sluit op die manier aan

terrassen en grote ramen die de scheiding

tastisch zicht bieden op de zee, het strand,

op de bestaande appartementsgebouwen in

tussen binnen en buiten minimaliseert. De

de jachthaven, de binnenstad en het hinter-

de omgeving. De verschillende hoogtes maakt

opengewerkte hoeken versterken de slank-

land. De ganse site heeft een oppervlakte van

dat het gehele bouwblok leest als een dyna-

heid en geven de appartementen een weids

17.000 m2. Met het Stadsatelier werd dan ook

misch ensemble. “Deze visie verschilt bijvoor-

uitzicht op de binnenstad van Oostende, de

gespard over de stedenbouwkundige inpas-

beeld met een standaard bouwblok met een

zee, de haven en de skyline. Enkele woningen

sing in de voorziene ruimte en de impact die

uniforme kroonlijsthoogte of met vrijstaande

met een dubbelhoge bouwlaag, dus zonder

het bouwproject zou hebben op de omge-

torens in het groen”, verduidelijkt Bernard Van

tussenvloer, geven een oriëntatiepunt in het

ving. Voor de bouwheer, projectontwikkelaar

Eecke. “Ook de bouwlijnen volgen niet steeds

expressieve volume. Bijna geen enkel terras

Vastgoedgroep Degroote, was Arcas Archi-

de rooilijnen”. De vrijgekomen ruimte, de zo-

is identiek. Ook al zijn deze terrassen telkens

tecture & Urbanism de aangewezen partij

genaamde “pockets”, wordt integraal gebruikt

anders geconfigureerd, toch domineert het

om dit te concretiseren en in een ontwerp te

om het openbaar domein te versterken en

samenspel en de harmonie.

gieten. De kracht van het architectenbureau

op te waarderen.

ligt immers in een totaalaanpak die de samen-

De torens van respectievelijk 100 en 85

Fantastische vergezichten

hang van het stedenbouwkundig concept en

meter representeren het algemeen beeld

De appartementen op zich worden zonder

de architectonische uitstraling combineert.

van dit omvangrijk project. Het is een verti-

meer unieke woonplekken met vergezich-

“We passen onze stijl steeds aan aan de site

caal gelaagd gebouw met als het ware een

ten over stad en zee. Het zijn allemaal hoek-

plan

22


appartementen om de grandeur van de to-

One is dit een skybar en een publiek dakter-

rens en de unieke views zo optimaal mogelijk

ras waar men zal kunnen genieten van een

te beleven. De grote kwalitatieve woonter-

adembenemend panoramisch uitzicht. Voor

rassen met sensationeel uitzicht zorgen voor

Sky Tower Two zal het Sky Health Center,

de nodige ambiance, zowel tijdens de dag

een openbare fitnessruimte een standaard

als ’s avonds, wanneer de verlichting brandt.

work-out naar een compleet ander niveau

Maximale restricties waren nodig om dit al-

tillen. ‘s Avonds fungeert de kroon telkens als

les te realiseren. Zo werden bijvoorbeeld drie

lantaarn en herkenningspunt in de omgeving.

formaten uitkragingen gehanteerd om het

De twee torens op de site hebben een ver-

gewenste effect te bereiken. “De technische

gelijkbare footprint en verhouding als de be-

mogelijkheden combineren met een vormge-

staande toren De Mast. De drie torens samen

ving die er uitspringt was een van de grootste

zullen een stedelijk ensemble vormen langs-

uitdagingen voor ons”, zegt de architect. De

heen de Mercatorkade.

architectuur is dan ook op z’n minst iconisch

Sky Bridge verbindt vervolgens beide torens

en kosmopolitisch te noemen. De glasgevels

en is een residentie met zes bouwlagen waar

zorgen ervoor dat binnen en buiten naadloos

de appartementen genieten van een zuid-

in elkaar overlopen.

west-oriëntatie. Het terras biedt er uitzicht

Sky Tower Two is als het ware het kleine

op het binnenplein dat fungeert als gemeen-

broertje van Sky Tower One, maar staat iets

schappelijke patio tussen alle gebouwen. Deze

gedraaid ten opzichte van de eerste toren

kern van het nieuwe bouwblok zal bestaan uit

omwille van de oriëntatie.

een ruim, groen binnengebied. Dit groene

Beide torens worden gekroond door een

hart met semi-privaat karakter wordt een

transparant glazen volume. Voor Sky Tower

rustige verblijfsplek.


FLOOR-TO-CEILING WINDOWS

PRIVATE GARDEN

Dankzij de verzonken raamprofielen van de glasgevels lopen binnen en buiten haast naadloos in elkaar over en wordt uw terras een vloeiend verlengde van uw leefruimte.

Vanuit uw SKY appartement geniet u van een zicht op de mooie private binnentuin. Dit groene decor wordt een kleurrijke interpretatie van de pracht die de kustnatuur te bieden heeft.

494

284

Zichtscherm

94 19

110

10

Bruto opp.:2.06 m²

120 10 40

10

2500

170 165

Zowel in de lobby als in uw interieur wordt u omringd door een wereld van luxe, gecreëerd door een high-end afwerking en de modernste technologieën.

10

Nachthal

Berging 5.04 m² 210

Keuken

10

480

329

10

240

120

10

HIGH-END DESIGN

32

10

10

270

150

259

319 Slaapkamer 01 14.01 m² 280

298

Inkom

WASM. + DROOGK.

Badkamer 350 6.84 m²

80

10

30

3 95 97

195 78 15

48 100

120

90

APP. A/11/01

Bruto opp.:140.04 m²

Leefruimte 60.74 m²

280

280

Slaapkamer 2 11.92 m²

ENDLESS SEA-VIEW

651

Slaapkamer 3 12.13 m²

385

10

10

120

10

180

WASM. + DROOGK.

40

Wc Douche 1.98 m²

145

glazen deur

260

rw plat dak

220

15

10

Bruto opp.:1.69 m²

90

200

K9

10 60 Berging 3.08 m² 10

144

60 10 0

RM

120

rw plat dak

Slaapkamer 2 11.28 m²

711

312

Zichtscherm

756

Bruto opp.:104.12 m²

174

Bruto opp.:0.30 m²

120

SAS

546

APP. A/11/05

15

51

Douche 4.76 m²

K8

10

Keuken

19

50

406

LEOPOLD III LAAN

105

40

115

15

K12

3

10

95

210

115

Bruto opp.:1.54 m²

K10

130

10 60

90 10

100

312

TRAPHAL

210

220

288

TRAPHAL

10 144

120

115 15

90 10

500 glazen deur

529

259

269

170

95

288

SAS

190

Wc

10

32

325

176 10

720

10

10

Badkamer 4.68 m²

Slaapkamer 1 11.88 m²

SKY Tower One

Douche 3.11 m²

60 10

30

190

40

180

260

192

NU

300

10

Inkom

Wc

15

TELLERS H2O

95

Keuken

399

Slaapkamer 1 11.17 m²

balustrade hoogte 1m20

14

Beleef in SKY Tower One niet alleen een heerlijk stadsleven aan zee, maar geniet ook van het Maria Hendrikapark dat een groen decor voor uw SKY appartement en terras vormt.

32

10

110

14 15

60

GREEN VIEW AT THE CITY PARK

319

10

90

150

115

K3

10

80

15 160

230

LIFTSAS

Bruto opp.:85.87 m²

115

10

WASM. + DROOGK.

150

105

10

10

10 60

210

100

455

Berging 5.84 m²

276

270

90

210

10

10

15

110

Bruto opp.:1.84 m²

90

WASM. + DROOGK.

40 150 10

15

32

glazen deur

270

LIFTEN A

210

10 60

Wc 90

10

671

639 180 150

30

20 20

131

141 139

90

439

Keuken

K2

Bruto opp.:0.72 m²

-Beplanking-

94

270 210

150

180

180 10

30

10 105

WASM. + DROOGK.

rw plat dak

Bruto opp.:56.04 m²

Terras

Opp.:8.04 m²

Zichtscherm

32

94

100

rw plat dak

130

Hal 10

10

160

10

10

42

32 349

10

10

10

90

100

10

glazen deur

250

210

32

22

22 360

365

305 409

466 10 280

Inkom

APP. A/11/04

Leefruimte 47.43 m²

997

Leefruimte 57.57 m²

APP. A/11/02

90 10

90

40

K11

656

40

10

Dankzij de 360° glasgevel geniet u in uw SKY appartement ten volle van het daglicht dat heerlijk doorheen uw leefruimtes schijnt. Het zonlicht kleurt uw kamers en zorgt voor een schitterende gloed.

254

19

Berging 1.62 m²

90 10

290

260

Berging 3.00 m²

Leefruimte 27.70 m²

380 AA T

10

40

10

436

10

KS TR

514

280

90

RB

Leefruimte 61.56 m²

451

10

696

Leefruimte 43.24 m²

391

280

180

MAXIMUM DAYLIGHT 42

841

Bruto opp.:136.69 m²

Wc

370

124

10

Bruto opp.:138.11 m²

Slaapkamer 1 14.32 m²

WC

10

K1

210

APP. B/07/03

741

10

Bruto opp.:94.08 m²

Berging 3.15 m²

55

10

Nachthal

Badkamer 6.66 m²

729

349 Slaapkamer 3 7.67 m²

300

Douche 3.49 m²

Slaapkamer 1 10.87 m²

AN

280

Slaapkamer 2 10.32 m²

416

10

10

10 60

APP. B/07/02

10

349

100

616

Badkamer 4.50 m² 180

140

100

Keuken

10

150

390

50

380

42 19

OES TE

10

Slaapkamer 3 12.33 m²

10

10 60

126

210

195

190

90

10

10

569

90

240

10

10

10

270

10

10

Zichtscherm

300

10

10

95

90

174

444

Opp.:6.66 m²

280

116

glazen deur

Badkamer 3.31 m²

210

-Beplanking-

Slaapkamer 2 14.80 m² 240

40

180

Badkamer 4.86 m²

180

10

100

10

15

10 Wc

Terras

-Beplanking-

Opp.:45.90 m²

280

40

40

K7 rw terras

3219

Inkom

189

174

+8 TOT +27

RM

40

15

275

15 78

Bruto opp.:1.57 m²

300

Berging 5.07 m²

Bruto opp.:2.94 m²

298

134

Keuken

Slaapkamer 1 11.75 m²

416

280

280

195

100

10

90

10

Slaapkamer 2 12.13 m²

385

10

150

Nachthal

10

10

711

80

10

90

90

656

Slaapkamer 2 11.28 m²

212

Berging 3.60 m² 10

10

10

240

Wc 150 10

Douche 1.98 m²

145

rw plat dak Bruto opp.:1.69 m²

RM

glazen deur

Badkamer 4.50 m² 250

15

Inkom

WASM. + DROOGK.

240

40

SAS K12

144

WASM. + DROOGK.

115

124

10

240

180

140

WASM. + DROOGK.

Leefruimte 47.15 m²

260

312

10

10

10

Keuken

Bruto opp.:104.12 m²

I LAAN

60

200

90

10

220

174

Bruto opp.:2.06 m²

rw plat dak

Berging 3.08 m² 10

115

10 60

10

10

500

210

APP. B/07/01

130

Wc

glazen deur

514

10

K8

174 288

90

10

180

Slaapkamer 1 11.83 m²

10

TRAPHAL

Zichtscherm

10

312

288

220

144

Keuken

10

10

BRANDARISKAAI

Bruto opp.:58.05 m²

Keuken

TRAPHAL

115

SKY TOWER ONE Slaapkamer 1 11.31 m²

749

75

369

280

10

balustrade hoogte 1m20

160

SKY DISTRICT — A R C H I T E C T U R E

10

380

105

Bruto opp.:90.23 m²

Slaapkamer 2 11.42 m²

1922

FASE 1

280

Slaapkamer 1 10.12 m²

APP. A/11/03

32

10

361

379

280

balustrade hoogte 1m20

40

90

10

105

Waar de brede sokkel overvloeit in de ranke toren waarvoor SKY Tower One zal staan, maakt het dynamische city life stilaan plaats voor magnifieke zichten over stad, zee en jachthaven. Vanaf verdieping +8 worden Oostende, zijn boten en mensen steeds Zichtscherm kleiner en worden uw rust en privacy gemaximaliseerd.

230

10

150

10 10

SAS

190

Inkom

180

280

260 Badkamer 4.68 m²

10

130

90

Bruto opp.:1.32 m²

K6

90

150

10 60

10

Douche 3.57 m²

Hal

Wc

rw terras 10 150

205

116

260 Berging 3.12 m²

120

10

Inkom

50

60

10

116

180

164

WASM. + DROOGK.

10 90

59

380

120

174

100

40

40

103

10

C

711

Leefruimte 38.18 m²

10

10

230

10

10

WASM. + DROOGK.

105

284 Berging 4.69 m²

10

Keuken 330

10

Leefruimte 29.65 m²

95

526

120

APP. B/07/04

124

410

Opp.:36.33 m²

55

19

32

Slaapkamer 3 9.08 m²

240

10

K5 Bruto opp.:1.24 m²

K4 Bruto opp.:2.66 m²

526

170

116

10 Koude berging 2.76 m²

10

10

110

90

RM

50

Bruto opp.:126.02 m²

115

100

274

10 90

Inkom 205

glazen deur

120

10

15

RM

80

10

90

110

10

10

220

120 395

150 Wc 10

720

100

300

94

Live sky-high, love the view

APP. B/07/05

20

Keuken

Zichtscherm

-Beplanking-

RW terras

94

Leefruimte 46.65 m²

TELLERS H2O

150

95

10

rw plat dak

14

20 20

170

115

10

Douche 3.29 m²

150 Wc 10

10

10

10

K3

10

175

LIFTSAS

60

Bruto opp.:56.04 m²

105

10

WASM. + DROOGK.

Bruto opp.:95.71 m²

APP. B/07/08

glazen deur

10

104

Inkom 130

Wc 90

10

210

21

90

15

15 14

10

210

160

160

15

15

Hal

139

729

Berging 5.67 m²

210

275

K11

150

10

Leefruimte 27.70 m²

60 10

280

40

10

141

Douche 3.49 m²

Slaapkamer 1 10.86 m²

AAT

10

280

10

841

19

254

Voel u één met de zee dankzij het eindeloze zicht op het water. ’s Avonds kleurt uw SKY appartement in de gloed van de zon die zachtjes in de zee verdwijnt.

35

55

-Beplanking-

Opp.:38.02 m²

-Beplanking-

42

42

19

32

22

Terras

Opp.:66.99 m²

Z

94

Terras

-Beplanking-

Opp.:45.89 m²

32

55 22

42

Terras

Zichtscherm

-Beplanking-

254

254

Terras

Opp.:28.17 m²

Zichtscherm

-Beplanking-

Zichtscherm

Terras

Opp.:32.59 m²

19

42

94

evel esterbankstraat

05

707

379

401

684

624

150

264 270

260

Berging 3.00 m²

380

AN KS TR

184

rw K2 plat dak

WC 90

90

10

WASM. + 40 90 DROOGK.

90

131

10

10

-Beplanking-

Opp.:16.41 m²

RB

10

180

300

150

WASM. + DROOGK.

110

105

10

280

Terras

10

284 Badkamer 5.57 m²

180

10

380

OES TE

370

Keuken

40

Zichtscherm

Berging 3.15 m²

300

Badkamer 6.66 m²

10

290

10

10

Slaapkamer 2 11.09 m²

Slaapkamer 1 12.27 m² 104

Bruto opp.:95.19 m²

10

90

90

10

180

300

250

210

Keuken

10

60 10

10

354

280

180

APP. B/07/06

100

Nachthal Badkamer 4.50 m² 10 180

Leefruimte 39.80 m²

Slaapkamer 2 10.15 m²

10

Bruto opp.:90.35 m²

40

10

-Beplanking-

284

494

344

Slaapkamer 1 12.33 m²

10

glazen deur

APP. B/07/07

10

334

400

365

305

394

466

Leefruimte 37.97 m²

Slaapkamer 2 11.36 m²

280

SKY TOWER ONE

Slaapkamer 1 10.12 m²

wer One, die verdieping +1 tot eigen oase van ruimte en luxe strict even achter u. Vanop uw het leven op de ground floor oorde privacy.

10

90

280

40

Terras

10

280

32

Terras

Opp.:26.44 m²

42 10

SKY DISTRICT — A R C H I T E C T U R E

711

180

-Beplanking-

94

Terras

Opp.:28.17 m²

42

212

Terras

90

Zichtscherm

-Beplanking-

254

254

Zichtscherm

94

Terras

Opp.:28.78 m²

ultimate

FLOOR 11

balustrade hoogte 1m20

balustrade hoogte 1m20

94

19

FLOOR 7

O

376 / 240

Z

2500 balustrade hoogte 1m20

O

W

Gevel Leopold III-laan

PERFECT SUNLIGHT

EXTRA LARGE TERRACES

EXCELLENT HARBOUR VIEW

Ontwaak met het ontluikende zonlicht in uw slaapkamer en beleef het stadsleven aan zee op uw zonovergoten extra large terras.

De luxueuze woonbeleving in uw SKY appartement wordt compleet dankzij de extra large terrassen. Hier heeft u meer dan voldoende plaats om van uw terras een extra buitenleefruimte te maken.

Dankzij het unieke zicht64 op de jachthaven en het | Mercatordok ervaart u hier op elk moment van de dag een rustgevende aanblik op de binnenvarende schepen.

W

Gevel Oesterbankstraat

balustrade hoogte 1m20

N

N

SCHAAL 1/100

+1 - +7

| 65

+8 - +27 | 63

N

Ook facelift voor de omgeving

voorkant zoveel mogelijk vrijwaren van ver-

en congresruimte zullen aan die zijde een le-

Het afwisselende ritme van de kolommen en

keer en parkeerruimte. Op die manier kan

vendige actor vormen. De tweede hoektoren

het spel met uitkragende en inpandige terras-

het ‘Sky District’ van alle kanten in dialoog

markeert hier op duidelijke wijze de overgang

sen van de omliggende gebouwen, vormen

treden met de omgeving die bovendien ook

tussen de Oesterbankstraat en de eerder

een gevarieerde reeks van gevels. Een luifel

een serieuze opwaardering en facelift krijgt.

genoemde Brandariskaai.

op de begane grond verbindt de verschillen-

Aan de Mercatorkade bijvoorbeeld zoomt de

Naast het gebruik van duurzame materialen

de gebouwen met elkaar. De commerciële

nieuwe gevellijn een ruim plein af langsheen

en een optimale zonoriëntatie werd ook vol-

ruimten met de hoge raampartijen maken

het dok. Eén toren markeert de belangrijke

op ingezet op innovatieve technieken. Her-

deze stedelijke plint transparant en uitnodi-

hoek en vormt de visuele schakel naar het

gebruik van regenwater, vloerverwarming, de

gend. Deze benedenverdieping zal voor een

Stationsplein toe. Langs de Brandariskaai, de

installatie van groendaken op de luifels en de

gezellige bedrijvigheid zorgen door een mix

zogenaamde maritieme as die de verbinding

aansluiting op het stadverwarmingsnet Beau-

van winkels, kantoren en horeca. De sokkel

vormt tussen het Maria-Hendrikapark met de

vent zijn slechts enkele ingrepen die de duur-

wordt onderbroken door twee doorgangen

zeedijk en de zee, linkt de gevelwand zich met

zame toekomst van het Sky District bepalen.

die toegang geven tot de woongelegenheden

de toekomstige parkboulevard. Aan de zijde

Er hoeft geen twijfel over te bestaan dat de

en het binnenplein.

van de Oesterbankstraat trekt de inplanting

Sky Towers en dit gans nieuw stadsgedeelte

De omgeving rond het zogenaamde ‘Sky

van de gebouwen weg van de bestaande rooi-

een landmark in wording zijn en de skyline

District’ wordt volledig verkeersvrij gemaakt.

lijn. Zo wordt extra ruimte gecreëerd voor

van deze kuststad zullen herdefiniëren.

Daarom is ook gekozen om de toegang tot

een nieuw toekomstig plein. Ook wordt meer

de parking en de fietsenstalling te voorzien

ruimte gegeven aan het recent gerealiseerde

Tekst: Sandra Wybo

via een achterliggende straat. Zo wil men de

woongebouw ‘Icon’. Een nieuw hotel met lobby

Foto's: Arcas

Arcas Natiënlaan 75A – 8300 Knokke-Heist – t. 050 62 03 00 8 rue Boissonade – 75014 Parijs – t. +33 43 20 37 88 info@arcas.eu – www.arcas.be

plan

24


Bij my poolÂŽ nemen we mensen mee in onze wereld waarin water centraal staat. We bouwen unieke, op maat gemaakte zwembaden van uitzonderlijke kwaliteit en met een ongezien oog voor detail. We denken niet enkel na over uw zwembad, maar zetten in op een totale beleving. Ontdek meer op mypool.eu


Archiles architecten

Paviljoen in het groen

Herbeginnen met ‘wonen’. Op zoek naar een

uit 1974 te verbouwen. Binnen de familie was

duurzamer verhaal. Op maat van de actuele

er al eerder fijn samengewerkt met Archiles

woonnoden en levensstandaard. Het over-

architecten, dat bleek een uitstekende refe-

kwam de eigenaars van deze gelijkvloerse

rentie. Het koppel was toen onder de indruk

villa. Op de footprint van hun vorige woonst

van het concept en de ruimtelijkheid. En zo-

rees een opmerkelijk paviljoen in lichte na-

doende zochten ze contact voor hun eigen

tuursteen, natuurlijk verankerd in het groene

bouwproject.

landschap. We zien de signatuur van Archiles

“We onderzochten de kwaliteiten van de

architecten, sterk in hedendaagse vormgeving

oude villa en de specificaties om het gebouw

die naadloos past in de omgeving, in balans is

aan de huidige normen en wensen te laten

qua functionaliteit en aansluit bij de huidige

voldoen”, vertelt architecte Lore Maes, die als

maatschappelijke tendensen.

projectarchitect het totaalproject coördineerde. “Functionaliteit, duurzaamheid, samenhang

Wonen 2.0, à la Case Study Houses

en haalbaarheid werden in kaart gebracht. Dit

In eerste instantie was de vraag gesteld door

alles leidde ertoe dat de bewoners ons carte

de opdrachtgevers om de bestaande woning

blanche gaven voor het herbouwen van hun

plan

26woning op dezelfde footprint, maar met een

verzoenen, en waarbij tuin en interieur zo veel

straatkant toe is gegarandeerd door een

compleet andere configuratie. En zodoende

mogelijk met elkaar verbonden waren. Die

tuinmuur die niet volledig gesloten is en de

ontstond het concept voor een duurzame,

vertaling heeft Archiles architecten ook hier

bewoners toelaat om nog connectie te ma-

‘nieuwe’ gelijkvloerse villa 2.0.”

doorgetrokken, want we zien een ruimtelijke

ken met de buurt en een glimp op te vangen

Maar laten we vertrekken bij het basisprincipe

constructie in beige natuursteen die past in

van de rustige straat. Aan de achterkant is

voor de nieuwe woning: een huis als paviljoen

de weidsheid van het gebied en er zelfs een

een uitsnijding gecreëerd voor het avondter-

in een groene omgeving, eentje dat onge-

subtiele meerwaarde aan geeft.

ras dat doorloopt langsheen de ganse gevel en als verlengde van de (binnen)leefruimte

stoord opgaat in het bosrijke kader. Typisch

fungeert. Het tuinpaviljoen dat eveneens met

Archiles architecten eigenlijk. “We gaan steeds

Volumeverfijning

op zoek naar het karakter van de plek”, gaat

Ruimtelijk, dat is de villa met 244 m2 gelijk-

natuursteen is bekleed, eist de aandacht zeker

architect Koen Dergent verder. “Een grondige

vloerse oppervlakte en 153 m kelder zeker

niet op.

lezing van de site vormt de start van ieder

wel. Maar voor de nodige volumeverfijning is

ontwerp. Onze bouwwerken bieden een ant-

gezorgd. Zo is er de kalkstenen gevelbekleding

Weg met barrières

woord op de noden van de gebruikers, maar

– natuursteen in zijn mooiste vorm – die het

Opvallend is het open karakter van het geheel,

ook naar de potenties van de plek.”

grote geheel een verfijnd karakter geeft. Of

met voldoende leefruimte daar waar het no-

Het paviljoen, als vrijstaande woning, is ge-

het ontwerp met uitsnijdingen, ronde hoeken

dig is. Elke plek heeft z’n kwaliteit naar buiten

ïnspireerd op de Case Study Houses in Los

en dito beglazing. Goed voor een aangename,

en naar binnen toe. Er zijn geen barrières.

Angeles uit de jaren ’50. Toen een initiatief

plastische uitwerking.

Exterieur en interieur vloeien in elkaar over.

van enkele modernistische architecten naar

De footprint zelf is een simpele rechthoekige

Gaan we het gelijkvloers af, dan zien we hoe-

aanleiding van de residentiële housing boom

balk, met aan de voor- en achterzijde uitsnij-

veel rust en verbinding zo’n drempelloos ont-

als gevolg van de Tweede Wereldoorlog. Dit

dingen die plaats voor terrassen opleveren.

werp biedt.

vertaalde zich in experimentele, moderne en

Aan de voorgevel is er een uitsnijding geo-

Elke ruimte die beleving genereert, heeft een

efficiënte gebouwen in een poging om het

riënteerd op het oosten; daar situeert zich

relatie met de tuin. Dat geldt voor de keuken,

algemene-modulaire en het contextuele te

het ochtend- of ontbijtterras. De privacy naar

de leef- en zitruimte en het bureau, alsook

plan

28

215

14

4

9

4

8 3

2

10

1 7

5

3

11

2

6

13 4

1 1 wijnkelder 2 wijnkast 3 berging / fitness 4 berging 5 technische ruimte

Niveau -1

12

5

Niveau 0

1. wijnkelder 2. wijnkast 3. berging / fitness 4. berging 5. technische ruimte

4

14 overdekt terras 15 terras

1. keuken/eetplaats 2. leefruimte 3. bureau 4. inkomhal 5. toilet

6. berging 7. wasplaats 8. dressing 9. slaapkamer 10. badkamer

11. logeerkamer 12. garage 13. ochtendterras 14. overdekt terras 15. terras

voor de badkamer en slaapkamer met een

Het warme karakter voel je ook als je een

stuk maken ze de gelijkvloerse villa 2.0 tot

verdiepingshoog raam. Zoveel openheid heeft

trapje lager gaat en de kelder ontdekt. De

een plek die de levenskwaliteit verhoogt. Het

geen deuren nodig. Er is wel eentje als knappe

inrichting ervan is even stijlvol – weliswaar

is een opmerkelijk visitekaartje voor Archiles

aanvulling op het interieur, namelijk een mi-

donkerder – en uitermate geschikt voor func-

architecten, die esthetische en technische as-

nimalistische taats- of pivotdeur die om een

tie van deze ruimte: het is een wijnkelder om

pecten knap weten samen te brengen voor

verticale as kan draaien. Maar de kans is groot

te degusteren. Er heerst een intiemer gevoel

decennialang woonplezier.

dat die overdag altijd openstaat.

dankzij de lambrisering en kasten in gerookt

Ook qua materialen en kleuren heerst het

fineer.

“De samenwerking met de eigenaars verliep ook bijzonder prettig”, besluiten Lore Maes

gevoel van sereniteit, met natuursteen in de hoofdrol. Archiles architecten waakte in op-

Duurzaamheidsinjectie

en Koen Dergent. “Hun ambitieuze, ruimden-

dracht van de bewoners over het vermijden

De eigenaars kozen verder voor een integraal

kende plannen vormden een perfecte match

van stijlbreuken. De tegelvloer van het terras

duurzaamheidsverhaal. Energiezuinig verwar-

met onze visie op bouwen en creativiteit, wat

heet je ook binnen welkom, waar de vloeraf-

men gebeurt via diepe geothermie, waarbij

resulteerde in een mooie en kwalitatieve wo-

werking voornamelijk uit dezelfde keramische

de aardwarmte voor een constante toevoer

ning op maat van het leven van de bewoners.

tegels bestaat (Ceppo-imitatie). In het gas-

van warmte zorgt. En verder: met een warm-

Voor hun geluk, daar doen we het voor.”

tentoilet zien we witte Calacatta natuursteen

tepomp, vloerkoeling, ventilatie en zonnepa-

met grijze nuances. Voor de (keuken)meu-

nelen kreeg de woning een stevige duurzaam-

bels en badkamer is er gekozen voor Spider

heidsinjectie.

green marmer, een zwartgroene steen met

De verbinding met de natuur, het open en

lichtgroene aders die een warme uitstraling

blikverruimende karakter, de unieke gevelbe-

Tekst: Katrien De Vocht

opleveren.

kleding, de ecologische ingrepen… stuk voor

Foto's: Evenbeeld

Archiles architecten Stationsstraat 89 – 2440 Geel t. 014 58 50 25 info@archiles.be – www.archiles.be

plan

30

1 keuken / eetplaa 2 leefruimte 3 bureau 4 inkomhal 5 toilet 6 berging 7 wasplaats 8 dressing 9 slaapkamer 10 badkamer 11 logeerkamer 12 garage 13 ochtendterras


Ontwerp: Britt Van Namen

— Travertino Romano Classico afkomstig van G&M Natural Stones vormt doorheen de gehele woning een harmonieuze samenhang tussen de verschillende ruimtes. Zo vinden we verschillende natuurstenen elementen terug in de keuken, de leefruimte en de badkamer. Er werd veel oog gegeven aan details zoals het gebruik van een stenen afvoer in de wastafel of het eilandblok voorzien van lades in diezelfde Travertin.

Atealaan 43 I 2270 Herenthout I t. 014 22 11 00 I www.granietenmarmer.be
Architect Bart Ruymen

Architectuur op ‘hoog niveau’

Architecturale uitdagingen kunnen, eens over-

Het is best een stevige klim tot aan het huis

wonnen, resulteren in een uniek project dat

op de heuvel. Na de toegangspoort volgt

de standaard ver en met verve overstijgt. Dat

een hellende oprijlaan die de auto tot voor

is het geval voor deze royale residentie – villa

de woning met inpandige garage brengt. Me-

RD – in het heuvelachtige Lubbeek. Het was

teen valt ons oog op de verharding. Men koos

op één van deze heuvels dat een unieke

voor een waterdoorlatend en duurzaam ver-

bouwgrond de aandacht trok van de bouw-

hardingssysteem van gebonden granulaten.

heer/bouwvrouw. Het hellend terrein maakte

Los steenmateriaal zoals grind of dolomiet

het bouwproces er niet makkelijker op, maar

was, gezien de helling, sowieso geen optie.

bleek ook een belangrijke meerwaarde. Het

Bovendien was men uit op een strakke, afge-

unieke uitzicht over de velden en de natuur

lijnde look en onderhoudsgemak, weliswaar in

en op de watertoren vormt hét uitgangspunt

combinatie met de natuurlijke waterinfiltratie

voor deze lichtovergoten villa met haar strak-

gezien de aandacht voor het milieu. Ditzelfde

ke maar ook boeiende architectuur met veel

duurzame materiaal werd gebruikt voor het

aandacht voor evenwichtige zichtlijnen die

golvende tuinpad dat op organische wijze

rust brengen. Samengevat: architectuur ‘op

rondom het huis vloeit en voor een boei-

hoog niveau’, zowel in de figuurlijke als letter-

end contrast zorgt met de strak afgelijnde

lijke betekenis.

woonvolumes en terrassen. Gezien de helling

plan

34werd er in de tuin geopteerd voor een ter-

volumes en luifels onderaan werden bekleed

die de residentie rolstoeltoegankelijk maakt.

rassenstructuur met trappen en plantzones

met dezelfde gevelsteen. Zelfs de kleur van

Deze lift heeft op het gelijkvloers trouwens

omzoomd met blauwe hardsteen. Het is een

het steentapijt sluit mooi aan. Resultaat: een

een dubbele ingang: vanuit de hal, maar ook

gestructureerde tuin die dankzij de afwisse-

perfecte visuele eenheid waarin het antraciet-

vanuit de garage die zich tevens op dit niveau

lende beplanting – met onder meer grillige

grijze schrijnwerk – slank en elegant – voor

bevindt. Naast de lift maken de drempelloze

meerstammige bomen – toch een organisch

enig contrast zorgt.

raampartijen en brede deuren de woning rolstoelvriendelijk en garanderen zo een maxi-

en heel natuurlijk karakter krijgt. Gekozen in functie van de vier seizoenen, zodat er het jaar

Optimale toegankelijkheid

male toegankelijkheid voor iedereen en elke

rond altijd wat te zien valt.

Via de pivoterende voordeur, ook met glas

leeftijd.

voor een optimale lichtinval, komen we in de Dynamische gevel

hal van de gelijkvloerse verdieping. Langs de in

Penthouse in de natuur

Villa RD is dus een woning om naar op te kij-

de helling ingegraven kant vinden we de garage

Eens boven wordt je blik meteen naar buiten

ken, in alle betekenissen. Die eerste opwaart-

en daarachter de ruimte voor technieken en

gezogen. Architect Bart Ruymen: “Dit unieke

se blik richting gevel maakt meteen indruk:

opslag. Langs de open hellingskant vinden we

vergezicht op het zuiden is het uitgangspunt

strak, maar ook met een boeiende dynamiek

eerst het bureel en nadat we de trap naar

waarrond de architectuur werd opgebouwd.

dankzij de diverse volumes, luifels en ritmische

de verdieping passeren vinden we op het

Als een penthouse in de natuur.” Logischer-

raampartijen. Zowel wat de architectuur als

gelijkvloers een appartement met alle voor-

wijze is deze bovenverdieping op het zuiden

de materiaalkeuze betreft, ging de architect

zieningen: leefruimte met open eilandkeuken,

gericht en voorzien van een royaal en pano-

hier duidelijk niet over één nacht ijs. Zo zijn

slaapkamer, badkamer en een eigen terras.

ramisch terras waardoor de bewoners hier,

er om te beginnen de uitzonderlijke handge-

Dit project telt twee bouwlagen, elk voor-

weer op hoog niveau, kunnen genieten van

maakte gevelstenen van Petersen Kolumba in

zien van alle woonfuncties waardoor dit huis

het mooie buitenleven én het unieke uit-

langformaat – zo’n 528 mm lang en amper

als een volwaardige kangoeroewoonst kan

zicht. Het terras, met buitenkeuken, royale

37 mm dik – van Deense makelij. Bijzonder is

worden opgevat. Naar de eerste verdieping

eettafel en loungehoek, loopt parallel met de

dat ook de onderkant van de overstekende

kan je via de trap maar ook met de huislift

leefruimte, enkel gescheiden door enorme

plan

36


ramen die het licht binnentrekken. De glazen

voor sterk isolerende beglazing maar ook

symmetrische kijklijnen, herkennen we duide-

terrasbalustrades werden zo opgevat dat het

voor een zeer precies bemeten dakoversteek

lijk de hand van architect Bart Ruymen. Alles

weidse zicht op de omgeving geenszins be-

die de hoge zomerzon uit het interieur houdt.

begint met de trap - bekleed met dezelfde

lemmerd wordt. Ook vanuit het interieur

Boven de terrastafel werd er bovendien een

keramische tegel in grootformaat - die de vol-

wordt het luchtige doorkijkeffect ten zeerste

overkapping gecreëerd waardoor men ook

ledige bovenverdieping met hoog loftgehalte

geapprecieerd. Maar terug nu naar het terras

buiten nooit in volle zon hoeft te tafelen. Wat

in het midden snijdt, uiteraard zonder afbreuk

waar er achter het hoekje nog meer te ont-

de terrasvloer betreft, koos men voor blauwe

te doen aan de openheid en het ruimtelijk

dekken valt: een zwembad met een aangena-

hardsteen op tegeldragers wat het zwevende

gevoel. Rechts van de trap trekt de open

me temperatuur dankzij de warmtepomp en

effect combineert met een efficiënte afwate-

Bulthaup keuken meteen onze aandacht.

efficiënte zwembadafdekking.

ring richting regenput. Opmerkelijk detail: de

Achteraan een ingebouwde en verzonken

voegen van de terrastegels liggen perfect in

kastenwand met roestvrijstalen fronten. Het

Duurzaam en energiezuinig wonen

het verlengde van deze van de keramische te-

staal heeft een warm patina dat varieert al

Zoals eigentijdse architectuur betaamt, werd er

gelvloer in het interieur. Een tegel die ook qua

naargelang vanuit welke hoek je kijkt. Pronk-

uiteraard volop ingezet op duurzaamheid. Zo

kleur bovendien perfect aansluit bij die van de

stuk is het enorme kookeiland, een goeie

worden de twee warmtepompen - waarvan

Belgische arduin op het terras. Of hoe binnen

425 cm lang, in witte Corian. Deze solid sur-

dus één voor het zwembad - gecombineerd

en buiten naadloos in elkaar overvloeien.

face leende zich perfect voor een naadloos werkblad van dit formaat, maar net zo goed

met 40 fotovoltaïsche zonnepanelen. Om het binnenklimaat ook in de zomer onder con-

Symmetrie troef

voor de eveneens smetloos ingewerkte en

trole te houden, werd er niet alleen gekozen

Ook in het interieur, met helder ontwerp en

hygiënisch te onderhouden spoelbakken, vlak


Niveau +1

ingebouwde inductiekookplaat en verzonken

ook de verlichting. Plafondarmaturen zitten

naast de keuken. Wanneer deze deur open

stopcontacten. De zwevend gemonteerde en

verzonken in een geul van waaruit ze discreet

staat, kijk je ook weer van raam tot raam

minimalistische dampkap met recirculatie zet

hun werk kunnen doen. Dit wordt aangevuld

en voel je de symmetrie. Ingemaakte kasten

het design kracht bij. Het eiland doet, langs de

met enkele pendels en vooral ook indirecte

staan garant voor een zee aan opbergruim-

kant van de leefruimte, meteen ook dienst als

verlichting met onzichtbaar weggewerkte

te. De master bedroom is er één met een

royale ontbijttoog. Tevens de ideale plek om

lichtbronnen. Nog meer sfeer met de pano-

begunstigd uitzicht, zowel op het zuiden als

alvast te nippen van het aperitief terwijl de

ramische gashaard. Het is een doorkijkhaard

het oosten dankzij het raam met glas-op-

gastvrouw de laatste hand aan de gerechten

waardoor men zowel van aan de eettafel als

glas hoekverbinding. De badkamer, net als de

legt.

vanuit de sofa kan genieten van het vuur-

slaapkamer voorzien van schuifdeuren die vol-

beeld. Deze zit ingebouwd in een wand die

ledig in de wand verdwijnen, combineert een

Extra cachet

eveneens twee technische kokers herbergt

ligbad met een inloopdouche, imposant afge-

Aan opbergruimte geen gebrek, ook niet in

en die de eetplaats en zitplaats enigszins van

werkt met zwarte natuursteen. De deur langs

de eetplaats met greeploze maatkasten die

elkaar scheidt. Enigszins maar dus niet hele-

de andere kant van de keuken, ook weer sym-

slank design combineren met gebruikscom-

maal, waardoor ook het ruimtelijk gevoel en

metrisch aan deze van de master bedroom,

fort. Ook de langgerekte eettafel volgt de

de zichtlijn van oost naar west, van salon tot

geeft tot slot toegang tot een tweede kamer,

zichtlijn en kijkt langs de ene kant uit op de

keuken en zelfs de slaapvertrekken, behouden

de gastenkamer momenteel in gebruik als

horizon en langs aan de andere kant op de

blijft.

fitnessruimte. Een huis dat comfort optimaal weet te verzoenen met een unieke esthetiek

groene heuvel. Een sober kleurenpalet zet te

en gepersonaliseerd thuisgevoel.

toon, met voornamelijk veel wit, een beetje

Begunstigd uitzicht

zwart en nuances daartussenin. Accessoires,

Rest ons nog de slaap- en badkamer die van

huistextiel, kunst en keramiek voegen warmte

de leefruimte gescheiden worden door een

Tekst: Eva Goossens

en extra cachet toe. En dan is er uiteraard

deur in de vorm van een pivoterende wand

Foto's: Nick Cannaerts

Architect Bart Ruymen Patijntjestraat 206 – 9000 Gent t. 0489 50 14 33 info@bartruymen.be – www.bartruymen.be

plan

38


FAMILY HOME IN MANDEVILLE CANYON, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA CLIENT: RON RADZINER AND ROBIN COTTLE ARCHITECT: MARMOL RADZINER BRICK: K55 PHOTO: RICHARD POWERS


Architects in Motion

WONING AR: brutaal maar bescheiden

Hoewel de Turnhoutse School volgens inge-

wordt Jansen gerekend tot de Turnhoutse

wijden haar eindpunt bereikte in 1973, blijft

School. Een lichting vooruitstrevende architec-

de geest van het Kempisch modernisme in de

ten die in de golden sixties in de Kempen elk

regio rondwaren. In Woning AR van Architects in

een eigen versie van de stijl hadden ontwik-

Motion herleeft de stijl in een gepolijste versie,

keld. Tijd- en geestgenoten van Lampens dus,

aangepast aan de tegenwoordige tijd én de

die net zoals hij goed gekeken hadden naar

vijver eromheen.

tenoren als Le Corbusier, Oscar Niemeyer en Alvar Aalto. Geen van hen ontwerpt vandaag

In november vorig jaar overleed Juliaan Lam-

nog, maar nu en dan duikt er een nieuwbouw

pens, waarschijnlijk de belangrijkste moder-

op waarin je duidelijk hun sporen voelt. Woning

nistische architect die ons land gekend heeft.

AR van Architects in Motion is er zo eentje:

Dag op dag één maand later architect Lou

pure baksteenarchitectuur, zakelijk en een-

Jansen. Dat ging met minder egards en me-

voudig, maar ook warm en groots. “Ons ate-

dia-aandacht gepaard. Nochtans had ook hij

lier heeft zijn dna in de Turnhoutse School”,

het verfijnd brutalisme in de vingers. Net zoals

verklaart Luc Vanhout, die er samen met

Paul Neefs, Paul Schellekens en Carli Vanhout

Bart Janssens de leiding heeft. “AIM is min of

plan

40meer de natuurlijke voortzetting van Atelier

baksteen verandert in witte muren en de ver-

circulatieassen die elkaar kruisen ter hoogte

Vanhout & Schellekens.”

fijning begint. “Ons eerste voorstel was om

van de inkom. Zodra je binnenkomt kan je in

het metselwerk overal te laten terugkomen.

alle richtingen door het gebouw wandelen

Verfijnd brutalisme

Oorspronkelijk zou dit een vakantiewoning

en kijken, van voor naar achter en van links

Woning AR is “verfijnd brutalisme”, zoals Luc

worden. Wij hadden een primair, bijna ca-

naar rechts. Dat traject krijgt zelfs een museaal

Vanhout het zelf noemt. Simpele, vereenvou-

ge-achtig gebouw in gedachten. Maar uitein-

kantje. “We wilden dat een verplaatsing door

digde vormen doen het gebouw uitblinken

delijk wilde men er een volwaardige gezinswo-

de woning een belevenis is, zowel horizontaal

in soberheid. In de belijning lees je invloeden

ning van maken. Om een huis aangenaam en

als verticaal”, zegt Vanhout. “De perspectieven

van Le Corbusier tot het Braziliaans en Scan-

leefbaar te houden, moet je het brute ergens

leiden overal naar de natuur. Maar je kijkt niet

dinavisch modernisme van midden twintigste

breken met verfijnde hedendaagse materialen.

enkel naar buiten, het uitzicht eindigt ook op

eeuw. Een lang gesloten balkvolume gaat via

Hier is gekozen voor natuursteen, wenge en

iets interessants. Op het einde van de circula-

een verticale glaspartij over in een toren.

fineer. Al de rest is in feite materiaalloos: glas,

tielijnen is er extra ruimte voorzien voor een

Daar zit de overdekte inkom discreet weg

witte wanden en kasten. Het grote gebaar van

eyecatcher. De trap bijvoorbeeld heeft bewust

achter een tuinmuurtje. Donkere baksteen

de architectuur is rauw, maar daarbinnen is er

open treden.Terwijl je naar boven gaat ontdek

combineert met brons geanodiseerde ramen.

heel puur en subtiel gewerkt.”

je de ruimte, het landschap én wat er ophangt aan de muren.”

Materialen worden getoond zoals ze zijn en gereduceerd tot een rudimentair en essenti-

Museale wandeling in assenkruis

Structurele opdelingen gebeuren door glazen

eel gegeven. “Architectuur als deze verdraagt

De robuuste en besloten architectuur van de

deuren, louter omwille van temperatuur en

geen decor. In een gevel mag je hooguit vier

gevel staat in schril contrast met de open-

akoestiek. Living, keuken en eetplaats vormen

of vijf materialen zien en de dakrand is er daar

heid binnenin. De woning kijkt achteraan uit

één grote ruimte, volledig georiënteerd op het

één van”, aldus Vanhout.

op een gigantische vijver. Aan dat indruk-

water. Vaste oversteken begeleiden de zonin-

Binnen loopt het donkere paramentmetsel-

wekkende uitzicht is het complete ontwerp

val en helpen het zicht te bewaren. Ze zijn

werk van de gevel gewoon door in de inkom.

opgehangen. Op het gelijkvloers ontvouwen

zo ontworpen dat de zon in de zomer buiten

Het is pas als je de leefruimte nadert dat de

alle woonfuncties zich rond twee zicht- en

gehouden wordt, maar in de tussenseizoenen

plan

42Niveau -1

Niveau 0

Niveau +1

wel binnenvalt. “Het huis moest kunnen func-

in wenge zit dan weer enkele trapjes hoger

masterbedroom bijvoorbeeld is opgevat als

tioneren zonder zonneschermen”, legt Luc

dan de rest van de leefruimte, om ook vanuit

een slaapcel waar niets anders staat dan een

Vanhout uit. “Vaak zie je ontwerpen met veel

de zetel het uitzicht te bewaren. Daarnaast

bed. Je komt binnen in de dressing, een soort

glas, waarbij alles gedaan wordt om de zon

is er een zitbank voorzien aan het raam als

van doorgangsruimte met kasten, die uitgeeft

buiten te houden. Screens plaatsen is het erg-

een soort van uitkijkpost over het landschap.

in de badkamer. Daarna ga je slapen. ’s Morgens

ste wat je kunt doen: ze nemen niet alleen

Het volume loopt schijnbaar in het raam door

maak je de omgekeerde beweging. Je wordt

de zon, maar ook je zicht weg. Aan de hand

tot buiten waar het gespiegeld wordt als een

wakker met de vijver en de opkomende zon.

van een zonnesimulatie hebben we bepaald

buffetkast. “Binnen en buiten gaan gewoon in

In de badkamer hetzelfde beeld. Dat is de hele

hoever de luifel moest uitsteken om over-

elkaar over. Via grote schuiframen kan je twee

bedoeling: het initiële idee van een vakantie-

verhitting te beperken, maar ook voldoende

derde van de leefruimte openzetten, zodat

huis is een gezinswoning geworden, maar het

zonnetoetreding te hebben op de momenten

het verschil tussen interieur en exterieur heel

vakantiegevoel is gebleven.”

dat het wel aangenaam is.”

miniem wordt”, aldus Vanhout. Terwijl op het gelijkvloers diepe perspectieven

Dualiteit

zorgen voor transparantie, wordt de eerste

Aan het werkeiland kan je ontbijten en aperi-

verdieping eerder afgeschermd. Luc Vanhout:

Tekst: Bart De Maesschalck

tieven, met zicht op de vijver. De avondhoek

“Het slaapgedeelte is een apart verhaal. De

Foto's: Hendrik Biegs

Architects In Motion Parklaan 146 – 2300 Turnhout t. 014 41 32 32 info@architectsinmotion.be – www.architectsinmotion.be

plan

44


Art Center Horus bezielt riante villa in Knokke met zinnenprikkelende kunst

Kunst. Het is de niet te versmaden taal van

“Zoals een architect luistert naar de wensen

het hart. De schreeuw naar veruitwendiging

van de klant, aandacht heeft voor de gewens-

van een innerlijk gegeven. Van emoties die

te bouwstijl en zoekt naar de benodigde

willen roeren, raken en vervoeren. Tastbaar

elementen om het ideale droomhuis gestalte

en zichtbaar.

te geven, zo is het mijn grote vreugde om onontgonnen plaatsen te ontdekken waar

Niña Van den Bosch gooide in 2008 het roer

ik een nieuwe galerij, wat een kunstwerk op

van haar leven helemaal om, en stapte van

zich is, kan neerzetten. De creatiekracht van

een job in het bankwezen naar een wereld

mijn kunstenaars geeft mij vleugels en inspi-

die haar grootste passie zou belichamen. Ge-

ratie om mooie ruimten te creëren waar ik

dreven door een niet te misverstane roep

al die werken als één groot kunstwerk naar

om Schoonheid de wereld in te sturen, richt-

buiten kan brengen”, aldus zaakvoerster Niña

te ze haar eigen kunstgalerij op in Sint-Mar-

Van den Bosch.

tens-Latem. Vandaag, twaalf jaar later, beroert ze met haar (steeds) expanderende portfolio

Zoeken naar de juiste plek voor een kunst-

aan (krachtig kwetsbare) kunstenaars meni-

werk maakt Niña’s job boeiend en spannend.

ge harten vanuit haar vier galerijen: twee in

“Meestal voel ik intuïtief aan waar een werk

Sint-Martens-Latem, één in Knokke, en één

thuishoort, maar het gebeurt ook dat ik pas

in Laren (NL).

na verschillende settingen tevreden ben overhet resultaat. Je voelt het in je hele wezen

De authenticiteit van een kunstwerk is

wanneer het ‘klopt’. Zoals bijvoorbeeld in

ontegensprekelijk verbonden met de per-

deze prachtige villa in Knokke waar we met

soonlijkheid van de kunstenaar. Je voelt dan

onze kunstwerken de puntjes op de ‘i’ heb-

ook wanneer het ‘klikt’ tussen jezelf en een

ben gezet. Het creëren op zich vind ik één

werk. Kunst doet iets me je. Vaak is dat moei-

van de mooiste missies die ik in mijn leven

lijk onder woorden te brengen. Zo is het ook

mag ervaren.”

met de artiesten die ik opneem in mijn portfolio. Ik vind ze stuk voor stuk bijzonder op

Niña Van den Bosch is niet enkel een gedre-

hun eigen unieke manier wanneer ik voel dat

ven onderneemster, maar bovenal een ge-

het verhaal dat ze vertellen klopt, dan voeg

passioneerde vrouw boordevol levenskracht.

ik ze toe aan de portfolio van Art Center

Mensen verbinden omschrijft ze als haar

Horus en help ik hun Schoonheid de wereld

grootste passie. Dat kan op vele manieren,

in.”

waarbij kunst voor haar een zeer bijzonder communicatiemiddel is en een krachtige katalysator om rakende verbindingen tot stand te brengen. “Ik ervaar kunst als een voedingsen inspiratiebron voor de ziel, want het is een uitdrukkingsvorm van wie je diep vanbinnen werkelijk bent. Daarom vind ik het steeds boeiend om te zien tot welke kunstwerken mijn klanten zich aangetrokken voelen. Het vertelt me iets over hun persoonlijke leefwereld. Ik vind dat je als klant best kritisch mag zijn in je keuze voor een kunstwerk en met welke kunstenaar je je verbindt. Je brengt immers de unieke energie van de kunstenaar binnen in je woonruimte. Die energie moet niet enkel resoneren met de stijl van je woning, maar ook met wie je in wezen bent.

Latemstraat 5 & 8 - St.-Martens-Latem t. 09 335 06 33 Zeedijk 697 B/C - Knokke t. 050 61 62 70 Nieuweweg 6 - Laren (NL) t. +31 352 00 20 10 www.artcenterhorus.com


Atelier Vens Vanbelle

Gastenverblijf als Deus ex machina

De bouwheer bepaalt veel, zo niet alles in

sprekend, net zoals ze worden gekenmerkt

het welslagen van een project. Zijn wensen

door een hoge mate van originaliteit. Dat trekt

en de bereidwilligheid om mee te stappen in

een bepaald publiek aan want niet iedereen

het verhaal van de architect kan tot unieke

wil altijd het hele eind meegaan. Maar deze

creaties leiden. Zo ook in dit geval waarbij de

klant liet de teugels volledig vieren. Een goede

klant die actief is in de filmindustrie een gas-

zet want het leverde hem precies op wat hij

tenverblijf in zijn tuin wou. Met de bedoeling

voor ogen had: een uniek gastenverblijf.

om internationale gasten niet langer op hotel te hoeven leggen maar hen een onvergetelijk

De locatie was niet voor de hand liggend

verblijf dichtbij te kunnen aanbieden. Atelier

maar toch wist die Atelier Vens Vanbelle te

Vens Vanbelle bleef dicht bij de realiteit van de

inspireren. Maarten Vanbelle: “Heel idyllisch

bouwheer en daalde af in de bevreemdende

met enerzijds de Schelde die achter de ro-

wereld van David Lynch alvorens hun ultieme

mantische tuin voorbij stroomt en anderzijds

blokhut prijs te geven.

zicht op een kasteel. De woning van de bouwheer in Franse stijl heeft aan de straatzijde

plan

48

De projecten van Atelier Vens Vanbelle zijn

een tuinmuur waarachter tot voor kort een

wel vaker spraakmakend en tot de verbeelding

oude vervallen garage en dito bijgebouwenstonden rond een verwilderde tuin. Een ver-

culturele exploten. Een verlengde van zijn

de ingang naar het gastenverblijf. Opnieuw is

waarloosde en verloren hoek dus. Toch had

woning én job in één verhaal. Een persoonlijk

het wauw-effect instant: de ruimte is als een

het volgens ons alles in zich om de ideale

verhaal was ook wat wij wilden vertellen, de

grot ontworpen en bestaat volledig uit gela-

locatie voor het gastenverblijf te zijn: coole

beleving primeert op de architectuur.”

melleerd hout. Dat dient zowel als vloer, wand en plafond als voor het volledige interieur:

setting, privacy, ruimte en zicht. Zowel op de eigen tuin en het water als op het landschap

Gasten komen via de woonkamer van de

keukenaanrecht en -kast, boekenkast, zitbank,

voorbij de straat aan de voorzijde. Je waant je

bouwheer in de nieuwe tuinberging en fiet-

treden en zelfs de basis voor het bed. Het gas-

er in de Provence. Dus besloten wij net in die

senberging waarna ze een trap afdalen en in

tenverblijf heeft twee ronde ramen waarvan

hoek te bouwen en er een soort uitkijktoren

een lange ondergrondse gang terechtkomen.

eentje uitkijkt op de tuin en het andere op het

van te maken.”

Door deze oefening is de desoriëntatie com-

kasteeldomein. De wandeling eindigt, terug via

pleet. Er wacht hen een eerste verrassing

de wenteltrap, bij een uniek uitkijkpunt over

De bouwheer, die getriggerd werd door het

wanneer ze terechtkomen in een kleine cine-

de volledige omgeving. In dit topje van wat

project Piet & Sarah, contacteerde Maarten

mazaal met uitgelichte rode gordijnen door

lijkt op een vuurtoren geniet je bovendien van

en Dries met de bijzondere vraag om iets

spots op een stalen cirkel aan het plafond.

een buitendouche terwijl je het kruin van de

te ontwerpen waardoor zijn (internationale)

David Lynch is hier niet veraf. Daar tegenover

omliggende platanen kan aanraken.

gasten zich hun verblijf hun hele leven zou-

een kleine, leuke bar met een al even vreemd

den herinneren. Dries Vens: “De doorsnee

karakter. Van deze bevreemdende sfeer ver-

Het mag duidelijk zijn dat de gasten na afloop

hotelkamer is niet alleen steeds meer een-

trekken de gasten opnieuw en zien voor zich

nauwelijks weten wat hen nu juist is overko-

heidsworst, het betekent ook een extra kost

terug licht aan het einde van de tunnel in de

men. Maarten Vanbelle: “Het is inderdaad een

voor de klant. En gasten in zijn eigen woning

vorm van een wenteltrap in een lichtkoker. Af-

atypisch parcours dat we erin hebben gelegd

ontvangen, zag hij niet meteen zitten. Dus

gaand op de bladeren op de treden moet die

maar we wilden echt een soort filmische bele-

dacht hij aan een andere oplossing en als het

wel deels in de buitenlucht staan. De trap lijkt

ving creëren waarbij je van de ene sfeer in de

even kon, was daar meteen ook ruimte voor

eindeloos maar al gauw doemt een nieuwe

andere wordt gekatapulteerd en die sterk op

het geven van previews van films en andere

sfeer op met inderdaad zicht naar buiten én

je gevoel inspeelt. Eén langgerekte verrassing

plan

501

1

2

2

1

1 2

LEVEL +0.5

2

LEVEL -0.5

0

0

5m

5m

Niveau -0,5

Niveau +0,5

zeg maar met een gastenverblijf dat zo ver

zijn omgeving. En uiteraard uit het ontwerp

het verblijf is de impact op de omgeving ook

mogelijk wegblijft van een typische hotelkamer.

en de materialisatie van de blokhut. Dries

minimaal. Toch beantwoordde Atelier Vens

Hier ben je eventjes weg van de wereld.”

Vens: “Het verblijf hebben we op voorhand

Vanbelle hiermee maximaal aan de vraag van

helemaal uitgetekend en de maquette in de

de klant. En in tegenstelling tot wat je zou

Om dit alles te realiseren paste Atelier Vens

zon gehouden om te zien of de lichtinval

denken, met name dat het gastenverblijf als

Vanbelle het landschap op de locatie wat

goed zat. Vervolgens is die in het atelier laag

sculptuur de grootste visuele troef van het

aan. De grond werd opgehoogd en dient als

per laag opgebouwd in gelamelleerd hout

project is, kijken Maarten en Dries naar de

groendak voor het ondergrondse verhaal ter-

van vier centimeter dik. In vier stukken werd

sterkte van het hele traject. “Wat je niet ziet is

wijl de basis van het gastenverblijf lichtjes lijkt

het daarna getransporteerd en ter plaatse

zeker even belangrijk voor de beleving van de

te zweven. De hele kelder is namelijk in beton

heropgebouwd. Voor de mantel kozen we

gasten. Het is verrassend zonder shockerend

gebouwd en op de betonplaat van het dak

voor Cortenstaal. Het is niet alleen een fan-

te zijn en beantwoordt aan wat de klant voor

kwam enerzijds het groendak en anderzijds

tastisch materiaal, het zorgt er ook voor dat

ogen had. Het is een project dat er nooit zou

werden er 3 cirkels op gemetst waarop een

het geheel mooi gaat blenden in de natuur.

gekomen zijn met een andere bouwheer. Hij

nieuwe betonplaat kwam die als basis voor

De uitkraging op de top is gerealiseerd met

is heel spontaan, we hadden er fijne gesprek-

het verblijf diende, vandaar het zwevende

een stalen constructie waardoor je die speci-

ken mee en hij heeft ons veel vertrouwen

effect. Op de helling voorzagen ze een privé

ale vorm krijgt. Die is an sich heel abstract, het

gegeven waardoor we zo ver konden gaan.

terras voor de gasten waardoor die over de

valt moeilijk in te schatten wat het precies is.

Dit project zegt minstens evenveel over hem

tuinmuur heen kunnen kijken. Dit terras dat

Het kan evengoed een duikboot of een con-

als over ons en we zijn blij dat het op ons

de avondzon mooi vangt, is bereikbaar via een

tainer zijn. Dat het voor interpretatie vatbaar

pad kwam.”

schuifraam in het gastenverblijf. De bijzondere

is, vinden wij fijn.”

vorm vloeit enerzijds voort uit het programma en anderzijds uit de zachte glooiingen in

Tekst: Sam Paret Met 90 m onder de grond en 40 m voor 2

2

Foto's: Tim Van De Velde

Atelier Vens Vanbelle Fonteineplein 32 – 9000 Gent t. 0486 90 86 47 (D) – t. 0486 65 76 02 (M) info@vensvanbelle.be – www.vensvanbelle.be

plan

52


Forever an icon, today Smart as well.

Traditional control

Control with smartphone

Voice command


BAEB

Meesterlijke herinterpretatie van de boshut

Met hier en daar een steile helling is de

het zicht op de stad Namen was adembene-

bouwgrond van House VM best uitzonder-

mend. De bouwheren die fervente kunst- en

lijk te noemen. Toch had de bouwheer geen

cultuurliefhebbers zijn, droomden van een

speciale eisen. Hij gaf het Brussels architecten-

bungalow met drie slaapkamers om familie en

bureau BAEB carte blanche. Daarmee stond

vrienden mee te laten genieten van de na-

het team van Emmanual Bouffioux direct voor

tuur. De toegang naar het huis was bovendien

een enorme uitdaging. Want hoe geef je een

makkelijker dan voorzien: de straat ligt boven

huis dat sowieso al op een unieke plek ligt, toch

het huis. Alvast een taak die BAEB van hun

een uitzonderlijk karakter? De oplossing lag in

to-dolijst mocht schrappen. Volgende klus: de

een hut in harmonie met het bos.

boshut een uniek karakter geven op haar toch wel unieke plek. Een plek die al sinds de jaren

Uitzonderlijk terrein, uitzonderlijk project

vijftig eigendom is van de opdrachtgever.

Het verhaal van House VM begint bij een terrein zoals er maar weinige zijn: een bosrijke

Een huis dat je nergens anders kan bouwen

grond met inheemse bomen zoals beuken en

In zo’n natuurlijk decor is het aangewezen om

eiken. De grond lag er dan wel verwilderd bij,

een huis te bouwen dat aangepast is aan de

plan

54grond waar het opstaat. Een huis dat je als

het terrein. Die scenografie creëert tege-

Belangrijk daarbij is dat het hout volledig van

het ware nergens anders kan bouwen. Maar

lijkertijd een aparte sfeer per ruimte: in de

Belgische origine is. Een bewuste keuze van

ook een huis dat de plek waar het staat met

leefruimte krijg je een ander gevoel dan in de

het architectenbureau dat transport altijd zo

respect behandelt. Het architectenteam van

slaapkamers. Het resultaat is een eigentijdse

kort mogelijk en de materialen zo duurzaam

Emmanuel Bouffioux deed daarom beroep

visie op de boshut, met aandacht voor uitzicht

mogelijk wil houden. Wat het beton betreft,

op het collectieve geheugen: waaraan denk je

en esthetiek.

dat geeft de woning de nodige stabiliteit, bescherming en robuustheid. Meer nog: het

als je in zo’n omgeving zit? De antwoorden lieten niet lang op zich wachten: boshut,

Een structuur in hout –

sluit de woning langs de straatkant af. De lage

bescherming, schuilplaats.

of wat had je gedacht?

dakstructuur met de typische leisteen is ook

Om deze hedendaagse boshut te bouwen

een teken van bescherming: de kamers krijgen

Op basis van die kernwoorden tekenden de

– en dan vooral het afhellende dak – gebruik-

een zekere privacy, zonder dat ze het gevoel

architecten een eerste lay-out uit. Een een-

ten de architecten houten draagbalken die

geven dat je opgesloten bent.

voudig, rechthoekig volume met alle kamers

over de hele lengte variëren in hoogte. Maar

georiënteerd richting vergezicht. Daarna boog

enkel hout was niet voldoende om de typische

Technieken dienen de binnenruimtes

BAEB de vier gevels om de boshut haar unieke

boshut te bouwen. Architectenbureau BAEB

Ja, het huis beantwoordt aan alle criteria

identiteit te geven. Het dak is bovendien extra

gebruikte ook natuurlijke Belgische leisteen,

van passiefbouw, maar toch vindt Emmanuel

verhoogd om het panorama te versterken.

glas en beton.

Bouffioux dat technieken nooit mogen primeren op de ruimtes. Met andere woorden:

Maar ter hoogte van de slaapkamers is het dak dan weer verlaagd: de architecten wilden

De keuze voor de leien is evident: het is een

BAEB denkt eerst aan de ruimtes en zoekt

zo de intimiteit van de boshut benadrukken.

lokaal materiaal. Maar het is ook het best

dan de technieken die nodig zijn om passief te

geschikt om het dak zijn bijzondere vorm te

bouwen. In de leefruimte staat bijvoorbeeld

Door constant het ontwerp te manipuleren

geven. De houten structuur die je ook vanbin-

een open haard – die hoort nu eenmaal bij

– en verschillende keren opnieuw te beginnen –

nen ziet, is een logische keuze: de architecten

een boshut – maar er staat om evidente

ontstond een eigentijds object op maat van

roepen hier echt de sfeer van een boshut op.

redenen wel een cassette rond.

plan

566.

8. 10.

4. 1.

2.

5.

7.

9.

3.

11.

1. leefruimte / keuken 2. hal 3. wc 4. slaapkamer 5. slaapkamer / bureau 6. badkamer 7. douche 8. masterbedroom 9. dressing 10. garage 11. wasruimte

Niveau 0

Maar ook: de ramen zijn groot en halen de

Speciale plek geeft vertrouwen

moderne gebouw te ontwerpen. Of beter:

groene omgeving quasi integraal binnen, maar

Emmanuel Bouffioux is ontzettend gelukkig

om een huisje in het midden van het bos

ze bestaan wel uit driedubbel glas. En met

met dit project. Hij weet dat de bouwgrond

opnieuw te interpreteren.

zijn specifieke vorm beschermt het dak tegen

even uitzonderlijk is als het vertrouwen dat

oververhitting. Zelfs op het terras doet het

de bouwheer aan het bureau gaf.

dienst als zonwering. (Al zijn al deze keuzes wel nog niet definitief. Op het moment dat

Zijn team kreeg absolute carte blanche: een

we dit artikel schrijven, moet BAEB de ver-

creatieve vrijheid die het met beide handen

Tekst: Chantal Ernst

gunning nog aanvragen.)

greep en die het in staat stelde om dit ultra-

Visualistie: BAEB

BAEB De Koninckstraat 40, verdieping 3 / bus 6 – 1080 Brussel t. 02 376 06 10 baeb@skynet.be – www.baeb.eu

plan

58


3.500m2 office furniture 3.500m2 office furniture

Bezoek onze nieuwe showroom in Tielt Bezoek onze nieuwe showroom in Tielt 2 aan inspiratie voor uw en ontdek 3.500 m 2 en ontdek 3.500 m aan inspiratie voor uw kantoor! Van beroemde bureaustoelen en kantoor! Van beroemde bureaustoelen en unieke bureaus tot de meest comfortabele unieke bureaus tot de meest comfortabele soft seating oplossingen! soft seating oplossingen!

Deinsesteenweg 77 n 8700 Tielt n T. 056 61 52 04 n info@inofec.be n www.inofec.be Deinsesteenweg 77 n 8700 Tielt n T. 056 61 52 04 n info@inofec.be n www.inofec.be


Uniek maatwerk uit BelgiĂŤ


Nobel Flooring Specialist in samengestelde houten vloeren en dat tot 15 meter lang & 60 cm breed

Rollekens 6A - 2322 Minderhout ︹ t. 03 314 30 56 ︹ www.nobelflooring.com


BIVWAK architecture studio

Spiegeleffect in geklasseerd dorp

In de regio rond Redu en Libin ligt één van

een behoorlijk labyrint dat de architect eerst

de mooiste dorpen van Wallonië: Our. De

wilde opruimen om daarna nieuwe ruimtes te

typische stenen huizen daar zijn architecturaal

creëren. So far, so good.

erfgoed en dus doe je er niet zomaar gelijk wat. Ook Julien Déom, architect en oprichter

Ook al bleef het initiële verzoek van de ei-

van Bivwak Studios, ontsnapte niet aan die re-

genaars redelijk eenvoudig, toch was het een

gel en moest op zoek naar een manier om

behoorlijke uitdaging om dit pand – in het

de verbouwing en aanbouw van dit bestaan-

centrum van een geklasseerd dorp en vast-

de pand te laten opgaan in de omgeving. De

geklampt aan de rots achter het huis – te ver-

oplossing: de magie van het spiegeleffect.

bouwen. Niet in het minst door de moeilijk doorgang naar het achterste deel van de wo-

In eerste instantie moest Julien Déom dit

ning. Dat maakte van de uitbreiding van het

pand verbouwen tot twee wooneenheden:

woonvolume een enorme uitdaging.

een klassieke woning en een gîte die de eigenaars konden verhuren. Maar het huis stond

Julien Déom wilde de leefruimte echter een

al jaren leeg en toonde veel te veel zichtbare

stuk hoger maken. En dus moesten er twee uit-

sporen van aanbouw na aanbouw. Het was

breidingen bij: een eerste aan het slaapgedeelte

plan

62van de ouders en een tweede aan de gîte:

te reflecteren. Zelfs door alle elementen te

Stenen gevel nauwelijks aangeraakt

ingebed in de grond, met plaats voor inkom

laten samensmelten, laten de architecten het

In dezelfde geest van nederigheid en respect

en vestiaire.

gebouw er toch uitspringen. Het spiegelspel

voor het oorspronkelijke gebouw raakte Julien

zorgt voor een visueel effect, creëert een

Déom de gevel in steen nauwelijks aan. Hij

Om het beperkte terrein en het geklasseerde

trompe-l’oeil en staat volgens de architecten

stemde er enkel mee in om een extra gat te

karakter van de woning te omzeilen, maakte

zelfs garant voor emotie. Net omdat de schil

maken in dezelfde verhoudingen als de be-

de architectuurstudio twee opvallende keuzes:

van dit gebouw constant lijkt te bewegen en

staande gaten en uitgerust met een metalen

de erker aan de slaapkamer plaatste Bivwak

te leven. Die oneindige visuele effecten dragen

frame. Ook de steenkleurige ramen zijn net

op schuine palen – zo heb je een link met

bij tot de naadloze integratie van de bijgebouwen

gekozen in functie van die nederigheid en

de boswachtershutjes uit de regio – en ze

en de bestaande gebouw.

subtiliteit. De nieuwe dakgoot en dakranden in moderne zink tot slot respecteren die van

kozen voor een opvallend materiaal dat architecten in Scandinavië wel vaker gebruiken:

Of zoals Julien Déom zelf zegt: “Het is een

de oude houten dakgoot.

de Alucobond Reflect. Dat zijn composietpa-

materiaal vol nederigheid dat verdwijnt ten

nelen met een dunne spiegelfilm. Het effect is

gunste van alles eromheen. Hierdoor kunnen

Vervolgens maakte Bivwak Studios twee in-

hetzelfde als bij een gewone spiegel, maar de

eigentijdse vormen zich met een oneindige

gangen om aan de initiële vraag van de bouw-

panelen zijn lichter en goedkoper.

lichtheid en nederigheid aan het oude ge-

heren te voldoen. Deze opties benadrukten

bouw vastklampen. Het maakt het ook moge-

de nood om het volume te vergroten. En om

lijk om deel uit te maken van een echte globa-

het klassieke woongedeelte te verbinden met

Spiegeleffect versterkt bestaande

liteit waar we ons overal in hetzelfde gebouw

een te verhuren gedeelte. De toegang inge-

omgeving

voelen, en niet in het oude of het nieuwe.”

bed in de grond is voorbehouden voor de

Die reflectiepanelen zijn indrukwekkend. De

Kleine kanttekening: het architectenduo dacht

gîte. Via de hoger gelegen ingang kom je de

extensies aan het pand lijken in de omge-

ook aan de nodige afleiding voor rondvliegen-

hoofdwoning binnen.

ving te verdwijnen door het bos, de rots, de

de vogels en roofvogels, want die zouden zich

Door de 2 toegevoegde elementen – eentje

lucht en lijken tegelijk het bestaande gebouw

weleens durven vergissen.

ingebed, het andere op schuine palen – vraagt

®

plan

641

1 2

2

5

5 10

10

Niveau 0

Niveau +1

Niveau +2

de behouden stenen gevel om binnenisolatie.

Architecturale poëzie

vallig de naam Mirror Mirror mee. Een naam

Ook hier is er ruimte voor bescheidenheid:

“Als het materiaal dat je gebruikt het mogelijk

die de emotionele lading dekt. Het pand raakt

de isolatiecoëfficiënt van de oudere muren

maakt om dingen te verankeren, om ze met

en verbaast iedereen die er woont, verblijft

zal die van de nieuwe muren niet benaderen.

subtiliteit in hun omgeving te integreren, dan

en passeert. Niet in het minst door wat het

Daarom is er gekozen voor een redelijk klas-

moet je het op een precieze manier gebrui-

architectenbureau zelf een renovatie met een

sieke isolatie met een laagminerale wol die

ken”, vindt architect Julien Déom. Want om​​

speciale minerale en plantaardige esthetiek

het binnenvolume niet te veel binnendringt.

erfgoed te creëren – wat de job van een ar-

noemt.

Voor de bijgebouwen voldoet de isolatie aan

chitect is –, moet je op een subtiele manier

de eisen van het Waalse Gewest met twaalf

innoveren. Om zo nieuw erfgoed te creëren

centimeter polyurethaan. De ramen zijn voor-

dat net zo eervol en verdedigbaar is als wat

zien van dubbel glas. De algemene isolatieg-

er al gebouwd is voor ons. Volgens de archi-

raad van het gebouw maakt het bijgevolg niet

tect gaat het zelfs poëzie. Poëzie die architect

nodig om bijvoorbeeld over te schakelen op

Julien Déom uit de emoties van zijn creaties

Tekst: Chantal Ernst

driedubbele beglazing.

wil halen. Dit project kreeg daarom niet toe-

Foto's: François Brix

BIVWAK architecture studio rue de la Gare 60B – 6890 Libin (Villance) t. 061 50 20 65 info@bivwak.be – www.bivwak.be

plan

66


www.interieurglas.be І t. 03 866 49 97 І Rijksweg (N16) 63 І Industriezone Pullaar 453 І 2870 Puurs


Bold Architecten

Woonproject om van te snoepen

plan

68

‘Fabriek van Caramels & Toffees’ staat te

errond. Het doel is er een uniek woonproject

lezen aan het begin van de inrijpoort. De rode

te realiseren dat een meerwaarde betekent

letters zijn maar enkele van talrijke herinne-

voor buurt en stad. Tegen 2022 zal Confiserie

ringen aan het rijke verleden van de site. In

Roodthooft definitief omgedoopt zijn tot

de Lange Leemstraat in Antwerpen waren

Woonerf Confiserie. Dan zullen een vijftigtal

nummer 374 en 376 meer dan tachtig jaar lang

kantoorvilla’s, appartementen, woningen, lofts

gereserveerd voor Confiserie Roodthooft.

en penthouses verrijzen rond een centraal

De snoepfabriek, voornamelijk bekend van

woonerf. Inmiddels ligt het ontwerp vast en

zijn Caramella Mokatines of ‘Arabierkes’, ver-

is de vergunning geregeld. Vanaf september

huisde in 2017 zijn productie naar Turnhout.

2020 starten de bouwwerken. Voor het ont-

Sindsdien liggen er grootse plannen op tafel.

werp tekende Bold Architecten, in nauwe

Want hoewel de gevels deels verweerd zijn

samenwerking met Patine Architecten en

en de weerslag van verschillende bouwpe-

met de steun van het Agentschap Onroerend

riodes overal merkbaar is, behouden de ge-

Erfgoed. Want ook dat vormt de uitdaging:

bouwen en het domein een grote artistieke

bijzondere aandacht gaat uit naar de conserva-

en historische waarde. Ultrium Development

tie en restauratie van de bestaande gebouwen.

kocht de site op, samen met enkele panden

Die zijn grotendeels beschermd en moetensamen met nieuwe constructies uitgroeien

Anne Gorlé van Patine Architecten. “De site

grote ondergrondse parking voor zeventig

tot een prachtig ensemble dat de vroegere

is historisch belangrijk om verschillende re-

wagens en een ruime fietsenstalling. Binnen

art-nouveaustijl verenigt met een industriële

denen. Het verhaal van de boterfabriek en

die constellatie krijgen het woonhuis en de fa-

uitstraling.

confiserie biedt een extra aanknopingspunt,

briekshal een prominente plaats. De art-nou-

iets om op voort te bouwen en een nieuwe

veaugevel van de woning bepaalt samen met

Grote erfgoedwaarde

dimensie aan vast te knopen. Alle gebouwen

een smeedijzeren poort het beeld van het

De voormalige site van Confiserie Roodthooft

zijn beschermd, waarbij het woonhuis en het

toekomstige project. De linkerhelft van het

bestaat uit een sierlijke woning met inrijpoort

achterliggende fabrieksgebouw sinds 2003

zes traveeën brede gebouw zit onder een

vooraan, met daarachter een breed fabrieks-

officieel het etiket van monument dragen. Zij

plat dak, de rechterhelft onder een steil za-

gebouw en een aantal achterliggende stallin-

vormen de spil van het ontwikkelingsproject,

deldak met de nok loodrecht op de straat.

gen en pakhuizen. Initieel deden ze dienst als

samen met de schouw op het binnenplein,

Typerend zijn de witte Silezische baksteen en

margarinefabriek. Albers Creameries werd in

dat een ankerpunt moet vormen voor het

talrijke detailleringen zoals muurankers, linte-

1905 opgetrokken in art-nouveaustijl, zoals

toekomstige woonerf.”

len en boterbloemen die verwijzen naar de destijds geproduceerde margarine. Links en

heel wat gebouwen in de Lange Leemstraat en omgeving. Pas in 1937 nam de confiserie

Woonhuis en fabriekshal

rechts van het woonhuis wordt het project

er haar intrek. In de loop der tijd is er van

De hele site bestaat uit een gemengd pro-

bovendien uitgebreid met twee nieuwbouw-

alles gewijzigd, waardoor veel van de oor-

gramma van oude en nieuwe structuren. In

volumes. Daarin wordt het principe van de

spronkelijke architectuur teniet is gedaan. Het

totaal bestaat het project uit zeven gebouwen

fijn gedetailleerde voorgevel met lichte kleu-

origineel zo getrouw mogelijk rehabiliteren is

met elk hun eigen identiteit. Tussen de gebou-

ren en sterke lijnen op een hedendaagse

het grote onderliggende doel van het nieu-

wen zorgen publieke en semipublieke zones

manier geïnterpreteerd, waardoor er een

we woonproject. “We willen de originele

voor ademruimte. Overal is er groen, ofwel in

geïntegreerd straatbeeld ontstaat.

art-nouveaustijl en bijbehorende industriële

private tuintjes en groendaken, ofwel in een

Ook binnen wordt het woonhuis in zijn ori-

sfeer opnieuw tot leven brengen, zodat de ge-

groenzone langsheen de oude fabriekshal.

ginele staat hersteld. In de tijd van de mar-

schiedenis van de site bewaard blijft”, vertelt

Daarnaast is het hele gebied voorzien van een

garinefabriek bevonden de kantoren zich op

plan

70Niveau 0

00

5m

10m

20m

het gelijkvloers en waren de private delen op

appartementen voorzien. Blikvanger is een vijf

etiketten en verpakkingen. Daar zullen vier

de eerste en tweede verdieping gesitueerd.

meter hoge loft op de bovenste verdieping

grote appartementen en een immense pen-

Die indeling wordt ook na de renovatie ge-

met een inpandig terras. Ook hier wordt de

thouse komen, teruggetrokken van de per-

respecteerd. Beneden wordt plaats gemaakt

monumentale afwerking uit de vroege jaren

ceelsgrens. Samen met enkele nieuwe volu-

om te werken, boven bevinden zich twee

1900 terug tot leven gebracht. Historische

mes omkaderen zij het centrale woonerf met

appartementen, waarvan een duplex. Voorts

mozaïeken, terrazzovloeren en muurtegels

rode baksteen. “In de Lange Leemstraat zijn er

worden originele art-nouveau-elementen zo-

zetten de toon, terwijl groen schrijnwerk van

heel wat herenhuizen met heel gedetailleerde,

als vloeren, wandtegels, plafonds behouden en

destijds overal herhaald wordt.

chique voorgevels”, zegt Evelyne Moeneclaey van Bold Architecten. “De achtergevels daar-

in ere hersteld. Andere zaken die niet dateren uit de beginperiode, zoals de deuren wor-

Centraal binnenplein

entegen zijn heel nuchter: rode baksteen en

den dan weer vervangen, zodat er een mooi

Vanaf de inrijpoort leidt een kasseiweg naar

rood schrijnwerk. Die kleuren en materialen

homogeen interieur ontstaat.

een publiek binnenplein waar de ruwere, in-

bepalen het beeld van het binnenplein. Hier

Terwijl de voorgevel van het woonhuis heel

dustriële baksteensfeer duidelijk wordt. Achter

wilden we de industriële sfeer van vroeger

gedetailleerd is, vertaalt de achterzijde zich

de immense fabriekshal verwijst een schouw

terughalen. De nieuwbouwvolumes die rond

naar een veel rationelere afwerking. Aanslui-

naar de vroegere stookplaats. Zij veruiterlijkt

het erf worden ingepland, ondersteunen en

tend op het woonhuis, bevindt zich de voor-

mee de geschiedenis van deze plek, terwijl

versterken die sfeer. En op die manier blijven

malige fabriekshal, een langgerekte constructie

het gebouw waar ze tegenaan leunt een kop

de boterfabriek en Confiserie Roodthoofd

in rode baksteenbouw. IJzeren lateien verster-

geeft aan het plein. Achteraan het perceel

doorsmaken in de architectuur.”

ken de industriële sfeer. Het gebouw bestaat

bevindt zich een stallingen- en pakhuisvleugel

uit een dubbelhoge ruimte en wordt voorzien

van twee bouwlagen. Ter hoogte van de per-

van extra dakuitbouwen om meer licht naar

ceelsgrens worden er drie huisjes ingepland

Tekst: Bart De Maesschalck

binnen te halen. Op het gelijkvloers komen

met een zadeldak. Daarvoor situeert zich het

Foto's: Evelyne Moeneclaey/raakpunt fotografie

kantoren. Daarboven worden op twee niveaus

voormalige magazijn met drukpersen voor

Visualisatie: Nanopixel

Patine Architecten

Bold Architecten

Groeningenlei 132D – 2550 Kontich

Straatsburgdok Noordkaai 33 b6 – 2030 Antwerpen – t. 03 605 19 54

t. 03 216 25 21 – info@patine-architecten.be

Groeningenlei 132c – 2550 Kontich – t. 03 281 13 26

www.patine-architecten.be

info@bold-architecten.be – www.bold-architecten.be

plan

72


Architecten: Grünecker Reichelt, München · Interieurarchitectuurconcept: holzrausch, München

Slim netwerk Het JUNG KNX systeem: comfortable, veilig en voorbereid op de toekomst en opgenomen in een netwerk in elegant design. ·

·

·

STAGOBEL ELECTRO B-9800 Deinze Karrewegstraat 50 Telefoon 09 381 85 00

STAGOBEL.BE · JUNG.BE


Oase

Auping Noa van rust

Ons nieuwste bed heet Auping Noa. Met zijn eenvoudige vorm, slimme details en natuurlijke materialen is het een op-en-top Scandinavisch ontwerp. Van de hand van de Deense designer Eva Harlou. En vlakbij, met liefde gemaakt in onze groene fabriek in Nederland. Droom je nu al van Noa? Nog heel even geduld: Noa is vanaf midden oktober beschikbaar. Ontdek het op auping.com/noa Auping stores België: Aalst • Antwerpen • Belsele • Brasschaat • Brugge • Dendermonde Erpent • Geel • Genk • Hasselt • Heist-op-den-Berg • Herentals • Kortrijk • Leuven • Meise Oostende • Rumst • Sint-Genesius-Rode • Sint-Lambrechts-Woluwe • Waver Auping store Groothertogdom Luxemburg: StrassenCAAN Architecten

Fijne staalstructuur doorbreekt monolitische betonwoning Bebouwbare openbare ruimte in de buurt

twee grote Amerikaanse eiken vooraan. Geen

van Gent, het wordt stilaan een schaars goed.

evidentie tijdens de bouwfase, maar de moeite

Zeker als je geen oneindig budget ter beschik-

waard om te behouden.

king hebt, moet je geluk hebben om het te

Het perceel op zich is niet extreem groot.

vinden. De eigenaars van deze woning had-

Met een breedte van ongeveer 20 meter en

den het toen ze op een perceel stoten waar-

de wetenschap dat je aan beide zijden vier

op een bungalow uit de jaren ’60 stond. Met

meter bouwvrije zone moet respecteren, is

daarachter het begin van een kasteeldomein

de speelmarge beperkt. Maar de klant vond

waartoe hun perceel vroeger behoorde, was

hier wat ze zochten: een locatie op een boog-

het uitzicht alvast verzekerd.

scheut van Gent met de mogelijkheid om tot

De ligging, met zuidwest gerichte tuin, was

rust te komen. De bouwheren hadden een

meteen ook het absolute pluspunt van dit

uitgesproken idee over hoe ze het graag qua

perceel. Slechts een gracht scheidt deze tuin

architectuur en materialen ingevuld zagen.

van de start van het kasteeldomein, een stuk

Willem Bossier van CAAN architecten: “ Ze

ongerepte natuur waar paarden grazen. Niet

houden erg van woningen in zichtbeton en

iedereen kan van dergelijk spektakel genieten

wat hen betrof, mocht dat zelfs binnen vol-

zonder zelf in te staan voor het onderhoud.

ledig doorgetrokken worden. Naar belevings-

Ook niet onaardig is de aanwezigheid van

waarde hebben wij hen daarin iets afgeremd

plan

76en aangeraden om beton te combineren met

anders noodzakelijk waren geweest, weg te

profielen en aan de andere kant kan je er via

warme materialen. Daarin is ze ons gevolgd.”

laten en de architectuur in zijn pure vorm te

de zijtuin in dankzij een aluminium deur in

Dat is niet de enige ingreep van CAAN in dit

houden. Een esthetische oplossing die door

grijstinten die aansluit bij de architectonische

project geweest. In hun ogen was het belang-

de klant enorm werd gesmaakt want die vond

betonwanden. Uit praktische overwegingen is

rijk om het monolitische beton te gaan com-

het belangrijk dat elk materiaal dat voor de

er ook een douche voorzien in deze berging.

plimenteren met een verfijnde staalstructuur.

woning werd gebruikt zijn eigenheid behield.

Op die manier kan je netjes de rest van de

“Als je dat niet doet, kreeg je hier door de

De staalstructuur werd dus enkel gelakt en

woning betreden. Voorbij de voordeur kan je,

beperkte bouwoppervlakte twee betonnen

tussenin afgewerkt met zwart geprofileerde

indien de schuifdeur tussen gang en bureau

volumes op elkaar en dat komt snel mono-

platen waardoor het één mooi geheel vormt.

openstaat, recht door de woning terug naar

toon over. De fijne stalen liggers en kolom-

De overkraging vooraan is meteen ook de

buiten kijken. Met een uitklapbaar bed kan het

men doorbreken de effen betonnen vlakken

ingang naar de woning. Die wordt geaccentu-

bureau ook als logeerkamer fungeren. In de

maar het doet nog meer dan dat. Het maakt

eerd door een stapsteen, ook in beton maar

leefruimtes neemt beton, net als buiten, de

het gebouw niet alleen interessanter, het zorgt

met een afgeschuurde bovenlaag waardoor

bovenhand. Het interieur vloeit als het ware

ook voor zonnewering en nuttige overkragin-

de granulaten zichtbaar worden. Een procedé

uit het exterieur voort. De gepolierde beton-

gen in de vorm van overdekte terrassen en

dat eveneens werd aangewend voor het ter-

vloer krijgt ditmaal geen tegengewicht in het

een carport vooraan; allemaal mooi geïnte-

ras achteraan. Om het perceel te vrijwaren

keukeneiland dat eveneens uit beton is opge-

greerd in de architectuur van de woning.”

van extra bebouwing, koos CAAN ervoor

trokken. Het blad gaat over een afstand van

Eenvoud siert en ook daarom was de staal-

om – naast de suggestieve carport – ook de

vijf meter en dient tegelijkertijd als ontbijt-

structuur, die los staat van de andere con-

tuinberging in de woning te integreren. Die

hoek. Ook de zwevende betonnen traptre-

structie, van belang voor het ontwerp. Terwijl

bevindt zich vooraan en biedt voldoende

den die naar de bovenverdieping leiden, zijn

de voorgevel heel gesloten is omwille van

ruimte om fietsen te herbergen. Je kan de

buitenproportioneel aanwezig in deze open

privacy is die achteraan, aan de tuinzijde, he-

ruimte betreden aan beide zijden van de wo-

leefruimte. “Vandaar onze suggestie om het

lemaal opengewerkt. De bijzondere luifel laat

ning: naast de voordeur is een garagepoort

plafond wit te pleisteren en het gebruik van

toe om overtollige zaken zoals screens, die

ingewerkt in de wand afgewerkt met Alinel

Afrormosia hout in de keukenwand en in het

plan

78Niveau 0

Niveau +1

haard-/televisiemeubel waar we met inschui-

Met het zenithaal binnenvallende licht door de

In de buitenaanleg zorgt de oprit in kasseien

vende kastdeuren hebben gewerkt. Altijd fijn

koepel er over de volledige oppervlakte net

voor een warm en karaktervol accent, op-

als je het interieur mee mag ontwerpen als ar-

boven, lijkt het alsof je van een buitendouche

nieuw om een contrast te vormen met de

chitect. Dat zorgt voor een eenduidig verhaal.”

geniet. Hetzelfde karaktervolle marmer met

effen betonvlakken. “Deze woning is niet voor

De keuken en eethoek, maar ook de iets meer

uitgesproken tekening werd gebruikt in het

iedereen weggelegd. Je kan dus wel stellen dat

uitwendige zithoek, hebben maximaal zicht

lavabomeubel en wordt verder gecombineerd

het op maat is van zijn bewoners. Maar toch

en toegang tot de tuin en het achterliggen-

met de waterdichte pleister Tadelakt in de

vinden we voldoende warme elementen en

de landschap. Boven geldt dat voor de master

vloer en een wand van het bad. Deze naadloze

veel natuurlijke lichtinval die het leefcomfort

bedroom en de badkamer. De twee kinderka-

techniek zorgt voor extra warmte en sfeer in

maximaliseren. Waar we konden zijn we op

mers die elkaars spiegelbeeld vormen, kijken

deze ruimte.

zoek gegaan naar dat licht zonder de architec-

uit op de zijtuin. De bovenverdieping, die extra

Het beton voor de woning werd in prefab

turale beleving in het gedrang te brengen. We

licht krijgt door de koepel bovenaan de trap, is

panelen voorbereid door Enjoy Concrete.

zijn uiteindelijk ook tevreden over hoe we

iets warmer aangekleed. Naast de parketvloer

Samen met de aluminium ramen die tot aan

het monolitische karakter van beton hebben

in de kinderkamers heb je een lange vestiaire-

de dakrand doorlopen, krijg je een eenvou-

kunnen breken. Niet alleen door de integratie

kast die de volledige gang omvat en voorbij

dige architectuur. Een variant daarop zie je

van de stalen luifel in het exterieur, maar ook

een glazen wand zelfs doorloopt tot in het

in de voorgevel waar drie fijne raamstroken

door enkele ingrepen in het interieur. Die zor-

badkamermeubel. Daar netjes in geïntegreerd

licht binnen trekken in de nachthal en voor

gen ervoor dat het geheel niet onrealistisch

vinden we in deze nachthal een linnenkoker

connectie zorgen met het straatgebeuren

minimalistisch en sober is geworden. Ik denk

die toelaat om vuile was in te deponeren. Die

zonder aan privacy in te boeten. Technieken

dat we erin geslaagd zijn om in dit project het

wordt opgevangen in een wasmand net voor

zijn ondergebracht in de kelderverdieping. De

beste van beide werelden te combineren.”

de wasmachine in de onderliggende wasplaats.

woning maakt gebruik van een warmtepomp

Maar de eyecatcher op de bovenverdieping is

en diepteboringen, gecombineerd met venti-

zonder twijfel de douche in Emperador Brown.

latiesysteem D.

Tekst: Sam Paret Foto's: Thomas De Bruyne

CAAN Architecten Gustaaf Callierlaan 35 – 9000 Gent t. 09 233 18 22 architecten@caan.be – www.caan.be

plan

80


Koken, een feest

Laat u inspireren en overtuigen door ons vakmanschap Heist-op-den-Berg

Geel

Sint-Joris-Winge

Mechelsesteenweg 76C

Antwerpseweg 116B

Leuvensesteenweg 239

2220 Heist-op-den-Berg

2440 Geel

3390 Sint-Joris-Winge

015 25 14 91

014 56 09 35

016 63 53 82

Openingsuren maandag t/m vrijdag: 9u30 - 18u30 • zaterdag: 10u - 17u • zon- & feestdagen: gesloten

www.kovera.be KEUKENS - DRESSINGS - BADKAMERS - MAATKASTEN


CAS Architecten

Wonen en werken: klassiek programma in een hedendaags jasje In een residentiële villawijk in de buurt van

Geborgen architectuur

Brugge vinden we dit mooi huwelijk van

Die maakte dankbaar gebruik van de locatie,

wonen en werken. Voor de opdrachtgevers,

een woonpark gesierd met volwassen eiken

beiden artsen met al de nodige bouw- en

en beuken. Pieter-Jan Leenknecht: “De aan-

levenservaring, was dit een specifieke wens.

wezigheid van die mooie bomen is dankbaar

Ze zijn immers werkzaam in een ziekenhuis

voor het creëren van beleving in het project.

in de nabije omgeving maar hebben daarnaast

Vandaar dat we kozen voor een geborgen ar-

ook een thuispraktijk.

chitectuur met baksteen en glas die perfect past in zijn omgeving en op die plaats. Dat

Een kleine perimeter, voldoende ruimte en

is voor ons altijd een uitgangspunt. Dat de

bij voorkeur een rustgevende omgeving: geen

bouwheer, die ook een sterke interesse heeft

evidentie om een geschikt perceel te vinden

in zowel architectuur als design, ons daarin

dat aan alle criteria voldoet. Na wat zoeken

is gevolgd, heeft zeker bijgedragen aan het

vonden ze de oplossing in een lot van oor-

succes van dit project.”

spronkelijk twee percelen met daarop een

In de eerder gesloten voorgevel nodigt het iets

oude woning. CAS Architecten deed voor

teruggetrokken raam aan de wachtruimte van

hen de rest.

de praktijk de bezoeker wel uit. De eigenlijke

plan

82voordeur naar het private gedeelte ligt iets

De keuken krijgt een prominente rol toe-

Minimalistisch materialenpallet

dieper om misverstanden te vermijden. De

bedeeld gezien koken de passie is van de

Op de bovenverdieping, een kleiner volume

patiënt komt meteen in een sas dat altijd

bouwvrouw. De keuken is niet alleen groot

dat eveneens de L-vorm van het gelijkvloers

toegankelijk is en van waaruit hij rechtstreeks

in verhouding met de rest van de leefruimtes,

volgt, vinden we het vervolg van het klassieke

naar de wachtzaal kan. Omwille van privacy

met ook nog een koelcel in de keukenber-

programma: 2 kinderkamers en een logeer-

is de deur naar het kabinet van de dokter al-

ging en alle nodige apparaten is de uitrusting

kamer vooraan de woning worden van de

tijd dicht. Die laatste is opnieuw klassiek met

meer dan compleet. CAS voorzag voor extra

rest gescheiden door een lange nachthal en

bespreekruimte en omkleedruimte. In het

beleving bovendien een leuke patio met een

de trap. Op het einde daarvan een toilet en

kabinet zit het raam opzij, opnieuw voor de

postzegelraam dat de ochtendzon vangt ter

gemeenschappelijke kinderbadkamer. Aan het

privacy. CAS zorgde zowel akoestisch als visu-

hoogte van het kookfornuis. De patio is ook

andere uiteinde voorzag CAS een extra licht-

eel voor een duidelijke scheiding tussen prak-

handig vanwege het achterdeurverhaal bij de

bron met een raam opzij van de woning. De

tijk en privé door middel van ontdubbelde

bijkeuken. Meer dan ooit is hier sprake van

master bedroom met eigen badkamer kijkt

muren. Via een dubbele deur heeft de dokter

een leefkeuken waar ze zowel met familie en

uit over de tuin en het zwembad terwijl de

vanuit de praktijk wel rechtstreeks connectie

vrienden graag vertoeven. De comfortabele

langwerpige inloopdressing zich uitstrekt langs

tussen beide. Het comfort om op die manier

stoelen aan de eettafel en het geïntegreer-

de achtergevel en ook via de wasplaats toe-

gemakkelijk en snel tussendoor contact te

de overdekte terras zijn daar voor hen het

gankelijk is. Op de bovenverdieping is aan alles

hebben met het gezin of een koffiebreak te

verlengde van. De zithoek met gashaard, hoe

gedacht. Zo kan de circulatie verlopen waarbij

houden, zorgt voor een grote meerwaarde.

uitnodigend ook, delft dus vaak het onderspit.

de ene partner zich ’s morgens perfect kan

Tenslotte heeft de bouwheer nog een thuis-

klaarmaken zonder de ander terug te hoeven

Sfeer dankzij leefkeuken

bureau op het gelijkvloers via dewelke hij in

storen.

Terwijl de praktijk en de garage logischerwijze

zijn kabinet kan.Van overal binnen heb je zicht

Ook in materialisatie is het een woning op

vooraan liggen, zijn alle leefruimtes naar de tuin

op het zwembad. Dat heeft de allure van een

maat van zijn bewoners. Zowel interieur als

en het zwembad georiënteerd langs de volle-

zwemvijver waardoor maximaal genoten kan

exterieur ademt het een aangename tijdlo-

dig opengewerkte en L-vormige achtergevel.

worden van het rustgevende effect van water.

ze sfeer. De lange gevelsteen Kolumba van

plan

84Niveau 0

Niveau +1

Petersen laat de woning goed in zijn omge-

vinden we wel het warme karakter van hout

opdrachtgevers. Elke architect stelt zich een

ving blenden. Met buiten verder nog glas en

met een eiken parketvloer. Net zoals hout, nu

tevreden bouwheer als doel en dat is hier

aluminium blinkt de schil van het gebouw

eens licht en dan weer donker gebeitst, ook

zeker gelukt. Maar elk ontwerp is voor mij

uit in minimalisme en onderhoudsvriende-

in kastenwanden terugkomt en in de lamellen

ook verstrengeld met zijn omgeving. Op een

lijkheid. Hetzelfde eenduidige verhaal wordt

wand als ruimteverdeler in het kabinet.

andere locatie zou dit misschien te fragiel zijn of te dominant, maar hier past het perfect.”

ook binnenin geschreven. En met langs de achtergevel dezelfde tegel Ceppo di gre als

Symbiose van wonen en werken

op het terras, is de grens tussen binnen en

Met dit project heeft CAS Architecten een

buiten verwaarloosbaar. Die tegel wordt om-

woning gerealiseerd die de tand des tijds

wille van hygiëne en eenvoudig materialenpal-

makkelijk zal doorstaan en die wonen en wer-

let ook in de praktijk en de badkamers boven

ken mooi verenigt. “We zijn tevreden van het

Tekst: Sam Paret

doorgetrokken. In de zithoek en slaapkamers

eindresultaat en van de samenwerking met de

Foto's: Tim Van de Velde

CAS Architecten Vaderlandstraat 112 – 9000 Gent t. 09 227 06 37 hello@cas-architecten.be – www.cas-architecten.be

plan

86


Architectural fireplaces Made in Belgium metalfire.eu Photography by Cafeine | Project by Filip Tack Design Office
Contour architecten

Unieke assistentiewoningen met krachtige contouren

‘Elk ontwerp vertrekt vanuit één lijn, één con-

sinds enkele jaren hun eerste projecten op.

tour. Een krachtige lijn die niet enkel draait om

Vandaag in de kijker: twee woonblokken met

het gebouw op zichzelf, maar eindigt in een

40 assistentiewoningen in het Limburgse Bree.

omgeving waarin mensen zich thuis voelen’: de filosofie op de website van het jonge

Parktuin met historiek

Contour Architecten uit Genk is duidelijk. Re-

Welkom in het ‘kasteeltje van de Juge’: een

cent trokken ze deze lijn door naar een knap

statige historische villa uit het begin van de

project in Bree, waar ze 40 assistentiewonin-

vorige eeuw met een gigantische parktuin.

gen uittekenden in een unieke parktuin.

De speciale bijnaam? Die ontleedt het aan de

Contour Architecten werd in 2013, meteen

toenmalige lokale vrederechter die het per-

na hun stage en studies, opgericht door Detlef

ceel langdurig in eigendom had.

Andries en Thomas Roex. Met een vijfvoudig

Nadat het perceel een lange tijd te koop

team werken ze sindsdien aan uiteenlopende

stond, kreeg het eindelijk een nieuwe bestem-

projecten: particuliere woningbouw, appar-

ming: op vraag van de gemeente Bree werd

tementencomplexen, zorgcentra, kantoorge-

het plan opgevat om in de tuin een senio-

bouwen, recreatiefaciliteiten… Met de nodige

rencomplex met erkende en door een zorg-

dynamiek en persoonlijke aanpak, leveren ze

instantie beheerde assistentiewoningen voor

plan

9065+’ers te bouwen, iets waar in de gemeente

duurzaamheid en identiteit. Die vier kern-

trekken graag naar het zuiden, waar het met

nood aan was.

woorden krijgen in dit project een bijzondere

haar zon, witte huizen en luchtige architectuur

invulling: je ontwerpt immers niet zomaar ap-

aangenaam verblijven is”, gaat Thomas verder.

Eerste keer

partementen voor jonge gezinnen, maar een

Contour werd gekozen voor de architectuur.

optimale woning en ervaring voor mensen in

Openheid en privacy

“Iedere opdracht is anders en geeft een uniek

een latere fase van hun leven. Mensen die de

Een missie waarin Contour Architecten ge-

antwoord op een unieke plaats. Als ontwer-

nodige voorzieningen voor zorg nodig heb-

slaagd is. Wanneer je op de site rondloopt,

pers gaan we daarbij steeds op zoek naar een

ben, maar ook privacy en tegelijkertijd open-

merk je de vakantiesfeer. De twee woonblok-

evenwicht tussen budget, bouwprogramma

heid. Een bijkomende uitdaging was het feit

ken zijn allerminst donker en gesloten, maar

en de verwachtingen van de klant, waarbij we

dat het perceel buiten de stadskern lag. Veel

bieden toch de nodige privacy voor haar be-

met onze architectuur steeds een meerwaar-

assistentiewoningen worden in een stadskern

woners. Een gevolg van doordachte keuzes in

de willen vormen voor de omgeving en zijn

ontwikkeld omdat daar alle voorzieningen

indeling en materialen.

bewoners. Het spreekt dus voor zich dat we

vlakbij zijn.

“De tuin is ruim, maar als je 40 assistentiewo-

als jong architectenbureau gecharmeerd wa-

“Maar uiteindelijk viel dat op deze locatie

ningen plaatst, moet je hem toch vrij dicht be-

ren door dit project. We hadden immers nog

reuze mee: aan de overkant van de straat is

bouwen. Per blok moesten we immers twintig

nooit assistentiewoningen vormgegeven. Het

er een gehele site met tal van ontspannings-

bejaarde koppels huisvesten, met alle nodige

was een hele uitdaging om aan alle eisen te

mogelijkheden zoals een kinesistenpraktijk,

voorzieningen, leefruimtes, slaapkamers én

voldoen en toch tegelijkertijd een kwalitatie-

een grote sporthal met cafetaria, speeltuinen,

privacy. Door de twee woonblokken aan de

ve architectuur af te leveren”, vertelt Thomas

een wandelpark en ontmoetingslokalen voor

buitenzijden van de parktuin in te tekenen,

Roex, vennoot bij Contour Architecten.

jong en oud. En omdat we buiten de stad-

konden we meerdere doelstellingen bereiken.

kern bouwen was compact wonen tussen het

Het uitzicht vanuit het kasteeltje, dat zich aan

Vakantiegevoel vlakbij

groen een belangrijk uitgangspunt, waarbij we

de kopse zijde van het perceel bevindt, bleef

“Kernwoorden waardoor we ons steeds laten

bovendien een vakantiegevoel bij de bewo-

bewaard. Ook de 2 woonblokken staan recht-

leiden, zijn functionaliteit, ruimtelijke ervaring,

ners wilden creëren: veel mensen op leeftijd

streeks in contact met de centrale parktuin.”

plan

92


Een echte parktuin in het hart van

Een bijkomende troef van deze indeling: de

het perceel

woonblokken staan op voldoende afstand

Door deze inplanting vormt de parktuin nog

van mekaar, waardoor de privacy wordt ge-

steeds het hart van het perceel. Hij werd vol-

respecteerd. En ook in elke woonblok zelf is

ledig heraangelegd door een tuinarchitect en

het privacy troef, essentieel voor zorgbehoe-

verkaveld waar nodig. De belangrijkste bomen

vende mensen. Contour Architecten werkte

bleven behouden, voor bepaalde verhardin-

hiervoor met grote uitsnijdingen in de blok-

gen werd met grasdallen en kiezel gewerkt,

ken, ingevuld met een gevelmateriaal, die de

en overal werden natuurlijke materialen ge-

verbinding maken tussen de verschillende

bruikt. Een groot waterreservoir onder de

terrassen.

parkeergarages vangt al het regenwater op,

Deze diepe terrassen breken niet enkel de

waarmee de grote tuin tijdens het voorjaar

massiviteit van de volumes, maar creĂŤren

en de zomermaanden van natuurlijk water

ook een open sfeer en zorgen ervoor dat

kan worden voorzien. Het resultaat? Een bij-

het daglicht dieper tot in de appartementen

zonder aangename plek met de allure van

dringt. Ze zorgen er ook voor dat er van

een echte parktuin, waar de bewoners kun-

buiten of van een naburig terras nooit echt

nen wandelen, uitrusten en zelfs petanquen.

kan binnengekeken worden in de afzonderlij-

Voor bezoekers zijn er extra parkeerplaatsen

ke assistentiewoningen, en al zeker niet in de

en fietsenstallingen voorzien.

slaapkamers waar de meeste zorgen worden


voorzien. De ramen van de slaapkamers zijn

als dit niet consequent wordt nagestreefd ver-

Functionele uitdaging

vooral verbonden met de inpandige terrassen,

weert dit materiaal ter hoogte van de inpan-

Luchtigheid en sfeer is één zaak, functionali-

en niet rechtstreeks met de tuin. Dit is een

dige terrassen niet even egaal als de gevelvlak-

teit een andere. “We voorzagen zowel in de

bewuste ontwerpkeuze, waarbij de slaapka-

ken. Je kan en mag echter niet verwachten dat

tuin als de woonblokken overal hellingbanen

mer in een directe connectie staat met zowel

deze zorgbehoevende senioren zich zullen

en voldoende balustrades. Ook de gangen

de leefruimte als het terras. Zo kan men van-

bekommeren om dit onderhoud.

en liften moesten ruimer gebouwd worden

uit de slaapkamer alles beleven en wordt deze

“Daarom kozen we uiteindelijk voor een pro-

dan in een gewoon appartementsgebouw.

kamer volledig betrokken met het binnen- en

duct van Trespa. Dit bestaat uit gerecycleerd

Dat allemaal goed krijgen en toch een sterke

buitenleven zonder dat er zomaar naar bin-

pvc, zodat we toch nog met een cradle-

architectuur creëren rekening houdend met

nen gekeken kan worden, hetgeen voor zorg-

to-cradle product werken. Het materiaal is

alle regelgeving hieromtrent, was wel een uit-

behoevende bedliggers zeer aangenaam is.

iets duurder, maar geeft de bewoners wel een

daging voor een jong architectenbureau als

zeer gemakkelijk te onderhouden gevelbekle-

het onze. Maar uiteindelijk verliep de bouw-

Luchtige gevel met minimaal onderhoud

ding: ze kunnen het eenvoudig schoonmaken

periode vlot: na 28 maanden werd het geheel

Waarom zou je ook naar binnen willen kijken,

met water en een door ons voorgeschreven

opgeleverd en alle assistentiewoningen waren

als de gevels er zo knap uitzien? “We kozen

schoonmaakmiddel. Trespa belooft kleurvast-

bovendien in een mum van tijd verkocht. We

zeer bewust voor wit pleisterwerk, om die

heid, en de Aged Ash-variant die we gebruik-

zijn dus tevreden over het eindresultaat, en

vakantiesfeer te creëren en een luchtige con-

ten contrasteert bovendien op subtiele wijze

van de bewoners horen we ook enkel maar

structie mogelijk te kunnen maken. Als gevel-

met het witte pleisterwerk, waardoor de luch-

positieve signalen”, besluit Thomas.

bekleding wilden we initieel met hout werken.

tige uitstraling nog versterkt wordt”, verklaart

Maar hout vergt het nodige onderhoud, en

Thomas.

Tekst: Pieter Jan Gheysens Foto's: Dries Pieters

Contour architecten Evence Coppéelaan 78 – 3600 Genk t. 089 39 00 90 info@contourarchitecten.be – www.contourarchitecten.be

plan

94


SLIMME GEVELBEKLEDINGSOPLOSSING

Gevelbekleding

GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN, DUURZAAM ONTWERP Trespa Pura NFCÂŽ biedt een oplossing die bestaat uit planken, bevestigingsmaterialen en bijpassende accessoires. Deze gevelbekleding oogt niet alleen mooi, maar is ook uiterst duurzaam. De planken worden uitgebreid getest op hun slag- en stootvastheid en uv-bestendigheid en worden gedekt door een productgarantie van 10 jaar, onder andere op de kleurstabiliteit. Het systeem biedt optimale ontwerpvrijheid en een langdurige, prachtige afwerking.

Contacteer ons Tel. Be: 0800 15501 info.belux@trespa.com Trespa.com


Crahay & Jamaigne

Perfect in harmonie met de natuur

In het landelijke Sorinne-la-Longue – ergens

Vrolijke mix tussen lichte structuur en

tussen Marche en Namen – bouwde een

zware betonnen sokkel

muzikaal gezin een plekje in harmonie met de

Om de steile helling op te vangen en het

natuur. Ondanks de steile hellingsgraad van

hoogteverschil tussen het keldergedeelte en

het terrein en de ligging vlak naast een weg.

woongedeelte tot één niveau te beperken,

De eigenaars vonden het architectenbureau

bouwden Crahay & Jamaigne eerst een be-

Crahay & Jamaigne via één van hun projecten

tonnen sokkel. Daarop zetten ze dan een lich-

in het verderop gelegen Bouge. De vraag aan

te structuur in hout en staal. Het gebruikte

de architecten: ontwerp ons huis met zicht op

systeem is het zogenaamde CLT (cross lami-

een mooi stukje bosrijke grond. Geen atypische

nated timber). Dat zijn gelijmde gelamineerde

vraag, maar wel een hele uitgebreide: in het

houten panelen die kant-en-klaar uit het ate-

huis moest onder andere plaats zijn voor een

lier van Compagnons Charpentiers komen.

professionele muziekruimte, een speelruimte

De panelen passen perfect in de lichtmetalen

voor de kinderen en een opslagplaats voor

structuur die een minimum aan ondersteu-

een boot die toegankelijk moet zijn met een

ning nodig heeft en maximaal plaats laat voor

aanhangwagen. Alstublieft.

beglazing.

plan

96De noordgevel is volledig opgetrokken uit

terug om de constructie de nodige stabiliteit

waar de eigenaars vandaag muziekworkshops

glas. Zo heb je op elk moment zicht op de

te garanderen. De lichte manier van bouwen

geven, straks perfect omvormen tot slaapka-

prachtige vallei. Aan de zuidkant – de straat-

sluit trouwens perfect aan bij de beperkte

mer. En van de onderste verdieping kan je op

kant – wilde het architectenduo veel warm

mogelijkheden van het steile terrein. Met een

termijn een logeerkamer maken. Of aparte

daglicht binnenhalen, maar tegelijk zorgen

traditionele bouwmethode zou het allemaal

leefruimte voor de kinderen. Of zelfs een

voor voldoende privacy. Op ooghoogte voor-

moeilijker zijn om alle materialen te plaatsen

ruimte die je verhuurt.

zagen ze daarom enkele grote openingen.

– of om zelfs maar ter plaatse te krijgen. Nu

Door tussen het woongedeeelte op straat-

zorgden Crahay & Jamaigne dat alle elemen-

Muziek en kinderen

niveau en de lager gelegen parking ook een

ten kant-en-klaar tot op de werf geraakten.

De muzikale eigenaars ontvangen nogal wat

vide te voorzien, creëerden ze extra afstand

In één week monteerden ze het hele huis.

muzikale gasten in hun huis. En dus was één

tot het woongedeelte. Zo zorg je automatisch

Zonder dat ze de weg moesten blokkeren.

van de belangrijkste opdrachten van de architecten om muziek- en privégedeelte goed

voor meer privacy. Maar dat is niet alles: aangezien de verticale

gescheiden te houden. Op het straatniveau

Een overdekte passerel brengt je van de par-

wanden er in se alleen maar zijn om de ruim-

fungeert de trappenhal als buffer tussen het

keerplaatsen naar de voordeur. Loop je over

tes onder te verdelen, biedt het gebouw een

muziekatelier en de woonkamer. Dat de slaap-

de passerel, dan snap je direct ook het nut

enorme flexibiliteit. Vandaag is het huis groot,

kamer van de ouders net onder het muziek-

van de vide: vanop de passerel heb je zicht op

maar over vijftien jaar – als de kinderen het

atelier is bovendien niet toevallig. Normaal

een lager gelegen niveau met de slaapkamers.

huis uit zijn –, staat de helft misschien leeg.

gezien is de kamer van de ouders leeg als er

Daarom dacht het architectenbureau ook na

muziek gespeeld wordt en omgekeerd.

Lichte structuur die je later kan aanpassen

over de modulariteit van het huis en werk-

De structuur van het huis bestaat dus uit

ten ze bewust in lagen. Door op én onder

Tot slot: elke verdieping heeft ook een terras.

verticale en horizontale verlijmde laminaat-

het straatniveau een ingang te voorzien, kan

Op straatniveau kijkt die uit over de vallei. Het

wanden die verankerd zijn in metalen portie-

je op termijn twee afzonderlijke wooneenhe-

privéterras aan de slaapkamer van de ouders

ken. Die portieken komen om de vier meter

den maken. Zo kan je de leeshut bovenaan,

ligt vlak aan het bos.

plan

98Niveau -2

Niveau -1

Niveau 0

Niveau +1

De evidentie zelve: duurzame technieken

de gelijmde laminaatvloeren zijn van Duitse

architectuur in de natuur en met respect

en materialen

makelij. En gezien de gebruikte techniek is er

voor de omgeving. En de muzikale eigenaars?

Wie bouwt in harmonie met de natuur, denkt

geen plafond dat de constructie zoveel moge-

Ook zij genieten elke dag van een prachtig

ook aan enkele duurzame ingrepen. Zo zijn

lijk beperkt tot droge materialen.

huis met dito uitzicht. Ze schreven zelfs een handgeschreven brief om het architectenduo

de daken klaar voor zonnepanelen en groendaken. Het huis is ook uitgerust met een

Belangrijk Luxemburgs erfgoed

te complimenteren met hun werk. Opdracht

lucht-water-warmtepomp. De gevel is be-

Crahay & Jamaigne zijn vereerd dat voor de

volbracht, heet dat dan.

kleed met cederhout en zes centimeter vlas-

tweede keer in hun carrière één van hun ont-

wolisolatie bovenop twintig centimeter hout-

werpen op de lijst met belangrijke gebouwen

vezelisolatie. En last but not least: driedubbele

tussen 1983 en 2020 komt. De zogenaamde

beglazing.

Guide Namur & Luxembourg provinces: Archi-

Ook de herkomst is belangrijk: beglazing en

tecture moderne et contemporaine 1893-2020

Tekst: Chantal Ernst

structuur komen uit de Oostkantons. Enkel

erkende de integratie van een hedendaagse

Foto's: Serge Brison

Crahay & Jamaigne Rue de la tannerie 1 – 4960 Malmedy t. 080 67 22 03 architectes@crahayjamaigne.com – www. crahayjamaigne.com

plan

100


De vrijheid om te genieten van elke dag

GLAZEN WANDSYSTEMEN

-

BALKONBEGLAZING

SLIMME GLASSYSTEMEN VOOR BUITEN

-

TUINKAMERS

-

TERRASOVERKAPPINGEN

-

WINDSCHERMEN

Geniet van meer licht Steel-ART, uw overkapping stijlvol afsluiten met behoud van sfeervol licht.

WWW.METALURA.COMHet Italiaanse designmerk Novalux biedt SLV Lighting Group architecturale oplossingen In de wereld van verlichting is SLV intussen een bekende en gewaardeerde speler die al 18 jaar actief is in ons land. De overkoepelende SLV Lighting Group heeft echter verschillende merken in haar portefeuille. Via verschillende van haar groothandels merkten ze bij SLV dat ook steeds meer (interieur)architecten de weg naar de verlichting van SLV vonden. Om nog beter te kunnen inspelen op architecturale tendensen besloot de SLV Lighting Group om het gerenommeerd Italiaanse designmerk Novalux in de Belgische markt te lanceren. Dit sterke familiebedrijf uit Bologna is gespecialiseerd in innovatieve, op maat gemaakte en architecturale verlichting. Novalux werkt met verschillende modules die gemakkelijk aan elkaar geschakeld kunnen worden en laat dus semimaatwerk toe. Een goede match met het bestaande assortiment van SLV dus. Dat was ook de firma Helbig niet ontgaan die voor haar vernieuwde kantoren in Ruddervoorde een beroep deed op Novalux voor de verlichting. Een connectie die niet geheel op toeval berustte. Margot Herbots, interieurarchitect en lichtadviseur voor Novalux: “De hoofdkantoren en showroom van SLV Belgium bevinden zich in Wommelgem maar om onze klanten uit Oost- en West-Vlaanderen veel fileleed te besparen, zochten en vonden we destijds een pop-up showroom. Zo kwamen we in Ruddervoorde terecht, boven de kantoren van Helbig. Toen zij hun kantoren een make-over gaven, wilden ze graag advies inzake verlichting. Met uitzondering van een pendel van SLV, hebben we het kantoor volledig met Novalux ingericht. Een leuke samenwerking die nog verder uitgebreid wordt want Helbig wil dat we voor hen ook hun showroom uitlichten. En dat zal met een derde merk van ons gebeuren, UNEX, dat vooral gespecialiseerd is in LED-profielen. Het toont nog maar eens de veelzijdigheid van de SLV Lighting Group.” Dat voor dit project vooral Novalux uit de bus kwam, is geen toeval. Het is de meest architecturale collectie van de groep die alles in huis heeft voor een projectmatige benadering zoals hier gewenst was. Gezien de bestaande kabelgoten al aanwezig waren, werd daar op verder gewerkt. “We hebben drie grote groepen gebruikt van Novalux: lijnverlichting boven de bureaus, cirkels en vierkanten boven de vergadertafels en richtbare spotjes als accentverlichting. Helbig wou heel graag strakke lijnverlichting boven de bureaus omdat dit architecturaal aansluit bij de industriële look en het lijnenspel van het plafond dat bestaat uit een ritme van lange profielen. De grote troef van onze ‘Lucky’ collectie lijnverlichting is dat de verschillende profielen aan elkaar kunnen worden gekoppeld en dat de driver in het toestel zelf zit. Zo kan je eigenlijk bijna eindeloos aan elkaar schakelen, tot 70 meter met één voedingskabel. De lengte van de bureaus hier, ongeveer 3 meter, was dus geen enkel probleem. Het is een heel dankbare collectie omdat het toelaat om elke architectuur te volgen.”

SLV Belgium Herentalsebaan 429 - 2160 Wommelgem t. 03 385 30 08 info@slv.be - www.slv.be info@novaluxlighting.be - www.novaluxlighting.be

Boven de vergadertafels volgde de verlichting de compositie van het meubilair. De cirkel Halos boven de ronde vergadertafel, de P-30 Ready boven de vierkante tafels. “Bij de Halos pendel is gekozen voor verlichting die langs de binnenkant van de armatuur loopt en niet aan de onderkant. Hierdoor krijg je iets meer sfeer en intimiteit dan louter een functionele toepassing. Bij het P-30 Ready armatuur zit de driver in het toestel wat, zeker bij betonnen plafonds, geen problemen geeft om fijn te werken.” De enige ruimte waar geen gebruik is gemaakt van Novalux maar van Fitu pendels van SLV, is bij het houten armatuur boven de eethoek. Daar was dan ook meer een cosy effect gewenst en daar is SLV geschikt voor. Dit project laat zien dat beide merken in één project gecombineerd kunnen worden en elkaar perfect aanvullen met SLV als meer decoratief element en Novalux als functioneel en architecturale verlichting.


Dhoore Vanweert architecten

Een bijzonder paviljoen in het groen

Elk nadeel heb zijn voordeel. De intussen be-

tuigen. Want net als zovelen had die voor

roemde woorden zijn zeker van toepassing

aanvang een voorkeur voor een moderne

op de locatie van deze bijzondere woning.

stijl met gevels in witte crepi en grote ramen.

Hoewel het een groene omgeving betreft, ligt

Kristof Mariën: “Behalve het feit dat dit hier

de weg een stuk lager dan de omliggende per-

niet zou passen, werken wij minder graag met

celen. Dhoore Vanweert maakte daar gebruik

crepi omdat het als materiaal minder eerlijk

van om het slaapgedeelte in een souterrain te

is. Het is ook heel gevoelig voor scheuren op

voorzien waardoor de leefruimte als een bijna

termijn en verkleuring. Beton is veel eerlijker.

zwevend paviljoen boven het maaiveld pronkt.

Daarbij is je structuur meteen ook je uitstraling. Het heeft wel wat tijd gekost om hen

Dat de klant, die familie is, voor Dhoore Van-

hiervan te overtuigen maar uiteindelijk gingen

weert zou kiezen, stond vrij snel vast. Toch

ze wel mee in onze visie.”

gebeurde dit eerder vanwege de persoonlijke relatie dan door een bewuste keuze voor de

Ook het concept van de woning is uiteindelijk

uitgesproken architectuurtaal van dit bureau.

anders uitgedraaid dan wat je van een stan-

De grootste uitdaging in dit project bestond

daard grondplan zou verwachten. Daar heeft

er dus in van de klant ook hiervan te over-

vooral de omgeving een grote rol in gespeeld.

plan

104“Kenmerkend voor deze regio is de aanwezig-

daarnaast ook de mogelijkheid voor een stalen

danks dat er twee bouwlagen waren toege-

heid van een historische holle weg. Dit soort

buitengordijn door in de luifel een uitsparing te

staan. Je bereikt dit volume via een trap in het

wegen liggen dieper wat voor een groot con-

creëren. Dit stalen gordijn kan enerzijds func-

souterrain. Aan de voorzijde van de woning

trast met de omgeving zorgt. Hier werd dat

tioneren als privacy buffer maar is anderzijds

bevinden zich de eethoek en de keuken, ach-

deels opgevangen met Meidoornhagen. Wij

ook nuttig als extra zonnewering. Privacy was

teraan vinden we een zitzone en multifunctio-

hebben die uitgesproken karaktertrek van de

voor de klant een belangrijk issue. Daar speel-

nele ruimte die op het landschap zijn gericht.

omgeving meegenomen in ons concept door

de Dhoore Vanweert op in door gevoelige

Deze vier ruimtes met daarrond een circula-

het bovenste deel van de woning als een pa-

ruimtes als slaap- en badkamer in het souter-

tieradius van telkens één meter, worden op-

viljoen iets hoger te leggen en het onderste

rain te voorzien. “Inkijk heb je er niet en door

gesplitst door een betonnen ‘gordijn’. Omwille

gedeelte als het ware in de grond te laten

de toevoeging van patio’s genieten ze vol-

van dit aanwezige element, besloot Dhoore

verzinken. Door de oprit via de holle weg te

doende daglicht. Ook die ingreep vergde wat

Vanweert om met losstaand meubilair en

laten verlopen, krijg je terwijl je langs de wo-

overtuigingskracht bij de klant maar intussen is

maatwerk te werken zoals de keukenwand

ning rijdt, echt het idee dat de woning op de

die de grootste voorstander van slaapvertrek-

met de toestellen aan de voorzijde en berging

heuvel ligt en er bij wijze van spreken lijkt op

ken op de benedenverdieping.”

aan de achterzijde. “Tegen die structuur kasten gaan plaatsen zou heel raar zijn. Om dit

te zweven.” Behalve compacte bad- en slaapkamers – kin-

tot zijn recht te laten komen, hebben we ze

Het volume is rondom beglaasd wat de be-

derkamer, master bedroom en logeerkamer

er los van getrokken. Wanneer je er nu achter

woners een fenomenaal zicht op de omgeving

telkens met aangrenzende patio - vinden we

loopt, krijg je opnieuw bepaalde doorzichten

biedt. Door iets hoger te liggen behoud je dat

in de kelderverdieping ook nog een toilet en

en dat houdt het interessant en spannend. We

zicht zelfs in vol maïsseizoen en kijk je over

de technische ruimte terug. Het grote voor-

hebben in elk kwadrant ook een opengaande

de velden zelfs op de skyline van Maastricht.

deel van dergelijk souterrain, dat weliswaar

schuifpui voorzien met direct toegang tot het

Omgekeerd, naar inkijk, is binnenin rondom

zo niet aanvoelt, is dat je het verblijven in de

terras om de relatie met de omgeving maxi-

een gordijn voorzien zodat ze te allen tijde

woning in de bel-etage kan voorzien en dat

maal te houden. In de zomer zorgt dat boven-

kunnen afsluiten. Dhoore Vanweert voorzag

je het visueel bij één niveau kan houden on-

dien voor natuurlijke ventilatie en een aange-

plan

106


naam briesje. Door de aanwezigheid van de

kruisvorm die de leefruimte in kwadranten

luifel geniet je er voldoende zonnewering.”

verdeelt. “Eén grote, ijle ruimte werkt niet altijd en dan mis je vaak geborgenheid in be-

In materialisatie zet beton weliswaar de toon

paalde ruimtes zoals zithoek en eethoek. Dit

maar ze overheerst de omgeving niet dankzij

was onze oplossing om enigszins te compar-

de glazen gevels. De combinatie van alumi-

timenteren maar toch ook voldoende relatie

nium schrijnwerk, driedubbel glas en beton

en verbinding te houden. Uiteindelijk zijn we

zorgt ook voor een vrij duurzaam verhaal.

via ingenieurstudies tot die hyperboolvorm

Als je kiest voor beton, doe je dat resoluut

gekomen omdat we merkten dat het niet no-

was hier de mening van Dhoore Vanweert.

dig was om volle rechte muren te voorzien.

Binnenin is nagenoeg alles wat je ziet beton:

Bovendien zorgen de uitsparingen ervoor dat

vloer, wanden, plafond en zelfs bepaald meu-

je contact houdt met de andere ruimtes en

bilair. Dat de bouwheer fan is van uitgespro-

blijven boeiende doorzichten bewaard. Men-

ken architectuur zoals de case study houses,

sen zijn vaak bang voor doorgedreven gebruik

liet hen toe zo ver te gaan. Getuige daarvan

van beton, zeker in het interieur maar eigenlijk

het betonnen element met lob structuur in

creëren wij zo een neutraal canvas voor de


Niveau -1

Niveau 0

klant die het door middel van accessoires en

beton anders gedetailleerd en vinden we het

rust eigenlijk op dat betonnen kruiselement

meubels warm kan aankleden. Dergelijke ma-

bovendien natuurlijker. De imperfecties heb-

dat met zijn bijzondere vorm indruk maakt.

terialisatie zorgt ervoor dat deze woning op

ben net hun charme en geven karakter aan

De uniformiteit in materialen die we hebben

dat vlak veel kan verdragen.”

het geheel. Ook met de luifelconstructie was

weten door te trekken over de volledige wo-

prefab niet voor de hand liggend vanwege de

ning, komt hier goed tot zijn recht. Dat de

De woning zelf, met uitzondering van de pa-

ondersteuning. We hebben bij deze woning

klant nu ook achteraf begrijpt wat we ermee

tio’s, is opgebouwd uit een vierkant van exact

sowieso weinig steunpunten.”

bedoelden, is altijd heel fijn als architect. Net zoals we hebben kunnen aantonen dat een

tien meter op tien en dat geldt zowel voor het souterrain als voor de leefruimte. De luifel

Hoewel de woning in beton is gerealiseerd,

kelderverdieping veel meer potentieel heeft

zelf is twaalf op twaalf. Het voordeel van die

grijpt ze nauwelijks in op de omgeving. Ze is

dan louter opslag of garage. Anders is het een

maten is dat je een eenvoudig grid krijgt, han-

als een paviljoen in het groen gezet zonder

dure ingreep voor een niet zo duurzame func-

dig als je werkt met ter plaatse gestort beton.

dominant te zijn. Mede dankzij het concept

tie. Dat proberen wij als bureau te vermijden

“Daardoor kon de volledige woning worden

van het souterrain zie je visueel maar één

en zien we als een uitdaging voor toekomstige

uitgezet op een stramien van 1m20 om te

bouwlaag en krijg je een ingetogen aanblik.

projecten.”

bekisten en te storten. Prefab was geen op-

Dat is zeker één van de sterktes van dit pro-

tie hoewel het had gekund. Opnieuw omwille

ject. Net als de vernuftige constructie van de

van die eerlijkheid hebben we het niet gedaan.

woning. “Het uiteindelijke ontwerp vinden wij

Tekst: Sam Paret

Qua uitstraling achteraf is ter plaatse gestort

heel geslaagd. De volledige dakconstructie

Foto's: Tim Van de Velde

Dhoore Vanweert architecten Leopoldplein 50 bus 11 – 3500 Hasselt t. 011 26 27 77 info@dhoorevanweert.be – www.dhoorevanweert.be

plan

108


SCAN to BIM

We bouwen een virtueel intelligent 3D model van de werkelijke AS-built d.m.v. onze 3D meetmethode » Het SCAN to BIM proces begint met 3D laserscanning. Met onze 3D laserscanner leggen we alle objecten (gebouwen, infrastructuur, technieken,…) vast in een wolk van punten. » Deze wolk van 3D meetpunten (point cloud) wordt gebruikt als onderlegger voor de opbouw van het eigenlijke 3D BIM model.

Voordelen SCAN to BIM » Vanuit het BIM model kunnen steeds grondplannen, snedes, meetstaten, … afgeleid worden.

Het SCAN to BIM proces is een tijd- en kostenbesparend virtueel bouwproces

Neem contact met ons op om de verschillende mogelijkheden te bespreken of vraag een vrijblijvende offerte aan

» Clash detectie op te sporen vooraleer het bouwproces wordt opgestart. » Snelle gegevensuitwisseling tussen de verschillende bouwpartners. » Het volledige project wordt virtueel opgebouwd vooraleer de werkelijke bouw van start gaat.

Leliestraat 5 ∙ 8880 Rollegem-Kapelle t. + 32 478 49 41 14 ∙ info@nx2.be ∙ www.nx2.be


Dieter Vander Velpen

Vakantie op ’t Eilandje

Vanaf het salon kijk je uit over de jachthaven

Anne vonden een casco duplex penthouse

van t’ Eilandje, met het MAS als statig middel-

met een zeer ruim terras, waar architect

punt. Het minste wat je kan zeggen is dat het

Dieter Vander Velpen zijn creativiteit op mocht

penthouse van Eric Van Tilburg en zijn vrouw

botvieren. “We kregen carte blanche”, aldus

over een adembenemend panorama beschikt.

Vander Velpen. “De enige voorwaarde was

Lang woonden ze in een villa in Kapellen, tot

dat het appartement een constante vakan-

ze enkele jaren geleden besloten om naar de

tiesfeer moest uitademen. Er mocht een me-

stad te trekken. De kinderen verlieten het huis,

diterranean vibe hangen. In de context van

en wat heb je aan een gigantische woonst met

’t Eilandje kon dat natuurlijk perfect.”

z’n tweetjes? “Vooral veel onderhoud”, lacht Eric. “We wilden in hartje Antwerpen wonen.

Binnen is buiten en omgekeerd

De stad bruist, er is altijd wel iets te doen. En

Bij aanvang was het penthouse niet meer dan

zeker ’t Eilandje is al een aantal jaren aan een

een brute betonnen schelp, onderverdeeld

opmars bezig.Toen we op dit penthouse stuit-

in 2 verdiepingen met een totale oppervlakte

ten, hebben we eigenlijk niet lang getwijfeld.

van 240 m². “De ideale situatie om een op-

Mijn bedrijf, Indico Painting, ligt er ook vlakbij.

timale indeling uit te werken”, zegt Vander

Alle puzzelstukjes vielen hier in elkaar.” Eric en

Velpen. “Voor ons was het snel duidelijk dat

plan

110het zwaartepunt zich op het hoogste niveau

ver weg. Het maakt integraal deel uit van de

Overal in de woning zijn Belgische design-

zou situeren, met de jachthaven als oriëntatie-

beleving van het penthouse.”

stukken en kunstwerken aanwezig, gekozen in samenspraak met Karolien Van Hollebeke

punt. Keuken en living vormen een open ruimte, zo goed als volledig omgeven door glas. Eén

Understated luxury

van MOON Lighting: een schilderij van Piet

zijde kan je via een harmonicaraam bijna volle-

Blikvanger in de keuken is een sculpturaal

Raemdonck, collages van Louise Mertens,

dig openzetten, waardoor de leefruimte en het

eiland in dezelfde travertijn als de vloer. Het

objecten van Arno De Clercq en Michaël

dakterras zich compleet met elkaar vermengen.

lijkt wel alsof beide uit elkaar voortkomen.

Verheyden, stukken van Aiko Cubo en een klei-

Dat was essentieel: dat binnen en buiten bijna

Zelfs de ladefronten en een open kooknis

ner sculpturaal werk van Stan Van Steendam.

verwisselbaar zouden zijn. Als het raam open-

zijn met de natuursteen bekleed. Verder oogt

Dieter Vander Velpen: “Allemaal jonge Belgi-

staat, dan verplaatst de loungesfeer zich inte-

alles heel rustig en sereen. De kastenwand in

sche kunstenaars. Het is mooi als je een ont-

graal in huis en lijkt het wel alsof je buiten eet.”

walnootfineer begrenst de volledige leefruim-

werp een extra laag kan geven dankzij talent

te en loopt door van de kookzone tot in

van eigen bodem.”

De link tussen interieur en exterieur wordt

het salon. Daar is ook een grote houthaard

versterkt door de toepassing van travertijn,

in zwart staal geïntegreerd. Daarboven zit

Op de wanden staan verschillende decoratie-

dat de hele verdieping bestrijkt en door-

de TV verborgen achter de kastdeuren. “We

ve schildertechnieken, speciaal voor dit pro-

loopt in het terras, van de tegels en zitbank

kiezen altijd voor een minimaal kleur- en

ject uitgewerkt door Indico Painting. Eric Van

tot de bekleding van het overloopzwembad

materiaalpalet”, aldus Dieter Vander Velpen.

Tilburg: “Dat was natuurlijk ook een vereiste:

met jet-stream. Daar benadrukken een deels

“Zandkleurige travertijn vormt de basis en

dat we ons eigen ambacht konden etaleren in

getrapte green wall en zorgvuldig geplaatste

geeft een natuurlijke look aan het interieur.

de woonst, zij het zonder te gaan schreeuwen.

plantenpotten nogmaals het vakantiegevoel. In

Het maatmeubilair bestaat uit donker gebeits-

We hebben gekozen voor zachte kleuren en

de achtergrond troont het MAS, dat als een

te walnootfineer, wat extra warmte toevoegt,

texturen die bijdragen aan de warme sfeer.”

kunstzinnige compositie van rode blokken en

zeker in combinatie met de stalen details. We

glas de skyline aftekent. Vander Velpen: “De

wilden een sfeer van ‘understated luxury’ cre-

Alle wanden zijn licht van kleur, op de kantoor-

link met het hoekvormige museum is nooit

ëren. Ik denk dat we daar wel in geslaagd zijn.”

ruimte na, die zich ook op de bovenverdieping

plan

112Niveau +3

DIETER VANDER VELPEN | ARCHITECTS

Project

Lange leemstraat 368B B-2018 Antwerpen T +32 0 486 075 016

Bouwheer

dieter.vandervelpen@gmail.com www.dietervandervelpen.com

© Dieter Vander Velpen | Architect - This drawing is property of Dieter Vander Velpen | Architect . Nothing from this drawing can be copied or executed without written permission of Dieter Vander Velpen | Architect . This drawing needs to be read in combination with the bill of quantities and all other drawings. The contractor needs to check all dimensions on site before going through with the execution. Inconsistencies between the plans and the situation on site need to be communicated by the contractor to Dieter Vander Velpen | Architect .

Plan

VT-VA residence

+3 nieuwe toestand

Van Tilburg - Van Aelst Date

Scale

27/02/2018

1:50

DIETER VANDER VELPEN | ARCHITECTS

Project

Lange leemstraat 368B B-2018 Antwerpen T +32 0 486 075 016

Bouwheer

dieter.vandervelpen@gmail.com www.dietervandervelpen.com

Scale

27/02/2018

1:50

deze woonst”, legt Vander Velpen uit. “Het

als een grote mastersuite met een ‘sacrale’

Een open kast in walnoot en zwart staal

volledige lichtconcept hebben we samen met

hal, twee gastenkamers, twee badkamers en

etaleert boeken en verzamelstukken van de

MOON Lighting uitgewerkt. Het penthouse

een fitnessruimte. Binnenkomen doe je via

eigenaar. “Hier is de sfeer totaal anders”, zegt

moest een oase van rust scheppen, wat be-

een dressing in walnootfineer. Boven het

Vander Velpen. “Cosier, dankzij emerald groe-

tekent dat armaturen zo min mogelijk aan-

eiland steelt een handgemaakte pendel van

ne wanden en donkere velvet gordijnen die

wezig mochten zijn. Het verticale lijnenspel

Aparatus de show. In de slaapkamer valt de

wat extra grandeur in de ruimte brengen.”

dat overal zichtbaar is, wordt op een sobere

lambrisering op, die opnieuw het resultaat is

manier doorgetrokken in de verlichting. Met

van een speciale verftechniek. Eric Van Tilburg:

Kreon-verlichting

Kreon-profielen hebben we een belijning ge-

“Ik noem het de ‘island-techniek’, die voor wat

Een sculpturale luchter van Lindsay Adelman

creëerd, die zorgt voor uniformiteit en rust,

extra tactiliteit zorgt in het zachte kleurenpa-

zweeft boven de eettafel. Het is een state-

én de synergie tussen de ruimtes versterkt.”

let van de kamer.” De slaapkamer loopt over in de masterbadkamer. Ook hier zet travertijn

lange led-lijnen en architecturale verlichting

Baden in travertijn

de toon, terwijl indirecte verlichting de ruimte

van Kreon om verschillende sferen te cre-

In de hal boven neemt een trap, die wel als één

omtovert in ware hotelsfeer. Vanuit het bad

ëren. “Verlichting was van bij het begin een

geheel lijkt uit travertin lijkt gehouwen, je mee

heb je zicht op de jachthaven en het MAS.

essentieel gegeven binnen het verhaal van

naar de benedenverdieping. Die is opgevat

Het zou niet anders mogen zijn. Tekst: Bart De Maesschalck Foto's: Patricia Goijens

Dieter Vander Velpen Regine Beerplein 1/209 2018 Antwerpen hi@dietervandervelpen.com – www.dietervandervelpen.com

plan

114

+4 nieuwe toestand

Van Tilburg - Van Aelst

Date

bevindt en ook dienst doet als homecinema.

ment piece, dat wordt gecombineerd met

Plan

VT-VA residence

Niveau +4

© Dieter Vander Velpen | Architect - This drawing is property of Dieter Vander Velpen | Architect . Nothing from this drawing can be copied or executed without written permission of Dieter Vander Velpen | Architect . This drawing needs to be read in combination with the bill of quantities and all other drawings. The contractor needs to check all dimensions on site before going through with the execution. Inconsistencies between the plans and the situation on site need to be communicated by the contractor to Dieter Vander Velpen | Architect .


w w w. roya l b o t a n i a .co m

(ANTWERPEN) BOURBON-SLEECKX - SCHILDE 033 83 06 69 DE BOOMGAARD - LILLE, 014 55 45 17 DECOMUNDO - HEIST-OP-DEN-BERG, 015 22 01 22 HANOLUX - TURNHOUT, 014 41 76 74 (OOST-VLAANDEREN) ‘T HOOFT - GENT (DRONGEN-BAARLE), 092 82 31 22 TUINMEUBELEN VAN MELE - HAMME, 052 47 90 14 A PROPOS - LOCHRISTI, +32 93 26 02 59

(WEST-VLAANDEREN) DRAFAB GREEN - POPERINGE, 057 30 00 41 DECOTUIN WOONDECO - MIDDELKERKE, 059 30 61 29 GHEQUIERE - KORTRIJK-AALBEKE, 056 41 29 65 MEUBILI PURE - ZEDELGEM, 050 60 40 14 MEUBILI - KNOKKE, 050 60 40 14

(LIMBURG) CARMETUM - KERMT-HASSELT, 011 25 46 55 CARMETUM - MAASMECHELEN, 089 23 78 37

(BRUSSEL - BRUXELLES) PLAISIR DU JARDIN - BRUXELLES, 023 75 60 26 COMPAGNIE DES JARDINES - BRUXELLES, 023 75 72 39

(VLAAMS-BRABANT) HOME & GARDEN - LEUVEN, 016 46 44 47 VAN DE VELDE - KEERBERGEN, 015 51 36 12

(NAMUR) EST GILLOT - HANRET-EGHEZEE, 081 81 17 71Schüco CSB,

het nieuwste en extreem windstabiele zonweringssysteem

le dernier système de protection solaire extrêmement stable au vent

Slank en modern lamellenontwerp Kan volledig ingebouwd en geautomatiseerd worden Optimaal uitzicht naar buiten Hoge windstabiliteit tot windsterkte 9-10 op de beaufortschaal www.schueco.be/zonwering Lamelles étroites et design contemporain Possibilité d’intégration complète et de commande automatisée Vue optimale vers l’extérieur Stabilité au vent élevée jusqu’à 9-10 sur l’échelle de Beaufort www.schueco.be/protectionsolaire


dmvA Architecten

Fier op een rij

Vier smalle rijhuizen, vier verschillende gevels,

van dmvA Architecten. Het Huis van Lorreinen

waaronder een met een speels kruisjesmotief

dat het bureau realiseerde op de Grote Markt

als verwijzing naar de barokke omgeving. Op

in thuisstad Mechelen is op zijn zachtst gezegd

de Grote Markt in Mechelen heeft het histo-

bijzonder. Het bestaat uit een wit hoekpand

risch kader dmvA bewogen tot een innovatief

en drie aanpalende rijwoningen met elk een

staaltje architectuur.

andere architectuur en materialisatie. Wat opvalt: de afwerking is inventief en fijngevoelig,

plan

118

Het is de middelste woning die met het

de vorm in feite oerklassiek. “De kruisjesge-

meeste aandacht gaat lopen. Ze schiet boven

vel met zadeldak vat zo’n beetje de essentie

de aangrenzende panden uit en is qua beeld

van dit project samen: het geeft een heden-

het opvallendst: een betonnen gordijn met

daags elan aan een historische context. Het

een kruisjesmotief dat een secundaire glasge-

Huis Van Lorreinen vervangt vier panden die

vel drapeert, als knipoog naar de ornamentiek

lange tijd stonden te verkrotten op de hoek

die overal in de omgeving is terug te vinden.

van de Scheerstraat en de Frederik de Merode-

“Een kruisbestuiving van oud en nieuw, letter-

straat. Pas enkele jaren geleden kocht de stad

lijk dan”, glimlacht architect Tom Verschueren

Mechelen ze op in functie van een kwalitatiefwoonproject. Aan ons werd gevraagd om daar

Mechelen kregen we de vraag om terug te

Binnenstraat met zwevende terrassen

een ontwerp voor te maken: iets dat voldoende

keren naar de witte kleur van het oorspron-

Hoe trek je voldoende daglicht binnen in

in het oog springt, zonder het straatbeeld te

kelijke gebouw. De andere woningen volgen

hoge smalle woningen die gevangen zitten in

verstoren.”

dat patroon, maar zijn wel telkens anders

de binnenstad? De gearticuleerde voorgevels

gematerialiseerd. Er ontstaat zo een eenheid

bieden een eerste antwoord. Een tweede

met diversiteit”, aldus Tom Verschueren.

zochten de architecten in de creatie van een

De Grote Markt kenmerkt zich door een opeenvolging van smalle monumentale panden.

binnenstraat tussen de woningen: één kavel

Die fijnmazigheid en verticaliteit wilden de

De gevel naast het hoekpand bestaat volledig

werd volledig opengelaten als een semipublie-

architecten ook terugbrengen in het nieuwe

uit glas. Daarnaast bevindt zich de kruisgevel

ke zone met aan het einde een groene muur.

gebouw. David Driesen van dmvA: “De grote

in prefab zichtbeton, geflankeerd door een

“Langs die binnenstraat kunnen alle bewoners

vraag was: hoe bouwen we iets dat anders is,

woning die is opgebouwd uit verticale alu-

van en naar hun huis”, legt David Driesen uit.

maar toch mooi past in de schaal en geest van

minium lamellen, waarvan je bepaalde delen

“Tegelijk vergroot ze het ruimtegevoel en voor-

de historische binnenstad? Een groot gebouw

kunt openschuiven. “Zowel de lamellen als

ziet ze het hele complex van daglicht. Door

zou altijd vloeken met de omgeving. Uiteinde-

het kruispatroon zijn meer dan decoratief.

zijn ligging had vooral het hoekpand geen

lijk lag de oplossing voor de hand: we hebben

Op een plek als de Grote Markt is er heel

goede lichtdoorstroom. Dankzij de openge-

de oorspronkelijke perceelindeling en typolo-

wat passage en heb je een façade nodig die

maakte kavel trekt elke unit nu zowel vanaf

gie behouden en gereconstrueerd, maar een

het huis enigszins afschermt. Daarnaast wil

de straatkant als van binnenuit licht binnen.”

hedendaagse uitstraling gegeven.”

je de link met het stadsleven niet verliezen. De binnenruimte stopt daarom een halve

De gevels van de binnenstraat bestaan uit

Eenheid met diversiteit

meter voor de eigenlijke gevelafwerking, die

prefabpanelen met een noppenstructuur die

Elke woning springt uit de band door een

op haar beurt semitransparant is. De uitspa-

werden gestapeld in een dambordpatroon.

eigen esthetiek. Het hoekpand, waar een vast-

ringen filteren het licht naar binnen en brengen

Daartussen zijn zwevende terrassen in wit

goedkantoor is gevestigd, werd volledig geres-

sfeer in de achterliggende ruimtes, terwijl een

zichtbeton bevestigd. Verder bestaan ze uit

taureerd en wit gepleisterd. “Vanuit de stad

minimum aan privacy toch gerespecteerd blijft.”

stalen liggers en roosters in strekmetaal die op

plan

120Niveau 0

Niveau +1

0

0

+1

5m

0

5m

Niveau +2

Niveau +3

hun beurt licht doorlaten. Tom Verschueren:

verkocht door de stad. Wat er verder met de

waar compact wonen al langer een trend is.

“De binnenstraat en de zwevende terrassen

leefruimtes gebeurde, lieten de architecten

Tom Verschueren: “Dit project toont hoe je

structureren en animeren de woonunits. Te-

volledig over aan de kopers. Alleen de kruis-

op een kleine oppervlakte toch een maximale

gelijk tonen ze je hoe je met moderne mate-

woning richtte dmvA zelf in op vraag van de

rialen zoals beton kunt spelen om ruimte en

bewoners. “We zijn vooral op zoek gegaan

groot te zijn om kwaliteit te bieden. De opti-

licht te creëren. De licht gekleurde elementen

naar de essentie van het wonen zelf ”, legt

male interactie tussen binnen en buiten maakt

spelen een belangrijke rol in het welbehagen

David Driesen uit.“Welke ruimtes zijn onmisbaar

dat je met minder ruimte toch even gelukkig

van de woonomgeving. Ze bepalen mee de

in een huis van vandaag? Hoe worden die

bent.”

beleving van de gebouwen. Bovendien zijn

ruimtes gebruikt? De bewoners kunnen die

ze enorm handig gebleken tijdens de werf.

vragen individueel verder invullen naargelang

Met prefab win je tijd en plaats, omdat alles

van hun behoeften en aan de hand van een

kant-en-klaar geleverd wordt en je minder

bouwpakket dat ze meekregen.”

+2

0

+3

5m

beleving kunt hebben. Een woning hoeft niet

0

5m

stockageruimte nodig hebt.” Door elke woonunit verticaal op te bouwen, Flexibele woonunits

ontstaat er een stapeling van functies. Voor

Tekst: Bart De Maesschalck

Alle gebouwen werden casco afgeleverd en

die aanpak haalde dmvA inspiratie uit Japan,

Foto's: Sergio Pirrone

dmvA Architecten Drabstraat 10 – 2800 Mechelen t. 015 33 09 86 info@dmva-architecten.be – www.dmva-architecten.be

plan

122


Timeless by Tradition

FL AGSHIP BOUTIQUE ANT WERPEN

SieMatic du Port | Sint-Aldegondiskaai 40 | 2000 Antwerpen SIEMATIC-LIFEST YLE PURE

| siematic.com/showrooms


Docking Architecture

Leven rond drie patio’s

Architect Francis Delacroix tekent nog maar

werkt in Kenia. Zoiets intrigeert mij, waar-

één woning om de zoveel jaar. Als hij dat doet,

schijnlijk omdat ik zelf een fervent reiziger ben.

dan gaan alle creatieve remmen los. Zoals ook

Maar eens dat project af is, dan zal het weer

te zien is in deze villa in Jabbeke die zich met

even stil zijn. Het is een luxe om te focussen

een strak, lineair ritme van beton en glas uit-

op één woning en daar alles uit te halen.”

rekt in een uitgestrekte parktuin.

Ergens is die kieskeurigheid jammer, want wat Delacroix bijeentekent is doorgaans een lust

Alleen als hij voelt dat het echt speciaal kan

voor het oog. Zijn woning voor landschaps-

zijn, kruipt Francis Delacroix nog eens achter

architect Yvo Inghelram en diens vrouw is daar

de tekentafel. Verder vind je hem vooral op

het beste bewijs van. Het koppel had enkele

zijn boot aan de Gentse Voorhaven. Daar is

jaren geleden een prachtig stuk natuurgebied

zijn ingenieursbureau Lime gevestigd, dat de-

gekocht met daarop een kleine jarenzeven-

zer dagen het meeste van zijn tijd opslorpt:

tigbungalow. Die wilde het inruilen voor een

Delacroix heeft zijn rol als architect groten-

modernistische villa waarin de natuur zoveel

deels ingeruild voor die van stabiliteitsingenieur.

mogelijk doorleeft. “Het huis zou een rust-

“Momenteel werk ik wel nog aan het ontwerp

punt vormen in de natuur, waarbij architec-

van een loft. Voor een koppel dat woont en

tuur en tuinontwerp in totale harmonie zijn”,

plan

124legt Delacroix uit. “Inghelrams werk is mini-

werd de woning visueel langer gemaakt door

in de grond. En de buitenaanleg eindigt rakelings

malistisch en heel zen, sterk beïnvloed door

ze op te splitsen in twee langwerpige balkvo-

aan de woning, zonder storende elementen”,

de Japanse stijl. Hij geeft de natuur graag alle

lumes, die parallel, maar op ongelijke diepte

aldus Francis Delacroix.

vrijheid en speelt daarop in met golvende

ingeplant werden en aan elkaar gekoppeld zijn

groenvormen en lineaire stijlelementen. Voor-

door een transparante toegang. Het ene her-

Vogelkooi

al die rechtlijnigheid moest doorvloeien in de

bergt de leefruimte en een werkkamer, het

De grote raampartijen creëren niet alleen

woning: de bouwheer had een langgerekte

andere de nachtdelen. De gevels van die laat-

ruimte, ze zuigen de natuur naar binnen.

balkvolume voor ogen, naar analogie van zijn

ste worden verlengd om een patio te vormen,

Bovendien zijn de plafonds teruggetrokken,

eigen ontwerpen.”

alsof het gebouw zijn armen uitsteekt richting

zodat het glas doorloopt in de dakrand. Als je

de natuur. “Door de buitenmuren ook nog

rondwandelt merk je overal prachtige door-

Lineaire woning

eens visueel uit te rekken oogt het huis veel

zichten richting de tuin. Die zichtlijnen zijn

Eén probleem: het perceel ligt in zonevreemd

groter dan het in werkelijkheid is. Er ontstaat

geënt op boeiende punten, zoals de enorme

gebied, waardoor er aan een aantal voorwaar-

een gevel van 26 m breed, die het terrein lijkt

treurwilg die vanaf de inkom zichtbaar is en

den en verplichtingen moest worden voldaan.

te doorklieven.”

als een gordijn het grote hoekraam in de living

Zo moest er gebouwd worden binnen de

bekleedt. “De inplanting is volledig gebeurd in

footprint van het originele huisje, terwijl het

Grote vlakken zichtbeton en glas volgen el-

functie van de bestaande bomen en hagen”,

volume met maximaal twintig procent mocht

kaar op in een strak ritme. Terwijl de natuur

zegt Francis Delacroix. “Het huis moest zich

uitgebreid worden. “Het bestaande pand was

zich spiegelt in kamerhoge raampartijen,

aanpassen aan het terrein en niet omgekeerd.

echt klein. Daarin lag de grote uitdaging: de

doet de zacht grijze wolktekening van het

Via verschillende perspectieven beleef je de

volumebeperking wegwerken om het effect

beton het huis bijna vermengen in de lucht.

natuur op heel diverse manieren waar je ook

van een lange lineaire woning te verkrijgen

“Gebouw en omgeving komen heel dicht bij

bent. Je leeft hier echt mee met de seizoenen.”

die zo min mogelijk ingrijpt in het landschap,”

elkaar. De dakrand bijvoorbeeld is niet meer

Drie patio’s versterken de link met buiten.

legt Delacroix uit. Een eerste ingreep was de

dan een fijn zwart lijntje. Er zijn ook geen dor-

Twee in het slaapgedeelte en één grote in

oorspronkelijke kroonlijst verlagen. Daarnaast

pels aan ramen, de profielen zitten verzonken

het kantoor: een moderne vogelkooi waarin

plan

126Niveau 0

Niveau -1

tientallen kleine vogels te spotten zijn. “De

De patio’s dragen ook het signatuur van Francis

de leefruimte waar een volledige hoek uit

eigenaar is een liefhebber van designstoelen

Delacroix als ingenieur. “Het gebouw bestaat

glas bestaat: nergens zijn er steunbalken zicht-

en vogels. Zijn volières heeft hij lang bewaard

hoofdzakelijk uit glas, zeker met al die patio’s.

baar. Het gebouw lijkt wel een loft met alleen

in het oude huisje dat hier eerst stond. Daar

Om die reden mochten er nergens structurele

maar open ruimtes. We hebben de structuur

moesten we dus absoluut iets mee doen. Het

elementen in het oog vallen. De buitengevels

zoveel mogelijk proberen te verbergen om

is een wild stukje natuurgebied in het huis. De

zijn de enige dragende structuren. Dwarse

een maximale verankering in het landschap te

andere patio’s zijn meer gestileerd en dienen

wanden die steun bieden zijn er niet. Dat

verkrijgen.”

ook als privacyscherm ten opzichte van de

hebben we opgevangen door om de zoveel

buren. Daar is vooral de grond opvallend. Hij

meter betonkolommen in de buitenmuren te

bestaat uit mos dat dezelfde golfbeweging

verwerken en die te verbinden met een stalen

maakt als de gewolkte buxushagen in de tuin.

constructie onder het dak: een portiekwer-

Berken zorgen voor verticaliteit, in contrast met

king waarop de stabiliteit van de holle open

Foto's: Annick Vernimmen -

de horizontale woningopbouw”, zegt Delacroix.

doos steunt. Dat zie je bijvoorbeeld goed in

(i.o. Engels ramen & deuren)

Tekst: Bart De Maesschalck

Docking Architecture Voorhavenlaan 33 – 9000 Gent t. 0473 67 71 51 francis@ms-leopard.be

plan

128


engels.ramendeuren

al 75 jaar leverancier van verfijnde raam- en deuroplossingen

laat je inspireren www.engelsramen.be


1.

Architectonisch beton biedt niets dan voordelen Loveld met hoofdkantoor in Aalter is specialist en toonaangevend in prefab architectonisch beton. Het bedrijf dat dit jaar zijn 35ste verjaardag viert, verrees uit de as van de toenmalige betongigant Seghers door de afdeling zichtbeton verder uit te bouwen. Loveld was voor hoogbouwprojecten vooral actief in het buitenland, meer bepaald in de UK. Vincent Termote, project sales & development manager: “Het is veel meer dan de grijze variant waar we dan in eerste instantie aan denken. Ik verwijs graag naar architectonisch beton als de vrouwelijke versie, in die zin dat ze veel mooier maar ook duurder is. Relatief dan toch want waar dat nog geldt voor de aankoop moet je vooral het totaalplaatje zien. Wij hebben vanaf de engineering tot het transport alles in eigen beheer en kunnen de productie en kwaliteitscontrole in een perfecte productieomgeving uitvoeren waardoor er eigenlijk weinig fout kan gaan. Je krijgt dus een perfect betrouwbaar product op

maat dat je meteen kan verwerken, je wint tijd in het bouwproces en het is heel duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Als je de faalkosten meetelt van een klassieke werf, is het verschil dermate verwaarloosbaar dat prefab op een gegeven moment voor zich spreekt.” Een andere troef van architectonisch beton is dat de mogelijkheden van dit ‘op maat gemaakte’ beton eindeloos zijn: het kan op basis van natuursteengranulaten die achteraf gestraald, gezuurd, gepolijst of glad afgewerkt worden. Ook mogelijk is een afwerking met ingestorte steenstrips en zelfs terracotta en keramisch materiaal of een ontwerp naar eigen wens op basis van structuurmatten. Het grote voordeel ten opzichte van de gladde, grijze versie zijn de gebruikte grondstoffen, namelijk natuursteengranulaten en -zand, wit cement en kleurstoffen. Deze grondstoffen zijn weliswaar duurder dan de klassieke grondstoffen bij grijs beton maar die zorgen

er wel voor dat je niet alleen een egale kleur krijgt, architectonisch beton blijft daardoor ook kleurvast. En tot slot biedt architectonisch beton de mogelijkheid om gemakkelijk en grondig te reinigen en te herstellen na schade of vervuiling. “Mocht je gewoon grijs beton met een stoomreiniger willen behandelen, kom je op de laag met rolgrind waardoor je kleurverschil en plekken krijgt. Dat heb je met architectonisch beton niet omdat het die (na)behandeling, waarbij de oppervlakte cementhuid weggewerkt wordt, al heeft gekregen. Na het stralen of polijsten kom je immers al op die mooiere en kwalitatievere natuursteengranulatenlaag. Indien er schade is, kan je die behandeling gewoon herhalen en krijg je terug een gloednieuw en egaal uitzicht.” Dat architectonisch beton mooie resultaten oplevert, bewijzen enkele van de recentste projecten van Loveld. Zoals Sky District in Oostende en meer bepaald Sky Tower One,


7.

een woontoren met zonovergoten appartementen met een high-end afwerking en extra grote terrassen, die de nieuwe skyline van Oostende mee vorm zal geven. “Hier spreken we over een hoogglans gepolijste afwerking. Bijkomend voordeel dat hier naar voor komt is dat deze torens van ver mooie, egale monolithische gehelen zijn terwijl het voor een bewoner op zijn terras niet storend is omdat er naast witte ook lichtbruine granulaten werden verwerkt waardoor het van dichtbij niet saai maar warm en rustgevend overkomt. Bovendien zijn die granulaten afgestemd op de kleur van de raamkozijnen en daardoor gaat het nog beter op in het geheel.”

In Antwerpen was Loveld een belangrijke partner voor twee grote ontwikkelingen: The Residence is een exclusief nieuwbouwproject gelegen op ’t Nieuw Zuid in Antwerpen en Zuiderzicht omvat een nieuwe woontoren die ook deel uitmaakt van de ontwikkeling op Nieuw Zuid. “Opmerkelijk voor beide projecten is dat het architectonisch beton dat werd toegepast rondom zichtbaar is, dus met een alzijdige afwerking. Voor Zuiderzicht spreken we over een volledig wit exoskelet in gestraald beton, eigenlijk een kooi buiten een gevel. Bij The Residence werd voor een gepolijste afwerking gekozen. Dergelijke iconische gebouwen willen er over 20 jaar nog altijd spic en span uitzien, met deze kwalitatieve

Foto 1,2,7: KCAP - EVR Architecten - © Stijn Bollaert

2.

3.

afwerking hebben ze die garantie. Ook het ziekenhuis AZ Sint Maarten in Mechelen en het nieuwe hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis in Brussel met zijn 1250 unieke prefabelementen zijn mooie referenties in eigen land.”

Brug Zuid 12 - 9880 Aalter t. 09 325 86 60 www.loveld.com

Foto 3,4,5, 6: HUB Architecten - © Wouter De Ceuster

5.

4.

6.


evr-architecten - KCAP Architects & Planners

Project Zuiderzicht, een ontworpen statement.

Het ontwikkelen van een volledig nieuwe

Een van de grootste kwaliteiten van het

stadswijk mag in de 21ste eeuw gerust een

masterplan van Secchi en Vigano is de cre-

unicum genoemd worden! Zeker als het mas-

atie van een aan een grootstad aanleunend

terplan van de totaliteit ontworpen werd door

kleinstedelijke verwevenheid met een uitge-

een wereldreferentie zoals Studio Associato

sproken karakter en eigen identiteit. Om dit

Secchi Vigano en alle bouwblokken van het

te realiseren werkte de eigenaar/initiatiefne-

plan vormgegeven worden door architecten

mer Triple Living heel nauw samen met het

met ronkende internationale namen zoals

Stadsbestuur van Antwerpen. Door de intel-

BOB 361, Peter Zumthor, Polo Architects,

ligente afwisseling tussen ‘middelhoogbouw’

Robbrecht & Daem, Vincent Van Duysen,

en ‘hoogbouw’, tussen de verticaliteit van de

Johannes Norlander Arkitektur en vele ande-

strategisch ingeplante bakens en de horizon-

re. Nieuw Zuid in Antwerpen is zo’n initiatief.

taliteit van de meer op mensenmaat ontwor-

Ook KCAP & evr-architecten, een tijdelijke

pen lagere gebouwen wordt het geheel een

Nederlandse/Vlaamse architectenassociatie,

stedenbouwkundig canvas waarop architec-

kreeg via een wedstrijd de opdracht een van

ten volgens hun eigen accenten en signatuur

de markante torengebouwen te ontwerpen.

kunnen ontwerpen. De organiserende factor

plan

132op dit canvas zijn de zogenaamde ‘striga’

uitwerking en uitvoering werden ze bijgestaan

Plaza-hotel, beide ontwerpen van Léon Stynen.

(horizontale circulatiewegen), ingeplant vol-

door Bureau Bouwtechniek uit Antwerpen.

Een tweede kenmerk van de ontwerpfilosofie

gens een lineaire rationaliteit om de verschil-

Het Zuiderzicht-gebouw telt twee onder-

dat het gebouw typeert is het ‘bigger and che-

lende onderdelen zowel binnen het nieuwe

grondse parkeerverdiepingen en 15.700 m2

aper’-principe waarbij een dubbele structuur

projectgebied als tussen het gebied en de

bovengrondse oppervlakte en bestaat uit

de dragende, geïsoleerde gevel loskoppelt van

bestaande stedelijke elementen met elkaar

een onderbouw van 5 bouwlagen – waarin

een betonnen raster uit wit beton. Tussen

te verbinden. Ze zorgen voor een doorwaad-

een B&B-hotel met 108 kamers – en een 25

beide structuren ontstaat er een interessante

baar weefsel dat rekening houdt met de be-

verdiepingen tellende hoogbouw met 134

ruimte die schijnbaar willekeurig wordt in-

oogde dichtheid. Straten voor autoverkeer

woongelegenheden. De referentiehoogte van

gevuld met terrassen, vides en wintertuinen.

en paden voor traag verkeer lopen als een

80 m opgelegd in het masterplan werd ge-

Het begrip ‘Bigger and cheaper’ mag letterlijk

dambord door het gebied. Nergens worden

respecteerd, net zoals ook de vorm van het

genomen worden: de volledig beglaasde, on-

wegen breder gemaakt dan strikt noodzake-

totale volume refereert naar de laarsvorm

verwarmde wintertuinen zijn een goedkope

lijk, extra breedte voor brandwegen wordt

uit de voorschriften. De torenvolumes in het

maar aangename extensie van de woonruim-

gerealiseerd met betonnen grasdals. Water en

masterplan vloeien op die manier naadloos

tes en vormen een absolute meerwaarde

groen zijn overal aanwezig in het straatbeeld:

over in de lagere volumes en het geheel krijgt,

voor de appartementen. Het is een persi-

wadi’s doorkruisen de wijk als groene aders

gestoeld op de Europese stedelijke traditie,

flerende knipoog van de architecten naar de

en zorgen bij regen voor de afvoer van het

een menselijke schaal.

typisch Belgische veranda.

overtollige water. Meteen vallen de heldere kleur en open uit-

Als je het gebouw benadert zie je dat dit volu-

Tussen de Léon Stynenstraat en het Henri

straling van het gebouw op. De architecten

metrisch spel van open en gesloten gevelvlak-

Storckpad ligt het bouwblok dat via een wed-

inspireerden zich hiervoor op de iconische

ken het gebouw een extra dimensie geeft. De

strijd werd toegewezen aan het ontwerpteam

Antwerpse torens: de Onze-Lieve-Vrouwe-

terrasvloeren zijn afgewerkt met zelfdragende

KCAP Architects&Planners uit Rotterdam en

kathedraal, de Boerentoren, de politietoren

en geprefabriceerde lichte houten vloerele-

evr-architecten uit Gent. Voor de technische

van Braem en de BP-building en het Crowne

menten en van onderuit gezien geeft dit de

plan

134


illusie van een 6de gevel. De afwisseling van het

– die een ander ritmisch patroon vertonen –

hoofdmaterialen beton en hout verzoent.

witte betonnen raster, de glazen wintertuinen,

de verticaliteit van het gebouw versterken.

De inkomhal situeert zich tussen de ruimte met de drie liften en de ‘passage’, een dub-

terrassen en vides en de houten terrasvloeren genereren een uniek esthetisch patchwork dat

De bruto beschikbare oppervlakte binnen het

belhoge doorsteek door het gebouw. Deze

constant verandert naargelang het zonlicht,

maximale bouwvolume was 15% groter dan

passage laat de wijkbewoners en bezoekers

de afstand tot de toren en de kleur van de

het door de opdrachtgever gevraagde pro-

toe doorheen het gebouw te wandelen, tus-

lucht. Een leuke vondst is dat de doorsnede

gramma zodat er een bepaalde marge ont-

sen het plein aan de Léon Stynenstraat en

van de elementen van het betonnen raster

stond waarbinnen creatief met oppervlakte

het Henri Storckpad. De vloer in de passage

naarmate het gebouw hoger wordt, qua af-

en dus volume kon omgesprongen worden.

is afgewerkt met straatstenen, de hoge wand

meting afneemt. Enerzijds zorgt dit dat door

De architecten wendden deze marge aan om

werd bekleed met houten lattenwerk. Hou-

het kikvorsperspectief er een visuele eenheid

het volume van het gebouw naar boven toe

ten banken nodigen mensen uit om even uit

ontstaat maar anderzijds het gebouw de klas-

te verkleinen zodat het slanker werd en min-

te rusten en benadrukken de wens van de

sieke drie-eenheid sokkel, middendeel en bo-

der schaduw zou werpen op de naastliggen-

architecten dat deze doorsteek ook gebruikt

venbouw krijgt. De horizontale lijnen van het

de bebouwing. Als je het gebouw betreedt

kan worden als ontmoetingsruimte voor de

betonnen raster omkaderen telkens twee ver-

merk je meteen de sobere maar kwalitatieve

bewoners of voor het organiseren van kleine

diepingen wat samen met de verticale lijnen

afwerking die met oog voor detail de twee

evenementen.


Niveau 0

We nemen de lift tot de 24ste verdieping

en afgesloten ruimte tussen de met witte

architecten bewijzen met project Zuiderzicht

en bij het verlaten ervan valt ook hier weer

pleisterplaat beklede gevel en het betonnen

dat een hoogbouw met een groot bouw-

de sobere maar klassevolle afwerking van de

raster. Ook de grote terrassen op de daken

programma niet log hoeft te zijn. Met een

gemeenschappelijke hal op. Ook bijzonder is

van de onderliggende breder wordende

ingenieuze en intelligente ontwerpfilosofie

de aanwezigheid van natuurlijk licht dat bin-

volumes vallen meteen op. Het grondplan,

spelen ze maximaal in op de kwaliteiten die

nenvalt via de ramen op het einde van de

inclusief het ontdubbelde betonnen raster,

het masterplan van Secchi en Vigano aanreikt.

gang, die mogelijk werden gemaakt door de

heeft de vorm van een parallellogram terwijl

Tegelijkertijd beperken ze zich niet tot deze

wegsnijdingen uit het maximum volume. Op

de mix aan verschillende woontypologieën

kwaliteiten en voegen ze verschillende origi-

deze verdieping bevinden zich enkele duplex-

perfect in een combinatie van rechthoeken

nele aspecten zoals het lichtspel in de gevel,

appartementen met een overweldigend zicht

ontworpen is. De Schelde, het onhoorbare

de dubbelhoge doorsteek op het gelijkvloers

over de stad Antwerpen en ruime omgeving.

voorbijglijdende verkeer op de ring en de sky-

en de wegsnijdingen uit het volume toe. De

Bij helder weer kan je de skyline van Brussel

line van Antwerpen zijn quasi hypnotiserende

aanwezigheid van het hotel in de lagere ‘voet’

zien. Hier wordt ook de stedenbouwkundige

elementen die je de drukte van de stad snel

– met de lobby gelegen tussen het plein aan

transparantie van het totale project duidelijk

doen vergeten.

de ene en het park aan de andere kant - geeft het geheel een specifieke dynamiek die uniek

en krijg je een impressie van het in aanbouw zijnde en het nog te realiseren projectvolume.

De totaliteit van al deze elementen resulteert

is voor Antwerpen Nieuw Zuid.

in een krachtig ontworpen gebouw waarvan Als je een van de wintertuinen of terrassen

de originele en eigenzinnige esthetiek gerust

betreedt en je kijkt naar beneden, dan zie je

als architecturaal statement kan gedefinieerd

Tekst: Johan Geerts

duidelijk het afwisselende spel tussen de open

worden. KCAP Architects & Planners en evr-

Foto's: Sijn Bollaert & evr-architecten

plan

136

KCAP Rotterdam [NL]

evr-architecten bv

Piekstraat 27 – 3071 EL Rotterdam

Goudenleeuwplein 1 – 9000 Gent

t. +31 (0)10 7890 300

t. 09 228 57 52

rotterdam@kcap.eu – www.kcap.eu

info@evr-architecten.be – www.evr-architecten.be


Balkonbeglazing en Terrasbeglazing op maat Belder 82g, 4704 RK Roosendaal • t. +31 165 76 41 49 • t. +31 6 54690456 • www.fitinglas.nl


HA-architecten ⅼ architectuurbureau Heirweg & Verhofstadt

Door het beton de bomen zien

Het lijkt wel een abstracte sculptuur, opge-

straat schemert enkel het silhouet van het

bouwd uit betonnen keermuren die draaien,

gebouw door tussen de bomen: een witgrijs

kantelen en scharnieren, tastend naar manie-

massief dat oprijst achter een gordijn van ei-

ren om zich tussen de bomen te wentelen.

ken en beuken die schaduwen tekenen op

Hendrik Heirweg en Ann Verhofstadt van

de grote gevelvlakken. Verder is het vooral

HA-architecten creëerden een even opvallen-

gissen naar wat zich daarachter afspeelt.

de als geheimzinnige uitkijkpost over het bos. “Voldoende privacy was één van de belangNee, een locatie voor de volgende James

rijkste eisen tijdens de gesprekken met de

Bond-film is dit niet. Nochtans zou elke

bouwheer”, zegt architect Hendrik Heirweg.

cineast er zo voor tekenen: een mysterieuze

“Die had een oud pand gekocht in een bos.

betonnen bunker met een wat futuristisch

Dat moest wijken voor een nieuwe woonst

aura, helemaal in de greep van het bos. Er

die in dat bos werd geschoven, zoveel mo-

zijn minder tot de verbeelding sprekende

gelijk onttrokken aan de buitenwereld. De

toevluchtsoorden die de set hebben ge-

voorzijde bestaat uit een lange keerwand

haald. In realiteit woont hier evenwel een

die uitmondt in een verzonken carport, met

gezin dat zijn privacy vooropstelt. Vanaf de

daarop een teruggetrokken volume. Je ziet

plan

138in feite maar één echte opening: de toe-

je de carport door, dan kom je in een soort

Dubbele schil met gevangen buitenruimte

gangsdeur. Dit element brengt als enige een

van galerie, afgelijnd door een vijverpartij

De woning bestaat uit drie lagen. Boven

menselijke schaal in het abstracte volume,

die uitloopt op een binnenzwembad met

de verzonken wellnesszone is een intieme

samen met de rododendrons en de bekis-

spa. Invallend licht doet de betonnen muren

woonkern geplaatst op twee niveaus. Die

tingsmaat van 50 cm die telkens terugkomt

opleven waarbij hun textuur bijna tastbaar

is ogenschijnlijk naar achteren geschoven,

in het zichtbeton.”

wordt, terwijl het bos stukken van zichzelf

zodat er een dubbele schil ontstaat met

laat zien via verschillende perforaties. De

daartussen een ingesloten buitenruimte.

Gefragmenteerde doorzichten

dubbelhoge ruimte krijgt meer reliëf, het

Zij nuanceert de overgang tussen bos en

In een slingerende beweging begeeft de

water van het zwembad een intens groene

woning: vanaf de ondergrondse vijver kijk

oprijlaan zich tussen de bomen naar de

kleur door de interactie tussen licht en be-

je over alle verdiepingen heen de hemel in.

woning. Een splitsing markeert twee toe-

ton. Ann Verhofstadt: “In het zwembad voel

Het enige wat het zicht breekt is een over-

gangen: rechts parkeer je als bezoeker op

je echt het catacombe-effect. Enerzijds zit je

gangsruimte die als een brug over het wa-

een licht oplopende zone vlakbij de toe-

diep in de ondergrond, anderzijds is het bad

ter zweeft. Ze verbindt de bezoekerstoe-

gangsdeur, links duik je als bewoner onder

zo georiënteerd dat je naar het licht en bos

gang met de bovengrondse woonfuncties.

de zwevende betonstructuur van de car-

toe zwemt. Die dubbelzinnigheid is overal

Hendrik Heirweg: “Als je in het zwembad

port. Daar wordt de beleving van de woning

aanwezig: we wilden de gebruiker niet gra-

ligt, merk je hoe fragiel daglicht gefilterd

voor het eerst echt voelbaar. De luifel van

tuit laten deelnemen aan wat er rond het

wordt langsheen de bovenliggende bouw-

de lagergelegen parkeerzone plooit naar bo-

gebouw gebeurt. De link met buiten wordt

lagen. Vanaf de aangrenzende vijver maak je

ven, waardoor gefragmenteerde doorzich-

heel subtiel behandeld. We behouden een

vervolgens echt contact met de rest van de

ten ontstaan naar het bos. Bovendien halen

bepaalde afstand: als je aankomt bij de

woning en omgeving. Tussen de betonnen

veelhoekige openingen in de dakplaat het

woonst, ervaar je de volumewerking, waar-

schijven zie je de takken en bladeren wuiven

licht en de boomkruinen verder naar bin-

na je binnen geleidelijk participeert in de

boven je hoofd. Omgekeerd, als je je boven

nen. Dat delicate spel tussen omgeving en

omgeving, zonder dat je er echt centraal in

in de overgangsruimte bevindt, loop je als

gebouw zet zich door in het hele huis. Loop

komt te staan.”

het ware over het water, onder de bomen

plan

140Niveau 0

Niveau +1

door. Er ontstaat een soort van interieur-

steen voegen verder warmte en finesse toe

vervangen door een convex en concaaf lij-

gevoel buiten: de bomen creëren bijna een

aan het brute betongeweld. “Achteraan de

nenspel. Het gebouw keert naar binnen en

arena waar je centraal doorheen wandelt.”

woning breekt het betonnen volume hele-

buiten, verschillende lagen lijken te scharnie-

maal open”, legt Verhofstadt uit. “Naarmate

ren boven en met elkaar. “Misschien is het

Uitkijkpost op het bos

je het achterliggende terrein nadert, wordt

beton hiervoor bestemd. De verschillende

Waar de weg naar de woonkern een ont-

de vormentaal complexer. Als je in de tuin

stortfasen van het beton zijn zichtbaar aan-

dekkingstocht op zich is langs verschillen-

staat, zie je goed hoe de keermuren zich

wezig, eerlijk en zonder maskering. Het ont-

de soorten circulaties, is het beeld van de

doorheen het landschap lijken te bewegen

werpproces zit op die manier vervlochten

leefruimte veel nuchterder. Als een soort

om de vorm van het gebouw haast te her-

in het materiaal. Het is het bijna kneedbare

uitkijkpost opent ze zich integraal naar het

definiëren.”

en natuurlijke karakter van beton dat de

achterliggende landschap. De vrij harde

Hoe verder je om het gebouw heen loopt,

gelaagdheid van dit gebouw bepaalt.”

buitenzijde van het gebouw krijgt hier ook

hoe meer het zich ontplooit. Ter hoogte van

een zachter karakter. Venetiaans terrazzo

de tuin, een open plek in het bos, wordt het

bedekt de vloer en linkt alle woonfuncties

beton bijna plastisch gemodelleerd: de harde

Tekst: Bart De Maesschalck

organisch aan elkaar. Eik en blauwe hard-

evenwijdige lijnen van de voorzijde worden

Foto's: Koen Van Damme

architectuurbureau Heirweg & Verhofstadt BV Brusselsestraat 82a – 9200 Dendermonde t. 052 48 41 88 info@ha-architecten.be – www.ha-architecten.be

plan

142


Wij bouwen aan het nieuwe bouwen. Al bijna een eeuw geleden werd de eerste steen van ons verhaal gelegd. Een verhaal van voortdurende innovatie, zowel in onze werkwijze als op productniveau. Kom naar onze showroom in Lanaken en ontdek hoe we al bijna een eeuw volop inzetten op vernieuwing en samenwerken met bouwprofessionals om toekomstgerichte projecten op poten te zetten.

ÂŽ

Innovate today to shape tomorrow Kiezelweg 460 | 3620 Kesselt-Lanaken +32 12 44 02 44 | info@nelissen.be www.nelissen.beLooking for beautiful patio tiles? With summer in sight, you can find a large selection of ceramic tiles in our showroom that are tested and suitable for outdoor use. These tiles have a thickness of 2 centimeters, are frost resistant and offer grip when the surface is wet.

Maintenance-friendly

Outdoor tiles must be able to stand their ground. They are stain resistant, so don’t worry if you make grease stains when barbecuing. Whereas with natural stone the grease stains will only disappear slowly, with ceramic tiles you simply wash them off with some water. Ceramic tiles are generally more maintenance-friendly than natural stone and wood. They are 100 percent colourfast and darker colors do not get lighter over time.

Suitable for your terrace

Ceramic tiles come in many sizes, from 20 x 20 cm to the standard size of 60 x 60 cm. The latter is still the most popular, but the tiles with large dimensions are on the rise! There are sizes of 75, 80 or 90 cm, but also maxi tiles of 60 x 120 cm or even 120 x 120 cm.

Trends

In terms of looks, the range of ceramic tiles is very extensive. A popular look for modern homes is the ‘concrete look’. But also ‘woodlooks’ are blooming for decks. Real wood requires a lot of maintenance, but with ceramic imitations the maintanence is minimal. And bluestone? This is sometimes replaced by a ceramic version. It retains its beautiful color, in contrast to an original natural stone tile. And finally, the terrazzo look. Terrazzo is in uprise again. If you want something special, this might be for you.

Supply of finishing pieces

Unique to Serry is our range of finishing parts. They are custommade in our workshop, where tiles are processed. You will find customized edge pieces or edge pieces for swimming pools, perforated for ground spots or drainage. All this is tailored to your request.

WWW.SERRY.BE Leuvensesteenweg 396, Boortmeerbeek www.serry.be | info@serry.be +32 (0) 16 60 44 89


HUB

projectteam: Felix Valentin, David Matthyssen, Bart Hanssen

‘The Residence’: complex met twee karakters

“Vroeger bevond zich hier discotheek de

eigenlijk op de breuklijn van die twee, meteen

Zillion”, wijst architect David Matthyssen naar

de belangrijkste reden waarom het project in

de plek waar nu ‘The Residence’ pronkt. De

2014 is opgenomen in het masterplan Nieuw

glimmende bronzen gevel gloort in de och-

Zuid.”

tendzon. Het is iets anders dan de aftandse en met graffiti bekladde muren die hier ja-

Gevarieerd architectuurbeeld

renlang zichtbaar waren. “De stad kon niet

The Residence, of ‘Bouwblok Jan Van Gent’,

anders dan het pand laten slopen. Het was

zoals Matthyssen het liever noemt, is een ge-

herschapen tot een echte bouwval, wat na-

bouw met internationale présence. Het ont-

tuurlijk een doorn in het oog was van de hele

werp van het Antwerpse architectuurbureau

buurt. Nochtans is de locatie geweldig: aan de

HUB brengt verschillende functies samen.

ene kant heb je de opkomende ontwikkeling

Aan de Jan Van Gentstraat bevinden zich een

Nieuw Zuid, met zijn moderne bouwblokken

Total-servicestation en hotel met kamers, flats

en open ruimtes, aan de andere kant ’t Zuid,

en een skybar, dat ook uitkijkt op de Bolivar-

met zijn typische brede lanen en 19de-eeuwse

plaats. De rest van het gebouw is ingenomen

herenhuizen. ‘The Residence’ bevindt zich

door appartementen rond een daktuin die een

plan

146Colruyt-supermarkt topt. Zij oriënteren zich

Jan Van Gentstraat heeft een relatief stedelijk

Je merkt ook de bronzen schijn, door de toe-

op Nieuw Zuid, het Justitiepaleis en een re-

aanschijn. Het ritme is vrij streng en rigide,

voeging van bepaalde granulaten. Die komen

cent aangelegd parkgebied. “Het interessante

met niet al te veel diepte en minder grote

ook voor ter hoogte van het woongebouw.

aan dit project is dat het zich op de grens tus-

ramen. Als je je richting Bolivarplaats begeeft,

Alleen is het beton daar gepolijst, zodat een

sen oud en nieuw bevindt”, zegt Matthyssen.

merk je een vrijere interpretatie, waarbij de

zacht egaal oppervlak ontstaat. Ook op die

“Daardoor moet het de confrontatie aangaan

gevel ook meer diepte krijgt dankzij de lui-

manier krijgt je dus een zinspeling op de

met uiteenlopende contexten en verschijnings-

fel aan de inkom van het hotel. Aan de kant

breuklijn tussen heden en verleden.”

vormen. Die verschillende condities hebben

van het park verkleint dat privacygevoel. Daar

geleid tot een heel uitgesproken en gelaagd

ontstaat een veel opener beeld dankzij diepe

Tankstation wordt hal

ontwerp. Als je het resultaat bekijkt, kan je

terrassen en royale raampartijen die maxi-

The Residence werd geïnitieerd door project-

stellen dat het volledige gebouw op schaal is

maal licht toelaten. Hier hebben we gewerkt

ontwikkelaars AG VESPA en Today For Tomor-

van Nieuw Zuid, maar de figuur heeft van een

met een dubbele gevel: de betonnen terras-

row, en energiebedrijf Total. De integratie van

bouwblok uit de 19de-eeuwse gordel.”

sen met borstwering vormen de inleiding met

een nieuw tankstation stond daardoor mee

In de eerste plaats sluit het bouwblok recht-

daarachter een gevel in hout en glas die meer

bovenaan de agenda. De enige vraag was: hoe

streeks aan op een aantal historische panden

aansluit bij het park.”

verweef je zoiets in een woonblok? “Dat was

door het bouwblok terug te plooien en op

The Residence rust op een plint in architect-

geen evidentie”, glimlacht David Matthyssen.

hoogte te brengen van de bestaande wonin-

onisch beton, met daarop een lichaam dat

“Ook al omdat we strikt gebonden waren

gen. Daarnaast spelen de typologie en het ar-

bestaat uit een cassettestructuur in brons

aan VLAREM-wetgeving. We wilden het ser-

chitectuurbeeld op verschillende manieren in

geanodiseerd aluminium. Donker hout zorgt

vicestation integraal deel laten uitmaken van

op de omgeving. “De materialisatie, het ritme

voor extra articulatie. “We hebben voor twee

de ontwikkeling. Met andere woorden: we

en de diepte van de gevel, het aantal ramen

soorten beton gekozen die elk op beurt voor

zouden het tankstation behandelen als een

en de grootte ervan, ze variëren mee met het

nog meer nuance zorgen in het gevelbeeld.

gebouw met een dak en niet als een open

wisselende karakter van de omgeving”, legt

Langs de kant van het hotel is gebruikgemaakt

luifel, zoals dat gewoonlijk het geval is. De dak-

Matthyssen uit. “De gevel ter hoogte van de

van gezandstraald beton. Dat oogt wat ruwer.

structuur is volledig uitgewerkt zodat er een

plan

148Niveau 0

Niveau +1

heuse hal ontstaat. Daarnaast zijn het ritme,

romantische tuin aan te leggen. Het park be-

opgebouwd, nadien krijgt hij een gevouwen

de perforatiegraad en de gebruikte materia-

staat uit eerder rigide boomstructuren, veel

opstelling om extra plaats te creëren op de

len afgestemd op het hotelgebouw, zodat het

graszones en speelpartijen. Daartegenover

terrassen en in de appartementen. Bovendien

tankstation visueel deel uitmaakt van de volle-

hebben we een daktuin geplaatst die de aan-

vernauwen we op die manier ook telkens de

dige ontwikkeling.”

wezigheid van een bos suggereert. Er wordt

afscheiding met de buren op het terras. Het

bijvoorbeeld geen gras gezaaid, maar we gaan

principe van horizontaliteit ten opzichte van

Gevouwen daken, taps toelopende

voor een wat ruwere onderbegroeiing. Denk

verticaliteit is trouwens op nog een aantal

kolommen

aan groepen heesters hier en daar, lentebloe-

punten doorgevoerd. We wilden beide mo-

Het bovengrondse programma is georgani-

men die uitkomen tussen de blaadjes, dat

tieven verzoenen en dat zie je het best in de

seerd op 7 bouwlagen. Daaronder bevinden

soort sfeer.”

kolomdetails die in de skeletstructuur van de

zich 250 parkeerplaatsen, waarvan een groot

Het woongedeelte bestaat uit 84 apparte-

gevel zichtbaar zijn. Door de kolommen taps

deel publiek toegankelijk is, en een 330-tal

menten en 9 penthouses, waarvan het inte-

te laten terugkomen, worden zowel de verti-

fietsenstallingen. Het hotel beschikt over een

rieurconcept is gebaseerd op de beleving van

cale als de horizontale richting motieven in de

restaurant, zwembad en skybar, gekenmerkt

een hotel. Sommige penthouses spreiden zich

gevel. Kortom, met deze details, maar ook met

door een gevouwen dak en materialen die

daarbij uit over twee verdiepingen. “We heb-

alle andere aspecten zoals materiaalkeuzes,

grotendeels uit hout bestaan. Het gelijkvloers

ben de kroonlijst met één verdieping verlaagd,

de opbouw van volumes en de geleding

wordt in hoge mate ingenomen door com-

zodat de bekroning van het gebouw dubbel-

van de gevels hebben we een hedendaagse

merciële functies zoals kantoren, shops en

hoog werd. Het penthouseniveau kreeg bo-

ontwikkeling gerealiseerd die een brug slaat

een Colruyt als hart van het gebouw. Daarop

vendien een licht gevouwen dak, zoals je ook

tussen park, plein en straat, tussen de oude

bevindt zich een daktuin, waarrond de woon-

in de skybar kunt zien. De binnenruimtes krij-

stad van de 19de eeuw en de nieuwe stad van

eenheden geschakeld zijn. “Eigenlijk kan je het

gen zo extra hoogte, terwijl het zicht naar bui-

de 20ste en 21ste eeuw.”

volle effect nog niet goed zien”, zegt Matthyssen.

ten toe nog meer geopend wordt. Een soort-

“De daktuin moet nog tot wasdom komen.

gelijk idee heeft de vormgeving van de gevel

Tekst: Bart De Maesschalck

De bedoeling was hier een wat ruwe en toch

bepaald. Tot de eerste verdieping is die vlak

Foto's: Wouter De Ceuster HUB

Rijnkaai 22 – 2000 Antwerpen t. 03 281 31 29 info@hub.eu – www.hub.eu

plan

150


Til BIM naar een hoger niveau en start met Archicad 24 Boek nu een gratis online demo op www.kubusinfo.be/demo


Hulpia Architecten

Chalet huist in paviljoen

Het lijken wel twee woningen in elkaar: een

maar akkers en weilanden. Met andere woor-

donkere houten chalet die met beide voeten

den: een context waar wel iets uit te puren

in een strakke betonnen balk staat. In Laarne

valt. “Ze wisten heel goed wat ze wilden”,

renoveerde Hulpia Architecten een verweer-

herinnert architect Dirk Hulpia zich. “De

de bungalow tot een elegante trompe-l'oeil.

woning moest een vakantiegevoel uitstralen.

“We hebben het oude landhuis geherinter-

Een soort van Ibiza-vibe. Alleen werd dat

preteerd en als het ware in een rechte box

verlangen deels getemperd omdat het huis

geplaatst.”

zich in zonevreemd gebied bevindt. Daardoor moest het oorspronkelijke landelijke karakter

Initieel wilden ze boven wonen. Omdat het

enigszins bewaard blijven. Bovendien waren

uitzicht op de omgeving zo mooi is. Een jong

we verplicht om binnen een bepaald volume

koppel uit Laarne had enkele jaren geleden

te bouwen. De leefruimte kon dus nooit naar

een oud villaatje gekocht. Een typische bun-

de verdieping verhuizen. Zo is het idee ge-

galow uit de jaren zestig met een licht hel-

groeid om twee woningtypes in één gebouw

lend dak, klaar voor de sloop. Het perceel

onder te brengen: een langgerekte balk voor

was evenwel gigantisch, en errond lagen alleen

de dagdelen met daarop een teruggetrokken

plan

152volume onder een hellend dak voor de slaap-

is daarom enkele tientallen centimeters op-

het terras. Binnen is de leefruimte een grote

en badkamer.”

gehoogd, waardoor er een plateau ontstaat

voortvloeiende ruimte. “Het oorspronkelijke

waarop de woning rust. Aan de voorzijde is

huis was opgedeeld in verschillende kleine

Lichtgrijs imitatiebeton en zwart gebeitst hout

het balkvolume bovendien ingesneden. Die

kamers. Vanwege het zonevrije gegeven heb-

scheiden beide delen visueel van elkaar. Van

insnijding creëert niet alleen een overdekte

ben we een aantal van de originele muren

buitenaf lijkt het alsof het oude huis in het

inkom, ze schenkt het balkvolume een pavil-

moeten behouden, wat een vrije organisatie

nieuwe is geplaatst: de houten lattenbekleding

joenachtig aanschijn. Een beeld dat nog ver-

van de ruimtes toch wat beperkt heeft. Het

accentueert de vroegere bungalow, die ogen-

sterkt wordt als je om de woning heen draait.

gelijkvloers is zoveel mogelijk opengetrokken

schijnlijk in een rechte moderne box geplaatst

Daar is het gebouw via grote glaspartijen

en georiënteerd op de tuin, waarbij sobere

is. “Kijk, op dit beeld kan je het goed zien”,

opengetrokken richting de tuin en velden.

en sterke materialen eenheid en rust creëren.

wijst Dirk Hulpia naar een frontaal zicht van

Waar de chalet en het balkvolume elkaar raken,

Het materiaalgebruik versterkt ook de rela-

de villa. “De zwarte latjes lopen vanaf het dak

snijdt het gebouw opnieuw naar binnen om

tie met buiten. Het mooiste voorbeeld is de

gewoon door tot in de balk, waardoor je de

ruimte te maken voor een terras met een

zijgevel die binnen in de keuken doorloopt.

contouren verkrijgt van een klassieke zadel-

grote luifel. “In het oorspronkelijke ontwerp

Het lijkt wel alsof het glas er gewoon voor

dakwoning. Aan de achterkant van de villa ge-

vertrok die gewoon vanuit het balkvolume

geplaatst is”, zegt Dirk Hulpia.

beurt exact hetzelfde, alleen zijn het daar glas

zelf ”, werpt Hulpia op. “Jammer genoeg heb-

en aluminium die de aflijning van de houten

ben we hem van de gemeente moeten los-

In het verlengde van de gevel zetten wit- en

puntgevel volgen.”

koppelen en apart plaatsen. Anders waren de

grijswaarden de toon van het interieur, in

eenheid en het paviljoengevoel achteraan nog

combinatie met donkere eik. Beneden strekt

sterker geweest.”

een gepolierde betonvloer zich uit over de

Zwevend boven de velden

hele ruimte. Centraal rust een marmeren

Verhoogd wonen zat er dan wel niet in, verheven is de woning wel. Het perceel ligt in

Slapende honden in kast

keukenblok als een sculptuur in de ruimte.

waterziek gebied. Bij veel regen is er het risico

Door de insnijding van de achtergevel komen

Hier en daar zie je het marmer terugkomen,

dat er water binnenstroomt. Het gebouw

salon, eetruimte en keuken allemaal uit op

zoals in de nis van de keukenkasten. Zowat

plan

154Niveau 0

Niveau +1

al het meubilair is op maat ontworpen. Zo

volume overdag open blijven staan, waardoor

gevoel waarschijnlijk het best merkbaar”,

zijn de toegangen naar garage en berging

het slaapvertrek van de honden onderdeel

vertelt Hulpia. “Niet alleen vanwege het on-

niet zichtbaar vanuit de woning, maar vallen

wordt van het leven in huis.”

begrensde zicht op de velden en akkers. Ten opzichte van de dakrand springt het glas meer

ze weg in maatkasten. Springen nog in het oog: een wijnkast met donker gefumeerd glas,

Verhoogd vakantiegevoel

dan een meter in. Dat is deels om de zon bui-

gericht op de eetplaats, en een lange kasten-

Via een vide die licht trekt in de inkomhal, kom

ten te houden, maar we creëren er ook een

wand die vanuit het salon doordraait naar de

je boven in de chalet. Die is volledig open-

overdekt terras mee dat het vakantiegevoel

eetkamer. “Hier slapen de honden”, glimlacht

gewerkt tot in de nok. Centraal bevindt zich

helemaal loslaat op de woning.”

Hulpia. “De eigenaars hebben geen kinderen,

een inloopdressing, getopt door een rooste-

maar wel drie kleine terriërs. De kast heeft

ring die extra bergruimte mogelijk maakt. De

extra diepte gekregen om er hun bench in

slaap- en badkamer zijn integraal gericht op

Tekst: Bart De Maesschalck

onder te brengen. Via inschuifdeuren kan het

het landschap. “Hier is het gewenste Ibiza-

Foto's: Alejandro Rodriguez

Hulpia Architecten Rabotstraat 63 – 9940 Evergem t. 0475 81 74 94 dirk@hulpia.be – alejandro@hulpia.be – www.hulpia.be

plan

156


ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN VAN

KUNSTGRAS, KUNSTHAGEN ÉN GEVELBEKLEDING L a a t u a a n g e n a a m ve r r a s s e n d o o r d e n a t u u rg e t ro u w e u i t s t r a l i n g v a n o n s k u n s t g r a s e n o n t d e k de overtuigende voordelen van dit innovatieve p ro d u c t v o o r zo w e l b i n n e n - a l s b u i t e n t o e p a s s i n g e n .

//

showtuin

//

Kapelsesteenweg 493 - 2180 Ekeren - tel. 03 290 35 93 info@resigrass.com - www.resigrass.com


CARD0K Carlift is een “High End” autolift die op een hedendaagse manier toegang verleent tot uw ondergrondse garage (Man Cave) en hiermee een helling vervangt waar in gesloten toestand, bovengronds weinig te bespeuren valt. Autoliefhebbers die hun prestigewagens en/ of oldtimers veilig ondergronds willen parkeren kiezen voor CARD0K. Het hoofdkantoor van CARD0K is gelegen nabij Genève in Zwitserland en installeert over de hele wereld zoals Londen, Parijs, Marbella, Saint-Tropez, enz, maar ook in de Benelux hebben reeds meerdere autoliefhebbers gekozen voor een CARD0K oplossing.

Ruimte besparen. Aangezien de CARD0K Carlift werkt door middel van een zware schaarlift heeft u geen helling nodig waardoor u meteen veel ruimte bespaart. De wagens worden veilig en droog geparkeerd in de ondergrondse garage (Man Cave) en kan u zo groot of zo klein maken als u zelf wenst. Wenst u één wagen te parkeren of uw volledige oldtimer-collectie erin onder te brengen, het is allemaal mogelijk. De kelder (Man Cave) kan onder uw villa, tuin, weide of oprit worden voorzien. Het dak van de CARD0K kan afgewerkt worden naar keuze met kunstgras, dolomiet of kasseien en gaat daardoor volledig op in het landschap. De volledige CARD0K is vervaardigd met de hoogste eisen en standaard gegalvaniseerd.

CARDOK-BENELUX | NOORDERVAART 43 - 2200 HERENTALS | +32 (0)14 41 55 35


THE SECRET CAR PARK

Veiligheid. Uw voertuig ondergronds parkeren met behulp van de CARD0K Carlift verloopt zeer veilig. U maakt simpelweg gebruik van de afstandsbediening op basis van het “push and hold”-principe. Design LED verlichting zorgt voor een luxueuze uitstraling wanneer de CARD0K in hoogste positie staat. Het wagenpark staat onzichtbaar en veilig ondergronds. Onderhoud. De installatie wordt verzorgd door het CARD0K team en neemt ongeveer vijf dagen in beslag. Een jaarlijks preventief onderhoud zorgt voor ontelbare jaren probleemloos genieten van uw CARD0K. Een CARD0K Carlift kan zowel bij een nieuwbouw als bij een bestaand project worden voorzien.

INFO@CARDOK-BENELUX.COM

|

WWW.CARDOK-BENELUX.COM


icoon.be architecten

Bovenverdieping naar de kelder verwezen

Frederik De Smet van icoon.be architecten uit

heid, lichtinval en eerlijke, natuurlijke materia-

Brasschaat is gefascineerd door minimalisme

len. Ook zij houden van beton maar wensten

en beton. Op basis van dit materiaal tekent hij

het uitzicht van een ‘gestandaardiseerde blok-

de strakste constructies uit die teruggaan naar

kendoos’ ten allen prijze te vermijden.

de essentie van het vak en juist hierdoor de

Reeds vanaf de straatzijde getuigt deze woning

tand des tijds probleemloos weerstaan. Geen

van een zekere architecturale eigenzinnigheid.

overbodige fantasietjes maar een eerlijke, pre-

De architect besliste om het klassieke grasperk

tentieloze vormentaal en een functionaliteit

vooraan te vervangen door betonnen grasdal-

waarbij een nauwkeurige detaillering op de

len. Hij liet deze plaatsen in een structuur die

voorgrond treedt. Ook deze hedendaagse

45° gedraaid is ten opzichte van het klassieke

villa in Mol is een mooie veruitwendiging van

legpatroon. Hierdoor werd het traditionele

zijn filosofie.

‘ruitjesmotief ’ vervangen door een (lood)rechte belijning die perfect aansluit op de balkvor-

Derde keer, goede keer

mige structuur van de woning. De grasdallen

De bouwheren hadden eerder reeds twee-

lieten ook toe om de vaak storende oprit naar

maal gebouwd en wisten bijgevolg heel goed

de carport onzichtbaar te maken. De carport

wat ze wensten. Een instant vakantiegevoel

zorgt tevens voor een subtiele scheiding tussen

stond hoog op hun verlanglijstje. Net als open-

het kantoor- en het woongedeelte.

plan

160Slapen in de ‘kelder’

sloten, wat de privacy in de hand werkt. Ach-

carport leidt een aparte deur naar de keuken

Het perceel waarop gebouwd werd, is breed

teraan is het een ander verhaal. Daar werd

met berging, ideaal voor het snel en makkelijk

en ondiep, net geen 1.300 m2 groot en be-

de woning opengetrokken met een glasgevel

uitladen van de boodschappen.

vindt zich in agrarisch gebied ingebed tussen

over de hele breedte. De binnenruimte gaat

weiden en bossen. De relatief beperkte diep-

er naadloos over in een terras met gepolier-

Beton als hoofdingrediënt

te van het perceel leidde tot de beslissing om

de betonnen verharding. Aansluitend bevindt

Beton is alomtegenwoordig in deze woning.

er geen traditionele, volumineus ogende wo-

zich de infinity pool die afgeboord werd met

Voor de wanden werd gewerkt met gepre-

ning met verdiepingen op te plaatsen.

omgekeerd geplaatste betondallen. De zich-

fabriceerde holle elementen die vanaf fabriek

In samenspraak met de bewoners werd ge-

ten op de groene omgeving zijn er fenome-

voorzien waren van de nodige isolatie. Voor

kozen voor een geniale ingreep: alle slaap- en

naal rustgevend.

de gewelven werd gewerkt met predallen.

badkamerfuncties werden ondergronds aan-

Het werkgedeelte werd visueel en materieel

Binnen werd het beton zoveel mogelijk zicht-

gebracht in de kelders, waardoor de boven-

losgetrokken van de woning. Het kantoor

baar gehouden. In de kelder zorgen de zicht-

grondse constructie niet te zwaar zou wegen

werd ondergebracht in een box rechts van

bare sporen van de bekistingsplaten voor een

op de omgeving. Overvloedig licht wordt de

de carport. Deze box werd langs buiten be-

subtiele toets. Het gebruik van prefab wanden

ondergrondse verdieping binnengetrokken

kleed met een combinatie van een glasgevel-

en elementen biedt als bijkomend voordeel

langs brede sleuven met taluds voor de ra-

systeem enerzijds en donker getint glas ander-

dat er sneller kan gewerkt worden op de

men aan de voorzijde van de woning. Hier-

zijds.Twee muren van de box zijn open achter

werf. Hier werden alle wanden geplaatst op

door is geen inkijk vanaf de straatzijde moge-

het glas en twee bleven gesloten. Naar buiten

één dag.

lijk. Ook het grote trapgat in de woning zorgt

kijken is mogelijk, het omgekeerde niet.

Voor dergelijke uitdagende projecten werkt

voor extra lichtinval.

In het deel van de box achteraan de woning

architect Frederik De Smet samen met part-

werd een poolhouse ondergebracht. De

ners die zijn visie kunnen volgen en effectief

Ideale mix tussen werken, wonen en

carport maakt integraal deel uit van de ge-

gestalte geven. En die dezelfde zin voor per-

ontspannen

vel en de balkconstructie en zorgt voor de

fectie en detaillering aan de dag kunnen leg-

De voorgevel van de woning is volledig ge-

verbinding met het woongedeelte. Vanuit de

gen. Werken met zichtbeton binnen betekent

plan

162


immers dat aansluitingen en detailleringen

werd. Zichtbeton op wanden en plafonds pri-

vooraf goed doordacht moeten zijn. Achter-

meert. In de breed uitgestrekte keuken wer-

af kan je immers niets meer rechtzetten of

den de wandkasten gerealiseerd in een don-

camoufleren.

kere gepoederlakte afwerking. Het imposante kookeiland is een monolithisch

Soberheid siert

blok in marmer met aansluitende ontbijtzone.

Langs binnen valt deze woning op door een

In het werkblad werd een V-ZUG inductie-

rustgevende soberheid die wonen tot de es-

kookplaat met geĂŻntegreerde dampkap inge-

sentie herleidt. De architect heeft angstvallig

werkt. Boven het kookeiland zorgt een lang

gewaakt over de juiste detailleringen. Alle

maatwerk lichtprofiel met geclusterde spotjes

belijningen en zichtassen sluiten perfect op

voor de juiste verlichting. De onderkastjes van

elkaar aan. Ook alle zaagsneden, voegen en

het kookeiland zijn uitgevoerd in blank gebor-

naden, inclusief deze van de brede glasgevel

steld eikfineer, zoals de andere kasten in de

en het terras achteraan vormen een coherent

woning.

en aaneensluitend geheel.

Tussen de TV-hoek en de zit/eetruimte be-

Binnen werden de aankleding en afwerking

vindt zich een deels zwevend kastenblok in

uniform gehouden waarbij een teveel aan

blank eikfineer. Een deel van de kast rust op

materialen, structuren en kleuren vermeden

een sokkel van zwarte volkern. Onder de kast


Niveau 0

Niveau -1

werd een doorkijk gashaard ingebouwd. De

wordt deze badkamer ook gebruikt als was-

klimatisatie. De polyvalente ruimte is trou-

eettafel met blad in geoliede eik is geflan-

plaats. Het lavabomeubel heeft een blad in

wens de enige in de woning die niet geniet

keerd door bijpassende designstoeltjes. In de

solid surface. De kinderkamers zijn de enige

van natuurlijk invallend licht.

zitruimte een comfortable zitbank en een

ruimtes in de woning waar de architect ge-

De sobere maar bijzonder stijlvolle inrichting

comfortabele lounge chair.

bruik maakte van enkele frisse en contraste-

van de kelderverdieping geeft aanleiding tot

rende kleurtoetsen. Maar ook witte kasten

een echt hotelgevoel. Enkele goed bestudeer-

Een trapje lager

lopen hier naadloos door tot tegen de deur.

de details versterken dit nog. Zo werd geko-

De sanitaire voorzieningen en slaapvertrek-

De master vleugel is één grote open ruimte

zen voor design lichtschakelaars in onvervals-

ken op het laagste niveau zijn bereikbaar via

die zowel de slaapkamer en de dressing als de

te vintage look met metalen tuimelschakelaars

een metalen spiltrap en een ruwe betonnen

badkamer bevat. De dressingkasten zijn ver-

en koperkleurige afdekplaatjes.

trap met groot trapgat. Het trapgat wordt

vaardigd in een natuurlijk eikfineer. Het hoofd-

Met deze woning kon architect Frederik De

afgescheiden door een donker getinte glazen

bord van het bed vomt de enige afscheiding

Smet zijn visie en voorliefdes perfect tot uiting

balustrade die meeloopt met de lange zichtas

met het vrijstaand ligbad. Het lavabomeubel

brengen: werken met eerlijke materialen zon-

in de keuken.

is ook hier voorzien van een blad in solid sur-

der pretentie, een duidelijke samenhang tot

face, waarbij twee kleuren gemengd werrden

stand brengen tussen woning en omgeving

Hier bevinden zich de 3 slaapkamers met

tot een mooie adering. De hele kelderverdie-

en rust creëren via een sobere inrichting en

gedeelde badkamer van de kinderen.

ping wordt zowel verwarmd als gekoeld via

uitgepuurde detaillering.

De douche werd afgescheiden met een wand

vloerverwarming. Het kantoor, de leefruimtes,

in bronskleurig glas, identiek aan de glazen

de polyvalente ruimte onder het kantoor en

Tekst: Philip Doutreligne

balustrade naast het trapgat boven. Verder

het kantoor zelf zijn uitgerust met een lucht-

Foto's: Nick Cannaerts

icoon.be architecten Augustijnslei 67a – 2930 Brasschaat t. 0485 59 22 05 info@icoon.be – www.icoon.be

plan

164


Met dit detail geen sporen. Enkel glans. Klaart je dag op bij het zien van stralende glazen? De Adora vaatwasser met SteamFinish creĂŤert een perfecte glans zonder watersporen. Details maken het verschil. Meer informatie op vzug.com

Swiss perfection for your home


Jaspers-Eyers Architects

Eerste award nog vóór de eerste steen er ligt

Na bijna vijftig jaar verdwijnt het bestaande

urban.brussels en Leefmilieu Brussel en vier

World Trade Center in Brussel. De afbraak-

externe experten. Kortom: mensen met ver-

werken van WTC 1 en WTC 2 zijn gestart.

stand van zaken.

Maar geen paniek: Brusselse architectenbu-

De erkenning kijkt vooral naar vier belangrijke

reaus Jaspers-Eyers Architects en 51N4E

vragen: bevordert de architectuur de steden-

ontwierpen met het Franse L’AUC een nieuw

bouw? Past het project een kringloopecono-

WTC-project. De oplevering is pas voorzien in

mie toe? Beantwoordt het gebouw aan de

2023. Toch kreeg het project dat de naam ZIN

milieu-uitdagingen van morgen? En moedigt

draagt, al een eerste award: de be.exemplary

de site sociale integratie aan?

award voor duurzame voorbeeldgebouwen in

De jury loofde de terugkeer naar een écht

de hoofdstad.

kosmopolitisch project in Brussel. Met 70.000 m2 is ZIN het grootste stedelijke bouwproject

plan

166

Terug kosmopolitisch project in Brussel

van de afgelopen tien jaar. Het project ver-

Het uitreiken van de be.exemplary award is

zoent kantoorbouw met woningbouw. Het

geen nattevingerwerk. De jury bestaat namelijk

hanteert een modernistische visie door mo-

uit de Bouwmeester van het Brussels Hoofd-

dulair en visionair te denken: in het gebouw

stedelijk Gewest, twee vertegenwoordigers van

zitten kantoren, appartementen en een hotelin elkaar verweven. Vooral dié intelligente

tementencomplex. Door de drie delen onaf-

gebouw is er aandacht voor groen. Sporten

doorsnede bleek de coup de coeur van de

hankelijk van elkaar te laten werken en ook

en coworken doe je op het gelijkvloers in een

jury.

de circulatie te scheiden van elkaar is er 24/7

groene omgeving.

leven in het gebouw zonder dat je elkaar voor Circulaire filosofie

de voeten loopt. Co-housing op grote schaal,

Nieuwe dynamiek in de stad

ZIN focust niet alleen op een slimme archi-

zeg maar. ZIN zorgt zo voor een nieuwe

De Noordwijk in Brussel is een omgeving met

tectuur, maar ook op waterbeheer, biodiver-

dynamiek in de Noordwijk.

een rijk verleden. Vandaag is de wijk aan het Noordstation in volle verandering. De be-

siteit en een circulaire economie. Zo hergebruikt het architectentrio maar liefst 95% van

Centraal volume als verbinding

staande torens beantwoordden al lang niet

de bestaande WTC-torens: 63% van de struc-

De opvallendste ingreep is misschien wel het

meer aan het huidige flexibele werken van

tuur blijft behouden, 32% wordt gerecycleerd.

centrale volume tussen de twee torens. Dat

vandaag. Kantoren veranderen in collectieve

Concreet gaat het over 19.250 ton betonnen

verbindt de twee bestaande structuren van

werkplekken waar mensen elkaar ontmoeten

vloer, 1.080 ton glas en 265 ton aluminium.

WTC 1 en WTC 2 met elkaar. Zo krijg je één

en samenwerken, op verschillende tijdstippen

Meer dan dertig materialen in het nieuwe

volume vanwaaruit je de stad rond kan kijken.

en in verschillende formaties.

gebouw zijn Cradle 2 Cradle gecertifieerd.

Bijkomend voordeel van de middenstructuur:

Met ZIN willen de drie architectenbureaus

Inclusief nieuwe betonnen vloeren, het glas en

op het dak is plaats voor een grote daktuin

een stukje hoofdstad herdenken. Of zoals

aluminium in de gevel, de binnenmuren en de

die de hele breedte van het gebouw inneemt.

ze het zelf noemen: de stad maken. En dat

vloerbekleding. De modulaire eindafwerking

De daktuin past in één van de vier belang-

is meteen de tweede ontwikkelingsas: ZIN

zoals lichte verschuifbare wanden en demon-

rijkste ontwikkelingsassen van ZIN: werken,

moet zich integreren in het bestaande stede-

teerbare verhoogde vloeren maken van ZIN

wonen en leven in een groene en gezonde

lijke ecosysteem. Daarom is de grote publieke

een flexibel en aanpasbaar gebouw. Ook dát

omgeving. De vijf meter vrije hoogte per ver-

serre op het gelijkvloers een nieuwe sociale

is circulair denken.

dieping laat toe om veel groen te voorzien.

magneet voor de Noordwijk. Ze trekt men-

Tussen elke verdieping ligt in de ene toren

Denk aan meer dan duizend vaste én ver-

sen aan en laat ze in interactie gaan met de

een hotel en in de andere toren een appar-

plaatsbare planten en bomen. Ook rond het

bewoners en gebruikers van het gebouw.

plan

168Office floor

Modulair bouwen

Duurzaam ontwerp

Indrukwekkende cijfers

Een circulaire filosofie vormt de derde ont-

Een intelligente gevel zorgt voor comfort en

Het ZIN-project kreeg begin 2019 groen licht

wikkelingsas van ZIN. Zo benutten de archi-

energie – meteen de vierde en laatste ontwik-

van de Vlaamse overheid. Ongeveer 3.900

tecten het bestaande gebouw maximaal: de

kelingsas. Zonnepanelen tegen de buitengevel

ambtenaren zullen vanaf 2023 hun intrek

ondergrondse verdiepingen en huidige cir-

werken als zonwering, maar garanderen ook

nemen in het gebouw met een grootte van

culatiekernen blijven bestaan. En wat de aan-

hernieuwbare energie voor het volledige ge-

113.000 m2. In het gebouw is plaats voor zo’n

nemers afbreken, recuperen de architecten

bouw. Ook op het dak en op de serre naast

70.000 m2 kantoorruimte, 5.000 m2 cowor-

quasi integraal – in dit project of in andere

de inkom liggen zonnepanelen. De opengaan-

king, 240 hotelkamers, 111 appartementen en

projecten.

de ramen zorgen dan weer voor frisse lucht

een paar horecazaken, sportzalen en handel-

overdag en een natuurlijke afkoeling ‘s nachts.

spanden. In het gebouw creëren tot slot meer

De architecten beperkten hun circulaire den-

Het nieuwe WTC-project haalt ook warmte

dan 1.200 bomen een groene long en een

ken niet enkele tot het recupereren van ma-

en koude uit de grond met een koude-warm-

gezond binnenklimaat.

terialen, maar bekeken ook het hele ontwerp

teopslagsysteem. Door die uitwisseling van

in een langetermijnvsie. De neutrale opbouw

energie zal het energieverbruik dalen. Ge-

zorgt dat je dezelfde basisruimte kan inrichten

middeld moet dit systeem zo’n 60% van het

als kantoor, wooneenheid of hotelkamer. Zo

energieverbruik dekken. Een mobiele app tot

beantwoordt ZIN niet alleen aan de noden

slot stimuleert gebruikers en bewoners om

van vandaag, maar ook aan die van morgen.

minder energie te gebruiken.

Tekst: Jurgen Verbiest Foto's: Jaspers & Eyers

Jaspers-Eyers Architects Hoogstraat 139 – 1000 Brussel t. 02 514 04 96 architects@jaspers-eyers.be – www.jaspers-eyers.be

plan

170


Duurzame en comfortabele liften op maat van uw project!

Een lift in elk formaat, standaard of op maat? Dankzij onze vakkennis, expertise en ons oog voor detail tillen we elke lift tot ongekende niveaus! Verolift biedt u een brede waaier aan (huis)liften met tal van types, maten en afwerkingen. Onze liftexperts luisteren naar de wensen van uw klant en adviseren u over de ideale (huis)lift. Ons eigen team van ervaren monteurs en technici zorgt voor een vlotte montage en 24/7 service. Kortom, reeds meer dan 20 jaar een top team waar u op kan rekenen!

Showroom: Eedstraat 7 | Zwijnaarde | 09 220 79 78 | www.verolift.be

www.eeuwenaert.be

Levenslang wonen of zelfstandig wonen met een beperking? Een huislift van Verolift biedt een duurzame oplossing waardoor uw klant zorgeloos en in alle comfort kan bewegen tussen de verdiepingen van zijn woning. Een wijze keuze als u voor Verolift kiest!


Showroom Polestar: excelleren op de vloer Onlangs opende in Antwerpen de eerste showroom van Polestar, een gloednieuw merk van elektrische wagens. Daarvoor kreeg een bestaande gebouw aan Hopland nabij de stadsschouwburg een complete make-over. Mét resultaat: het interieur oogt even minimalistisch als futuristisch, wat perfect aansluit bij de exclusieve identiteit en toekomstvisie van het automerk. Zo zijn bepaalde wanden bekleed met inmaakkasten in roestvrij staal en ligt op de vloer een industriële cementgebonden gietvloer. Die laatste is het werk van Floorcouture® uit Schoten, dat sinds jaar en dag gespecialiseerd is in naadloze vloer- en wandsystemen, gaande van PU- en epoxyvloeren, steen- en marmertapijt tot beton ciré en mortex.

Sterk, duurzaam én gering van dikte Hoewel de toonzaal strak en spacy oogt, voorziet de cementgebonden gietvloer ze ook van een natuurlijke en warme touch. “Voor wie een onderhoudsvriendelijke vloer wil met de uitstraling van polybeton is dit een heel goede keuze”, vertelt Jeffrey Tjoens van Floorcouture®. “Oorspronkelijk lag een dergelijke vloer ook hier op het gelijkvloers. Alleen was die volledig verduurd, afgesleten en niet vloeistofdicht. Aan ons werd gevraagd een sterk en duurzaam alternatief te voorzien, dat zowel het grote beloop als het gewicht van de wagens probleemloos kon dragen. Een cementgebonden gietvloer is daar perfect voor, ook al vanwege de minimale dikte. Na het


wegschuren van enkele niveauverschillen was ze eenvoudig te plaatsen over de bestaande betonvloer. Daarnaast is ze met behulp van speciale profielen keurig aangewerkt tegen de ramen en deuren. Op de tweede verdieping, waar de kantoren gesitueerd zijn, is hetzelfde gebeurd. Alleen is er daar over een nieuwe chape en bestaande tegels gewerkt. Het mooie is dat deze vloer het industriële karakter behoudt, wat essentieel was in het verhaal van Polestar.” Totaalverhaal met schilderwerken De cementgebonden gietvloer beschikt niet alleen over sterke mechanische eigenschappen, details zoals een ingewerkt matkader aan de inkomdeur tonen ook flexibele afwerkingsmogelijkheden. “Er zijn heel wat voordelen verbonden aan dit type vloer”, aldus Tjoens. “Na de plaatsing hoeft ze bijvoorbeeld maar één dag te drogen. Nadien werken we de vloer af met een poriën vullende tussenlaag en

transparante polyurethaan toplaag voor een verhoogde krasbestendigheid en een vloeistofdicht resultaat. Dit project moest op heel korte termijn gefinaliseerd worden. Daarom ook de vraag van Polestar om in één adem de schilderwerken mee te nemen. Zulke klussen doen we meer en meer. Floorcouture® maakt deel uit van Phenix Total Interior Groep, dat thuis is in totaalinrichtingen en -renovaties. Door die synergie zijn we in staat klanten volledig te ontzorgen. Er is één aanspreekpunt om alle interieurwerken onder handen te nemen. Een verhaal dat werkt, want recent hebben we ook de showroom van Polestar in Gent onder handen mogen nemen.” Floorcouture® Metropoolstraat 1 2900 Schoten t. 03 311 86 43 www.Floorcouture.be www.polestar.com


JUMA architects

Zen in Sint-Martens-Latem

Mooie architectuur, een hoge mate van afwer-

was de praktijk ondergebracht en zij woon-

king en een warme sfeer in zowel het interieur

den in een duplex boven. Velen vinden het

als het exterieur, dat is in het kort waar JUMA

een nadeel om op dezelfde plaats te werken

architects voor staat. Waarom zou je dat ver-

en te wonen, Mathieu en Julie daarentegen

anderen als je voor jezelf ontwerpt? Mathieu

zien enkel voordelen. “In de eerste plaats

Luyens en Julie van De Keere deden het al-

kan je veel efficiënter werken en je verliest

lerminst. Integendeel, zelfs de praktijk van hun

geen tijd in de file. De tijd die je normaal aan

architectenbureau dompelden ze mee onder in

woon-werkverkeer verliest, kan je nu aan veel

dat bad. Het resultaat is een knap staaltje van

nuttigere zaken besteden zoals aan het gezin,

hedendaagse architectuur met fijn volumespel

sporten of andere vrije tijd. Bij onze zoektocht

in een groene omgeving waar je meteen zen

naar een nieuwe locatie was dit dus opnieuw

van wordt…

een vereiste. Verder wilden we absoluut in een dorpskern wonen waar scholen en op-

Bewuste woon-werkkeuze

vangmogelijkheden dichtbij zijn. Je kinderen

JUMA architects zat voordien in een mooi

te voet of met de fiets naar school kunnen

art-decogebouw in hartje Gent. Dat was op-

brengen, vinden wij belangrijk. En wij kunnen

gesplitst in drie appartementen. In het onderste

op elk moment nog even verder werken, ook

plan

174als ze thuis zijn. Het feit dat je je werk niet zou

is niet ideaal. Anderzijds is het wel heel diep,

vergaderzaal en uiteraard nog de woning zelf.

kunnen loslaten omdat het naast de deur is,

wat hen in het ontwerp mogelijkheden bood.

Door de volumes in hoogte te variëren en te

daar hebben wij geen last van. Door aparte

“Wij houden van langgerekte volumes en

werken met diverse luifels, krijg je toch een

voordeuren te voorzien – ondanks een ver-

door in tweede bouwlijn te liggen, konden we

heel leesbaar ontwerp. De gevelsteen zorgt

binding via de kelder – heb je toch het gevoel

ons hier net omringen met weelderig groen

voor eenheid in het buitenverhaal en werd

dat je de deur van je kantoor kan toetrekken

en vinden we voldoende privacy. In ons ont-

ook in de tuinmuren en het zwembad door-

na een werkdag.”

werp kozen we daarom bewust voor een

getrokken. In combinatie met de zwarte luifels

langgerekt grondplan waarin bijna alle functies

en de houten passages krijg je een warm ge-

In hun zoektocht naar een geschikt perceel

zijn opgenomen, inclusief kinderslaapkamers.

heel dat opgaat in zijn groene omgeving.

dat aan alle wensen voldeed, kwam JUMA

Enkel onze kamer met dressing en badkamer

architects in Sint-Martens-Latem terecht.

bevindt zich op de verdieping. Door een gla-

Warm zichtbeton

Daarmee keren ze deels terug naar de roots.

zen passerelle te ontwerpen tussen keuken

De warme sfeer buiten vertaalt zich ook

“Julie is van hier afkomstig en voor mij is het

en leefruimte, ontstaan bovendien patio’s die

binnenin door een eenduidig en hoogwaar-

de gulden middenweg tussen stad en dorp”,

het groen van buiten naar binnen trekken.

dig materialenpakket: Travertin natuursteen,

aldus Mathieu. “Sint-Martens-Latem heeft bo-

Tegelijkertijd creëren ze variaties in tuinzich-

kasten in houtfineer en grote glaspartijen ge-

vendien een bruisende dorpskern met veel

ten die telkens weer verrassen. Dat zou je niet

ven het betonplafond in plankenbekisting een

winkels, veel restaurants en veel groen. Het is

hebben met een plan in de breedte dat zich

warme uitstraling. Bruut en zacht gaan hand in

dus zeker geen ‘doods’ dorp.”

enkel naar de achtertuin richt.”

hand. “We hebben geopteerd voor verschil-

Eén langgerekt volume

De ontvangst gebeurt op een soort binnen-

den met het betonnen plafond. Een in oor-

Het uitverkoren perceel bracht wel wat uit-

plein dat je bereikt via een lange oprit. Daar

sprong ruw en koud materiaal krijgt zo een

dagingen met zich mee. Vooreerst is het in

grenzen drie volumes aan elkaar: de dubbele

nieuwe dimensie die wij heel mooi en aange-

tweede bouwlijn gelegen wat veel mensen als

garage met houten gevelbekleding, het archi-

naam vinden. Vandaar dat we die over de hele

een nadeel beschouwen en ook de oriëntatie

tectenkantoor met aparte toegang, bureau,

benedenverdieping hebben doorgetrokken.

lende warme materialen die we combineer-

plan

176


In de kinderkamers kiezen we voor een com-

zeker in combinatie met het eiken parket en

Om die reden is ook gekozen voor zwart

binatie met gezellig en zacht tapijt. We hebben

het zwarte haardmeubel, bekleed met mor-

vouwbare ramen.

lang gedaan over de materiaalkeuze. Ontwer-

tex. De schouw van deze haard torent hoog

pen voor jezelf geeft enerzijds meer vrijheid

boven het dak uit. De overgedimensioneerde

Sweet suite

maar anderzijds hebben we gemerkt dat er

vorm zorgt ervoor dat het langgerekte volume

Zoals gezegd vinden we op de bovenverdie-

toch ook wat keuzestress bij komt kijken.

toch ietwat wordt gebroken en het spel van

ping enkel de master bedroom met dressing

Wij vinden namelijk veel zaken mooi maar

de volumes aangehouden wordt. Helemaal

en badkamer die als een soort aparte suite

je moet nu eenmaal keuzes maken. Waar we

op het einde van het benedenvolume, tegen-

zijn ontworpen met tussen badkamer en

bij andere klanten soms rapper overtuigd zijn

over de kinderkamers met daar tussenin een

slaapkamer in opnieuw een patio. De natuur-

van een bepaalde stijl of richting, ging het di-

gemeenschappelijke badkamer, is een bureau

stenen vloer gaat via de houten trap over in

lemma hier over hoe speciaal of extreem we

opgenomen met zicht op de achterkant van

parket om in de badkamer uiteindelijk volledig

zouden gaan. Maar we zijn heel blij met de

de tuin. De bestaande tuinberging werd deels

gedomineerd te worden door mortex. Vloe-

keuzes die we hebben gemaakt.�

afgebroken en opgesmukt door er enerzijds

ren, wanden en zelfs een deel van de kasten en

een sauna in te voorzien, door het een nieuw

deuren kregen deze naadloze sprookjesachti-

Vooral in de zithoek komt het plafond in plan-

dak te geven en de schil zwart te verven waar-

ge sfeerschepper aangemeten. In de douche

kenbesting tot zijn recht. Het toont karakter,

door die nog beter opgaat in de omgeving.

wordt die gecombineerd met een zwart


10

9 5

8

6

8

11 6

12

13

7

1 2 4

3

Niveau 0 1. entrance 2. dressing 3. kitchen 4. laundry 5. living room 6. bedroom 7. desk 8. office 9. meeting room 10. kitchenette 11. sauna 12. relax room 13. storage

stalen raam. De kwaliteit van de materialen

het werkblad in de keuken en in de inkomhal

brengen rust, zeker met de meerstammige

komt ook tot uiting in de fijne, ronde en vrij-

waar het eindigt in een mooi meubel. In deze

boom die erin is opgenomen en die aan

staande badkuip in zwarte natuursteen cen-

inkom verbergt de houten kastenwand ver-

Japanse tuinen doet denken. In de andere pa-

traal in de ruimte. Het plafond werd eveneens

der een gastentoilet en vestiaire. Maar het

tio die ontstaat krijg je een groter deel van de

zwart geschilderd, net als in de keuken en in-

toppunt van detaillering vinden we vooral in

tuin te zien met het smaakvolle zwembad als

komhal. Een gedurfde keuze die goed uitpakt

de handgrepen. Die werden door Mathieu en

orgelpunt. Door de omkadering ervan in de-

en intimiteit schept. Dat wordt beneden ook

Julie zelf ontworpen. Zowel deurkrukken als

zelfde gevelsteen gaat die bijna als een vijver

in de hand gewerkt door de variërende hoog-

handgrepen van schuifdeuren krijgen zo een

helemaal op in de natuur. Altijd leuk als een

tes van de plafonds.

unieke toets. Hout wordt gecombineerd met

ontwerp werkt zoals betracht, zeker als het

zwart metaal enerzijds en met messing en

om een speciaal project als de eigen woning

Eigen handgrepen

koper in het kantoor anderzijds. Deze collectie

gaat. “Absoluut. Voor ons is het huis perfect.

De detaillering in dit project scheert hoge

werd gerealiseerd door Maison Vervloet die

Het zijn materialen waar we van houden

toppen. De manier waarop materialen op el-

ze vanaf 2020 op de markt brengt.

met een pallet dat mooi in evenwicht is. Het langgerekte grondplan met zijn patio’s die er

kaar aansluiten en elkaar versterken is opvallend. Boven de trap zien we bijvoorbeeld nog

Groene oase

precies voor zorgen dat het groen van bui-

een herhaling van de ruwe betonnen planken-

Het langgerekte ontwerp van JUMA architects

ten steeds weer naar binnen wordt gehaald,

bekisting die mooi wordt opgevangen door

werkt net zoals ze het bedoeld hadden. Van

vinden we heel geslaagd. Hierdoor leven we

strakke witte muren. In de tredes van de trap

overal in de woning krijg je door de glazen

als het ware in een oase van groen…”

zelf schuilen mooie details. Ook de natuur-

passerelle aangename doorzichten op de

Tekst: Sam Paret

steen wordt overal doorgetrokken, tot zelfs in

groene omgeving. De zo gecreëerde patio’s

Foto's: Annick Vernimmen

JUMA architects Hoge Heirweg 47b – 9830 Sint-Martens-Latem t. 09 279 64 29 contact@jumaarchitects.com – www.jumaarchitects.com

plan

178


Binst Architects + Architectenassociatie Angst & D’hoore, Antwerpen

Elignia, de puurheid van steen

Licht en lijnen zijn de twee woorden die de subtiele kracht van deze baksteen samenvatten. Met haar uitgepuurde ontwerp en langwerpig formaat verleent de Elignia een ontspannen karakter aan hedendaagse architectuur. Elegant dus, maar met karakter, dankzij de generfde structuur en uitgesproken lineariteit. Of u nu opteert voor wit of grafietgrijs, beide uitvoeringen trekken de kaart van een tijdloosheid zonder weerga. Elignia is verkrijgbaar in vier verschillende tinten: Magma Grijs, Arctica Wit, Nebula Grijs of Nordica Wit. Ontdek de Elignia collectie in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Of vraag uw brochure aan via info@wienerberger.be. www.wienerberger.be


LIVA Architectuur

Zien en gezien worden

Het begon allemaal met de vraag van archi-

van de tuin, de omgeving. De ziel van de wo-

tect Lieze Vandael, tevens bouwheer van de

ning moet gematerialiseerd worden. Op die

woning, aan haar vriend hoe hij hun toekom-

manier bouwt ze haar organigram op. Daar-

stige woning zag. Na een tijdje nadenken

bij zijn ook de dagdagelijkse routines van de

tekende hij een schets van hoe de oertypologie

bewoners en de looplijnen die ze hierbij af-

van een huis eruitziet. Met die schets en met

leggen belangrijk. Een op eerste zicht banaal

haar eigen visie op eigentijds wonen ging ze

voorbeeld hiervan is hoe ze de positie van de

aan de slag. Het resultaat is van een organi-

trap liet beĂŻnvloeden door de ontleding van

satorische eenvoud en een esthetische een-

haar eigen ochtendritueel. Na het opstaan en

heid die zelden gezien zijn in de hedendaagse

douchen is een tas koffie drinken, het eerste

moderniteit waar vaak complexiteit van vorm,

wat ze doet om de dag te beginnen. Een korte

materiaal en textuur de totaliteit schaden.

looplijn van de master bedroom naar de keuken bleek daardoor een evidentie.

Architect Vandael denkt tijdens het ontwerpen van binnen naar buiten over architectuur

Natuur versus cultuur

na. Het interieur bepaalt in grote mate het

Het bouwperceel is licht hellend: de tuin

exterieur. En niet alleen van de woning, ook

ligt twee meter onder het straatniveau. Dit

plan

180gegeven was een grote uitdaging maar samen

De gedeeltelijk ondergrondse constructie

de isolatie voorzien met daarop een PVC-dak-

met de wens haar architecturaal visitekaartje

vormt de massieve, betonnen sokkel waarop

membraan omdat enkel op het hout rekenen

met deze woning af te leveren en het princi-

de bovenbouw van de woning met geprefabri-

voor de waterdichting een te groot risico zou

pe ‘zien en gezien worden’ in praktijk om te

ceerde massieve CLT-houten bouwelementen

inhouden. Via een ingewerkte goot en regen-

zetten, boog de architect deze uitdaging om

is gebouwd. Cross Laminated Timber (CLT)

waterafvoerbuizen wordt het regenwater on-

tot een opportuniteit en vond ze daarin een

of kruiselings verlijmd hout zijn meerlagig uit

zichtbaar afgevoerd. De houten structuur loopt

belangrijke reden om het huis gedeeltelijk als

duurzaam beheerd dennenhout samengestel-

naadloos door op het dak zodat het geheel

bel-etage woning te ontwerpen. Aan de voor-

de panelen. Dit proces garandeert een vorm-

een monoliet karakter krijgt.

gevel is er een volledige kelderverdieping die

vast paneel waaruit wandelementen perfect

richting achtergevel geleidelijk evolueert naar

op maat inclusief raamopeningen geprefabri-

Naast het hoofdvolume van de woning staat

een gelijkvloers niveau. Het gaf de architect de

ceerd kunnen worden. De architect gebruikte

op de ondergrondse garage een lager volume

mogelijkheid een garage onder de woning te

dezelfde panelen voor de dakelementen.

met plat dak. Het is opgebouwd uit dezelfde massieve houten panelen, de afwerking is

voorzien die bereikbaar is via een helling aan de linkerzijde van het perceel. Het gedeelte van de

Houten structuur en afwerking

echter, zoals ook de inpandige gevelvlakken,

toegang tot de garage en een bijhorende par-

Voor de buitenbekleding van de woning werd

voorzien in een witte buitenbepleistering

keerplaats ligt ongeveer een meter lager dan de

gemodificeerd thermowood Ayous gebruikt.

op isolatieplaten om eventuele kleine haar-

tuin. Een betonnen keerwand overbrugt aan de

Dit is een tropische zachthoutsoort die door

scheurtjes ten gevolge van minimale krimp

rechterzijde het niveauverschil met de tuin, aan

een behandeling dezelfde kwaliteiten krijgt dan

van de houten panelen te voorkomen. In dat

de achterzijde ligt de tuin in helling. Het beton

een tropische hardhoutsoort. Ook hier zien

volume bevinden zich vooraan een carport,

is naast hout en bepleistering één van de drie

we een staaltje van de wil van de architect om

een buitenberging en achteraan, een overdek-

materialen die als gevelmateriaal gebruikt werd.

gezien te worden en haar doorgedreven zin

te lounge. Tussen dit volume en de woning

De kleuren en materialen uit de omgevende

voor uitdagende details: ze koos ervoor dezelf-

loopt een pad dat toegang verleent tot een

natuur waren de belangrijkste inspiratiebron

de houtsoort toe te passen als dakbedekking.

zijingang van de woning, de buitenberging en

voor de keuze van de gevelmaterialen.

Onder het hout werd op de CLT-elementen

het terras achteraan.

plan

182


Privacy en niet gezien worden

de traphal van daglicht voorziet. Daarna kom

Als voor het exterieur het motto ‘gezien wor-

je in de leefruimte en zie je de grote vide die

den’ geldt, is dat voor het interieur eerder ‘zien

boven een gedeelte van de eetruimte en de

maar niet gezien worden’. De privacy van de

keuken tot in de nok reikt. De volledige ach-

bewoners is hier primordiaal maar noopte de

tergevel is in glas maar springt iets terug ten

architect tot het zoeken van ingenieuze oplos-

opzichte van het hoofdvolume van de woning

singen om deze eis te combineren met maxi-

om enerzijds ruimte te maken voor een over-

maal invallend licht. Vanaf het moment dat je

dekt terras, anderzijds om een visueel scherm

de woning betreedt zie je dat ze er wonder-

te vormen om inkijk te voorkomen.

wel in gelukt is. Boven de inkomzone is er een vide die enorm veel licht binnen de woning

Als je in de keuken naar boven kijkt, in de vide,

trekt. Eens voorbij het toilet dat links van de

valt het meteen op dat de ruimte die boven

inkomzone gesitueerd is, volgt een tweede

de keuken zweeft geen raam heeft. Het be-

vide die via een twee verdiepingen hoog raam

treft één van de twee kinderkamers die beide


12 x 0,160 = 1,920

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 2.

3.

12. 4.

14.

13.

16.

5. 7.

15. 4

6

5

7

9

8

11

10

12

14

13

16

15

17

5

4

6

8

7

9

11

10

13

12

15

14

16

17

17. 8. 9. 10.

6.

19.

18.

11.

20.

1. terras 2. keuken 3. overdekte lounge 4. buitenkeuken 5. buitenberging 6. wc 7. leefruimte 8. carport 9. inkomhal 10. opslag berging 11. tech berging 12. bureau 13. badkamer 14. slaapkamer 15. slaapkamer 16. terras 17. nachthal 18. masterbedroom 19. dressing 20. leeshoek

Niveau 0

Niveau +1

via een raam dat uitkijkt op een klein inpan-

onderliggende inkompartij met aanleunende

voorbeeld van hoe hedendaagse architec-

dig terras, van natuurlijk licht voorzien wordt.

berging zorgt door de schuine vorm nog voor

tuur een extrovert statement kan neerzetten

Ook hier weer: licht en zicht maar geen inkijk.

een extra visuele buffer. De zolder is momen-

en tegelijkertijd een cocon van introverte

teel niet afgewerkt maar wel bereikbaar via

beleving kan zijn. Opvallen doe je niet met

een zolderluik.

schreeuwerig je plaats op te eisen tussen de

Subtiele grens

al te vaak banale architectuur. Het kan even

En dat is een constante in het hele ontwerp. De keuken heeft een smal raam dat aansluit

Het beschermd volume van de woning is

goed en zelfs beter op een bescheiden maar

aan de glazen achtergevel. De overdekte bui-

relatief klein omdat een aantal functies in het

doorleefde manier: door net de typologie van

tenlounge heeft een identiek raam maar dan

lagere volume opgenomen zijn. Toch is het

een traditionele Vlaamse woning als basis te

met zicht op de helling naar de ondergrondse

ruimtelijk gevoel in de woning indrukwekkend

nemen van je ontwerp en deze uit te puren

garage. Boven dat raam is er een uitsne-

door de aanwezigheid van verschillende vides,

tot een perfect evenwicht tussen extrovert

de uit het dak waardoor de avondzon kan

grote raampartijen die zo ontworpen zijn dat

en introvert, tussen natuur en cultuur om zo

binnenglippen.

het bewoond volume uiteindelijk nog kleiner

tot een subtiele grens te komen tussen het

wordt dan dat van de bouwschil.

privatieve en het openbare. En dat is zonder twijfel wat architectuur zou moeten zijn.

Op de eerste verdieping ligt de voorgevel naar analogie met de achtergevel iets terug-

Architect Lieze Vandael wou met deze

getrokken t.o.v. het hoofdvolume. Het raam

woning een visitekaartje afgeven. Het is meer

van de master bedroom komt uit in een tus-

dan dat geworden. De woning straalt unifor-

senzone met een kast. Ook hier weer geen

miteit in ontwerp, materiaalgebruik, vormen-

Tekst: Johan Geerts

directe inkijk maar wel licht en zicht. De

taal en detaillering uit. Het is zonder twijfel een

Foto's: Sebastien Adriaensen

LIVA Architectuur Lieze Vandael - ARCHITECT Weg naar Ellikom 193 – 3670 Oudsbergen lieze.vandael@gmail.com

plan

184


Ramen, deuren en veranda’s van Reynaers Aluminium in al uw projecten

©Atelier d’architecture Bruno Erpicum

Meer dan 150 Reynaers Aluminium vakmannen in België. Vind een vakman in je buurt op reynaers.be/vakmanOerdegelijke dampkappen en inox op maat Van dampkappen tot unieke realisaties in inox, Venduro adviseert graag bij de integratie van keukenoplossingen in ontwerpen en levert het perfecte evenwicht tussen functionaliteit en esthetiek. Met maatwerk als sterkste troef en puur Belgisch vakmanschap als garantie op topkwaliteit. Professionals werken in eigen atelier alle wensen uit, met de grootste zorg en een uitzonderlijk gevoel voor afwerking. Zo krijgt elke keuken de finishing touch die zij verdient. Bent u op zoek naar advies? Kom langs, we zitten graag met u rond de tafel.

Voor meer inspiratie en een verdeler in uw buurt: venduro.be


Martens Van Caimere Architecten

Duurzaam ingewerkt in de schoot van Moeder Natuur

Het prachtig stukje natuur Pays de Collines

Architecten omwille van hun streven naar

is er om te koesteren. Naast de schitte-

integrale duurzaamheid, hedendaagse architec-

rende landschappen vind je er ook mooie

tuur en op basis van een eerdere realisatie bij

woningen terug die in hun ontwerp dankbaar

een familielid. Nikolaas Martens: “Onze exper-

gebruik maken van de omgeving. Dit project

tise ligt in het duurzame aspect, niet alleen van

van Martens Van Caimere Architecten is daar

gebouwen maar ook van gebouwconcepten

een mooi voorbeeld van. Vanop de top van

en materialen. Het is leuk dat mensen daarom

de heuvel lijkt de woning er zelfs volledig in

voor ons kiezen, dat levert altijd inspirerende

op te gaan.

samenwerkingen op. In dit geval hadden de opdrachtgevers reeds de nodige bouw- en

De eigenaars waren specifiek op zoek naar

levenservaring. Ze delen een passie voor unieke

een perceel in Pays de Collines waar ze graag

meubelen die ze gretig verzamelen. Die

wandelen. Na een druk leven in de stad, zoch-

moesten ook een plaats kunnen krijgen in de

ten ze de rust en de natuur op. Ze lieten hun

woning die ze graag over één bouwlaag za-

oog vallen op een vervallen hoeve die zich op

gen in functie van levenslang wonen. Net zoals

een heuvelflank bevond. Voor de realisatie van

ze een eenvoudige ingreep genegen waren.

hun project kozen ze Martens Van Caimere

Verder kregen we eigenlijk carte blanche.”

plan

188Martens Van Caimere Architecten wou de

geborgenheid van de heuvelflank terwijl de

zoals een eiland dat hier tussen de gang en de

bestaande L-vormige footprint van de hoeve

leefruimtes zich in de overige vleugel maxi-

eetkamer staat.

behouden om geen nieuwe grond aan te

maal op het omliggende landschap richten.

snijden. De woning neemt dus exact dezelf-

In die vleugels krijg je een aaneenschakeling

Het uitzicht bepaalt uiteraard veel, zo niet alles

de inplanting van de hoeve over en omarmt

van kamers: technische ruimte, garage en

in dit project. Vandaar de keuze om met heel

het erf in hoekvorm. Iets er eenvoudig laten

bergingen bevinden zich in de staart van de

veel glas te werken. Zo krijg je onder meer

uitzien, is het in se meestal niet. In dit geval kan

woning, gevolgd door de geborgen ruimtes

een circulatie die volledig beglaasd is. Naast

je het vergelijken met hoe een meubel is ge-

in de heuvelflank zoals TV-kamer, slaapkamer,

glas is er structureel gewerkt met beton, van-

maakt. “We hebben zowel ingezoomd op het

dressing en badkamer. De omschakeling naar

wege het brute en het leesbare, twee belang-

pragmatische als op de totaliteit en hebben

het dagprogramma gebeurt in de hoek met

rijke eisen van de opdrachtgevers. Zo rust het

het gebouw ontworpen vanuit het landschap.

een tuingerichte leeskamer. Eetkamer, keu-

gebouw, dat volledig ter plaatse werd gestort

Dan is de aanwezigheid van de heuvel uiter-

ken en woonkamer tenslotte eindigen in een

in beton, in het landschap door middel van

aard dankbaar. Om de L-vorm te integreren,

zwevend terras. De circulatie binnenin volgt

een paalfundering. Het beton werd bovendien

hebben we dan ook gespeeld met het gege-

in feite de vorm van de woning en zo krijg je

ook zonder compromissen in het interieur

ven van die talud. Concreet betekent het dat

een dubbele L. Die binnenin deelt het inte-

getoond. De opdrachtgevers houden immers

we het achterste van het gebouw lichtjes naar

rieur als het ware in twee, waardoor je een

van een modernistische architectuur. Binnen

beneden en in de flank hebben geduwd ter-

breed gangpad langs de glazen gevel creëert

wordt het beton gecombineerd met een giet-

wijl die er aan de andere kant los van komt

met zicht op het ‘erf ’. In die middelste kolom-

vloer die in de badkamer ook in de wanden

waardoor je daar 3 meter boven het straat-

men zijn alle technieken ondergebracht zoals

wordt doorgetrokken en alle technieken zijn

niveau zit en een schitterend zicht geniet.”

de badkamers en toiletten, evenals een in-

door de bouwheer in opbouw geplaatst met

komhal en de keuken in één van de uitsparin-

zichtbare kabelgoten in glasvezel. Die eenvoud

Als een gevolg van die oefening, was het

gen waardoor die zowel deel uitmaakt van de

van materiaalkeuze zorgt voor een canvas ten

logisch om de private kamers in de achter-

gang als van de eetkamer. Geen klassieke keu-

dienste van de natuur en voor hun bijzondere

ste vleugel van de woning te situeren, in de

ken dus, maar wel met alle elementen ervan

meubelen die het kleuraccent bepalen.

plan

190Niveau 0

Buiten werd de betonwoning overtrokken

afgewerkt met steenstrips om de eenvoud in

en de zijkanten laten begroeien. De aangeleg-

met een huid van rode baksteen om binnen

materialen door te trekken, worden gedragen

de wijngaard past in de omgeving en de wijn-

de voorschriften te vallen van wat de provincie

door opstaande balken in de robuuste dak-

ranken vinden er een geschikte bodem terug.

met Pays de Collines en dan vooral met haar

rand. De fijne sokkel van het gebouw kreeg

De koeien passeren er voor hun neus. Een

woningen beoogt. Eén van die voorschriften,

dankzij het gebruik van Cortenstaal een kleu-

grotere tegenstelling na de drukte van de stad

een zadeldak als daktypologie, konden ze

raccent dat mooi verweert en perfect bij het

kan je moeilijker vinden. Nikolaas Martens:

wel voldoende argumenteren om daar een

natuurlijke landschap aansluit. Het gebouw-

“Het is echt een woning op maat van deze

uitzondering op te krijgen. De woningen bo-

concept zet hard in op duurzame technieken:

klant die in alle opzichten eenvoud nastreefde.

venaan de heuvel zouden immers een deel

op het plat dak liggen zonnepanelen en er is

Om die eenvoud te bereiken, hebben ook wij

van hun zicht moeten opgeven en mits een

gewerkt met geothermische diepteboringen

een zekere strengheid in ons ontwerp gelegd.

vegetatief dak gaat het nu volledig op in de

gekoppeld aan een warmtepomp. De venti-

Maar niet door alles overboord te gooien.

omgeving.

latie gebeurt door middel van een grondbuis

Ondanks de strenge architectuur, is het een

waarbij de koude lucht wordt voorverwarmd

heel levendig project waarbij de ziel van bin-

Om grote volumes te doorbreken werd

dankzij de constante temperatuur van de aar-

nenuit komt. Het speelt bovendien met zijn

gewerkt met houten vliesgevels waardoor de

de. Op die manier kan je ervoor zorgen dat

omgeving in twee richtingen: van binnen naar

grenzen tussen binnen en buiten vervagen

die lucht koeler binnenkomt in de zomer en

buiten en omgekeerd. En dat we de geest

binnen een vast stramien. De overkragende

warmer in de winter.

van het oorspronkelijke erf bewaard hebben, vinden we een fijne gedachte.”

dakvlakken zorgen voor een krachtige beëindiging van de woning, beschermen tegen

Met het schitterende landschap als ‘tuin’ heb-

felle weersomstandigheden en werken als

ben ze ook daar minimaal ingegrepen. Onder

Tekst: Sam Paret

zonnewering. De overkragingen, onderaan

de woning hebben ze de talud wat aangevuld

Foto's: Nick Cannaerts

Martens Van Caimere Architecten Koning Leopold II laan 44a – 9000 Gent t. 09 330 04 07 info@mvc-architecten.be – www.mvc-architecten.be

plan

192


duurzaam

en dankzij de onmetelijke kracht van de aarde!

Klaar voor de toekomst met onze 5e generatie geothermische warmtepompen 25 jaar omnium garantie Beste EPB en hoogste rendement op de Belgische markt

Ontdek er alles over op: www.ithodaalderop-wpu.be


Pascal François architects

Omarm het landschap

Zonde toch wanneer je uitkijkt op een uitge-

vallei dat zich kilometerslang uitstrekt, is de

strekt landschap maar er in je woning niet ten

troef van dit perceel niet ver te zoeken. Toch

volle kan van genieten? Dat is exact wat de

wist de gedemodeerde woning met een cilin-

eigenaars van deze woning dachten toen ze

dervormig volume in crepi dit niet te vatten.

Pascal François contacteerden met de vraag

Toen Pascal er in 2012 werd uitgenodigd voor

voor een renovatie. Een nieuwe keuken en

wat in feite meer een interieuropdracht was,

nachtgedeelte werden na het zien van zijn

bloedde zijn architectenhart bij het zien dat

eerste schets plots een uitgebreide renova-

de woning eigenlijk niets met de omgeving

tie en toen er nog later ruimte bij de buren

deed. “Ik weet nog goed dat de bouwheer me

vrijkwam, zelfs een volledige nieuwbouw.

meenam naar zijn bureau op de verdieping

Of wanneer tijd nemen in je voordeel kan

om samen te kijken naar hun moodboard dat

spelen…

ze ter inspiratie hadden samengesteld. Toen

Hun oorspronkelijke nieuwbouw op deze

we een uur later terug naar beneden gingen,

schitterende locatie dateert van 1998 toen

zagen we dat het volledige landschap intussen

ze in de buurt van Brussel op één van de

onder een sneeuwdeken lag en we hadden

hoogste punten in de omgeving een perceel

daar niets van gemerkt omdat het bureau

hadden bemachtigd. Met een zicht over de

geen raam naar buiten had. Ik vond het mijn

plan

194morele plicht om hen op een aantal zaken

toeliet de omgeving bij de woning te betrek-

is er nog een garage. In het programma is er

te wijzen en heb dan ook wat vrijblijvende

ken. “De bouwheer is een fervente hobbykok

verder nog een bureau voor de bouwheer

schetsen gemaakt van hoe we in mijn ogen

maar werd daar niet in gestimuleerd. Het eni-

opgenomen in de uitbreiding met de nodige

de woning tijdlozer konden maken en meer

ge raam in de keuken keek uit op de haag

vergaderruimte. Eetkamer en leefkeuken vor-

betrokken bij het landschap. Hoewel ze aan-

tussen hem en de buur in. Aan de tafel in de

men een mooi geheel. Verder is het program-

vankelijk begrijpelijkerwijze wat geshockeerd

eethoek zittend, vingen ze ook amper een

ma vrij klassiek met het nachtgedeelte boven.

waren, kwamen ze na enkele weken bij mij te-

glimp op van de omgeving. Nu heeft hij twee

Vormtechnisch en in materialisatie spreken

rug met de vraag om de opdracht inderdaad

keukens, waarvan één voor de voorbereiding

we over een 40m lange gevel, in feite een hou-

uit te breiden.”

en één in de leefruimte die baadt in het licht

ten sokkel, waarop een volume in baksteen

Zo evolueerde het naar een ingrijpende ver-

en de seizoenen aan je neus voorbij laat glij-

zweeft. Om dit effect te versterken werd het

bouwing van de bestaande woning. Toen ze

den. De nieuwe woning hebben we op 90 cm

zwevende volume in horizontaal metselwerk

uiteindelijk aan het wachten waren op de

van de bestaande gebouwd, waarna we die

uitgevoerd terwijl passages aan de sokkel

goedkeuring van de bouwvergunning, kregen

laatste in fase twee hebben afgebroken en op

verticaal werden verwerkt. De voorgevel lijkt

ze van de gemeente een schrijven waarin ver-

dezelfde locatie een overdekte buitenruimte,

heel gesloten met maar één zichtbaar raam,

meld stond dat de buur links een deel grond

een poolhouse en een zwemvijver hebben

maar die illusie wordt opgewekt door een gat

afstond voor verkoop. Daar gingen ze heel

voorzien. Op die manier zijn we erin geslaagd

in de bakstenen mantel, niets meer of minder

graag op in wat de mogelijkheden voor de uit-

iets neer te zetten dat voor de volle 100%

dan ommuurde lucht. Die zorgt voor ruimte-

breiding van hun woning vergrootte. Omdat

in dialoog treedt met het landschap en het

lijkheid en creëert een grote opening én extra

het budget aanzienlijk mee de hoogte inging,

perceel ten volle benut.”

beleving aan de overdekte inkom. Eveneens

lieten ze het project opnieuw wat rusten. Tijd

Ook van de bestaande helling werd handig

zichtbaar in het metselwerk is een claustra

brengt raad en uiteindelijk besloten ze om van

gebruik gemaakt door de leefruimte lager te

waarachter het raam schuilt van de badkamer

hun hart een steen te maken, hun bestaande

leggen dan de inkom en inrit van de garages.

en dressing. Door de nuance in de baksteen

woning af te breken en volledig opnieuw te

In het hoofdvolume heb je dus een dubbele

krijg je een interessant effect dat je met een

beginnen. Een beslissing die Pascal nog meer

garage en helemaal achteraan de uitbreiding

monochrome baksteen nooit zou bereiken.

plan

196Niveau 0

Niveau +1

Baksteen wordt gecombineerd met glas en

Op de verdieping wordt er licht en lucht

de tuinzijde gelegen en kijkt uit over de vallei.

houten lattenwerk. Ook binnenin wordt met

binnengebracht via twee grote patio’s die in

Een architect mag dan nog de beste bedoe-

een beperkt materialenpakket gewerkt dat

gladpleister zijn uitgewerkt en die de continu-

lingen en ideeën in het ontwerp steken, het

compatibel is met het buitenaanzicht. Maar

ïteit van binnen naar buiten laten doorlopen.

succes van elk project wordt uiteraard be-

het interieur blinkt vooral uit in het smaakvol-

Een eerste vinden we bij het betreden van

paald door de beleving die de klant ervaart.

le gebruikt van hoogwaardige materialen en in

de nachthal in de logeerkamer/fitnesskamer

“Het mooiste compliment dat we hier kregen,

een hoge afwerkingsgraad. De natuurstenen

waar één groot raam licht binnenbrengt. Deze

is dat de eigenaars zeggen dat ze een ander

vloer, een bruingrijze travertin die erg mooi is

kamer kan van de rest afgescheiden worden

leven hebben in deze woning. Niet dat wij

verwerkt, laat het natuurstenen keukeneiland

door een pivoterende eiken deur. Wanneer

per se iets opleggen met onze architectuur,

als eyecather op de voorgrond treden en

die gesloten is, krijg je een L-vorm van eik

eerder proberen we een tijdloos kader te

combineert bovendien uitstekend met het

met de parketvloer in lamel op kant en een

scheppen waarbij het spel van ruimte, licht

houten maatwerk in donkerbruin gebeitste

volledige wand in lichte eik die naturel is inge-

en zicht essentieel is. En het is een feit dat

eik zoals het haardmeubel tussen zithoek en

kleurd. In deze wand vormen twee verborgen

de huidige ruimtes met veel aangenaam licht

keuken. De rust die je in dit interieur ervaart,

panelen de ingang naar twee kinderkamers.

dat binnenvalt en met geweldige zichten ma-

wordt mee in de hand gewerkt door het ge-

De gang eindigt in een deur naar de master

ken dat ze nu veel meer genieten dan ervoor.

wolkte effect van de afwerking van de wan-

bedroom en badkamer voorbij een tweede

Tijd heeft een belangrijke rol gespeeld in dit

den in Pastellone. Deze speciale verftechniek

patio die als Japanse tuin is opgevat. De bad-

verhaal want hoewel de geplande ingrijpende

werd ook toegepast op meubels en deuren

kamer bevindt zich achter de opening aan de

verbouwing van de oorspronkelijke woning

zoals de kastenwand die van aan de deur die

straatzijde en krijgt bovenlicht boven de dou-

ook zijn waarde zou hebben gehad, zijn alle

de inkomhal afsluit van de zithoek, doorloopt

che en via een claustra aan het bad. Ook de

partijen uiteindelijk heel blij dat het dit is ge-

tot aan het lagere houten meubel in de keu-

bijhorende dressing in de tweede ruimte ziet

worden.”

ken. Op die manier valt ook de pivoterende

via een claustra die op het oosten is gericht

Tekst: Sam Paret

deur in deze kastenwand niet op.

licht binnenvallen. De slaapkamer zelf is aan

Foto's: Cafeine / Thomas De Bruyne

Pascal François architects Ledebaan 238 & Groenstraat 202 – 9300 Aalst t. 053 77 66 98 pascal@pascalfrancois.be – www.pascalfrancois.be

plan

198


Verruim uw visie op steen

Heerle 11 - 2322 Hoogstraten (BelgiÍ) t. +32.33.15.70.99 ― www.desta.be


Carrodrain Liquid, de slimme douchegoot voor gietvloeren

Carrodrain is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot dé referentie en Belgische marktleider op vlak van designgoten voor inloopdouches. Strakke goten die een uitgepuurd en slim design combineren met een uitgekiende en ondertussen beproefde kwaliteit. Een jaar na de introductie van de douchegoot Cayman, meteen zeer enthousiast onthaald, ziet het gamma zich uitgebreid met nog een innovatie van niveau: Carrodrain Liquid, de douchegoot voor probleemloze en stijlvolle integratie in gietvloeren. Doorgedreven innovatie Stilstaan is geen optie voor Peter Steylaerts, bedrijfsleider van Carrodrain. Samen met de nieuwbouw van een productie- en logistiek centrum in Heist-op-den-Berg wordt ook het aanbod aan goten voor de inloopdouche aanzienlijk uitgebreid. “En alle referenties zijn leverbaar uit voorraad”, aldus Peter Steylaerts, die niet alleen kwaliteit maar ook snelle service

hoog in het vaandel draagt. Als ervaren badkamerspecialist heeft Peter Steylaerts als geen ander voeling met de markt, wat steevast leidt tot marktgedreven innovaties die inspelen op de actuele behoeften. Daarbij houdt Carrodrain zowel rekening met de architect en inrichter die het project naar een hoger esthetisch en kwalitatief niveau wenst te tillen, met de vakman die uit is op een eenvoudige en waterdichte installatie en de eindklant die anno 2020 meer en meer gericht is op individueel design en zorgeloos comfort voor de eindgebruiker. Dat de eindgebruiker en de kwaliteit centraal staan blijkt uit de 10 jaar garantie die Carrodrain op al zijn producten biedt. Individueel design en trendkleuren Met de opmars van gietvloeren in de inloopdouche drong zich de ontwikkeling van een aangepaste en geoptimaliseerde douchegoot op. Het antwoord: Carrodrain Liquid. Deze


douchegoot, verkrijgbaar in een lengte van 70, 80 en 90 cm, heeft een frame in solid surface waar men de vloer tegenaan giet. Vervolgens laat het geheel zich naadloos afwerken. De zichtbare roosteropening is amper 26 mm breed. Het rooster zelf is voorzien van een traploze hoogteregeling voor een perfecte nivellering. Indien gewenst, kan de kleur van de gietvloer doorgetrokken worden op het rooster. Vooral De Liquid White Edition leent zich voor deze toepassing. Carrodrain Liquid is, net als de eerder gelanceerde Twiggi en Cayman douchegoot, trouwens beschikbaar in acht verschillende afwerkingen. We noteren geborstelde inox, Black Edition, White Edition en tot slot vijf nieuwe metaaltinten waarmee wordt ingespeeld op de trends qua sanitair kraanwerk: Gold, Copper, Broze, Smoke en Titanium. Bij deze nieuwe metaalafwerkingen is het roestvrij staal voorzien van een PVD-coating met slijtvaste harding, dit zonder het geborsteld effect van de inox teniet te doen. Een extra vleugje luxe in de badkamer, helemaal conform de laatste trends. Gepatenteerde oplossingen Naast Carrodrain Liquid blijven de douchegoten Twiggi en de in 2019 gelanceerde budgetvriendelijke variant Cayman twee reeksen waarmee Carrodrain de inloopdouche naar een hoger niveau tilt. Bij al deze ontwikkelingen lag de focus op minimalistisch design, een lage inbouwhoogte, eenvoudige installatie en makkelijk onderhoud. Er was ook aandacht voor de koppel- en verlengbaarheid. Zo biedt Twiggi, met een smal rooster van 30 mm, de mogelijkheid van wand-tot-wandinstallatie en slimme hoekkoppelingen. Niet alleen binnen in de douche, maar bijvoorbeeld ook buiten rond het zwembad. Het debiet bedraagt, ondanks de beperkte inbouwdiepte van amper 63 mm, een royale 31 liter. Dit is te danken aan de innovatieve sifon met geĂŻntegreerde waterkamer voor een efficiĂŤnte watergeleiding. Door de lage inbouwhoogte lenen de douchegoten van Carrodrain zich bij uitstek voor renovatieprojecten, waar de vloeropbouw vaak beperkt is. Op de slimme sifon werd trouwens een patent genomen, net als op het rooster en de waterdichting met dubbel en elastisch membraam. Slimme innovaties die op het terrein wel degelijk het verschil maken.

Industriepark Zone B nr. 28 - 2220 Heist-op-den-Berg - info@carrodrain.be - www.carrodrain.be


PVL Architecten

Als binnen en buiten het ultiemste vakantiegevoel benaderen De kust geeft veel mensen een instant vakan-

kleine gemeenschap die typisch zijn voor deze

tiegevoel. De bouwheer en zijn gezin vinden

badplaats komen daar nog eens bovenop”.

dat ook en zijn fervente liefhebbers van de

De bouwheer had de mogelijkheid om een

zee. Ze komen er al jaren en voelen zich er

stuk grond af te splitsen van een groter lot

goed thuis. Ze worstelden dan ook met een

dat toebehoorde aan de aanpalende buur.

dilemma: ofwel een (te) duur appartement

Een perfecte oplossing, want zo konden ze

kopen dichtbij of aan zee, ofwel een stukje

eigenlijk precies bepalen hoe groot het stuk

bouwgrond kopen, weliswaar iets verder van

grond moest zijn om de gewenste woning te

de zee, maar er dan wel een compacte vakan-

kunnen bouwen. Al vanaf dat moment had de

tiewoning bouwen helemaal naar hun zin. Ze

architect een ontwerp in gedachten.

gingen te rade bij architect Pieter Popeye van

“De zee is onmiskenbaar een trekpleister,

PVL Architecten en legden hem de situatie

maar je hoeft geen zicht op zee te hebben

voor. “Mijn antwoord lag al klaar voor de vraag

om er van te kunnen genieten”, vindt de ar-

eigenlijk werd gesteld”, zegt architect Pieter

chitect. “Dat weten alle locals. De bouwheer

Popeye. “Ik groeide op in de nabije omgeving

en de kinderen beoefenen graag waterspor-

van de bouwgrond en kende alle voordelen

ten, genieten van een apero op het strand in

van deze ligging. De charmante straatjes en de

de bijhorende beachbar en fietsen daarna via

plan

202groene straatjes naar hun zon-georiënteerde

kamers op het gelijkvloers. “We hebben de

vormt de hobbyruimte één geheel met de

woning om het avondritueel verder te zetten.

oefening gemaakt en de voor- en nadelen

binnentuinzone. Het zwembad werd gesitu-

Hoe mooi kan het leven zijn? Dat is dan ook

goed afgewogen”, legt de architect uit. “Door

eerd in de oksel van het gebouw zodat het

de gedachte die we steeds voor ogen hielden

voor deze optie te kiezen heeft het gezin nu

de ganse dag, tot zonsondergang, baadt in het

bij het ontwerpen van deze woning”.

‘the best of both worlds’. Ze hebben nog

zonlicht. Bovendien is het helder blauwe wa-

Het werd dan ook geen woning om in te

steeds een prachtig uitzicht op het omliggend

ter zichtbaar vanuit elke ruimte waardoor het

werken, maar een echte tweede thuis om in

groen en toch voldoende privacy.”

zwembad heel sfeerbepalend is en het vakan-

te leven en te genieten. Om die reden heeft

Het nieuwbouwproject is dan ook een een-

tiegevoel telkens opnieuw activeert. Hieraan

de architect maximaal ingezet op sfeer en

gezinswoning geworden met drie slaapka-

is nog een overdekt avondterras gekoppeld

beleving waardoor je er meteen in een vakan-

mers en een gastenkamer op het gelijkvloers.

waar de kinderen zich kunnen terugtrekken.

tiestemming bent.

De leefruimten werden geconcipieerd op de eerste verdieping. Buiten dit beschermd vo-

Zichtbeton met planken bekisting

Best of both worlds

lume bevindt zich nog een garage die ook

“Atypisch misschien is dat we er voor geko-

Het driehoekig perceel is deels omgeven

dienst doet als polyvalente ruimte, een fiet-

zen hebben om drie van de vier slaapkamers

door hoge populieren en kijkt voor een stuk

senberging en het sanitair bij het zwembad.

niet te oriënteren naar de binnentuin, maar

uit op de prachtig aangelegde tuin van de ach-

De woning heeft een L-vorm met een stom-

naar de buitenomgeving”, zegt Pieter Popeye.

terbuur. Aan de ene zijde heb je de straat en

pe hoek. In de ene beuk nestelen de slaapka-

“Dat geeft een zeer leuke beleving aan de

de andere lange zijde wordt geflankeerd door

mers zich in het groen, dat al aanwezig was en

gang die toegang heeft tot de kamers”.

een paadje.

ook behouden bleef. In de andere beuk kan

De afwisseling tussen ruw en glad, koude en

Een gevoel van openheid, een zonovergoten

de bouwheer ongestoord zijn hobby beoe-

warme materialen typeert de woning zowel

terras en de familiale situatie waarbij de ado-

fenen in de polyvalente ruimte. Voorts zijn in

buiten als binnen. Een doorgedreven detail-

lescente kinderen al eens wat privacy wensen,

dit deel de technieken, opbergruimte en het

lering komt zowel terug in de stijl, als in de

heeft er toe geleid dat het woonprogramma

sanitair ondergebracht. Door middel van gla-

keuze van de materialen. “We trachten steeds

zich op de verdieping bevindt en de slaap-

zen puien die volledig kunnen openschuiven,

te streven naar een tijdloze architectuur die

plan

204


enerzijds gebouwd is met duurzame en edele

van schitterende zichten zonder de priva-

materialen en anderzijds helemaal voldoet

cy te schenden. Het terras dat zich boven

aan het programma van de bouwheer”, legt

de tweede vleugel bevindt ontvangt de zon

Pieter Popeye uit. “Zo willen we maximaal

van ’s morgens tot ’s avonds en wordt door

tegemoet komen aan de beleving die de

een ritmisch doorgetrokken raam – dat als

bouwheer voor ogen heeft”.

scherm functioneert – van de kille noorderwind

De gelijkvloerse verdieping, die als het ware

gevrijwaard.

de sokkel van het gebouw vormt en de tuin

Het schrijnwerk van de ramen werd overge-

en het zwembad omarmt, werd afgewerkt in

dimensioneerd waardoor de screens naad-

zichtbeton met planken bekisting. Het volume

loos weggewerkt werden in deze blokkadre-

met de leeffuncties en een bijkeuken, kwam

ring. Diezelfde zware blokkenstructuur werd

er bovenop en is een combinatie van staal-

doorgetrokken op het terras boven en het

en houtskeletbouw. Dankzij een uitgepuurde

terras beneden. Oog voor detail ten top.

detaillering is dit volume niet alleen licht qua

Deze bovenste verdieping is afgewerkt met

constructie, maar ook qua uitstraling. Deze vleu-

thermisch verbeterde houten planchetten

gel is oost-west georiënteerd en geniet, mee

met een open voeg. De breedte en de textuur

door de strategisch geplaatste raamopening,

van deze planchetten werd ook aangehouden


Niveau 0

Niveau +1

in de op maat gemaakte bekisting voor de

het parket en de met fineer afgewerkte

te onderhouden duintuin zal ontstaan. In de

betonnen prefabmuren. Hetzelfde materiaal

binnen- en kastdeuren. Dit geeft de woning

voortuin bevonden zich al volgroeide bomen

komt voorts nog terug in de voordeur, poor-

een eenvoudige en warme, maar toch uit-

en struiken. Die werden waar nodig gesnoeid

ten en het volume dat de fietsenberging, de

gepuurde uitstraling. “Ook hier werden ruw

en zoveel mogelijk intact gehouden tijdens de

technieken, het zwembad en het buitentoilet

en glad, koud en warm gecombineerd tot

bouwwerken. Het groen speelt dan ook een

herbergt.

een schitterende mix waarin het leven cen-

significante rol voor de beleving binnenin de

traal staat. Dit voel je in elke ruimte waar je

woning.

Combinatie van ruw en glad, koud en warm

binnenkomt”, beaamt de architect.

Het blindelings vertrouwen tussen de bouw-

De architect koos ervoor om het beschermd

De leefruimten bestaan uit een zithoek, een

heer en de architect en de goede interactie

volume te bundelen in een compact en geïso-

eetgedeelte en een open keuken. Via een

tussen beiden heeft ongetwijfeld geleid tot

leerd geheel en de onverwarmde functies on-

doorloopkast is nog een praktische bijkeu-

dit resultaat. “Vanaf het eerste ontwerp is de

der een zeer eenvoudige structuur onder te

ken bereikbaar. De strakke belijning vormt

bouwheer ons gevolgd om tot een perfect

brengen. De ruwbouw vormt hier tevens de

een dynamisch contrast met vast meubilair

resultaat te komen”, klinkt het. “Je moet een

afwerking. De thermische snede tussen bei-

en binnendeuren in hout die voor de warme

gezin goed kunnen lezen vooraleer je een

de delen wordt dan ook gevormd door een

accenten zorgen.

woning voor hen kan maken. De bouwheer

pure betonplaat. De robuuste onderbouw in

“Het is een woning die zich ogenschijnlijk

heeft ons uitgebreid zijn wensen meegedeeld

beton, zowel qua buiten- als binnenafwerking,

heel bescheiden opstelt, maar toch zorgt elke

en wij hebben dit vertaald in een goed con-

biedt weerstand aan een iets nonchalanter

ruimte voor een heel verrassend beeld en

cept. De klik was er meteen. Dit is dan ook

vakantiegedrag waar een beetje zand en een

een andere beleving waar elk gezinslid zich

zo’n opdracht waarvoor we het eigenlijk

feestje meer of minder geen kwaad kan.

comfortabel bij voelt”, meent de architect.

allemaal doen”.

Binnenin werd hetzelfde materialenpakket

De tuin tenslotte werd beplant met streek-

Tekst: Sandra Wybo

doorgetrokken in de gepolierde betonvloer,

eigen duinvegetatie, zodat er een eenvoudig

Foto's: Thierry Matsaert

PVL Architecten Nieuwpoortsteenweg 84 A – 8670 Oostduinkerke t. 058 51 48 15 info@pvlarchitecten.be – www.pvlarchitecten.be

plan

206


PLAFONDLIJSTEN - WANDLIJSTEN - PLINTEN - VERLICHTINGSPROFIELEN - DECORATIEVE ELEMENTEN

CREËER EEN UNIEKE SFEER MET INDIRECT LICHT

Onze indirecte lichtprofielen IL5 tot IL9 zijn een eenvoudige oplossing om een unieke sfeer te creëeren. Of het nu gaat om uw huis, uw werkplaats of voor de horeca. Vind het dichtsbijzijnde verkooppunt en meer informatie over onze producten op onze website.

noel-marquet.com


Reid Senepart Architecten - Atelier Lievois

De architect als beeldhouwwerker

Ontwerpen is creëren maar ook sculpteren.

of ze ook even naar zijn eigen project wilden

Dat geldt zeker voor dit project waarbij Reid

kijken. “Hij had een stuk bouwgrond gekocht

Senepart Architecten vanwege het veelei-

in een mooie landelijke omgeving. Maar het

sende programma en het bijzondere perceel

meest interessante eraan was het perceel zelf.

bijna ambachtelijk naar insnedes zocht in het

Gelegen in een S-bocht knapten velen er op

grote volume om architectuur te realiseren

af omdat ze de mogelijkheden niet zagen van

die boeiend en interessant is. Het heeft wat

dit ‘restperceel’. Ons sprak het net aan want

voeten in de aarde gehad maar uiteindelijk zijn

in tegenstelling tot de andere gebouwen in

ze er op die manier in geslaagd een sculptuur

de straat die netjes op de rooilijn lagen, kon

in het landschap te plaatsen.

je hier wel een gebouw met vier volwaardige gevels realiseren. Terwijl je in de meeste

Reid Senepart Architecten leerde de bouw-

gevallen een eerder gesloten voorgevel, een

heer, een interieurarchitect en projectontwik-

open achtergevel en, vanwege de aanwezig-

kelaar, kennen tijdens een gemeenschappelijk

heid van buren, twee bijna ‘vergeten’ zijgevels

project. Hij had hen aangezocht voor een high-

hebt. Omdat zij het hoekperceel hadden en

end appartementsgebouw in Dendermonde.

wel achteruit mochten schuiven, was het een

Tijdens dit proces, waar het goed klikte tus-

verademing om nog eens vier volwaardige

sen beide partijen, liet hij bijna terloops vallen

gevels te krijgen.”

plan

208Een andere troef van het perceel is de verhe-

aanwezig waren. Een gevolg daarvan is bij-

werd van de hoger gelegen positie gebruik

ven positie. Het ligt namelijk iets hoger dan de

voorbeeld de positie van de badkamer op de

gemaakt om de privacy en inkijk te vrijwaren.

straat en biedt daardoor mooie doorzichten.

verdieping die aan de straatzijde ligt met het

De functie van de kelderverdieping – in op-

Het zorgt ook voor een speciale benadering

vrijstaande bad net achter het raam waardoor

zet een gastenverblijf met toilet, badkamer en

omdat je de woning al van ver ziet opdoemen.

je over de straat op de velden kijkt. Het sculp-

extra slaapkamer dat nu vooral dienst doet

Neem daarbij de uitdrukkelijke wens van de

teren zelf was ditmaal geen zaak van meters

als ontspanningsruimte met fitness en game-

bouwheer om wat maximaal bij deze verka-

maar van centimeters. “Eens we het volledige

room – zette zowel bouwheer als architect

veling toegelaten was te bebouwen en dan

programma erin hadden gekregen, gingen we

ertoe aan om hiervoor een aparte toegang

weet je dat er weinig manoeuvreerruimte

op zoek naar de mogelijkheid tot insnedes. En

te voorzien. Die ligt voor de woning en daar

over blijft voor de architect. “Bovendien wou

dan spreken we in dit geval over maximaal 80

maakte Reid Senepart Architecten gebruik

hij bovenop de twee bouwlagen eigenlijk nog

cm die we hier en daar konden missen. Die

van om middels een grote patio daglicht bin-

extra ruimte waardoor er ondergronds een

zie je aan de keuken en op de verdieping. Ver-

nen te trekken. Hetzelfde geldt voor de glazen

volwaardige bouwlaag bijkwam. In het zoe-

der hebben we enkele effecten aangebracht

loopbrug in de tuin die als lichtschouw functi-

ken naar zichten en interessante architectuur

om de verticaliteit te verdoezelen. De keuze

oneert. De technische koker wordt dan weer

vertrek je doorgaans van het maximale maar

voor een fijne langwerpige baksteen en het

over de hele woning doorgetrokken. Op het

neem je er vervolgens stukken uit of je gaat

accentueren van horizontale lijnen is er daar

gelijkvloers zit daarin enerzijds de keuken-

verfijnen. Het is een vorm van sculpteren.

één van.”

wand en anderzijds het haardmeubel, op de

Maar hier was die ruimte echt beperkt, bij-

De verheven positie was voornamelijk een

verdieping zijn het inbouwkasten in de gang

na onbestaande. De grote uitdaging voor ons

voordeel. Met behulp van een keermuur is de

die de slaapkamers van elkaar scheiden en

was dus om met minimale en spitsvondige

toenadering met de wagen daardoor ook niet

waarlangs de schouw van de haard passeert.

ingrepen het maximale volume niet op een

al te vreemd want door dit speciale perceel

Telkens hebben ze zowel dus een constructie-

doos te laten lijken en interessant te maken.”

rijd je anders eigenlijk je tuin in. Door de aan-

ve functie als dat ze een roomdivider zijn en

Reid Senepart Architecten vertrok daarvoor

wezigheid van twee straatzijdes ligt ook het

de circulatie verdelen. In het plan werd daar

vooral vanuit de prachtige zichten die intrinsiek

zwembad in principe vooraan maar ook daar

alles aan opgehangen.

plan

210


De woning zelf is in alle opzichten atypisch

van waaruit je laag op de tuin en de achter-

en op maat van de bewoner. Dat komt voor-

liggende velden kijkt. De keuken die door

al tot uiting in de overgedimensioneerde

de kleine insnede iets teruggetrokken ligt en

ruimtes. Het begint al met het toilet naast

waardoor je er buiten door de minimale luifel

de inkomhal. Op uitdrukkelijke vraag van

beschutting geniet, mondt niet traditioneel uit

de klant een grotere ruimte dan je zou ver-

in een berging maar in een volwaardige bar.

wachten en dat wordt doorgetrokken in de

Ook de bovenverdieping die je bereikt langs

leefruimtes en dan vooral in de zithoek. Die

een zwevende trap, kent ruime kamers – één

ligt twee tredes lager en beslaat in feite twee

master bedroom en één kinderkamer – maar

zitzones, één met loungezetel en een extra

vooral een heel ruime dressing die vanwege

salon met zeteltjes op de hoek aan de tuinzijde

de zitbank waar die in uitmondt bijna aan een


Niveau 0

winkel doet denken. In de badkamer erachter

behaalde: de horizontaliteit benadrukken en

Het is een huzarenstuk geweest om in dit ge-

kijk je niet alleen vanuit het bad aan het raam

het geheel karakter geven. De aluminium

val aan architectuur te doen maar net daarom

naar buiten maar ook in de douche gebeurt

kokerprofielen werden door Reid Senepart

en doordat de bouwheer meteen mee was

dat dankzij een glazen wand waardoor je over

Architecten uitgetekend en door de leveran-

en hen in hun ontwerp volgde, is dit project

de trapzone door een raam terug naar buiten

cier van de ramen op maat gemaakt. Dat laat

voor Reid Senepart Architecten heel waarde-

ziet. Dat kan in deze ruimte dus in twee rich-

toe dieper te kunnen werken dan de stan-

vol. “We zijn vooral heel tevreden dat we er

tingen. Of hoe er werkelijk tot in het kleinste

daard aluminium profielen. Of bijvoorbeeld

toch in geslaagd zijn om in een volume dat

detail nagedacht is over die doorzichten.

een lange verticale glazen uitsparing te voor-

op zich log is en elegantie mist via kleine en

zien ter hoogte van het toilet. Zowel boven

subtiele ingrepen interessante architectuur

In materialisatie viel de keuze voor de gevels

als beneden werden die toegepast op ruim-

te creëren. En het moet gezegd: als je nu de

dus op baksteen, vooral vanwege de duur-

tes die wel licht maar ook privacy vereisen. In

straat nadert en de woning in de verte ziet

zaamheid, degelijkheid en het horizontale

combinatie met de zwarte raamkaders ont-

opduiken, dan mag deze sculptuur best gezien

effect, in combinatie met zwart aluminium

staan op die manier bijna zwarte vlakken in

worden. Daar zijn niet alleen wij maar vooral

schrijnwerk en glas. De baksteen, van Randers

het volume en die helpen de nadruk leggen

de bouwheer ook heel tevreden over en dat

Tegl, werd in deze bleke uitvoering voor het

op de sprekende baksteen. Andere accenten

is tenslotte het ultieme doel.”

eerst toegepast. Zonder referentie is dat voor

die werden toegepast zijn het verlijmen van

een architect altijd toch even bang afwachten

glas ter hoogte van de badkamer als tegenbe-

maar al snel werd duidelijk dat hij door zijn

weging van wat boven gebeurt aan de dres-

Tekst: Sam Paret

lengte en nuance het vooropgestelde effect

sing waar het raam lichtjes is teruggetrokken.

Foto's: Nick Cannaerts

plan

212

Michael Lievois - Interieurarchitect

Reid Senepart Architecten

Regentiestraat 12-14 – 9100 Sint-Niklaas

Onze-Lieve-Vrouwstraat 51 – 9280 Lebbeke

t. 0479 21 47 85 – t. 03 289 01 09

t. 052 57 56 57

info@lievois.be – www.lievois.be

info@reid-senepart.be – www.reid-senepart.be


Randers Tegl: Ultima collectie - Heylen Ceramics: Exclusieve verdeler Benelux

Overal in Europa wordt de beste klei uit de aarde gewonnen en verwerkt tot steen. Heylen Ceramics selecteert de meest kwalitatieve fabrikanten en leveranciers uit vooraanstaande steenproducerende landen en brengt hun gevelstenen en dakpannen samen in een gediversifieerd aanbod voor de markt.

Showroom Antwerpen Amsterdamstraat 9 - 2000 Antwerpen t. 03 239 99 99 - www.heylenceramics.be


Nog nooit was een garage zo bereikbaar. Info en demovideo vindt u op www.autolift.be

innovation in motion by

AUTOLIFTEN VAN RDL Speciaal voor woningen en appartementsgebouwen met gemeenschappelijke garageruimtes en een beperkte inrij-oppervlakte ontwikkelde RDL-engineering een autolift die u en uw wagen snel en veilig overbrengt van het ene niveau naar het andere. Autoliften van RDL hebben slechts een beperkte plaats nodig en onderscheiden zich door het gebruik van robuuste, onderhoudsvriendelijke materialen en betrouwbare technologische controlesystemen.

RDL Engineering nv - Ambachtenstraat 46 - 8870 Izegem (BelgiĂŤ) - t. +32(0)51/31.35.24 - f. +32(0)51/31.28.09 - info@rdl-engineering.com


LIFT- & PARKEERSYSTEMEN Strobbe Mobility Solutions kan een oplossing bieden voor een brede waaier aan mobiliteitsproblemen. Strobbe Mobility Solutions heeft zich door de jaren gespecialiseerd in trapliften, platformliften, huisliften en parkeersystemen. Wij helpen particulieren, ziekenhuizen, openbare instellingen, bouwfirma’s, autodealers…

www.strobbemobility.be Strobbe Mobility Solutions bvba - Ambachtenstraat 46 - 8870 Izegem - t. +32 (0)51 92 09 08 - info@strobbemobility.be


Schellen Architecten

Kunstpaviljoen met patio

Langgerekte luifels, imposante glasgevels en

geborgenheid met elkaar verbindt. “We

natuurstenen wanden rond een buitenkamer

hadden wat lijnen op papier gezet, om een

met spiegelend water: in de woning die Schellen

eerste idee te toetsen. Alleen hoefden we er

Architecten heeft ontworpen in Sint-Katelijne-

niet te veel woorden aan vuil te maken, de

Waver is de gedachte aan het Barcelona-

bouwheer was meteen verkocht”, glimlachen

Paviljoen van Mies van der Rohe nooit ver weg.

de architecten. “De man had een 5 ha groot perceel gekocht op het einde van een smal

Het was op een avond in een rustig café

steegje aan een drukke straat. Een unieke con-

aan het water dat Reginald Schellen en zijn

text met alles erop en eraan: ruimte, rust en

zoon Pieterjan hun concept een eerste keer

groen. Maar vooral ook met een waanzinnig

voorstelden. Ze hadden een rudimentair

verrassingseffect. Je zou dat steegje zo voorbij

schetsje mee. Een tekening van enkele strak

gaan. In het straatbeeld valt het niet eens op.

vormgegeven muren, gegroepeerd rond een

Tot je het doorrijdt. Dan opent zich een totaal

grote binnenplaats. Met wat verbeelding kon

andere wereld. Een openbaring, die we ook

je er het iconische Barcelona-paviljoen in zien,

in de architectuur wilden laten terugkomen.

dat op een soortgelijke manier openheid en

De bouwheer had een woning voor ogen

plan

216met plaats om te werken, maar evengoed om

voordeur wandelt. Intussen vang je een eerste

woon- en werkfuncties georganiseerd. Ruim-

de alledaagse drukte te vergeten. Voldoende

glimp op van het gebouw en van het zwem-

tes met een meer gesloten karakter zoals

kantoorruimte en een zwembad met bar: die

bad en poolhouse. Als je dan vervolgens bin-

slaapkamers, badkamers en bureauruimtes

dingen moesten zeker aanwezig zijn. Boven-

nen bent, ervaar je stilte en sereniteit. Eens de

zijn naar de noordkant georiënteerd. De

dien wilde hij dat zijn kunstverzameling een

voordeur dicht is, zijn alle drukte en zorgen

leefruimte, keuken en een vergaderzaal ope-

vooraanstaande plek zou krijgen. We zagen

van het moderne leven al lang vergeten. In

nen zich naar het terras, dat is opgevat als een

meteen een horizontaal gebouw voor ons,

dat opzicht heeft het ontwerp iets weg van

volwaardige buitenruimte. Bovendien doet

een glazen volume met een open plan, ge-

het Cuadra San Cristobal van Luis Barragán.

de as dienst als galerie. Zodra je binnenkomt

organiseerd rond een grote buitenruimte.”

Ook dat gebouw gaat uit van het principe van

wordt je blik meegenomen langs verschillen-

lange wanden rond een open binnengebied

de schilderijen van internationale grootheden

Verrassingseffect

dat fungeert als baken van rust, comfort en

zoals Picasso, Matta, Miró en Alechinsky.

Als je de site nadert geeft de villa zich maar

welzijn.”

gaandeweg bloot. Bij de toegang schermt een

Buitenkamer met geborgen gebaar

lange muur in donkergrijze gekloven natuur-

Circulatie als galerie

Het dak vloeit over in grote oversteken die

steen het gebouw grotendeels af. Een soort-

De architecten hadden nooit de bedoeling

lijken te zweven over de binnen- en buiten-

gelijke wand begeleidt je dan weer richting

een exuberant gebouw neer te zetten, wel

ruimtes en lange natuursteenwanden. Niet

de inkom. Het is pas als je enkele stappen in

een leesbaar ontwerp met een even functi-

alleen verankeren die luifels de leefruimtes

die richting zet, dat je verwonderd raakt door

onele als logische indeling. De architectuur

in de omgeving, ze versterken ook het idee

de architectuur die zich kenmerkt door grote

oogt opvallend helder en vervat wonen en

van een buitenkamer. Een concept dat kracht

glasgevels, lange oversteken en aardse kleu-

werken in één bouwlaag. De ruggengraat van

wordt bijgezet door gigantische raampartij-

ren. Reginald Schellen: “De wanden met de

de woning wordt gevormd door een centrale

en met maximaal verdoken raamprofielen.

gekloven natuursteen begrenzen en bescher-

circulatie-as die dwars doorheen het gebouw

Bovendien loopt de natuursteen waarmee

men het volume. Het idee is dat je tussen

snijdt. Vanaf de voordeur kijk je in een rechte

de gevels bekleed zijn gewoon door in de

het groen en de ruwe muren heen naar de

lijn tot in de tuin. Langs die zichtas zijn alle

vloeren, zowel binnen als buiten. Pieterjan:

plan

2181. bureau 2. slaapkamer 3. badkamer 4. berging 5. toilet 6. keldertrap 7. vergaderruimte 8. leefruimte 9. keuken 10. zwembad 11. bar

“De grens tussen interieur en exterieur is vol-

Daarbij maken de losstaande muren en het

waar het dagdagelijkse leven zich gewoon

ledig weggenomen. De site ligt in zonevreemd

poolhouse een beschermende beweging

voortzet.”

gebied. Dat betekent dat we maar 1000 m³

rond het centrale binnengebied, dat organisch

mochten bebouwen. Door het terras en de

voortvloeit uit de leefruimte. Er ontstaat zo

zwembadzone op te vatten als een deel van

een patio-effect: een ontspannende oase om-

Tekst: Bart De Maesschalck

de woning creëren we een verruimend effect.

lijnd door groen en met grote schaduwzones

Foto's: Nick Cannaerts

Tuinen Joos

Aerts + Blower

Schellen Architecten

Gestelhoflei 8a – 2820 Bonheiden

Hanswijkstraat 37a/2 – 2800 Mechelen

Dorp 71 – 2820 Bonheiden

plan

220

t. 015 70 03 00

t. 015 21 09 01

t. 015 42 05 25

www.tuinenjoos.be

www.aerts-blower.be

www.schellen.be


If you can dream it, we can build it!

Design, production and installation of infrared cabins, saunas, steam baths, experience showers, salt caves, ice and snow machines for hotel and private use.

+32 11 301 380

info@alpha-wellness-sensations.be

Stadsheide 27,B-3500 Hasselt Belgium


Syntaxe Architectes

Haute-couture om in te wonen

Een steil en stedelijk perceel, de bouw van

wat Syntaxe Architectes in zijn mars had en

twee luxeappartementen, een drang naar

wilde daarom nog een stap verder gaan: ook

soberheid en een uitgepuurd design zonder

beglazing en vrijdragende structuren puurden

enig compromis. Ziedaar de ingrediënten van

ze samen uit.

het recente project van architectenbureau

Het terrein in Brussel was een uitdaging: steil,

Syntaxe Architectes uit Haut-Ittre. Hun filosofie?

hoog en veel stedelijke beperkingen. Daar

Less is more.

moest Syntaxe Architectes dus twee appartementen van elk meer dan tweehonderd vier-

Soberheid is het resultaat van

kante meter op bouwen. De eerste stap – en

heel lang werken

meteen de belangrijkste – was het identifice-

Dit project illustreert als geen ander dat een-

ren van de wensen van de klant. Die wensen

voud wel degelijk een stijl is. Het architecten-

dienden vooral om het kader van het pro-

bureau maakte voor dit ontwerp een tiental

ject af te bakenen en niet om de creativiteit

studies, schetsen en zelfs voorbeelden op

te beknotten. Die lat lag namelijk al zo hoog

ware grootte om de precieze visie van de op-

mogelijk.

drachtgever te vatten. Die bleek ultrasimpel

Toen alle intenties voor iedereen duidelijk

en ultrasober. De opdrachtgever wist goed

waren, was het een kwestie van ze tot leven

plan

222te brengen met de precisie van een modeont-

bleek ook hier het credo, zonder dat het

ken de liftkokers dan weer weg achter plan-

werper. In elke fase van het project zaten klant

architectenbureau de geldende voorschriften

ten en begroeiing. Dezelfde trucs pasten de

en architectenbureau samen. Het is deels

schond.

architecten toe op het terras: camera’s, war-

door die aanpak dat het bijvoorbeeld zes

Elke aannemer moest daarom niet alleen ge-

mers en geluidssysteem zijn discreet en quasi

maanden duurde om de uitvoeringsplannen

talenteerd, creatief en inventief zijn. Hij moest

onzichtbaar. En niet alleen op de bovenste

van de inkomhal te tekenen. Nadien duurde

ook oneindig veel geduld hebben.Tot de ultie-

verdiepingen – hier kan je alles wegsteken in

het nog eens drie maanden om de hal effec-

me perfectie was bereikt. Syntaxe Architectes

de vrijdragende structuren – ook op de be-

tief te bouwen en af te werken.

traden daarom geregeld op als moderator

nedenverdiepingen zijn luidsprekers wegge-

En zo ging het ook met de rest: elk detail is tot

tussen opdrachtgever en aannemers.

werkt in stenen en houten banken langs het

in de puntjes uitgewerkt. Alleen zo bereikte

De badkamer toont bijvoorbeeld hoe gede-

terras.

Syntaxe Architectes de eenvoud die ze wil-

tailleerd iedereen te werk moest gaan: het

den.

stopcontact is uit steen gehouwen, de radi-

Vis-à-vis niemand

ator is onzichtbaar en staat achter de gevel-

Naast veiligheid en een minimalistisch design

Geniaal en geduldig

steen en de beglazing is zo specifiek gemaakt

pakten de architecten ook de inkijk aan. Met

Niet alleen het beheer van het project en de

dat je geen veiligheidsrail nodig hebt. De aan-

een straat die uitgeeft op de voorgevel en

aanvraag van de vergunningen duurden lang,

dacht voor het zicht naar buiten verplichtte

huizen langs beide kanten riskeer je inkijk. En

ook de zoektocht naar de juiste aannemers

Syntaxe Architectes om in de kinderkamers

dus plantte Syntaxe Architectes het gebouw

was een karwei van lange duur. Die moesten

een glazen rail te plaatsen. Zo was alles wel

loodrecht op de straat. Je hebt enkel een vrij

namelijk dingen bouwen die ze nog nooit

veilig voor kinderen, maar was het zicht niet

zicht waar er geen kans bestaat op inkijk van

gebouwd hadden. Toegegeven: de gebruikte

belemmerd als je naar buiten keek.

de buren. De beglazing over het hele gebouw

technieken waren niet zozeer speciaal – denk

Ook de inkomhal van de appartementen is

is daarom ook in verhouding met de afstand

aan verwarming en ventilatie. Maar er kroop

een mooi voorbeeld van hoe je dingen elegant

tot de straat.

vooral veel metier in het verbergen van al die

wegstopt. De vestiaire is volledig ingebouwd

Maar dat is niet alles: het gebouw is zodanig

technieken en systemen. Sober en uitgepuurd

en ook de lift is weggewerkt. Op het dak ste-

ontworpen dat ook het contact met boven-

plan

224B 100/210 L120x80x8

B 100/210

Niveau -1

Niveau 0

Niveau +1

of onderburen tot een minimum beperkt is.

de volledige tuin was aangelegd met bomen,

baar in het plafond zijn ingewerkt. De stores

Beide appartementen hebben daarom een

planten en bloemen. Vanaf dag één hadden ze

bedien je bovendien met je smartphone of

aparte oriëntatie en indeling. Je begrijpt: een

een mooi zicht op het groen. Een belangrijke

met de tablets aan de muur. Net zoals de ver-

kopie was geen optie. Het bovenste appar-

taak die in handen was van landschapsarchi-

lichting, verwarming en muziekinstallatie.

tement is geörienteerd met de rug naar de

tecte Carine Depage.

straat. Het andere appartement is vanaf de

Het bouwen van appartementen gelijk laten

Ongelooflijk veel voldoening uit uniek project

straat onzichtbaar.

lopen met de aanleg van de tuin brengt een be-

Na het presenteren van tientallen voorstel-

langrijke beperking met zich mee: aannemers

len, de tijdrovende coördinatie en het onder-

Chirurgische precisie door al aangelegde tuin

mochten de jonge plantjes niet beschadigen.

houden van een open dialoog tussen klant

Om zulke grote appartementen op eenzelfde

Stenen, beglazing en zware constucties moest

en aannemers, kijkt Syntaxe Architectes met

verdieping te ontwerpen, moesten er eerst

je dus met chirurgische precisie binnenhalen.

trots terug op het eindresultaat.Vooral omdat het team erin geslaagd is om de veeleisende

wat grondwerken plaatsvinden. Opvallend: die grond bleef op het terrein liggen om de tuin

Een gebouw dat weinig verbruikt

visie van hun opdrachtgever te vatten. Dat

in te richten. De opdrachtgever startte heel

Ondanks het groot oppervlakte aan glas ver-

bracht heel wat technische uitdagingen met

bewust al met de aanleg van de tuinen. Toen

bruikt het gebouw weinig energie. Dat komt

zich mee. Het beste voorbeeld daarvan is dat

het gebouw was afgewerkt, had de grond zich

door een heel performante isolatie in glaswol

er vrijdragende volumes zijn zonder zichtba-

al een jaar lang kunnen zetten. Zo ontstond er

en polyurethaan. De vrijdragende structuren

re kolommen. Alleen wie heel goed kijkt, ziet

automatisch een natuurlijke symbiose tussen

zorgen dat de ruimtes niet oververhitten ter

enkele ultrafijne kolommen. Ook structureel

binnen en buiten. Een geniaal idee bleek na-

hoogte van de vaste ramen. Bovendien kan je

dreef Syntaxe Architectes de soberheid dus

dien. Bewoners moesten dus niet wachten tot

die ook verduisteren met stores die onzicht-

tot het uiterste. Tekst: Chantal Ernst Foto's: Utku Pekli

Syntaxe Architectes Chaussée de Nivelles 52 – 1461 Haut-Ittre t. 02 390 96 26 info@syntaxe.be – www.syntaxe.be

plan

226


Ontdek ARTURO GIETVLOEREN

what a floor can do.

Een vloer is de belangrijke basis van elke ruimte. Arturo biedt een grenzeloos scala aan mogelijkheden om daar vorm aan te geven. Arturo maakt vloeren die perfect passen bij de functie van de ruimte en vertaalt alle eisen en wensen in een volstrekt uniek vloerconcept. Ontdek wat een vloer kan doen. Arturo | A brand of Uzin Utz Group | be@uzin-utz.com | www.arturoflooring.be


tim peeters architecten

Kleur, licht en ruimte in speelse renovatie

Zou je geen nieuwbouw overwegen is waar-

maar door de noordelijke ligging raakte die

schijnlijk een van de meest gestelde vragen bij

moeilijk opgewarmd in het tussenseizoen.

een renovatie. Het is makkelijker, je komt niet

Het zuiden situeerde zich dan weer vooraan.

voor onaangename verrassingen te staan en

In het algemeen kon je dus stellen dat de wo-

op het einde van de rit is het vaker goed-

ning eerder omgekeerd in elkaar zat.

koper. Klopt, maar het zou er eveneens voor zorgen dat we veel interessante projecten

De zolder vormde een bijkomende uitdaging.

met een ziel mislopen. Zoals Uyttenhove van

Die bevond zich onder een schilddak en door

Tim Peeters architecten.

de beperkte ruimte bleef die onbenut. Behalve dus de speelse toets, was er van de klant

plan

228

‘Spelen mag overal’ was één van de bijzonde-

vraag naar extra ruimte en licht. Tim Peeters:

re opdrachten die ze meekregen van de klant.

“Licht is een basiskwaliteit in elk ontwerp. Met

Zij hadden in de rand van Gent een oude

de relatief grote voortuin als buffer konden

halfopen woning op de kop getikt. Zoals zo

we de voorgevel zeer open maken om recht-

vaak werd die gekenmerkt door een aaneen-

streeks zondlicht te vangen tot achteraan het

schakeling van vele, kleine en eerder donkere

huis, vandaar het grote raam in de voorgevel.

ruimtes rond een centrale inkomhal. In dit

Op die manier creëerde ik twee oriëntaties in

geval was er aan de tuinzijde nog een veranda

de woonruimte, enerzijds op de tuin gerichten anderzijds op de zongerichte straatzijde."

zithoek en is er een groot thuiskantoor aan de

vlakken, als waren het abstracte schilderijen.

De woning bestaat eigenlijk uit twee verticale

noordzijde met zicht op de tuin van waaruit

Verder hebben we kleur geïntroduceerd via

stroken: je hebt de leefruimte en je hebt de

hij contact met het leefgebeuren houdt. Die

de vloertegels die in het keukeneiland door-

kleinere kamers ernaast.Tim Peeters vond het

openheid is er ook beneden waar een hele

lopen en in de twee rode harmonicaramen,

niet nodig om volledig tabula rasa te maken.

reeks muuropeningen ervoor zorgen dat alle

één vooraan en één achteraan. Als die in de

“Een deel van de meer specifieke invullingen

kleine woonruimtes verbonden zijn met die

zomer openstaan transformeert het keuken-

kon in de oude kleine ruimtes passen, zoals

enorme woonkamer en meegenieten van

meubel tot een toog aan het terras in de

technische ruimtes, toilet, vestiaire, kasten,

de zuiderzon die diep in het huis doordringt

voortuin. Door de hoekpositie van de keuken

bureau/speelhoek en zelfs de keuken. Het is

langs het grote raam in de voorgevel. Zo zijn

en de openheid krijg je daar driezijdig zicht,

enkel de woonkamer die we volledig uitge-

de oude donkere kamers onherkenbaar ge-

net als in de zithoek erboven. Beide hebben

hold hebben. Door die bovendien over twee

worden en is de metamorfose compleet.

een bevoorrechte positie qua zon en overzicht. Beide poortwachtersruimtes overzien

verdiepingen open te maken, creëer je plots een zee van ruimte. Tenslotte spendeer je

Het huis is daardoor een luchtige structuur

het toegangspad naar de voordeur: open uit-

daar meer tijd dan in de slaapkamers, die in

geworden van plekken en hoeken. Door in

nodigend vanuit de keuken, en meer introvert

de bestaande toestand even groot waren als

de grote woonkamer met losse meubelen te

vanuit het salon boven. ”

de leefruimtes. Een betere verhouding tussen

werken, wordt de flexibiliteit en speelsheid

leef- en slaapruimtes is 2/3 tegenover 1/3.

nog versterkt. Behalve dat spelen overal ge-

Blijft nog het vraagstuk over van hoe de zol-

Door de slaapkamerverdieping een niveau te

stimuleerd wordt, worden de eigenaars ook

derverdieping omgebouwd kon worden naar

laten stijgen en de leefruimte beneden dub-

vrolijk van kleur. Toen tijdens het uithollen van

een volwaardige slaapverdieping. In dit geval

belhoog te maken, herstelden we dat even-

de leefruimte de oude kleurrijke muurafwer-

ontwierp Tim Peeters een bijzondere dakcon-

wicht zonder dat we dienden bij te bouwen.”

kingen zichtbaar werden, besloot Tim Peeters

structie die eigenlijk een geometrische puzzel

die uit te sparen in het nieuwe pleisterwerk.

was om het mogelijk te maken extra ruimte te

Meer nog, op de eerste verdieping heeft de

“Zo ontstaan tegen de gemene muur van de

creëren zonder de toegelaten stedenbouw-

bouwheer – naast de vide – nog een ruime

dubbelhoge woonruimte kaders met kleur-

kundige voorschriften te overschrijden. “Het

plan

230


is een leuke synthese geworden van heldere

Het nieuwe hellende dak sluit nu aan op

bouwlogica en beeldcompositie. Soms kan

een enkele puntgevel tegen de buur en een

je, net door alle beperkingen in regelgeving,

dubbele puntgevel aan de andere kant. De

tot nieuwe ideeën komen die niet voor de

nieuw ontstane dakverdieping is ingericht als

hand liggen maar die, in de context van alle

nachtverdieping, met drie slaapkamers, een

problemen die je moet oplossen, eigenlijk een

badkamer en een brede nachthal die dienst

heel helder antwoord vormen. Er zit wel wat

kan doen als extra flexibele woonkamer. Maar

complexiteit in die zaagtandvorm,v die bo-

met deze bijzondere dakconstructie geeft de

vendien ook ruimtelijk is maar in het ontwerp

woning nog niet alle geheimen prijs. De eye-

van de ruimtes binnenin zit het heel logisch

cather in het exterieur bevindt zich immers

en efficiënt in elkaar: hoogte waar je die nodig

opzij van de woning waar Tim Peeters besloot

hebt en laagte waar het minder vereist is.”

het oude bakstenen gevelfront als een sou-


+0

5m

0

+2

+1

Niveau 0

5m

0

attic

Niveau +2

0

Niveau +1

5m

Zolder

0

5m

venir aan de oude woning te bewaren en in

ontstaat een zekere rust en eenvoud in het

heid met elkaar. De belevingswaarde in dit

het nieuwe geheel te integreren. “Je schrijft er

expressieve volume met puntgevels en komt

project overstijgt andere ontwerpambities. En

een verhaal mee waarin oud en nieuw met

het geheel tot zijn recht naast de klassieke

die beleving dankt het voor een deel aan de

elkaar in dialoog treden. Op die ene plaats be-

baksteendetails.

keuze voor een renovatie in plaats van een

waarden we de bakstenen gevel als een kant-

Binnenin wordt de opdeling in twee delen

nieuwbouw. Want de botsing tussen vragen

en-klaar ornament op het nieuw afgewerkte

visueel versterkt door de materialisatie: so-

van de opdrachtgever en vragen van het ge-

doosvolume. Samen met de donkerrode har-

ber donker visgraatparket voor het hart van

bouw, leidt vaak tot meer onverwachte ont-

monicaramen voor- en achteraan heeft elke

de woning met de dubbelhoge woonkamer,

werpantwoorden. Het eindresultaat is een

gevel zo zijn toegangspoort.”

kleurrijke Winckelmans tegels voor de rest.

gebouw dat weliswaar een universele kwali-

“Het is duidelijk dat deze woning op maat van

teit nastreeft maar ruimte laat voor specifieke

Met uitzondering van dit opmerkelijke detail,

zijn bewoners is gemaakt, mensen met een

persoonsgebonden eigenschappen en wensen

werd de bakstenen gevel van de oude wo-

open geest die er bijvoorbeeld niet van ma-

van deze klant. Die evenwichtsoefening maken

ning er overal afgehaald en werd de bestaan-

ken in de voortuin van de zon te genieten.

wij in elk project.”

de – en ook nieuwe – structuur bekleed met

Ik ben heel tevreden over hoe het interieur

grijsblauwe crepi. In combinatie met mooi

in elkaar zit en hoe de ruimtes ten opzichte

ingewerkte aluminium ramen en de sobere

van elkaar geordend zijn met elk hun sfeer en

Tekst: Sam Paret

detaillering van die nieuwe raamopeningen,

gebruik maar tegelijkertijd sterke verbonden-

Foto's: Stijn Bollaert

tim peeters architecten Forelstraat 120 – 9000 Gent t. 09 256 10 57 info@timpeeters.eu – www.timpeeters.eu

plan

232


Advertorial

Een lift naar luxe H300 Huislift Een populaire huislift van thyssenkrupp Home Solutions is de H300. Deze maakt gebruik van de best mogelijke technologie en biedt een oplossing die zeer energiezuinig, efficiënt en bijna geruisloos is. De fluisterstille lift zorgt voor een geruisloze verplaatsing van begane grond naar de slaapkamer. Met het passende soft start-stop systeem verplaats je je eenvoudig met slechts één druk op de knop. En ook hier gelden natuurlijk de strenge veiligheidsnormen in combinatie met Italiaanse schoonheid. Een milieuvriendelijke aanwinst voor iedere woning. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de cabine geheel naar eigen smaak te ontwerpen. Of je nu wil genieten van een sterrenhemelplafond of een marmeren vloer. Met de beschikbare luxeopties is alles mogelijk.

Laat u een nieuwe villa bouwen of plant u verbouwingen in uw huidige woning? Denk dan eens aan een huislift. Een lift in uw eigen huis zorgt voor een verbetering van uw toekomstige levenskwaliteit en geeft ook nog eens een meerwaarde aan uw huis. Onbeperkt genieten van uw hele woning. Doe nu de investering in een zorgeloze toekomst. Wie dagelijks van boven naar beneden en vice versa door het huis loopt, staat er nauwelijks bij stil. Maar mobiel zijn – en vooral blijven – is lang niet voor iedereen weggelegd. Dat zullen de meesten onder ons helaas vroeg of laat ondervinden. We denken er niet snel aan, maar voor dit probleem bestaat een oplossing: een lift in huis. Met een huislift blijven alle ruimtes van de woning bereikbaar en voeg je bovendien een element van luxe toe aan je interieur. En de technieken zijn intussen zo geavanceerd geworden dat het inbouwen van een huislift in vrijwel alle huizen kan. Duitse techniek, Italiaans design thyssenkrupp Home Solutions beschikt over een uitgebreid aanbod van huisliften die uitblinken op vlak van esthetiek en functionaliteit. Iedere lift wordt op maat gemaakt en is beschikbaar in de uitvoering van uw keuze. U hoeft bovendien geen drastische wijzigingen aan uw huis

te vrezen. Anders dan bij traditionele liften heeft een huislift niet veel plaats nodig en zijn geen complexe bouwkundige aanpassingen vereist. Over het algemeen hebben huisliften slechts minimale ruimte nodig in vergelijking met traditionele liften, omdat er geen machinekamer nodig is. Veiligheid is onze prioriteit Behalve de blijvende mobiliteit en de luxueuze uitstraling kent een huislift nog een groot voordeel: uw woning stijgt in waarde. thyssenkrupp biedt met zijn huisliften het beste van twee werelden: een combinatie van Duitse techniek en Italiaans design. En dankzij het eigen veiligheidssysteem kan de lift nooit worden beïnvloed door mechanische storingen in het aandrijf­systeem. In geval van een stroomstoring schakelt het systeem over op de accu. Hierdoor kunnen de gebruikers op elk moment veilig de grond bereiken. Daarnaast is het mogelijk om een brandalarm te koppelen aan het aandrijfsysteem van de huislift.

Realisaties Onze realisaties zijn bijzonder divers. Een herenhuis van vier verdiepingen waar we rekening houden met de authenticiteit, de lichtinval en het ruimtegevoel van het huis. Een strakke eigentijdse woning waarin de brede lift met afgelijnd design opgaat in de moderne architectuur. Of een biermuseum waar de lift samensmelt met de koperen elementen in het interieur. thyssenkrupp Home Solutions bekijkt graag samen met u hoe we kunnen samenwerken om een gepersonaliseerde huislift in uw gebouw te integreren en zo een unieke en eigentijdse symbiose tussen luxe, comfort en toegankelijkheid te realiseren. Meer weten over onze huisliften? Voor meer informatie, een gratis en vrijblijvend bezoek van één van onze adviseurs ter plaatse of een brochure kan u terecht op ons gratis nummer 0800 94 365 of op huislift.be

0800 94 365 huislift.beOntdek Quooker met 50% korting Er is geen betere manier om de unieke Quooker-kraan te leren kennen dan door ‘m zelf dagelijks te gebruiken. Thuis of op kantoor. Daarom doen wij u, als architect, een exclusief aanbod. Bestel een Quooker-systeem voor thuis of in uw kantoor met 50% korting. Daarnaast verzorgen wij de installatie kostenloos. Stuur voor vragen, het maken van een afspraak en/of het plaatsen van uw bestelling, een mail met uw gegevens naar architect@quooker.be

Een Quooker-kraan voor ieder keukendesign Ieder keukendesign is anders. Daarom biedt Quooker een brede collectie kranen. Zo zijn er ronde, rechte, klassieke en moderne modellen en zijn alle kranen verkrijgbaar in verschillende finishes. Van tijdloos chroom of roestvrij staal tot uitgesproken zwart, goud en messing patina. Een Quooker-kraan is niet alleen een sieraad op het aanrecht maar ook een bijzonder praktische toevoeging in de keuken. Een kraan die direct kokend water levert. Veilig, multi-inzetbaar, tijd-, en ruimte- en energieActievoorwaarden: Detechniek 50% korting geldt op een Quooker-systeemkost naar het keuze / Deze5actie exclusief voor architecten / besparend. Dankzij de van hoogvacuümisolatie maar centis per etmaal om het water op Maximaal 1 Quooker-systeem per lokatie / Plaatsing alleen in eigen woning of kantoor / Wijzigingen voorbehouden 108˚C te bewaren. Het Quooker COMBI-reservoir heeft tevens de functie van keukenboiler waardoor u nooit meer hoeft te wachten op warm water uit uw keukenkraan. En met de Quooker CUBE tapt u naast 100˚C kokend, warm en koud ook gekoeld en bruisend water uit dezelfde Quooker-kraan. Bekijk onze gehele collectie op quooker.be/kranen.

Ontdek Quooker met 50% korting Er is geen betere manier om de unieke Quooker-kraan te leren kennen dan door ‘m zelf dagelijks te gebruiken. Thuis of op kantoor. Daarom doen wij u, als architect, een exclusief aanbod. Bestel een Quooker-systeem voor thuis of in uw kantoor met 50% korting. Daarnaast verzorgen wij de installatie kostenloos. Stuur voor vragen, het maken van een afspraak en/of het plaatsen van uw bestelling, een mail met uw gegevens naar architect@quooker.be


TOOP architectuur

Paviljoen in het park

In Roeselare toverde TOOP architectuur een

Samen met Jens Theuwen vormt Temmerman

plek met verkrotte fermette om tot een af-

het gezicht van TOOP architectuur. Het

gelijnde villa, geïnspireerd door de brute

jonge bureau kwam begin februari op de

schoonheid van beton en een ongebreideld

radar van toonaangevende architectuursites

zicht op akkers en velden.

zoals Dezeen en Designboom. Die richten de schijnwerpers op hun kantoren, twee

Als een paviljoen in het park, zo kan je de

tot sculptuur verheven containergebouwen

villa misschien het best omschrijven. Al moet

in respectievelijk Westouter en Lokeren.

de tuin nog tot wasdom komen vooraleer

Het ene verrijst als een spiegeldoos tussen

het volle effect zichtbaar zal zijn. Die mag er

de West-Vlaamse velden, het andere geeft

een tikje wild uitzien, als antwoord op het

een houten façade aan een Wase stadstuin.

strakke lineaire ritme van beton, hout en

Wat opvalt: net zoals in Roeselare vormen

glas. “Als de gevel na verloop van tijd extra

gebouw en omgeving zichtbaar één entiteit,

patine krijgt, dan pas zal het echt goed zijn”,

een constante als je er TOOPs portfolio op

grijnst architect Laurent Temmerman. “Je

naslaat.

moet altijd wat geduld hebben. Architectuur

“Onze architectuur is in grote mate geënt

wordt mooier met de tijd. De woning moet

op wat de context te bieden heeft”, aldus

nog meer vergroeien met het landschap.”

Jens Theuwen. “In dit geval bestaat die uit

plan

236akkers en velden, met hier en daar een

verkleuring van de bomen, de velden van de

Openheid en geborgenheid

verdwaalde boerderij. De villa is daar een

boeren die constant in beweging zijn.”

Ter hoogte van de opening in de terrasluifel

moderne variant van. Oorspronkelijk stond

Centraal in dit concept staat een overdekt

steekt een houten zuil door het dak, om

op het terrein een oude fermette. Die heb-

hoekterras, opgevat als een immateriële

de achtergevel ogenschijnlijk in tweeën te

ben we afgebroken en herwerkt tot een

binnenkamer waarrond het leven in huis is

delen. “Eigenlijk benadrukt dat verticale

compact vierkant volume, dat zo min mo-

georganiseerd. Via grote glaspartijen loopt

element het horizontale karakter van de

gelijk impact heeft op de omgeving. Het huis

het betonnen plafond binnen gewoon door

woning”, legt Theuwen uit. “Daarnaast is het

moest een uitgesproken karakter hebben,

in de luifel, wat het huis verder verankert

een plek om technieken zoals de warmte-

maar het mocht ook niet dominant zijn. In

in de omgeving. De ramen zijn maximaal

pomp op een esthetische manier weg te

de gevel wisselen rood getint hout, beplankt

verzonken om de grens met buiten nog

werken: we integreren ze als één geheel in

zichtbeton en glas elkaar af, wat het gebouw

te verkleinen. Een boompje dat dwars

het ontwerp.”

een heel naturelle uitstraling verleent. Bin-

doorheen een opening priemt, brengt het

De zuil scheidt ook de zithoek van de keuken.

nen opent het zich volledig naar de tuin en

gebouw nog dichter bij de natuur. Als je

De leefruimte is een open canvas, waarin

vergezichten. De bedoeling is dat de natuur

daar zit, word je volledig onderdeel van het

alle woonfuncties optisch mooi in elkaar

echt doorleeft in de woning.”

park. “Het is belangrijk dat de woning een

overvloeien. Toch biedt het interieur veel

vakantiegevoel uitstraalt”, legt Temmerman

geborgenheid, een kwaliteit die de archi-

Leven rond overdekt terras

uit. “De eigenaars zijn drukbezette mensen.

tecten van essentieel belang vinden. “Veel

De ruimtes zijn georganiseerd in functie van

Hun huis moest een plek zijn om zich terug

hedendaagse woningen met glazen wanden

boeiende perspectieven en zichtlijnen. Als je

te trekken en volledig tot rust te komen.

en visueel aaneengeschakelde ruimtes geven

door het pand loopt, merk je dat je er op

Het terras met patio vormt in dat opzicht

geen beschut gevoel aan de bewoners”, zegt

verschillende manieren diagonaal kunt door-

het hart van het huis. Daarrond wordt er

Theuwen. “Wij vinden het belangrijk dat je

kijken. “We wilden dat je het landschap over-

geleefd. ’s Avonds of op warme dagen zit je

in bepaalde ruimtes een zekere afscheiding

al kunt voelen”, legt Laurent Temmerman uit.

er ook afgeschermd en bedekt: dan is het de

gewaarwordt. Elke ruimte moet een eigen

“Binnen leef je mee met de seizoenen, de

perfecte cocoonplek.”

identiteit hebben. Zo is de keuken gelinkt

plan

238Niveau 0

aan het terras, terwijl de zithoek er totaal

Binnen loopt het beton door in de plafonds,

met Aqua Sensa, een decoratieve stuc-

los van staat. Als je in de zetel zit, hoef je de

terwijl natuurlijke materialen zoals parket,

techniek. Een grote spiegel strekt zich uit

blik van iemand die aan het koken is niet te

notelaar en natuursteen wat extra warm-

boven het badkamermeubel. Jens Theuwen:

voelen vanuit de keuken.”

te en finesse toevoegen. Alles oogt heel

“Om de ruimte wat groter te doen ogen. In

“Je moet ook op ontdekking kunnen gaan

uitgepuurd. Het kookeiland is een massief

tegenstelling tot de rest van de woning

in een woning”, pikt Temmerman in. “Niet

sculpturaal element in gevlekt marmer, dat

vormt de badkamer een gesloten cocon.

alles moet onmiddellijk duidelijk zijn: een

ook terugkomt in de nis van de kastenwand.

Boven de douche is er wel een lichtstraat

huis hoeft niet al zijn geheimen meteen

Die is volledig in de wand geïntegreerd: de

gemaakt die het buitengevoel binnenhaalt.

bloot te geven. Het mag blijven verrassen.”

keukenkasten worden onderdeel van de

Het venster kan ook open. In de zomer is

scheidingswand met de slaapkamer.

het heerlijk als je de wind door de douche

Beton als structureel en decoratief element

De slaapkamer is dan weer opgevat als een

voelt waaien.”

De villa toont de vele voordelen van mas-

mastersuite. Ze bestaat uit een badkamer,

siefbouw. Het beton reguleert de vochtig-

dressing en slaapgedeelte die intuïtief van

heid en werkt als buffer tegen koude en

elkaar gescheiden worden. De badkamer

warmte. Daarnaast heeft het materiaal uit-

mocht daarbij een andere uitstraling hebben

gesproken plastische eigenschappen: zaken

dan de rest van de woning. In het tablet

zoals verlichting werkten de architecten

merk je opnieuw notelaar en marmer, maar

Tekst: Bart De Maesschalck

zorgvuldig op voorhand weg.

vloeren, wanden en plafond zijn afgewerkt

Foto's: Tim Van De Velde

TOOP architectuur Poststraat 91 – 9160 Lokeren Casselstraat 9 – 8954 Westouter t. 0478 60 81 11 info@toop.be – www.toop.be

plan

240


Foto: H+C Valerie Clarysse - Uitvoerder: Scherrens Paul & Zonen

KOPLOPERS IN NATUURSTEEN Travertino Navona verzoet

Beltrami is een creatieve innovator in natuursteentegels voor binnen- en buitentoepassingen. Van vloeren, opritten en terrassen over wanden en gevels tot afwerkingen binnen- en buitenshuis als zwembadboorden, trappen, decoratie enzovoort. Naast standaardtegels is Beltrami jouw partner voor maattegels. Zoals de Travertino Navona in deze realisatie. De tegels zijn verzaagd uit platen die je zelf kiest in de Stone Gallery in Harelbeke of Deinze. Dit schept een eindeloze vrijheid in de keuze van materialen, afmetingen en afwerkingsmogelijkheden. Dat is de meerwaarde van Beltrami voor jouw project.

www.beltrami.be Brachot Family Member Venetiëlaan 22, 8530 Harelbeke, België +32 56 23 70 00 • info@beltrami.be

Landscape & Surface Materials


ZOOM architecten

De bedriegelijke eenvoud van een sculptuur

Een constante in het werk van veel jonge

met op het eerste zicht nogal wat nadelen.

architecten is de zoektocht naar de tactiliteit

Het noorden valt op de kopgevel en er zijn

van afwerkingsmaterialen. Hierbij wordt vaak

tal van aanpalende tuinen met nadelige inkijk.

geëxperimenteerd met contrasten in onder

De aantrekkelijke kostprijs en de wil van de

andere textuur, structuur, kleur of sensorische

architecten om voor al deze moeilijke ont-

aspecten (warm/koud). Als deze zoektocht

werpvragen een oplossing te zoeken en ze

gepaard kan gaan met niet geforceerde

eerder te zien als uitdagende opportuniteiten,

esthetische originaliteit en ongedwongen op-

waren doorslaggevende argumenten om er

lossingsgericht ontwerpen, kan men spreken

toch volop voor te gaan.

van opmerkelijke hedendaagse architectuur. Woning F van ZOOM architecten heeft

Patio

vele zoniet alle van deze kwaliteiten ‘in huis’.

Puur organisatorisch gezien was de com-

Zondermeer een ontdekking!

binatie van het creëren van privacy met de specifieke oriëntatie misschien wel het meest

plan

242

De architecten werden reeds vroeg in het

uitdagende. Het idee was om overal rond

bouwproces betrokken, zelfs bij de keuze van

de woning buitenruimte te creëren om van

een geschikt bouwperceel. De keuze viel op

’s ochtends tot s‘ avonds een glimp van de

een perceel voor een halfopen bebouwing

zon te kunnen opvangen. Uiteraard gooiende traditionele rooilijn en de verplichting om

ingeplante openingen in de muur worden

integendeel. Het monolitische karakter wordt

het bestaande gabarit te volgen daarbij roet

perspectiefzichten naar de tuin en de omge-

nog versterkt door de woning op een basis

in het eten. Dat goede oplossingen niet altijd

ving mogelijk gemaakt. In de woning wordt de

te plaatsen in hetzelfde materiaal: het terras

ver gezocht moeten worden maar idealiter

gemeenschappelijke muur volledig gemetseld

werd ook in zichtbeton uitgevoerd. En het

wel getuigen van enige inventiviteit bewijzen

in dezelfde steen als deze van de tuinmuur.

contrast met de bakstenen patiomuur werkt.

ZOOM architecten met hun ingreep: aan

Het verhoogt het beschermend gevoel van de

Textuur.

de voorzijde van het maximaal te benutten

patio en doet deze gevoelsmatig doorlopen

bouwvolume werd een hap uitgesneden zo-

tot in de woning. Samen met de openingen

Vlijmscherp

dat de voorgevel van de woning ten opzichte

in de muur en de raamopeningen vormt het

De keuze om ook het dak volledig in zichtbe-

van de rooilijn schuin naar achter loopt. De

een ingenieus spel van binnen/buiten, open/

ton uit te voeren noopte de architecten tot

obligate bebouwing op de rooilijn wordt

gesloten, zacht/hard, natuur/bebouwd.

bijzondere aandacht voor detaillering. Ook deze uitdaging werd moeiteloos omgedraaid

gematerialiseerd door een bakstenen muur van 1,8 meter hoog zodat tussen deze muur

Maar het meest opvallende aan deze woning

in een opportuniteit. Zo werden de gevelo-

en de eigenlijke voorgevel een spievormige

is ongetwijfeld het gebruik van prefab beto-

peningen naargelang de functie op drie ver-

ruimte vrijkomt om de vroegste zonnestra-

nelementen voor zowel de gevel als voor

schillende manieren gedetailleerd. Bij de vaste

len op het terrein toe te laten. Tegelijkertijd

het dak. De opdrachtgever wou voor ge-

ramen werd het glas in het gevelvlak voorzien.

werd deze bakstenen muur gebruikt om de

vel en dak met een uniform ‘echt’ materiaal

Het werd op de drager – aluminium thermisch

inkijk van de buren af te blokken en werd hij

werken en koos na overleg en het bekijken

onderbroken profielen – gelijmd en quasi

naast – op de eveneens schuin lopende per-

van de mogelijkheden voor beton. Deze ma-

gelijk met het gevelvlak geplaatst. De reflec-

ceelsgrens – en gedeeltelijk achter de woning

teriaaleenheid geeft het geheel het uitzicht

tie van de lucht krijgt ongehinderd vrij spel.

doorgetrokken. Zo creëren de architecten

van een monoliet, het lijkt wel een sculptuur

De opendraaiende ramen werden heel diep

een soort patio dat het private deel van het

waarin gewoond kan worden, een grote holle

in het gevelvlak geplaatst, gelijk met de bin-

terras rond de woning afbakent van het meer

blok beton, een kunstmatige grot waarbij

nenafwerking. Hiervoor werden speciale ele-

open karakter van de tuin. Met nauwkeurig

‘kunstmatig’ zeker niet pejoratief bedoeld is,

menten inclusief retour uit één stuk gestort.

plan

244


Een huzarenstukje op vlak van betontechnolo-

dak. Ook daar wilden de architecten een qua-

gie wetende dat de retour van de onderzijde

si naadloze overgang en zeker geen goot die

van de raamopening uitgerust is van een op-

van beneden zichtbaar was. Hier werd het

zetkant om het raam op te plaatsen. In tegen-

bovenste betonnen paneel aan de bovenzijde

stelling tot de vaste ramen krijg je hier een

ook in verstek gemaakt en de afstand tot

mooi schaduwspel en worden deze gevelo-

de onderzijde van het onderste dakelement

peningen geaccentueerd. Tenslotte werd het

werd zo klein mogelijk gehouden. De wa-

vaste kader van de schuiframen volledig ach-

terdichte laag van de ingewerkte goot werd

ter de slag geplaatst. Hiervoor werden zowel

uitgevoerd in een EPDM-folie die over het

het raamkader als de betonnen slag in verstek

volledige dak – onder de elementen in pre-

uitgevoerd zodat de overgang van beton naar

fabbeton - doorloopt.

hout een dunne, vlijmscherpe voeg is. Het gebruik van het beton op het dak vroeg Hetzelfde ontwerpprincipe vinden we terug

wel enkele maatoplossingen. Op de EPDM-

in de aansluiting van de hoekpanelen van de

folie werden de betonpanelen geplaatst, maar

gevel en de overgang tussen de gevel en het

om perforatie van de folie te voorkomen


Niveau 0

Niveau +1

Niveau +2

werd eerst een losliggende constructie in

werden uitgevoerd in houtskelet. Om het

verdieping vind je twee kinderkamers met

staal over de nok geplaatst. Hierin werden

interieur zowel horizontaal als verticaal te

een toilet, badkamer en berging in het me-

de betonnen panelen vervolgens verankerd.

ordenen werd over de volledige hoogte van

gameubel. Op de tweede verdieping situeert

In tegenstelling tot de voegen in de gevel die

de woning een ‘megameubel’ ontworpen.

zich de master bedroom volgens dezelfde

opgekit zijn, bleven de voegen tussen de ele-

Hierin zitten alle natte cellen, de trap, kasten,

principes. De trap, in staal en hout, is zeer

menten op het dak open om voldoende ven-

schachten, … Het meubel staat op ongeveer

fijn vormgegeven. De bordessen hangen aan

tilatie aan de achterzijde ervan te verzekeren.

90 cm van de bakstenen woningscheidende

het megameubel in de open ruimte naast de

wand en biedt toegang tot de vestiaire, het

scheidingswand. Het lijken wel terrasjes die je

Architecturaal maniërisme

toilet, de trap en de keuken. Het keuken-

als rustpunten op de architecturale wandeling

De schijnbare eenvoud waarmee de esthe-

meubilair is geïntegreerd in het megameubel,

doorheen deze woning uitnodigen om even

tische strakheid van de buitenzijde bekomen

het koken zelf gebeurt in de zone tussen het

stil te staan bij zoveel serene schoonheid.

werd, is bedrieglijk. En dat maakt deze woning

meubel en de bakstenen wand. Deze woning is één geheel hoewel er een

zo bijzonder boeiend. Het interieur is meer van het wysiwyg-principe: hier geen super

De architecten kiezen hier ook voor con-

grote verscheidenheid aan details en tech-

ingenieuze krachttoeren om de eenvoud te

trasten. Enkel de woningscheidende muur is

nisch vernuft verscholen gaan om deze esthe-

verkrijgen. De draagstructuur van de woning

uitgevoerd in baksteen – dezelfde als de pa-

tische totaalbeleving te realiseren. Deze wo-

is in staal, die grotendeels zichtbaar gehouden

tiomuur – de andere wanden zijn wit, inclusief

ning is een object. Een sculptuur. Met slechts

werd. Tegen de betonnen gevelelementen

deze van het megameubel. Ook de keuken en

één doel: de levenskwaliteit van de bewoners

werd een PUR-isolatie bevestigd waartegen

de eettafel en stoelen zijn wit. Het plafond is

verhogen. Een nobele daad van architecturaal

op zijn beurt een wand in houtskelet op-

in zichtbeton.

maniërisme!

gevuld met glaswol en afgewerkt met gipskarton, de buitenwandconstructie volledig

Dezelfde kleur- en materiaalcombinaties vind

Tekst: Johan Geerts

maakt. Ook alle niet-dragende binnenwanden

je terug op de verdiepingen. Op de eerste

Foto's: Dieter Van Caneghem

​ZOOM architecten Ledebergstraat 90 – 9050 Gent t. 0499 75 63 37 welkom@zoom-architecten.be – www.zoom-architecten.be

plan

246


Specialist in massief en meerlaags parket en maatwerk in Franse eik en exotische houtsoorten gecertificeerd hout \\\ lokale productie \\\ sinds 1955

Habo Bosdel 41, 3600 Genk www.habo.be


12 PLAN is een uitgave van Uitgeverij Balfin bv Belgiëlaan 4B Tot slot Dat was het dan. De woorden zijn eruit, de beelden hebben voor zich gesproken. Hopelijk heeft u van deze elfde editie genoten en er ook iets van opgestoken. Want laat dit toch de bedoeling zijn: PLAN Magazine is in het leven geroepen om u als architect te inspireren. Om het mooie te tonen, maar ook om u op nieuwe gedachten te brengen. De Belgische architectuurscène is internationaal gelouterd. De exper tise en het vakmanschap van collega’s willen wij graag met u delen. De voorgaande bladzijden vormen een bloemlezing van wat ons rijk architecturaal landschap te bieden heeft. Niet alleen schenken ze inzicht in ontwerpen van grote esthetische waarde, ze onderstrepen ook de maatschappelijke taak van de architect. Eric Bal

2200 Herentals t +32 (0)14 86 10 90 mies@plan-magazine.be www.plan-magazine.be Uitgever Eric Bal Advertenties Mies Crols Design & fotografie Nick Cannaerts

Gezocht: scherpzinnige niet-residentiële architectuur Terwijl u dit leest, denken we op de redactie al volop aan de volgende editie. Jawel, we laten er geen gras over groeien: PLAN 12 staat nu al in de steigers. Daarvoor gaan we op zoek naar vernieuwende, scherpzinnige en aantrekkelijke niet-residentiële projecten – afwisseling moet er zijn, nietwaar. Die vlag dekt vele ladingen, gaande van utiliteitsbouw, kantoren, zorgprojecten, culturele centra, scholen tot spor tcomplexen, etc. Heeft u zelf een project dat hiervoor in aanmerking komt? Laat het ons weten. Suggesties zijn zoals altijd meer dan welkom op mies@plan-magazine.be. Wie weet komen we binnenkor t wel bij u langs voor een uitgebreide babbel en repor tage. Sowieso zal het met veel plezier zijn. Graag tot binnenkor t!

Administratie Lianne Vissers

Reproductie of overname van teksten of foto’s, zelfs gedeeltelijk, uit deze uitgave, is uitdrukkelijk verboden. Behoudens schriftelijke overeenkomst worden geen teksten, tekeningen of foto’s, al dan niet gepubliceerd, teruggegeven of teruggezonden. De uitgever heeft de gekregen informatie met zorg geselecteerd en gecontroleerd, doch kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onverhoopte onjuistheid en/of onvolledigheid van die informatie.


Because service matters.

Engels Surfaces - Solid surface specialist Meer dan 100 kleuren, structuren en vele merken, zoals AVONITE, GETACORE, MARBLE, STUDIO en HI-MACS. Ga voor volledige productinformatie naar www.engels-surfaces.be om de brochures te downloaden, of stuur een aanvraag naar info@engels-surfaces.be. www.engels-surfaces.be info@engels-surfaces.be +32 3 202 88 21


ONTWERP & REALISATIE INTERIEURARCHITECTUUR oostrozebeke

051 40 47 18

www.franktack.be