Page 92

OPDRACHT 2

Bestudeer de foto op blz. 90. - Welke drie grote elementen bepalen het Egyptische landschap? - Wat valt je op aan de overgang tussen de vruchtbare strook en de woestijn?

OPDRACHT 3

Zoek informatie op over het Egyptische klimaat. - Neerslag:

Egypte, een geschenk van de Nijl De jaarlijkse overstroming van de Nijl

jk ex

em

OPDRACHT 4

pl aa

2

r

- Temperatuur:

half juli - o ktober

novembe

r - maart april - half juli

ki

Onderstreep de juiste antwoorden.

In

- Tijdens welke maanden overstroomt de Nijl? half juli –oktober / november –maart / april –half juli - Tijdens welke maanden zaaien de Egyptenaren hun gewassen? half juli –oktober / november –maart / april –half juli - Tijdens welke maanden oogsten de Egyptenaren? half juli –oktober / november –maart / april –half juli - Tijdens welke maanden helpen de Egyptenaren mee aan de bouwwerken voor de farao? half juli –oktober / november –maart / april –half juli De boeren kunnen tijdens de overstroming niet op het land werken. Dat betekent dat duizenden arbeidskrachten vier maanden per jaar kunnen meehelpen aan de bouwwerken voor de farao.

92

LES 14

Egypte: het land van de Nijl

Profile for VAN IN

STORIA HD GO! 1 - Volledig inkijkexemplaar  

Bekijk de eerste hoofdstukken van STORIA HD GO!, de vernieuwde uitgave voor Geschiedenis van Uitgeverij VAN IN, voor het GO!, het POV en het...

STORIA HD GO! 1 - Volledig inkijkexemplaar  

Bekijk de eerste hoofdstukken van STORIA HD GO!, de vernieuwde uitgave voor Geschiedenis van Uitgeverij VAN IN, voor het GO!, het POV en het...