Page 84

Waar en hoe ontstaan die eerste grote beschavingen? Waarin verschillen ze van de gewone landbouwnederzettingen?

Kaartnr(s).

±

EGYPTE (NIJL)

. 1

v. C 30 ±

±

32 3

13 00

v. C

v. C

.

.

em

26 00 v 25 .C 00 . v. C . ±

±

v. C 33 00 ±

35 00

v. C

.

.

De vier stroomculturen

±

r

In les 7 heb je geleerd dat in sommige streken de mens op een bepaald moment zijn zwervende bestaan opgeeft. Hij vestigt zich op een vaste plaats en doet aan landbouw. Uit een aantal van die landbouwnederzettingen ontwikkelen zich grote beschavingen.

pl aa

13

Het ontstaan van de stroomculturen

MESOPOTAMIË (TIGRIS EN EUFRAAT) CHINA (GELE RIVIER)

jk ex

INDIË (INDUS)

- Situeer het ontstaan van de stroomculturen in de tijd, de ruimte en het domein. Kruis de juiste antwoorden in de tabel aan.

ki

Tijd

Ruimte

Afrika + Azië + Europa

Oude nabije oosten

Azië

Klassieke oudheid

Afrika + Azië

In

Prehistorie

- Raadpleeg de tijdlijn. • Waar ontstond de eerste stroomcultuur? • Welke stroomcultuur heeft de langste duur?

84

LES 13

Het ontstaan van de stroomculturen

Domein

Cultureel + Politiek + Sociaal + Economisch Politiek

Profile for VAN IN

STORIA HD GO! 1 - Volledig inkijkexemplaar  

Bekijk de eerste hoofdstukken van STORIA HD GO!, de vernieuwde uitgave voor Geschiedenis van Uitgeverij VAN IN, voor het GO!, het POV en het...

STORIA HD GO! 1 - Volledig inkijkexemplaar  

Bekijk de eerste hoofdstukken van STORIA HD GO!, de vernieuwde uitgave voor Geschiedenis van Uitgeverij VAN IN, voor het GO!, het POV en het...