Page 74

In dit onderdeel bestudeer je de prehistorie van NoordwestEuropa. Onze gewesten liggen in dat gebied. Men gebruikt er in vergelijking met het Nabije Oosten pas laat een schrift (zie les 22). Omstreeks 5500 v.C. begint men hier aan landbouw te doen. Tijdens het neolithicum en de bronstijd ontstaan er landbouwsamenlevingen die raadselachtige bouwwerken oprichten. Hieronder zie je bijvoorbeeld een foto van Stonehenge (Engeland, 3100-1100 v.C.). Ten onrechte beweren sommigen dat de Kelten Stonehenge gebouwd hebben. Dat volk komt echter pas vanaf 700 v.C. in Europa voor. Omdat ze ijzeren voorwerpen gebruiken, begint met hun komst de ijzertijd in West-Europa.

em

Omcirkel het juiste antwoord.

pl aa

r

C

De prehistorie in Noordwest-Europa

• In onze gewesten gebruikt men vroeger / later een schrift dan in het Nabije Oosten. • Stonehenge is gebouwd / niet gebouwd door de Kelten.

In

ki

jk ex

• Stonehenge ligt in Engeland / Vlaanderen.

Stonehenge, Engeland, 3100-1100 v.C.

74

C

DE PREHISTORIE IN NOORDWEST-EUROPA

Profile for VAN IN

STORIA HD GO! 1 - Volledig inkijkexemplaar  

Bekijk de eerste hoofdstukken van STORIA HD GO!, de vernieuwde uitgave voor Geschiedenis van Uitgeverij VAN IN, voor het GO!, het POV en het...

STORIA HD GO! 1 - Volledig inkijkexemplaar  

Bekijk de eerste hoofdstukken van STORIA HD GO!, de vernieuwde uitgave voor Geschiedenis van Uitgeverij VAN IN, voor het GO!, het POV en het...