Page 36

2

Betere wapens en werktuigen leiden tot meer afwisseling en aanbod in het voedsel van de mensen - Bekijk eerst het schema. Tijd

Wat archeologen vinden

500 000 jaar geleden

• Sporen van het wegsnijden van vlees op botten van grotere zoogdieren

400 000 jaar geleden

• Acht volledige speren van sparrenhout (zie afbeelding)

300 000 jaar geleden

• Er zijn overal duidelijke sporen van jacht en visvangst. • Om te weten hoe met deze primitieve wapens werd gejaagd, maken etnografen vergelijkingen met hedendaagse jagersverzamelaars.

pl aa

r

OPDRACHT 4

Een van de gevonden speren in de koolgroeve van Schöningen. Op deze plaats in Duitsland hebben archeologen heel wat resten van oude menselijke aanwezigheid teruggevonden, o.a. acht houten speren van

em

ca. 400 000 jaar oud.

- Wat klopt niet? Schrap en verklaar waarom.

• Vanaf 500 000 jaar geleden eten de eerste mensen:

jk ex

grotere zoogdieren, beenmerg, eetbare delen van planten, brood, kleinere dieren. Verklaring:

ki

• Vanaf 500 000 jaar geleden gebruiken de eerste mensen slimme jachttechnieken zoals:

In

aanvallen met ijzeren speren, achtervolgen, zich verdekt opstellen, valstrikken plaatsen, dieren opdrijven en van een klif laten lopen. Verklaring:

36

LES 6

Jagers en voedselverzamelaars in de oude steentijd

Profile for VAN IN

STORIA HD GO! 1 - Volledig inkijkexemplaar  

Bekijk de eerste hoofdstukken van STORIA HD GO!, de vernieuwde uitgave voor Geschiedenis van Uitgeverij VAN IN, voor het GO!, het POV en het...

STORIA HD GO! 1 - Volledig inkijkexemplaar  

Bekijk de eerste hoofdstukken van STORIA HD GO!, de vernieuwde uitgave voor Geschiedenis van Uitgeverij VAN IN, voor het GO!, het POV en het...