Page 29

OPDRACHT 7

De ontwikkelingsfasen van de mens Bekijk de illustraties op de volgende bladzijden. - Vergelijk de verschillende mensensoorten met elkaar. Je merkt dat het uiterlijk van onze voorouders sterk is geëvolueerd. We bestuderen een aantal uiterlijke kenmerken. Bekijk elke mensensoort aandachtig. Wat verandert er? Onderstreep het telkens in de tabel. lichter

zwaarder

Gebit en kin

meer vooruitstekend

minder vooruitstekend

Voorhoofd

hoger

lager

Schedeldak

afgeplat

rond

Hoeveelheid hersenen

minder

meer

Lichaamsbeharing

minder

meer

Verhouding armen-benen

armen worden korter

Werktuigen

eenvoudiger

verfijnder

Lichaamslengte

groter

kleiner

r

Oogkas

pl aa

armen worden langer

em

- Welk verband bestaat er tussen de herseninhoud van mensen en de manier waarop ze werktuigen vervaardigen?

jk ex

- Welk verband bestaat er tussen rechtop lopen en de ontwikkeling van de schedelinhoud? Twee stellingen zijn juist, één stelling is onjuist. Zet een kruisje in de juiste kolom. Juist

Onjuist

ki

Omdat de mens rechtop loopt, wordt de schedel gedragen op de schouders en zijn er minder sterke spieren nodig die de schedel omhullen dan bij viervoeters. Door het afnemen van de spiermassa rond de schedel kan die zich gaan ontwikkelen.

In

Rechtop lopen is moeilijker dan voorovergebogen lopen. Je moet er al je spieren voor aanspannen. Baby’s lopen ook eerst voorovergebogen, want rechtop lopen vereist meer herseninhoud. Rechtop lopen betekent dat je je handen kunt gebruiken voor andere dingen. Dat stimuleert de ontwikkeling van de hersenen.

B

PREHISTORIE

29

Profile for VAN IN

STORIA HD GO! 1 - Volledig inkijkexemplaar  

Bekijk de eerste hoofdstukken van STORIA HD GO!, de vernieuwde uitgave voor Geschiedenis van Uitgeverij VAN IN, voor het GO!, het POV en het...

STORIA HD GO! 1 - Volledig inkijkexemplaar  

Bekijk de eerste hoofdstukken van STORIA HD GO!, de vernieuwde uitgave voor Geschiedenis van Uitgeverij VAN IN, voor het GO!, het POV en het...