Page 18

4

Plaatsen en ruimten

Hoe bestudeer je een landkaart?

pl aa

r

De samenlevingen die door de geschiedenis worden bestudeerd, bevinden zich op een bepaalde plaats of in een bepaalde ruimte. De grootte daarvan kan verschillen: een werelddeel (Europa, Azië ...), een gebied (Balkan, Oost-Afrika ...), een land (België, Mali ...), een streek (de Kempen, de Westhoek ...) of een stad/ gemeente (Antwerpen, Parijs ...). De wereld in zijn geheel is ook een ruimte. We bestuderen de ruimte met behulp van landkaarten.

4

5

0

19 ±

17 ±

±

14

5

5

0

0

50

±

±

±

OUDE NABIJE OOSTEN

KLASSIEKE OUDHEID

MIDDELEEUWEN

jk ex

PREHISTORIE

em

8

35

0

0

0

0

v.

v.

C

C

.

.

Kaartnr(s).

HEDENDAAGSE TIJD

MODERNE TIJD VROEGMODERNE TIJD

De wereld volgens middeleeuwse christenen In het verleden heeft men soms andere ideeën over hoe de wereld eruitziet. De middeleeuwse christenen denken ten onrechte dat Jeruzalem het middelpunt van de aarde is. Zij tekenen dan ook kaarten waarop die stad in het midden ligt. Bij de kaart op de volgende bladzijde is de bovenkant niet het noorden, maar het oosten.

In

OPDRACHT 1

ki

Bij het vak geschiedenis maak je dikwijls gebruik van historische landkaarten. In het verleden zijn er immers andere grenzen en landen. Er ontstaan en verdwijnen rijken en staten. Sommige gebieden horen bij andere landen dan vandaag. In het verleden kijkt men vaak ook anders naar de wereld.

- Waaraan kun je herkennen dat het om een godsdienstige kaart gaat? - Duid met een pijl de stad Jeruzalem op de kaart aan.

18

LES 4

Plaatsen en ruimten

Profile for VAN IN

STORIA HD GO! 1 - Volledig inkijkexemplaar  

Bekijk de eerste hoofdstukken van STORIA HD GO!, de vernieuwde uitgave voor Geschiedenis van Uitgeverij VAN IN, voor het GO!, het POV en het...

STORIA HD GO! 1 - Volledig inkijkexemplaar  

Bekijk de eerste hoofdstukken van STORIA HD GO!, de vernieuwde uitgave voor Geschiedenis van Uitgeverij VAN IN, voor het GO!, het POV en het...