Page 164

Woordenlijst We onderscheiden twee soorten begrippen: structuurbegrippen en historische begrippen. Structuurbegrippen gaan over het vak geschiedenis: ze staan in deze woordenlijst in het paars. Historische begrippen gaan over het verleden. De belangrijkste historische begrippen of sleutelbegrippen staan in het blauw.

administratie: het systematisch (schriftelijk) vastleggen van gegevens

bron: een bron geeft informatie (over het verleden) canopenvazen: vier vazen waarin de ingewanden bewaard werden die men uit het lijk verwijderde voor men het mummificeerde.

pl aa

agrarische (r)evolutie: of neolithische (r)evolutie; de meer of minder geleidelijke overgang van een nomadische samenleving naar een sedentaire landbouwsamenleving

bola: werpwapen; bestaat uit drie met elkaar verbonden riemen die aan het uiteinde verzwaard zijn met in een leren zakje genaaide stenen

r

aaseter: voedt zich met lichamen van gestorven dieren

ambacht: een beroep waarbij iets met de hand wordt gemaakt, bv. timmerman, bakker

cataract: stroomversnelling. De Egyptenaren telden er vijf op de Nijl; ze telden stroomopwaarts (van noord naar zuid).

em

ambachtslieden: enkelvoud: ambachtsman; een vakman die van een ambacht zijn beroep heeft gemaakt ambtenaar: iemand die in dienst is (een job heeft) bij een overheid

jk ex

ankh: Egyptisch symbool voor het eeuwige leven

ki

archeoloog: iemand die zich bezighoudt met het ontdekken, opgraven en bestuderen van materiële overblijfselen uit het verleden van de mens attribuut: teken of voorwerp met een bepaalde betekenis; door de goden gedragen

In

Ba: ziel; houdt contact met de familie en vrienden op aarde balsem: welriekende en bederfwerende vloeistof balsemen: met balsem behandelen om ontbinding tegen te gaan beschaving: een samenleving of maatschappij met een bepaalde cultuur bevloeiing: irrigatie in een gebied met weinig neerslag, de grond via kanaaltjes van water voorzien

164

WOORDENLIJST

chopper: een stenen werktuig met slechts één, weinig bewerkte en onregelmatige snijrand; meer dan 2 miljoen jaar oud chronologie: wetenschap voor het plaatsen van gebeurtenissen in de tijd chronologisch < chronologie: de opeenvolging van historische gebeurtenissen doorheen de tijd continuïteit: begrip dat erop wijst dat zaken niet veranderen. Ze blijven voortduren; het tegengestelde van verandering cultureel: dit domein onderzoekt hoe de mens op zoek is naar de zin van zijn bestaan; hoe de mens zijn bestaan probeert te verbeteren en aangenamer te maken door wetenschappen, techniek, kunst, sport, feesten en ontspanning. cultuur: het geheel aan gewoonten, ideeën en gebruiken van een samenleving; wordt gevormd door de godsdienst, de kunst, de leefgewoonten, de kennis en de techniek debiet: de hoeveelheid water die per seconde een bepaald punt passeert

Profile for VAN IN

STORIA HD GO! 1 - Volledig inkijkexemplaar  

Bekijk de eerste hoofdstukken van STORIA HD GO!, de vernieuwde uitgave voor Geschiedenis van Uitgeverij VAN IN, voor het GO!, het POV en het...

STORIA HD GO! 1 - Volledig inkijkexemplaar  

Bekijk de eerste hoofdstukken van STORIA HD GO!, de vernieuwde uitgave voor Geschiedenis van Uitgeverij VAN IN, voor het GO!, het POV en het...