Page 136

Vergelijk de onderstaande bronnen. Op welk punt geven de teksten elkaar gelijk? Op welk punt spreken ze elkaar tegen?

Bron 2 De archeoloog Hawass onderzocht graven van werkers. Hun skeletten vertonen slijtage en letsels van het slepen van stenen. Sommigen misten vingers, anderen ledematen. (...) Om de zware arbeid die de bouw van een piramide vergde beter in te schatten, heeft de onderzoeker Mark Lehner met een groep medewerkers een piramide van 9 meter hoog gebouwd. Zij gebruikten dezelfde kalksteen uit Toera als voor de piramiden van Gizeh ... Lehner gebruikte een hellende aanvoerweg die zich langs zijn piramide in opbouw slingerde. Hij en zijn medewerkers kwamen tot de conclusie dat twaalf mensen volstaan om een blok op zijn plaats te krijgen. Een blok werd over de aanvoerweg naar omhoog geschoven met woestijnklei en water als glijmiddel ... Uiteindelijk berekende Lehner dat niet meer dan tienduizend arbeiders nodig zijn op de bouwwerf om een grote piramide te bouwen ...

em

Cheops gaf alle Egyptenaren het bevel voor hem te werken. Zo verplichtte hij de enen rotsblokken uit de groeven in de Arabische bergen te halen en die naar de Nijl te slepen; anderen belastte hij die stenen, op schepen, naar de andere oever van de stroom te brengen en ze dan naar het Libische gebergte te sleuren. Er werd met 100 000 man tegelijk gewerkt. Iedere groep werkte drie maanden. Men werkte tien jaar aan de aanleg van een weg. Daardoor raakte het volk totaal uitgeput. Volgens mij was dat werk niet veel geringer dan de bouw van de piramide zelf ...

r

Bron 1

pl aa

OPDRACHT 4

jk ex

Naar: Herodotus, Historiën, Boek II, 124 Herodotus (485-425/420 v.C.) is een Griekse geschiedschrijver die in de

oudheid de wereld afreist. Veel van zijn

geschriften berusten op waarnemingen. Hij wil voorkomen dat het verleden van

Vertaling van: David Roberts, Age of Pyramids

kwaliteiten is hij soms lichtgelovig.

(De tijd van de Piramiden), National Geographic

In

ki

de mensheid verloren gaat. Ondanks zijn

Wat je na deze les moet kennen en kunnen:

KENNEN 1 het begrip ‘slavernij’ uitleggen Een aantal onderdeeltjes van ‘kennen’ en ‘kunnen’ kun je op diddit verder inoefenen. Als je denkt dat je een onderdeeltje kent of kunt, zet je daar een kruisje voor.

136

LES 20

Egypte: wetenschap en techniek

KUNNEN 1 bronnen ontleden 2 bronnen vergelijken 3 Oud-Egyptische technieken vergelijken met hedendaagse

Profile for VAN IN

STORIA HD GO! 1 - Volledig inkijkexemplaar  

Bekijk de eerste hoofdstukken van STORIA HD GO!, de vernieuwde uitgave voor Geschiedenis van Uitgeverij VAN IN, voor het GO!, het POV en het...

STORIA HD GO! 1 - Volledig inkijkexemplaar  

Bekijk de eerste hoofdstukken van STORIA HD GO!, de vernieuwde uitgave voor Geschiedenis van Uitgeverij VAN IN, voor het GO!, het POV en het...