Page 6

BLOK 2

LES 15

Optellen tot 20: E + E met brug BLOK 2

LEERLIJNEN B 8 hoofdrekenen: optellen 19 toepassingen bewerkingen: vraagstukken

LES 15 1

Optellen tot 20 met brug

Even opfrissen. Vul aan tot 10. 4+

MATERIAAL

8+

3+

• werkschrift a blz. 51­53 • voor elk duo een gelamineerd twintigveld uit les 6 • MAB­materiaal: per duo minstens 2 staafjes en 20 blokjes • per 4 leerlingen een kaartspel (enkel de getalkaarten)

2+

9+ 7+ 6+

5+ 1+

WISKUNDETAAL

2

Vul de splitsingen aan.

Rekentaal • • • • •

8

de bewerking optellen, de optelling de som splitsen, de splitsing met brug

2

7 6

2 1

9

4

6 3

3 1

8 4

3

4

3

5

6 5

7 2

9 1 51

LESDOELEN Inoefenen • In reële, betekenisvolle situaties optellingen tot 20 van de vorm E + E met brug uitvoeren en verwoorden, met concrete materialen, met schematische voorstellingen en ‘uit het hoofd’ • Optellingen tot 20 met MAB­materiaal op een twintigveld voorstellen • Mondeling en schriftelijk aangeboden situaties en vraagstukjes oplossen Automatiseren • Getallen aanvullen tot 10 • Getallen tot 10 vlot splitsen • Elementaire optellingen tot 20 zonder brug paraat kennen

24

01-RM2_HL_A_BL2.indd 24

24-10-16 13:31

Reken maar 2 voorbeeldles les 15  
Reken maar 2 voorbeeldles les 15  

Voorbeeldles leerjaar 3 van de methode wiskunde Reken Maar voor het lager onderwijs.